Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Possia (ticagrelor) – Lietošanas instrukcija - B01AC24

Updated on site: 09-Oct-2017

Zāļu nosaukumsPossia
ATĶ kodsB01AC24
Vielaticagrelor
RažotājsAstraZeneca AB

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Possia 90 mg apvalkotās tabletes ticagrelor

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

-Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

-Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

-Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

-Ja Jums ir jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas šajā instrukcijā nav minētas.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

 

 

1.

Kas ir Possia un kādam nolūkam to lieto

 

tas

2.

Kas jāzina pirms Possia lietošanas

 

 

 

3.

Kā lietot Possia

 

 

4.

Iespējamās blakusparādības

 

 

5.

Kā uzglabāt Possia

ğistr

 

1.

Kas ir Possia un kādam nolūkam tās lieto

 

6.

Iepakojuma saturs un cita informācija

ē

zālēm.

re

Kas ir Possia

 

Possia satur aktīvo vielu, ko sauc par tikagreloru. Tas pieder pie zāļu grupas, ko sauc par antiagregantu

Kā Possia darbojas

nav

 

Possia ietekmē šūnas, ko sauc par trombocītiem. Salīpot kopā, šīs ļoti mazās asins šūnas palīdz apturēt asiņošanu, noslēdzot sīkas griezuma vai bojājuma vietas asinsvados.

Tomēr trombocīti var veidot arī as ns ecekļus bojāta asinsvada iekšpusē sirdī vai smadzenēs. Tas var būt ļoti bīstami, jo:

• asins receklis var pilnībā nosprostot asins piegādi – tas var izraisīt sirdslēkmi (miokarda

 

infarktu) vai insultu, ai

 

 

vairs

asins receklis var daļēji bloķēt sirds asinsvadu – tas var mazināt asins piegādi sirdij un izraisīt

 

periodiskas sāp s (ko sauc par „ nestabilo stenokardiju”).

Possia palīdz novērst trombocītu salipšanu. Tas mazina asinsvadu nosprostojoša asins tromba

 

 

les

 

veidošanos, kasāvar samazināt asins plūsmu.

 

Z

 

 

Kādam nolūkam Possia lieto

Possia paredzēts lietošanai tikai pieaugušajiem. Jums jālieto Possia, jo Jums ir bijusi

sirdslēkme vai

nestabila stenokardija (stenokardija vai sāpes krūtīs, kas nav labi kontrolētas).

Possia mazina iespējamību, ka Jums būs cits insults vai sirdslēkme vai iestāsies nāve sirds un asinsvadu slimības dēļ.

2. Kas jāzina pirms Possia lietošanas

Nelietojiet Possia šādos gadījumos

Ja Jums ir alerģija (paaugstināta jutība) pret tikagreloru vai kādu citu (6. sadaļā minēto) šo zāļu sastāvdaļu (uzskaitītas apakšpunktā 6: „Sīkāka informācija”).

Ja Jums pašlaik ir vai nesen ir bijusi asiņošana Jūsu ķermenī, piemēram, kuņģa vai zarnu čūlas asiņošana.

Jums ir vidēji smaga līdz smaga aknu slimība.

Jūs lietojot kādu no šiem medikamentiem: ketokonazolu (lieto sēnīšu infekciju ārstēšanai), klaritromicīnu (lieto bakteriālu infekciju ārstēšanai), nefazodonu (antidepresants), ritonaviru un atazanaviru (lieto HIV infekcijas un AIDS ārstēšanai).

Jums ir bijis insults, ko izraisījusi asiņošana galvas smadzenēs.

Nelietojiet Possia, ja kaut kas no iepriekš minētā attiecas uz Jums. Ja neesat pārliecināts, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu pirms Possia lietošanas.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Possia lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

• Jums ir palielināts asiņošanas risks, jo Jums

 

 

- nesen bijusi nopietna trauma,

 

 

- nesen veikta operācija (tostarp stomatoloģiska);

 

 

- Jums ir stāvoklis, kas ietekmē asins recēšanu;

 

 

- nesen bijusi kuņģa vai zarnu asiņošana (piemēram, no kuņģa čūlas v i resnās zarnas

polipiem);

ē

 

istr

Jums jāveic operācija (tostarp stomatoloģiska) jebkurā brīdī Possia lietošanastaslaikā. Tas

 

nepieciešams tādēļ, ka Jums ir palielināts asiņošanas risks. Jūsu ā s s var vēlēties, lai Jūs

 

pārtrauciet lietot Possia 7 dienas pirms operācijas.

 

• Jūsu sirds ritms ir ļoti zems (parasti zemāks par 60 sitieniem m nūtē) un jums vēl nav ievietota

ierīce, kas dod sirdij ritmu (sirds ritma devējs).

re

Jums ir astma vai cita plaušu slimība vai elpošanas grūtības.ğ

• Jūsu asins analīzēs ir bijis vairāk urīnskābes nekā pa asti pieļaujams.

 

nav

 

Ja kaut kas no iepriekš minētā attiecas uz Jums (vai Jūs neesat par to pārliecināts), konsultējieties ar

savu ārstu, farmaceitu vai zobārstu pirms Possia lietošanas.

Bērni

Possia nav ieteicams lietot bērniem un jau iešiem līdz 18 gadu vecumam.

Citas zāles un Possia

Lūdzu, pastāstiet savam ārstamvairsv f rmaceitam, ja Jūs lietojat vai nesen lietojāt kādas citas zāles. Tas

attiecas uz zālēm, ko Jūs esat iegādājies bez receptes, uztura bagātinātājiem un ārstniecības augu

līdzekļiem. Tas nepieciešams tādēļ, ka Possia var ietekmēt dažu zāļu iedarbības veidu un dažas zāles

var ietekmēt Possia.

Past āstiet savam ārstam vai farmaceitam, ja Jūs lietojat kādas no tālāk minētajām zālēm:

 

les

ā

vairāk k 40 mg dienā simvastatīna vai lovastatīna (lieto, lai ārstētu augstu holesterīna līmeni);

• rifampicīnu (antibiotika), fenitoīnu, karbamazepīnu un fenobarbitālu (lieto krampju novēršanai), deksametazonu (lieto iekaisīgu un autoimūnu stāvoklu ārstēšanai), digoksīnu (lieto sirds mazsspējas ārstēšanai), ciklosporīnu (lieto organisma aizsargreakciju samazināšanai), hinidīnu un diltiazemu (lieto sirds ritma traucējumu ārstēšanai), beta blokatorus un verapamilu (lieto augsta asinsspiediena ārstēšanai).

Īpaši pastāstiet savam ārstam vai farmaceitam, ja lietojat kādas no tālāk minētajām zālēm, kas Jums palielina asiņošanas risku:

„perorālie antikoagulanti” – kurus bieži dēvē par „asinis šķidrinošiem līdzekļiem”, pie kuriem pieder arī varfarīns;

nesteroīdie pretiekaisuma līdzekļi (saīsinājumā kā NPIL), kurus lieto kā pretsāpju zāles, piemēram, ibuprofēns un naproksēns;

selektīvie serotonīna atpakaļsaistes inhibitori (saīsina kā SSAI), kurus lieto kā antidepresantus, piemēram paroksetīns, sertralīns un citaloprams;

citas zāles, piemēram, ketokonazols (lieto sēnīšu infekciju ārstēšanai), klaritromicīns (lieto bakteriālu infekciju ārstēšanai), nefazodons (antidepresants), ritonavirs un atazanavirs (lieto HIV

infekcijas un AIDS ārstēšanai), cisaprīds (lieto grēmu ārstēšanai), melno rudzu graudu alkaloīdi (lieto migrēnu un galvassāpju ārstēšanai).

Ja Jūsu ārsts dod Jums fibrinolītiskus līdzekļus, bieži sauktus par „trombu šķīdinātājiem”, tādus kā streptokināzi vai alteplāzi, pastāstiet savam ārstam, ka Jūs lietojiet Possia un tāpēc Jums var būt paaugstināts asiņošanas risks.

Possia lietošana kopā ar uzturu

Jūs varat lietot Possia ēšanas laikā vai neatkarīgi no ēdienreizēm.

Grūtniecība un zīdīšanas periods

Possia nav ieteicams lietot, ja Jums ir iestājusies vai varētu iestāties grūtniecība. Sievietēm jālieto atbilstoši pretapaugļošanās līdzekļi, lai izvairītos no grūtniecības iestāšanās šo zāļu lietošanas laikā. Ja Jūs barojat bērnu ar krūti, konsultējieties ar savu ārstu pirms Possia lietošanas. Ārsts ar Jums apspriedīs ieguvumu un risku, ko rada Possia lietošana šajā laikā.

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, jautājiet padomu savam ārstam v i f rm ceitam pirms jebkādu zāļu lietošanas.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

 

tas

Possia nav raksturīga ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus vai apkalpotēmehānismus.

 

istr

 

3.Kā lietot Possia

 

 

ğ

 

 

re

Vienmēr lietojiet Possia tieši tā, kā ārsts Jums stāstījis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai

farmaceitam.

 

Cik daudz zāļu jālieto

 

Sākumdeva ir divas tabletes vienlaicīgi (piesāti ošā deva 180 mg). Šī deva parasti tiks dota

 

slimnīcā.

vairs

Pēc sākuma devas, parastā deva ir viena 90navmg tablete divas reizes dienā līdz 12 mēnešiem, ja vien

 

Jūsu ārsts jums nenorāda savādāk. Ieņemiet Possia aptuveni vienā un tajā pašā laikā katru dienu

(piemēram, vienu tableti no rīta un vienu vakarā).

Jūsu ārsts Jums parasti liks lietot arī acetilsalicilskābi. Šī viela ir daudzu zāļu sastāvā, lai novērstu asins sarecēšanu. lesĀrsts Jums norādīs, cik daudz zāļu Jums jālieto (parasti no 75 līdz 150 mg dienā).

Kā lietot Possia

Jūs varat lietot tab eti ēšanas laikā vai neatkarīgi no ēdienreizēm.

Jūs varat p rbaudīt, kad pēdējo reizi esat lietojis Possia tableti, paskatoties uz blistera. Uz tā ir saule (apzīmē rītu) un mēness (apzīmē vakaru). Jūs redzēsiet, vai esat ieņēmis devu.

Ja esat lietojis Possia vairāk nekā noteikts

Ja esat lietojis Possia vairāk nekā noteikts, konsultējieties ar ārstu vai nekavējoties dodieties uz slimnīcu. Paņemiet līdzi zāļu iepakojumu. Jums var būt palielināts asiņošanas risks.

Ja esat aizmirsis ieņemt Possia

Ja esat aizmirsis ieņemt devu, vienkārši lietojiet nākamo devu kā parasti.

Nelietojiet dubultu devu (divas devas vienā reizē), lai kompensētu aizmirsto devu.

Ja Jūs pārtraucat lietot Possia

Nepārtrauciet Possia lietošanu, nekonsultējoties ar ārstu. Turpiniet lietot Possia tik ilgi, kamēr ārsts Jums to paraksta. Ja Jūs pārtrauksiet lietot Possia, var palielināties iespējamība, ka Jums būs atkārtota sirdslēkme, insults vai iestāties nāve, ko izraisa sirds vai asinsvadu problēmas.

Ja Jums rodas vēl kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet savam ārstam vai farmaceitam.

4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas. Lietojot šīs zāles, var rasties šādas blakusparādības:

Blakusparādības ir klasificētas, izmantojot šādu klasifikāciju: bieži (skar 1-10 pacientu no 100); reti (skar 1-10 pacientu no 1000); ļoti reti (skar 1-10 pacientu no 10 000).

Ja pamanāt kādu no tālāk minētajiem simptomiem, nekavējoties griezieties pie ārsta – Jums var būt nepieciešama steidzama medicīniska ārstēšana:

Insulta pazīmes, piemēram:

- pēkšņs rokas, kājas vai sejas notirpums vai vājums, īpaši tad, ja tas skar tikai vienu ķermeņa

 

pusi;

 

- pēkšņs apjukums, apgrūtināta runāšana vai spēja saprast citus;

- pēkšņi apgrūtināta iešana vai līdzsvara vai koordinācijas spējas zudums;

-

 

ē

pēkšņs reibonis vai pēkšņas stipras galvassāpes nezināma iemesla d ļ.

Šīs ir insulta paveida pazīmes, ko izraisa asiņošana galvas smadzen s. Tastasnovērojams retāk.

Asiņošana – viegla asiņošana sastopama bieži. Taču smaga aistrņošana sastopama reti, bet tā var

b ū

 

ğ

-

deguna asiņošana (bieži);

-

asins piejaukums urīnā (reti);

- melni izkārnījumi vai asins piejaukums izkā nījumos (bieži);

- acs asiņošana (reti);

 

- asiņu atklepošana vai atvemšana (reti);

 

-

vagināla asiņošana, kas ir smaga v i notiek dažādos laikos, salīdzinot ar normālu

menstruālā cikla asiņošanu (reti);

- spēcīgāka asiņošana pēc operācijas vai no griezieniem un brūcēm (bieži);

- locītavu asiņošana,vairsizraisot sāpīgu uztūkumu (reti).

-

asiņošana no kuņģa gļotādas (čūla) (reti);

-

smaganu asiņošana (ret );

- asiņošana no auss (ret );

-

iekšēja asiņošana (reti);

Ja pamanāt kādu no tālāk minētajiem simptomiem, konsultējieties ar ārstu:

Elpas trūkums – tas novērojams bieži. To var izraisīt Jūsu sirds slimība vai kāds cits iemesls, vai arī t āvar būt Possia blakusparādība. Ja jūtat, ka Jums pastiprinās vai ilgstoši saglabājas elpas trūkums, past stiet to ārstam. Jūsu ārsts izlems, vai Jums nepieciešama ārstēšana vai sīkāka izmeklēšana.Z les

Citas iespējamās blakusparādības

Bieži (skar 1-10 pacientus no 100)

• Zilumu veidošanās

Retāk (skar 1-10 pacientus no 1000)

Alerģiskas reakcijas – izsitumi, nieze vai sejas, lūpu vai mēles pietūkums, kas var būt smagas alerģiskas reakcijas pazīmes ( skatīt 2.sadaļā “Kas jāzina pirms Possia lietošanas”)

Galvassāpes

Reibonis vai telpas griešanās sajūta

Sāpes vēderā

Caureja vai gremošanas traucējumi

Slikta dūša vai vemšana

Izsitumi

Nieze

Kuņģa iekaisums (gastrīts)

Reti (skar 1-10 pacientus no 10000)

Aizcietējums

Durstīšanas sajūta

Apjukums

Ja Jums ir jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas šajā instrukcijā nav minētas.

5. Kā uzglabāt Possia

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz blistera un kastī es pēc „EXP” (Derīgs

līdz). Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

 

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kātasizmest zāles, kuras

vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

ē

istr

 

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

 

 

 

 

ğ

Ko Possia satur

 

 

re

• Aktīvā viela ir tikagrelors. Viena apvalkotā tablete satur 90 mg tikagrelora.

Citas sastāvdaļas ir:

 

nav

 

 

 

 

 

Tabletes kodols: mannīts (E421), kalcija hidrogenfosfāts, nātrija cietes glikolāts, hidroksipropil-

 

celuloze (E463), magnija stearāts (E470b).

 

 

 

vairs

 

 

 

Tabletes apvalks: hipromeloze (E464), titāna dioksīds (E171), talks, polietilēn-glikols 400 un

dzeltenais dzelzs oksīds (E172).

Possia ārējais izskats un iepakojums

Apvalkotās tabletesles(tablete ): tabletes ir apaļas, abpusēji izliektas, dzeltenas, apvalkotas, ar apzīmējumu „90” virs „T” vienā pusē.

Possia ir pieejams:

standarta blisteros (ar simboliem saule un mēness) kastītēs pa 60 un 180 tabletēm;

kalendāra blisteros (ar simboliem saule un mēnesss) kastītēs pa 14, 56 un 168 tabletēm;

perforētos blisteros kastītē pa 100x1 tabletēm.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

Reģistrācijas apliecības īpašnieks:

AstraZeneca AB

S-151 85

Södertälje

Zviedrija

Ražotājs

AstraZeneca AB

Gärtunavägen

SE-151 85

Södertälje

Zviedrija

Ražotājs

AstraZeneca UK Limited

Silk Road Business Park

Macclesfield, Cheshire, SK10 2NA

Lielbritānija

Lai iegūtu papildus informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar Reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

België/Belgique/Belgien

Luxembourg/Luxemburg

NV AstraZeneca SA

NV AstraZeneca SA

Tel: +32 2 370 48 11

Tél/Tel: + 32 2 370 48 11

България

AstraZeneca България ЕООД Тел.: +359 2 971 25 33

Česká republika

AstraZeneca Czech Republic s.r.o Tel: +420 222 807 111

Danmark

AstraZeneca A/S

Tlf: +45 43 66 64 62

Deutschland

 

 

 

AstraZeneca GmbH

 

Tel: + 49 41 03 7080

vairs

Ελλάδα

 

 

 

Eesti

 

 

 

 

AstraZeneca

 

 

 

Tel: +372 654 9 6 00

 

AstraZeneca A.E.

les

 

 

 

 

 

ā

 

Τηλ: + 30 2 10 68 71 500

 

España

Z

 

 

 

 

 

 

Laboratorios Almirall, S.A.

Tel: + 34 93 31 28 748

Magyarország

 

tas

 

 

AstraZeneca kft

ē

Tel.: + 36 1 883 6500

 

 

Malta

istr

 

 

 

 

Associated Drug Co. L d

 

Tel: + 356 2277 8000

 

 

re

 

 

 

Ned rlandğ

 

 

Ast aZ n ca BV

 

 

Tel: +31 79 363 2222

 

 

nav

 

 

 

Norge

 

 

 

AstraZeneca AS

Tlf: + 47 21 00 64 00

Österreich

AstraZeneca Österreich GmbH Tel: +43 1 711 31 0

Polska

AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o. Tel.: + 48 22 874 35 00

Portugal

Medinfar Produtos Farmacêuticos, S.A.

Tel: + 351 21 4997400

France

România

AstraZeneca

AstraZeneca Pharma SRL

Tél: + 33 1 41 29 40 00

Tel: + 40 21 317 60 41

Ireland

Slovenija

AstraZeneca Pharmaceuticals (Ireland) Ltd

AstraZeneca UK Limited

Tel: + 353 1 609 7100

Tel: + 386 1 51 35 600

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf

AstraZeneca AB o.z.

Sími: + 354 535 7000

Tel: + 421 2 5737 7777

Italia

 

 

 

Suomi/Finland

 

AstraZeneca S.p.A.

 

 

 

AstraZeneca Oy

 

Tel: + 39 02 98011

 

 

 

Puh/Tel: + 358 10 23 010

 

Κύπρος

 

 

 

Sverige

 

 

Αλέκτωρ Φαρµακευτική Λτδ

 

 

AstraZeneca AB

 

Τηλ: +357 22490305

 

 

Tel: +46 8 553 26 000

 

Latvija

 

 

 

United Kingdom

 

SIA AstraZeneca Latvija

 

 

AstraZeneca UK Ltd

 

Tel: + 371 67377 100

 

 

Tel: + 44 1582 836 836

 

Lietuva

 

 

 

 

 

 

 

UAB AstraZeneca

 

 

 

 

 

 

 

Tel: +370 5 2660550

 

 

 

 

 

tas

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta

 

 

 

 

 

ē

Citi informācijas avoti

 

 

 

 

istr

 

 

 

 

 

 

 

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē:

http://www.ema.europa.eu.

 

 

 

ğ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nav

re

 

 

 

 

vairs

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

 

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas