Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Atlasīt vietnes valodu

Pramipexole Accord (pramipexole dihydrochloride monohydrate) – Lietošanas instrukcija - N04BC05

Updated on site: 09-Oct-2017

Zāļu nosaukumsPramipexole Accord
ATĶ kodsN04BC05
Vielapramipexole dihydrochloride monohydrate
RažotājsAccord Healthcare Ltd

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Pramipexole Accord 0,088 mg tabletes

Pramipexole Accord 0,18 mg tabletes

Pramipexole Accord 0,35 mg tabletes

Pramipexole Accord 0,7 mg tabletes

Pramipexole Accord 1,1 mg tabletes

Pramipexole

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

-Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk vajadzēs to pārlasīt.

-Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

-Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

-Ja Jums ir jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas šajā instrukcijā nav minētas. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1.Kas ir Pramipexole Accord un kādam nolūkam tās lieto

2.Kas Jums jāzina pirms Pramipexole Accord lietošanas

3.Kā lietot Pramipexole Accord

4.Iespējamās blakusparādības

5.Kā uzglabāt Pramipexole Accord

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

1.Kas ir Pramipexole Accord un kādam nolūkam tās lieto

Pramipexole Accord satur aktīvo vielu pramipeksolu un pieder zāļu grupai, ko sauc par dopamīna agonistiem. Tie stimulē dopamīna receptorus smadzenēs. Dopamīna receptoru stimulēšana ierosina nervu impulsus smadzenēs, kas palīdz kontrolēt ķermeņa kustības.

Pramipexole Accord lieto, lai

-ārstētu primāras Parkinsona slimības simptomus pieaugušajiem. To var lietot monoterapijā vai kombinācijā ar levodopu (citas zāles Parkinsona slimības ārstēšanai).

2. Kas Jums jāzina pirms pirms Pramipexole Accord lietošanas

Nelietojiet Pramipexole Accord šādos gadījumos

Ja Jums ir alerģija pret pramipeksolu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Pramipexole Accord lietošanas konsultējieties ar ārstu. Pastāstiet savam ārstam, ja Jums ir (ir bijis) vai attīstās kāds medicīnisks stāvoklis vai simptomi, īpaši kāds no minētiem:

-nieru slimība

-halucinācijas (neesošu lietu redzēšana, dzirdēšana vai sajušana). Lielākā daļa halucināciju ir redzes halucinācijas

-diskinēzija (piemēram, patoloģiskas, nekontrolējamas ekstremitāšu kustības). Ja Jums ir progresējoša Parkinsona slimība un lietojat arī levodopu, Jums var attīstīties diskinēzija, ja Jūs sākat ārstēšanu ar Pramipexole Accord pirmo reizi.

-miegainība un pēkšņas iemigšanas epizodes

-zāļu pārmērīga lietošana un tieksme pēc zālēm

-psihoze (piemēram, līdzīga šizofrēnijas simptomiem)

-redzes traucējumi. Jums jāveic regulāra acu izmeklēšana ārstēšanas laikā ar Pramipexole Accord.

-smaga sirds vai asinsvadu slimība. Jums regulāri jāpārbauda asinsspiedienu, īpaši ārstēšanas sākumā. Tas jādara, lai izvairītos no ortostatiskas hipotensijas (asinsspiediena strauja samazināšanās pieceļoties).

-simptomu paasinājums. Simptomi var sākties agrāk nekā parasti, būt izteiktāki un izpausties arī citās ekstremitātēs.

Informējiet savu ārstu, ja Jūs vai Jūsu ģimene/aprūpētājs pamana, ka Jums attīstās tieksmes vai kāre uzvesties sev neierastā veidā vai arī Jūs nevarat pretoties impulsam, stimulam vai kārdinājumam veikt noteiktas darbības, kas var kaitēt Jums vai apkārtējiem. Šāda uzvedība tiek saukta par impulsu kontroles traucējumiem un tā var izpausties kā atkarība no azartspēlēm, pārmērīga ēšana vai naudas tērēšana, nenormāli augsta dzimumtieksme vai uzmācīgas seksuālas domas vai jūtas. Jūsu ārstam var būt nepieciešams pielāgot vai pārtraukt Jūsu zāļu devu.

Informējiet savu ārstu, ja Jūs vai Jūsu ģimene/aprūpētājs pamana, ka Jums attīstās mānija (satraukums, pacilāts garastāvoklis vai pārāk liels uzbudinājums) vai delīrijs (samazināta izpratne par notiekošo, apmulsums vai realitātes sajūtas zudums). Jūsu ārstam var būt nepieciešams pielāgot vai pārtraukt Jūsu zāļu devu.

Pastāstiet ārstam, ja Jums pēc Pramipexole Accord terapijas pārtraukšanas vai devas samazināšanas rodas tādi simptomi kā nomākts garastāvoklis, apātija, trauksme, nogurums, svīšana vai sāpes. Ja simptomi saglabājas ilgāk nekā pāris nedēļas, Jūsu ārstam var būt nepieciešams pielāgot ārstēšanu.

Bērni un pusaudži

Pramipexole Accord nav rekomendējams bērniem un pusaudžiem līdz 18 gadu vecumam.

Citas zāles un Pramipexole Accord

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot. Tas attiecas uz zālēm, augu līdzekļiem, ārstniecisku uzturu vai uztura bagātinātājiem, ko var iegādāties bez receptes.

Jums jāizvairās no Pramipexole Accord lietošanas kopā ar antipsihotiskiem līdzekļiem.

Uzmanieties, ja lietojat sekojošas zāles:

-cimetidīnu (mazina pārmērīgu kuņģa skābi un kuņģa čūlu);

-amantadīnu (var lietot Parkinsona slimības ārstēšanai);

-meksiletīnu (lai ārstētu neregulāru sirdsdarbību – stāvokli, ko sauc par ventrikulāru aritmiju)

-zidovudīnu (var lietot iegūtā imūndeficīta sindroma (AIDS) ārstēšanai, cilvēka imūnsistēmas slimība);

-cisplatīnu (dažāda tipa vēžu ārstēšanai);

-hinīnu (var lietot sāpīgu nakts krampju lēkmju profilaksei kājām un tāda malārijas tipa kā falciparum malārija (ļaundabīga forma) ārstēšanai;

-prokaīnamīdu (neregulāras sirdsdarbības ārstēšanai).

Ja Jūs lietojat levodopu, ieteicams samazināt levodopas devu, sākot ārstēšanu ar Pramipexole Accord.

Uzmanieties, ja lietojat kādas zāles, kam ir sedatīva (nomierinoša) darbība, vai ja lietojat alkoholu. Šajos gadījumos Pramipexole Accord darbība var ietekmēt Jūsu spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

Pramipexole Accord kopā ar uzturu, dzērienu un alkoholu

Jums jāievēro piesardzība, lietojot alkoholu ārstēšanas laikā ar Pramipexole Accord. Pramipexole Accord var lietot ēšanas laikā vai tukšā dūšā.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Ja Jums iestājusies grūtniecība vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt iestājusies grūtniecība vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu. Jūsu ārsts pārrunās to ar Jums, ja Jums jāturpina Pramipexole Accord lietošanu.

Nav zināms, vai Pramipexole Accord kaitīgi ietekmē nedzimušu bērnu. Tādēļ nelietojiet Pramipexole Accord, ja esat grūtniece, ja vien ārsts Jums nav ieteicis to lietot.

Pramipexole Accord nedrīkst lietot barošanas ar krūti periodā. Pramipexole Accord var samazināt mātes piena daudzumu. Tas var izdalīties mātes pienā un to var saņemt Jūsu bērns. Ja Pramipexole Accord lietošana ir nepieciešama, bērna barošana ar krūti jāpārtrauc.

Pirms jebkuru zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Pramipexole Accord var izraisīt halucinācijas (neesošu lietu redzēšanu, dzirdēšanu vai sajušanu). Ja tā notiek, nevadiet transportlīdzekļus un neapkalpojiet mehānismus.

Pramipexole Accord lietošana saistīta ar miegainības rašanos un pēkšņas iemigšanas epizodēm, īpaši pacientiem ar Parkinsona slimību. Ja Jums rodas šīs blakusparādības, Jūs nedrīkstat vadīt transportlīdzekļus vai apkalpot mehānismus. Ja tās rodas, Jums tas jāpastāsta ārstam.

3.Kā lietot Pramipexole Accord

Vienmēr lietojiet šīs zāles saskaņā ar ārsta norādījumiem. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam. Ārsts Jums ieteiks pareizo devu.

Pramipexole Accord var lietot ēšanas laikā vai neatkarīgi no ēdienreizes. Norijiet tabletes, uzdzerot ūdeni.

Parkinsona slimība

Dienas devu lieto, sadalot 3 vienādās daļās.

Pirmajā nedēļā parastā deva ir 1 Pramipexole Accord 0,088 mg tablete trīs reizes dienā (atbilst 0,264 mg dienā):

 

1. nedēļa

Tablešu skaits

1 Pramipexole Accord 0,088 mg tablete trīs reizes

 

dienā

Kopējā dienas deva (mg)

0,264

To var palielināt ik pēc 5 – 7 dienām, kā norādījis ārsts, līdz kamēr Jūsu simptomi tiek kontrolēti (balstdeva).

 

2. nedēļa

3. nedēļa

Tablešu skaits

1 Pramipexole Accord 0,18 mg

1 Pramipexole Accord 0,35 mg tablete

 

tablete trīs reizes dienā

trīs reizes dienā

 

VAI

VAI

 

2 Pramipexole Accord 0,088 mg

2 Pramipexole Accord 0,18 mg tabletes

 

tabletes trīs reizes dienā

trīs reizes dienā

 

 

Kopējā dienas deva

0,54

1,1

(mg)

 

 

Parastā balstdeva ir 1,1 mg dienā. Taču Jūsu devu var palielināt pat vairāk. Ja tas nepieciešams, Jūsu ārsts var palielināt Jūsu tablešu devu pat līdz maksimāli 3,3 mg pramipeksola dienā. Var būt arī mazāka balstdeva – trīs Pramipexole Accord 0,088 mg tabletes dienā.

 

Mazākā balstdeva

Lielākā balstdeva

Tablešu skaits

1 Pramipexole Accord 0,088 mg tablete

1 Pramipexole Accord 1,1 mg

 

trīs reizes dienā

tablete

 

 

trīs reizes dienā

Kopējā dienas deva (mg)

0,264

3,3

Pacienti ar nieru slimību

Ja Jums ir vidēji smaga vai smaga nieru slimība, ārsts ordinēs Jums mazāku devu. Tas nozīmē, ka Jums būs jālieto zāles tikai vienu vai divas reizes dienā. Ja Jums ir vidēji smaga nieru slimība, parastā sākuma deva ir 1 Pramipexole Accord 0,088 mg tablete divas reizes dienā. Smagas nieru slimības gadījumā parastā sākuma deva ir tikai 1 Pramipexole Accord 0,088 mg tablete dienā.

Ja esat lietojis Pramipexole Accord vairāk nekā noteikts

Ja nejauši ieņēmāt par daudz tablešu:

-nekavējoties sazinieties ar savu ārstu vai tuvākās slimnīcas neatliekamās palīdzības nodaļu, lai saņemtu padomu.

-Jums var rasties vemšana, nemiers vai jebkura no blakusparādībām, kas aprakstītas 4. punktā (Iespējamās blakusparādības).

Ja esat aizmirsis lietot Pramipexole Accord

Neuztraucieties. Vienkārši izlaidiet šīs devas lietošanu un lietojiet nākamo devu paredzētajā laikā. Nemēģiniet kompensēt izlaisto devu.

Ja pārtraucat lietot Pramipexole Accord

Nepārtrauciet Pramipexole Accord lietošanu bez konsultācijas ar ārstu. Ja Jums jāpārtrauc lietot šīs zāles, Jūsu ārsts devu samazinās pakāpeniski. Tas samazina simptomu paasināšanās risku.

Ja Jums ir Parkinsona slimība, Jūs nedrīkstat ārstēšanu ar Pramipexole Accord pārtraukt pēkšņi. Strauja terapijas pārtraukšana var radīt medicīnisku stāvokli, ko sauc par ļaundabīgu neiroleptisko sindromu. Šis stāvoklis var radīt lielu risku veselībai. Simptomi ir:

-akinēzija (muskuļu kustību zudums),

-muskuļu stīvums,

-drudzis,

-nestabils asinsspiediens,

-tahikardija (paātrināta sirdsdarbība),

-apjukums,

-nomākts apziņas stāvoklis (piemēram, koma).

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

4.Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas. Blakusparādību novērtēšana balstās uz šādu biežumu:

Ļoti bieži:

var izpausties vairāk kā 1 no 10 cilvēkiem

Bieži:

var izpausties līdz 1 no10 cilvēkiem

 

 

Retāk:

var izpausties līdz 1 no 100 cilvēkiem

 

 

Reti:

var izpausties līdz 1 no 1000 cilvēkiem

 

 

Ļoti reti:

var izpausties līdz 1 no 10 000 cilvēkiem

Nav zināmi:

biežumu nevar noteikt pēc pieejamiem datiem

Ja Jūs slimojat ar Parkinsona slimību, Jums var rasties sekojošas blakusparādības:

Ļoti bieži:

-Diskinēzija (piemēram, patoloģiskas, nekontrolētas ekstremitāšu kustības)

-Miegainība

-Reibonis

-Slikta dūša (nelabums)

Bieži:

-Tieksme neparasti uzvesties

-Halucinācijas (neesošu lietu redzēšana, dzirdēšana vai sajušana)

-Apjukums

-Nogurums

-Bezmiegs

-Pārmērīga šķidruma uzkrāšanās, parasti kājās (perifēra tūska)

-Galvassāpes

-Hipotensija (zems asinsspiediens)

-Patoloģiski sapņi

-Aizcietējums

-Redzes traucējumi

-Vemšana (slikta dūša)

-Svara zudums, ieskaitot apetītes samazināšanos

Retāk:

-Paranoja (piemēram, lielas bailes par kāda labklājību)

-Mānija

-Pārmērīga miegainība dienas laikā un pēkšņas iemigšanas epizodes

-Amnēzija (atmiņas traucējumi)

-Hiperkinēzija (palielināts kustīgums un nespēja palikt mierā)

-Ķermeņa masas palielināšanās

-Alerģiskas reakcijas (piemēram, izsitumi, nieze, paaugstinātas jutības reakcijas)

-Ģībonis

-Sirds mazspēja (sirdsdarbības traucējumi, kas var izraisīt elpas trūkumu vai potīšu pietūkumu)*

-Neadekvāta antidiurētiskā hormona sekrēcija*

-Nemierīgums

-Aizdusa (elpas trūkums)

-Žagas

-Pneimonija (plaušu iekaisums)

-Nespēja pretoties impulsam, veikt darbības, kas varētu nodarīt kaitējumu Jums vai kādam citam, tajā skaitā:

-Spēcīgs impulss, pārmērīga tieksme uz azartspēlēm, neņemot vērā sekas, ko tās rada personīgajā vai ģimenes dzīvē.

-Izmainīta vai palielināta seksuāla interese un uzvedība, kas Jums vai citiem rada vērā ņemamas bažas, piemēram, paaugstināta dzimumtieksme.

-Nekontrolējama un pārmērīga iepirkšanās vai naudas tērēšana.

-Pārēšanās (liela ēdiena daudzuma uzņemšana īsā laika periodā) vai kompulsīva ēšana (neierasti liela ēdiena daudzuma ēšana, vairāk kā nepieciešams izsalkuma remdināšanai)*

-Delīrijs (samazināta izpratne par notiekošo, apmulsums, realitātes sajūtas zudums)

Reti:

-Mānija (satraukums, pacilāts garastāvoklis vai pārāk liels uzbudinājums)

Nav zināmi:

-Pēc Pramipexole Accord terapijas pārtraukšanas vai devas samazināšanas var rasties nomākts garastāvoklis, apātija, trauksme, nogurums, svīšana vai sāpes (to sauc par dopamīna agonistu atcelšanas sindromu – DAAS).

Informējiet savu ārstu, ja Jums attīstās šāda uzvedība. Ārsts ar Jums apspriedīs veidus, kā kontrolēt vai mazināt šos simptomus.

Blakusparādībām, kuras apzīmētas ar * precīzs sastopamības biežums nav zināms, jo šīs blakusparādības netika novērotas klīniskajos pētījumos ar 2762 pacientiem , ārstētiem ar pramipeksolu. Biežuma kategorija, visticamāk, nav lielāka par „retāk”.

Ja Jums ir cita indikācija, Jums var rasties sekojošas blakusparādības:

Ļoti bieži:

-Slikta dūša (nelabums)

Bieži:

-Miega pārmaiņas, piemēram, bezmiegs un miegainība

-Nogurums

-Galvassāpes

-Patoloģiski sapņi

-Aizcietējums

-Reibonis

-Vemšana (slikta dūša)

Retāk:

-Tieksme uzvesties neparasti*

-Sirds mazspēja (sirdsdarbības traucējumi, kas var izraisīt elpas trūkumu vai potīšu pietūkumu)*

-Neadekvāta antidiurētiskā hormona sekrēcija*

-Diskinēzija (piemēram, patoloģiskas, nekontrolētas ekstremitāšu kustības)

-Hiperkinēzija (palielināts kustīgums un nespēja palikt mierā)*

-Paranoja (piemēram, lielas bailes par kāda labklājību)*

-Mānija*

-Amnēzija (atmiņas traucējumi)*

-Halucinācijas (piemēram, neesošu lietu redzēšana, jušana vai neesošu trokšņu dzirdēšana)

-Apjukums

-Pārmērīga miegainība dienas laikā un pēkšņas iemigšanas epizodes

-Ķermeņa masas palielināšanās

-Hipotensija (zems asinsspiediens)

-Pārmērīga šķidruma uzkrāšanās, parasti kājās (perifēra tūska)

-Alerģiskas reakcijas (piemēram, izsitumi, nieze, paaugstinātas jutības reakcijas)

-Ģībonis

-Nemierīgums

-Redzes traucējumi

-Svara zudums, ieskaitot apetītes samazināšanos

-Aizdusa (elpas trūkums)

-Žagas

-Pneimonija (plaušu iekaisums)*

-Nespēja pretoties impulsam, veikt darbības, kas varētu nodarīt kaitējumu Jums vai kādam citam, tajā skaitā:

-Spēcīgs impulss, pārmērīga tieksme uz azartspēlēm, neņemot vērā sekas, ko tās rada personīgajā vai ģimenes dzīvē.

-Izmainīta vai palielināta seksuāla interese un uzvedība, kas Jums vai citiem rada vērā ņemamas bažas, piemēram, paaugstināta dzimumtieksme.

-Nekontrolējama un pārmērīga iepirkšanās vai naudas tērēšana.

-Pārēšanās (liela ēdiena daudzuma uzņemšana īsā laika periodā) vai kompulsīva ēšana (neierasti liela ēdiena daudzuma ēšana, vairāk kā nepieciešams izsalkuma remdināšanai)*

-Mānija (satraukums, pacilāts garastāvoklis vai pārāk liels uzbudinājums)*

-Delīrijs (samazināta izpratne par notiekošo, apmulsums, realitātes sajūtas zudums)*

Nav zināmi:

-Pēc Pramipexole Accord terapijas pārtraukšanas vai devas samazināšanas var rasties nomākts garastāvoklis, apātija, trauksme, nogurums, svīšana vai sāpes (to sauc par dopamīna agonistu atcelšanas sindromu – DAAS).

Informējiet savu ārstu, ja Jums attīstās šāda uzvedība. Ārsts ar Jums apspriedīs veidus, kā kontrolēt vai mazināt šos simptomus.

Blakusparādībām, kuras apzīmētas ar * precīzs sastopamības biežums nav zināms, jo šīs blakusparādības netika novērotas klīniskajos pētījumos ar 1395 pacientiem , ārstētiem ar pramipeksolu. Biežuma kategorija, visticamāk, nav lielāka par „retāk”.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5.Kā uzglabāt Pramipexole Accord

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un neredzamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz uz kastītes pēc „Derīgs līdz”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Uzglabāt temperatūrā līdz 30 °C. Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas. Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Pramipexole Accord satur

Aktīvā viela ir pramipeksols.

Katra tablete satur 0,125 mg pramipeksola dihidrohlorīda monohidrāta, kas atbilst 0,088 mg pramipeksola.

Katra tablete satur 0,25 mg pramipeksola dihidrohlorīda monohidrāta, kas atbilst 0,18 mg pramipeksola.

Katra tablete satur 0,5 mg pramipeksola dihidrohlorīda monohidrāta, kas atbilst 0,35 mg pramipeksola.

Katra tablete satur 1,0 mg pramipeksola dihidrohlorīda monohidrāta, kas atbilst 0,7 mg pramipeksola. Katra tablete satur 1,5 mg pramipeksola dihidrohlorīda monohidrāta, kas atbilst 1,1 mg pramipeksola.

Citas sastāvdaļas ir: mannīts, mikrokristāliskā celuloze, kukurūzas ciete, bezūdens koloidālais silīcija dioksīds, povidons K 30 un magnija stearāts.

Pramipexole Accord ārējais izskats un iepakojums

Pramipexole Accord 0,088 mg tabletes ir baltas vai gandrīz baltas, apaļas, plakanas tabletes ar slīpām malām un uzrakstu ‘I1’ vienā pusē un gludu otru pusi.

Pramipexole Accord 0,18 mg tabletes ir baltas vai gandrīz baltas, apaļas, plakanas tabletes ar slīpām malām un uzrakstiem ‘I’ un ‘2’ dalījuma līnijas jebkurā pusē un dalījuma līniju otrā pusē.

Pramipexole Accord 0,35 mg tabletes ir baltas vai gandrīz baltas, apaļas, plakanas tabletes ar slīpām malām un uzrakstiem ‘I’ un ‘3’ dalījuma līnijas jebkurā pusē un dalījuma līniju otrā pusē.

Pramipexole Accord 0,7 mg tabletes ir baltas vai gandrīz baltas, apaļas, plakanas tabletes ar slīpām malām un uzrakstiem ‘I’ un ‘4’ dalījuma līnijas jebkurā pusē un dalījuma līniju otrā pusē.

Pramipexole Accord 1,1 mg tabletes ir baltas vai gandrīz baltas, apaļas, plakanas tabletes ar slīpām malām un uzrakstiem ‘I’ un ‘5’ dalījuma līnijas jebkurā pusē un dalījuma līniju otrā pusē.

Visi Pramipexole Accord tablešu stiprumi ir pieejami alumīnija-alumīnija blisteros ar10 tabletēm plāksnītē, kastītēs ar 3 vai10 blisteru plāksnītēm katrā (30 vai 100 tabletes).

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

Accord Healthcare Limited

Sage House, 319 Pinner Road,

North Harrow, Middlesex HA1 4HF,

Lielbritānija

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta {MM/GGGG}

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras mājas lapā http://www.ema.europa.eu/.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas