Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pramipexole Teva (pramipexole dihydrochloride monohydrate) – Lietošanas instrukcija - N04BC05

Updated on site: 09-Oct-2017

Zāļu nosaukumsPramipexole Teva
ATĶ kodsN04BC05
Vielapramipexole dihydrochloride monohydrate
RažotājsTeva Pharma B.V.

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

PRAMIPEXOLE TEVA 0,088 MG TABLETES

PRAMIPEXOLE TEVA 0,18 MG TABLETES

PRAMIPEXOLE TEVA 0,35 MG TABLETES

PRAMIPEXOLE TEVA 0,7 MG TABLETES

Pramipexolum

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1.Kas ir Pramipexole Teva un kādam nolūkam tās/to lieto

2.Kas Jums jāzina pirms Pramipexole Teva lietošanas

3.Kā lietot Pramipexole Teva

4.Iespējamās blakusparādības

5.Kā uzglabāt Pramipexole Teva

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

1.Kas ir PRAMIPEXOLE TEVA un kādam nolūkam tās/to lieto

Pramipexole Teva satur aktīvo vielu pramipeksolu un pieder zāļu grupai, ko sauc par dopamīna agonistiem. Tie stimulē dopamīna receptorus smadzenēs. Dopamīna receptoru stimulēšana ierosina nervu impulsus smadzenēs, kas palīdz kontrolēt ķermeņa kustības.

Pramipexole Teva lieto primāras Parkinsona slimības simptomu ārstēšanai pieaugušajiem. To var lietot vienu pašu vai kombinācijā ar levodopu (citas zāles Parkinsona slimības ārstēšanai).

2. Kas Jums jāzina pirms PRAMIPEXOLE TEVA lietošanas

Nelietojiet Pramipexole Teva šādos gadījumos:

ja Jums ir alerģija pret pramipeksolu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Pramipexole Teva lietošanas konsultējieties ar ārstu. Pastāstiet ārstam, ja Jums ir (ir bijis) vai attīstās kāds medicīnisks stāvoklis vai simptomi, īpaši kāds no minētiem:

nieru slimība;

halucinācijas (neesošu lietu redzēšana, dzirdēšana vai sajušana). Lielākā daļa halucināciju ir redzes halucinācijas;

diskinēzija (piemēram, patoloģiskas, nekontrolējamas ekstremitāšu kustības). Ja Jums ir progresējoša Parkinsona slimība un lietojat arī levodopu, Jums var attīstīties diskinēzija, ja Jūs sākat ārstēšanu ar Pramipexole Teva pirmo reizi;

miegainība un pēkšņas iemigšanas epizodes;

psihoze (piemēram, līdzīga šizofrēnijas simptomiem);

redzes traucējumi. Jums jāveic regulāra acu izmeklēšana terapijas laikā ar Pramipexole Teva;

smaga sirds vai asinsvadu slimība. Jums regulāri jāpārbauda asinsspiedienu, īpaši ārstēšanas sākumā. Tas jādara, lai izvairītos no ortostatiskas hipotensijas (asinsspiediena strauja samazināšanās pieceļoties).

simptomu paasinājums. Simptomi var sākties agrāk nekā parasti, būt izteiktāki un izpausties arī citās ekstremitātēs.

Informējiet savu ārstu, ja Jūs vai Jūsu ģimene/aprūpētājs pamana, ka Jums attīstās tieksmes vai kāre uzvesties sev neierastā veidā vai arī Jūs nevarat pretoties impulsam, stimulam vai kārdinājumam veikt noteiktas darbības, kas varētu kaitēt Jums vai apkārtējiem. Šāda uzvedība tiek saukta par impulsu kontroles traucējumiem un tā var izpausties kā atkarība no azartspēlēm, pārmērīga ēšana vai naudas tērēšana, nenormāli augsta dzimumtieksme vai palielināts seksuālo domu vai jūtu daudzums. Jūsu ārstam var būt nepieciešams pielāgot zāļu devu vai pārtraukt to lietošanu.

Informējiet savu ārstu, ja Jūs vai Jūsu ģimene/aprūpētājs pamana, ka Jums attīstās mānija (satraukums, pacilāts garastāvoklis vai pārāk liels uzbudinājums) vai delīrijs (samazināta izpratne par notiekošo, apmulsums, realitātes sajūtas zudums). Jūsu ārstam var būt nepieciešams pielāgot vai pārtraukt Jūsu zāļu devu.

Bērni un pusaudži

Pramipexole Teva nav rekomendējams bērniem un pusaudžiem līdz 18 gadu vecumam.

Citas zāles un Pramipexole Teva

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat, pēdējā laikā esat lietojis vai varētu lietot. Tas attiecas uz zālēm, augu līdzekļiem, ārstniecisku uzturu vai uztura bagātinātājiem, ko var iegādāties bez receptes.

Jums jāizvairās no Pramipexole Teva lietošanas kopā ar antipsihotiskiem līdzekļiem.

Uzmanieties, ja lietojat sekojošas zāles:

cimetidīnu (mazina pārmērīgu kuņģa skābi un kuņģa čūlu);

amantadīnu (var lietot Parkinsona slimības ārstēšanai);

meksiletīnu (lai ārstētu neregulāru sirdsdarbību – stāvokli, ko sauc par ventrikulāru aritmiju);

zidovudīnu (var lietot iegūtā imūndeficīta sindroma (AIDS) ārstēšanai, cilvēka imūnsistēmas slimība);

cisplatīnu (dažāda tipa vēžu ārstēšanai);

hinīnu (var lietot sāpīgu nakts krampju lēkmju profilaksei kājām un tāda malārijas tipa kā falciparum malārija (ļaundabīga forma) ārstēšanai;

prokaīnamīdu (neregulāras sirdsdarbības ārstēšanai).

Ja Jūs lietojat levodopu, ieteicams samazināt levodopas devu, sākot ārstēšanu ar Pramipexole Teva.

Uzmanieties, ja lietojat kādas zāles, kam ir sedatīva (nomierinoša) darbība, vai ja lietojat alkoholu. Šajos gadījumos Pramipexole Teva darbība var ietekmēt Jūsu spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

Pramipexole Teva kopā ar uzturu, dzērienu un alkoholu

Jums jāievēro piesardzība, lietojot alkoholu terapijas laikā ar Pramipexole Teva. Pramipexole Teva var lietot ēšanas laikā vai tukšā dūšā.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu. Jūsu ārsts pārrunās to ar Jums, ja Jums jāturpina Pramipexole Teva lietošana.

Nav zināma Pramipexole Teva ietekme uz nedzimušu bērnu. Tādēļ nelietojiet Pramipexole Teva, ja esat grūtniece, ja vien ārsts Jums nav ieteicis to lietot.

Pramipexole Teva nav ieteicams zīdīšanas laikā. Pramipexole Teva var samazināt mātes piena daudzumu. Turklāt tas var arī izdalīties ar pienu un to var saņemt Jūsu bērns. Ja Pramipexole Teva lietošana ir nepieciešama, bērna barošana ar krūti jāpārtrauc.

Pirms jebkuru zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Pramipexole Teva var izraisīt halucinācijas (neesošu lietu redzēšanu, dzirdēšanu vai sajušanu). Ja tā notiek, nevadiet transportlīdzekļus un neapkalpojiet mehānismus.

Pramipexole Teva lietošana saistīta ar miegainības rašanos un pēkšņas iemigšanas epizodēm, īpaši pacientiem ar Parkinsona slimību. Ja Jums rodas šīs blakusparādības, Jūs nedrīkstat vadīt transportlīdzekļus vai apkalpot mehānismus. Ja tās rodas, Jums tas jāpastāsta ārstam.

3.Kā lietot PRAMIPEXOLE TEVA

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam. Ārsts

Jums ieteiks pareizo devu.

Pramipexole Teva var lietot ēšanas laikā vai neatkarīgi no ēdienreizes. Norijiet tabletes, uzdzerot ūdeni.

Dienas devu lieto, sadalot 3 vienādās daļās.

Pirmajā nedēļā parastā deva ir 1 Pramipexole Teva 0,088 mg tablete trīs reizes dienā (atbilst 0,264 mg dienā):

 

1. nedēļa

Tablešu skaits

1 Pramipexole Teva

 

0,088 mg tablete

 

trīs reizes dienā

Kopējā dienas deva (mg)

0,264

To var palielināt ik pēc 5 – 7 dienām, kā norādījis ārsts, līdz Jūsu simptomi tiek kontrolēti (balstdeva).

 

2. nedēļa

3. nedēļa

Tablešu skaits

1 Pramipexole Teva

1 Pramipexole Teva

 

0,18 mg tablete

0,35 mg tablete

 

trīs reizes dienā

trīs reizes dienā

 

VAI

VAI

 

2 Pramipexole Teva

2 Pramipexole Teva

 

0,088 mg tabletes

0,18 mg tabletes

 

trīs reizes dienā

trīs reizes dienā

Kopējā dienas deva (mg)

0,54

1,1

Parastā balstdeva ir 1,1 mg dienā. Taču Jūsu devu var palielināt pat vairāk. Ja tas nepieciešams, Jūsu ārsts var palielināt Jūsu tablešu devu pat līdz maksimāli 3,3 mg pramipeksola dienā. Var būt arī mazāka balstdeva – trīs Pramipexole Teva 0,088 mg tabletes dienā.

 

Mazākā balstdeva

Lielākā balstdeva

Tablešu skaits

1 Pramipexole Teva

1 tablete, kas satur

 

 

 

0,088 mg tablete

1,1 mg pramipeksola

 

trīs reizes dienā

trīs reizes dienā

Kopējā dienas deva (mg)

0,264

3,3

Pacienti ar nieru slimību

Ja Jums ir vidēji smaga vai smaga nieru slimība, ārsts nozīmēs Jums mazāku devu. Tas nozīmē, ka Jums būs jālieto tabletes tikai vienu vai divas reizes dienā. Ja Jums ir vidēji smaga nieru slimība, parastā sākuma deva ir 1 Pramipexole Teva 0,088 mg tablete divas reizes dienā. Smagas nieru slimības gadījumā parastā sākuma deva ir tikai 1 Pramipexole Teva 0,088 mg tablete dienā.

Ja esat lietojis Pramipexole Teva vairāk nekā noteikts

Ja nejauši lietojāt par daudz tablešu:

-nekavējoties sazinieties ar savu ārstu vai tuvākās slimnīcas neatliekamās palīdzības nodaļu, lai saņemtu padomu.

-Jums var rasties vemšana, nemiers vai jebkura no blakusparādībām, kas aprakstītas 4. punktā

(Iespējamās blakusparādības).

Ja esat aizmirsis lietot Pramipexole Teva

Neuztraucieties. Vienkārši izlaidiet šīs devas lietošanu un lietojiet nākamo devu paredzētajā laikā.

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

Ja pārtraucat lietot Pramipexole Teva

Nepārtrauciet Pramipexole Teva lietošanu bez konsultācijas ar ārstu. Ja Jums jāpārtrauc lietot šīs zāles, Jūsu ārsts devu samazinās pakāpeniski. Tas samazina simptomu paasināšanās risku.

Jūs nedrīkstat ārstēšanu ar Pramipexole Teva pārtraukt pēkšņi. Strauja terapijas pārtraukšana var radīt medicīnisku stāvokli, ko sauc par ļaundabīgu neiroleptisko sindromu. Šis stāvoklis var radīt lielu risku veselībai. Simptomi ir:

-akinēzija (muskuļu kustību zudums),

-muskuļu stīvums,

-drudzis,

-nestabils asinsspiediens,

-tahikardija (paātrināta sirdsdarbība),

-apjukums,

-nomākts apziņas stāvoklis (piemēram, koma).

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

4.Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas. Šo blakusparādību novērtēšana balstās uz šādu biežumu:

Ļoti bieži

var izpausties vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem

Bieži:

var izpausties līdz 1 no 10 cilvēkiem

 

 

Retāk:

var izpausties līdz 1 no 100 cilvēkiem

 

 

Reti:

var izpausties līdz 1 no 1000 cilvēkiem

 

 

Ļoti reti:

var izpausties līdz 1 no 10 000 cilvēkiem

 

 

Ļoti bieži:

Diskinēzija (piemēram, patoloģiskas, nekontrolētas ekstremitāšu kustības)

Miegainība

Reibonis

Slikta dūša

Bieži:

Tieksme neparasti uzvesties

Halucinācijas (neesošu lietu redzēšana, dzirdēšana vai sajušana)

Apjukums

Nogurums

Bezmiegs

Pārmērīga šķidruma uzkrāšanās, parasti kājās (perifēra tūska)

Galvassāpes

Hipotensija (zems asinsspiediens)

Neparasti spilgti sapņi

Aizcietējums

Redzes traucējumi

Vemšana (slikta dūša)

Svara zudums, ieskaitot apetītes pasliktināšanos

Retāk:

Paranoja (piemēram, lielas bailes par kāda labklājību)

Murgi

Pārmērīga miegainība dienas laikā un pēkšņas iemigšanas epizodes

Amnēzija (atmiņas traucējumi)

Hiperkinēzija (palielināts kustīgums un nespēja palikt mierā)

Ķermeņa masas palielināšanās

Alerģiskas reakcijas (piemēram, izsitumi, nieze, paaugstinātas jutības reakcijas)

Ģībonis

Sirds mazspēja (sirdsdarbības traucējumi, kas var izraisīt elpas trūkumu vai potīšu pietūkumu)*

Neadekvāta antidiurētiskā hormona sekrēcija*

Nemierīgums

Aizdusa (elpas trūkums)

Žagas

Pneimonija (plaušu iekaisums)

Nespēja pretoties impulsam, veikt darbības, kas varētu nodarīt kaitējumu Jums vai kādam citam, tajā skaitā:

-Spēcīgs impulss, pārmērīga tieksme uz azartspēlēm, neņemot vērā sekas, ko tās rada personīgajā vai ģimenes dzīvē.

-Izmainīta vai palielināta seksuāla interese un uzvedība, kas Jums vai citiem rada vērā ņemamas bažas, piemēram, paaugstināta dzimumtieksme.

-Nekontrolējama un pārmērīga iepirkšanās vai naudas tērēšana.

-Pārēšanās (liela ēdiena daudzuma uzņemšana īsā laika periodā) vai kompulsīva ēšana (neierasti liela ēdiena daudzuma ēšana, vairāk kā nepieciešams izsalkuma remdināšanai).*

Delīrijs (samazināta izpratne par notiekošo, apmulsums, realitātes sajūtas zudums).

Reti:

Mānija (satraukums, pacilāts garastāvoklis vai pārāk liels uzbudinājums).

Informējiet savu ārstu, ja Jums attīstās šāda uzvedība; ārsts ar Jums apspriedīs veidus, kā kontrolēt vai mazināt šos simptomus.

Blakusparādībām, kuras apzīmētas ar * precīzs sastopamības biežums nav zināms, jo šīs blakusparādības netika novērotas klīniskajos pētījumos ar 2762 pacientiem , ārstētiem ar pramipeksolu. Biežuma kategorija, visticamāk, nav lielāka par „retāk”.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5.Kā uzglabāt PRAMIPEXOLE TEVA

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes pēc „Derīgs līdz”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Uzglabāt temperatūrā līdz 25 °C.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas un mitruma.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Pramipexole Teva satur

Aktīvā viela ir pramipeksols.

Katra tablete satur 0,088 mg, 0,18 mg, 0,35 mg vai 0,7 mg pramipeksola attiecīgi 0,125 mg, 0,25 mg, 0,5 mg vai 1 mg pramipeksola dihidrohlorīda monohidrāta veidā.

Citas sastāvdaļas ir mannīts, mikrokristāliskā celuloze, cietes nātrija glikolāts, povidons, magnija stearāts, nātrija monostearilfumarāts un bezūdens koloidālais silīcija dioksīds.

Pramipexole Teva ārējais izskats un iepakojums

Pramipexole Teva 0,088 mg tabletes ir baltas, apaļas tabletes, marķētas ar "93" vienā pusē un "P1" otrā pusē.

Pramipexole Teva 0,18 mg tabletes ir baltas, apaļas tabletes, ar dalījuma līniju, marķētas ar "P2" un "P2" dalījuma līnijas pusē un "93" otrā pusē. Tableti var sadalīt vienādās daļās.

Pramipexole Teva 0,35 mg tabletes ir baltas, ovālas, abpusēji izliektas tabletes, ar 3 vertikālām dalījuma līnijām, ar iegravētu 9 dalījuma līniju pusē un 8023 otrā pusē. Tableti var sadalīt vienādās daļās.

Pramipexole Teva 0,7 mg tabletes ir baltas apaļas tablets, marķētas ar "8024" un "8024" dalījuma līnijas pusē un "93" otrā pusē. Tableti var sadalīt vienādās daļās.

Pramipexole Teva tabletes ir blisteros pa 30, 30 x 1, 50 x 1 un 100 x 1 100 tabletēm un pudelēs pa 90 tabletēm.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Teva B.V.

Swensweg 5, 2031GA Haarlem

Nīderlande

Ražotājs

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company Pallagi út 13,

4042 Debrecen,

Ungārija

vai:

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company

H-2100 Gödöllő,

Táncsics Mihály út 82

Ungārija

vai:

TEVA UK Ltd

Brampton Road,

Hampden Park,

Eastbourne,

East Sussex,

BN22 9AG

Lielbritānija

vai:

Pharmachemie B.V.

Swensweg 5,

Postbus 552,

2003 RN Haarlem

Nīderlande

vai:

GALIEN LPS 98 rue Bellocier 89100 Sens Francija

vai:

Teva Czech Industries s.r.o. Ostravska 29, c.p. 305

747 70 Opava-Komarov

Čehijas Republika

vai:

Merckle GmbH

Ludwig-Merckle-Straße 3

89143 Blaubeuren

Vācija

Lai iegūtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam kontaktēties ar Reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Teva Pharma Belgium N.V./S.A.

UAB “Sicor Biotech”

Tel/Tél: +32 3 820 73 73

Tel: +370 5 266 02 03

 

България

Luxembourg/Luxemburg

Тева Фармасютикълс България ЕООД

ratiopharm GmbH

Teл: +359 2 489 95 82

Allemagne/Deutschland

 

Tél: +49 731 402 02

Česká republika

Magyarország

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

Teva Gyógyszergyár Zrt.

Tel: +420 251 007 111

Tel.: +36 1 288 64 00

Danmark

Malta

Teva Denmark A.S.

Teva Pharmaceuticals Ireland

Tlf: +45 44 98 55 11

L-Irlanda

 

Tel: +353 51 321740

Deutschland

Nederland

Teva GmbH

Teva Nederland B.V.

Tel: +49 731 402 08

Tel: +31 (0) 800 0228400

Eesti

Norge

Teva Eesti esindus UAB Sicor Biotech

Teva Norway AS

Eesti filiaal

Tlf: +47 66 77 55 90

Tel: +372 661 0801

 

Ελλάδα

Österreich

Teva Ελλάς Α.Ε.

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH

Τηλ: +30 210 72 79 099

España

Polska

Teva Pharma, S.L.U

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Tél: +(34) 91 387 32 80

Tel.: +(48) 22 345 93 00

France

Portugal

Teva Santé

Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos Lda

Tél: +(33) 1 55 91 7800

Tel: (351) 214 76 75 50

Hrvatska

România

Pliva Hrvatska d.o.o.

Teva Pharmaceuticals S.R.L

Tel:+ 385 1 37 20 000

Tel: +4021 230 65 24

Ireland

Slovenija

Teva Pharmaceuticals Ireland

Pliva Ljubljana d.o.o.

Tel: +353 (0)51 321 740

Tel: +386 1 58 90 390

Ísland

Slovenská republika

ratiopharm Oy

Teva Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Finnland

Tel: +(421) 2 5726 7911

Puh/Tel: +358 20 180 5900

 

Italia

Suomi/Finland

Teva Italia S.r.l.

ratiopharm Oy

Tel: +39 028917981

Puh/Tel: +358 20 180 5900

Κύπρος

Sverige

Teva Ελλάς Α.Ε.

Teva Sweden AB

Ελλάδα

Tel: +(46) 42 12 11 00

Τηλ: +30 210 72 79 099

 

 

Latvija

United Kingdom

UAB Sicor Biotech filiāle Latvijā

Teva UK Limited

Tel: +371 67 323 666

Tel: +(44) 1977 628 500

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta {MM/GGGG}.

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas