Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pregabalin Mylan (pregabalin) – Lietošanas instrukcija - N03AX16

Updated on site: 09-Oct-2017

Zāļu nosaukumsPregabalin Mylan
ATĶ kodsN03AX16
Vielapregabalin
RažotājsGenerics (UK) Limited

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Pregabalin Mylan 25 mg cietās kapsulas,

Pregabalin Mylan 50 mg cietās kapsulas,

Pregabalin Mylan 75 mg cietās kapsulas,

Pregabalin Mylan 100 mg cietās kapsulas,

Pregabalin Mylan 150 mg cietās kapsulas,

Pregabalin Mylan 200 mg cietās kapsulas,

Pregabalin Mylan 225 mg cietās kapsulas,

Pregabalin Mylan 300 mg cietās kapsulas

Pregabalin

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

-Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

-Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

-Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

-Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1.Kas ir Pregabalin Mylan un kādam nolūkam tās lieto

2.Kas Jums jāzina pirms Pregabalin Mylan lietošanas

3.Kā lietot Pregabalin Mylan

4.Iespējamās blakusparādības

5.Kā uzglabāt Pregabalin Mylan

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

1.Kas ir Pregabalin Mylan un kādam nolūkam tās lieto

Pregabalin Mylan satur aktīvo vielu pregabalīnu, kas pieder zāļu grupai, ko lieto epilepsijas, neiropātisku sāpju un ģeneralizētas trauksmes ārstēšanai pieaugušajiem.

Perifērās un centrālās neiropātiskās sāpes: Pregabalin Mylan lieto, lai novērstu pastāvīgas sāpes, ko izraisa nervu bojājums. Perifērās neiropātiskās sāpes var rasties dažādu slimību dēļ, piemēram, sakarā ar diabētu vai jostas rozi. Sāpes var izpausties kā karstuma sajūta, dedzināšana, tās var būt pulsējošas, šaujošas, dzelošas, asas, krampjveida, var būt pastāvīgs sāpīgums, tirpšana, notirpums, adatu durstīšanas sajūta. Perifērās un centrālās neiropātiskās sāpes var būt par iemeslu sliktam garastāvoklim, miega traucējumiem un nespēkam (nogurumam), tās var ietekmēt fizisko stāvokli un spēju iekļauties ikdienas dzīvē, un tās pasliktina vispārējo dzīves kvalitāti.

Epilepsija: Pregabalin Mylan lieto, lai ārstētu īpašu epilepsijas formu (parciālos krampjus ar sekundāru ģeneralizāciju vai bez tās) pieaugušajiem. Jūsu ārsts parakstīs Jums Pregabalin Mylan epilepsijas ārstēšanai tad, ja līdzšinējā ārstēšana nav nodrošinājusi Jūsu slimības kontroli. Pregabalin Mylan nelieto vienu pašu, to vienmēr kombinē ar citiem pretkrampju līdzekļiem.

Ģeneralizēta trauksme: Pregabalin Mylan lieto ģeneralizētas trauksmes ārstēšanā. Ģeneralizētas trauksmes simptomi ir ilgstoša pārmērīga trauksme un raizes, kuras ir grūti kontrolēt. Ģeneralizēta trauksme var izraisīt arī uzbudinājuma sajūtu vai sajūtu „uz robežas” ar iespēju būt ātri nogurdināmam, koncentrēšanās grūtības vai tukšuma sajūtu galvā, ātru sakaitināmību, paaugstinātu muskuļu tonusu vai miega traucējumus. Tas atšķiras no ikdienas stresa un sasprindzinājuma.

2.Kas Jums jāzina pirms Pregabalin Mylan lietošanas

Nelietojiet Pregabalin Mylan šādos gadījumos:

Ja Jums ir alerģija pret pregabalīnu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Pregabalin Mylan lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Daži pacienti Pregabalin Mylan lietošanas laikā ir ziņojuši par simptomiem, kas varētu norādīt uz alerģisku reakciju. Šie simptomi ir sejas, lūpas, mēles un rīkles pietūkums, kā arī plaši ādas izsitumi. Ja Jums parādās kāda no šīm reakcijām, Jums nekavējoties nepieciešams sazināties ar savu ārstu.

Pregabalin Mylan var izraisīt reiboni un miegainību, tādēļ gados vecākiem cilvēkiem var gadīties biežāki negadījumi (krišana). Tādēļ Jums jābūt piesardzīgiem, kamēr pierodat ar zāļu iedarbības izpausmēm.

Pregabalin Mylan lietošana varētu izraisīt neskaidru redzi, redzes zudumu vai citas redzes izmaiņas, no kurām daudzas ir pārejošas. Nekavējoties pastāstiet savam ārstam, ja Jūs novērojat redzes izmaiņas.

Dažiem diabēta pacientiem, kuriem pregabalīna lietošanas laikā pieaug ķermeņa svars, var būt nepieciešama pretdiabēta zāļu devas pielāgošana.

Zināmas blakusparādības, piem., miegainība, var rasties daudz biežāk, jo pacientiem ar mugurkaula smadzeņu bojājumu sāpju vai spasticitātes ārstēšanai var tikt lietotas citas zāles, kurām var būt līdzīgas blakusparādības kā pregabalīnam, un to smagums var pieaugt, ja iepriekš minētās zāles lieto kopā.

Lietojot Pregabalin Mylan, ir saņemti ziņojumi par sirds mazspēju dažiem pacientiem. Pārsvarā šie pacienti bija gados vecāki cilvēki ar kardiovaskulārām slimībām. Pirms lietojat šīs zāles,

Jums jāpastāsta savam ārstam, ja Jums ir bijušas sirds slimības.

Lietojot Pregabalin Mylan, ir saņemti ziņojumi par nieru mazspēju dažiem pacientiem. Ja Pregabalin Mylan lietošanas laikā novērojat samazinātu urinēšanu, pastāstiet to savam ārstam, jo zāļu lietošanas pārtraukšana var uzlabot šo stāvokli.

Dažiem cilvēkiem, kuri ārstēti ar pretepilepsijas līdzekļiem, piemēram, tādiem kā Pregabalin Mylan, novērotas paškaitēšanas vai pašnāvības domas. Ja Jums rodas šādas domas, jebkurā laikā nekavējoties sazinieties ar savu ārstu.

Lietojot Pregabalin Mylan ar citām zālēm, kuras var izraisīt aizcietējumus (piemēram, noteikta veida pretsāpju zāles), var parādīties kuņģa-zarnu trakta problēmas (piemēram, aizcietējums, zarnu nosprostojums vai paralīze). Pastāstiet ārstam, ja Jums ir bijis vēdera aizcietējums, īpaši, ja šī problēma Jums atkārtojas bieži.

Pirms šo zāļu lietošanas pastāstiet savam ārstam, ja anamnēzē Jums ir alkoholisms vai zāļu ļaunprātīga lietošana, vai atkarība. Nelietojiet lielāku devu nekā Jums nozīmēts.

Ir saņemti ziņojumi par krampju lēkmēm Pregabalin Mylan lietošanas laikā vai īsi pēc Pregabalin Mylan lietošanas pārtraukšanas. Nekavējoties sazinieties ar savu ārstu, ja Jums ir bijušas krampju lēkmes.

Ir saņemti ziņojumi par smadzeņu darbības pasliktināšanos (encefalopātiju) dažiem pacientiem pie dažādiem stāvokļiem Pregabalin Mylan lietošanas laikā. Pastāstiet savam ārstam, ja anamnēzē Jums ir bijis smags medicīnisks stāvoklis, ieskaitot aknu vai nieru slimības.

Bērni un pusaudži

Zāļu lietošanas drošums un efektivitāte bērniem un pusaudžiem (līdz 18 gadu vecumam) nav pētīta, tādēļ pregabalīnu šajā vecuma grupā nevajadzētu lietot.

Citas zāles un Pregabalin Mylan

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot.

Pregabalin Mylan un citas nesen lietotās zāles var ietekmēt viena otru (mijiedarbība). Pregabalin Mylan un atsevišķu zāļu vienlaicīga lietošana var pastiprināt šo zāļu izraisītos blakusefektus, līdz pat tādiem stāvokļiem, kā elpošanas apstāšanās un koma. Var pastiprināties reibonis, miegainība vai samazināties koncentrēšanās spējas, ja Pregabalin Mylan lieto kopā ar citām zālēm, kas satur:

oksikodonu – (lieto pret sāpēm); lorazepāmu – (lieto trauksmes ārstēšanai); alkoholu.

Pregabalin Mylan var lietot kopā ar perorāliem kontracepcijas līdzekļiem.

Pregabalin Mylan kopā ar uzturu, dzērienu un alkoholu

Pregabalin Mylan kapsulas var ieņemt ēšanas laikā vai arī starp ēdienreizēm.

Ārstējoties ar Pregabalin Mylan, nav vēlams lietot alkoholu.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Pregabalin Mylan nedrīkst lietot grūtniecības vai krūts barošanas laikā, izņemot gadījumu, kad ārsts ir norādījis to darīt. Sievietēm dzemdēt spējīgā vecumā jālieto efektīva kontracepcijas metode. Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Pregabalin Mylan var radīt reiboni un miegainību, kā arī pavājināt spēju koncentrēt uzmanību. Jūs nedrīkstat vadīt transportlīdzekli, apkalpot sarežģītus mehānismus vai veikt kādu citu potenciāli riskantu darbību līdz tam laikam, kad kļūst skaidrs, kā šīs zāles ietekmē Jūsu spēju to darīt.

3.Kā lietot Pregabalin Mylan

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts vai farmaceits Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Jūsu ārsts noteiks, kāda deva Jums nepieciešama.

Pregabalin Mylan tiek nozīmēta tikai iekšķīgai lietošanai.

Perifērās un centrālās neiropātiskās sāpes, epilepsija vai ģeneralizēta trauksme:

Lietojiet tik daudz kapsulu, cik ārsts Jums norādījis.

Deva, kāda izvēlēta Jums atbilstoši Jūsu stāvoklim, varētu būt robežās no 150 mg līdz 600 mg dienā.

Jūsu ārsts liks Jums lietot Pregabalin Mylan divas vai trīs reizes dienā. Ja Jums Pregabalin Mylan jālieto divas reizes dienā, lietojiet to no rīta un vakarā, pēc iespējas vienā un tajā pašā laikā. Ja Pregabalin Mylan jālieto trīs reizes dienā, tad lietojiet to no rīta, pusdienas laikā un vakarā, katru dienu apmēram vienā un tajā pašā laikā.

Ja Jums liekas, ka Pregabalin Mylan iedarbība ir par stipru vai par vāju, aprunājieties ar savu ārstu vai farmaceitu.

Ja esat gados vecāks cilvēks (vecāks par 65 gadiem), Pregabalin Mylan jālieto parastās devās, izņemot gadījumu, ja Jums ir problēmas ar nierēm.

Ja Jums ir traucēta nieru darbība, ārsts var parakstīt Jums citu lietošanas režīmu un/vai atšķirīgu devu.

Norijiet kapsulu veselu, uzdzerot ūdeni.

Turpiniet lietot Pregabalin Mylan, kamēr ārsts pasaka, kad lietošana jāpārtrauc.

Ja esat lietojis Pregabalin Mylan vairāk nekā noteikts

Nekavējoties sazinieties ar savu ārstu vai dodieties uz tuvākās slimnīcas ātrās palīdzības nodaļu. Paņemiet līdzi savu kastīti vai pudelīti ar Pregabalin Mylan kapsulām. Jūs varētu justies miegains, apmulsis, uzbudināts vai nemierīgs, ja esat lietojis Pregabalin Mylan vairāk nekā noteikts. Ir ziņots arī par krampju lēkmēm.

Ja esat aizmirsis lietot Pregabalin Mylan

Svarīgi lietot Pregabalin Mylan kapsulas regulāri katru dienu vienā un tajā pašā laikā. Ja esat aizmirsis lietot savu devu, lietojiet to, tiklīdz atcerieties, ja vien nav pienācis laiks nākamai devai. Tādā gadījumā lietojiet nākamo devu un turpiniet kapsulas lietot kā parasti. Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

Ja pārtraucat lietot Pregabalin Mylan

Nepārtrauciet lietot Pregabalin Mylan, kamēr Jūsu ārsts neliek to darīt. Beidzot ārstēšanos, kapsulas jāpārtrauc lietot pakāpeniski, ne ātrāk kā 1 nedēļas laikā.

Jums jāzina, ka pārtraucot ilgāku vai īslaicīgu Pregabalin Mylan lietošanu, var rasties noteiktas blakusparādības. Tās var būt iemigšanas grūtības, galvassāpes, slikta dūša, trauksmes sajūta, caureja, gripai līdzīgi simptomi, krampju lēkmes, nervozitāte, depresija, sāpes, svīšana un reibonis. Šīs blakusparādības var novērot daudz biežāk, un tās var būt izteiktākas, ja Jūs lietojat Pregabalin Mylan ilgākā laika periodā.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

4.Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Ļoti bieži: var ietekmēt vairāk nekā 1 cilvēku no 10

galvas reibšana, miegainība, galvassāpes.

Bieži: var ietekmēt ne vairāk par 1 cilvēku no 10

pastiprināta ēstgriba,

pacilātības sajūta, apjukums, dezorientācija, pazemināta seksuālā interese, aizkaitināmība,

grūtības koncentrēt uzmanību, neveiklums, atmiņas traucējumi, atmiņas zudums, trīce, runas grūtības, tirpšanas sajūta, nejutīgums, kavēta uztvere un reakcija, letarģija, bezmiegs, nogurums, slikta pašsajūta,

neskaidra redze, attēla dubultošanās,

reibonis, līdzsvara traucējumi, krišana,

sausa mute, aizcietējums, vemšana, gāzu krāšanās, caureja, slikta dūša, uzpūties vēders,

erekcijas disfunkcija,

ķermeņa pietūkums, ieskaitot ekstremitātes,

apreibuma sajūta, gaitas izmaiņas,

pieņemšanās svarā,

krampji muskuļos, locītavu sāpes, muguras sāpes, sāpes ekstremitātēs,

iekaisis kakls.

Retāk: var ietekmēt ne vairāk par 1 cilvēku no 100

ēstgribas zudums, ķermeņa masas zudums, zems cukura līmenis asinīs, augsts cukura līmenis asinīs,

sevis uztveres maiņa, nemiers, depresija, uzbudinājums, garastāvokļa svārstības, grūtības atrast vārdus, halucinācijas, dīvaini sapņi, panikas lēkmes, apātija, agresija, pacilāts garastāvoklis, mentāli traucējumi, domāšanas traucējumi, palielināta seksuālā interese, seksuāla disfunkcija, ieskaitot erektīlo disfunkciju un aizkavētu ejakulāciju,

redzes traucējumi, neparastas acu kustības, redzes traucējumi, ieskaitot „tuneļa redzi”, spilgtas gaismas sajūta acīs, raustītas kustības, pavājināti refleksi, pastiprināta aktivitāte, galvas reibšana stāvot, jutīga āda, garšas sajūtas zudums, dedzināšanas sajūta, trīce kustību laikā, apziņas traucējumi, samaņas zudums, ģībšana, pastiprināta jutība pret troksni, slikta pašsajūta,

sausas acis, acu pietūkums, sāpes acīs, acu nogurums, acu asarošana, acu kairinājums,

sirds ritma traucējumi, paātrināta sirdsdarbība, zems asinsspiediens, augsts asinsspiediens, sirdsdarbības pārmaiņas, sirds mazspēja,

pietvīkums, karstuma viļņi,

elpošanas grūtības, sausa deguna gļotāda, aizlikts deguns,

pastiprināta siekalu veidošanās, dedzināšana pakrūtē, mutes apvidus nejutīgums,

svīšana, izsitumi, drebuļi, drudzis,

muskuļu raustīšanās, locītavu pietūkums, muskuļu stīvums, sāpes, ieskaitot sāpes muskuļos, sāpes kakla rajonā,

sāpes krūtīs,

apgrūtināta vai sāpīga urinācija, urīna nesaturēšana,

vājums, slāpes, žņaugšanas sajūta krūtīs,

izmainīti asins analīžu un aknu analīžu testa rādītāji (paaugstināts kreatīnfosfokināzes līmenis asinīs, paaugstināts alanīnaminotransferāzes līmenis, paaugstināts aspartātaminotransferāzes līmenis, samazināts trombocītu skaits, neitropēnija, paaugstināts kreatinīna līmenis asinīs, samazināts kālija līmenis asinīs),

paaugstināta jutība, sejas pietūkums, nieze, nātrene, tekošs deguns, deguna asiņošana, klepus, krākšana,

sāpīgas menstruācijas,

aukstas plaukstas un pēdas.

Reti: var ietekmēt ne vairāk par 1 cilvēku no 1000

izmainīta smaržas uztvere, neskaidra redze, izmainīta attēla dziļuma uztvere, apžilbšana, redzes zudums,

paplašinātas zīlītes, šķielēšana,

auksti sviedri, rīkles sasprindzinājums, mēles pietūkums,

iekaisums aizkuņģa dziedzerī,

apgrūtināta norīšana,

lēnas vai ierobežotas ķermeņa kustības,

apgrūtināta rakstīšana,

palielināts šķidruma daudzums vēdera dobumā,

šķidruma uzkrāšanās plaušās,

krampji,

izmaiņas elektrokardiogrammā (EKG), kas atbilst sirds ritma traucējumiem,

muskuļu bojājums,

izdalījumi no krūtīm, patoloģiska krūts palielināšanās, krūts dziedzeru palielināšanās vīriešiem,

sāpīgas menstruācijas vai to iztrūkums,

nieru mazspēja, samazināts urīna daudzums, urīna aizture,

samazināts balto asins šūnu skaits,

neatbilstoša uzvedība,

alerģiskas reakcijas (tai skaitā apgrūtināta elpošana, nieze, iekaisums acīs (keratīts) un nopietna ādas reakcija, ko raksturo izsitumi, čulgas, ādas lobīšanās un sāpes).

Ja Jums uztūkst seja vai mēle, vai āda kļūst sarkana un pārklājas ar čulgām vai sāk lobīties, nekavējoties prasiet padomu ārstam.

Zināmas blakusparādības, piem., miegainība, var rasties daudz biežāk, jo pacientiem ar mugurkaula smadzeņu bojājumu sāpju vai spasticitātes ārstēšanai var tikt lietotas citas zāles, kurām var būt līdzīgas blakusparādības kā pregabalīnam, un to smagums var pieaugt, ja iepriekš minētās zāles lieto kopā.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas šajā instrukcijā nav minētas.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5.Kā uzglabāt Pregabalin Mylan

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes vai pudeles pēc .... Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Blisteris: uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai sargātu no mitruma. Pudele: turēt pudeli cieši noslēgtu, lai sargātu to no mitruma.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Pregabalin Mylan satur

Aktīvā viela ir pregabalīns. Katra cietā kapsula satur 25 mg, 50 mg, 75 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg, 225 mg vai 300 mg pregabalīna.

Citas sastāvdaļas ir: hidroksipropilceluloze, kukurūzas ciete, talks, želatīns, titāna dioksīds (E171), nātrija laurilsulfāts, melnā uzdrukas tinte (kas satur šellaku, melno dzelzs oksīdu (E172), makrogols, kālija hidroksīdu, koncentrēts amonjaka šķīdums) dzeltenais dzelzs oksīds (E172) un eritrozīns (E127).

Pregabalin Mylan ārējais izskats un iepakojums

Cietā kapsula

 

Nr. 4, gaiši oranžs necaurspīdīgs vāciņš un balts necaurspīdīgs korpuss,

 

želatīna kapsula ar cietu apvalku, piepildīta ar baltu vai gandrīz baltu

Pregabalin Mylan

pulveri. Kapsulas sānos ir redzams marķējums ar melnas krāsas tinti

25 mg cietā kapsula

MYLAN, savukārt uz vāciņa korpusa — PB25.

 

Pieejamas blisteros pa 14, 21, 56, 84 vai 100 kapsulām un 56 x 1, 84 x 1,

 

100 x 1 kapsulas perforētā blisterī ar vienu devu kontūrligzdā.

 

Nr. 3, tumši oranžs necaurspīdīgs vāciņš un balts necaurspīdīgs korpuss,

 

želatīna kapsula ar cietu apvalku, piepildīta ar baltu vai gandrīz baltu

Pregabalin Mylan

pulveri. Kapsulas sānos ir redzams marķējums ar melnas krāsas tinti

50 mg cietā kapsula

MYLAN, savukārt uz vāciņa korpusa — PB50.

 

Pieejamas blisteros pa 14, 21, 56, 84 vai 100 kapsulām un 84 x 1 vai

 

100 x 1 kapsulas perforētā blisterī ar vienu devu kontūrligzdā.

 

Nr. 4, gaiši oranžs necaurspīdīgs vāciņš un gaiši oranžs necaurspīdīgs

 

korpuss, želatīna kapsula ar cietu apvalku, piepildīta ar baltu vai gandrīz

Pregabalin Mylan

baltu pulveri. Kapsulas sānos ir redzams marķējums ar melnas krāsas tinti

MYLAN, savukārt uz vāciņa korpusa — PB75.

75 mg cietā kapsula

Pieejamas blisteros pa 14, 56 vai 100 kapsulām,14 x 1, 56 x 1 vai 100 x 1

 

 

kapsulas perforētā blisterī ar vienu devu kontūrligzdā un pudelēs ar

 

200 kapsulām.

 

Nr. 3, tumši oranžs necaurspīdīgs vāciņš un tumši oranžs necaurspīdīgs

Pregabalin Mylan

korpuss, želatīna kapsula ar cietu apvalku, piepildīta ar baltu vai gandrīz

baltu pulveri. Kapsulas sānos ir redzams marķējums ar melnas krāsas tinti

100 mg cietā

MYLAN, savukārt uz vāciņa korpusa — PB100.

kapsula

Pieejamas blisteros pa 21, 84 vai 100 kapsulām un 84 x 1 vai 100 x 1

 

 

kapsulas perforētā blisterī ar vienu devu kontūrligzdā.

 

Nr. 2, gaiši oranžs necaurspīdīgs vāciņš un balts necaurspīdīgs korpuss,

 

želatīna kapsula ar cietu apvalku, piepildīta ar baltu vai gandrīz baltu

Pregabalin Mylan

pulveri. Kapsulas sānos ir redzams marķējums ar melnas krāsas tinti

150 mg cietā

MYLAN, savukārt uz vāciņa korpusa — PB150.

kapsula

Pieejamas blisteros pa 14, 56 vai 100 kapsulām,14 x 1, 56 x 1 vai 100 x 1

 

kapsulas perforētā blisterī ar vienu devu kontūrligzdā un pudelēs ar

 

200 kapsulām.

 

Nr. 1, gaiši oranžs necaurspīdīgs vāciņš un gaiši oranžs necaurspīdīgs

Pregabalin Mylan

korpuss, želatīna kapsula ar cietu apvalku, piepildīta ar baltu vai gandrīz

baltu pulveri. Kapsulas sānos ir redzams marķējums ar melnas krāsas tinti

200 mg cietā

MYLAN, savukārt uz vāciņa korpusa — PB200.

kapsula

Pieejamas blisteros pa 21, 84 vai 100 kapsulām un 84 x 1 vai 100 x 1

 

 

kapsulas perforētā blisterī ar vienu devu kontūrligzdā.

 

Nr. 1, tumši oranžs necaurspīdīgs vāciņš un tumši oranžs necaurspīdīgs

Pregabalin Mylan

korpuss, želatīna kapsula ar cietu apvalku, piepildīta ar baltu vai gandrīz

baltu pulveri. Kapsulas sānos ir redzams marķējums ar melnas krāsas tinti

225 mg cietā

MYLAN, savukārt uz vāciņa korpusa — PB225. Pieejamas blisteros pa

kapsula

14, 56 vai 100 kapsulām un 56 x 1 vai 100 x 1 kapsulas perforētā blisterī

 

 

ar vienu devu kontūrligzdā.

 

Nr. 0, gaiši oranžs necaurspīdīgs vāciņš un balts necaurspīdīgs korpuss,

 

želatīna kapsula ar cietu apvalku, piepildīta ar baltu vai gandrīz baltu

Pregabalin Mylan

pulveri. Kapsulas sānos ir redzams marķējums ar melnas krāsas tinti

300 mg cietā

MYLAN, savukārt uz vāciņa korpusa — PB300.

kapsula

Pieejamas blisteros pa 14, 56 vai 100 kapsulām, 56 x 1 vai 100 x 1

 

kapsulas perforētā blisterī ar vienu devu kontūrligzdā un pudelēs ar

 

200 kapsulām.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks:

Generics [UK] Limited,

Station Close, Potters Bar

Hertfordshire

EN6 1TL

Lielbritānija

Ražotājs:

Mylan Hungary Kft, Mylan utca 1, Komárom, 2900, Ungārija

McDermott Laboratories Limited t/a Gerard Laboratories, 35/36 Baldoyle Industrial Estate, Grange

Road, Dublin 13, Īrija

Mylan B.V., Dieselweg 25, 3752 LB Bunschoten, Nīderlande

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Mylan bvba/sprl

Generics [UK] Ltd

Tél/Tel: + 32 02 658 61 00

Tel: +44 1707 853000

 

(Jungtinė Karalystė)

България

Luxembourg/Luxemburg

Майлан ЕООД Teл.: +359 2 44 55 400

Mylan bvba/sprl

 

Tel: + 32 02 658 61 00

 

(Belgique/Belgien)

Česká republika

Magyarország

Mylan Pharmaceuticals.s.r.o.

Mylan EPD Kft

Tel: +420 274 770 201

Tel: + 36 1 465 2100

Danmark

Malta

Mylan AB

V.J. Salomone Pharma Ltd.

Tlf: + 46 855 522 750

Tel: + 356 21 22 01 74

(Sverige)

 

Deutschland

Nederland

Mylan dura GmbH

Mylan BV

Tel: + 49-(0) 6151 9512 0

Tel: + 31 33 299 7080

Eesti

Norge

Generics [UK] Ltd

Mylan AB

Tel: +44 1707 853000

Tel: + 46 855 522 750

(Ühendkuningriik)

(Sverige)

Ελλάδα

Österreich

Generics Pharma Hellas ΕΠΕ

Arcana Arzneimittel GmbH

Τηλ: +30 210 993 6410

Tel: +43 1 416 2418

España

Polska

Mylan Pharmaceuticals, S.L

Mylan Sp. z.o.o.

Tel: + 34 900 102 712

Tel: + 48 22 546 64 00

France

Portugal

Mylan S.A.S

Mylan, Lda.

Tel: +33 4 37 25 75 00

Tel: + 351 21 412 72 56

Hrvatska

România

Mylan EPD d.o.o.

A&G Med Trading SRL

Tel: +385 1 23 50 599

Tel: + 4021 332 49 91

(Ujedinjeno Kraljevstvo)

 

Ireland

Slovenija

Generics [UK] Ltd.

GSP Proizvodi d.o.o.

Tel: + 44 1707 853000

Tel: + 386 1 236 31 85

(United Kingdom)

 

Ísland

Slovenská republika

Mylan AB

Mylan s.r.o.

Tel: + 46 855 522 750

Tel: +421 2 326 04 910 / +421 917 206 274

(Svíþjóð)

 

Italia

Suomi/Finland

Mylan S.p.A

Mylan OY

Tel: + 39 02 612 46921

Puh/Tel: + 358 9-46 60 03

Κύπρος

Sverige

Pharmaceutical Trading Co. Ltd.

Mylan AB

Τηλ: + 357 99403969

Tel: + 46 855 522 750

Latvija

United Kingdom

Generics [UK] Ltd

Generics [UK] Ltd

Tel: +44 1707 853000

Tel: +44 1707 853000

(Lielbritānija)

 

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē: http://www.ema.europa.eu.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas