Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pregabalin Sandoz (pregabalin) – Lietošanas instrukcija - N03AX16

Updated on site: 09-Oct-2017

Zāļu nosaukumsPregabalin Sandoz
ATĶ kodsN03AX16
Vielapregabalin
RažotājsSandoz GmbH

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Pregabalin Sandoz 25 mg cietās kapsulas

Pregabalin Sandoz 50 mg cietās kapsulas

Pregabalin Sandoz 75 mg cietās kapsulas

Pregabalin Sandoz 100 mg cietās kapsulas

Pregabalin Sandoz 150 mg cietās kapsulas

Pregabalin Sandoz 200 mg cietās kapsulas

Pregabalin Sandoz 225 mg cietās kapsulas

Pregabalin Sandoz 300 mg cietās kapsulas

Pregabalin

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

-Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

-Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

-Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

-Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt

1.Kas ir Pregabalin Sandoz un kādam nolūkam tās lieto

2.Kas Jums jāzina pirms Pregabalin Sandoz lietošanas

3.Kā lietot Pregabalin Sandoz

4.Iespējamās blakusparādības

5.Kā uzglabāt Pregabalin Sandoz

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

1.Kas ir Pregabalin Sandoz un kādam nolūkam tās lieto

Pregabalin Sandoz pieder pie zāļu grupas, ko lieto epilepsijas, neiropātisku sāpju un ģeneralizētas trauksmes ārstēšanai pieaugušajiem.

Perifērās un centrālās neiropātiskās sāpes: Pregabalin Sandoz lieto, lai novērstu pastāvīgas sāpes, ko izraisa nervu bojājums. Perifērās neiropātiskās sāpes var rasties dažādu slimību dēļ, piemēram, sakarā ar diabētu vai jostas rozi. Sāpes var izpausties kā karstuma sajūta, dedzināšana, tās var būt pulsējošas, šaujošas, dzelošas, asas, krampjveida, var būt pastāvīgs sāpīgums, tirpšana, notirpums, adatu durstīšanas sajūta. Perifērās un centrālās neiropātiskās sāpes var būt par iemeslu sliktam garastāvoklim, miega traucējumiem un nespēkam (nogurumam), tās var ietekmēt fizisko stāvokli un spēju iekļauties ikdienas dzīvē, un tās pasliktina vispārējo dzīves kvalitāti.

Epilepsija: Pregabalin Sandoz lieto, lai ārstētu īpašu epilepsijas formu (parciālos krampjus ar sekundāru ģeneralizāciju vai bez tās) pieaugušiem. Jūsu ārsts parakstīs Jums Pregabalin Sandoz epilepsijas ārstēšanai tad, ja līdzšinējā ārstēšana nav nodrošinājusi Jūsu slimības kontroli. Jums ir jālieto Pregabalin Sandoz papildus Jūsu pašreiz lietotajām zālēm. Pregabalin Sandoz nelieto vienu pašu, to vienmēr kombinē ar citiem pretkrampju līdzekļiem.

Ģeneralizēta trauksme: Pregabalin Sandoz lieto ģeneralizētas trauksmes ārstēšanā. Ģeneralizētas trauksmes simptomi ir ilgstoša pārmērīga trauksme un raizes, kuras ir grūti kontrolēt. Ģeneralizēta trauksme var izraisīt arī uzbudinājuma sajūtu vai sajūtu „uz robežas” ar iespēju būt ātri nogurdināmam, koncentrēšanās grūtības vai tukšuma sajūtu galvā, ātru sakaitināmību, paaugstinātu muskuļu tonusu vai miega traucējumus. Tas atšķiras no ikdienas stresa un sasprindzinājuma.

2.Kas Jums jāzina pirms Pregabalin Sandoz lietošanas

Nelietojiet Pregabalin Sandoz šādos gadījumos

Ja Jums ir alerģija pret pregabalīnu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Pregabalin Sandoz lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Daži pacienti Pregabalin Sandoz lietošanas laikā ir ziņojuši par simptomiem, kas varētu norādīt uz alerģisku reakciju. Šie simptomi ir sejas, lūpas, mēles un rīkles pietūkums, kā arī plaši ādas izsitumi. Ja Jums parādās kāda no šīm reakcijām, Jums nekavējoties nepieciešams sazināties ar savu ārstu.

Pregabalin Sandoz var izraisīt reiboni un miegainību, tādēļ gados vecākiem cilvēkiem var gadīties biežāki negadījumi (krišana). Tādēļ Jums jābūt piesardzīgiem, kamēr pierodat ar zāļu iedarbības izpausmēm.

Pregabalin Sandoz lietošana varētu izraisīt neskaidru redzi, redzes zudumu vai citas redzes izmaiņas, no kurām daudzas ir pārejošas. Nekavējoties pastāstiet savam ārstam, ja Jūs novērojat redzes izmaiņas.

Dažiem diabēta pacientiem, kuriem pregabalīna lietošanas laikā pieaug ķermeņa svars, var būt nepieciešama pretdiabēta zāļu devas pielāgošana.

Zināmas blakusparādības, piem., miegainība, var rasties daudz biežāk, jo pacientiem ar mugurkaula smadzeņu bojājumu sāpju vai spasticitātes ārstēšanai var tikt lietotas citas zāles, kurām var būt līdzīgas blakusparādības kā pregabalīnam un to smagums var pieaugt, ja iepriekš minētās zāles lieto kopā.

Lietojot Pregabalin Sandoz, ir saņemti ziņojumi par sirds mazspēju dažiem pacientiem. Pārsvarā šie pacienti bija gados vecāki cilvēki ar kardiovaskulārām slimībām. Pirms lietojat šīs zāles,

Jums jāpastāsta savam ārstam, ja Jums ir bijušas sirds slimības.

Lietojot Pregabalin Sandoz, ir saņemti ziņojumi par nieru mazspēju dažiem pacientiem. Ja Pregabalin Sandoz lietošanas laikā novērojat samazinātu urinēšanu, pastāstiet to savam ārstam, jo zāļu lietošanas pārtraukšana var uzlabot šo stāvokli.

Dažiem cilvēkiem, kas ārstēti ar pretepilepsijas līdzekļiem, piemēram, tādiem kā Pregabalin Sandoz, novērotas paškaitēšanas vai pašnāvības domas. Ja Jums rodas šādas domas, jebkurā laikā nekavējoties sazinieties ar savu ārstu.

Lietojot Pregabalin Sandoz ar citām zālēm, kuras var izraisīt aizcietējumus (piemēram, noteikta veida pretsāpju zāles), var parādīties kuņģa-zarnu trakta problēmas (piemēram, aizcietējums, zarnu nosprostojums vai paralīze). Pastāstiet ārstam, ja Jums ir bijis vēdera aizcietējums, īpaši, ja šī problēma Jums atkārtojas bieži.

Pirms šo zāļu lietošanas pastāstiet savam ārstam, ja anamnēzē Jums ir alkoholisms vai zāļu ļaunprātīga lietošana vai atkarība. Nelietojiet lielāku devu nekā Jums nozīmēts.

Ir saņemti ziņojumi par krampju lēkmēm Pregabalin Sandoz lietošanas laikā vai īsi pēc Pregabalin Sandoz lietošanas pārtraukšanas. Nekavējoties sazinieties ar savu ārstu, ja Jums ir bijušas krampju lēkmes.

Ir saņemti ziņojumi par smadzeņu darbības pasliktināšanos (encefalopātiju) dažiem pacientiem pie dažādiem stāvokļiem Pregabalin Sandoz lietošanas laikā. Pastāstiet savam ārstam, ja anamnēzē Jums ir bijis smags medicīnisks stāvoklis, ieskaitot aknu vai nieru slimības.

Bērni un pusaudži

Zāļu lietošanas drošums un efektivitāte bērniem un pusaudžiem (līdz 18 gadu vecumam) nav pētīta,

tādēļ pregabalīnu šajā vecuma grupā nevajadzētu lietot.

Citas zāles un Pregabalin Sandoz

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot.

Pregabalin Sandoz un citas nesen lietotās zāles var ietekmēt viena otru (mijiedarbība). Pregabalin Sandoz un atsevišķu zāļu vienlaicīga lietošana var pastiprināt šo zāļu izraisītos blakusefektus, līdz pat tādiem stāvokļiem, kā elpošanas apstāšanās un koma. Var pastiprināties reibonis, miegainība vai samazināties koncentrēšanās spējas, ja Pregabalin Sandoz lieto kopā ar citām zālēm, kas satur:

oksikodonu – (lieto pret sāpēm); lorazepāmu – (lieto trauksmes ārstēšanai); alkoholu.

Pregabalin Sandoz var lietot kopā ar perorāliem kontracepcijas līdzekļiem.

Pregabalin Sandoz kopā ar uzturu, dzērienu un alkoholu

Pregabalin Sandoz kapsulas var ieņemt ēšanas laikā vai arī starp ēdienreizēm.

Ārstējoties ar Pregabalin Sandoz, nav vēlams lietot alkoholu.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Pregabalin Sandoz nedrīkst lietot grūtniecības vai krūts barošanas laikā, izņemot gadījumu, kad ārsts ir norādījis to darīt. Sievietēm dzemdēt spējīgā vecumā jālieto efektīva kontracepcijas metode. Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Pregabalin Sandoz var radīt reiboni un miegainību, kā arī pavājināt spēju koncentrēt uzmanību. Jūs nedrīkstat vadīt transportlīdzekli, apkalpot sarežģītus mehānismus vai veikt kādu citu potenciāli riskantu darbību līdz tam laikam, kad kļūst skaidrs, kā šīs zāles ietekmē Jūsu spēju to darīt.

3.Kā lietot Pregabalin Sandoz

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Jūsu ārsts noteiks, kāda deva Jums nepieciešama.

Pregabalin Sandoz tiek nozīmēta tikai iekšķīgai lietošanai.

Perifērās un centrālās neiropātiskās sāpes, epilepsija vai ģeneralizēta trauksme:

Lietojiet tik daudz kapsulu, cik ārsts Jums norādījis.

Deva, kāda izvēlēta Jums atbilstoši Jūsu stāvoklim, varētu būt robežās no 150 mg līdz 600 mg dienā.

Jūsu ārsts liks Jums lietot Pregabalin Sandoz divas vai trīs reizes dienā. Ja Jums Pregabalin Sandoz jālieto divas reizes dienā, lietojiet to no rīta un vakarā, pēc iespējas vienā un tajā pašā laikā. Ja Pregabalin Sandoz jālieto trīs reizes dienā, tad lietojiet to no rīta, pusdienas laikā un vakarā, katru dienu apmēram vienā un tajā pašā laikā.

Ja Jums liekas, ka Pregabalin Sandoz iedarbība ir par stipru vai par vāju, aprunājieties ar savu ārstu vai farmaceitu.

Ja esat gados vecāks cilvēks (vecāks par 65 gadiem), Pregabalin Sandoz jālieto parastās devās, izņemot gadījumu, ja Jums ir problēmas ar nierēm.

Ja Jums ir traucēta nieru darbība, ārsts var parakstīt Jums citu lietošanas režīmu un/vai atšķirīgu devu.

Norijiet kapsulu veselu, uzdzerot ūdeni.

Turpiniet lietot Pregabalin Sandoz, kamēr ārsts pasaka, kad lietošana jāpārtrauc.

Ja esat lietojis Pregabalin Sandoz vairāk nekā noteikts

Nekavējoties sazinieties ar savu ārstu vai dodieties uz tuvākās slimnīcas ātrās palīdzības nodaļu. Paņemiet līdzi savu kastīti vai pudelīti ar Pregabalin Sandoz kapsulām. Jūs varētu justies miegains, apmulsis, uzbudināts vai nemierīgs, ja esat lietojis Pregabalin Sandoz vairāk nekā noteikts.

Ja esat aizmirsis lietot Pregabalin Sandoz

Svarīgi lietot Pregabalin Sandoz kapsulas regulāri katru dienu vienā un tajā pašā laikā. Ja esat aizmirsis lietot savu devu, lietojiet to, tiklīdz atcerieties, ja vien nav pienācis laiks nākamai devai. Tādā gadījumā lietojiet nākamo devu un turpiniet kapsulas lietot kā parasti. Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

Ja pārtraucat lietot Pregabalin Sandoz

Nepārtrauciet lietot Pregabalin Sandoz, kamēr Jūsu ārsts neliek to darīt. Beidzot ārstēšanos, kapsulas jāpārtrauc lietot pakāpeniski, ne ātrāk kā 1 nedēļas laikā.

Jums jāzin, ka pārtraucot ilgāku vai īslaicīgu Pregabalin Sandoz lietošanu, var rasties noteiktas blakusparādības. Tās var būt iemigšanas grūtības, galvassāpes, slikta dūša, trauksmes sajūta, caureja, gripai līdzīgi simptomi, krampju lēkmes, nervozitāte, depresija, sāpes, svīšana un reibonis. Šīs blakusparādības var novērot daudz biežāk un tās var būt izteiktākas, ja Jūs lietojat Pregabalin Sandoz ilgākā laika periodā.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

4.Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Ļoti bieži: var ietekmēt vairāk nekā 1 cilvēku no 10

galvas reibšana, miegainība, galvassāpes.

Bieži: var ietekmēt ne vairāk par 1 cilvēku no 10

pastiprināta ēstgriba,

pacilātības sajūta, apjukums, dezorientācija, pazemināta seksuālā interese, aizkaitināmība,

grūtības koncentrēt uzmanību, neveiklums, atmiņas traucējumi, atmiņas zudums, trīce, runas grūtības, tirpšanas sajūta, nejutīgums, kavēta uztvere un reakcija, letarģija, bezmiegs, nogurums, slikta pašsajūta,

neskaidra redze, attēla dubultošanās,

reibonis, līdzsvara traucējumi, krišana,

sausa mute, aizcietējums, vemšana, gāzu krāšanās, caureja, slikta dūša, uzpūties vēders,

erekcijas disfunkcija,

ķermeņa pietūkums, ieskaitot ekstremitātes,

apreibuma sajūta, gaitas izmaiņas,

pieņemšanās svarā,

krampji muskuļos, locītavu sāpes, muguras sāpes, sāpes ekstremitātēs,

iekaisis kakls.

Retāk: var ietekmēt ne vairāk par 1 cilvēku no 100

ēstgribas zudums, ķermeņa masas zudums, zems cukura līmenis asinīs, augsts cukura līmenis asinīs,

sevis uztveres maiņa, nemiers, depresija, uzbudinājums, garastāvokļa svārstības, grūtības atrast vārdus, halucinācijas, dīvaini sapņi, panikas lēkmes, apātija, agresija, pacilāts garastāvoklis, mentāli traucējumi, domāšanas traucējumi, palielināta seksuālā interese, seksuāla disfunkcija, ieskaitot erektīlo disfunkciju un aizkavētu ejakulāciju,

redzes traucējumi, neparastas acu kustības, redzes traucējumi, ieskaitot „tuneļa redzi”, spilgtas gaismas sajūta acīs, raustītas kustības, pavājināti refleksi, pastiprināta aktivitāte, galvas reibšana stāvot, jutīga āda, garšas sajūtas zudums, dedzināšanas sajūta, trīce kustību laikā, apziņas traucējumi, samaņas zudums, ģībšana, pastiprināta jutība pret troksni, slikta pašsajūta,

sausas acis, acu pietūkums, sāpes acīs, acu nogurums, acu asarošana, acu kairinājums

sirds ritma traucējumi, paātrināta sirdsdarbība, zems asinsspiediens, augsts asinsspiediens, sirdsdarbības pārmaiņas, sirds mazspēja,

pietvīkums, karstuma viļņi,

elpošanas grūtības, sausa deguna gļotāda, aizlikts deguns,

pastiprināta siekalu veidošanās, dedzināšana pakrūtē, mutes apvidus nejutīgums,

svīšana, izsitumi, drebuļi, drudzis,

muskuļu raustīšanās, locītavu pietūkums, muskuļu stīvums, sāpes, ieskaitot sāpes muskuļos, sāpes kakla rajonā,

sāpes krūtīs,

apgrūtināta vai sāpīga urinācija, urīna nesaturēšana,

vājums, slāpes, žņaugšanas sajūta krūtīs,

izmainīti asins analīžu un aknu analīžu testa rādītāji (paaugstināts kreatīnfosfokināzes līmenis asinīs, paaugstināts alanīnaminotransferāzes līmenis, paaugstināts aspartātaminotransferāzes līmenis, samazināts trombocītu skaits, neitropēnija, paaugstināts kreatinīna līmenis asinīs, samazināts kālija līmenis asinīs),

paaugstināta jutība, sejas pietūkums, nieze, nātrene, tekošs deguns, deguna asiņošana, klepus, krākšana,

sāpīgas menstruācijas,

aukstas plaukstas un pēdas.

Reti: var ietekmēt ne vairāk par 1 cilvēku no 1000

izmainīta smaržas uztvere, neskaidra redze, izmainīta attēla dziļuma uztvere, apžilbšana, redzes zudums,

paplašinātas zīlītes, šķielēšana,

auksti sviedri, rīkles sasprindzinājums, mēles pietūkums,

iekaisums aizkuņģa dziedzerī,

apgrūtināta norīšana,

lēnas vai ierobežotas ķermeņa kustības,

apgrūtināta rakstīšana,

palielināts šķidruma daudzums vēdera dobumā,

šķidruma uzkrāšanās plaušās,

krampji,

izmaiņas elektrokardiogrammā (EKG), kas atbilst sirds ritma traucējumiem,

muskuļu bojājums,

izdalījumi no krūtīm, patoloģiska krūts palielināšanās, krūts dziedzeru palielināšanās vīriešiem,

menstruāciju iztrūkums,

nieru mazspēja, samazināts urīna daudzums, urīna aizture,

samazināts balto asisns šūnu skaits,

neatbilstoša uzvedība,

alerģiskas reakcijas (tai skaitā apgrūtināta elpošana, iekaisums acīs (keratīts) un nopietna ādas reakcija, ko raksturo izsitumi, čulgas, ādas lobīšanās un sāpes).

Ja Jums uztūkst seja vai mēle, vai āda kļūst sarkana un pārklājas ar čulgām vai sāk lobīties, nekavējoties prasiet padomu ārstam.

25 mg kapsulas
50 mg kapsulas
75 mg kapsulas
100 mg kapsulas
150 mg kapsulas
200 mg kapsulas
225 mg kapsulas
300 mg kapsulas

Zināmas blakusparādības, piem., miegainība, var rasties daudz biežāk, jo pacientiem ar mugurkaula smadzeņu bojājumu sāpju vai spasticitātes ārstēšanai var tikt lietotas citas zāles, kurām var būt līdzīgas blakusparādības kā pregabalīnam un to smagums var pieaugt, ja iepriekš minētās zāles lieto kopā.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5.Kā uzglabāt Pregabalin Sandoz

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz blistera, konteinera vai kastītes. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

ABPE pudele: Pēc pirmās atvēršanas izlietot 6 mēnešu laikā.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Pregabalin Sandoz satur

-Aktīvā viela ir pregabalīns. Katra cietā kapsula satur 25 mg, 50 mg, 75 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg, 225 mg vai 300 mg pregabalīna.

-Citas sastāvdaļas ir: preželatinizēta kukurūzas ciete, kukurūzas ciete, talks, želatīns, titāna dioksīds (E171), dzeltenais dzelzs oksīds (E172) (visi stiprumi, izņemot 150 mg), sarkanais dzelzs oksīds (E172) (visi stiprumi, izņemot 50 mg un 150 mg), melnais dzelzs oksīds (E172) (tikai 25 mg un 300 mg).

Pregabalin Sandoz ārējais izskats un iepakojums

Bāli dzeltenbrūns, necaurspīdīgs vāciņš unpamatne, 4. izmēra kapsula (14,3 mm x 5,3 mm), pildīta ar baltas līdz gandrīz baltas krāsas pulveri.

Gaiši dzeltens, necaurspīdīgs vāciņš un pamatne, 3. izmēra kapsula (15,9 mm x 5,8 mm), pildīta ar baltas līdz gandrīz baltas krāsas pulveri.

Sarkans, necaurspīdīgs vāciņš un balta, necaurspīdīga pamatne, 4. izmēra kapsula (14,3 mm x 5,3 mm), pildīta ar baltas līdz gandrīz baltas krāsas.

Sarkans, necaurspīdīgs vāciņš un pamatne, 3. izmēra kapsula

(15,9 mm x 5,8 mm), pildīta ar baltas līdz gandrīz baltas krāsas pulveri.

Balts, necaurspīdīgs vāciņš un pamatne, 2. izmēra kapsula

(18,0 mm x 6,4 mm), pildīta ar baltas līdz gandrīz baltas krāsas pulveri.

Bāli oranžs, necaurspīdīgs vāciņš un pamatne, 1. izmēra kapsula

(19,4 mm x 6,9 mm), pildīta ar baltas līdz gandrīz baltas krāsas pulveri.

Bāli oranžs, necaurspīdīgs vāciņš un balta, necaurspīdīga pamatne,

1. izmēra kapsula (19,4 mm x 6,9 mm), pildīta ar baltas līdz gandrīz baltas krāsas pulveri.

Sarkans, necaurspīdīgs vāciņš un bāli dzeltenbrūna, necaurspīdīga pamatne, 0. izmēra kapsula (21,7 mm x 7,6 mm), pildīta ar baltas līdz gandrīz baltas. krāsas pulveri.

Pregabalin Sandoz ir pieejams šādos iepakojumos:

PVH/PVDH//Al blisteri, iepakoti kastītē.

PVH/PVDH//Al vienas devas kontūrligzdas blisteri, iepakoti kastītē

ABPE konteiners ar uzskrūvējamu PP vāciņu, iepakots kastītē.

25 mg kapsulas:

Blisteri ar 14, 28, 56, 70, 84, 100 vai 120 cietajām kapsulām.

Vienas devas kontūrligzdas blisteri ar 56 x 1, 84 x 1 vai 100 x 1 cietajām kapsulām. ABPE pudeles ar 200 cietajām kapsulām.

50 mg kapsulas:

Blisteri ar 14, 21, 28, 56, 84 vai 100 cietajām kapsulām.

Vienas devas kontūrligzdas blisteri ar 84 x 1 cietajām kapsulām. ABPE pudeles ar 200 cietajām kapsulām.

75 mg kapsulas:

Blisteri ar 14, 21, 28, 56, 70, 84, 100 vai 120 cietajām kapsulām.

Vienas devas kontūrligzdas blisteri ar 14, 56, 84, 100 vai 210 (3 x 70) cietajām kapsulām. ABPE pudeles ar 100, 200 vai 250 cietajām kapsulām.

100 mg kapsulas:

Blisteri ar 14, 21, 28, 56, 84 vai 100 cietajām kapsulām.

Vienas devas kontūrligzdas blisteri ar 84 vai 100 cietajām kapsulām.

150 mg kapsulas:

Blisteri ar 14, 21, 28, 56, 70, 84, 100 vai 120 cietajām kapsulām.

Vienas devas kontūrligzdas blisteri ar 56, 84, 100 vai 210 (3 x 70) cietajām kapsulām. ABPE pudeles ar 100, 200 vai 250 cietajām kapsulām.

200 mg kapsulas:

Blisteri ar 21, 28, 84 vai 100 cietajām kapsulām.

Vienas devas kontūrligzdas blisteri ar 84 vai 100 cietajām kapsulām.

225 mg kapsulas:

Blisteri ar 14, 56, 70, 84, 100 vai 120 cietajām kapsulām.

300 mg kapsulas:

Blisteri ar 14, 21, 28, 56, 70, 84 (2 x 42), 100 (2 x 50) vai 120 (2 x 60) cietajām kapsulām. Vienas devas kontūrligzdas blisteri ar 56, 84 (2 x 42), 100 (2 x 50) vai 210 (3 x 70) cietajām kapsulām.

ABPE pudeles ar 100, 200 vai 250 cietajām kapsulām.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, A-6250 Kundl, Austrija

Ražotājs

Lek Pharmaceuticals d.d. Verovškova 57

1526 Ljubljana Slovēnija

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Sandoz nv/sa

Sandoz Pharmaceuticals d.d. filialas

Medialaan 40

Šeimyniškių 3A,

B-1800 Vilvoorde

LT 09312 Vilnius

Tél/Tel.: +32 2 722 97 97

Tel: +370 5 26 36 037

regaff.belgium@sandoz.com

Info.lithuania@sandoz.com

България

Luxembourg/Luxemburg

ТП Сандоз

Sandoz nv/sa

Бизнес Парк София, Младост 4,

Medialaan 40

Сгр.7Б, ет.3

B-1800 Vilvoorde

София 1766

Tél/Tel.: +32 2 722 97 97

Teл.: + 359 2 970 47 47

regaff.belgium@sandoz.com

regaffairs.bg@sandoz.com

 

Česká republika

Magyarország

Sandoz s.r.o.

Sandoz Hungária Kft.

U Nákladového nádraží 10

Tel.: +36 1 430 2890

CZ-130 00 Praha 3

 

Tel: +420 221 421 611

 

office.cz@sandoz.com

 

Danmark

Malta

Sandoz A/S

Medical Logistics Ltd.

Edvard Thomsens Vej 14

ADC Building, Triq L-Esportaturi

DK-2300 København S

Mriehel, BKR 3000

Danmark

Malta

Tlf: + 45 6395 1000

Tel: +356 2277 8000

variations.nordic@sandoz.com

mgatt@medicallogisticsltd.com

Deutschland

Nederland

Hexal AG

Sandoz B.V.

Industriestrasse 25

Veluwezoom 22

D-83607 Holzkirchen

NL-1327 AH Almere

Tel: +49 8024 908 0

Tel: +31 36 5241600

E-mail: service@hexal.com

info.sandoz-nl@sandoz.com

Eesti

Norge

Sandoz d.d. Eesti filiaal

Sandoz A/S

Pärnu mnt105

Edvard Thomsens Vej 14

EE-11312 Tallinn

DK-2300 København S

Tel.: +372 665 2400

Danmark

Info.ee@sandoz.com

Tlf: + 45 6395 1000

 

variations.nordic@sandoz.com

Ελλάδα

Österreich

Sandoz dd

Sandoz GmbH

Κηφισίας 18 & Γκύζη

Biochemiestr. 10

GR-151 25 Μαρούσι

A-6250 Kundl

Τηλ: +30 216 600 500 0

Tel: +43 5338 2000

España

Polska

Sandoz Farmacéutica, S.A.

Sandoz Polska Sp. z o.o.

Centro Empresarial Osa Mayor

ul. Domaniewska 50C

Avda. Osa Mayor, nº 4

02-672 Warszawa

28023 (Aravaca) Madrid

Tel.: + 48 22 209 70 00

España

biuro.pl@sandoz.com

Tel: +34 900 456 856 registros.spain@sandoz.com

France

Sandoz SAS

49 avenue Georges Pompidou F-92593 Levallois-Perret Cedex Tél: + 33 1 4964 4800

Hrvatska

Sandoz d.o.o. Maksimirska 120 10000 Zagreb

Tel: + 385 1 2353111

e-mail: upit.croatia@sandoz.com

Ireland

Rowex Ltd., Bantry, Co. Cork, Ireland.

Tel: + 353 27 50077

e-mail: reg@rowa-pharma.ie

Ísland

Sandoz A/S

Edvard Thomsens Vej 14

DK-2300 København S Danmörk

Tlf: + 45 6395 1000 variations.nordic@sandoz.com

Italia

Sandoz S.p.A

Largo Umberto Boccioni 1

I - 21040 Origgio/VA

Tel: + 39 02 96541

Κύπρος

Panayiotis Hadjigeorgiou Γιλντίζ 31, 3042

CY-000 00 Πόλη: Λεμεσός Τηλ: 00357 25372425 hapanicos@cytanet.com.cy

Latvija

Sandoz d..d Pārstāvniecība Latvijā K.Valdemāra iela 33-30

Rīga, LV1010

Tel: + 371 67892006

Portugal

Sandoz Farmacêutica Lda.

Phone: +351 21 924 19 11

România

S.C. Sandoz Pharma Services S.R.L. Calea Floreasca nr. 169A,

Cladirea A, etaj 1, sector 1, Bucure ti

Slovenija

Lek farmacevtska družba d.d. Tel: +386 1 580 21 11

Slovenská republika

Sandoz d.d. organizačná zložka Galvaniho 15/C

SK-821 04 Bratislava Tel: + 421 2 48 200 600 info@sandoz.sk

Suomi/Finland

Sandoz A/S

Edvard Thomsens Vej 14 DK-2300 Kööpenhamina S Tanska

Tlf: + 45 6395 1000 variations.nordic@sandoz.com

Sverige

Sandoz A/S

Edvard Thomsens Vej 14 DK-2300 Köpenhamn S Danmark

Tlf: + 45 6395 1000 variations.nordic@sandoz.com

United Kingdom

Sandoz Limited Frimley Business Park

Camberley, GU16 7SR, UK Tel: + 44 1276 698020 uk.regaffairs@sandoz.com

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē: http://www.ema.europa.eu.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas