Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Atlasīt vietnes valodu

Pregabalin Zentiva k.s. (pregabalin) – Lietošanas instrukcija - N03AX16

Updated on site: 09-Oct-2017

Zāļu nosaukumsPregabalin Zentiva k.s.
ATĶ kodsN03AX16
Vielapregabalin
RažotājsZentiva k.s.

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Pregabalin Zentiva k.s. 25 mg cietās kapsulas

Pregabalin Zentiva k.s. 50 mg cietās kapsulas

Pregabalin Zentiva k.s. 75 mg cietās kapsulas

Pregabalin Zentiva k.s. 100 mg cietās kapsulas

Pregabalin Zentiva k.s. 150 mg cietās kapsulas

Pregabalin Zentiva k.s. 200 mg cietās kapsulas

Pregabalin Zentiva k.s. 225 mg cietās kapsulas

Pregabalin Zentiva k.s. 300 mg cietās kapsulas

Pregabalinum

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

-Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

-Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

-Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

-Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1.Kas ir Pregabalin Zentiva k.s. un kādam nolūkam to lieto

2.Kas Jums jāzina pirms Pregabalin Zentiva k.s. lietošanas

3.Kā lietot Pregabalin Zentiva k.s.

4.Iespējamās blakusparādības

5.Kā uzglabāt Pregabalin Zentiva k.s.

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

1.Kas ir Pregabalin Zentiva k.s. un kādam nolūkam to lieto

Pregabalin Zentiva k.s. pieder pie zāļu grupas, ko lieto epilepsijas, neiropātisku sāpju un ģeneralizētas trauksmes ārstēšanai pieaugušajiem.

Perifērās un centrālās neiropātiskās sāpes

Pregabalin Zentiva k.s. lieto, lai novērstu pastāvīgas sāpes, ko izraisa nervu bojājums. Perifērās neiropātiskās sāpes var rasties dažādu slimību dēļ, piemēram, sakarā ar diabētu vai jostas rozi. Sāpes var izpausties kā karstuma sajūta, dedzināšana, tās var būt pulsējošas, šaujošas, dzelošas, asas, krampjveida, var būt pastāvīgs sāpīgums, tirpšana, notirpums, adatu durstīšanas sajūta. Perifērās un centrālās neiropātiskās sāpes var būt par iemeslu sliktam garastāvoklim, miega traucējumiem un nespēkam (nogurumam), tās var ietekmēt fizisko stāvokli un spēju iekļauties ikdienas dzīvē, un tās pasliktina vispārējo dzīves kvalitāti.

Epilepsija

Pregabalin Zentiva k.s. lieto, lai ārstētu noteiktu epilepsijas formu pieaugušajiem (parciālos krampjus ar sekundāru ģeneralizāciju vai bez tās). Ārsts parakstīs Jums Pregabalin Zentiva k.s. epilepsijas ārstēšanai tad, ja līdzšinējā ārstēšana nav nodrošinājusi Jūsu slimības kontroli. Jums jālieto Pregabalin Zentiva k.s. papildus zālēm, kuras jau pašlaik lietojat. Pregabalin Zentiva k.s. nelieto vienu pašu, to vienmēr kombinē ar citiem pretepilepsijas līdzekļiem.

Ģeneralizēta trauksme

Pregabalin Zentiva k.s. lieto ģeneralizētas trauksmes ārstēšanai. Ģeneralizētas trauksmes simptomi ir ilgstoša pārmērīga trauksme un raizes, kuras ir grūti kontrolēt. Ģeneralizēta trauksme var izraisīt arī nemieru, uzbudinājumu vai sajūtu, ka esat „uz robežas”, ātru nogurdināmību, grūtības koncentrēties vai

tukšuma sajūtu galvā, ātru aizkaitināmību, muskuļu spriedzi vai miega traucējumus. Tas atšķiras no ikdienas stresa un spriedzes.

2.Kas Jums jāzina pirms Pregabalin Zentiva k.s. lietošanas

Nelietojiet Pregabalin Zentiva k.s. šādos gadījumos

ja Jums ir alerģija pret pregabalīnu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Pregabalin Zentiva k.s. lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Daži pacienti pregabalīna lietošanas laikā ir ziņojuši par simptomiem, kas liecina par alerģisku reakciju. Šie simptomi ir sejas, lūpas, mēles un rīkles pietūkšana, kā arī uz ādas izkaisīti izsitumi. Ja Jums rodas kāda no šīm reakcijām, nekavējoties sazinieties ar savu ārstu.

Pregabalīna lietotājiem radies reibonis un miegainība, tādēļ gados vecākiem cilvēkiem biežāk var rasties nejaušas traumas (krišana). Tādēļ Jums jābūt piesardzīgam, līdz esat pieradis pie iespējamās zāļu ietekmes.

Pregabalīna lietošana var izraisīt redzes miglošanos vai redzes zudumu, vai citas redzes izmaiņas. Daudzas no tām ir pārejošas. Ja Jums radušās jebkādas redzes pārmaiņas, nekavējoties pastāstiet par to ārstam.

Dažiem pacientiem ar cukura diabētu, kuriem pregabalīna lietošanas laikā palielinās ķermeņa masa, var būt nepieciešama pretdiabēta zāļu devas pielāgošana.

Dažas blakusparādības, piemēram, miegainība, var rasties biežāk, jo pacienti ar muguras smadzeņu bojājumu, piemēram, sāpju vai spastiskuma mazināšanai, var lietot citas zāles, kurām ir līdzīgas blakusparādības kā pregabalīnam, un šo blakusparādību smaguma pakāpe var palielināties, šīs zāles lietojot vienlaikus.

Saņemti ziņojumi, ka dažiem pacientiem pregabalīna lietošanas laikā radusies sirds mazspēja. Šie pacienti bija pārsvarā gados vecāki cilvēki ar kardiovaskulārām slimībām. Ja Jums ir bijušas sirds slimības, pirms šo zāļu lietošanas pastāstiet par to ārstam.

Ir saņemti ziņojumi, ka pregabalīna lietošanas laikā dažiem pacientiem radusies nieru mazspēja. Ja Pregabalin Zentiva k.s. lietošanas laikā novērojat samazinātu urinēšanu, pastāstiet par to ārstam, jo zāļu lietošanas pārtraukšana var uzlabot šo stāvokli.

Mazam skaitam cilvēku, kas ārstēti ar pretepilepsijas līdzekļiem, piemēram, pregabalīnu, bijušas domas par sevis savainošanu vai pašnāvību. Ja Jums jebkādā brīdī rodas šādas domas, nekavējoties sazinieties ar savu ārstu.

Lietojot pregabalīnu kopā ar citām zālēm, kas var izraisīt aizcietējumu (piemēram, noteikta veida pretsāpju zāles), var rasties kuņģa un zarnu trakta traucējumi (piemēram, aizcietējums, nosprostota vai paralizēta zarna). Pastāstiet ārstam, ja Jums radies aizcietējums, īpaši tad, ja Jums ir nosliece uz tā rašanos.

Pirms šo zāļu lietošanas pastāstiet ārstam, ja Jums anamnēzē ir alkoholisms vai jebkādu zāļu ļaunprātīga lietošana vai atkarība. Nelietojiet lielāku devu nekā Jums parakstīts.

Saņemti ziņojumi par krampju lēkmēm pregabalīna lietošanas laikā vai īsi pēc pregabalīna lietošanas pārtraukšanas. Ja Jums rodas krampju lēkmes, nekavējoties sazinieties ar savu ārstu.

Saņemti ziņojumi par smadzeņu darbības samazināšanos (encefalopātiju) dažiem pacientiem, kuri lietojuši pregabalīnu, kad viņiem bijušas citas saslimšanas. Pastāstiet ārstam, ja Jums ir bijusi jebkāda smaga slimība, ieskaitot aknu vai nieru slimību.

Bērni un pusaudži

Drošums un efektivitāte bērniem un pusaudžiem (līdz 18 gadu vecumam) nav noskaidrota, tādēļ pregabalīnu nedrīkst lietot šīs vecuma grupas pacienti.

Citas zāles un Pregabalin Zentiva k.s.

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot.

Pregabalin Zentiva k.s. un dažas citas zāles var ietekmēt viena otras darbību (mijiedarbība). Pregabalīns, lietojot to vienlaikus ar dažām citām zālēm, var pastiprināt šo zāļu izraisītās

blakusparādības, arī izraisot elpošanas apstāšanos un komu. Var pastiprināties reibonis vai miegainība vai samazināties spējas koncentrēties, ja pregabalīnu lieto kopā ar citām zālēm, kas satur:

oksikodonu (lieto pret sāpēm);

lorazepāmu (lieto trauksmes mazināšanai);

alkoholu.

Pregabalin Zentiva k.s. var lietot kopā ar perorāliem kontraceptīviem līdzekļiem.

Pregabalin Zentiva k.s. kopā ar uzturu, dzērienu un alkoholu

Pregabalin Zentiva k.s. cietās kapsulas var lietot ēšanas laikā vai arī starp ēdienreizēm. Pregabalin Zentiva k.s. lietošanas laikā nav ieteicams lietot alkoholu.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Pregabalin Zentiva k.s. nedrīkst lietot grūtniecības laikā, izņemot gadījumu, kad ārsts ir norādījis to darīt. Sievietēm reproduktīvā vecumā jālieto efektīva kontracepcijas metode. Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība, vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Pregabalīns var izraisīt reiboni un miegainību, kā arī samazināt spēju koncentrēties. Jūs nedrīkstat vadīt transportlīdzekli, apkalpot sarežģītus mehānismus vai veikt citas iespējami riskantas darbības līdz brīdim, kad esat noskaidrojis, vai šīs zāles ietekmē Jūsu spēju veikt šādas darbības.

Pregabalin Zentiva k.s. satur laktozes monohidrātu

Ja ārsts ir teicis, ka Jums ir dažu cukuru nepanesība, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu.

3.Kā lietot Pregabalin Zentiva k.s.

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Jūsu ārsts noteiks, kāda deva ir Jums piemērota. Pregabalin Zentiva k.s. paredzēts tikai iekšķīgai lietošanai.

Perifērās un centrālās neiropātiskās sāpes, epilepsija vai ģeneralizēta trauksme

Lietojiet tik daudz kapsulu, cik ārsts Jums norādījis.

Deva, kas būs piemērota Jums un Jūsu stāvoklim, būs no 150 mg līdz 600 mg dienā.

Jūsu ārsts liks Jums lietot Pregabalin Zentiva k.s. divas vai trīs reizes dienā. Ja Jums Pregabalin Zentiva k.s. jālieto divas reizes dienā, lietojiet to no rīta un vakarā, katru dienu aptuveni vienā un tai pašā laikā. Ja Jums Pregabalin Zentiva k.s. jālieto trīs reizes dienā, lietojiet to no rīta, pusdienlaikā un vakarā, katru dienu aptuveni vienā un tai pašā laikā.

Ja Jums šķiet, ka Pregabalin Zentiva k.s. iedarbība ir pārāk stipra vai pārāk vāja, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Ja esat gados vecāks cilvēks (pēc 65 gadu vecuma), Pregabalin Zentiva k.s. Jums jālieto parastās devās, izņemot gadījumu, ja Jums ir nieru darbības traucējumi.

Ja Jums ir nieru darbības traucējumi, ārsts var parakstīt Jums citu lietošanas režīmu un/vai atšķirīgu devu.

Norijiet kapsulu veselu, uzdzerot ūdeni.

Turpiniet lietot Pregabalin Zentiva, k.s. līdz ārsts iesaka lietošanu pārtraukt.

Ja esat lietojis Pregabalin Zentiva k.s. vairāk nekā noteikts

Nekavējoties sazinieties ar savu ārstu vai dodieties uz tuvākās slimnīcas neatliekamās palīdzības nodaļu. Paņemiet līdzi kastīti ar Pregabalin Zentiva k.s. cietajām kapsulām. Ja esat lietojis Pregabalin Zentiva k.s. vairāk nekā noteikts, Jūs varat justies miegains, apjucis, uzbudināts vai nemierīgs. Ziņots arī par krampjiem.

Ja esat aizmirsis lietot Pregabalin Zentiva k.s.

Ir svarīgi lietot Pregabalin Zentiva k.s. cietās kapsulas regulāri katru dienu vienā un tai pašā laikā. Ja esat aizmirsis lietot devu, lietojiet to, tiklīdz atcerieties, ja vien nav pienācis laiks nākamai devai. Tādā gadījumā lietojiet nākamo devu kā parasti. Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

Ja pārtraucat lietot Pregabalin Zentiva k.s.

Nepārtrauciet Pregabalin Zentiva k.s. lietošanu, līdz Jūsu ārsts neliek to darīt. Pārtraucot zāļu lietošanu, kapsulas lietošana jāsamazina pakāpeniski, vismaz 1 nedēļas laikā.

Jums jāzina, ka, pārtraucot ilgstošu vai īslaicīgu Pregabalin Zentiva k.s. lietošanu, var rasties noteiktas blakusparādības. Tās var būt miega traucējumi, galvassāpes, slikta dūša, trauksmes sajūta, caureja, gripai līdzīgi simptomi, krampji, nervozitāte, depresija, sāpes, svīšana un reibonis. Šie simptomi var rasties biežāk vai būt smagāki, ja pregabalīnu esat lietojis ilgāku laika posmu.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

4.Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Ļoti biežas blakusparādības (var rasties vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem):

reibonis, miegainība, galvassāpes.

Biežas blakusparādības (var rasties mazāk nekā 1 no 10 cilvēkiem):

pastiprināta ēstgriba;

pacilātības sajūta, apjukums, dezorientācija, samazināta dzimumtieksme, aizkaitināmība;

grūtības koncentrēties, neveiklība, atmiņas traucējumi, atmiņas zudums, trīce, grūtības runāt, tirpšanas sajūta, nejutīgums, kavēta uztvere un reakcija (sedācija), letarģija, bezmiegs, nespēks, slikta pašsajūta;

redzes miglošanās, redzes dubultošanās;

vertigo, līdzsvara traucējumi, krišana;

sausa mute, aizcietējums, vemšana, meteorisms, caureja, slikta dūša, uzpūties vēders;

erekcijas traucējumi;

ķermeņa pietūkums, arī ekstremitāšu pietūkums;

apreibuma sajūta, patoloģiska gaita;

ķermeņa masas palielināšanās;

muskuļu krampji, locītavu sāpes, muguras sāpes, sāpes ekstremitātē;

rīkles sāpes.

Retākas blakusparādības (var rasties mazāk nekā 1 no 100 cilvēkiem):

ēstgribas zudums, ķermeņa masas samazināšanās, zems cukura līmenis asinīs, augsts cukura līmenis asinīs;

pārmaiņas sevis uztverē, nemiers, depresija, uzbudinājums, garastāvokļa svārstības, grūtības atrast vārdus, halucinācijas, dīvaini sapņi, panikas lēkme, apātija, agresija, pacilāts garastāvoklis, psihiski traucējumi, grūtības domāt, pastiprināta dzimumtieksme, dzimumdisfunkcija, ieskaitot nespēju sasniegt orgasmu, aizkavēta ejakulācija;

redzes lauka pārmaiņas, neparastas acu kustības, redzes pārmaiņas, ieskaitot „tuneļa redzi”, spilgtas gaismas sajūta acīs, raustītas kustības, pavājināti refleksi, pastiprināta aktivitāte, reibonis pieceļoties kājās, jutīga āda, garšas sajūtas zudums, dedzināšanas sajūta, trīce kustību laikā, apziņas traucējumi, samaņas zudums, ģībšana, pastiprināta jutība pret troksni, slikta pašsajūta;

sausas acis, acu pietūkums, sāpes acīs, acu nogurums, acu asarošana, acu kairinājums;

sirds ritma traucējumi, paātrināta sirdsdarbība, zems asinsspiediens, augsts asinsspiediens, sirdsdarbības pārmaiņas, sirds mazspēja;

pietvīkums, karstuma viļņi;

apgrūtināta elpošana, sausa deguna gļotāda, aizlikts deguns;

pastiprināta siekalu veidošanās, dedzināšana pakrūtē, mutes apvidus nejutīgums;

svīšana, izsitumi, drebuļi, drudzis;

muskuļu raustīšanās, locītavu pietūkums, muskuļu stīvums, sāpes, ieskaitot muskuļu sāpes, sāpes kakla rajonā;

sāpes krūts dziedzeros;

apgrūtināta vai sāpīga urinācija, urīna nesaturēšana;

vājums, slāpes, žņaugšanas sajūta krūtīs;

pārmaiņas asins analīzēs un aknu funkciju analīzēs (paaugstināts kreatīnfosfokināzes līmenis asinīs, paaugstināts alanīna aminotransferāzes līmenis, paaugstināts aspartāta aminotransferāzes līmenis, samazināts trombocītu skaits, neitropēnija, paaugstināts kreatinīna līmenis asinīs, pazemināts kālija līmenis asinīs);

paaugstināta jutība, sejas pietūkums, nieze, nātrene, iesnas, deguna asiņošana, klepus, krākšana;

sāpīgas menstruācijas;

aukstas plaukstas un pēdas.

Retas blakusparādības (var rasties mazāk nekā 1 no 1000 cilvēkiem):

izmainīta smaržas sajūta, redzes svārstības, mainīta attēla dziļuma uztvere, apžilbšana, redzes zudums;

paplašinātas zīlītes, šķielēšana;

auksti sviedri, žņaugšanas sajūta rīklē, pietūkusi mēle;

aizkuņģa dziedzera iekaisums;

apgrūtināta rīšana;

lēnas vai ierobežotas ķermeņa kustības;

grūtības pareizi rakstīt;

palielināts šķidruma daudzums vēdera dobumā;

šķidruma uzkrāšanās plaušās;

krampji;

pārmaiņas elektrokardiogrammā (EKG), kas atbilst sirds ritma traucējumiem;

muskuļu bojājums;

izdalījumi no krūts dziedzeriem, patoloģiska krūts dziedzeru palielināšanās, krūts dziedzeru palielināšanās vīriešiem;

menstruālā cikla traucējumi;

nieru mazspēja, samazināts urīna daudzums, urīna aizture;

samazināts leikocītu skaits;

neatbilstoša uzvedība;

alerģiskas reakcijas (kas var izpausties ar apgrūtinātu elpošanu, niezi, acu iekaisumu (keratītu) un nopietnu ādas reakciju, kam raksturīgi izsitumi, čulgas, ādas lobīšanās un sāpes).

Ja Jums uztūkst seja vai mēle vai āda kļūst sarkana un sāk pārklāties ar čulgām vai lobīties, nekavējoties prasiet padomu ārstam.

Dažas blakusparādības, piemēram, miegainība, var rasties biežāk, jo pacienti ar muguras smadzeņu bojājumu, piemēram, sāpju vai spastiskuma mazināšanai, var lietot citas zāles, kurām ir līdzīgas blakusparādības kā pregabalīnam, un šo blakusparādību smaguma pakāpe var palielināties, šīs zāles lietojot vienlaikus.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5.Kā uzglabāt Pregabalin Zentiva k.s.

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

25 mg kapsulas
50 mg kapsulas
75 mg kapsulas
100 mg kapsulas
150 mg kapsulas
200 mg kapsulas
225 mg kapsulas
300 mg kapsulas

Uzglabāt temperatūrā līdz 30 °C.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes un pudeles pēc attiecīgi “Der. līdz” un “EXP”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Pregabalin Zentiva k.s. satur

Aktīvā viela ir pregabalīns. Katra cietā kapsula satur 25 mg, 50 mg, 75 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg, 225 mg vai 300 mg pregabalīna.

Citas sastāvdaļas ir: laktozes monohidrāts, preželatinizēta kukurūzas ciete, talks, titāna dioksīds (E171), želatīns, šellaka, melnais dzelzs oksīds (E172).

50 mg kapsulas satur arī propilēnglikolu, koncentrētu amonjaka šķīdumu, kālija hidroksīdu.

25 mg, 75 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg, 225 mg, 300 mg kapsulas satur arī polietilēnglikolu.

75 mg, 100 mg, 200 mg, 225 mg un 300 mg kapsulas satur arī sarkano dzelzs oksīdu (E172), dzelteno dzelzs oksīdu (E172).

Pregabalin Zentiva k.s. ārējais izskats un iepakojums

Gaišpelēks vāciņš un gaišpelēks korpuss; apmēram 15,9 mm gara želatīna cietā kapsula ar uzdruku “25” satur gandrīz baltu pulveri.

Gaišpelēks vāciņš un gaišpelēks korpuss; apmēram 14,3 mm gara želatīna cietā kapsula ar uzdruku “50” satur gandrīz baltu pulveri.

Sarkans vāciņš un gaišpelēks korpuss; apmēram 14,3 mm gara želatīna cietā kapsula ar uzdruku “75” satur gandrīz baltu pulveri.

Sarkans vāciņš un sarkans korpuss; apmēram 15,9 mm gara želatīna cietā kapsula ar uzdruku “100” satur gandrīz baltu pulveri.

Gaišpelēks vāciņš un gaišpelēks korpuss; apmēram 18,0 mm gara želatīna cietā kapsula ar uzdruku “150” satur gandrīz baltu pulveri.

Miesaskrāsas necaurspīdīgs vāciņš un miesaskrāsas necaurspīdīgs korpuss; apmēram 19,4 mm gara želatīna cietā kapsula ar uzdruku “200” satur gandrīz baltu pulveri.

Miesaskrāsas necaurspīdīgs vāciņš un gaišpelēks korpuss; apmēram 19,4 mm gara želatīna cietā kapsula ar uzdruku “225” satur gandrīz baltu pulveri.

Sarkans vāciņš un gaišpelēks korpuss; apmēram 21,7 mm gara želatīna cietā kapsula ar uzdruku “300” satur gandrīz baltu pulveri.

Pregabalin Zentiva k.s. 25 mg cieto kapsulu tiešais iepakojums ir alu/alu (OPA/alu/PVH/alu) blisteri.

Pregabalin Zentiva k.s. 50 mg, 75 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg, 225 mg un 300 mg cieto kapsulu tiešais iepakojums ir PVH/alu blisteri.

Pregabalin Zentiva k.s. 25 mg un 50 mg pieejams iepakojumā pa 14, 21, 56, 84 vai 100 cietajām kapsulām.

Pregabalin Zentiva k.s. 75 mg, 150 mg, 225 mg un 300 mg pieejams iepakojumā pa 14, 56 vai

100 cietajām kapsulām.

Pregabalin Zentiva k.s. 100 mg un 200 mg pieejams iepakojumā pa 21, 84 vai 100 cietajām kapsulām.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs:

Zentiva, k.s.

U Kabelovny 130

102 37 Prague 10

Čehija

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta

Sīkāka informācija par šīm zālēm pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas