Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Preotact (parathyroid hormone (rDNA)) – Lietošanas instrukcija - H05AA03

Updated on site: 09-Oct-2017

Zāļu nosaukumsPreotact
ATĶ kodsH05AA03
Vielaparathyroid hormone (rDNA)
RažotājsNPS Pharma Holdings Limited

Lietošanas instrukcija:Informācija zāļu lietotājam

Preotact 100 mikrogrami pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai pildspalvveida pilnšļircē.

Parathyroid hormone

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

-Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

-Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

-Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgi slimību simptomi.

-Ja Jums ir jebkādas blakusparādības, lūdzu izstāstiet to savam ārstam vai farmaceitam. Tas attiecas uz visām iespējamām blakusparādībām, kas šajā instrukcijā nav minētas

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

 

1.

Kas ir Preotact un kādam nolūkam to lieto

tas

2.

Kas jāzina pirms Preotact lietošanas

3.

Kā lietot Preotact

4.

Iespējamās blakusparādības

Kā uzglabāt Preotact

ē

6.

Iepakojuma saturs un cita informācija

istr

1.

Kas ir Preotact un kādam nolūkam to lieto

ğ

Preotact lieto osteoporozes ārstēšanai sievietēm pēc menopauzes ar augstu lūzumu risku. Osteoporoze

 

 

 

 

 

 

re

ir slimība, kas padara kaulus plānus un trauslus. Tā īp ši bieži sastopama sievietēm pēc menopauzes.

Slimība progresē pakāpeniski, tādēļ Jūs sākumā r t nejust nekādus simptomus. Bet ja Jums ir

osteoporoze, ir lielāka iespēja, ka Jums salūzīs kāds kauls, īpaši mugurkaulā, gūžā un plaukstas

pamata locītavā. Tā var izraisīt arī mugu as āpes, auguma garuma samazināšanos un muguras

izliekumu.

 

 

 

nav

 

 

 

 

 

 

Preotact samazina mugurkaula kaula lūzumu risku, jo tas palielina kaula kvalitāti un stiprumu.

 

 

 

 

vairs

 

 

Nav pierādīts, ka Preotact mazina Jūsu gūžas kaulu lūzumu risku.

2.

 

 

les

 

 

 

Kas jāzina pirmsāPreotact lietošanas

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

Nelietojiet Preotact šādos gadījumos:

Ja Jums ir alerģija (paaugstināta jutība) pret parathormonu vai kādu citu šo zāļu sastāvdaļu (minētas 6.sadaļā);

ja Jums veiks skeleta apstarošanu vai tā ir veikta agrāk;

ja Jums ir kaulu vēzis;

ja Jums ir augsts kalcija līmenis asinīs vai citi kalcija-fosfora vielmaiņas traucējumi;

ja Jums ir cita kaulu slimība (tostarp hiperparatireoidisms vai Pedžeta slimība);

ja Jums ir augsts sārmainās fosfatāzes līmenis (enzīms, kuru saražo organisms: var būt par signālu noteiktiem veselības stāvokļiem kaulos un aknās);

ja Jums ir smagi nieru darbības traucējumi;

ja Jums ir smaga aknu slimība.

Piesardzībaun brīdinājumi

Izstastiet savam ārstam vai farmaceitams pirms Preotact lietošanas

ja Jūsu urīnā ir augsts kalcija līmenis;

ja Jums ir vai ir bijuši nierakmeņi;

• ja Jūs lietojiet sirdszāles (piemēram, digoksīnu, kas pazīstams arī kā uzpirkstītes preparāts).

Kalcija līmeņa mērījumi asinīs un/vai urīnā

Ārsts regulāri pārbaudīs Jūsu atbildreakciju pret ārstēšanu. Jūsu ārstam jāveic asins un/vai urīna analīzes 1., 3. un 6. mēnesī pēc ārstēšanas sākuma ar Preotact, lai noteiktu kalcija līmeni Jūsu asinīs un/vai urīnā.

Bērni un pusaudži

Preotact nedrīkst lietot bērniem vai pusaudžiem līdz 18 gadu vecumam.

Citas zāles un Preotact

Lūdzu, pastāstiet savam ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat vai pēdējā laikā esat lietojis vai varētu lietot.

Jums jālieto Preotact uzmanīgi, ja saņemat sirdszāles (piemēram, digoksīnu, kas pazīstams arī kā uzpirkstītes preparāts).

Grūtniecība un zīdīšanas periods

 

 

 

tas

 

 

ē

 

 

 

 

 

 

Pirms jebkuru zāļu lietošanas konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu.

Nelietojiet Preotact, ja Jums ir grūtniecība vai Jūs barojat bērnu ar krūti.

 

 

 

 

 

 

 

istr

 

 

 

 

 

 

ğ

 

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

 

 

 

 

 

 

 

re

 

 

Ja jūtat reiboni, nevadiet transportlīdzekli un ne pk lpojiet mehānismus, kamēr nejūtaties labāk.

Preotact satur mazāk nekā 1 mmol nātrija (23 mg) devā.

 

 

 

 

 

 

nav

 

 

 

Tas nozīmē, ka tās būtībā ir nātriju nesatu ošas.

 

 

 

3.

Kā lietot Preotact

vairs

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vienmēr lietojiet Preotact ti ši tā, kā ārsts Jums stāstījis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai

farmaceitam.

ā

 

 

 

 

Deva

 

Z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preotact ieteicamā deva ir 100 mikrogrami dienā.

Jūsu ārsts var ieteikt Jums lietot papildus kalciju un D vitamīnu. Ārsts Jums norādīs, cik daudz tos katru dienu lietot.

Lietošanas veids

Ja tiek lietots pirmo reizi, zāles jāsajauc pildspalvveida pilnšļircē (skatīt „Lietošanas instukciju”.

Kad tas ir izdarīts, Preotact pildspalvveida pilnšļirce ir gatava lietošanai un zāles ir gatavas injicēšanai vēdera priekšējā sienā (zem ādas).

.

Kad Jūs vairs to nelietojat, ielieciet Preotact injektoru atpakaļ ledusskapī.

Svarīga informācija, lietojot Preotact

Injicējiet sev Preotact neilgi pēc Preotact pildspalvveida pilnšļirces izņemšanas no ledusskapja.

Ielieciet Preotact pilnšļirci atpakaļ ledusskapī tūlīt pēc tā izmantošanas. Nekad neizņemiet kārtridžu lietošanas laikā no injektora.

Nekratiet pildspalvveida pilnšļirci (ne pirms, ne pēc injekcijas), jo tas var mazināt zāļu iedarbību.

Katrai injekcijai izmantojiet jaunu adatu un pēc katras lietošanas adatu izmetiet.

Nekad neuzglabājiet pildspalvveida pilnšļirci ar pievienotu adatu.

Vienmēr pirms lietošanas pievienojiet jaunu adatu.

Nekad nedodiet savu pildspalvveida pilnšļirci kādam citam.

Norādījumus par Preotact injektora lietošanu, lūdzu, skat. Preotact lietošanas instrukcijā.

Ārstēšanas ilgums

Turpiniet lietot Preotact tik ilgi, cik ārsts Jums to paraksta – parasti ne ilgāk par 24 mēnešiem.

Ja esat lietojusi Preotact vairāk nekā noteikts

Ja nejauši esat injicējusi Preotact vairāk nekā vienu devu dienā, nekavējo ies zinieties ar ārstu vai

farmaceitu.

tas

Ja esat aizmirsusi lietot Preotact

ē

 

Tāpat kā citas zāles, Preotact var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Ja esat aizmirsusi lietot Preotact (vai nevarat lietot Preotact parastajā laikā), lietojiet to pēc iespējas

ātrāk tajā pašā dienā.

 

 

 

 

istr

 

 

 

ğ

Nekad neievadiet vairāk par vienu devu vienā un tajā pašā dienā.

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto de u.

re

 

Ja Jūs pārtraucat lietot Preotact

nav

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja apsverat Preotact lietošanas pārtraukšanu pirms ārstēšanās kursa beigām, lūdzu, apspriediet to ar

savu ārstu.

 

 

 

 

 

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet savam ārstam vai farmaceitam.

 

 

 

vairs

 

 

 

4.

IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

Ļoti bieži (var novērot vairāk nekā 1 lietotājam no 10):

paaugstināts kalcija līmenis asinīs,

paaugstināts kalcija līmenis urīnā

slikta dūša.

Bieži (var novērot līdz 1 no 10 lietotājiem):

muguras sāpes,

aizcietējumi, caureja,

samazināts muskuļu spēks, muskuļu krampji, reiboņi,

apsārtums injekcijas vietā,

paātrināta vai neregulāra sirdsdarbība,

galvassāpes,

sāpes rokās un kājās (ekstremitātēs),

gremošanas traucējumi, vemšana,

noguruma sajūta.

Retāk (var novērot līdz 1 no 100 lietotājiem):

sāpes vēderā,

gripai līdzīgi simptomi,

paaugstināts urīnskābes līmenis asinīs,

paaugstināts sārmainās fosfatāzes līmenis asinīs,

ādas kairinājums injekcijas vietā,

ēstgribas zudums,

ožas sajūtas traucējumi un garšas sajūtas traucējumi.

Ja novērojat jebkādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētas vai kāda no minētajām blakusparādībām Jums izpaužas smagi, lūdzam par tām izstāstīt ārstam vai farmaceitam.

5. Kā uzglabāt Preotact

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietojiet Preotact pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz pildspalvveida pilnšļirces un uz kartona kārbas aiz saīsinājuma "Der. līdz" un „EXP”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Nelietots kārtridžs

 

 

tas

 

ē

 

 

 

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C. Nesasaldēt.

 

 

 

Uzglabāt kārtridžu ārējā kartona kārbā, lai sargātu no gaismas.istr

 

 

 

ğ

 

 

Kārtridžs, kas tiek lietots

re

 

 

 

 

 

Kārtridžs, kas tiek lietots (Preotact injektorā), jāuzglabā ledusskapī (2°C - 8°C).

 

Nesasaldēt.

 

 

 

Kārtridžs, kas tiek lietots, Jums jāuzglabā ledusskapī ne vairāk kā 28 dienas.

Nelietojiet šīs zāles ilgāk par 28 dienāmnavpēc to sagatavošanas lietošanai.

Jūs varat uzglabāt Preotact injekto u (ar ievietotu kārtridžu) līdz 7 dienām ārpus ledusskapja

 

temperatūrā līdz 25°C 28 dienu lietošanas perioda laikā.

 

 

Nelietojiet šīs zāles, ja tas nav pareizi uzglabātas.

 

 

 

Nelietojiet šīs zāles, ja novērojat,vairska tās kļūst duļķainas vai krāsainas.

Neizmetiet zāles kanalizācijāālesvai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. ŠieZpas kumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija Ko Preotact satur

Aktīvā viela: parathormons. Katrā pildspalvveida pilnšļircē ir 1,61 mg parathormona, kas atbilst 14 devām. Pēc šķīduma pagatavošanas katra 71,4 mikrolitru deva satur

100 mikrogramus parathormona.

Citas sastāvdaļas ir:

Pulveris satur:

nātrija hlorīdu,

mannītu,

citronskābes monohidrātu,

sālsskābi

nātrija hidroksīdu.

Šķīdums satur

metakrezolu,

ūdeni injekcijām.

Preotact ārējais izskats un iepakojums

Preotact ir pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai pildspalvveida pilnšļircē. Preotact ir pieejams pildspalvveida pilnšļirces kārtridžā. Pirmajā kārtridžā ir 1,61 mg parathormona pulvera veidā, bet otrajā kamerā ir 1,13 ml šķīdinātāja.

Preotact ir pieejams iepakojumā pa 2 pildspalvveida pilnšļircēm.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

NPS Pharma Holdings Limited

 

 

 

 

 

Grand Canal House

 

 

 

 

 

 

1 Grand Canal Street Upper

 

 

 

 

 

Dublin 4

 

 

 

 

 

 

Īrija

 

 

 

 

 

tas

Ražotājs

 

 

 

 

 

Nycomed Danmark ApS

 

 

 

 

 

 

Langebjerg 1

 

 

 

 

istr

 

DK-4000 Roskilde

 

 

 

 

ē

Dānija

 

 

 

ğ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

re

 

 

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi akceptēta MM/GGGG

 

 

 

 

 

nav

 

 

 

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eirop s Zāļu aģentūras mājas lapā:

http://www.ema.europa.eu

vairs

 

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

PREOTACT PILDSPAVVEIDA PILNŠĻIRCE

Preotact pildspalvveida pilnšļirce ir speciāli izveidota, lai Jums būtu ērti to lietot osteoporozes ārstēšanai.

Pirms pildspalvveida pilnšļirces pirmreizējas lietošanas, jāpievieno adata un jāsajauc zāles sekojot norādījumiem šajā lietošanas instrukcijā. Sajauciet tikai vienu injektoru vienā reizē.

Pildspalvveida pilnšļirce satur zāles 14 dienām.

Katru dienu Jums ir jāpārbauda, vai zāles ir skaidrā krāsā, jāpievieno jauna adata, jāinjicē vēdera priekšējā sienā (zem ādas) un jāizmet adata pirms pildspalvveida pilnšļirces uzglabāšanas ledusskapī (2-8°C).

Pildspalvveida pilnšļirce pirms sajaukšanas:

Uzsākšanas poga

Devu skaitītājs

 

 

tas

 

 

 

 

 

ē

Injekcijas poga

 

 

 

 

istr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ğ

 

 

 

 

 

Priekšējā daļa

 

 

Injektora korpuss

 

 

 

 

 

nav

re

 

 

Pildspalvveida pilnšļirce pēc sajaukšana :

 

 

 

 

les

vairs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

Lūdzam rūpīgi izlasīt šajos kvadrātos sniegto informāciju, jo tā ir svarīga.

Z

 

 

 

 

 

 

Kas jāievēro darbojoties ar pildspalvveida pilnšļirci:

Jāpievieno adata

Jāsajauc zāles

Jāizlaiž gaiss

Jāpaņem sava nepieciešamā dienas deva vai jāuzglabā pildspalvveida pilnšļirce.

uzgalis

Kas jāievēro katrā no 14 injekcijām:

Jāpievieno adata

Jāpaņem dienas deva

Jāuzglabā pildspavveida pilnšļirce

_____________________________________________________________________________________

Devas skaitītājs

 

Adata

 

indekss

pildspalvveida-

 

 

injektors

 

ārējais

 

 

 

Ir pilnsl

adata

adatas

 

 

 

vāciņš

atlikušo devo skaits

pildspalvveida

iekšējais

adatas

injektors

vāciņš

ir tukšs

 

Kad Jūs saņemat savu pildspalvveida pilnšļirci, devas skaitītājs , rāda, ka tas ir pilns.

Kad devas skaitītajs ir uz 0, pildspavveida pilnšļirce ir tukša un Jums jāpaņem jaun pildspavveida pilnšļirce.

Adatas pievienošana

 

istr

tas

 

 

ē

 

 

 

ğ

 

 

 

 

 

nav

 

 

 

 

 

Nomazgājietre

rokas ar ziepēm pirms Jūs uzsākat

 

 

 

rīkoties ar pildspalvveida pilnšļirci.

 

les

vairs

 

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

Noņemiet uzgali no pildspalvveida pilnšļirces priekšgala.

Turiet taisni priekšējotaspild pavveida pilnšļirces galu un skrūvējietēd tu visā pildspavveida
pilnšļirces gala garumā. ğistr re
Noņemiet aizsargpapīru no adatas vāka.

Esiet uzmanīgs, lai nenorautu dzelteno atlaišanas pogu, kad rīkojaties ar pildspavveida pilnšļirci – ja kļūdas

 

 

 

 

nav

pēc Jūs tā izdarat, zilā injekcijas poga nosp edī ies.

 

 

vairs

 

 

Nespiediet to atpakaļ līdz esat par to pmācīts šajā instrukcijā.

 

les

 

 

 

 

 

Zāļu sajaukšana

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

“spiedi

Vērsiet adatu taisni uz augšu

 

et”

 

Skrūvējiet pildspavveida pilnšļirci līdz tā gals un korpuss

savienojas.

Jūs sajutīsiet un sadzirdēsiet nospiešanas skaņu beigās.

Maigi pakustiniet pildspalvveida pilnšļirci turpu-šurpu vairākas reizes, lai zāles sajauktu.

Ļaujiet tai pastāvēt vienu minūti līdz zāles ir pilnībā sajaukušās.

Pārbauiet, vai zāles ir skaidrā krāsā.

Nekratiet pildspalvveida

 

 

 

 

 

 

 

 

pilnšļirci

 

 

 

 

 

 

 

tas

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaunas pildspalvveida pilnšļirces sagatavošana lietošanai – g isa izlaišana

 

 

 

 

 

 

 

ē

 

 

 

 

 

 

istr

 

 

 

 

 

 

ğ

Nospiediet dzelteno atlaišanas pogu,

 

 

 

 

nav

re

 

 

 

 

 

 

lai atlaistu zilo injekcijas pogu.

 

 

 

 

 

 

 

les

vairs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

 

 

Noņemiet abus adatu vāciņus, Saglabājiet ārējās adatas vāciņu, jo Jums tas būs vajadzīgs, lai noņemtu adatu pēc injekcijas.

“spiediet

Vērsiet adatu taisni uz augšu un nospiediet zilo injekcijas pogu līdz tā ir pilnībā nospiesta.

Jūs dzirdēsiet nospiešanas skaņu (skatīt attēlu).

Tas izlaidīs lielāko daļu pildspalvveida injektora gaisu.

Gaisa izlaišana jāveic katru reizi, kad sajauciet jaunu pildspalvveida pilnšļirci.

Neliela daļa zāļu var izlīt ārā – tas ir normāli.

ē

tas

Pildspalvveida pilnšļircē var saglabāties mazs burbulis –

tas ir normāli.

 

 

istr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Devas skaitītājsğ rāda 14 un pildspavveida pilnšļirce ir

 

 

 

 

gatava lietošanai. Jūs varat izvēlēties turpināt lietot

 

 

 

 

nav

 

 

 

 

 

dienasreinjekciju šajā brīdī vai uzglabāt

 

 

 

 

pildspalvveida pilnšļirci ledusskapī kā norādīts

 

 

 

vairs

sadaļā “Praktiska informācija”.

 

les

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

Dienas deva

 

 

 

 

Nodrošiniet, ka uz pildspalvveida pilnšļirces ir adata (skatīt attēlus 3 un 4).

Ja tikko esat sajaucis jaunu pildspalvveida pilnšļirci, varat lietot uzlikto adatu.

Nospiediet dzelteno atlaišanas pogu, lai nospiestu zilo injekcijas pogu.

Saņemiet ādas kroku uz vēdera un veiciet injekciju 90 ° grādu leņķī, kā Jums ir norādījis Jūsu ārsts vai medmāsa.

 

les

vairs

 

 

ā

 

Z

 

 

Nospiediet zilo injekcijas pogu līdz tā ir pavisam

 

 

 

tas

izspiesta, tad lēni izskaitiet līdz 10 un noņemiet

adatu no savas ādas.

 

 

 

ē

 

 

istr

 

 

ğ

 

nav

re

 

 

 

 

 

Devu skaitītājs šobrīd ir samazināts par vienu.

Uzlieciet ārējās adatas vāciņu.

Noskrūvējiet adatu.

Izmetiet adatu kā Jums norādījis ārsts vai medmāsa

Lietojiet katru adatu tikai vienu reizi.

Uzlieciet vāciņu uz pildspalvveida pilnšļirces un novietojiet to ledusskapī.

 

 

 

 

 

 

tas

 

Prakstiska informācija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ē

• Lūdzu, ievērojiet, ka pildspalvveida injektoram uz kārbiņas ir norādī s derīguma termiņš, nelietojiet

Preotact pēc šī datuma.

 

 

 

istr

 

• Zāles nedrīkst lietot 28 dienas pēc sajaukšanas.

 

 

 

ğ

 

 

 

 

 

 

 

 

re

 

 

 

• Nesajauktu pildspalvveida pilnšļirci var uzglabāt temp atūrā no 2-25°C.

 

nav

 

 

 

 

 

Noņemiet adatu pēc katras dienas injekcijas un atlieciet pildspalvveida pilnšļirci ledusskapī 2-8 °C

temperatūrā.

 

 

 

 

 

 

 

 

vairs

• Jūs varat uzglabāt sajauktu pilnšļirci līdz 7 dienām istabas temperatūrā līdz 25°C .

• Sargāt zāles un pilnšļirci no tieš s ules.

• Nelietojiet šīs zāles, ja novērojat, ka tās kļūst duļķainas vai krāsainas.

 

les

 

• Neglabājiet pildspalvv ida pilnšļirci ar adatu.

Z

 

 

• Nedodiet savas zālesācitiem.

 

Ja Jūs izmetiet savu pildspalvveida pilnšļirci, Jums tas jāaizvieto ar jaunu.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas