Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Prepandemic Influenza Vaccine (H5N1) (Split Virion, Inactivated, Adjuvanted) GlaxoSmithKline Biologicals (split influenza virus, inactivated,...) – Lietošanas instrukcija - J07BB02

Updated on site: 09-Oct-2017

Zāļu nosaukumsPrepandemic Influenza Vaccine (H5N1) (Split Virion, Inactivated, Adjuvanted) GlaxoSmithKline Biologicals
ATĶ kodsJ07BB02
Vielasplit influenza virus, inactivated, containing antigen: A/VietNam/1194/2004 (H5N1) like strain used (NIBRG-14)
RažotājsGlaxoSmithKline Biologicals S.A.

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM

Prepandemic influenza vaccine (H5N1) (split virion, inactivated, adjuvanted) GlaxoSmithKline Biologicals 3.75 µg suspensija un emulsija emulsijas pagatavošanai injekcijām

Pirmspandēmijas gripas vakcīna (H5N1) (šķelts, inaktivēts virions, ar adjuvantu)

Pirms vakcīnas lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju.

-Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

-Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

-Šī vakcīna parakstīta tieši Jums. Nedodiet to citiem.

-Ja Jūs novērojat jebkādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētas vai kāda no minētajām blakusparādībām Jums izpaužas smagi, lūdzu, izstāstiet to savam ārstam vai farmaceitam.

1.Kas ir Prepandemic influenza vaccine (H5N1) (split virion, inactivated, adjuvēn ed) GlaxoSmithKline Biologicals 3.75 µg un kādam nolūkam to lieto

2.Pirms Prepandemic influenza vaccine (H5N1) (split virion, inactiva ed, adjuvanted) GlaxoSmithKline Biologicals 3.75 µg lietošanas

3.Kā lietot Prepandemic influenza vaccine (H5N1) (split virion, nact vated, adjuvanted) GlaxoSmithKline Biologicals 3.75 µg

4.Iespējamās blakusparādības

5.Kā uzglabāt Prepandemic influenza vaccine (H5N1) (split virion, inactivated, adjuvanted) GlaxoSmithKline Biologicals 3.75 µg

6.Sīkāka informācija

1. Kas ir Prepandemic influenza vaccine (H5N1) (split virion, inactivated, adjuvanted) GlaxoSmithKline Biologicals 3.75 µg un kād m nolūkam to lietoŠajā instrukcijā

nav tasvarat uzzināt:

Prepandemic influenza vairsvaccine (H5N1) ( plit virio , inactivated, adjuvanted) GlaxoSmithKline Biologicals 3.75 µg ir pieaugušajiem no 18 gadu vecuma domāta vakcīna. Tā jāievada pirms gaidāmās gripas pandēmijas vai tā laikā, lai zvairītos no saslimšanas ar H5N1 tipa vīrusa izraisītu gripu. Pandēmiska gripa ir gripas p ve ds, kas odas ar mainīgiem intervāliem – no mazāk nekā 10 gadiem līdz vairākām desmitgadēm. Tā str uji izplatās visā pasaulē. Pandēmiskas gripas simptomi ir tādi paši kā “parastai” gripai, vienīgi tie p r sti smagāk izpaužas.

Cilv

les

 

 

 

aizsardz

 

 

T

 

 

inactivated,

adjuvanted)

 

 

2.

Z

 

 

Pirms Prepandemic influenza vaccine (H5N1) (split virion, inactivated, adjuvanted)

 

 

GlaxoSmithKline Biologicals 3.75 µg lietošanas

 

Prepandemic influenza vaccine (H5N1) (split virion, inactivated, adjuvanted) GlaxoSmithKline Biologicals 3.75 µg nedrīkst lietot šādos gadījumos:

ja Jums ir iepriekš bijušas pēkšņas dzīvībai bīstamas alerģiskas reakcijas pret jebkuru no Prepandemic influenza vaccine (H5N1) (split virion, inactivated, adjuvanted) GlaxoSmithKline Biologicals 3.75 µg sastāvdaļām (tās uzskaitītas instrukcijas beigās) vai kādu no vielām, kuru atliekas varētu būt vakcīnā: olu un cāļu olbaltumvielām, ovalbumīnu, formaldehīdu, gentamicīna sulfātu (antibiotika) vai nātrija deoksiholātu. Alerģiskas reakcijas pazīmes var būt

niezoši izsitumi, elpas trūkums un sejas vai mēles tūska.

ja Jums ir smaga infekcija ar augstu temperatūru (virs 38 °C). Ja Jums ir šāda infekcija, vakcinācija tiks atlikta, līdz Jūs jutīsities labāk. Nelielai infekcijai, piemēram, saaukstēšanās gadījumā, nevajadzētu būt problēmai, taču to, vai Jūs varat vakcinēties ar Prepandemic influenza vaccine (H5N1) (split virion, inactivated, adjuvanted) GlaxoSmithKline Biologicals 3.75 µg, noteiks ārsts.

Nelietojiet Prepandemic influenza vaccine (H5N1) (split virion, inactivated, adjuvanted) GlaxoSmithKline Biologicals 3.75 µg, ja kaut kas no iepriekš norādītā attiecas uz Jums. Ja neesat pārliecināts, pirms šīs vakcīnas ievadīšanas aprunājieties ar savu ārstu vai farmaceitu.

Īpaša piesardzība, lietojot Prepandemic influenza vaccine (H5N1) (split virion, inactivated,

adjuvanted) GlaxoSmithKline Biologicals 3.75 µg, nepieciešama šādos gadījumos:

 

 

 

tas

ja Jums ir bijusi alerģiska reakcija, kas nav uzskatāma par pēkšņu dzīvībai bīst mu lerģi ku

 

reakciju, pret kādu no vakcīnas sastāvdaļām, pret tiomersālu, pret olu vai cāļu olb l umvielām,

 

 

 

ē

 

ovalbumīnu, formaldehīdu, gentamicīna sulfātu (antibiotika) vai nātrija deoksiholā u (skatīt

apakšpunktu 6. “Sīkāka informācija”);

 

istr

 

 

 

 

ja Jums ir imūnsistēmas traucējumi, jo tādā gadījumā Jums var būt pavājinā a atbildes reakcija

uz vakcīnu,

 

 

 

ja Jums tiek veikta asins analīze noteiktu vīrusu infekciju note kšanai. Dažās pirmajās nedēļās

 

 

ğ

 

 

pēc vakcinācijas ar Prepandemic influenza vaccine (H5N1) (spl t v r on, inactivated,

 

adjuvanted) GlaxoSmithKline Biologicals 3.75 µg šo testu rezultāti var bū nepareizi. Pasakiet

 

 

re

 

 

 

ārstam, kurš liek veikt šīs analīzes, ka Jūs nesen esat vakcinēts ar Prepandemic influenza

 

vaccine (H5N1) (split virion, inactivated, adjuvanted) GlaxoSmithKline Biologicals 3.75 µg.

Citu zāļu vai vakcīnu lietošana

Pastāstiet ārstam par visām zālēm, kuras lietoj t i pēdējā laikā esat lietojis, ieskaitot zāles, ko var iegādāties bez receptes, kā arī par to, vai pēdējā l ikā es t saņēmis kādu vakcīnu.

GlaxoSmithKline Biologicals 3.75 µg lietošanunavvienlaikus ar citām vakcīnām. Tādēļ Prepandemic influenza vaccine (H5N1) (split vi ion, inactivated, adjuvanted) GlaxoSmithKline Biologicals 3.75 µg

Nav datu par Prepandemic influenza vacci e (H5N1) (split virion, inactivated, adjuvanted)

virion, inactivated, adjuvanted)vairsGlaxoSmithKline Biologicals 3.75 µg var lietot, taču Jūsu atbildes reakcija uz vakcīnu var būt vāja.

nav paredzēts lietošanai vienla kus ar c tām vakcīnām. Tomēr, ja no tā nevar izvairīties, otra vakcīna jāinjicē otrā rokā. Jebkuras bl kusp ādības var izpausties smagāk.

Ja lietojat citas zāles, kas m zina imunitāti pret infekcijām, vai saņemat jebkāda cita veida terapiju

(piemēram, staru terapiju), kas ietekmē imūnsistēmu, Prepandemic influenza vaccine (H5N1) (split

Grūtniecība un zīdīšanas periods

Nav informācijaslespar Prepandemic influenza vaccine (H5N1) (split virion, inactivated, adjuvanted) GlaxoSmithKline Biologicals 3.75 µg lietošanu grūtniecēm un sievietēm, kas baro bērnu ar krūti. Ja esat grūtniece vai barojat bērnu ar savu pienu, ārstam jāizvērtē ieguvumi un iespējamais risks saistībā

ar Zvakcīnas ievadīšanu. Ja esat /varētu būt grūtniece vai plānojat grūtniecību, vai barojat bērnu ar krūti, informējiet par to ārstu un rīkojieties saskaņā ar viņa ieteikumiem.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Dažas no blakusparādībām, kas minētas apakšpunktā 4. “Iespējamās blakusparādības” var ietekmēt spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

Svarīga informācija par kādu no Prepandemic influenza vaccine (H5N1) (split virion, inactivated, adjuvanted) GlaxoSmithKline Biologicals 3.75 µg sastāvdaļām

Šīs zāles satur tiomersālu (konservantu), kas, iespējams, var izraisīt alerģisku reakciju.

Šis līdzeklis satur mazāk par 1 mmol nātrija (23) mg un mazāk par 1 mmol kālija (39 mg) katrā

devā — būtībā tās ir nātriju un kāliju nesaturošas.

3. Kā lietot Prepandemic influenza vaccine (H5N1) (split virion, inactivated, adjuvanted) GlaxoSmithKline Biologicals 3.75 µg

Jūs saņemsiet divas Prepandemic influenza vaccine (H5N1) (split virion, inactivated, adjuvanted) GlaxoSmithKline Biologicals 3.75 µg devas. Otro devu vēlams ievadīt pēc vismaz trīs nedēļas ilgu starplaika.

Ja esat vecāks par 80 gadiem, Jūs varat saņemt divas dubultas Prepandemic influenza vaccine (H5N1) (split virion, inactivated, adjuvanted) GlaxoSmithKline Biologicals 3.75 µg injekcijas. Pirmās divas injekcijas tiks veiktas izvēlētajā datumā, un otras divas injekcijas vēlams ievadīt pēc 3 nedēļām.

Ārsts vai medicīnas māsa injicēs jums Prepandemic influenza vaccine (H5N1) (split virion,tas

inactivated, adjuvanted) GlaxoSmithKline Biologicals 3.75 µg augšdelma muskulī. V kcīnu nekādā gadījumā nedrīkst ievadīt vēnā vai ādā. Dubultās injekcijas tiks veiktas katra savēā rokā.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šī produkta lietošanu, jautājiet savam ārstamistrvai medicīnas māsai.

4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā citas zāles, Prepandemic influenza vaccine (H5N1)re(splitğvirion, inactivated, adjuvanted) GlaxoSmithKline Biologicals 3.75 µg var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Blakusparādības, kas radušās dažas dienas vai nedēļas pēc parasto, ikgadējo pretgripas vakcīnu ievadīšanas, norādītas tālāk. Šīs blakusparādības ar rasties Prepandemic influenza vaccine (H5N1) (split virion, inactivated, adjuvanted) GlaxoSmithKline Biologicals 3.75 µg ievadīšanas gadījumā.

Ļoti reti (tās var rasties līdz 1 reizei no 10 000 vakcīnas devām):

Īslaicīgs galvas smadzeņu un nervu iekaisums, kas izraisa sāpes, vājumu un paralīzi, kas var

Krampju lēkmes

 

vairs

nav

izplatīties pa visu ķermeni.

Asinsvadu sašaurināšanā vai a z pro tošanās, izraisot nieru darbības traucējumus.

Reti (tās var rasties līdz 1 reizei no 1000 vakcīnas devām):

Alerģiskas reakcijas, k s izr isa bīstamu asinsspiediena pazemināšanos, kas, ja netiek ārstēta,

 

var izraisīt kolapsu, komu un nāvi.

 

 

les

 

 

Stipras durošas vai pulsējošas sāpes pa viena vai vairāku nervu gaitu.

Mazs trombocītu daudzums asinīs, kas var izraisīt asiņošanu vai zilumu veidošanos.

 

ā

 

 

 

 

Z

 

īdz 1 reizei no 100 vakcīnas devām):

Retāk (t s var rasties

Ģeneralizētas ādas reakcijas, arī nātrene.

Ja rodas kāda no šīm blakusparādībām, lūdzu, nekavējoties aprunājieties ar savu ārstu vai farmaceitu.

Blakusparādības, kas radušās, lietojot Prepandemic influenza vaccine (H5N1) (split virion, inactivated, adjuvanted) GlaxoSmithKline Biologicals 3.75 µg klīniskajos pētījumos, norādītas tālāk.

Ļoti bieži (var rasties līdz 1 reizei vai vairāk no 10 vakcīnas devām):

nogurums

galvassāpes

sāpes, apsārtums, tūska vai cieta mezgliņa veidošanās injekcijas vietā

drudzis

sāpes muskuļu un locītavās

Bieži (var rasties līdz 1 reizei no 10 vakcīnas devām):
• siltuma sajūta, nieze vai asinsizplūdums injekcijas vietā
• pastiprināta svīšana, trīce, gripai līdzīgi simptomi
• palielināti kakla, padušu vai cirkšņa limfmezgli

Retāk (var rasties līdz 1 reizei no 100 vakcīnas devām):

plaukstu vai pēdu tirpšana vai nejutīgums

reibonis

miegainība

bezmiegs

caureja, vemšana, sāpes vēderā, slikta dūša

nieze, izsitumi

slikta vispārējā pašsajūta

Šīs reakcijas parasti izzūd 1 – 2 dienu laikā bez ārstēšanas.ētas

Ja Jūs novērojat jebkādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētas, vai kāda no minētajām blakusparādībām Jums izpaužas smagi, lūdzu, izstāstiet to savam ārstam vai fa maceitam.

5.

Kā uzglabāt Prepandemic influenza vaccine (H5N1) (split v on, nactivated,

 

adjuvanted) GlaxoSmithKline Biologicals 3.75 µg

 

istr

 

 

 

 

 

 

 

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

 

 

ğ

 

re

 

Pirms vakcīnas sajaukšanas:

 

 

 

Nelietot suspensiju un emulsiju pēc derīguma termiņ

beigām, kas norādīts uz iepakojuma. Derīguma

termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

 

 

 

 

Uzglabāt ledusskapī (2°C - 8°C).

 

 

 

 

 

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pa argātu no gaismas.

 

 

 

Nesasaldēt.

vairs

nav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pēc vakcīnas sajaukšanas:

Pēc sajaukšanas vakcīna jāgl bā temperatū ā līdz 25°C un jāizlieto 24 stundu laikā.

 

 

les

Zāles nedrīkst izme t kopā ar saimniecības atkritumiem vai kanalizācijā. Vaicājiet farmaceitam par

nevajadzīgo zāļu likvidēšanu. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6.

ā

Sīk ka informācija

 

Z

 

Ko Prepandemic influenza vaccine (H5N1) (split virion, inactivated, adjuvanted) GlaxoSmithKline Biologicals 3.75 µg satur

Aktīvā viela:

Pēc sajaukšanas viena deva (0,5 ml) satur 3,75 mikrogramus hemaglutinīna no šāda gripas vīrusa celma:

A/Vietnam/1194/2004 (H5N1)

Adjuvants:

Emulsijas flakonā ir „adjuvants” (AS03. Šis savienojums satur skvalēnu (10,69 miligramus), DL-α tokoferolu (11,86 miligramus) un polisorbātu 80 (4,86 miligramus). Adjuvantu lieto, lai uzlabotu organisma atbildes reakciju uz vakcīnu.

Citas sastāvdaļas:

Citas sastāvdaļas ir: polisorbāts 80, oktoksinols 10, tiomersāls, nātrija hlorīds (NaCl), nātrija

dihidrogēnfosfāts (Na2HPO4), kālija hidrogēnfosfāts (KH2PO4), kālija hlorīds (KCl), magnija hlorīds (MgCl2), ūdens injekcijām.

Prepandemic influenza vaccine (H5N1) (split virion, inactivated, adjuvanted) GlaxoSmithKline Biologicals 3.75 µg ārējais izskats un iepakojums

Vienā Prepandemic influenza vaccine (H5N1) (split virion, inactivated, adjuvanted) GlaxoSmithKline Biologicals 3.75 µg iepakojumā ir:

viens iepakojums ar 50 flakoniem, kuros ir 2,5 ml suspensijas (aktīvā viela) 10 devām;

divi iepakojumi ar 25 flakoniem, kuros ir 2,5 ml emulsijas (adjuvants) 10 devām.

Suspensija ir bezkrāsains, gaišs, lāsmojošs šķidrums.

 

 

tas

 

 

 

Emulsija ir bālgans homogēns šķidrums.

 

 

 

ē

 

 

 

 

 

 

 

Pirms vakcīnas ievadīšanas abas sastāvdaļas jāsajauc. Sajauktā vakcīna ir bālgana emulsija.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

 

 

istr

 

GlaxoSmithKline Biologicals s.a.

 

 

ğ

 

Rue de l’Institut 89

 

 

 

re

 

 

B-1330 Rixensart

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beļģija

 

 

nav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lai iegūtu papildus informāciju par šīm zālēm, lūdzam kontaktēties ar Reģistrācijas apliecības

īpašnieka vietējo pārstāvniecību.

 

 

 

 

 

België/Belgique/Belgien

 

 

Luxembourg/Luxemburg

 

GlaxoSmithKline s.a./n.v.

 

GlaxoSmithKline s.a./n.v.

 

 

 

 

vairs

 

Tél/Tel: + 32 2 656 21 11

 

Tél/Tel: + 32 2 656 21 11

 

 

България

 

 

 

Magyarország

 

 

ГлаксоСмитКлайн ЕООД

 

GlaxoSmithKline Kft.

 

Тел.: + 359 2 953 10 34

 

 

Tel.: + 36-1-2255300

 

Česká republika

 

 

Malta

 

 

 

 

les

 

 

GlaxoSmithKline Malta

 

GlaxoSmithKline .r.o.

 

 

 

Tel: + 420 2 22 00 11 11

 

 

Tel: + 356 21 238131

 

gsk.czmai @gsk.com

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

Nederland

 

 

Danmark

 

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

GlaxoSmithKline BV

 

GlaxoSmithKline Pharma A/S

 

 

Tlf: + 45 36 35 91 00

 

 

Tel: + 31 (0)30 69 38 100

 

dk-info@gsk.com

 

 

nlinfo@gsk.com

 

 

Deutschland

 

 

Norge

 

 

GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG

 

GlaxoSmithKline AS

 

Tel: + 49 (0)89 360448701

 

Tlf: + 47 22 70 20 00

 

produkt.info@gsk.com

 

 

firmapost@gsk.no

 

Eesti

 

 

 

Österreich

 

 

GlaxoSmithKline Eesti OÜ

 

GlaxoSmithKline Pharma GmbH.

Tel: +372 667 6900

 

 

 

estonia@gsk.com

 

 

at.info@gsk.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ελλάδα

 

 

Polska

 

 

 

GlaxoSmithKline A.E.B.E

GSK Commercial Sp. z o.o.

 

Tηλ: + 30 210 68 82 100

 

Tel.: + 48 (22) 576 9000

 

 

España

 

 

Portugal

 

 

 

GlaxoSmithKline, S.A.

 

GlaxoSmithKline, Produtos Farmacêuticos, Lda.

Tel: + 34 902 202 700

 

Tel: + 351 21 412 95 00

 

 

es-ci@gsk.com

 

FI.PT@gsk.com

 

 

 

France

 

 

România

 

 

 

Laboratoire GlaxoSmithKline

GlaxoSmithKline (GSK) SRL

 

Tél: + 33 (0) 1 39 17 84 44

Tel: + 40 (0)21 3028 208

 

 

diam@gsk.com

 

 

 

 

tas

Ireland

 

 

Slovenija

 

 

 

 

 

 

 

GlaxoSmithKline (Ireland) Ltd

GlaxoSmithKline d.o.o.

ē

Tel: + 353 (0)1 4955000

 

Tel: + 386 (0) 1 280 25 00

 

 

 

 

 

 

medical.x.si@gsk.com

 

 

Ísland

 

 

 

istr

 

 

 

Slovenská republika

 

 

GlaxoSmithKline ehf.

 

GlaxoSmithKl ne Slovakia .r.o.

 

Sími: +354-530 3700

 

Tel: + 421 (0)2 48 26 11 11

 

 

 

 

recepcia.sk@gsk.com

 

 

Italia

 

 

re

 

 

 

 

 

Suomi/Finlandğ

 

 

GlaxoSmithKline S.p.A.

 

GlaxoSmithKline Oy

 

 

Tel:+ 39 04 59 21 81 11

 

Puh/Tel: + 358 10 30 30 30

 

 

 

 

Finland.tuoteinfo@gsk.com

 

Κύπρος

 

 

Sverige

 

 

 

GlaxoSmithKline Cyprus Ltd

GlaxoSmithKline AB

 

 

Τηλ: + 357 22 39 70 00

vairs

Tel: + 46 (0)8 638 93 00

 

 

 

 

navinfo.produkt@gsk.com

 

 

 

 

 

 

 

Latvija

 

 

United Kingdom

 

 

 

GlaxoSmithKline Latvia SIA

GlaxoSmithKline UK

 

 

Tel: + 371 67312687

 

Tel: + 44 (0)808 100 9997

 

 

lv-epasts@gsk.com

 

customercontactuk@gsk.com

 

Lietuva

les

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GlaxoSmithK ine Li tuva UAB

 

 

 

 

Tel. +370 5 264 90 00

 

 

 

 

 

info.lt@gsk.com

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

Šī lietošanasāinstrukcija akceptēta {MM/GGGG}

 

 

 

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas zāļu aģentūras (EMEA) mājas lapā: http://www.emea.europa.eu/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tālāk sniegtā informācija paredzēta tikai medicīnas vai veselības aprūpes profesionāļiem:

Prepandemic influenza vaccine (H5N1) (split virion, inactivated, adjuvanted) GlaxoSmithKline Biologicals 3.75 µg sastāv no diviem iepakojumiem:

A flakons: daudzdevu flakons, kurā ir antigēns (suspensija), B flakons: daudzdevu flakons, kurā ir adjuvants (emulsija).

Pirms vakcīnas ievadīšanas abas sastāvdaļas jāsajauc.

Instrukcijas vakcīnas sajaukšanai un ievadīšanai:

1.

Pirms abu komponentu sajaukšanas emulsija un suspensija jāuzsilda līdz istabas temperatūrai,

 

jāsakrata un vizuāli jāpārbauda, vai nav redzami svešķermeņi un/vai neatbilstošas fizikālās

 

īpašības. Ja konstatējamas kādas no minētajām pazīmēm, vakcīna jāiznīcina.

 

2.

Vakcīnu sajauc, ar šļirces palīdzību paņemot no flakona emulsiju (B flakons) un ievadot to

 

flakonā, kurā ir suspensija (A flakons).

 

 

 

3.

Pēc emulsijas pievienošanas suspensijai iegūtais maisījums kārtīgi jāsakrata. Sajauktā vakcīna ir

 

bālgana emulsija. Ja konstatējamas kādas novirzes no iepriekš minētā, vakcīna jāiznīcina.

4.

Pēc sajaukšanas iegūtais Prepandemic influenza vaccine (H5N1) (split virion, inactivated,

 

 

 

 

 

 

 

tas

 

adjuvanted) GlaxoSmithKline Biologicals 3.75 µg tilpums (5 ml) atbilst 10 vakcīnas devām.

5.

Pirms katras lietošanas reizes flakons jāsakrata.

 

 

 

6.

Katru 0,5 ml vakcīnas devu paņem ar injekcijai domāto šļirci.

 

 

7.

Zāļu ņemšanai izmantotā adata jānomaina ar intramuskulārai injekcijai piemēro u d tu.

 

 

 

 

 

 

ē

Neizlietotās zāles vai izlietotos materiālus jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

 

 

 

 

 

 

 

istr

 

 

 

 

 

 

ğ

 

 

 

 

 

nav

re

 

 

 

 

 

vairs

 

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas