Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

PritorPlus (telmisartan / hydrochlorothiazide) - C09DA07

Updated on site: 09-Oct-2017

Zāļu nosaukumsPritorPlus
ATĶ kodsC09DA07
Vielatelmisartan / hydrochlorothiazide
RažotājsBayer Pharma AG

Raksts satur

PritorPlus

telmisartāns/hidrohlortiazīds

Šis ir Eiropas Publiskā novērtējuma ziņojuma (EPAR) kopsavilkums par PritorPlus. Tajā ir paskaidrots, kā Cilvēkiem paredzēto zāļu komiteja (CHMP) novērtēja šīs zāles, pirms sniegt pozitīvu atzinumu par reģistrācijas apliecības piešķiršanu un ieteikumus par PritorPlus lietošanu.

Kas ir PritorPlus

?

PritorPlus ir zāles, kas satur divas aktīvās vielas — telmisartānu un hidrohlortiazīdu. Tās ir pieejamas tabletēs (40 mg vai 80 mg telmisartāna un 12,5 mg hidrohlortiazīda; 80 mg telmisartāna un 25 mg hidrohlortiazīda).

Kāpēc lieto PritorPlus?

PritorPlus lieto pacientiem ar esenciālu hipertensiju (augstu asinsspiedienu), kuriem asinsspiedienu nevar attiecīgi kontrolēt ar telmisartānu vienu pašu. “Esenciāla” nozīmē, ka hipertensijas cēlonis nav zināms.

Šīs zāles var iegādāties tikai pret recepti.

Kā lieto PritorPlus?

PritorPlus lieto iekšķīgi vienreiz dienā ar šķidrumu neatkarīgi no ēdienreizēm. Lietojamā PritorPlus deva ir atkarīga no telmisartāna devas, kādu pacients lietojis iepriekš. Pacientiem, kuri lietojuši 40 mg telmisartāna devu, jālieto 40/12,5 mg tabletes, savukārt pacientiem, kuri lietojuši 80 mg telmisartāna devu, jālieto 80/12,5 mg tabletes. Pacientiem, kuru asinsspiedienu nevar kontrolēt ar 80/12,5 mg tabletēm vai kuru stāvokli stabilizēja, lietojot abas aktīvās vielas atsevišķi pirms pārejas uz PritorPlus, ordinē 80/25 mg tabletes.

© European Medicines Agency, 2015. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

PritorPlus darbojas?

PritorPlus ir divu aktīvo vielu, telmisartāna un hidrohlortiazīda, kombinācija.

Telmisartāns ir angiotenzīna II receptoru antagonists — tas nozīmē, ka organismā šīs zāles bloķē hormona angiotenzīna II darbību. Angiotenzīns II ir spēcīgs asinsvadu vazokonstriktors (viela, kas sašaurina asinsvadus). Bloķējot receptorus, pie kuriem angiotenzīns II parasti tiek piesaistīts, telmisartāns pārtrauc hormona iedarbību, ļaujot asinsvadiem paplašināties.

Hidrohlortiazīds ir diurētisks līdzeklis — cits hipertensijas zāļu veids. Tas darbojas, palielinot izdalītā urīna daudzumu, līdz ar to samazinot šķidruma daudzumu asinīs un pazeminot asinsspiedienu.

Abu aktīvo vielu kombinācijai piemīt papildinoša iedarbība, kopā tās samazina asinsspiedienu vairāk nekā katras zāles atsevišķi. Pazeminot asinsspiedienu, samazinās augsta asinsspiediena izraisīto bojājumu risks, piemēram, insulta risks.

Kā noritēja PritorPlus izpēte?

Piecos PritorPlus pamatpētījumos kopumā iesaistīja 2985 pacientus ar vāji līdz vidēji izteiktu hipertensiju. Četros pamatpētījumos ar 2272 pacientiem PritorPlus iedarbību salīdzināja ar placebo (fiktīvu ārstēšanu) un ar telmisartānu, ko lietoja atsevišķi. Piektajā pētījumā salīdzināja ārstēšanas iedarbīgumu pacientiem, kuri turpināja lietot 80/12,5 mg tabletes, ar terapijas iedarbīgumu

713 pacientiem, kuriem ordinēja 80/25 mg devu pēc tam, kad tie nebija reaģējuši uz 80/12,5 mg devu. Visos pētījumos galvenais iedarbīguma rādītājs bija asinsspiediena pazemināšanās diastolē (asinsspiediena mērījumi starp diviem sirdspukstiem).

Kādas bija PritorPlus priekšrocības šajos pētījumos?

PritorPlus bija ievērojami efektīvākas, samazinot asinsspiedienu diastolē, par placebo un telmisartānu, lietojot tās atsevišķi. Pacientiem, kuru stāvokli nevarēja kontrolēt ar 80/12,5 mg tabletēm, pāreja uz 80/25 mg devu efektīvāk pazemināja asinsspiedienu diastolē nekā pacientiem, kuri turpināja lietot zemāko devu.

Kāds risks pastāv, lietojot PritorPlus?

Visbiežāk novērotā PritorPlus blakusparādība (1 līdz 10 pacientiem no 100) ir reibonis. Pilns visu PritorPlus izraisīto blakusparādību saraksts ir atrodams zāļu lietošanas instrukcijā.

Tās nedrīkst lietot sievietes pēc trešā grūtniecības mēneša. Pirmajos trīs grūtniecības mēnešos šo zāļu lietošana nav ieteicama. Turklāt PritorPlus nedrīkst lietot cilvēki ar smagiem aknu, nieru vai žultsvadu darbības traucējumiem, ar pārāk zemu kālija līmeni vai pārāk augstu kalcija līmeni asinīs. PritorPlus nedrīkst lietot pacientiem ar 2. tipa diabētu vai pacientiem ar vidējiem vai smagiem nieru darbības traucējumiem, tās nedrīkst lietot kombinācijā ar zālēm, kas satur aliskirēnu (ko arī lieto esenciālas hipertensijas ārstēšanai). Pilns ierobežojumu saraksts atrodams zāļu lietošanas instrukcijā.

Jāievēro piesardzība, lietojot PritorPlus kopā ar citām zālēm, kas ietekmē kālija līmeni asinīs. Pilns šo zāļu apraksts ir atrodams zāļu lietošanas instrukcijā.

Kāpēc PritorPlus tika apstiprinātas?

Cilvēkiem paredzēto zāļu komiteja (CHMP) secināja, ka pacienta ieguvums, lietojot PritorPlus esenciālas hipertensijas terapijā pacientiem, kuru asinsspiedienu nevar atbilstoši kontrolēt, ja lieto tikai telmisartānu, pārsniedz šo zāļu radīto risku. Komiteja ieteica izsniegt PritorPlus reģistrācijas apliecību.

Kas tiek darīts, lai nodrošinātu nekaitīgu un efektīvu PritorPlus lietošanu?

Lai nodrošinātu iespējami nekaitīgu PritorPlus lietošanu, ir izstrādāts riska pārvaldības plāns. Pamatojoties uz šo plānu, PritorPlus zāļu aprakstā, kā arī lietošanas instrukcijā ir ietverta drošuma informācija, tostarp attiecīgi piesardzības pasākumi, kas jāievēro veselības aprūpes speciālistiem un pacientiem.

Cita informācija par PritorPlus

Eiropas Komisija 2002. gada 22. aprīlī izsniedza PritorPlus reģistrācijas apliecību, kas derīga visā Eiropas Savienībā.

Pilns PritorPlus EPAR teksts ir atrodams aģentūras tīmekļa vietnē: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports. Plašāka informācija par ārstēšanu ar

PritorPlus pieejama zāļu lietošanas instrukcijā (kas arī ir EPAR daļa) vai sazinoties ar ārstu vai farmaceitu.

Šo kopsavilkumu pēdējo reizi atjaunināja 08.2015.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas