Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Procomvax (polyribosylribitol phosphate from Haemophilus...) – Marķējuma teksts - J07CA

Updated on site: 09-Oct-2017

Zāļu nosaukumsProcomvax
ATĶ kodsJ07CA
Vielapolyribosylribitol phosphate from Haemophilus influenzae type b as PRP-OMPC / outer membrane protein complex of Neisseria meningitidis (outer membrane protein complex of the B11 strain of Neisseria meningitidis subgroup B) / adsorbed hepatitis B surface a
RažotājsSanofi Pasteur MSD, SNC
INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA VAI, JA ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA NAV, UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA
ĀRĒJAIS IEPAKOJUMS
PROCOMVAX – flakons ar reizes devu – Iepakojumā pa 1 flakonam

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

 

PROCOMVAX suspenija injekcijām

 

 

 

 

 

Konjugēta Haemophilus b (Meningococcal Protein Conjugate) un rekombinanta B hepatīta vakcīna

 

 

 

 

 

 

 

tas

 

2.

AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

ē

 

1 deva (0,5 ml) satur:

 

 

 

 

 

7,5 µg PRP Haemophilus influenzae b tips PRP-OMPC veidā

 

 

 

 

125 µg Neisseria meningitidis OMPC

 

 

 

 

 

5,0 µg B hepatīta virsmas antigēna, kas iegūts no rekombinantām rauga šūnām

 

 

 

 

 

 

istr

 

 

 

 

 

 

ğ

 

 

 

3.

PALĪGVIELU SARAKSTS

 

 

 

 

 

re

 

 

Amorfs alumīnija hidroksifosfāta sulfāts un ātrija borāts 0,9 % nātrija hlorīda šķīdumā

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

 

 

 

 

 

1 reizes deva 0,5 ml flakonā

nav

 

 

 

 

Suspensija injekcijām flakonos

 

 

 

 

5.

LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

 

 

 

 

Pirms lietošanas labi sakratīt

 

 

 

 

 

Intramuskulārai ievadīšanai

 

 

 

 

 

 

 

vairs

 

 

 

 

 

6.

ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN

 

 

NEREDZAMĀ VIETĀ

 

 

 

 

 

Uzglab t bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

 

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt ledusskapī.

Nesasaldēt

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTO PREPARĀTU VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠO PREPARĀTU (JA PIEMĒROJAMS)

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE tas

12. REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)istr

13.RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURSreSērija:EU/1/99/104/001Sanofi Pasteur MSD S. N. C.8, rue Jonas SalkF – 69007 LYONēğ

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

 

 

 

 

 

 

Recepšu zāles.

 

nav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vairs

 

 

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

 

 

les

 

 

 

ā

 

 

Z

 

 

 

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA IZVIETOJAMĀ UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMĀ FLAKONA ETIĶETE

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

 

PROCOMVAX

 

 

 

tas

 

Intramuskulārai ievadīšanai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

LIETOŠANAS METODE

 

 

 

 

 

 

 

 

istr

 

 

Pirms lietošanas labi sakratīt

 

ē

 

3.

DERĪGUMA TERMIŅŠ

ğ

 

 

 

 

 

 

Derīgs līdz:

 

re

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

SĒRIJAS NUMURS

 

 

 

 

Sērija:

 

nav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

 

 

 

1 deva = 0,5 ml

 

 

 

 

 

SANOFI PASTEUR MSD SNC.

 

 

 

 

 

les

vairs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas