Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Protopy (tacrolimus) – Marķējuma teksts - D11AX14

Updated on site: 09-Oct-2017

Zāļu nosaukumsProtopy
ATĶ kodsD11AX14
Vielatacrolimus
RažotājsAstellas Pharma GmbH

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

PROTOPY 0,03% ZIEDE (10 g, 30 g, 60 g KĀRBA)

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Protopy 0,03% Ziede

Tacrolimus monohydrate

2.AKTĪVĀS VIELAS NOSAUKUMS UN DAUDZUMS

1 g ziedes satur: 0,3 mg tacrolimus kā takrolima monohidrātu (0,03%),

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tas

 

 

 

 

 

ē

 

baltais mīkstais parafīns, parafīneļļa, propilēnkarbonāts, baltais vasks, cietais parafīns.

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

 

 

istr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ğ

 

Ziede

 

re

 

 

 

 

 

 

 

 

10 g

nav

 

 

 

 

30 g

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 g

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vairs

 

 

 

 

 

5. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

 

 

Lietošanai uz ādas

6.ĪPAŠI BRāĪDINlesĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN NEREDZAMZ Ā VIETĀPirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz: {MM/GGGG}

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

10.ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTO PREPARĀTU VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠO PREPARĀTU (JA PIEMĒROJAMS)

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Astellas Pharma GmbH

Neumarkter Str. 61

D-81673 München

Vācija

12.REĢISTRĀCIJAS NUMURI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tas

 

EU/1/02/202/005

10 g

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/02/202/001

30 g

 

 

 

 

ē

 

EU/1/02/202/002 60 g

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

SĒRIJAS NUMURS

 

 

 

istr

 

 

 

 

 

 

 

 

Sērija: {numurs}

 

 

 

 

ğ

 

 

14.

IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

 

re

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recepšu zāles.

 

 

 

nav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

vairs

 

 

 

 

 

NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

 

 

 

 

 

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

 

 

 

 

Protopy 0.03%

les

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

 

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA IZVIETOJAMĀ UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMĀ PROTOPY 0,03% ZIEDE (10 g TŪBA)

1.ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Protopy 0,03% Ziede

Tacrolimus monohydrate

Lietošanai uz ādas

2.LIETOŠANAS METODE

 

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

 

 

tas

 

 

3.

DERĪGUMA TERMIŅŠ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

istr

 

 

 

Der. līdz: {MM/GGGG}

 

ē

 

4.

SĒRIJAS NUMURS

ğ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sēr.: {numurs}

re

 

 

 

5.SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENnavĪBU DAUDZUMS10 g

6. CITA

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

 

vairs

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

les

 

Astellas Pharma GmbH

 

ā

 

Neumarkter Str.Z61

D-81673 München

Vācija

EU/1/02/202/005

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA

PROTOPY 0,03% ZIEDE (30 g, 60 g TŪBA)

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Protopy 0,03% Ziede

Tacrolimus monohydrate

2.AKTĪVĀS VIELAS NOSAUKUMS UN DAUDZUMS

1 g ziedes satur: 0,3 mg tacrolimus kā takrolima monohidrātu (0,03%),

 

3.

 

PALĪGVIELU SARAKSTS

 

 

 

tas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ē

 

 

baltais mīkstais parafīns, parafīneļļa, propilēnkarbonāts, baltais vasks, cietais parafīns.

 

 

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

 

 

istr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

re

 

 

 

 

 

Ziede

 

 

 

nav

ğ

 

 

 

 

30 g

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 g

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

vairs

 

 

 

 

 

 

 

LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

 

 

 

 

 

Lietošanai uz ādas

 

 

 

 

 

 

 

 

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

 

 

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEREDZAMĀ VIETĀ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

 

 

 

 

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz: {MM/GGGG}

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

10.ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTO PREPARĀTU VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠO PREPARĀTU (JA PIEMĒROJAMS)

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Astellas Pharma GmbH

Neumarkter Str. 61

D-81673 München

Vācija

12.REĢISTRĀCIJAS NUMURI

EU/1/02/202/001 30 g

EU/1/02/202/002 60 g

13.SĒRIJAS NUMURS

Sērija: {numurs}

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

 

les

vairs

 

 

ā

 

Z

 

 

 

 

 

tas

 

 

ē

 

 

istr

 

 

ğ

 

nav

re

 

 

 

 

 

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

PROTOPY 0,1% ZIEDE (10 g, 30 g, 60 g KĀRBA)

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Protopy 0,1% Ziede

Tacrolimus monohydrate

2.AKTĪVĀS VIELAS NOSAUKUMS UN DAUDZUMS

1 g ziedes satur: 1,0 mg tacrolimus kā takrolima monohidrātu (0,1%),

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tas

 

 

 

 

 

ē

 

baltais mīkstais parafīns, parafīneļļa, propilēnkarbonāts, baltais vasks, cietais parafīns.

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

 

 

istr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ğ

 

Ziede

 

re

 

 

 

 

 

 

 

 

10 g

nav

 

 

 

 

30 g

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 g

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vairs

 

 

 

 

 

5. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

 

 

Lietošanai uz ādas

6.ĪPAŠI BRāĪDINlesĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN NEREDZAMZ Ā VIETĀPirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz: {MM/GGGG}

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

10.ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTO PREPARĀTU VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠO PREPARĀTU (JA PIEMĒROJAMS)

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Astellas Pharma GmbH

Neumarkter Str. 61

D-81673 München

Vācija

12.REĢISTRĀCIJAS NUMURI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tas

 

EU/1/02/202/006

10 g

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/02/202/003

30 g

 

 

 

 

ē

 

EU/1/02/202/004 60 g

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

SĒRIJAS NUMURS

 

 

 

istr

 

 

 

 

 

 

 

 

Sērija: {numurs}

 

 

 

 

ğ

 

 

14.

IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

 

re

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recepšu zāles.

 

 

 

nav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

vairs

 

 

 

 

 

NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

 

 

 

 

 

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

 

 

 

 

Protopy 0.1%

les

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

 

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA IZVIETOJAMĀ UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMĀ PROTOPY 0,1% ZIEDE (10 g TŪBA)

1.ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Protopy 0,1% Ziede

Tacrolimus monohydrate

Lietošanai uz ādas

2.LIETOŠANAS METODE

 

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

 

 

tas

 

 

3.

DERĪGUMA TERMIŅŠ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

istr

 

 

 

Der. līdz: {MM/GGGG}

 

ē

 

4.

SĒRIJAS NUMURS

ğ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sēr.: {numurs}

re

 

 

 

5.SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENnavĪBU DAUDZUMS10 g

6. CITA

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

 

vairs

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

les

 

Astellas Pharma GmbH

 

ā

 

Neumarkter Str.Z61

D-81673 München

Vācija

EU/1/02/202/006

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA

PROTOPY 0,1% ZIEDE (30 g, 60 g TŪBA)

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Protopy 0,1% Ziede

Tacrolimus monohydrate

2.AKTĪVĀS VIELAS NOSAUKUMS UN DAUDZUMS

1 g ziedes satur: 1,0 mg tacrolimus kā takrolima monohidrātu (0,1%),

 

3.

 

PALĪGVIELU SARAKSTS

 

 

 

tas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ē

 

 

baltais mīkstais parafīns, parafīneļļa, propilēnkarbonāts, baltais vasks, cietais parafīns.

 

 

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

 

 

istr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

re

 

 

 

 

 

Ziede

 

 

 

nav

ğ

 

 

 

 

30 g

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 g

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

vairs

 

 

 

 

 

 

 

LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

 

 

 

 

 

Lietošanai uz ādas

 

 

 

 

 

 

 

 

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

 

 

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEREDZAMĀ VIETĀ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

 

 

 

 

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz: {MM/GGGG}

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

10.ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTO PREPARĀTU VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠO PREPARĀTU (JA PIEMĒROJAMS)

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Astellas Pharma GmbH

Neumarkter Str. 61

D-81673 München

Vācija

12.REĢISTRĀCIJAS NUMURI

EU/1/02/202/003 30 g

EU/1/02/202/004 60 g

13.SĒRIJAS NUMURS

Sērija: {numurs}

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

 

les

vairs

 

 

ā

 

Z

 

 

 

 

 

tas

 

 

ē

 

 

istr

 

 

ğ

 

nav

re

 

 

 

 

 

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas