Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Quintanrix (diphtheria toxoid / tetanus toxoid /...) - J07CA10

Updated on site: 09-Oct-2017

Zāļu nosaukumsQuintanrix
ATĶ kodsJ07CA10
Vieladiphtheria toxoid / tetanus toxoid / inactivated Bordetella pertussis / hepatitis B surface antigen (rDNA) / Haemophilus influenzae type b polysaccharide
RažotājsGlaxoSmithKline Biologicals S.A.

QUINTANRIX

EPAR kopsavilkums sabiedrībai

Kas ir Quintanrix

? istr

Quintanrix ir vakcīna, kas ir pieejama kā pulveris un suspensija, no kā pagatavo suspensiju injekcijai.

Zāles satur šādas aktīvās vielas: difterijas un stingumkrampju toksoīdus (ķīmiski novājinātus toksīnus), inaktivētu (nonāvētu) Bordetella pertussis (baktēriju, kas izraisa garo klepu), hepatīta B vīrusa daļas

Kāpēc lieto Quintanrix?

Quintanrix lieto, lai vakcinētu zīdaiņus, kas jaunāki par vienu gadu, pret difteriju, stingumkrampjiem,

lieto arī mazu bērnu atkārtotai imunizācijai otrānavdzīves gada laikā. Tās jālieto saskaņā ar oficiālajiem ieteikumiem.

garo klepu, hepatītu B un Hib izraisītām invazīvām slimībām (tādām kā bakteriālais meningīts). To vairs

Šīs zāles var iegādāties tikai pret recepti.

Kā lieto Quintanrix?

Ieteicamais grafiks vakcinācijai ar Quintanrix ir trīs devas, ko vismaz ar četru nedēļu intervāliem saņem pirmajos sešos dzīveslesmēnešos. Pirmo devu var ievadīt sešu nedēļu vecumā. Vakcīnu ievada, dziļi injicējot muskulī, vēlams ciskā.

Pēc pirmā vakcinācijas kursa jāizdara atkārtota imunizācija, vēlams pirms otrā dzīves gada beigām. Quintanrix var lietot arī, lai pastiprinātu iepriekšējās vakcinācijas pret difteriju, stingumkrampjiem un garo klepu, pret hepatītuā B vai pret Hib, – šādā gadījumā tas jāievada vismaz sešus mēnešus pēc pirmā vakcinācijas kursa pZēdējās devas.

Quintanrix var ievadīt bērniem, kas ir saņēmuši hepatīta B vakcīnu pēc dzimšanas.

Quintanrix darbojas?

Quintanrix ir vakcīna. Vakcīnas darbojas, „iemācot” imūnsistēmai (ķermeņa dabiskajai aizsargsistēmai), kā aizsargāties pret slimībām. Quintanrix nelielos daudzumos satur:

difteriju un stingumkrampjus izraisītāju baktēriju toksoīdus;

nonāvētas veselas B. pertussis;

polisaharīdus, kas ekstrahēti no „kapsulām”, kuras apņem Hib baktērijas — polisaharīdi ir ķīmiski saistīti pie stingumkrampju toksoīda kā nesēja proteīna, jo tas uzlabo atbildes reakciju uz vakcīnu;

hepatīta B vīrusa „virsmas antigēnu” (olbaltumvielas no virsmas).

Kad zīdainis saņem vakcīnu, imūnsistēma atpazīst baktēriju un vīrusu daļas kā „svešas” un veido pret tām antivielas. Ja pēc tam uz personu baktērijas vai vīrusi iedarbojas dabiskā veidā, imūnsistēma spēj antivielas veidot ātrāk. Tas palīdz aizsargāties pret slimībām, ko šīs baktērijas un vīrusi izraisa.

Vakcīna ir „adsorbēta”. Tas nozīmē, ka aktīvās sastāvdaļas ir nostiprinātas uz alumīnija savienojumiem, lai stimulētu labāku imūnreakciju. Hepatīta B vīrusa virsmas antigēnus ražo ar metodi, kas pazīstama kā „rekombinantās DNS tehnoloģija”: tos gatavo raugs, kas ir saņēmis gēnu (DNS), kurš to padara spējīgu ražot attiecīgās olbaltumvielas.

Quintanrix aktīvās sastāvdaļas Eiropas Savienībā (ES) ir bijušas pieejamas vairākus gadus citās vakcīnās: sastāvdaļas pret difteriju, stingumkrampjiem, garo klepu un hepatītu B ir bijušas pieejamas Tritanrix HepB vakcīnā kopš 1996. gada. Pirms nosauktā datuma šīs aktīvās sastāvdaļas bija pieejamas arī citās vakcīnās. Hib komponents arī bija pieejams citās vakcīnās.

Kā noritēja Quintanrix izpēte?

Quintanrix ietekme ir pētīta piecos pamatpētījumos, iesaistot vairāk nekā 2000 zīdaiņus. Trijos pētījumos Quintanrix ietekmi salīdzināja ar Tritanrix HepB un Hib saturošas vakcīnas apvienojuma ietekmi: divos no šiem pētījumiem bija iekļauti 1208 zīdaiņi, kurus vakcinēja divu, četru un sešu

Kopumā 95–100% zīdaiņu vienu mēnesi pēc pirmā vakcinreēšanas kursa bija izveidojušies aizsargājoši antivielu līmeņi pret difteriju, stingumkrampjiem, garo klepu, hepatītu B un Hib. Quintanrix efektivitāti neietekmēja iepriekšējā vakcinācija pret hepatītu B.

Arī atkārtotās vakcinēšanas pētījums parādīja, ka Quintanrix bija tikpat efektīvas kā divas atsevišķas vakcīnas, 92–100% zīdaiņu bija novērojami aizsargājoši antivielu līmeņi 42 dienas pēc atkārtotās vakcinēšanas.

Visbiežāk novērotās nevēlamās Quintanrix blakusparādības (novērotas vairāk nekā vienā gadījumā uz

desmit vakcīnas devām) ir uzbudināmība, miegainība, ēstgribas zudums, sāpes, apsārtums, uztūkums un drudzis. Pilns visu Quintanrix izraisīto blakusparādību apraksts ir atrodams zāļu lietošanas pamācībā.

Quintanrix nedrīkst lietot bērni ar paaugstinātu jutību (alerģiju) pret kādu no aktīvajām sastāvdaļām

vai citām šo zāļu sastāvdaļām. Zālesvairsneievada, ja bērnam ir bijusi nezināma cēloņa encefalopātija (smadzeņu saslimšana) septiņu dienu laikā pēc iepriekšējās vakcinācijas ar pertussis saturošu vakcīnu.

Quintanrix ievadīšana jāatliek bērniem, kam ir stiprs pēkšņs drudzis.

Tāpat kā tas ir ar citām vakcīnām, ja Quintanrix lieto ļoti priekšlaicīgi dzimušiem bērniem, viņiem

imunizācijai pret difteriju, stingumkrampjiem, garo klepu, hepatītu B un Hib izraisītu invazīvu saslimšanu un mazu bērnu atkārtotai vakcinācijai otrā dzīves gada laikā ieguvums no Quintanrix pārsniedz šo zāļu radīto risku. Komiteja ieteica izsniegt Quintanrix reģistrācijas apliecību.

Cita informācija par Quintanrix.

Eiropas Komisija 2004. gada 21. oktobrī izsniedza Quintanrix reģistrācijas apliecību, kas derīga visā ES, uzņēmumam GlaxoSmithKline Biologicals s.a.

Pilns Quintanrix EPAR teksts ir atrodams šeit.

Šo kopsavilkumu pēdējo reizi atjaunināja 04/2008.

 

 

 

 

 

 

 

istr

ē

tas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

re

ğ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nav

 

 

 

 

 

 

 

vairs

 

 

 

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

 

Z

ā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas