Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Quintanrix (diphtheria toxoid / tetanus toxoid /...) – Marķējuma teksts - J07CA10

Updated on site: 09-Oct-2017

Zāļu nosaukumsQuintanrix
ATĶ kodsJ07CA10
Vieladiphtheria toxoid / tetanus toxoid / inactivated Bordetella pertussis / hepatitis B surface antigen (rDNA) / Haemophilus influenzae type b polysaccharide
RažotājsGlaxoSmithKline Biologicals S.A.

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA VAI MONODEVAS IEPAKOJUMIEM

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Quintanrix, pulveris un suspensija injekciju suspensijas pagatavošanai

Difterijas, stingumkrampju, garā klepus (pilnšūnu), B hepatīta (rDNS) un b tipa Haemophilus influenzae konjugāta vakcīna (adsorbēta)

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

tas

AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS (I) UN DAUDZUMS (I)

Pēc pagatavošanas 1 deva (0,5 ml) satur:

 

 

 

ē

 

Difterijas toksoīdu1

≥ 30 SV

 

Tetanusa toksoīdu1

 

 

istr

 

 

≥ 60 SV

 

 

 

≥ 4 SV

 

 

 

Inaktivētu Bordetella pertussis

 

 

 

B hepatīta vīrusa virsmas antigēnu (rDNS) 2,3

10 µg

 

 

 

b tipa Haemophilus influenzae polisaharīdu

 

ğ

 

 

 

(poliribozilribitola fosfātu) 2

2,5 µg

 

 

 

konjugētu ar tetanusa toksoīdu kā nesēju

5-10 µg

 

 

 

1 adsorbēts uz alumīnija hidroksīda, hidratēta

Kopre

ā: 0,26 mg Al 3+

 

 

nav

 

 

 

3+

 

 

 

 

 

 

3 ražots Saccharomyces cerevisiae šūnās ar rekombinantās DNS tehnoloģiju

3.

PALĪGVIELU SARAKSTS

 

vairs

4.

ZĀĻU FORMA UN SATURS

1 flakons: Suspensija

ā

les

1 deva (0,5 ml)

 

 

100 x 1 deva (0,5 ml)

 

 

 

 

Z

 

 

Pulveris un suspensija injekciju suspensijas pagatavošanai 1 flakons: Pulveris

5.LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

intramuskulārai ievadīšanai Pirms lietošanas sakratīt

6.ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN NEREDZAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz {MM/GGGG}

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

ētas

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTO

istr PREPARĀTU VAI

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠO PREPARĀTU (JA PIEMĒROJAMS)ğ

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA

reNOSAUKUMS UN ADRESE

 

GlaxoSmithKline Biologicals s.a.

 

nav

 

 

 

 

rue de l'Institut 89

 

 

 

 

B-1330 Rixensart, Beļģija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

 

 

vairs

 

 

REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

 

 

EU/1/04/301/001

 

 

 

 

EU/1/04/301/002

les

 

 

 

13.

ā

 

 

 

RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

 

 

Sērija

 

 

 

 

 

14.

Z

 

 

 

 

IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

 

Recepšu zāles.

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA MULTIDEVU IEPAKOJUMIEM

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Quintanrix, pulveris un suspensija injekciju suspensijas pagatavošanai, multideva

Difterijas, stingumkrampju, garā klepus (pilnšūnu), B hepatīta (rDNS) un b tipa Haemophilus influenzae konjugāta vakcīna (adsorbēta)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

tas

AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS (I) UN DAUDZUMS (I)

 

Pēc pagatavošanas 1 deva (0,5 ml) satur:

 

 

 

ē

 

 

Difterijas toksoīdu1

 

 

 

 

≥ 30 SV

 

 

Tetanusa toksoīdu1

 

 

 

 

 

istr

 

 

 

 

 

 

 

≥ 60 SV

 

 

 

 

 

 

 

 

≥ 4 SV

 

 

 

Inaktivētu Bordetella pertussis

 

 

 

 

B hepatīta vīrusa virsmas antigēnu (rDNS) 2,3

 

10 µg

 

 

 

 

b tipa Haemophilus influenzae polisaharīdu

 

ğ

 

 

 

 

(poliribozilribitola fosfātu) 2

 

2,5 µg

 

 

 

konjugētu ar tetanusa toksoīdu kā nesēju

 

5-10 µg

 

 

 

1 adsorbēts uz alumīnija hidroksīda, hidratēta

nav

reKopā: 0,26 mg Al 3+

 

 

 

 

 

 

 

 

Al

3+

3 ražots Saccharomyces cerevisiae šūnās ar rekombinantās DNS tehnoloģiju

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

PALĪGVIELU SARAKSTS

 

 

 

 

 

 

 

vairs

 

 

 

 

 

 

4.

ZĀĻU FORMA UN SATURS

 

 

 

 

 

 

Pulveris un suspensija injekciju suspensijas pagatavošanai

 

 

 

 

1 flakons: Pulveris

Z

ā

les

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 flakons: Suspensija

 

 

 

 

 

 

 

2 devas (1 ml)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 x 2 devas (1 ml)

5.LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

intramuskulārai ievadīšanai Pirms lietošanas sakratīt

6.ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN NEREDZAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz {MM/GGGG}

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

ētas

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTOistr PREPARĀTU VAI

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠO PREPARĀTU (JA PIEMĒROJAMS)ğ

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA reNOSAUKUMS UN ADRESE

 

GlaxoSmithKline Biologicals s.a.

 

nav

 

 

 

 

rue de l'Institut 89

 

 

 

 

B-1330 Rixensart, Beļģija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

 

 

vairs

 

 

REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

 

 

EU/1/04/301/003

 

 

 

 

EU/1/04/301/004

les

 

 

 

13.

ā

 

 

 

RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

 

 

Sērija

 

 

 

 

 

14.

Z

 

 

 

 

IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

 

Recepšu zāles.

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA MULTIDEVU IEPAKOJUMIEM

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Quintanrix, pulveris un suspensija injekciju suspensijas pagatavošanai, multideva

Difterijas, stingumkrampju, garā klepus (pilnšūnu), B hepatīta (rDNS) un b tipa Haemophilus influenzae konjugāta vakcīna (adsorbēta)

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

tas

AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS (I) UN DAUDZUMS (I)

 

Pēc pagatavošanas 1 deva (0,5 ml) satur:

 

 

ē

 

 

Difterijas toksoīdu1

 

 

30 SV

 

 

Tetanusa toksoīdu1

 

 

 

istr

 

 

 

 

 

60 SV

 

 

 

 

 

 

4 SV

 

 

 

Inaktivētu Bordetella pertussis

 

 

 

B hepatīta vīrusa virsmas antigēnu (rDNS) 2,3

10 µg

 

 

 

 

b tipa Haemophilus influenzae polisaharīdu

ğ

 

 

 

 

(poliribozilribitola fosfātu) 2

2,5 µg

 

 

 

konjugētu ar tetanusa toksoīdu kā nesēju

5-10 µg

 

 

 

1 adsorbēts uz alumīnija hidroksīda, hidratēta

reKopā: 0,26 mg Al 3+

 

 

 

 

nav

 

 

Al

3+

3 ražots Saccharomyces cerevisiae šūnās ar rekombinantās DNS tehnoloģiju

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

PALĪGVIELU SARAKSTS

 

 

 

 

 

 

vairs

 

 

 

 

 

4.

ZĀĻU FORMA UN SATURS

 

 

 

 

 

Pulveris un suspensija injekciju suspensijas pagatavošanai

 

 

 

 

1 flakons: Pulveris

ā

les

 

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

1 flakons: Suspensija

 

 

 

 

 

 

50 x 10 devas (5 ml)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

 

 

 

 

intramuskulārai ievadīšanai

 

 

 

 

 

Pirms lietošanas sakratīt

 

 

 

 

 

 

6.ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN NEREDZAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz {MM/GGGG}

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

ētas

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTOistr PREPARĀTU VAI

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠO PREPARĀTU (JA PIEMĒROJAMS)

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA reNOSAUKUMSğ UN ADRESE

GlaxoSmithKline Biologicals s.a.

 

nav

rue de l'Institut 89

 

 

 

 

 

 

 

B-1330 Rixensart, Beļģija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

vairs

 

REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

 

EU/1/04/301/005

 

 

 

 

 

 

 

13.

RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

 

Sērija

 

ā

les

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

Z

 

 

 

 

IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

 

Recepšu zāles.

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA IZVIETOJAMĀ UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMĀ MONODEVAS IEPAKOJUMIEM

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

DTPw HBV- Quintanrix

I.M.

 

2.

LIETOŠANAS METODE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

DERĪGUMA TERMIŅŠ

 

 

 

 

 

 

tas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derīgs līdz {MM/GGGG}

 

 

 

 

istr

ē

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

SĒRIJAS NUMURS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sērija:

 

 

 

 

re

ğ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

 

 

 

 

1 deva (0,5 ml)

 

 

 

nav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

les

vairs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z

ā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA IZVIETOJAMĀ UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMĀ MONODEVAS IEPAKOJUMIEM

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

HIB - Quintanrix

I.M.

 

2.

LIETOŠANAS METODE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

DERĪGUMA TERMIŅŠ

 

 

 

 

 

 

tas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derīgs līdz {MM/GGGG}

 

 

 

 

istr

ē

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

SĒRIJAS NUMURS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sērija:

 

 

 

 

re

ğ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 deva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

 

 

 

 

 

 

 

 

vairs

nav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z

ā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA IZVIETOJAMĀ UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMĀ MULTIDEVU IEPAKOJUMIEM

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

DTPw HBV- Quintanrix

I.M.

 

2.

LIETOŠANAS METODE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

DERĪGUMA TERMIŅŠ

 

 

 

 

 

 

tas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derīgs līdz {MM/GGGG}

 

 

 

 

istr

ē

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

SĒRIJAS NUMURS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sērija:

 

 

 

 

re

ğ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

 

 

 

 

2 devas (1 ml)

 

 

 

nav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

les

vairs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z

ā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA IZVIETOJAMĀ UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMĀ MULTIDEVU IEPAKOJUMIEM

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

HIB - Quintanrix

I.M.

2. LIETOŠANAS METODE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

DERĪGUMA TERMIŅŠ

 

 

 

 

 

 

tas

 

 

 

 

 

 

 

Derīgs līdz {MM/GGGG}

 

 

 

 

 

ē

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

SĒRIJAS NUMURS

 

 

 

 

istr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sērija:

 

 

 

 

re

ğ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 devas

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

 

 

 

 

 

 

vairs

nav

 

 

 

 

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

 

 

Z

ā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA IZVIETOJAMĀ UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMĀ MULTIDEVU IEPAKOJUMIEM

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

DTPw HBV- Quintanrix

I.M.

 

2.

LIETOŠANAS METODE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

DERĪGUMA TERMIŅŠ

 

 

 

 

 

 

tas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derīgs līdz {MM/GGGG}

 

 

 

 

istr

ē

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

SĒRIJAS NUMURS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sērija:

 

 

 

 

re

ğ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

 

 

 

 

10 devas (5 ml)

 

 

 

nav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

les

vairs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z

ā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA IZVIETOJAMĀ UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMĀ MULTIDEVU IEPAKOJUMIEM

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

HIB - Quintanrix

I.M.

2. LIETOŠANAS METODE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

DERĪGUMA TERMIŅŠ

 

 

 

 

 

 

tas

 

 

 

 

 

 

 

Derīgs līdz {MM/GGGG}

 

 

 

 

 

ē

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

SĒRIJAS NUMURS

 

 

 

 

istr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sērija:

 

 

 

 

 

ğ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

 

 

10 devas

 

 

 

nav

re

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

les

vairs

 

 

 

 

 

 

 

Z

ā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas