Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Quixidar (fondaparinux sodium) – Lietošanas instrukcija - B01AX05

Updated on site: 09-Oct-2017

Zāļu nosaukumsQuixidar
ATĶ kodsB01AX05
Vielafondaparinux sodium
RažotājsGlaxo Group Ltd.

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM

Quixidar 1,5 mg/0,3 ml šķīdums injekcijām

Nātrija fondaparinukss (fondaparinux sodium)

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju.

Quixidar sastāvā ir sintētiska sastāvdaļa, ko sauc par nātrija fondaparinuksu. Tas aptur Xa („desmit-

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

 

 

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

 

 

Šīs zāles ir parakstītas tieši Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem

cilvēkiem ir līdzīgi simptomi.

 

 

 

 

 

 

Ja Jūs novērojat jebkādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētas vai kāda no

 

minētajām blakusparādībām Jums izpaužas smagi, lūdzu izstāstiet to savam ārstam vai

 

farmaceitam.

 

 

 

 

ē

tas

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

 

 

 

istr

1.

Kas ir Quixidar un kādam nolūkam to lieto

 

 

 

 

 

2.

Pirms Quixidar lietošanas

 

 

 

 

3.

Kā lietot Quixidar

 

 

ğ

 

 

4.

Iespējamās blakusparādības

 

 

 

 

5.

Kā uzglabāt Quixidar

 

re

 

 

6.

Sīkāka informācija

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

KAS IR QUIXIDAR UN KĀDAM NOLŪKAM TO LIETO

 

 

Quixidar ir zāles pret trombozi palīdz novērst asins recekļu veidošanos asinsvados

(prettrombotisks līdzeklis).

nav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A”) asinsreces faktora darbību un tādejādi novērš nevēlamu asins recekļu veidošanos (trombozi)

novērstu asins recekļu veidošanos kāju vai plaušu asinsvados pēc ortopēdiskas operācijas

(piemēram, pēc gūžas un ceļa locītavas operācijas) vai operācijas vēdera dobumā,

novērstu asins recekļu veidošanos ierobežota kustīguma periodā akūtas slimības dēļ vai neilgi

pēc šī perioda.

 

vairs

 

 

 

2.

PIRMS QUIXIDAR LIETOŠANAS

ja Jums ir alerģijales(paaugstināta jutība) pret nātrija fondaparinuksu vai kādu citu Quixidar

sastāvdaļu;

 

ā

 

 

ja Jums ir stipra asiņošana;

ja Jums ir bakteriāla sirds infekcija;

 

Z

 

ja Jums ir ļoti smaga nieru slimība.

→Pastāstiet savam ārstam, ja domājat, ka kaut kas no minētā attiecas uz Jums. Ja tā ir, Jūs nedrīkstat lietot Quixidar.

Īpaša piesardzība, lietojot Quixidar, nepieciešama šādos gadījumos:

Jūsu ārstam jāzina pirms Jūs sākat lietot Quixidar:• ja Jums ir nekontrolētas asiņošanas (hemorāģijas) risks, ieskaitoti:

kuņģa čūla,

asiņošanas traucējumi,

nesen bijusi asiņošana smadzenēs (intrakraniāla asiņošana),

nesen bijusi galvas smadzeņu, mugurkaula vai acu operācija;

ja Jums ir smaga aknu slimība;

ja Jums ir nieru slimība;

ja Jums ir 75 vai vairāk gadi;

ja Jūs sverat mazāk nekā 50 kg.

Pastāstiet savam ārstam, ja kaut kas no minētā attiecas uz Jums.

Bērni

Quixidar nav pārbaudīts lietošanai bērniem un pusaudžiem, kas jaunāki par 17 gadiem.

Citu zāļu lietošana

tas

 

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat vai pēdējā laikā esat lietojis,

ieskaitot zāles, ko var iegādāties bez receptes. Dažas zāles var ietekmēt Quixidar darbību vai Quixidar

var ietekmēt šo zāļu darbību.

istr

ē

 

Grūtniecība un zīdīšanas periods

 

 

 

Quixidar nedrīkst parakstīt grūtniecēm, ja vien nav absolūta nepieciešamība.

Zīdīšana nav ieteicama ārstēšanas laikā ar Quixidar. Ja esat grūtniece, ja Jums ir aizdomas par

grūtniecību vai ja Jūs zīdāt bērnu:

re

ğ

pastāstiet par to savam ārstam vai farmaceitam.

 

Svarīga informācija par kādu no Quixidar sastāvdaļām

Šīs zāles satur mazāk par 23 mg nātrija vienā devā un tādējādi tās būtībā nesatur nātriju.

3. KĀ LIETOT QUIXIDAR

Vienmēr lietojiet Quixidar tieši tā, kā ārsts Jumsnavstāstījis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai

Quixidar injicē zem ādas (subkutvairsāni) ādas krokā vēdera lejasdaļā. Šļircēs ir iepildīta precīza Jums nepieciešamlesā deva. 2,5 mg un 1,5 mg devai ir atšķirīgas šļirces. Sīkākus norādījumus lūdzam meklēt lapas otrā pusē.

Neinjicējiet Quixidar muskulī.āfarmaceitam.

rašanos.

Z

 

Ja esat injicējis Quixidar vairāk nekā noteikts

Sazinieties ar ārstu vai farmaceitu, lai saņemtu padomu, cik drīz vien iespējams, jo ir palielināts asiņošanas risks.

Ja esat aizmirsis lietot Quixidar

Ievadiet devu, tiklīdz atceraties. Neinjicējiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

Ja neesat pārliecināts, kā rīkoties, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Nepārtrauciet lietot Quixidar bez konsultēšanās

Ja Jūs pārtraucat ārstēšanu pirms ārsta noteiktā laika, Jums pastāv risks izveidoties asins receklim kāju vai plaušu vēnās. Pirms ārstēšanas pārtraukšanas sazinieties ar ārstu vai farmaceitu.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šī produkta lietošanu, jautājiet savam ārstam vai farmaceitam.

4. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Tāpat kā citas zāles, Quixidar var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Biežas blakusparādības

 

 

 

 

tas

 

 

 

 

 

Tās var rasties vairāk nekā 1 no 100 cilvēkiem, kas ārstēti ar Quixidar. –

 

asiņošana (piemēram, asiņošana operācijas vietā, esošas kuņģa čūlas asiņošana, deguna

asiņošana),

 

 

 

ē

 

 

 

 

 

 

anēmija (sarkano asins šūnu skaita samazināšanās).

 

istr

 

 

Retākas blakusparādības

 

 

 

 

Tās var rasties līdz pat 1 no 100 cilvēkiem, kas ārstēti ar Quixidar.

 

 

zilumu rašanās vai pietūkums (tūska),

 

ğ

 

 

 

slikta dūša vai vemšana,

 

 

 

 

sāpes krūtīs,

re

 

 

 

elpas trūkums,

 

 

 

izsitumi vai ādas nieze,

 

 

 

 

operācijas brūces sulošana,

 

 

 

 

 

drudzis,

 

 

 

 

 

trombocītu (asins šūnas, kas nodrošina asinsreci) skaita samazināšanās vai palielināšanās,

dažu aknu izdalītu ķīmisko vielu (enzīmu) līmeņa paaugstināšanās.

Retas blakusparādības

Tās var rasties līdz pat 1 no 1000 cilvēkiem, kas ārstēti ar Quixidar.

klepus,

vairs

nav

alerģiskas reakcijas,

 

iekšēja asiņošana smadzenēs vai vēdera dobumā,

nemiers vai apmulsums,

galvassāpes,

ģībonis vai reibonis, pazemināts asinsspiediens,

miegainība vai nogurums,

pietvīkums,

les

 

sāpes kājās vai vēderā,

caureja vai aizcietējums,

 

ā

gremošanas traucējumi,

Z

 

brūces infekcija,

bilirubīna (aknu izdalītas vielas) līmeņa paaugstināšanās asinīs,

kālija līmeņa samazināšanās asinīs.

Ja Jums rodas blakusparādības→ Pastāstiet savam ārstam vai farmaceitam, ja novērojat jebkādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētas vai kāda no minētajām blakusparādībām Jums izpaužas smagi vai ir traucējoša.

5.KĀ UZGLABĀT QUIXIDAR

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

Nesasaldēt.

Quixidar nav jāuzglabā ledusskapī.

Nelietojiet Quixidar:

pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz etiķetes un kastītes;

ja Jūs ievērojat šķīdumā jebkādas daļiņas vai tas ir mainījis krāsu;

ja Jūs ievērojat, ka šļirce ir bojāta;

ja Jūs esat atvēris šļirci un uzreiz to neizmantojat.

Šļirču likvidēšana

Zāles un šļirces nedrīkst izmest kopā ar saimniecības atkritumiem vai kanaliztasācijā. Vaicājiet farmaceitam par nevajadzīgo zāļu likvidēšanu. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. SĪKĀKA INFORMĀCIJA

Ko Quixidar satur

 

 

 

Aktīvā viela ir 1,5 mg nātrija fondaparinuksa 0,3 ml šķīduma injekcijē

ām.

Citas sastāvdaļas ir nātrija hlorīds, ūdens injekcijām, sālsskābe un/vai nātrija hidroksīds, lai

 

pielāgotu pH.

ğ

istr

 

Quixidar nesatur no dzīvnieku valsts iegūtus produktus.

 

 

 

 

 

 

 

Quixidar ārējais izskats un iepakojums

Quixidar ir dzidrs un bezkrāsains šķīdums injekcijām. Tas pieejams vienreizējas lietošanas pilnšļircē,

nav

re

kas aprīkota ar automātisku drošības sistēmu, lai palīdzētu novērst iespējamo saduršanos ar adatu pēc tās izlietošanas. Tas pieejams iepakojumā pa 2, 7, 10 un 20 pilnšļircēm (visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami).

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

Reģistrācijas apliecības īpašnieks:

Glaxo Group Ltd, Greenford, Middlesex, UB6 0NN, Lielbritānija.

Ražotājs:

Glaxo Wellcome Production, 1 rue de l'Abbaye, F-76960 Notre Dame de Bondeville, Francija.

 

 

 

vairs

Šī lietošanas instrukcija akceptēta

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas zāļu aģentūras (EMEA) mājas lapā

http://www.emea.europa.eu/.

 

Z

ā

les

 

 

 

 

 

 

Lai iegūtu papildus informāciju par šīm zālēm, lūdzam kontaktēties ar Reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību.

België/Belgique/Belgien

Luxembourg/Luxemburg

GlaxoSmithKline s.a./n.v.

GlaxoSmithKline s.a./n.v.

Tél/Tel: + 32 (0)2 656 21 11

Belgique/Belgien

 

Tél/Tel: + 32 (0)2 656 21 11

България

 

 

 

 

Magyarország

 

ГлаксоСмитКлайн ЕООД

 

GlaxoSmithKline Kft.

tas

Teл.: + 359 2 953 10 34

 

Tel.: + 36 1 225 5300

 

 

Česká republika

 

 

 

Malta

 

 

 

GlaxoSmithKline s.r.o.

 

 

GlaxoSmithKline Malta

 

Tel: + 420 222 001 111

 

 

Tel: + 356 21 238131

 

gsk.czmail@gsk.com

 

 

 

 

 

 

Danmark

 

 

 

 

Nederland

 

 

GlaxoSmithKline Pharma A/S

 

GlaxoSmithKline BVē

 

Tlf: + 45 36 35 91 00

 

 

Tel: + 31 (0)30 6938100

 

info@glaxosmithkline.dk

 

 

ğ

 

 

 

nlinfo@gsk.com

 

Deutschland

 

 

 

 

re

 

istr

 

 

 

 

 

Norge

 

 

GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG

GlaxoSmithKline AS

 

Tel.: + 49 (0)89 36044 8701

 

Tlf: + 47 22 70 20 00

 

produkt.info@gsk.com

 

 

firmapost@gsk.no

 

Eesti

 

 

 

 

Österreich

 

 

GlaxoSmithKline Eesti OÜ

 

GlaxoSmithKline Pharma GmbH

Tel: + 372 6676 900

 

 

Tel: + 43 (0)1 97075 0

 

estonia@gsk.com

 

 

vairs

at.info@gsk.com

 

Ελλάδα

 

 

 

Polska

 

 

 

GlaxoSmithKline A.E.B.E.

 

navGSK Commercial Sp. z o.o.

Τηλ: + 30 210 68 82 100

 

Tel.: + 48 (0)22 576 9000

España

 

 

 

 

Portugal

 

 

 

GlaxoSmithKline, S.A.

 

 

GlaxoSmithKline – Produtos Farmacêuticos, Lda.

Tel: + 34 902 202 700

 

 

Tel: + 351 21 412 95 00

 

es-ci@gsk.com

 

 

 

 

FI.PT@gsk.com

 

France

 

 

 

 

România

 

 

 

Laboratoire GlaxoSmithKline

 

GlaxoSmithKline (GSK) S.R.L.

Tél.: + 33 (0)1 39 17 84 44

 

Tel: + 4021 3028 208

 

diam@gsk.com

Z

ā

les

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ireland

 

 

Slovenija

 

 

 

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

GlaxoSmithKline d.o.o.

 

Tel: + 353 (0)1 4955000

 

Tel: + 386 (0)1 280 25 00

 

 

 

 

 

medical.x.si@gsk.com

 

Ísland

 

 

 

 

Slovenská republika

 

GlaxoSmithKline ehf.

 

 

GlaxoSmithKline Slovakia s. r. o.

Sími: + 354 530 3700

 

 

Tel: + 421 (0)2 48 26 11 11

 

 

 

 

 

recepcia.sk@gsk.com

 

Italia

Suomi/Finland

GlaxoSmithKline S.p.A.

GlaxoSmithKline Oy

Tel: + 39 (0)45 9218 111

Puh/Tel: + 358 (0)10 30 30 30

 

Finland.tuoteinfo@gsk.com

Κύπρος

 

 

 

Sverige

 

 

 

 

GlaxoSmithKline Cyprus Ltd

 

GlaxoSmithKline AB

 

Τηλ: + 357 22 89 95 01

 

 

Tel: + 46 (0) 8 638 93 00

 

 

 

 

info.produkt@gsk.com

 

Latvija

 

 

 

United Kingdom

 

tas

GlaxoSmithKline Latvia SIA

 

GlaxoSmithKline UK

 

 

Tel: + 371 7312687

 

 

 

Tel: + 44 (0)800 221441

 

lv-epasts@gsk.com

 

 

 

customercontactuk@gsk.com

Lietuva

 

 

 

 

 

 

istr

ē

 

GlaxoSmithKline Lietuva UAB

 

 

 

 

 

Tel: + 370 5 264 90 00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

info.lt@gsk.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

re

ğ

 

 

 

 

 

 

 

nav

 

 

 

 

 

 

 

vairs

 

 

 

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

 

Z

ā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drošības šļirces sastāvdaļas

1Stingrs adatas aizsargs

2Vāciņš

3Virzulis

4Rokturis

Drošības uzmava

 

 

 

 

 

 

tas

 

 

 

 

 

 

 

 

Šļirce PIRMS LIETOŠANAS

 

 

Šļirce PĒC LIETOŠANAS

 

 

 

 

 

 

 

istr

ē

 

QUIXIDAR LIETOŠANAS PAMĀCĪBA

 

re

ğ

 

 

 

 

 

 

Lietošanas instrukcija

 

nav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Rūpīgi nomazgājiet rokas ar ziepēm un ūdeni. Noslaukiet ar dvieli.

 

 

2. Izņemiet šļirci no kastītes un pārbaudiet:

 

 

 

 

 

 

vai nav beidzies derīguma termiņš,

 

 

 

 

 

 

 

 

vairs

 

 

 

 

 

 

vai šķīdums ir caurspīdīgs un bezkrāsains un nesatur daļiņas,

 

 

vai šļirce nav atvērta vai bojāta.

 

 

 

 

 

 

3. Apsēdieties vai atgulieties ērtā pozā.

 

 

 

 

 

 

Izvēlieties vietu vēdera lejasdaļā, vismaz 5 cm attālumā zem

 

 

 

 

nabas (A attēls).

les

 

 

 

 

 

 

 

Mainiet injekcijas vietu labajā vai kreisajā pusē vēdera

 

 

 

 

 

lejasdaļā katrā injicēšanas reizē. Tas palīdzēs mazināt

 

 

 

 

 

nepatīkamas sajūtas injicēšanas vietā.

 

 

 

 

 

 

Ja vēdera apakšdaļā injekciju izdarīt nav iespējams,

 

 

 

 

 

konsultējieties ar medicīnas māsu vai ārstu.

 

 

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

A attēls

4. Notīriet injekcijasā

vietu ar spirta tamponu.

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Turiet šļirces korpusu stingri vienā rokā.

Novelkot noņemiet vāciņu, kas aizsargā virzuli (B attēls). Izmetiet virzuļa vāciņu.

B attēls

6. Noņemiet adatas aizsargu

, vispirms to pagriežot un pēc tam taisnā virzienā velkot projām no šļirces korpusa (C attēls).

Izmetiet adatas aizsargu.

Svarīga piezīme

Pirms injekcijas nepieskarieties adatai un neļaujiet tai saskarties ar kādu virsmu.

Ir normāli, ja šļircē ir mazs gaisa burbulis. Nemēģiniet izvadīt šo gaisa burbuli pirms injekcijas veikšanas, lai nezaudētu zāles.

7. Uzmanīgi satveriet notīrīto ādas laukumu, veidojot kroku. Visas injekcijas laikā turiet kroku ar īkšķi un rādītājpirkstu (D attēls).

8. Stingri turiet šļirci aiz roktura.

re

 

Ieduriet adatu perpendikulāri visā garumā ādas krokā taisnā leņķī (E attēls).

9. Injicējiet VISU šļirces saturu, nospiežot virzuli līdz galam. Tādā veidā tiks aktivēta automātiskā adatas

aizsargsistēma (F attēls).

nav

 

10. Atlaidiet virzuli un adata automātiski iznāks no ādas un

 

 

 

vairs

tiks ievilkta drošības uzmavā, kur tā tiks neatgriezeniski

ieslēgta (G attēls).

ā

les

 

Z

 

 

 

 

Neizmetiet izlietoto šļirci saimniecības atkritumos. Izmetiet

 

 

 

tas

 

 

C attēls

 

istr

ē

 

ğ

D attēls

 

 

 

 

E attēls

F attēls

G attēls

to, kā Jums teicis ārsts vai farmaceits.

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM

Quixidar 2,5 mg/0,5 ml šķīdums injekcijām

Nātrija fondaparinukss (fondaparinux sodium)

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju.

 

 

 

 

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

 

 

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

 

 

Šīs zāles ir parakstītas tieši Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šķiet,

ka šiem cilvēkiem ir līdzīgi simptomi.

 

 

 

 

 

 

Ja Jūs novērojat kādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētas vai kāda no

 

minētajām blakusparādībām Jums izpaužas smagi, lūdzu izstāstiet to savam ārstam vai

 

farmaceitam.

 

 

 

 

 

 

ē

tas

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

 

 

 

 

istr

 

 

 

 

 

1.

Kas ir Quixidar un kādam nolūkam to lieto

 

 

 

2.

Pirms Quixidar lietošanas

 

 

ğ

 

 

3.

Kā lietot Quixidar

 

 

 

 

 

4.

Iespējamās blakusparādības

 

 

 

 

5.

Kā uzglabāt Quixidar

 

 

 

 

 

6.

Sīkāka informācija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

KAS IR QUIXIDAR UN KĀDAM NOLŪKAM TO LIETO

 

 

 

 

 

 

 

re

 

 

 

 

Quixidar ir zāles, kas palīdz novērst asins recekļu veidošanos asinsvados (prettrombotisks

līdzeklis).

 

 

nav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quixidar satur sintētisku vielu, kuru sauc par nātrija fondaparinuksu. Tas apstādina Xa ("desmit-A")

 

 

 

vairs

 

 

 

 

 

 

asinsreces faktora darbību asinīs, un tādējādi novērš nevēlamu asins recekļu veidošanos (trombozi)

asinsvados.

 

 

 

 

 

 

 

 

Quixidar tiek lietots, lai:

 

 

 

 

 

 

 

novērstu asins recekļu veidošanos kāju vai plaušu asinsvados pēc ortopēdiskas operācijas

(piemēram, pēc gūžas un ceļa locītavas operācijas) vai operācijas vēdera dobumā;

novērstu asins recekļu veidošanos ierobežota kustīguma periodā akūtas slimības dēļ vai neilgi

pēc šī perioda;

 

 

 

 

 

 

 

 

ārstētu dažu veidu sirdslēkmes un smagu stenokardiju (sāpes, ko izraisa artēriju sašaurināšanās

sirdī).

ā

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

PIRMS QUIXIDARlesLIETOŠANAS

 

 

 

 

 

 

Nelietojiet QuixidarZ

šādos gadījumos:

 

 

 

 

 

 

ja Jums ir alerģija (paaugstināta jutība) pret nātrija fondaparinuksu vai kādu citu Quixidar sastāvdaļu;

ja Jums ir stipra asiņošana;

ja Jums ir bakteriāla sirds infekcija;

ja Jums ir ļoti smaga nieru slimība.

→Pastāstiet savam ārstam, ja domājat, ka kāds no šiem gadījumiem attiecas uz Jums. Ja tā ir, Jūs nedrīkstat lietot Quixidar.

Īpaša piesardzība, lietojot Quixidar, nepieciešama šādos gadījumos:

Jūsu ārstam jāzina, pirms Jūs sākat lietot Quixidar:

ja Jums ir nekontrolētas asiņošanas (hemorāģijas) risks, ieskaitot:

kuņģa čūla,

asinsreces traucējumi,

nesen bijusi asiņošana smadzenēs (intrakraniāla asiņošana),

nesen bijusi galvas smadzeņu, mugurkaula vai acu operācija;

ja Jums ir smaga aknu slimība;

ja Jums ir nieru slimība;

ja Jums ir 75 vai vairāk gadi;

ja Jūs sverat mazāk nekā 50 kg.

Ja kaut kas no minētā attiecas uz Jums, pastāstiet to ārstam.

tas

 

Bērni

Quixidar lietošana nav pārbaudīta bērniem un pusaudžiem jaunākiem par 17 gadiem.

Citu zāļu lietošana

 

 

istr

 

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam, ja lietojat citas zāles vai esat tās lietojisē

nesen. Tas attiecas arī

uz zālēm, ko esat iegādājies bez receptes. Dažas citas zāles var ietekmēt Quixidar iedarbību vai

Quixidar var ietekmēt to iedarbību.

 

ğ

 

 

Grūtniecība un zīdīšanas periods

re

 

 

 

 

 

Quixidar nedrīkst parakstīt grūtniecēm, ja vien nav absolūta nepieciešamība.

 

Zīdīšana nav ieteicama ārstēšanas laikā ar Quixidar.Ja Jums ir iestājusies grūtniecība, Jūs domājat, ka

tā ir, vai barojat bērnu ar krūti,

nav

 

→ Jums par to jāpastāsta ārstam vai farmaceitam.

Svarīga informācija par kādu no Quixidar sastāvdaļām

Šīs zāles satur mazāk par 23 mg nātrija vienā devā un tādējādi tās būtībā nesatur nātriju.

3. KĀ LIETOT QUIXIDAR

Vienmēr lietojiet Quixidar tieši tā, kā ārsts Jums stāstījis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai

farmaceitam.

 

 

 

Parastā deva ir 2,5 mg reizi dienā, kuru ievada katru dienu aptuveni vienā laikā.

 

 

 

 

vairs

Ja Jums ir nieru slimība, devu var mazināt līdz 1,5 mg reizi dienā.

Kā Quixidar tiek ievadīts

 

Quixidar injicē zem ādas (subkutāni) ādas krokā vēdera lejasdaļā. Šļirces ir pildītas ar precīzu

 

 

 

les

 

 

Jums nepieciešamo devu. 2,5 mg un 1,5 mg devai ir atšķirīgas šļirces. Sīkākus norādījumus

 

par lietošanu skatīt instrukcijas otrā pusē. Lai ārstētu dažu formu sirdslēkmes, veselības

 

 

ā

 

 

 

aprūpes speciālists var Jums ievadīt pirmo devu vēnā (intravenozi).

NeinjicējietZ

Quixidar muskulī.

Cik ilgi jālieto Quixidar

Jums jāturpina ārstēšana ar Quixidar, cik ilgi ārsts noteicis, jo Quixidar novērš nopietna stāvokļa rašanos.

Ja esat injicējis Quixidar vairāk nekā noteikts

Sazinieties ar ārstu vai farmaceitu, cik ātri vien iespējams, jo ir palielināts asiņošanas risks.

Ja esat aizmirsis lietot Quixidar

Ievadiet devu, tiklīdz atceraties. Neinjicējiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

Ja neesat pārliecināts, kā rīkoties, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Nepārtrauciet lietot Quixidar bez ārsta ieteikuma

Ja Jūs pārtraucat ārstēšanu pirms ārsta noteiktā laika, pastāv risks, ka var izveidoties asins receklis kājā vai plaušās. Pirms ārstēšanas pārtraukšanas sazinieties ar ārstu vai farmaceitu.

Ja Jums ir kādi jautājumi par to, kā lietot šo produktu, jautājiet savam ārstam vai farmaceitam.

4.

IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

 

 

 

 

Tāpat kā citas zāles, Quixidar var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Biežas blakusparādības

 

 

istr

ē

tas

 

 

 

Tās var rasties vairāk nekā 1 no 100 cilvēkiem, kas ārstēti ar Quixidar.

 

• asiņošana (piemēram, asiņošana operācijas vietā, esošas kuņģa čūlas asiņošana, deguna

 

asiņošana, smaganu asiņošana)

 

 

 

 

 

• anēmija (sarkano asins šūnu skaita samazināšanās).

 

 

 

Retākas blakusparādības

 

 

 

 

 

Tās var rasties līdz 1 no 100 cilvēkiem, kas ārstēti ar Quixidar.ğ

 

 

 

zilumu rašanās vai pietūkums (tūska)

 

re

 

 

 

slikta dūša vai vemšana

nav

 

 

 

sāpes krūtīs

 

 

 

elpas trūkums

 

 

 

 

izsitumi vai ādas nieze

 

 

 

 

 

operācijas brūces sulošana

 

 

 

 

 

drudzis

trombocītu (asins recēšanai nepieciešamu asins šūnu) skaita samazināšanās vai palielināšanās

vairs

dažu aknu izdalītu ķīmisko vielu (enzīmu) līmeņa paaugstināšanās.

Retas

Tās

ģībonis vai reibonis,lespazemināts asinsspiediens

miegainība vai nogurums

pietvīkums ā

klepus

sāpes kājāsZvai vēderā

caureja vai aizcietējums

gremošanas traucējumi

brūču infekcija

bilirubīna (aknu izdalītas vielas) līmeņa paaugstināšanās asinīs

kālija līmeņa mazināšanās asinīs

Ja Jums rodas blakusparādības

→ pastāstiet savam ārstam vai farmaceitam, ja novērojat jebkādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētas, vai kāda no minētajām blakusparādībām Jums izpaužas smagi vai kļūst traucējoša.

5. KĀ UZGLABĀT QUIXIDAR

Uzglabāt zāles bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

Nesasaldēt.

Quixidar nav nepieciešams uzglabāt ledusskapī.

Nelietojiet Quixidar:

pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz etiķetes un kastītes;

ja Jūs ievērojat, ka šķīdumā ir daļiņas vai tas ir mainījis krāsu;

ja Jūs ievērojat, ka šļirce ir bojāta;

ja Jūs esat atvēris šļirci un neizmantojat uzreiz.

Šļirču iznīcināšana:

ē

tas

 

Zāles un šļirces nedrīkst izmest kopā ar saimniecības atkritumiem vai kanalizācijā. Vaicājiet farmaceitam par nevajadzīgo zāļu likvidēšanu. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. SĪKĀKA INFORMĀCIJA

Ko Quixidar satur

 

 

ğ

istr

 

 

 

 

Aktīvā viela ir 2,5 mg nātrija fondaparinuksa 0,5 ml šķīduma injekcijām.

 

 

re

 

 

Citas sastāvdaļas ir nātrija hlorīds, ūdens injekcijām, sālsskābe un/vai nātrija hidroksīds, lai

 

pielāgotu pH.

nav

 

 

 

Quixidar nesatur dzīvnieku izcelsmes produktus.

 

 

 

Quixidar ārējais izskats un iepakojums

Quixidar ir dzidrs un bezkrāsains šķīdums injekcijām. Tas pieejams vienreizējas lietošanas pilnšļircē,

kas aprīkota ar automātisku drošības sistēmu, lai palīdzētu novērst iespējamo saduršanos ar adatu pēc vairs

tās izlietošanas. Tas pieejams iepakojumā pa 2, 7, 10 un 20 pilnšļircēm (visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami).

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

Reģistrācijas apliecības īpašnieks:

Glaxo Group Ltd, Greenford, Middlesex, UB6 0NN, Lielbritānija.

Ražotājs:

les

 

Glaxo Wellcome Production, 1 rue de l'Abbaye, F-76960 Notre Dame de Bondeville, Francija.

 

ā

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi akceptēta

Z

 

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas zāļu aģentūras (EMEA) mājas lapā http://www.emea.europa.eu/.

Lai iegūtu papildus informāciju par šīm zālēm, lūdzam kontaktēties ar Reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību.

België/Belgique/Belgien

Luxembourg/Luxemburg

GlaxoSmithKline s.a./n.v.

GlaxoSmithKline s.a./n.v.

Tél/Tel: + 32 (0)2 656 21 11

Belgique/Belgien

 

Tél/Tel: + 32 (0)2 656 21 11

България

 

 

 

Magyarország

 

ГлаксоСмитКлайн ЕООД

 

GlaxoSmithKline Kft.

 

Teл.: + 359 2 953 10 34

 

Tel.: + 36 1 225 5300

tas

Česká republika

 

 

Malta

 

 

 

 

 

GlaxoSmithKline s.r.o.

 

GlaxoSmithKline Malta

 

Tel: + 420 222 001 111

 

Tel: + 356 21 238131

 

gsk.czmail@gsk.com

 

 

 

 

Danmark

 

 

 

Nederland

 

GlaxoSmithKline Pharma A/S

 

GlaxoSmithKline BV

 

Tlf: + 45 36 35 91 00

 

Tel: + 31 (0)30 6938100ē

 

info@glaxosmithkline.dk

 

nlinfo@gsk.com

 

Deutschland

 

 

 

Norge

ğ

 

 

 

 

 

re

 

 

GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG

GlaxoSmithKlineistrAS

 

Tel.: + 49 (0)89 36044 8701

 

Tlf: + 47 22 70 20 00

 

produkt.info@gsk.com

 

firmapost@gsk.no

 

Eesti

 

 

 

Österreich

 

GlaxoSmithKline Eesti OÜ

 

GlaxoSmithKline Pharma GmbH

Tel: + 372 6676 900

 

Tel: + 43 (0)1 97075 0

 

estonia@gsk.com

 

 

at.info@gsk.com

 

Ελλάδα

 

 

vairs

Polska

 

 

GlaxoSmithKline A.E.B.E.

GSK Commercial Sp. z o.o.

Τηλ: + 30 210 68 82 100

 

navTel.: + 48 (0)22 576 9000

España

 

 

 

Portugal

 

 

GlaxoSmithKline, S.A.

 

GlaxoSmithKline – Produtos Farmacêuticos, Lda.

Tel: + 34 902 202 700

 

Tel: + 351 21 412 95 00

 

es-ci@gsk.com

 

 

 

FI.PT@gsk.com

 

France

 

 

 

România

 

 

Laboratoire GlaxoSmithKline

 

GlaxoSmithKline (GSK) S.R.L.

Tél.: + 33 (0)1 39 17 84 44

 

Tel: + 4021 3028 208

 

diam@gsk.com

 

ā

 

 

 

 

Ireland

Z

 

Slovenija

 

 

 

 

 

GlaxoSmithKline d.o.o.

 

GlaxoSmithKline (Ireland)lesLimited

 

Tel: + 353 (0)1 4955000

 

Tel: + 386 (0)1 280 25 00

 

 

 

 

medical.x.si@gsk.com

 

Ísland

 

 

 

Slovenská republika

 

GlaxoSmithKline ehf.

 

GlaxoSmithKline Slovakia s. r. o.

Sími: + 354 530 3700

 

Tel: + 421 (0)2 48 26 11 11

 

 

 

 

recepcia.sk@gsk.com

 

Italia

Suomi/Finland

GlaxoSmithKline S.p.A.

GlaxoSmithKline Oy

Tel: + 39 (0)45 9218 111

Puh/Tel: + 358 (0)10 30 30 30

 

Finland.tuoteinfo@gsk.com

Κύπρος

 

 

 

Sverige

 

 

 

 

GlaxoSmithKline Cyprus Ltd

 

GlaxoSmithKline AB

 

Τηλ: + 357 22 89 95 01

 

 

Tel: + 46 (0) 8 638 93 00

 

 

 

 

info.produkt@gsk.com

 

Latvija

 

 

 

United Kingdom

 

tas

GlaxoSmithKline Latvia SIA

 

GlaxoSmithKline UK

 

 

Tel: + 371 7312687

 

 

 

Tel: + 44 (0)800 221441

 

lv-epasts@gsk.com

 

 

 

customercontactuk@gsk.com

Lietuva

 

 

 

 

 

 

istr

ē

 

GlaxoSmithKline Lietuva UAB

 

 

 

 

 

Tel: + 370 5 264 90 00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

info.lt@gsk.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

re

ğ

 

 

 

 

 

 

 

nav

 

 

 

 

 

 

 

vairs

 

 

 

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

 

Z

ā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drošības šļirces sastāvdaļas

1Stingrs adatas aizsargs

2Vāciņš

3Virzulis

4Rokturis

5 Drošības uzmava

 

 

 

 

 

 

tas

 

 

 

 

 

 

 

Šļirce PIRMS LIETOŠANAS

 

 

Šļirce PĒC LIETOŠANAS

 

 

 

 

 

 

istr

ē

 

 

 

 

 

re

ğ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SĪKĀKI NORĀDĪJUMI PAR QUIXIDAR LIETOŠANU

 

 

 

 

Instrukcijas lietošanai

 

nav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Rūpīgi nomazgājiet rokas ar ziepēm un ūdeni un noslaukiet tās ar dvieli.

 

2. Izņemiet šļirci no kastītes un pārbaudiet, ka:

 

 

 

 

 

o nav pienākušas derīguma termiņa beigas

 

 

 

 

 

 

 

vairs

 

 

 

 

 

 

o šķidrums ir dzidrs un bezkrāsains un nesatur daļiņas

 

 

o šļirce nav tikusi atvērta vai bojāta

 

 

 

 

 

3. Apsēdieties vai atgulieties ērtā pozā.

 

 

 

 

 

 

Izvēlieties vietu vēdera lejasdaļā, vismaz 5 cm attālumā zem

 

 

 

 

nabas (A attēls).

les

 

 

 

 

 

 

 

Mainiet injekcijas vietu vēdera lejasdaļas labajā vai

 

 

 

 

 

kreisajā pusē katrā injicēšanas reizē. Tas palīdzēs mazināt

 

 

 

 

diskomfortu injekcijas vietās.

 

 

 

 

 

 

 

Ja vēdera apakšdaļā injekciju izdarīt nav iespējams,

 

 

 

 

 

konsultējieties ar medicīnas māsu vai ārstu.

 

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

A attēls

vietu ar spirta tamponu.

 

 

 

 

 

4. Notīriet injekcijasā

 

 

 

 

 

5. Turiet šļirces korpusu stingri vienā rokā.

Novelkot noņemiet vāciņu, kas aizsargā virzuli (B attēls). Izmetiet virzuļa vāciņu.

B attēls

6. Noņemiet adatas aizsargu, vispirms to pagriežot un pēc tam taisnā virzienā velkot projām no šļirces korpusa (C attēls).

Izmetiet adatas aizsargu.

Svarīga piezīme

Pirms injekcijas nepieskarieties adatai un neļaujiet tai saskarties ar kādu virsmu.

Ir normāli, ja šļircē ir mazs gaisa burbulis. Nemēģiniet izvadīt šo gaisa burbuli pirms injekcijas veikšanas, lai nezaudētu zāles.

7. Uzmanīgi satveriet notīrīto ādas laukumu, veidojot

 

 

 

kroku.

Visas injekcijas laikā turiet kroku ar īkšķi un

 

 

istr

rādītājpirkstu (D attēls).

 

 

 

 

 

8. Stingri turiet šļirci aiz roktura.

 

re

ğ

 

 

Ieduriet adatu perpendikulāri visā garumā ādas krokā (E

 

attēls).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Injicējiet VISU šļirces saturu, nospiežot virzuli līdz

 

 

 

galam.

Tā tiks aktivēta automātiskā adatas aizsargsistēma (F

 

 

attēls).

 

 

 

nav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Atlaidiet virzuli un adata automātiski iznāks no ādas un

 

 

 

 

 

vairs

 

 

 

 

tiks ievilkta drošības uzmavā, kur tā tiks neatgriezeniski

 

 

 

ieslēgta (G attēls).

ā

les

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neizmetiet izlietotās šļirces kopā ar mājsaimniecības atkritumiem. farmaceits Jums norādījis.

 

tas

C attēls

ē

 

D attēls

E attēls

F attēls

G attēls

Iznīciniet tās, kā ārsts vai

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM

Quixidar 5 mg/0,4 ml šķīdums injekcijām

Quixidar 7,5 mg/0,6 ml šķīdums injekcijām

Quixidar 10 mg/0,8 ml šķīdums injekcijām

Nātrija fondaparinukss (fondaparinux sodium)

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

 

 

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

 

 

Šīs zāles ir parakstītas tieši Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem

cilvēkiem ir līdzīgi simptomi.

 

 

 

 

 

 

Ja Jūs novērojat kādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētas vai kāda no

 

minētajām blakusparādībām Jums izpaužas smagi, lūdzu izstāstiet to savam ārstam vai

 

farmaceitam.

 

 

 

istr

ē

tas

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

 

 

 

 

 

 

 

1.

Kas ir Quixidar un kādam nolūkam to lieto

 

 

 

 

ğ

 

 

2.

Pirms Quixidar lietošanas

 

 

 

 

3.

Kā lietot Quixidar

 

re

 

 

4.

Iespējamās blakusparādības

 

 

 

5.

Kā uzglabāt Quixidar

 

 

 

 

 

 

 

6.

Sīkāka informācija

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

KAS IR QUIXIDAR UN KĀDAM NOLŪKAM TO LIETO

 

 

Quixidar ir zāles, kas palīdz novērst asins recekļu veidošanos asinsvados (prettrombotisks

līdzeklis).

 

vairs

nav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(„desmit -

 

 

 

 

 

 

 

 

(trombozi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ja Jums ir alerģijales(paaugstināta jutība) pret nātrija fondaparinuksu vai kādu citu Quixidar

sastāvdaļu;

 

ā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ja Jums ir stipra asiņošana;

 

 

 

 

 

 

ja Jums ir bakteriāla sirds infekcija;

 

 

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

 

ja Jums ir smaga nieru slimība.

 

 

 

 

 

 

→Pastāstiet savam ārstam, ja domājat, ka kaut kas no minētā attiecas uz Jums. Ja tā ir, Jūs nedrīkstat lietot Quixidar.

Īpaša piesardzība, lietojot Quixidar, nepieciešama šādos gadījumos:

Jūsu ārstam jāzina pirms Jūs sākat lietot Quixidar:

• ja Jums ir nekontrolētas asiņošanas (hemorāģijas) risks, ieskaitot:

kuņģa čūla,

asiņošanas traucējumi,

nesen bijusi asiņošana smadzenēs (intrakraniāla asiņošana),

nesen bijusi galvas smadzeņu, mugurkaula vai acu operācija;

ja Jums ir smaga aknu slimība;

ja Jums ir nieru slimība;

ja Jums ir 75 vai vairāk gadi.

Pastāstiet savam ārstam, ja kaut kas no minētā attiecas uz Jums.

Bērni

Quixidar nav pārbaudīts lietošanai bērniem un pusaudžiem, kas jaunāki par 17 gadiem.

Citu zāļu lietošana

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat vai pēdējā laikā esat lietojis, ieskaitot zāles, ko var iegādāties bez receptes. Dažas zāles var ietekmēt Quixidar darbību vai Quixidar var ietekmēt šo zāļu darbību.

Grūtniecība un zīdīšanas periods

istr

ē

tas

 

Quixidar nedrīkst parakstīt grūtniecēm, ja vien nav absolūta nepieciešamība.

Zīdīšana nav ieteicama ārstēšanas laikā ar Quixidar. Ja esat grūtniece, ja Jums ir aizdomas par grūtniecību vai ja Jūs zīdāt bērnu:

pastāstiet par to savam ārstam vai farmaceitam. ğ

Svarīga informācija par kādu no Quixidar sastāvdaļāmre

Šīs zāles satur mazāk par 23 mg nātrija vienā devā un tādējādi tās būtībā nesatur nātriju.

3. KĀ LIETOT QUIXIDAR

Vienmēr lietojiet Quixidar tieši tā, kā ārsts Jums stāstījis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Jūsu ķermeņa masa

 

Parastā deva

 

 

 

 

nav

Zem 50 kg

 

 

5 mg reizi dienā

50 - 100 kg

 

 

7,5 mg reizi dienā

Virs 100 kg

 

 

10 mg reizi dienā. Šo devu var samazināt līdz

 

 

 

 

7,5 mg reizi dienā, ja Jums ir vidēji smaga nieru

 

 

 

 

slimība.

Jums jāinjicē zāles katru dienu apmēram vienā laikā.

 

 

 

vairs

 

Kā lietot Quixidar

 

 

 

Quixidar injicē zem ādas (subkutāni) ādas krokā vēdera lejasdaļā. Šļircēs iepildīta precīzi Jums

 

nepieciešamā deva. 5 mg, 7,5 mg un 10 mg devai ir atšķirīgas šļirces. Sīkākus norādījumus

lūdzam meklēt lapaslesotrā pusē.

 

Neinjicējiet Quixidar muskulī.

 

 

Z

ā

 

 

Cik ilgi jālieto Quixidar

Jums jāturpina ārstēšana ar Quixidar, cik ilgi ārsts noteicis, jo Quixidar novērš nopietna stāvokļa rašanos. Tas parasti būs vismaz 5 dienas.

Ja esat injicējis Quixidar vairāk nekā noteikts

Sazinieties ar ārstu vai farmaceitu, lai saņemtu padomu, cik drīz vien iespējams, jo ir palielināts asiņošanas risks.

Ja esat aizmirsis lietot Quixidar

Ievadiet devu, tiklīdz atceraties. Neinjicējiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

Ja neesat pārliecināts, kā rīkoties, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Nepārtrauciet lietot Quixidar bez konsultēšanās

Ja Jūs pārtraucat ārstēšanu pirms ārsta noteiktā laika, asins receklis var netikt ārstēts pareizi un Jums var būt arī risks izveidoties jaunam asins receklim kāju vai plaušu vēnās. Pirms ārstēšanas pārtraukšanas sazinieties ar ārstu vai farmaceitu.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šī produkta lietošanu, jautājiet savam ārstam vai farmaceitam.

4.

IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

 

 

 

 

 

Tāpat kā citas zāles, Quixidar var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Biežas blakusparādības

 

 

 

 

 

 

tas

Tās var rasties vairāk nekā 1 no 100 cilvēkiem, kas ārstēti ar Ouixidar.

 

asiņošana (piemēram, operācijas vietā, esošas kuņģa čūlas, deguna asiņošana, zilumi)

 

 

 

 

 

 

 

ē

 

Retākas blakusparādības

 

 

 

 

 

 

 

Tās var rasties līdz pat 1 no 100 cilvēkiem, kas ārstēti ar Quixidar.

 

 

pietūkums (tūska),

 

 

re

ğ

istr

 

 

galvassāpes,

 

 

 

 

sāpes,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

slikta dūša vai vemšana,

 

 

 

 

 

 

mazs sarkano asins šūnu skaits (anēmija),

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mazs trombocītu skaits (asins šūnas, kas nepieciešamas asins recei),

 

dažu aknās veidotu ķīmisku vielu (enzīmu) līmeņa palielināšanās.

 

 

Retas blakusparādības

 

 

 

 

 

 

 

Tās var rasties līdz pat 1 no 1000 cilvēkiem, kas ārstēti ar Quixidar.

 

 

alerģiska reakcija,

 

nav

 

 

 

 

 

iekšēja asiņošana smadzenēs, aknās vai vēderā,

 

 

 

 

 

izsitumi,

 

 

 

 

 

 

 

reibonis,

 

 

 

 

 

 

 

sāpes un pietūkums injekcijas vietā,

 

 

 

 

 

 

liels trombocītu (asins šūnas, kas nodrošina asinsreci) skaits,

 

 

 

vairs

 

 

 

 

 

 

palielināts ar olbaltumiem nesaistītā slāpekļa daudzums asinīs.

 

 

Ja Jums rodas blakusparādības

→ Pastāstiet savam ārstam vai farmaceitam, ja Jūs novērojat kādas blakusparādības, kas šajā

instrukcijā nav minētas vai kāda no minētajām blakusparādībām Jums izpaužas smagi vai

traucējoši.

Z

ā

les

 

 

 

 

5.

 

 

 

KĀ UZGLABĀT QUIXIDAR

Uzglabāt zāles bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

Nesasaldēt.

 

 

Quixidar nav jāuzglabā ledusskapī.

Nelietojiet Quixidar:

pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz etiķetes un kastītes;

ja Jūs ievērojatšķīdumā jebkādas daļiņas vai tas ir mainījis krāsu;

Šļirču likvidēšana
Zāles un šļirces nedrīkst izmest kopā ar saimniecības atkritumiem vai kanalizācijā. Vaicājiet farmaceitam par nevajadzīgo zāļu likvidēšanu. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

ja Jūs ievērojat, ka šļirce ir bojāta;

ja Jūs esat atvēris šļirci un uzreiz to neizmantojat.

6. SĪKĀKA INFORMĀCIJA

Ko Quixidar satur

 

 

 

 

 

 

 

tas

Aktīvā viela ir:

 

 

 

 

 

 

 

5 mg nātrija fondaparinuksa 0,4 ml šķīduma injekcijām

 

 

 

7,5 mg nātrija fondaparinuksa 0,6 ml šķīduma injekcijām

 

 

10 mg nātrija fondaparinuksa 0,8 ml šķīduma injekcijām

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citas sastāvdaļas ir nātrija hlorīds, ūdens injekcijām, sālsskābe un/vai nātrija hidroksīds, lai pielāgotu

pH.

 

 

 

 

 

istr

ē

 

 

 

 

 

 

 

 

Quixidar nesatur no dzīvnieku valsts iegūtus produktus.

 

 

 

Quixidar ārējais izskats un iepakojums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quixidar ir dzidrs un bezkrāsains vai gaiši dzeltens šķīdums injekcijām. Tas pieejams pilnšļircē, kas

aprīkota ar automātisku drošības sistēmu, lai palīdzētu novērst ğiespējamo saduršanos ar adatu pēc tās

izlietošanas.

 

 

 

 

re

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tas pieejams iepakojumā pa 2, 7, 10 un 20 pilnšļircēm (visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt

pieejami).

 

 

 

 

 

 

 

 

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

 

 

 

 

Reģistrācijas apliecības īpašnieks:

nav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glaxo Group Ltd, Greenford, Middlesex, UB6 0NN, Lielbritānija.

 

 

 

Ražotājs:

 

 

vairs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glaxo Wellcome Production, 1 rue de l'Abbaye, F-76960 Notre Dame de Bondeville, Francija.

Šī lietošanas instrukcija akceptēta

 

 

 

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

 

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas zāļu aģentūras (EMEA) mājas lapā

http://www.emea.europa.eu/.

 

 

 

 

 

 

Z

ā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lai iegūtu papildus informāciju par šīm zālēm, lūdzam kontaktēties ar Reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību.

België/Belgique/Belgien

Luxembourg/Luxemburg

GlaxoSmithKline s.a./n.v.

GlaxoSmithKline s.a./n.v.

Tél/Tel: + 32 (0)2 656 21 11

Belgique/Belgien

 

Tél/Tel: + 32 (0)2 656 21 11

България

 

 

 

 

Magyarország

 

ГлаксоСмитКлайн ЕООД

 

GlaxoSmithKline Kft.

tas

Teл.: + 359 2 953 10 34

 

Tel.: + 36 1 225 5300

 

 

Česká republika

 

 

 

Malta

 

 

 

GlaxoSmithKline s.r.o.

 

 

GlaxoSmithKline Malta

 

Tel: + 420 222 001 111

 

 

Tel: + 356 21 238131

 

gsk.czmail@gsk.com

 

 

 

 

 

 

Danmark

 

 

 

 

Nederland

 

 

GlaxoSmithKline Pharma A/S

 

GlaxoSmithKline BVē

 

Tlf: + 45 36 35 91 00

 

 

Tel: + 31 (0)30 6938100

 

info@glaxosmithkline.dk

 

 

ğ

 

 

 

nlinfo@gsk.com

 

Deutschland

 

 

 

 

re

 

istr

 

 

 

 

 

Norge

 

 

GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG

GlaxoSmithKline AS

 

Tel.: + 49 (0)89 36044 8701

 

Tlf: + 47 22 70 20 00

 

produkt.info@gsk.com

 

 

firmapost@gsk.no

 

Eesti

 

 

 

 

Österreich

 

 

GlaxoSmithKline Eesti OÜ

 

GlaxoSmithKline Pharma GmbH

Tel: + 372 6676 900

 

 

Tel: + 43 (0)1 97075 0

 

estonia@gsk.com

 

 

vairs

at.info@gsk.com

 

Ελλάδα

 

 

 

Polska

 

 

 

GlaxoSmithKline A.E.B.E.

 

navGSK Commercial Sp. z o.o.

Τηλ: + 30 210 68 82 100

 

Tel.: + 48 (0)22 576 9000

España

 

 

 

 

Portugal

 

 

 

GlaxoSmithKline, S.A.

 

 

GlaxoSmithKline – Produtos Farmacêuticos, Lda.

Tel: + 34 902 202 700

 

 

Tel: + 351 21 412 95 00

 

es-ci@gsk.com

 

 

 

 

FI.PT@gsk.com

 

France

 

 

 

 

România

 

 

 

Laboratoire GlaxoSmithKline

 

GlaxoSmithKline (GSK) S.R.L.

Tél.: + 33 (0)1 39 17 84 44

 

Tel: + 4021 3028 208

 

diam@gsk.com

Z

ā

les

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ireland

 

 

Slovenija

 

 

 

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

GlaxoSmithKline d.o.o.

 

Tel: + 353 (0)1 4955000

 

Tel: + 386 (0)1 280 25 00

 

 

 

 

 

medical.x.si@gsk.com

 

Ísland

 

 

 

 

Slovenská republika

 

GlaxoSmithKline ehf.

 

 

GlaxoSmithKline Slovakia s. r. o.

Sími: + 354 530 3700

 

 

Tel: + 421 (0)2 48 26 11 11

 

 

 

 

 

recepcia.sk@gsk.com

 

Italia

Suomi/Finland

GlaxoSmithKline S.p.A.

GlaxoSmithKline Oy

Tel: + 39 (0)45 9218 111

Puh/Tel: + 358 (0)10 30 30 30

 

Finland.tuoteinfo@gsk.com

Κύπρος

 

 

 

Sverige

 

 

 

 

GlaxoSmithKline Cyprus Ltd

 

GlaxoSmithKline AB

 

Τηλ: + 357 22 89 95 01

 

 

Tel: + 46 (0) 8 638 93 00

 

 

 

 

info.produkt@gsk.com

 

Latvija

 

 

 

United Kingdom

 

tas

GlaxoSmithKline Latvia SIA

 

GlaxoSmithKline UK

 

 

Tel: + 371 7312687

 

 

 

Tel: + 44 (0)800 221441

 

lv-epasts@gsk.com

 

 

 

customercontactuk@gsk.com

Lietuva

 

 

 

 

 

 

istr

ē

 

GlaxoSmithKline Lietuva UAB

 

 

 

 

 

Tel: + 370 5 264 90 00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

info.lt@gsk.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

re

ğ

 

 

 

 

 

 

 

nav

 

 

 

 

 

 

 

vairs

 

 

 

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

 

Z

ā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drošības šļirces sastāvdaļas

1Stingrs adatas aizsargs

2Vāciņš

3Virzulis

4Rokturis

Drošības uzmava

 

 

 

 

 

 

tas

 

 

 

 

 

 

 

 

Šļirce PIRMS LIETOŠANAS

 

 

Šļirce PĒC LIETOŠANAS

 

 

 

 

 

 

 

istr

ē

 

QUIXIDAR LIETOŠANAS PAMĀCĪBA

 

re

ğ

 

 

 

 

 

 

nav

 

 

 

 

Lietošanas instrukcija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Rūpīgi nomazgājiet rokas ar ziepēm un ūdeni. Noslaukiet ar dvieli.

 

 

2. Izņemiet šļirci no kastītes un pārbaudiet:

 

 

 

 

 

 

 

 

vairs

 

 

 

 

 

 

vai nav beidzies derīguma termiņš,

 

 

 

 

 

 

vai šķīdums ir caurspīdīgs un bezkrāsains un nesatur daļiņas,

 

 

vai šļirce nav atvērta vai bojāta.

 

 

 

 

 

 

3. Apsēdieties vai atgulieties ērtā pozā.

 

 

 

 

 

 

Izvēlieties vietu vēdera lejasdaļā, vismaz 5 cm attālumā zem

 

 

 

 

nabas (A attēls).

 

 

 

 

 

 

 

 

Mainiet injekcijas vietu labajā vai kreisajā pusē vēdera

 

 

 

 

 

lejasdaļā katrā injicēšanas reizē. Tas palīdzēs mazināt

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

 

nepatīkamas sajūtas injicēšanas vietā.

 

 

 

 

 

 

Ja vēdera apakšdaļā injekciju izdarīt nav iespējams,

 

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

 

 

konsultējieties ar medicīlesnas māsu vai ārstu.

 

 

 

 

 

 

A attēls

4. Notīriet injekcijas vietu ar spirta tamponu.

5. Turiet šļirces korpusu stingri vienā rokā.

Novelkot noņemiet vāciņu, kas aizsargā virzuli (B attēls). Izmetiet virzuļa vāciņu.

6. Noņemiet adatas aizsargu, vispirms to pagriežot un pēc tam taisnā virzienā velkot projām no šļirces korpusa (C attēls).

Izmetiet adatas aizsargu.

Svarīga piezīme

• Pirms injekcijas nepieskarieties adatai un neļaujiet tai saskarties ar kādu virsmu.

• Ir normāli, ja šļircē ir mazs gaisa burbulis. Nemēģiniet izvadīt šo gaisa burbuli pirms injekcijas veikšanas, lai nezaudētu zāles.

7. Uzmanīgi satveriet notīrīto ādas laukumu, veidojot

re

ğ

kroku. Visas injekcijas laikā turiet kroku ar īkšķi un

 

 

rādītājpirkstu (D attēls).

 

 

 

galam. Tādā veidā tiks aktivēta automvairsātiskā adatas

 

 

8. Stingri turiet šļirci aiz roktura.

 

 

Ieduriet adatu perpendikulāri visā garumā ādasnavkrokā taisnā

 

leņķī (E attēls).

 

les

 

 

 

 

 

 

9. Injicējiet VISU šļirces saturu, nospiežot virzuli līdz

 

 

aizsargsistēma (F attēls).

 

 

Z

ā

 

 

 

 

 

 

 

10. Atlaidiet virzuli

un adata automātiski iznāks no ādas un

 

tiks ievilkta drošības uzmavā, kur tā tiks neatgriezeniski ieslēgta (G attēls).

istr

B attēls

ē

tas

 

Cattēls

Dattēls

Eattēls

F attēls

G attēls

Neizmetiet izlietoto šļirci saimniecības atkritumos. Izmetiet to, kā Jums teicis ārsts vai farmaceits.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas