Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Qutenza (capsaicin) – Marķējuma teksts - N01BX04

Updated on site: 09-Oct-2017

Zāļu nosaukumsQutenza
ATĶ kodsN01BX04
Vielacapsaicin
RažotājsGrunenthal GmbH

Raksts satur

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KASTĪTE AR VIENU VAI DIVIEM PLĀKSTERIEM

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Qutenza 179 mg plāksteris lietošanai uz ādas capsaicin

2.AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Katrs 280 cm2 liels plāksteris lietošanai uz ādas satur 179 mg kapsaicīna (capsaicin) vai katrs plākstera cm2 satur 640 mikrogramus kapsaicīna.

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

Plāksteris

Matrice: silikona līmvielas

dietilēnglikola monoetilēteris silikoneļļa

etilceluloze Nr. 50 (E462)

Pamata slānis: poliestera pamata slānis

balto pigmentu Nr.6 saturoša apdrukas tinte

Noņemamais aizsargslānis: poliestera pārklājums

Attīrošais gels

makrogols 300 karbomērs attīrīts ūdens

nātrija hidroksīds (E524) dinātrija edetāts butilhidroksianizols (E320)

Sīkāku informāciju skatīt lietošanas instrukcijā.

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

Vienā paciņā ir viens plāksteris lietošanai uz ādas un viena tūba attīrošā gela (50 g).

Divas paciņas, katrā ir viens plāksteris lietošanai uz ādas un viena tūba attīrošā gela (50 g).

5.LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Lietošanai uz ādas.

Norādījumi par lietošanu

1. Rīkojoties ar plāksteriem un tīrot ārstētos apvidus, jāvalkā nitrila cimdi.

2. Apzīmējiet ārstējamo apvidu. Atbrīvojiet ādu no liekā apmatojuma. Notīriet ārstējamo apvidu.

Ja pirms plākstera pielīmēšanas lietots lokālas darbības anestēzijas līdzeklis, turpināt ar 3. darbību. Ja nē, turpināt ar 5. darbību.

3. Uzklājiet uz ārstējamā apvidus lokālas darbības anestēzijas līdzekli. Nogaidiet 60 minūtes vai produkta lietošanas instrukcijā norādīto laiku.

4. Noņemiet anestēzijas līdzekli. Viegli nomazgājiet ar ziepēm un ūdeni un kārtīgi noslaukiet.

5. Nogrieziet plāksteri, lai tas atbilstu ārstējamā apvidus izmēram. Sagatavošanās laikā vērsiet augšup nespīdīgo pusi. Nenoņemiet plākstera pārklājumu, kamēr neesat gatavs uzlīmēt plāksteri.

6. Noņemiet plākstera pārklājumu un uzlīmējiet plāksteri uz ādas. Atstājiet plāksteri pielīmētu 30 vai 60 minūtes atkarībā no ārstējamās vietas. Lai uzlabotu saķeri starp plāksteri un ādu, var izmantot marles saiti vai zeķes.

7. Ir ieteicama sejas maskas un aizsargbriļļu izmantošana, plākstera uzlikšanas un noņemšanas laikā, kā arī attīrošā gela lietošanas laikā. Nogaidiet vienu minūti, tad noslaukiet ādu ar sausu marli. Viegli nomazgājiet ārstēto apvidu ar ziepēm un ūdeni.

Sīkāki norādījumi ir atrodami zāļu aprakstā vai lietošanas instrukcijā.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

Izlietojiet plāksteri divu stundu laikā pēc paciņas atvēršanas.

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt izklātā veidā oriģinālā paciņā un kastītē. Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

Izlietotie un neizlietotie plāksteri, marles salvetes un visi citi materiāli, kas bijuši saskarē ar ārstējamo apvidu, jāiznīcina, ievietojot tos polietilēna maisā un izmetot piemērotā medicīnisko atkritumu tvertnē.

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Grünenthal GmbH

Zieglerstraße 6

52078 Aachen

Vācija

12.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/09/524/001 1 plāksteris

EU/1/09/524/002 2 plāksteri

13.SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Pamatojums Braila raksta nepiemērošanai ir apstiprināts

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA

VIENA PLĀKSTERA PACIŅA

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Qutenza 179 mg plāksteris lietošanai uz ādas capsaicin

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Katrs 280 cm2 liels plāksteris lietošanai uz ādas satur 179 mg kapsaicīna (capsaicin) vai katrs plākstera cm2 satur 640 mikrogramus kapsaicīna.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Plāksteris

Matrice: silikona līmvielas

dietilēnglikola monoetilēteris silikoneļļa

etilceluloze Nr. 50 (E462)

Pamata slānis: poliestera pamata slānis

balto pigmentu Nr.6 saturoša apdrukas tinte

Noņemamais aizsargslānis: poliestera pārklājums

Sīkāku informāciju skatīt lietošanas instrukcijā.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Viens plāksteris lietošanai uz ādas

5.LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Lietošanai uz ādas.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

Izlietojiet plāksteri divu stundu laikā pēc paciņas atvēršanas.

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt izklātā veidā oriģinālā paciņā un kastītē. Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

Izlietotie un neizlietotie plāksteri, marles salvetes un visi citi materiāli, kas bijuši saskarē ar ārstējamo apvidu, jāiznīcina, ievietojot tos polietilēna maisā un izmetot piemērotā medicīnisko atkritumu tvertnē.

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Grünenthal GmbH

Zieglerstraße 6

52078 Aachen

Vācija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/09/524/001 1 plāksteris

EU/1/09/524/002 2 plāksteri

13. SĒRIJAS NUMURS

Lot

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Pamatojums Braila raksta nepiemērošanai ir apstiprināts

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA

ATTĪROŠĀ GELA TŪBAS ETIĶETE

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Attīrošais gels lietošanai ar Qutenza

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Satur makrogolu 300, karbomēru, attīrītu ūdeni, nātrija hidroksīdu (E524), dinātrija edetātu un butilhidroksianizolu (E320); sīkāku informāciju skatīt lietošanas instrukcijā.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

50 g

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Lietošanai uz ādas. Sīkāku informāciju skatīt lietošanas instrukcijā.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

Attīrošā gela tūba jāiznīcina, ievietojot to polietilēna maisā kopā ar citām lietotām Qutenza komplekta sastāvdaļām un izmetot piemērotā medicīnisko atkritumu tvertnē.

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Grünenthal GmbH

Zieglerstraße 6

52078 Aachen

Vācija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/09/524/001 1 plāksteris

EU/1/09/524/002 2 plāksteri

13. SĒRIJAS NUMURS

Lot

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Pamatojums Braila raksta nepiemērošanai ir apstiprināts

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas