Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Qutenza (capsaicin) – Lietošanas instrukcija - N01BX04

Updated on site: 09-Oct-2017

Zāļu nosaukumsQutenza
ATĶ kodsN01BX04
Vielacapsaicin
RažotājsGrunenthal GmbH

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Qutenza 179 mg plāksteris lietošanai uz ādas capsaicin

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu lietošanas instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Saglabājiet šo lietošanas instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam.

Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

Ja Jums ir jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā lietošanas instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1.Kas ir Qutenza un kādam nolūkam tās lieto

2.Kas Jums jāzina pirms Qutenza lietošanas

3.Kā lietot Qutenza

4.Iespējamās blakusparādības

5.Kā uzglabāt Qutenza

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

1.Kas ir Qutenza un kādam nolūkam tās lieto

Qutenza satur kapsaicīnu un pieder pie zāļu grupas, ko sauc par anestēzijas līdzekļiem.

Qutenza monoterapijas veidā vai kombinācijā ar citiem pretsāpju līdzekļiem indicēts perifēras neiropātijas izraisītu sāpju ārstēšanai pieaugušajiem.

Qutenza lieto sāpju mazināšanai cilvēkiem, kam ir nervu sāpes ādas nervu bojājumu dēļ. Ādas nervi var tikt bojāti dažādu slimību rezultātā, piemēram, jostas rozes, HIV infekcijas, diabēts, noteiktu zāļu lietošanas un citu iemeslu dēļ. Sāpes samazinās pēc 1 vai 3 ārstēšanas nedēļām.

2. Kas Jums jāzina pirms Qutenza lietošanas

Nelietojiet Qutenza šādos gadījumos

Ja Jums ir alerģija pret kapsaicīnu, čili pipariem vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Qutenza lietošanas konsultējieties ar savu ārstu.

Nelietojiet Qutenza uz galvas vai sejas.

Nelietojiet Qutenza uz bojātas ādas vai vaļējām brūcēm.

Nepieskarieties Qutenza vai citiem materiāliem, kas bijuši saskarē ar ārstētiem apvidiem, jo tas var izraisīt dedzinošu un durstošu sajūtu. Nepieskarieties acīm, mutei un citiem jutīgiem apvidiem, jo tas var izsaukt iekaisumu un sāpes. Gaisa ostīšana vai ieelpošana Qutenza plāksteru tuvumā var izraisīt klepu, rīkles iekaisumu vai šķaudīšanu.

Ārstēšanas laikā ar Qutenza un neilgi pēc tam parasti ir durstoša vai dedzinoša sajūta ādā, un āda kļūst sārta. Sāpju dēļ Jums var paaugstināties asinsspiediens, un tādēļ ārsts Jums ārstēšanas laikā vairākas

reizes mērīs asinsspiedienu. Ja Jums radīsies stipras sāpes, ārsts veiks vietēju dzesēšanu vai iedos Jums pretsāpju zāles. Ja jūtat ļoti stipras sāpes, lūdziet ārstam plāksteri noņemt.

Parasti pēc kapsaicīna lietošanas novēro nelielas, īslaicīgas karstu vai asu priekšmetu sajušanas spējas pārmaiņas.

Ja Jums ir nestabils vai slikti kontrolēts paaugstināts asinsspiediens vai bijuši sirdsdarbības traucējumi, Jūsu ārsts pirms Jūsu ārstēšanas ar Qutenza apsvērs blakusparādības iespējamību saistībā ar sirdsdarbību vai asinsspiedienu, ko varētu radīt procedūras laikā iespējamais stress.

Ja Jūs lietojat lielas opioīdu devas, Jums var nebūt atbildes reakcijas pret iekšķīgi lietojamiem opioīdu grupas pretsāpju līdzekļiem, ja tos lieto akūtu sāpju mazināšanai ārstēšanas procedūras laikā vai pēc tās. Šādā gadījumā Jūsu ārsts izmantos citus līdzekļus sāpju mazināšanai pēc ārstēšanas ar Qutenza.

Bērni un pusaudži

Qutenza nav ieteicams lietot, lai ārstētu pacientus līdz 18 gadu vecumam.

Citas zāles un Qutenza

Qutenza iedarbojas lokāli uz ādu un nav paredzams, ka tas ietekmēs citas zāles. Pastāstiet ārstam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot.

Qutenza kopā ar uzturu un dzērienu

Nav paredzams, ka uzturs un dzēriens ietekmēs Qutenza, jo tas lokāli iedarbojas uz ādu.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Qutenza grūtniecības un/vai zīdīšanas laikā jālieto piesardzīgi. Ja Jums ir iestājusies grūtniecība, ja barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt iestājusies grūtniecība vai ja plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Nav veikti pētījumi, lai novērtētu Qutenza ietekmi uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus. Lietojot Qutenza, asinsritē var nokļūt tikai ļoti neliels aktīvās vielas daudzums ļoti īsu laiku. Tādēļ Qutenza nav raksturīga tieša ietekme uz Jūsu spēju koncentrēties vai spēju vadīt transportlīdzekli un apkalpot mehānismus.

Qutenza attīrošais gels satur butilhidroksianizolu

Qutenza attīrošais gels satur butilhidroksianizolu, kas var izraisīt lokālas ādas reakcijas (piemēram, kontaktdermatītu) vai acu un gļotādu kairinājumu.

3.Kā lietot Qutenza

Vienlaikus nedrīkst lietot vairāk par 4 plāksteriem.

Qutenza drīkst lietot tikai Jūsu ārsts vai medicīnas māsa ārsta uzraudzībā.

Qutenza ir paredzēts lietot uz ādas.

Jūsu ārsts atzīmēs uz ādas sāpīgākos apvidus ar pildspalvu vai marķieri.

Pirms Qutenza plākstera pielīmēšanas ādai ārstējamo(s) apvidu(us) nomazgās ar ziepēm un ūdeni un noslaucīs. Ārstējamo apvidu apmatojumu apgriezīs.

Pirms Qutenza plākstera pielīmēšanas pie ādas Jūsu ārsts vai medicīnas māsa iespējamās durstīšanas sajūtas mazināšanai var uz ādas uzziest anestezējošu gelu vai krēmu, vai iedot iekšķīgi lietojamas pretsāpju zāles. Pirms Qutenza pielīmēšanas šis gels vai krēms jānotīra, un āda rūpīgi jānomazgā un jānoslauka.

Rīkojoties ar Qutenza plāksteriem, Jūsu ārsts vai medicīnas māsa var valkāt cimdus un dažos gadījumos arī sejas masku un aizsargbrilles. Neostiet un neieelpojiet gaisu Qutenza plāksteru tuvumā, jo tas var izraisīt klepu vai šķaudīšanu.

Qutenza var sagriezt mazākos gabalos, lai tie būtu piemēroti ārstējamam apvidum. Jūsu ārsts vai medicīnas māsa noņems plāksteri pēc 30 minūtēm, ja Jums tiek ārstētas nervu sāpes pēdās, vai pēc 60 minūtēm, ja Jums tiek ārstētas nervu sāpes citās ķermeņa daļās. Nepieskarieties plāksterim ar rokām, jo tas var izraisīt dedzinošu un durstošu sajūtu.

Līdz Qutenza samazinās sāpes, var paiet 1-3 nedēļas. Ja arī pēc tam Jums vēl aizvien ir stipras sāpes, lūdzu, konsultējieties ar ārstu.

Qutenza var lietot atkārtoti ar 90 dienu starplaiku, ja tas nepieciešams.

Lai mazinātu sāpes, kas rodas Qutenza terapijas laikā, Jums var dot pretsāpju līdzekļus.

Ārstēšanas laikā ar Qutenza ādā var būt durstoša vai dedzinoša sajūta un āda var kļūt sārta.

Ārstējot pēdas, uz Qutenza plāksteriem var uzvilkt vienreiz lietojamās zeķes.

Dažkārt, lai plāksteris stingri piekļautos ādai, ārsts vai medicīnas māsa uz Qutenza plākstera var uzlikt pārsēju.

Qutenza terapijas beigās Jūsu ārsts vai medicīnas māsa notīrīs ārstēto apvidu ar attīrošo gelu no komplektā esošās tūbas. Attīrošo gelu uz ādas atstās vienu minūti un pēc tam noslaucīs, lai likvidētu zāļu atliekas, kas var būt palikušas uz ādas pēc ārstēšanas. Pēc attīrošā gela noslaucīšanas apvidu maigi nomazgās ar ziepēm un ūdeni.

Nepieskarieties acīm, mutei un citiem jutīgiem apvidiem. Ja Jūs nejauši pieskaraties Qutenza plāksterim vai ārstētajai ādai pirms attīrošā gela uzklāšanas, var rasties dedzinoša un/vai durstoša sajūta. Nekavējoties sazinieties ar ārstu.

Nemēģiniet pats noņemt plāksteri. Jums to noņems ārsts vai medicīnas māsa.

Nenesiet Qutenza plāksterus prom no klīnikas.

Nelietojiet Qutenza plāksterus mājās.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

Ja esat lietojis Qutenza vairāk nekā noteikts

Pārdozēšana ir maz ticama. Tomēr ja Qutenza ir lietots ilgāk, nekā noteikts, varētu būt smagas reakcijas lietošanas vietā, tādas kā sāpes, apsārtums un nieze.

4.Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Nekavējoties jāsazinās ar ārstu, ja Jums parādas sekojošās blakusparādības:

ja Jūs jūtat, ka Jūsu sirds sitas pārāk strauji, pārāk lēni vai nenormāli.

-Retāk: var rasties 1 no 100 cilvēkiem

dziļš apsārtums plākstera pielīmēšanas vietā, čulgas uz ādas, asiņošana plākstera pielīmēšanas vietā, paaugstināts sāpīgums un tūska plākstera pielīmēšanas vietā, āda kļūst slapja un mirdzoša. Dažos gadījumos tās varētu būt par otrās pakāpes apdeguma pazīmes, un nepieciešama neatliekamā palīdzība.

-Biežums nav zināms: biežumu nevar noteikt pēc pieejamiem datiem

Pastāstiet Jūsu ārstam, ja Jums parādās kāda no sekojošām blakusparādībām vai tā pasliktinās:

apsārtums vai sāpes plākstera pielīmēšanas vietā, kas ilgst vairāk par vienu dienu.

-Ļoti bieži: var rasties vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem

nieze, uztūkumi, pūslīši, tūska, ādas sausums plākstera pielīmēšanas vietā, dedzināšanas sajūta, sāpes ekstremitātēs.

-Bieži: var rasties 1 no 10 cilvēkiem

čulgas, durstīšanas sajūta, ādas iekaisums, paaugstināta vai samazināta ādas jutība, ādas reakcijas, kairinājums, zilums plākstera pielīmēšanas vietā.

-Retāk: var rasties 1 no 100 cilvēkiem

garšas sajūtas pavājināšanās, roku un kāju jutības samazināšanās, acu kairinājums, klepus, rīkles kairinājums, slikta dūša, nieze, muskuļu spazmas, jostas roze, roku un kāju tūska.

-Retāk: var rasties 1 no 100 cilvēkiem

nejauša iedarbība (tostarp, sāpes acīs, acu un rīkles kairinājums un klepus).

-Biežums nav zināms: biežumu nevar noteikt pēc pieejamiem datiem

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5.Kā uzglabāt Qutenza

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa, kas norādīts uz kastītes pēc “Derīgs līdz”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Qutenza plāksteris lietošanai uz ādas: uzglabāt izklātā veidā oriģinālā paciņā un kastītē. Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

Attīrošais gels: uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

Pēc paciņas atvēršanas Qutenza jāizlieto divu stundu laikā.

Izlietoto un neizlietoto Qutenza plāksteru iznīcināšana

Pieskaroties šiem priekšmetiem, Jums pirkstos var rasties durstīšanas sajūta. Jūsu ārsts vai medicīnas māsa pirms izmešanas drošā veidā ieliks tos polietilēna maisā. Qutenza plāksteri un ar ārstēšanu saistītie materiāli jāiznīcina pienācīgā veidā.

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Qutenza satur

Aktīvā viela ir kapsaicīns. Katrs 280 cm2 liels plāksteris satur 179 mg kapsaicīna (capsaicin) vai katrs plākstera cm2 satur 640 mikrogramus kapsaicīna (8 % (masas %)).

Citas uz ādas lietojamo Qutenza plāksteru sastāvdaļas:

Matrice: silikona līmvielas

dietilēnglikola monoetilēteris silikoneļļa

etilceluloze Nr.50 (E462)

Pamata slānis: poliestera pamata slānis

balto pigmentu Nr.6 saturoša apdrukas tinte

Noņemamais aizsargslānis:

poliestera vielas izdalīšanas slānis

Qutenza plāksteris tiek piegādāts kopā ar attīrošā gela tūbu, kas nesatur aktīvo vielu.

Attīrošais gels satur šādas vielas:

makrogols 300 karbomērs attīrīts ūdens

nātrija hidroksīds (E524) dinātrija edetāts butilhidroksianizols (E320)

Qutenza ārējais izskats un iepakojums

Qutenza ir plāksteris lietošanai uz ādas.

Katrs plāksteris ir 14 cm x 20 cm (280 cm2) liels un tam ir pašpielīpošā puse, kas satur aktīvo vielu, un ārējā virsma – pamata slānis. Pašpielīpošā puse ir pārklāta ar noņemamu, caurspīdīgu, neapdrukātu, diagonāli iegrieztu pārklājumu. Uz pamata slāņa ārējās virsmas ir uzdrukāts “capsaicin 8%”.

Katrā Qutenza kastītē ir viena vai divas paciņas un viena tūba attīrošā gela (50 g). Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Grünenthal GmbH Zieglerstraße 6 52078 Aachen

Vācija

Ražotājs

GP Grenzach Produktions GmbH (GP)

Emil-Barell-Strasse 7

D-79639 Grenzach-Wyhlen

Vācija

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

S.A. Grünenthal N.V.

Astellas Pharma a/s

Lenneke Marelaan 8

Danija

1932 Sint-Stevens-Woluwe

Tel: +45 43 430355

België/Belgique/Belgien

 

Tél/Tel: + 32 (0)2 290 52 00

 

beinfo@grunenthal.com

 

България

Luxembourg/Luxemburg

Астелас Фарма ЕООД

S.A. Grünenthal N.V.

Teл.: + 359 2 862 53 72

Lenneke Marelaan 8

 

1932 Sint-Stevens-Woluwe

 

België/Belgique/Belgien

 

Tél/Tel: + 32 (0)2 290 52 00

 

beinfo@grunenthal.com

Česká republika

Magyarország

Astellas Pharma s.r.o.

Astellas Pharma Kft.

Tel: +420 236 080300

Tel.: + 36 1 577 8200

Danmark

Malta

Grünenthal Denmark ApS

E.J. Busuttil Ltd.

Tlf: +45 8888 3200

Tel: +356 21447184

Deutschland

Nederland

Grünenthal GmbH

Grünenthal B.V.

Zieglerstr. 6

De Corridor 21K

DE-52078 Aachen

NL-3621 ZA Breukelen

Tel: + 49 241 569-1111

Tel:+31 (0)30 6046370

service@grunenthal.com

info.nl@grunenthal.com

Eesti

Norge

Astellas Pharma a/s

Grünenthal Norway AS

Taani

Tlf: +47 22 99 60 54

Tel: +45 43 430355

 

Ελλάδα

Österreich

Astellas Pharmaceuticals AEBE

Grünenthal GmbH

Τηλ: +30 210 8189900

Campus 21, Liebermannstraße A01/501

 

2345 Brunn am Gebirge

 

España

Polska

Grünenthal Pharma, S.A.

Astellas Pharma Sp.z.o.o.

C/Dr. Zamenhof, 36

Tel.: + 48 225451 111

E-28027 Madrid

 

Tel: +34 (91) 301 93 00

 

France

Portugal

Laboratoires Grünenthal SAS

Grünenthal, S.A.

Immeuble Eurêka

Alameda Fernão Lopes, 12-8.º A

19 rue Ernest Renan

P-1495 - 190 Algés

CS 90001

Tel: +351 / 214 72 63 00

F- 92024 Nanterre Cedex

 

Tél: + 33 (0)1 41 49 45 80

 

Hrvatska

România

Astellas d.o.o.

S.C.Astellas Pharma SRL

Tel : +385 1 670 01 02

Tel: +40 (0)21 361 04 95/96/92

Ireland

Slovenija

Grünenthal Pharma Ltd

Astellas Pharma d.o.o.

4045 Kingswood Road,

Tel: +386 (0)14011400

Citywest Business Park

 

IRL – Citywest Co., Dublin

 

Tel: +44 (0)870 351 8960

 

medicalinformationie@grunenthal.com

 

Ísland

Slovenská republika

Grünenthal Denmark ApS

Astellas Pharma s.r.o.,

Danmörk

Tel: +421 2 4444 2157

Sími: +45 8888 3200

 

Italia

Suomi/Finland

Grünenthal Italia S.r.l.

Grünenthal Finland Oy

Tel: +39 02 4305 1

Puh/Tel: +358 9 50991

Κύπρος

Sverige

Astellas Pharmaceuticals AEBE

Grunenthal Sweden AB

Ελλάδα

Tel: +46 (0)8 643 40 60

Τηλ: +30 210 8189900

 

Latvija

United Kingdom

Astellas Pharma a/s

Grünenthal Ltd

Dānija

1 Stokenchurch Business Park

Tel: + 45 43 430355

Ibstone Road, HP14 3FE – UK

 

Tel: +44 (0)870 351 8960

 

medicalinformationuk@grunenthal.com

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta

Citi informācijas avoti

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu.

Tālāk sniegtā informācija paredzēta tikai medicīnas vai veselības aprūpes speciālistiem:

Kopā ar šo lietošanas instrukciju ir pieejams arī pilns zāļu apraksts.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas