Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ReFacto AF (moroctocog alfa) – Zāļu apraksts - B02BD02

Updated on site: 09-Oct-2017

Zāļu nosaukumsReFacto AF
ATĶ kodsB02BD02
Vielamoroctocog alfa
RažotājsPfizer Ltd

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

ReFacto AF 250 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai ReFacto AF 500 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai ReFacto AF 1000 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai ReFacto AF 2000 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai

ReFacto AF 250 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai pilnšļircē ReFacto AF 500 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai pilnšļircē ReFacto AF 1000 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai pilnšļircē ReFacto AF 2000 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai pilnšļircē ReFacto AF 3000 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai pilnšļircē

2.KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

ReFacto AF 250 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai Katrs flakons satur vismaz 250 SV* alfa moroktokoga** (moroctocog alfa**). Pēc izšķīdināšanas katrs ml šķīduma satur aptuveni 62,5 SV alfa moroktokoga.

ReFacto AF 500 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai Katrs flakons satur vismaz 500 SV* alfa moroktokoga** (moroctocog alfa**). Pēc izšķīdināšanas katrs ml šķīduma satur aptuveni 125 SV alfa moroktokoga.

ReFacto AF 1000 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai Katrs flakons satur vismaz 1000 SV* alfa moroktokoga** (moroctocog alfa**). Pēc izšķīdināšanas katrs ml šķīduma satur aptuveni 250 SV alfa moroktokoga.

ReFacto AF 2000 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai Katrs flakons satur vismaz 2000 SV* alfa moroktokoga** (moroctocog alfa**). Pēc izšķīdināšanas katrs ml šķīduma satur aptuveni 500 SV alfa moroktokoga.

ReFacto AF 250 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai pilnšļircē Katrs flakons satur vismaz 250 SV* alfa moroktokoga** (moroctocog alfa**).

Pēc izšķīdināšanas katrs ml šķīduma satur aptuveni 62,5 SV alfa moroktokoga.

ReFacto AF 500 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai pilnšļircē Katrs flakons satur vismaz 500 SV* alfa moroktokoga** (moroctocog alfa**).

Pēc izšķīdināšanas katrs ml šķīduma satur aptuveni 125 SV alfa moroktokoga.

ReFacto AF 1000 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai pilnšļircē Katrs flakons satur vismaz 1000 SV* alfa moroktokoga** (moroctocog alfa**).

Pēc izšķīdināšanas katrs ml šķīduma satur aptuveni 250 SV alfa moroktokoga.

ReFacto AF 2000 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai pilnšļircē Katrs flakons satur vismaz 2000 SV* alfa moroktokoga** (moroctocog alfa**).

Pēc izšķīdināšanas katrs ml šķīduma satur aptuveni 500 SV alfa moroktokoga.

ReFacto AF 3000 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai pilnšļircē Katrs flakons satur vismaz 3000 SV* alfa moroktokoga** (moroctocog alfa**).

Pēc izšķīdināšanas katrs ml šķīduma satur aptuveni 750 SV alfa moroktokoga.

*Aktivitāte (Starptautiskās vienībās) ir noteikta, izmantojot Eiropas Farmakopejas hromogēno pārbaudes metodi.

Specifiskā ReFacto AF aktivitāte ir 7600-13800 SV/mg olbaltumvielu.

**Cilvēka VIII koagulācijas faktoru iegūst ar rekombinantās DNS tehnoloģiju no Ķīnas kāmju olnīcu (ĶKO) šūnām. Alfa moroktokogs ir glikoproteīns, kas satur 1438 aminoskābes, kuru secība ir

salīdzināma ar VIII faktora 90 + 80 kDa formu (t.i. ar izlaistu B-domēnu) un līdzīga no plazmas izdalītajai transformētajai molekulai.

ReFacto ražošanas process tika modificēts, lai šūnu kultūras apstrādes, attīrīšanas un gatavās zāļu formas ieguves procesā eliminētu jebkurus eksogēnos cilvēka vai dzīvnieka izcelsmes proteīnus, turklāt preparāta nosaukums tika mainīts pret ReFacto AF.

Palīgviela ar zināmu iedarbību:

Pēc izšķīdināšanas katrs flakons vai pilnšļirce satur 1,23 mmol (29 mg) nātrija

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3.ZĀĻU FORMA

ReFacto AF 250 SV, 500 SV, 1000 SV, 2000 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai

Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai Balts vai gandrīz balts liofilizāts/pulveris

Dzidrs, bezkrāsains šķīdinātājs

ReFacto AF 250 SV, 500 SV, 1000 SV, 2000 SV, 3000 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai pilnšļircē

Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai pilnšļircē Balts vai gandrīz balts liofilizāts/pulveris pilnšļirces augšējā nodalījumā Dzidrs, bezkrāsains šķīdinātājs pilnšļirces apakšējā nodalījumā

4.KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1.Terapeitiskās indikācijas

Pacientu ar A hemofiliju (iedzimts VIII faktora trūkums) ārstēšanai un asiņošanas profilaksei.

ReFacto AF ir piemērots lietošanai visu vecumu pieaugušajiem un bērniem, ieskaitot jaundzimušos.

ReFacto AF nesatur Villebranda (Willebrand) faktoru un tādēļ nav indicēts Villebranda slimības gadījumā.

4.2.Devas un lietošanas veids

Ārstēšanu drīkst veikt tikai ārsta uzraudzībā, kuram ir pieredze A hemofilijas ārstēšanā.

Terapijas uzraudzība

Ārstēšanas kursa laikā iesaka noteikt VIII faktora līmeni, lai vadītos pēc ieteikumiem devu izvēlē un noteiktu atkārtotas infūzijas ievadīšanas biežumu. Atsevišķiem pacientiem var būt atšķirīga atbildes reakcija uz VIII faktoru, uzrādot atšķirīgus pusperiodu un atjaunošanos. Iespējams, pacientiem ar pārāk lielu vai pārāk mazu ķermeņa masu būs jākoriģē no ķermeņa masas atkarīgās devas. It īpaši lielas ķirurģiskas iejaukšanās gadījumā obligāti jāveic aizstājterapijas precīza uzraudzība, izmantojot koagulācijas analīzes (plazmas VIII faktora aktivitāte).

Novērojot pacienta VIII faktora aktivitāti ārstēšanas laikā ar ReFacto AF, ir ieteicams izmantot hromogēnās pārbaudes metodi. Izmantojot in vitro uz tromboplastīna laiku (aPTT) balstītu vienas stadijas recēšanas pārbaudes metodi VIII faktora aktivitātes noteikšanai pacientu asins paraugos, plazmas VIII faktora aktivitātes rezultātus var būtiski ietekmēt gan aPTT reaģenta veids, gan pārbaudē izmantotais atsauces standarts. Turklāt būtiski var atšķirties uz aPTT balstītas vienas stadijas recēšanas

pārbaudes metodes un hromogēnās pārbaudes metodes rezultāti. Parasti vienas stadijas recēšanas pārbaudes metode dod par 20–50% zemāku rezultātu, nekā hromogēnā substrāta metode. Lai koriģētu šo neatbilstību, var izmantot ReFacto AF laboratorisko standartu (skatīt 5.2. apakšpunktu). Tas ir īpaši svarīgi, mainot laboratoriju un/vai izmantotos reaģentus.

Devas

Devas un aizstājterapijas ilgums ir atkarīgs no VIII faktora deficīta smaguma pakāpes, no asiņošanas lokalizācijas un apjoma, un no pacienta klīniskā stāvokļa. Ordinējamās devas jānosaka, vadoties pēc pacienta klīniskās atbildes reakcijas. Inhibitora klātbūtnē nepieciešams lietot lielākas devas vai nepieciešama atbilstoša specifiska ārstēšana.

Ievadāmo VIII faktora vienību skaits ir izteiktas starptautiskajās vienībās (SV), kas atbilst pašreiz PVO apstiprinātajiem standartiem VIII faktora produktiem. VIII faktora aktivitāte plazmā ir izteikta vai nu procentos (attiecībā pret normālu cilvēka plazmu) vai SV (attiecībā pret VIII faktora Starptautisko standartu plazmā). Viena VIII faktora aktivitātes SV atbilst VIII faktora daudzumam vienā ml normālas cilvēka plazmas.

Citām alfa moroktokogu saturošām zālēm, kas ir reģistrētas lietošanai ārpus Eiropas, ir atšķirīga ražošanas aktivitāte, kas kalibrēta atbilstoši PVO starptautiskajam standartam, balstoties uz vienas stadijas recēšanas pārbaudes metodi; šo zāļu piešķirtais nosaukums ir XYNTHA. Tā kā XYNTHA un ReFacto AF aktivitāte tika kalibrēta ar atšķirīgām metodēm, 1 SV zālēm XYNTHA (kalibrēts, izmantojot vienas stadijas pārbaudes metodi) atbilst aptuveni 1,38 SV ReFacto AF (kalibrēts, izmantojot hromogēnās pārbaudes metodi). Nozīmējot ReFacto AF pacientam, kurš parasti tiek ārstēts ar XYNTHA, ārstējošais ārsts var apsvērt devas pielāgošanas ieteikumus, kas balstīti uz VIII faktora atšķirīgajām atjaunošanās vērtībām.

Balstoties uz savu pašreizējo režīmu, cilvēkiem ar A hemofiliju ieteicams ceļojumu laikā ņemt līdzi plānotajai lietošanai atbilstošus VIII faktora krājumus. Pirms ceļojuma pacientiem ieteicams konsultēties ar savu veselības aprūpes speciālistu.

Terapija pēc pieprasījuma

Nepieciešamā VIII faktora devas aprēķināšana pamatojas uz empīriskiem datiem, kur VIII faktora 1 SV uz kilogramu ķermeņa masas ierosina plazmas VIII faktora aktivitāti par 2 SV/dl uz SV/kg. Nepieciešamo devu nosaka, izmantojot šādu formulu:

Nepieciešamās vienības (SV) = ķermeņa masas (kg) x vēlamais VIII faktora palielinājums (% vai SV/dl) x 0,5 (SV/kg uz SV/dl), kur 0,5 SV/kg uz SV/dl atspoguļo tādas stāvokļa uzlabošanās apgriezto lielumu, kuru parasti novēro pēc VIII faktora infūzijas.

Nepieciešamajam daudzumam un lietošanas biežumam vienmēr jābūt orientētam uz individuālā gadījuma klīnisko efektivitāti.

Asiņošanas gadījumā VIII faktora aktivitāte nedrīkst nokristies zem noteiktā plazmas līmeņa (% no normālā vai SV/dl) attiecīgajā laika periodā. Devu piemērošanai asiņošanas epizožu un operāciju laikā iesaka izmantot sekojošo tabulu:

Asiņošanas apjoms/

Nepieciešamais VIII faktora

Devu biežums (stundās)/

Ķirurģiskās procedūras

līmenis (% vai SV/dl)

Terapijas ilgums (dienās)

veids

 

 

Asiņošanas

 

 

Agrīnas hemartrozes,

20-40

Atkārtot katras 12-24 stundas.

muskuļu asiņošanas vai

 

Ne mazāk par 1 dienu, līdz

asiņošanas mutes dobumā

 

asiņošana, par ko liecina

 

 

sāpes, izzūd vai līdz tiek

 

 

panākta izveseļošanās.

Daudz intensīvākas

30-60

Infūziju atkārtot katras 12-24

hemartrozes, muskuļu

 

stundas 3-4 dienas vai ilgāk,

asiņošanas vai hematomas

 

līdz izzūd sāpes vai akūtā

 

 

simptomātika.

Dzīvībai bīstamas asiņošanas

60-100

Infūziju atkārtot katras 8-24

 

 

stundas, līdz tiek novērsti

 

 

draudi.

Ķirurģijā

 

 

Mazā ķirurģija, ieskaitot zoba

30-60

Katras 24 stundas, vismaz 1

ekstrakcijas

 

dienu, līdz tiek panākta

 

 

izveseļošanās.

Lielā ķirurģija

80-100

Infūziju atkārtot katras 8-24

 

(pirms un pēc operācijas)

stundas līdz tiek sasniegta

 

 

adekvāta brūces sadzīšana,

 

 

pēc tam vēl vismaz 7 dienas,

 

 

lai nodrošinātu VIII faktora

aktivitāti no 30% līdz 60% (SV/dl).

Lietošana profilaktiskos nolūkos

Ilgtermiņa asiņošanas profilaksei pacientiem ar smagu A hemofiliju parastās VIII faktora devas ir 20 līdz 40 SV uz ķermeņa masas kilogramu ar 2 līdz 3 dienu intervāliem. Dažos gadījumos, īpaši jaunākiem pacientiem, var būt nepieciešami īsāki starpdevu intervāli vai lielākas devas.

Pediatriskā populācija

Ārstējot mazus bērnus, kuri jaunāki par 6 gadiem, ar ReFacto AF, ir jāņem vērā, ka viņiem būs nepieciešamas relatīvi lielākas devas nekā pieaugušajiem un lieliem bērniem. ReFacto pētījumā bērniem, kuri ir jaunāki par 6 gadiem, farmakokinētiskajā analīzē tika konstatēts, ka viņiem pusperiods ir mazāks un atjaunošanās notiek lēnāk nekā vecākiem bērniem un pieaugušajiem (skatīt 5.2. apakšpunktu). Klīnisko pētījumu laikā bērniem, kuri jaunāki par 6 gadiem, profilaktiski lietotā vidējā ReFacto deva bija 50 SV/kg, un tika novērota vidēji 6,1 asiņošanas epizode gadā. Vecākiem bērniem un pieaugušajiem profilaktiski tika lietota vidējā deva 27 SV/kg un tika novērotas vidēji 10 asiņošanas epizodes gadā. Klīniskajā pētījumā vidējā vienas infūzijas ReFacto deva, kas asiņošanas gadījumā tika izmantota par 6 gadiem jaunākiem bērniem, bija lielāka nekā attiecīgi vecākiem bērniem un pieaugušajiem ievadītā vidējā deva (attiecīgi 51,3 IV/kg un 29,3 IV/kg).

Gados vecāki cilvēki

Klīniskajos pētījumos netika ietverti pacienti no 65 gadu vecuma. Gados vecākiem cilvēkiem deva jānosaka individuāli.

Nieru vai aknu darbības traucējumi

Klīniskie pētījumi par devu pielāgošanu pacientiem ar nieru vai aknu darbības traucējumiem nav veikti.

Lietošanas veids

Intravenozai lietošanai.

ReFacto AF ievada intravenozas infūzijas veidā vairāku minūšu laikā pēc liofilizētā pulvera injekciju šķīduma pagatavošanai šķīdināšanas 9 mg/ml (0,9%) nātrija hlorīda šķīdumā injekcijām (pievienots). Ievadīšanas ātrums ir atkarīgs no tā, kā jūtas pacients. Ja zāles ievada personas, kuras nav veselības aprūpes speciālisti, ieteicams viņus attiecīgi apmācīt.

Ieteikumus par zāļu izšķīdināšanu pirms ievadīšanas skatīt 6.6. apakšpunktā.

4.3.Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām.

Zināma alerģiska reakcija pret kāmju olbaltumvielu.

4.4.Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Paaugstināta jutība

Ir novērotas alerģiska tipa paaugstinātas jutības reakcijas, lietojot ReFacto AF. Šīs zāles satur kāmju olbaltumvielu „pēdas”. Pacienti jābrīdina, ka gadījumā, ja parādās paaugstinātas jutības simptomi, nekavējoties jāpārtrauc zāļu lietošana un jāsazinās ar savu ārstu. Pacienti jāinformē par paaugstinātas jutības reakciju agrīniem simptomiem, ieskaitot nātreni, ģeneralizētu nātreni, spiediena sajūtu krūtīs, sēkšanu, hipotensiju un anafilaksi.

Šoka gadījumā jāievēro vispārpieņemtie medicīnas standarti šoka terapijai.

Neitralizējošās antivielas (inhibitori)

Neitralizējošo antivielu (inhibitoru) veidošanās pret VIII faktoru ir zināma komplikācija, kas rodas A hemofilijas pacientu ārstēšanas laikā. Šie inhibitori parasti ir IgG imūnglobulīni ar antikoagulanta aktivitāti tieši pret VIII faktoru, kuru daudzumu nosaka Betesda vienībās (BV) plazmas ml, izmantojot Betesda pārbaudes metodes Nijmegena modifikāciju. Inhibitoru attīstības risks ir savstarpēji saistīts ar antihemofiliskā VIII faktora lietošanas ilgumu, šis risks ir augstāks pirmo 20 dienu lietošanas laikā. Inhibitori reti attīstās pēc pirmajām 100 lietošanas dienām.

Inhibitoru (zema titra) recidīva gadījumi tika novēroti pēc pārejas no viena veida rekombinantā faktora VIII produkta uz citu iepriekš ārstētiem pacientiem pēc vairāk nekā 100 lietošanas dienām, ar inhibitoru veidošanos anamnēzē. Tāpēc pēc šādas pārejas ieteicams rūpīgi novērot visus pacientus, vai neveidojas inhibitori.

Visi pacienti, kuri tiek ārstēti ar VIII koagulācijas faktora līdzekļiem, ir rūpīgi jānovēro, vai neveidojas inhibitori, veicot atbilstošus klīniskos novērojumus un laboratorijas izmeklējumus. Ja netiek sasniegts gaidāmais VIII faktora aktivitātes līmenis plazmā, vai ja asiņošana netiek kontrolēta ar atbilstošu devu, jāveic testēšana, lai noteiktu VIII faktora inhibitora esamību plazmā. Pacientiem, kuriem ir augsta titra inhibitors, VIII faktora terapija var būt neefektīva un vajadzētu apsvērt citas ārstēšanās iespējas. Šādu pacientu aprūpe jāveic ārstiem ar pieredzi hemofilijas ārstēšanā un VIII faktora inhibitoru lietošanā.

Ziņojumi par efektivitātes trūkumu

Klīniskajos pētījumos un ReFacto pēcreģistrācijas periodā ir saņemti ziņojumi par efektivitātes trūkumu galvenokārt pacientiem, kuriem zāles tika ievadītas profilakses nolūkos. Efektivitātes trūkums, saskaņā ar ziņojumiem, izpaudās kā mērķa locītavu asiņošana, asiņošana citās locītavās vai arī pacienta subjektīvās izjūtas par to, ka asiņošana ir atkārtojusies. Lai nodrošinātu adekvātu reakciju uz terapiju, parakstot ReFacto AF, ir svarīgi individuāli titrēt un uzturēt katra pacienta faktora līmeni (skatīt 4.8. apakšpunktu).

Stingri ieteicams ik reizi, kad pacientam tiek ievadīts ReFacto AF, pierakstīt zāļu nosaukumu un sērijas numuru, kas norādīts uz kastītes, lai varētu sasaistīt pacientu un zāļu sērijas numuru. Pacients var izmantot vienu no nolobāmajām etiķetēm, kas ir uz flakona vai pilnšļirces, lai pierakstītu sērijas numuru savā dienasgrāmatā vai lai ziņotu par kādām blakusparādībām.

Sirds-asinsvadu notikumi

Pacientiem ar esošiem sirds-asinsvadu riska faktoriem aizstājterapija ar VIII faktoru var paaugstināt sirds-asinsvadu notikumu risku.

Ar katetra ievadi saistītas komplikācijas

Ja ir nepieciešama centrālā venozās piekļuves ierīce (CVPI), ir jāapsver risks, kas saistīts ar CVPI radītām komplikācijām, ieskaitot lokālas infekcijas, bakterēmiju un katetra vietas trombozi (skatīt 4.8. apakšpunktu).

Nātrija saturs

Pēc izšķīdināšanas zāles satur 1,23 mmol (29 mg) nātrija katrā flakonā vai pilnšļircē, kas jāņem vērā pacientiem ar kontrolētu nātrija diētu.

4.5.Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Nav saņemti ziņojumi par rekombinanto VIII koagulācijas faktoru saturošu līdzekļu mijiedarbību ar citām zālēm.

4.6.Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Nav veikti pētījumi ar dzīvniekiem par VIII faktora ietekmi uz reprodukcijas funkcijām, tādējādi nav pieejami dati par ietekmi uz fertilitāti. Tā kā sievietēm A hemofilija sastopama reti, nav pieredzes par VIII faktora lietošanu grūtniecības un barošanas ar krūti periodā. Tādēļ VIII faktoru grūtniecības un bērna barošanas ar krūti laikā nevajadzētu lietot, ja vien nav absolūta nepieciešamība.

4.7.Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

ReFacto AF neietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

4.8.Nevēlamās blakusparādības

Drošuma profila kopsavilkums

Retos gadījumos ar ReFacto ārstētajiem pacientiem ir novērotas paaugstinātas jutības vai alerģiskas reakcijas (to skaitā angioedēma, dedzināšanas un durstīšanas sajūta infūzijas vietā, drebuļi, pietvīkums, ģeneralizēta nātrene, galvassāpes, nātrene, hipotensija, letarģija, slikta dūša, nemiers, tahikardija, spiediena sajūta krūtīs, tirpšana, vemšana un sēkšana), kas atsevišķos gadījumos var attīstīties līdz smagai anafilaksei, tajā skaitā šokam (skatīt 4.4. apakšpunktu).

ReFacto AF var saturēt kāmju olbaltumvielu „pēdas”. Ļoti retos gadījumos ir novērota antivielu veidošanās pret kāmju olbaltumvielām, tomēr klīniskas sekas nav novērotas. ReFacto pētījumā 20 no 113 (18 %) agrāk ārstētiem pacientiem palielinājās CHO antivielu titrs, tomēr klīniskā ietekme netika novērota.

Ir labi zināms, ka, ārstējot A hemofilijas slimniekus, parādās neitralizējošās antivielas (inhibitori) pret VIII faktoru. Tāpat kā citu koagulācijas VIII faktora produktu lietošanas laikā, jānovēro, vai pacientiem parādīsies inhibitori, kurus titrē Betesda (Bethesda) vienībās (BV), izmantojot Betesda pārbaudes metodes Nijmegena modifikāciju. Ja šādi inhibitori parādās, tie var izpausties kā nepietiekama klīniskā reakcija. Šādā gadījumā ieteicams griezties specializētā hemofilijas centrā.

Nevēlamo blakusparādību uzskaitījums tabulas veidā

Tālāk redzamā tabula ir izveidota saskaņā ar MedDRA orgānu sistēmu klasifikāciju (OSK un ieteikto terminu līmeni). Biežums novērtēts saskaņā ar šādām kategorijām: ļoti bieži ( 1/10); bieži ( 1/100 līdz <1/10) un retāk ( 1/1000 līdz <1/100). Tabulā ir uzskaitītas nevēlamās blakusparādības, par

kurām ir ziņots klīniskajos pētījumos ar ReFacto vai ReFacto AF. Biežums ir noteikts pēc terapijas laikā novērotām jebkādas cēloņsakarības nevēlamām blakusparādībām, kas radušās apkopotos klīniskos pētījumos 655 personām (554 iepriekš ārstētas personas, 101 iepriekš neārstētas personas).

Katrā sastopamības biežuma grupā blakusparādības sakārtotas to nopietnības samazinājuma secībā.

Orgānu sistēmu

Ļoti bieži

Bieži

Retāk

≥ 1/10

≥ 1/100

≥ 1/1000 līdz

klasifikācija

 

līdz < 1/10

< 1/100

 

 

Asins un limfātiskās

VIII faktora

VIII faktora inhibīcija

 

sistēmas traucējumi

inhibīcija

(iepriekš ārstētas

 

 

(iepriekš

personas)

 

 

neārstētas

 

 

 

personas)

 

 

Imūnās sistēmas

 

 

Anafilaktiskas reakcijas

traucējumi

 

 

 

Vielmaiņas un uztures

 

Samazināta apetīte

 

traucējumi

 

 

 

Nervu sistēmas

Galvassāpes

Reibonis

Perifērā neiropātija; miegainība;

traucējumi

 

 

disgēzija

Sirds funkcijas

 

 

Stenokardija; tahikardija;

traucējumi

 

 

sirdsklauves

Asinsvadu sistēmas

 

Hemorāģija; hematoma

Hipotensija; tromboflebīts;

traucējumi

 

 

karstuma viļņi

Elpošanas sistēmas

Klepus

 

Aizdusa

traucējumi, krūšu

 

 

 

kurvja un videnes

 

 

 

slimības

 

 

 

Kuņģa-zarnu trakta

 

Caureja; vemšana;

 

traucējumi

 

sāpes vēderā; nelabums

 

Ādas un zemādas audu

 

Nātrene; izsitumi;

Hiperhidroze

bojājumi

 

nieze

 

Skeleta-muskuļu un

Artralģija

Mialģija

 

saistaudu sistēmas

 

 

 

bojājumi

 

 

 

Vispārēji traucējumi un

Drudzis

Drebuļi; reakcija

Astēnija; reakcija injekcijas

reakcijas ievadīšanas

 

katetra ievadīšanas

vietā; sāpes injekcijas vietā;

vietā

 

vietā

iekaisums injekcijas vietā

Orgānu sistēmu

Ļoti bieži

Bieži

Retāk

≥ 1/10

≥ 1/100

≥ 1/1000 līdz

klasifikācija

 

līdz < 1/10

< 1/100

 

 

Izmeklējumi

 

Pozitīvs antivielu tests;

Paaugstināts

 

 

pozitīvs

aspartātaminotransferāzes

 

 

VIII antifaktora

līmenis; paaugstināts

 

 

antivielu tests

alanīnaminotransferāzes

 

 

 

līmenis; paaugstināts bilirubīna

 

 

 

līmenis asinīs, paaugstināts

 

 

 

kreatinīnfosfokināzes līmenis

 

 

 

asinīs

Atsevišķu nevēlamo blakusparādību apraksts

 

 

VIII faktora nomākums

 

 

 

ReFacto AF klīniskajā pētījumā iepriekš ārstētiem pacientiem [in previously treated patients (PTPs)] VIII faktora inhibitoru parādīšanās biežums bija galvenais drošības mērķa kritērijs. 94 pacientiem, kuru lietošanas dienu [exposure days (ED)] mediāna bija 76 dienas (no 1 līdz 92 dienām) tika novēroti divi klīniski neizpausti, zema titra, īslaicīgi inhibitori, savukārt, pārbaudot 89 pacientus, kas zāles bija lietojuši vismaz 50 dienas, tādi bija 2,2%. ReFacto AF atbalsta pētījumā 1 de novo un 2 atkārotinoteikti inhibitori (visi zemā titrā, kā noteica centrālā laboratorija) tika konstatēti, pārbaudot 110 pacientus, lietošanas dienu mediāna bija 58 dienas (no 5 līdz 140 dienām), 98 pacienti lietoja ReFacto AF vismaz 50 dienas. Deviņdesmit astoņiem (98) pacientiem no 110 sākotnējiem pacientiem ReFacto AF lietošana tika turpināta otrajā atbalsta pētījumā un attiecīgi tā tika pagarināta par vidēji 169 dienām (no 9 līdz 425 dienām). Tika konstatēts viens (1) papildu zema titra de novo inhibitors. Šajos pētījumos novēroto inhibitoru rašanās biežums ietilpa paredzētajā diapazonā.

Klīniskajā pētījumā iepriekš ārstētiem hemofilijas A pacientiem (VIII faktors: C<2%), kuriem tika veikta plaša ķirurģiska iejaukšanās,1 gadījumā no 30 pacientiem, kuri saņēma ReFacto AF terapiju, tika konstatēts inhibitors.

PTP klīniskā pētījumā par ReFacto iedarbību, pārbaudot 113 pacientus, tika konstatēts viens (1) inhibitoru veidošanās gadījums. Ir saņemti arī atsevišķi ziņojumi par augsta titra inhibitoru parādīšanos iepriekš ārstētu pacientu grupā.

Tiek veikti klīniskie pētījumi iepriekš neārstētiem pacientiem (PUPs - previously untreated patients) ar ReFacto AF. Klīniskajā pētījumā ar ReFacto 32 no 101 (32%) PUPs (FVIII:C < 2%) attīstījās inhibitori. 19 no 62 pacientiem ar FVIII: C < 1% attīstījās inhibitors (31%). Visā pacientu kohortā (n=101) no 32 gadījumiem, kad attīstījās inhibitori, 16 (16%) tika klasificēti kā augsta titra (≥ 5 BV/ml), bet 16 (16%) – kā zema titra (< 5 BV/ml). Vidējais lietošanas dienu skaits līdz inhibitoru attīstībai, šiem 32 pacientiem bija 12 (diapazons 3-49). No 16 pacientiem ar augstu titru 15 pacienti saņēma imunitātes tolerances indukciju (ITI). No 16 pacientiem ar zemu titru ITI sāka 10 pacientiem.

Pediatriskā populācija

Ziņots par vienu cistas gadījumu 11 gadus vecam pacientam un vienu apjukuma gadījumu 13 gadus vecam pacientam, un abi, iespējams, ir saistīti ar ReFacto AF lietošanu.

ReFacto AF drošums tika vērtēts, pārbaudot iepriekš ārstētus bērnus un pusaudžus (n=18, vecums: 12-16 gadi pētījumā un n=49, vecums: 7-16 gadi palīgpētījumā). Lai gan pētījumā apsekoto bērnu skaits nav liels, 7–16 gadus veciem bērniem blakusparādības tiek konstatētas biežāk nekā pieaugušajiem. Turpinās klīniskie pētījumi par ReFacto AF lietošanu ārstēšanā bērniem, jaunākiem par 6 gadiem.

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju

4.9.Pārdozēšana

Nav ziņots par rekombinantā VIII koagulācijas faktora pārdozēšanas simptomiem.

5.FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1.Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: hemostatiski līdzekļi, VIII asins koagulācijas faktors; ATĶ kods: B02BD02.

ReFacto AF satur rekombinantu VIII koagulācijas faktoru ar atšķeltu B-domēnu (alfa moroktokogu). Tas ir glikoproteīns ar molekulmasu apmēram 170 000 Da, kas sastāv no 1438 aminoskābēm. ReFacto AF ir rekombinanta substance uz DNS bāzes, kuras īpašības ir līdzīgas endogēnā VIII faktora īpašībām. VIII faktora aktivitāte ir ievērojami samazināta A hemofilijas pacientiem, un tādēļ viņiem ir nepieciešama aizstājterapija.

VIII faktors saistās ar Villebranda (Willebrand) faktoru pacienta asinsrites sistēmā, ja to infuzē hemofilijas slimniekiem.

Aktivētais VIII faktors darbojas kā kofaktors XI faktora aktivizācijai, paātrinot X faktora konversāciju par aktivētu X faktoru. Aktivētais X faktors pārvērš protrombīnu par trombīnu. Pēc tam trombīns pārvērš fibrinogēnu fibrīnā, un veidojas trombs. A hemofilija ir ar dzimumu saistīta iedzimta asins koagulācijas slimība, ko izraisa samazinātais VIII:C faktora līmenis, un tā rezultātā, vai nu spontāni vai arī negadījumu vai traumu dēļ, izteikti asiņo locītavas, muskuļi un iekšējie orgāni.

Aizstājterapijas rezultātā palielinās VIII faktora līmenis plazmā, tādējādi ir iespējama īslaicīga faktora deficīta un noslieces uz asiņošanām korekcija.

Imūnās tolerances indukcija

Imūnās tolerances indukcijas (ITI) dati tika savākti, novērojot pacientus ar A hemofiliju, kuriem bija attīstījušies inhibitori pret VIII faktoru. Kā daļu no galvenā ReFacto AF pētījuma iepriekš neārstētiem pacientiem (PUPs), tika pārskatīti 25 pacientu ITI dati (skatīt 4.8. apakšpunktu). No šiem

25 pacientiem 20 pacientiem inhibitoru titrs bija krities līdz < 0,6 BV/ml, no kuriem sākotnēji 11 no 15 pacientiem bija augsti titri (≥ 5 BV/ml) un 9 no 10 pacientiem bija zemi titri. No 6 pacientiem, kam attīstījās zema titra inhibitori, bet kas nesaņēma ITI, 5 bija līdzīgs titra kritums. Nav pieejami dati ne par vienu ilgtermiņa iznākumu.

5.2.Farmakokinētiskās īpašības

ReFacto farmakokinētiskās īpašības, kas iegūtas 18 iepriekš ārstētu pacientu krusteniskā pētījumā, kurā notika pāreja no ReFacto lietošanas uz no plazmas iegūtu FVIII koncentrātu, izmantojot hromatogēnā substrāta metodi (skatīt 4.2. apakšpunktu), atspoguļotas tabulā.

Farmakokinētisko parametru novērtējums, lietojot ReFacto iepriekš ārstētiem A hemofilijas pacientiem

PK parametrs

Vidējais

SN

Diapazona

 

 

 

vidējais

AUCt (SV·h/ml)

19,9

4,9

19,9

t1/2 (h)

14,8

5,6

12,7

CL (ml/h·kg)

2,4

0,75

2,3

MRT (h)

20,2

7,4

18,0

atjaunošanās

 

 

 

(SV/dl palielinājums FVIII:C uz SV/kg FVIII

 

 

 

ņemtais)

2,4

0,38

2,5

Saīsinājumi: AUCt = laukums zem plazmas koncentrācijas-laika līknes no 0 līdz pēdējai izmērāmai koncentrācijai; t1/2 = pusperiods; CL = klīrenss; FVIII:C = FVIII aktivitāte; MRT = deva/AUC

Pētījumā, kurā, izmantojot hromogēnā substrāta metodi, tika mērīta ReFacto AF, ReFacto un FVIII aktivitāte pacienta plazmā, tika parādīts, ka ReFacto AF ir ReFacto bioekvivalents. ReFacto AF ģeometrisko mazāko kvadrātu attiecība pret ReFacto atjaunošanās vērtību, AUCt un AUC(laukums zem plazmas koncentrācijas-laika līknes no 0 līdz bezgalībai) bija attiecīgi 100,6%, 99,5% un 98,1%. Atbilstošie ReFacto AF 90% ticamības diapazoni pret ReFacto ģeometrisko vidējo atradās bioekvivalences logā no 80% līdz 125%, apliecinot ReFacto AF bioekvivalenci ReFacto.

Krusteniskā farmakokinētiskajā pētījumā ReFacto AF farmakokinētiskie parametri tika noteikti uz bāzlīnijas un papildināti ar datiem par 25 pacientiem iepriekš ārstētiem pacientiem (≥12 gadus veci) pēc atkārtotas ReFacto AF ievadīšanas sešu mēnešu garumā. Sešu mēnešu farmakokinētikas ģeometrisko mazāko kvadrātu attiecība pret sākotnējo līmeni atjaunošanās, AUCt un AUC bija attiecīgi 107%, 100% un 104%. Iepriekš minēto sešu mēnešu farmakokinētisko parametru atbilstošie 90% ticamības diapazoni pret sākotnējo līmeni atradās bioekvivalences logā no 80% līdz 125%. Tas liecina, ka ReFacto AF farmakokinētiskās īpašības nav atkarīgas no laika.

Šajā pašā pētījumā, kurā tika salīdzināta ReFacto AF zāļu un atbilstoša pilna garuma rekombinantā VIII faktora ( FLrFVIII) aktivitāte, kā arī FVIII aktivitāte, ko centrālajā laboratorijā mērīja plazmas paraugos, tika noteikta, izmantojot vienu vienas stadijas recēšanas pārbaudes metodi. Izmantojot standarta bioekvivalences noteikšanas metodi, pārbaudot 30 iepriekš ārstētus pacientus (≥ 12 gadi), tika demonstrēts, ka ReFacto AF ir farmakokinētiski ekvivalents FLrFVIII.

PUP ReFacto farmakokinētiskie parametri tika vērtēti, izmantojot hromogēno metodi. Šiem pacientiem (n=59; vidējais diapazona vecums 10 ± 8,3 mēneši) vidējā kompensācija 0. nedēļā bija 1,5

± 0,6 SV/dl uz SV/kg (diapazons no 0,2 līdz 2,8 SV/dl uz SV/kg), kas bija mazāka nekā tā, kas iegūta iepriekš ar ReFacto ārstētiem pacientiem (PTP) 0. nedēļā, kad vidējā atjaunošanās bija 2,4 ± 0,4 SV/dl uz SV/kg (diapazons no 1,1 līdz 3,8 SV/dl uz SV/kg). PUP grupā vidējā kompensācija laika gaitā bija stabila (5 vizītes 2 gadu periodā) un atradās diapazonā no 1,5 līdz 1,8 SV/dl uz SV/kg. Populācijas farmakokinētikas modelēšana, izmantojot 44 PUP datus, deva vidējo novērtēto pusperiodu 8,0 ± 2,2 stundas.

5.3.Preklīniskie dati par drošumu

Neklīniskajos standartpētījumos iegūtie dati par farmakoloģisko drošumu, atkārtotu devu toksicitāti un genotoksicitāti neliecina par īpašu risku cilvēkam.

Karcinogēnā potenciāla un reproduktīvo spēju toksicitātes pētījumi netika veikti.

6.FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1.Palīgvielu saraksts

Pulveris

Saharoze

Kalcija hlorīda dihidrāts

L-histidīns

Polisorbāts 80

Nātrija hlorīds

Šķīdinātājs Nātrija hlorīds Ūdens injekcijām

6.2.Nesaderība

Saderības pētījumu trūkuma dēļ šīs zāles nedrīkst sajaukt (lietot maisījumā) ar citām zālēm, ieskaitot citus šķīdumus infūzijām.

Infūzijām drīkst izmantot tikai pievienoto sistēmu, jo iespējami terapijas traucējumi, cilvēka VIII koagulācijas faktoram adsorbējoties uz citu veidu aprīkojumu iekšējām virsmām.

6.3.Uzglabāšanas laiks

3 gadi.

Zāles var izņemt no ledusskapja un uzglabāt istabas temperatūrā (līdz 25°C) vienu periodu, ne ilgāku par 3 mēnešiem. Pēc uzglabāšanas perioda beigām istabas temperatūrā zāles atkārtoti nedrīkst ievietot ledusskapī, tās ir jāizlieto vai jāiznīcina.

Pēc izšķīdināšanas

Ir pierādīta ķīmiskā un fizikālā stabilitāte lietošanas laikā 3 stundas temperatūrā līdz 25°C.

ReFacto AF 250 SV, 500 SV, 1000 SV, 2000 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai

Zāles nesatur konservantus, tādēļ pagatavotais šķīdums jāizlieto nekavējoties vai 3 stundu laikā pēc izšķīdināšanas. Par citiem uzglabāšanas termiņiem un apstākļiem lietošanas laikā atbildīgs pats lietotājs.

ReFacto AF 250 SV, 500 SV, 1000 SV, 2000 SV, 3000 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai pilnšļircē

Zāles nesatur konservantus, tādēļ pagatavotais šķīdums jāizlieto nekavējoties vai 3 stundu laikā pēc izšķīdināšanas. Par citiem uzglabāšanas termiņiem un apstākļiem lietošanas laikā atbildīgs pats lietotājs.

6.4.Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

ReFacto AF 250 SV, 500 SV, 1000 SV, 2000 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai

ReFacto AF 250 SV, 500 SV, 1000 SV, 2000 SV, 3000 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai pilnšļircē

Uzglabāt un transportēt atdzesētu (2 C – 8 C). Nesasaldēt.

Zāles uzglabāt ārējā iepakojumā. Sargāt no gaismas.

Pagatavotā šķīduma uzglabāšanas nosacījumus skatīt 6.3. apakšpunktā.

6.5.Iepakojuma veids un saturs

ReFacto AF 250 SV, 500 SV, 1000 SV, 2000 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai

10 ml flakons (I klases stikls) ar 250 SV, 500 SV, 1000 SV vai 2000 SV pulvera ar aizbāzni (butila) un noņemamu vāciņu (alumīnijs) un 4 ml pilnšļirce ar šķīdinātāju (I klases stikls) ar virzuļaizbāzni (butila), uzgali (butila) un sterilu flakona pievienošanas ierīci izšķīdināšanai, sterila infūzijas sistēma, spirta salvetes, plāksteris un marles tampons.

ReFacto AF 250 SV, 500 SV, 1000 SV, 2000 SV, 3000 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai pilnšļircē

250 SV, 500 SV, 1000 SV, 2000 SV vai 3000 SV liofilizēta pulvera augšējā nodalījumā un 4 ml šķīdinātāja pilnšļirces apakšējā nodalījumā (I klases stikls) ar butila virzuli un aizbāzni, viens virzulis komplektam, polipropilēna sterils uzgalis ar atveri, sterila infūzijas sistēma, spirta salvetes, plāksteris un marles tampons.

Iepakojumā ir 1 flakons.

6.6.Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par rīkošanos

ReFacto AF 250 SV, 500 SV, 1000 SV, 2000 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai

Izšķīdiniet flakonā esošo liofilizēto pulveri ar pilnšļircē pievienoto šķīdinātāju [nātrija hlorīda šķīdums 9 mg/ml (0,9%)], izmantojot sterilo flakona pievienošanas adapteri. Flakonu lēni groziet, lai izšķīstu viss pulveris. Skatīt lietošanas instrukcijas 3. punktu, lai uzzinātu vairāk par šķīdināšanu un ievadīšanu.

Pēc izšķīdināšanas šķīdums jāievelk atpakaļ pilnšļircē. Šķīdums būs dzidrs vai nedaudz duļķains un bezkrāsains. Šķīdumu nedrīkst lietot, ja tajā ir redzamas daļiņas, vai tas ir mainījis krāsu.

ReFacto AF 250 SV, 500 SV, 1000 SV, 2000 SV, 3000 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai pilnšļircē

Izšķīdiniet pilnšļirces augšējā nodalījumā esošo liofilizēto pulveri ar pilnšļirces apakšējā nodalījumā esošo šķīdinātāju [nātrija hlorīda šķīdums 9 mg/ml (0,9%)]. Pilnšļirci lēni groziet, lai izšķīstu viss pulveris. Skatīt lietošanas instrukcijas 3. punktu, lai uzzinātu vairāk par šķīdināšanu un ievadīšanu.

Pēc izšķīdināšanas šķīdums būs dzidrs vai nedaudz duļķains un bezkrāsains. Šķīdumu nedrīkst lietot, ja tajā ir redzamas daļiņas, vai tas ir mainījis krāsu.

Pagatavotais šķīdums satur polisorbātu-80, kas, kā zināms, palielina di-(2-etilheksil)ftalāta (DEHF) ekstrakcijas ātrumu no polivinilhlorīda (PVH). Tas jāņem vērā, pagatavojot un ievadot zāles, ieskaitot uzglabāšanas laiku PVH iepakojumā pēc izšķīdināšanas. Ir svarīgi stingri sekot visiem norādījumiem, kas minēti 6.3. apakšpunktā.

Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

7.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich

Kent CT13 9NJ

Lielbritānija

8.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/99/103/001

EU/1/99/103/002

EU/1/99/103/003

EU/1/99/103/004

EU/1/99/103/009

EU/1/99/103/006

EU/1/99/103/007

EU/1/99/103/008

EU/1/99/103/005

9.PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS /PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums: 1999. gada 13. aprīlis

Pēdējās pārreģistrācijas datums: 2014. gada 15. aprīlis

10.TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu/.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas