Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Regranex (becaplermin) – Marķējuma teksts - D03AX06

Updated on site: 09-Oct-2017

Zāļu nosaukumsRegranex
ATĶ kodsD03AX06
Vielabecaplermin
RažotājsJanssen-Cilag International NV
Viens grams gela satur 100 μg bekaplermīna.

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA VAI, JA ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA NAV, UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA

ĀRĒJAIS IEPAKOJUMS/TŪBA

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

REGRANEX 0,01% gels becaplerminum

2.AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Palīgvielas: nātrija karmeloze (E466), nātrija hlorīds, nātrija acetāts, ledus e iķskābe (E260),

metilparahidroksibenzoāts (metilparabēns) (E218), propilparahidroksibenzoāts (propilparabēns)

(E216), metakrezols, lizīna hidrohlorīds, ūdens injekcijām.

 

tas

ē

Sīkākai informācijai skatīt lietošanas instrukciju.

 

istr

 

 

 

 

 

 

 

ğ

 

 

 

re

 

 

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

 

 

 

 

Gels daudzdevu tūbā (15 grami)

nav

 

 

 

1 tūba

 

 

 

 

 

 

 

5. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

 

 

Tikai lietošanai uz ādas.

 

 

 

 

Pirms lietošanas izlasiet lietošanasvairsinstrukciju.

 

 

 

 

les

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN

ā

 

 

 

 

NERED AMĀ VIETĀ

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz

Pēc pirmās atvēršanas jāizlieto 6 nedēļu laikā.

Atvēršanas datums:

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt ledusskapī (2°C - 8°C).

Nesasaldēt.

Pēc katras lietošanas reizes tūbu cieši noslēgt..

10.ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM (JA PIEMĒROJAMS)

Pēc ārstēšanas kursa pabeigšanas neizlietotais gels jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

11.REĢISTRĀCIJAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reģistrācijas apliecības īpašnieks:

 

 

 

tas

 

 

 

 

 

 

Janssen-Cilag International N.V.

 

 

ē

 

Turnhoutseweg 30

 

 

 

 

 

 

 

istr

 

 

B-2340 Beerse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beļģija

 

 

ğ

 

 

12.

REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

 

 

 

 

 

 

EU/1/99/101/001

 

nav

re

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

 

 

 

 

 

Sēr.

 

vairs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

 

 

 

 

 

Recepšu zāles.

les

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.NORĀDĪZJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ (TIKAI KARTONA KASTĪTE)ā

REGRANEX

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas