Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Retacrit (epoetin zeta) – Lietošanas instrukcija - B03XA01

Updated on site: 09-Oct-2017

Zāļu nosaukumsRetacrit
ATĶ kodsB03XA01
Vielaepoetin zeta
RažotājsHospira UK Limited

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Retacrit 1 000 SV/0,3 ml šķīdums injekcijām pilnšļircē

Retacrit 2 000 SV/0,6 ml šķīdums injekcijām pilnšļircē

Retacrit 3 000 SV/0,9 ml šķīdums injekcijām pilnšļircē

Retacrit 4 000 SV/0,4 ml šķīdums injekcijām pilnšļircē

Retacrit 5 000 SV/0,5 ml šķīdums injekcijām pilnšļircē

Retacrit 6 000 SV/0,6 ml šķīdums injekcijām pilnšļircē

Retacrit 8 000 SV/0,8 ml šķīdums injekcijām pilnšļircē

Retacrit 10 000 SV/1,0 ml šķīdums injekcijām pilnšļircē

Retacrit 20 000 SV/0,5 ml šķīdums injekcijām pilnšļircē

Retacrit 30 000 SV/0,75 ml šķīdums injekcijām pilnšļircē

Retacrit 40 000 SV/1,0 ml šķīdums injekcijām pilnšļircē

Epoetin zeta

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums SVarīgu informāciju.

Saglabājiet šo instrukciju. Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai.

Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

Ja Jums ir jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas šajā instrukcijā nav minētas. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1.Kas ir Retacrit un kādam nolūkam tās lieto

2.Kas jāzina pirms Retacrit lietošanas

3.Kā lietot Retacrit

4.Iespējamās blakusparādības

5.Kā uzglabāt Retacrit

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

1.Kas ir Retacrit un kādam nolūkam tās lieto

Retacrit satur olbaltumvielu, ko sauc par epoetīnu zeta, un kas stimulē kaulu smadzenes ražot vairāk sarkano asins ķermenīšu. Tie satur hemoglobīnu (vielu, kas transportē skābekli). Epoetīns zeta ir cilvēku olbaltumvielas eritropoetīna kopija un iedarbojas tādā pašā veidā.

Retacrit izmanto

pieaugušiem pacientiem, bērniem un pusaudžiem ar hemodialīzi, lai ārstētu simptomātisku anēmiju (samazināts sarkano asinsķermenīšu skaits) , kas saistīta ar hronisku nieru mazspēju (nieru saslimšanu).

pieaugušiem pacientiem ar peritoneālo dialīzi, lai ārstētu simptomātisku anēmiju, kas saistīta ar hronisku nieru mazspēju (nieru saslimšanu).

pieaugušiem pacientiem ar nieru nepietiekamību, kuriem pagaidām vēl neveic dialīzi, lai ārstētu smagu anēmiju, kas saistīta ar nieru saslimšanu, ko pavada klīniski simptomi.

pieaugušiem pacientiem, kas saņem ķīmijterapiju norobežotu audzēju, ļaundabīgas limfomas (limfātiskā vēža) vai multiplas mielomas (kaulu smadzeņu vēža) ārstēšanai, lai ārstētu anēmiju un mazinātu nepieciešamību pēc asins pārliešanas, ja ārstskonstatējis palielinātu asins pārliešanas risku.

pacientiem ar mērenu anēmiju, ja viņiem pirms operācijas ir jānodod asinis, lai pašu asinis varētu izmantot operācijas laikā vai pēc tās (autologā asins nodošana).

pieaugušajiem pacientiem ar mērenu anēmiju, kuriem paredzēta nozīmīga ortopēdiska (kaulu)

operācija (piemēram, gūžas vai ceļa endoprotezēšanas operācija), lai samazinātu nepieciešamību pēc iespējamas asins pārliešanas.

2. Kas jāzina pirms Retacrit lietošanas

Nelietojiet Retacrit šādos gadījumos

ja Jums ir alerģija (paaugstināta jūtība) pret eritropoetīnu vai jebkuru citu (6. sadaļā minēto) šo zāļu sastāvdaļu

ja Jums ir izolēta sarkanās rindas šūnu aplāzija (PRCA; samazināta vai pārtraukta jaunu sarkano asins ķermenīšu veidošanās), kas attīstījusies pēc terapijas ar jebkura veida eritropoetīnu

ja Jums ir augsts asinsspiediens, kas netiek pietiekami kontrolēts ar asinsspiedienu pazeminošām zālēm

ja Jūs nevarat saņemt zāles, kas šķidrina asinis (asins recekļu veidošanās profilaksei)

ja nododat savas asinis pirms operācijas un:

Jums ir bijusi sirdslēkme vai insults (mēnesi pirms ārstēšanas uzsākšanas)

Jums ir nestabila stenokardija—jaunas vai pieaugošas sāpes krūškurvja rajonā

Jūs esat riska grupā asins trombu vēnās dēļ (dziļo vēnu tromboze) – piemēram, Jums jau iepriekš ir bijuši trombi.

ja Jums ir paredzēta nozīmīga ortopēdiska operācija, piemēram, gūžas vai ceļgala endoprotezēšanas operācija:

Jums ir smaga sirds slimība, vai Jums ir smagi vēnu un artēriju bojājumi

Jums nesen bijusi sirdslēkme vai insults

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Retacrit lietošanas konsultējieties ar ārstu, ja esat slimojis vai slimojat ar kādu no zemāk minētajām slimībām:

epileptiskas lēkmes

aknu slimības

vēzis

anēmija, ko izraisījuši citi iemesli

sirds slimības (kā, piemēram, stenokardija)

asinsrites problēmas, kas izraisa durstošu sajūtu, aukstas rokas vai pēdas, vai muskuļu krampjus

trombi / trombemboliski traucējumi

nieru saslimšanas.

Īpaši brīdinājumi

Retacrit terapijas laikā

Jūsu ārsts pābraudīs, vai Jūsu hemoglobīna līmenis nepārsniedz noteiktu vērtību, jo augsta hemoglobīna koncentrācija var radīt sirds vai asinsvadu traucējumu risku un var palielināt miokarda infarkta, insulta un nāves risku.

Jūsu ārsts centīsies uzturēt Jūsu hemoglobīna līmeni robežās starp 10 un 12 g/dl. Hemoglobīna vērtības nedrīkst pārsniegt 12 g/dl.

Jūsu ārsts regulāri pārbaudīs Jūsu asinsspiedienu Retacrit lietošanas laikā. Ja jums parādās galvassāpes, īpaši pēkšņas, durošas, migrēnai līdzīgas galvassāpes vai jūtat apjukumu, vai Jums ir krampji, nekavējoties informējiet ārstu un vai medicīnisko personālu. Tās varētu būt pazīmes, ka pēkšņi paaugstinās asinsspiediens, kam savukārt nepieciešama tūlītēja ārstēšana.

Iespējams trombocītu skaita pieaugums (šūnas, kas veicina asins recēšanu), lietojot šīs zāles. Tas jānovērš terapijas laikā. Ir ieteicams regulāri pārbaudīt trombocītu skaitu pirmo 8 terapijas nedēļu laikā.

Atcerieties brīdināt ārstu, ka lietojat Retacrit, ja Jums jāapmeklē slimnīca vai ģimenes ārsts vai jāveic asins analīzes, jo Retacrit var ietekmēt rezultātus.

Ievērojiet īpašu piesardzību ar citām sarkano asins šūnu veidošanu stimulējošām zālēm:

Retacrit ir viens no tādas zāļu grupas medikamentiem, kas stimulē sarkano asins šūnu veidošanu līdzīgi kā to dara cilvēka olbaltumviela eritropoetīns. Jūsu veselības aprūpes speciālists vienmēr pierakstīs konkrētās zāles, kuras lietojat.

Nieru slimību pacientiem

Ir reti ziņojumi par izolētu sarkanās rindas šūnu aplāziju (PRCA) izpaušanos vairākus mēnešu vai gadus pēc citu eritropoetīnu produktu subkutānas terapijas un tā nevar tikt izslēgta lietojot Retacrit. PRCA nozīmē, ka organisms nespēj kaulu smadzenēs saražot pietiekami daudz sarkano asinsķermenīšu. Ja attīstās šāda slimība, tā var izraisīt smagu anēmiju, kuras simptomi ir neparasts nogurums, reibonis vai elpas trūkums. PRCA var rasties arī tad, ja Jūsu organisms ražo antivielas pret eritropoetīna zālēm un tātad arī pret Jūsu organisma eritropoetīnu.

Jums vajadzētu šo informāciju pārrunāt ar ārstu. Ja parādās eritrocārā aplāzija, kas notiek reti, Retacrit terapija tiks pārtraukta un Jūsu ārsts nozīmēs Jums atbilstošāko veidu, kā ārstēt anēmiju. Lai gan šīs komplikācijas ir ļoti retas, tomēr Jums jāzina, ka, ja tās attīstās, jums varētu būt nepieciešama regulāra asins pārliešana, iespējams, visa mūža garumā, lai ārstētu anēmiju un Retacrit terapija tiks pārtraukta. Informējiet ārstu, ja pēkšņi jūtaties ļoti noguris, Jums ir reiboņi vai ciešat no elpas trūkuma. Jūsu ārsts izlems, vai Retacrit nekaitē Jums un, ja nepieciešams, pārtrauks Retacrit terapiju.

Hroniskas nieru mazspējas pacientiem, kuri lieto eritropoetīnu, ir regulāri jāpārbauda hemoglobīna (sarkano asinsķermenīšu daļas, kas pārnēsā skābekli) līmenis, kamēr tas kļūst stabils, un periodiski arī pēc tam, lai mazinātu paaugstināta asinsspiediena risku.

Ja Jums ir hroniska nieru mazspēja, un it īpaši, ja Jums nav atbilstošas reakcijas pret Retacrit, ārsts pārbaudīs Jūsu Retacrit devu, jo reakcijas trūkuma gadījumā atkārtoti palielinot Retacrit devu, var palielināties sirds un asinsvadu traucējumu risks un var palielināties miokarda infarkta, triekas un nāves risks.

Dažos gadījumos novērots kālija līmeņa pieaugums asinīs. Hroniskiem nieru mazspējas pacientiem anēmijas ārstēšanas rezultātā var pieaugt apetīte, kā arī kālija un proteīnu uzņemšana. Ja jūs saņemat dialīzes terapiju, sākot Retacrit terapiju var būt nepieciešama dialīzes režīma maiņa, lai saglabātu vēlamo urīnvielas, kreatinīna un kālija līmeni. Par to lems ārsts.

Seruma elektrolīti (vielas Jūsu asinīs) jānovēro hroniskiem nieru mazspējas pacientiem. Ja novērots pieaugošs (vai paaugstināts) kālija līmenis serumā, ārsts var apsvērt iespēju pārtraukt Retacrit terapiju, līdz kālija līmenis ir stabilizējies.

Lai mazinātu asins recēšanas risku, lietojot Retacrit, daudzos gadījumos ir jāpalielina asinis šķidrinošu zāļu (heparīna) lietošana hemodialīzes laikā. Ja heparinizācija nav optimāla, ir iespējama dialīzes sistēmas bloķēšana.

Vēža pacientiem

Vēža pacienti, lietojot eritropoetīna zāles, tādas kā Retacrit,, ir vairāk pakļauti asins trombožu riskam (skat. 4. nodaļu), tāpēc Retacrit lietošanas ieguvumi jāapspriež ar ārstu, sevišķi, ja esat ar lieko SVaru un ir bijuši trombi un trombožu saslimšanas.

Vēža pacientiem, kuri lieto Retacrit, regulāri jāmēra hemoglobīna līmenis (tā sarkano asins ķermenīšu daļa, kas iznēsā skābekli), līdz sasniegts stabils līmenis, kā arī periodiski pēc tam.

Ja esat vēža pacients, Jums jāņem vērā, ka Retacrit var darboties kā asins šūnu augšanas faktors un dažos apstākļos var negatīvi ietekmēt vēzi. Atkarībā no Jūsu konkrētās situācijas ieteicamāka var būt asins pārliešana. Lūdzu, apspriediet to ar savu ārstu.

Citas zāles un Retacrit

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot.

Īpaši, ja lietojat zāles, kas satur aktīvo vielu ciklosporīnu, lai nomāktu imūnsistēmas darbību pēc nieru pārstādīšanas operācijas, Jūsu ārsts var nozīmēt Jums īpašas asins analīzes, lai noteiktu ciklosporīna līmeni, kamēr lietojat Retacrit.

Dzelzs preparāti un citi asins stimulanti var paaugstināt Retacrit efektivitāti. Ārsts noteikts, vai Jūsu gadījumā tas ir nepieciešams.

Grūtniecība, barošana ar krūti un fertilitāte

Ja Jums iestājusies grūtniecība vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt iestājusies grūtniecība vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Ja esat stāvoklī vai barojat bērnu ar krūti, Retacrit jālieto tikai tad, ja potenciālie ieguvumi atsver potenciālo kaitējumu embrijam.

Dati par epoetīna zeta iedarbību uz fertilitāti nav pieejami.

Pirms jebkuru zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Retacrit ir maza ietekme vai tādas nav uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

Retacrit satur fenilalanīnu

Šīs zāles satur fenilalanīnu, kas var kaitēt cilvēkiem ar fenilketonūriju (iedzimtu enzīmu deficītu, kas palielina ķīmiskas vielas fenilketona izdalīšanos ar urīnu un var izraisīt traucējumus nervu sistēmā).

Retacrit satur nātriju

Šīs zāles satur mazāk kā 1 mmol nātrija (23 mg) devā, t.i. būtībā ir „nātriju nesaturošas”.

3.Kā lietot Retacrit

Retacrit terapiju parasti uzsāk medicīniskā uzraudzībā, Retacrit drīkst injicēt ārsts, māsiņa vai cits veselības aprūpes profesionālis.

Ja Retacrit ir jālieto subkutāni (injicējot zem ādas), pēc atbilstošas instruktāžas Jūs to varat veikt arī pats. Vienmēr lietojiet šīs zāles saskaņā ar ārsta norādījumiem. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam.

Informācija par devu

Deva, ko saņemat, ir noteikta pēc Jūsu ķermeņa masas kilogramos.

Ārsts nozīmēs analīzes, piem., asins analīzes, lai noteiktu vai Jums Retacrit ir nepieciešams. Viņš/viņa noteiks Jums atbilstošu Retacrit devu, terapijas ilgumu un zāļu lietošanas veidu. Šis lēmums ir atkarīgs no tā, kas izraisa Jūsu anēmiju. Ārsts lietos zemāko efektīvo devu, lai kontrolētu anēmijas simptomus. Ja Jums nebūs atbilstošas reakcijas uz Retacrit, ārsts pārbaudīs Jūsu devu un informēs Jūs, ja būs nepieciešams mainīt Retacrit devas.

Lai ārstēšana ar Retacrit būtu efektīvāka, Jums var papildus nozīmēt dzelzi saturošas zāles.

Lietošana pacientiem ar nieru slimībām

Retacrit jāievada vai nu zem ādas (subkutāni) vai vēnā injekcijas veidā, vai caur caurulīti, kas ievadīta vēnā.

Lietošana pieaugušiem pacientiem, kas saņem hemodialīzi

Jūsu ārsts uzturēs Jūsu hemoglobīna koncentrāciju robežās starp 10 un 12 g/dl (6,2–7,5 mmol/l).

Retacrit var lietot dialīzes sesijas laikā vai pēc tās.

Ieteicamā Retacrit sākuma deva ir 50 SV/kg (Starptautiskās Vienības uz kilogramu), ievadot 3 reizes nedēļā. Ja sķīdumu ievada vēnā, tas jāievada 1-5 minūšu laikā.

Atkarībā no tā, kā organisms atbild uz anēmijas ārstēšanu, devas pielāgošana var notikt apmēram ik pēc 4 nedēļām, līdz stāvoklis ir stabils.

Ārsts liks veikt regulāras asins analīzes, lai pārliecinātos, ka medikaments iedarbojas atbilstoši. Kad pacienta stāvoklis būs stabils, tas saņems Retacrit 2 vai 3 reizes nedēļā. Šajā gadījumā devas var nebūt tikpat lielas kā sākotnējās.

Lietošana bērniem un pusaudžiem līdz 18 gadu vecumam ar hemodialīzi Bērniem ārsts uzturēs hemoglobīna koncentrāciju robežās starp 9,5 un 11 g/dl.

Retacrit bērniem un pusaudžiem jāievada pēc dialīzes sesijas.

Devu bērniem un pusaudžiem nosaka pēc ķermeņa masas kilogramos. Ieteicamā sākuma deva ir 50 SV uz kilogramu, injicējot vēnā 3 reizes nedēļā (1-5 minūšu laikā).

Atkarībā no tā, kā organisms atbild uz anēmijas ārstēšanu, devas pielāgošana var notikt apmēram ik pēc 4 nedēļām, līdz stāvoklis ir stabils. Ārsts liks veikt regulāras asins analīzes, lai pārliecinātos, ka rezultāts ir sasniegts.

Lietošana pieaugušiem pacientiem, kas saņem peritoneālo dialīzi

Jūsu ārsts uzturēs Jūsu hemoglobīna koncentrāciju robežās starp 10 un 12 g/dl.

Ieteicamā sākuma deva ir 50 SV/kg, ievadot 2 reizes nedēļā.

Atkarībā no tā, kā organisms atbild uz anēmijas ārstēšanu, devas pielāgošana var notikt apmēram ik pēc 4 nedēļām, līdz stāvoklis ir stabils.

Ārsts liks veikt regulāras asins analīzes, lai pārliecinātos, ka zāles iedarbojas atbilstoši.

Lietošana pieaugušiem pacientiem ar nieru saslimšanu bez dialīzes

Ieteicamā sākuma deva ir 50 SV/kg, ievadot 3 reizes nedēļā.

Sākuma deva var tikt pielāgota, līdz stāvoklis ir stabils. Pēc rezultāta sasniegšanas, pacients saņem regulāru Retacrit devu (3 reizes nedēļā, vai – gadījumā, ja Jums injekcijas tiek ievadītas zem ādas, zāles var ievadīt vienreiz nedēļā vai vienreiz divās nedēļās).

Maksimālā deva, lietojot 3 reizes nedēļā, nedrīkst pārsniegt 150 SV/kg, lietojot vienreiz nedēļā – 240 SV/kg (nepārsniedzot maksimālo devu 20 000 SV) vai, lietojot vienreiz 2 nedēļās – 480 SV/kg (nepārsniedzot maksimālo devu 40 000 SV)

Ārsts liks veikt regulāras asins analīzes, lai pārliecinātos, ka zāles iedarbojas atbilstoši.

Ja Jums zāles tiek ievadītas ar lielākiem intervāliem (retāk nekā vienreiz nedēļā), Jums var nesaglabāties atbilstošs hemoglobīna līmenis, un var būt nepieciešams palielināt Retacrit devu vai

ievadīšanas biežumu.

Lietošana pieaugušiem pacientiem, kas saņem ķīmijterapiju

Jūsu ārsts var ierosināt sākt ārstēšanu ar Retacrit, ja Jūsu hemoglobīna līmenis ir 10 g/dl vai zemāks. Pēc terapijas sākšanas ārsts uzturēs Jūsu hemoglobīna līmeni robežās starp 10 un 12 g/dl.

Ieteicamā sākuma deva ir 150 SV/kg, kuru ievadīs injicējot zem ādas 3 reizes nedēļā. Iespējams, ka ārsts ieteiks sākuma devu 450 SV/kg reizi nedēļā. Sākuma deva var tikt pielāgota atkarībā no tā, kā pacienta organisms atbild uz anēmijas ārstēšanu. Parasti pacients turpina saņemt Retacrit līdz vienam mēnesim pēc ķīmijterapijas beigām.

Lietošana autologās asins pārliešanas programmās pieaugušiem pacientiem

Ieteicamā sākuma deva ir 600 SV/kg, kuru ievada 2 reizes nedēļā intravenozi. Pacients saņem Retacrit 3 nedēļas pirms operācijas. Pacientam arī ieteicams lietot dzelzs preparātus pirms Retacrit terapijas un arī tās laikā, lai palielinātu Retacrit efektivitāti.

Lietošana pieaugušajiem pacientiem, kuriem paredzēta plaša apjoma ortopēdiska (kaulu) operācija

Deva 600 SV/kg ķermeņa masas tiek ievadīta injekcijas veidā zem ādas reizi nedēļā 3 nedēļas pirms operācijas un operācijas dienā. Ja nepieciešams saīsināt pirmsoperācijas periodu, deva 300 SV/kg ķermeņa masas tiek ievadīta 10 dienas pēc kārtas pirms operācijas, operācijas dienā un pēc tam četras dienas tieši pēc operācijas. Ja pirmsoperācijas periodā Jūsu asins analīžu rezultāti uzrāda paaugstinātu hemoglobīna līmeni, ārstēšanu pārtrauks.

Ir SVarīgi, lai dzelzs līmenis Jūsu asinīs ir normas robežās visā Retacrit ārstēšanas laikā. Vajadzības gadījumā Jūs saņemsiet dzelzs devas iekšķīgi katru dienu, vēlams, pirms Retacrit terapijas sākšanas.

Informācija par ordinēšanu

Retacrit pilnšļirce ir gatava lietošanai. Katra pilnšļirce ir paredzēta vienreizējai lietošanai. Retacrit nedrīkst kratīt vai jaukt ar citiem šķidrumiem.

Ja Retacrit injicē zem ādas, injicējamais daudzums nevienā ķermeņa vietā nedrīkst pārsniegt 1 ml. Atbilstošas injekcijas vietas ir augšstilba augšējā daļa un no nabas attāls vēdera apvidus. Mainiet injekcijas vietu katru dienu.

Lietojot Retacrit, vienmēr ievērojiet lietošanas pamācību:

1.Paņemiet vienu aizzīmogotu šļirču iepakojumu un atstājiet to uz dažām minūtēm, līdz tas sasniedz istabas temperatūru. Parasti tas aizņem no 15 līdz 30 minūtēm.

2.Izņemiet pilnšļirci no iepakojuma un pārbaudiet, vai šķīdums ir dzidrs, bezkrāsains un praktiski bez redzamām peldošām daļiņām tajā.

3.Noņemiet aizsarguzgali no pilnšļirces adatas un izvadiet gaisu no pilnšļirces un tās adatas, turot pilnšļirci vertikāli un maigi stumjot virzuli uz augšu.

4.Ievadiet šķīdumu, kā to ierādījis Jūsu ārsts. Vēlams konsultēties ar ārstu vai farmaceitu, ja neesat pārliecināts.

Nelietojiet Retacrit:

ja iepakojuma aizzīmogojums ir bojāts vai arī, ja iepakojums ir jebkādā veidā bojāts

ja šķīdumam ir kāda krāsa un ir redzamas tajā peldošas daļiņas

ja ir redzamas jebkāda veida šķidruma pēdas, kas izlijis no pilnšļirces, vai kondensācijas pēdas aizzīmogotajā iepakojumā

ja Jūs zināt vai Jums ir aizdomas, ka zāles varētu būt nejauši sasaldētas

Mainot injicēšanas veidu no vēnas uz injicēšanu zem ādas (no intravenozas uz subkutānu injekciju) Kad pacienta stāvoklis būs stabils, pacients saņems regulāru Retacrit devu. Ārsts var izlemt, ka pacientam ir lietderīgāk saņemt Retacrit, injicējot to zem ādas (subkutāni) nevis vēnā (intravenozi).

Devai maiņas laikā ir jābūt vienādai. Pēc tās ārsts var nozīmēt asins analīzes, lai konstatētu vai ir nepieciešama devas pielāgošana.

Injicējot Retacrit zem ādas patstāvīgi

Terapijas sākumā, Retacrit parasti ievadīs medicīniskais personāls. Vēlāk ārsts var ieteikt Jums vai Jūsu aprūpētājam patstāvīgi zem ādas (subkutāni) injicēt zāles.

Nedrīkst mēģināt injicēt zāles patstāvīgi, ja vien Jūsu ārsts vai medmāsa nav Jūs atbilstoši apmācījis(-usi).

Vienmēr lietojiet Retacrit tieši tā, kā ārsts vai medmāsa Jums stāstījis(-usi).

Lietojiet šīs zāles tikai tad, ja tās ir pareizi uzglabātas (skatīt 5. punktu).

Pirms lietošanas ļaujiet šļircei uzsilt līdz istabas temperatūrai. Tas parasti aizņem no 15 līdz 30 minūtēm.

No katras šļirces lietojiet tikai vienu Retacrit devu.

Ievadot šīs zāles zem ādas (subkutāni), parasti netiek ievadīts vairāk par vienu mililitru (1 ml) vienā injekcijā.

Retacrit ievada atsevišķi, nemaisot ar citiem šķidrumiem injekcijām.

Nekratiet šļirces. Ilgstoša, enerģiska kratīšana zālēm var radīt bojājumus. Nelietojiet šīs zāles, ja tās ir stipri sakratītas.

Kā veikt injekciju pašam lietojot pilnšļirci

Izņemiet šļirci no ledusskapja. Jāļauj šķidrumam uzsilt līdz istabas temperatūrai. Nedrīkst noņemt šļirces adatas aizsarguzgali, kamēr šķīdums uzsilst.

Pārbaudiet šļirci un pārliecinieties, ka tajā ir pareizā deva, ka nav beidzies derīguma termiņš, ka tā nav bojāta un, ka šķidrums ir dzidrs un nav sasalis.

Izvēlieties injekcijas vietu. Labas vietas ir augšstilba augšējā daļa un no nabas attāls vēdera apvidus. Mainiet injekcijas vietu katru dienu.

Nomazgājiet savas rokas. Dezinficējiet injekcijas vietu ar antiseptisku tamponu.

Turiet pilnšļirci aiz korpusa tā, lai adata ar aizsarguzgali būta virzīta uz augšu.

Neturiet to aiz virzuļa, virzuļa gala vai adatas uzgaļa.

Nekad nevelciet virzuli atpakaļ.

Nenoņemiet pilnšļirces adatas aizsarguzgali, līdz neesat gatavs injicēt savas zāles.

Noņemiet adatas aizsarguzgali, turot šļirci aiz korpusa un uzmanīgi velkot nost aizsarguzgali, to negriežot. Nestumiet virzuli, neaiztieciet adatu un nekratiet šļirci.

Satveriet ādas kroku starp īkšķi un rādītājpirkstu. Nesaspiediet to.

Iestumiet visu adatu. Jūsu ārsts varēja Jums parādīt, kā to izdarīt.

Stumiet virzuli līdz galam ar īkšķi, injicējot visu šķidruma daudzumu. Stumiet lēnām un vienmērīgi, joprojām turot ādas kroku.

Kad virzulis ir iestumts līdz galam, izvelciet adatu un atlaidiet ādu.

Pēc adatas izvilkšanas no ādas, ir iespējama neliela asiņošana injekcijas vietā. Tas ir normāli. Pēc injekcijas Jūs varat dažas sekundes uzspiest antiseptisku tamponu injekcijas vietai.

Izmetiet izlietoto šļirci asiem priekšmetiem paredzētajā tvertnē. Nemēģiniet uzlikt atpakaļ adatas aizsarguzgali.

Nekad nelieciet šļirces Jūsu parastajā atkritumu tvertnē.

Kā veikt injekciju, pašam lietojot pilnšļirci

Jūsu pilnšļircei ir pievienota pasīva adatas aizsargierīce, lai aizsargātu Jūs pret savainošanos ar adatu.

Izņemiet šļirci no ledusskapja. Jāļauj šķidrumam uzsilt līdz istabas temperatūrai. Nedrīkst noņemt

šļirces adatas aizsarguzgali, kamēr šķīdums uzsilst.

Pārbaudiet šļirci un pārliecinieties, ka tajā ir pareizā deva, ka nav beidzies derīguma termiņš, ka tā nav bojāta un, ka šķidrums ir dzidrs un nav sasalis.

Izvēlieties injekcijas vietu. Labas vietas ir augšstilba augšējā daļa un no nabas attāls vēdera apvidus. Mainiet injekcijas vietu katru dienu.

Nomazgājiet savas rokas. Dezinficējiet injekcijas vietu ar antiseptisku tamponu.

Turiet pilnšļirci aiz korpusa tā, lai adata ar aizsarguzgali būta virzīta uz augšu.

Neturiet to aiz virzuļa, virzuļa gala vai adatas uzgaļa.

Nekad nevelciet virzuli atpakaļ.

Nenoņemiet pilnšļirces adatas aizsarguzgali, līdz neesat gatavs injicēt savas zāles.

Noņemiet adatas aizsarguzgali, turot šļirci aiz korpusa un uzmanīgi velkot nost aizsarguzgali, to negriežot. Nestumiet virzuli, neaiztieciet adatu un nekratiet šļirci.

Satveriet ādas kroku starp īkšķi un rādītājpirkstu. Nesaspiediet to.

Iestumiet visu adatu. Jūsu ārsts vai medmāsa varēja Jums parādīt, kā to izdarīt.

Izspiediet virzuli turot aiz pirkstu balsta, līdz visa deva iedota. Adatas aizsargierīce NEAKTIVIZĒSIES, līdz VISA deva nebūs iedota.

Kad virzulis ir iestumts līdz galam, izvelciet adatu un atlaidiet ādu.

Atlaidiet virzuli un ļaujiet šļircei virzīties augšup, līdz visa adata ir aizsargāta un nofiksējas.

Pēc adatas izvilkšanas no ādas ir iespējama neliela asiņošana injekcijas vietā. Tas ir normāli. Pēc injekcijas Jūs varat dažas sekundes uzspiest antiseptisku tamponu injekcijas vietai.

Izmetiet izlietoto šļirci asiem priekšmetiem paredzētajā tvertnē. Nemēģiniet uzlikt atpakaļ adatas aizsarguzgali.

Nekad nelieciet šļirces Jūsu parastajā atkritumu tvertnē.

Kā veikt injekciju pašam lietojot pilnšļirci

Šļircei var būt pievienots adatas uztvērējs, kas ir paredzēts, lai palīdzētu izvairīties no nejaušiem ievainojumiem ar adatu pēc pareizas injicējamo zāļu lietošanas. Tas sastāv no plastmasas adatas „ķērāja”, kas ir piestiprināts pie šļirces etiķetes. Šo komponenšu kopums veido adatas uztvērēja (drošības) elementu.

Lietotājam ir jāveic specifiskas darbības, lai „iedarbinātu” adatas uztvērēju. Pēc injekcijas veikšanas šīs darbības padarīs adatu drošu.

Izņemiet šļirci no ledusskapja. Jāļauj šķidrumam uzsilt līdz istabas temperatūrai. Nedrīkst noņemt šļirces adatas aizsarguzgali, kamēr šķīdums uzsilst.

Pārbaudiet šļirci un pārliecinieties, ka tajā ir pareizā deva, ka nav beidzies derīguma termiņš, ka tā

nav bojāta un, ka šķidrums ir dzidrs un nav sasalis.

Izvēlieties injekcijas vietu. Labas vietas ir augšstilba augšējā daļa un no nabas attāls vēdera apvidus. Mainiet injekcijas vietu katru dienu.

Nomazgājiet savas rokas. Dezinficējiet injekcijas vietu ar antiseptisku tamponu.

Turiet pilnšļirci aiz korpusa tā, lai adata ar aizsarguzgali būta virzīta uz augšu.

Neturiet to aiz virzuļa, virzuļa gala vai adatas uzgaļa.

Nekad nevelciet virzuli atpakaļ.

Turiet plastmasas adatas ķērāja galu un nolokiet to prom no adatas aizsarga.

Nenoņemiet pilnšļirces adatas aizsarguzgali, līdz neesat gatavs injicēt savas zāles.

Noņemiet adatas aizsarguzgali, turot šļirci aiz korpusa un uzmanīgi velkot nost aizsarguzgali, to negriežot. Nestumiet virzuli, neaiztieciet adatu un nekratiet šļirci.

Satveriet ādas kroku starp īkšķi un rādītājpirkstu. Nesaspiediet to.

Iestumiet visu adatu. Jūsu ārsts vai medmāsa varēja Jums parādīt, kā to izdarīt.

Stumiet virzuli līdz galam ar īkšķi, injicējot visu šķidruma daudzumu. Stumiet lēnām un vienmērīgi, joprojām turot ādas kroku.

Kad virzulis ir iestumts līdz galam, izvelciet adatu un atlaidiet ādu.

Atbalstiet plastmasas ķērāju pret cietu un stabilu virsmu un ar vienu roku grieziet šļirces korpusu augšup pret adatu, iestumjot adatu ķērājā, kur tā iestiprinās (kad adata ir ieslēgta ķērājā, var dzirdēt „klikšķi”). Lai adatu padarītu neatgriezeniski nelietojamu, turpiniet locīt adatu, līdz šļirce atrodas vairāk nekā 45 grādu leņķī pret virsmu.

Pēc adatas izvilkšanas no ādas ir iespējama neliela asiņošana injekcijas vietā. Tas ir normāli. Pēc injekcijas Jūs varat dažas sekundes uzspiest antiseptisku tamponu injekcijas vietai.

Izmetiet izlietoto šļirci asiem priekšmetiem paredzētajā tvertnē. Nemēģiniet uzlikt atpakaļ adatas aizsarguzgali.

Nekad nelieciet šļirces Jūsu parastajā atkritumu tvertnē.

Ja esat lietojis Retacrit vairāk nekā noteikts

Retacrit ir drošs un blakusparādību iespēja pārdozēšanas dēļ ir maza. Nekavējoties brīdiniet ārstu vai māsiņu, ja Jums šķiet, ka ievadīts par daudz Retacrit.

Ja esat aizmirsis lietot Retacrit

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

Ja Jūs pārtraucat lietot Retacrit

Nepārtrauciet ārstēšanu bez konsultēšanās ar ārstu.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam.

4.Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Ja Jūs novērojat galvassāpes, īpaši pēkšņas, durošas, migrēnai līdzīgas galvassāpes vai jūtat apjukumu, vai Jums ir krampji, nekavējoties ziņojiet ārstam. Tās var būt brīdinošas pazīmes par pēkšņu asinsspiediena paaugstināšanos, kam nepieciešama steidzama ārstēšana.

Ja Jūs novērojat jebkādas no šeit minētajām blakusparādībām, nekavējoties izstāstiet savam ārstam vai medicīnas māsai .

Ļoti biežas blakusparādības

Tās var būt vairāk kā 1 no 10 Retacrit lietotājiem.

Gripai līdzīgi simptomi, galvassāpes, locītavu sāpes, vājuma sajūta, nogurums un reibonis.

Ir ziņots par elpceļu aizlikumu, piemēram, aizliktu degunu vai rīkles iekaisumu pacientiem ar nieru darbības traucējumiem, kuriem vēl netiek veikta dialīze.

Biežas blakusparādības

Tās var būt 1 līdz 10 no katriem 100 Retacrit lietotājiem.

Paaugstināts asinsspiediens. Paaugstināta asinsspiediena gadījumā var būt nepieciešama ārstēšana ar zālēm (vai pielāgošana jebkurām zālēm, ko Jūs jau saņemat paausgtināta asinspiediena ārstēšanai). Retacrit lietošanas laikā, īpaši terapijas sākumā, Jūsu ārsts var regulāri kontrolēt Jūsu asisnspiedienu.

Sāpes krūšu kurvī, elpas trūkums, sāpīgs kāju pietūkums, kas var būt asins recekļu simptoms (plaušu embolija, dziļo vēnu tromboze).

Insults (nepietiekama skābekļa piegāde smadzenēm, kā rezultātā var būt traucēta spēja kustināt vienu vai vairākus locekļus vienā ķermeņa pusē, traucēta spēja saprast vai veidot runu vai traucēta spēja saskatīt redzes lauka vienu pusi).

Ādas izsitumi un pietūkums ap acīm (tūska), kas var būt alerģiskas reakcijas rezultātā.

Asins recekļi mākslīgajā nierē.

Retākas blakusparādības

Tās var būt 1 līdz 10 no katriem 1 000 Retacrit lietotājiem.

Asiņošana galvas smadzenēs.

Retas blakusparādības

Tās var būt 1 līdz 10 no katriem 10 000 Retacrit lietotājiem.

Paaugstinātas jutības reakcijas.

Ļoti retas blakusparādības

Tās var būt līdz 1 no katriem 10 000 Retacrit lietotājiem.

Var būt paaugstināts atsevišķu asins šūnu skaits (tā saucamo trombocītu), kas normāli piedalās asins recekļu veidošanā. Jūsu ārsts to pārbaudīs.

Nezināma biežuma blakusparādības

Šo blakusparādību biežumu pēc pieejamiem datiem nevar noteikt.

Pietūkums, galvenokārt acu plakstiņu un lūpu rajonā (Kvinkes tūska) un šokam līdzīga alerģiska reakcija ar tirpšanu, apsārtumu, niezi, karstuma viļņiem un paātrinātu pulsu.

Asinsvadu un trombotiski notikumi (asins recekļi) aisnvados, tādi kā asinsrites traucējumi smadzenēs, tīklenes tromboze, traucēta asinrite sirdī, sirdslēkme, arteriāla tromboze, asinsvadu sieniņas paplašinājums (aneirisma).

Izolēta sarkanās rindas šūnu aplāzija (PRCA). Ziņots par PRCA pacientiem, pēc mēnešu un gadu subkutānas (injekciju veidā zem ādas) eritropoetīnu lietošanas. PRCA gadījumā kaulu smadzenes nespēj pietiekamā daudzumā ražot sarkanās asins šūnas (skatīt apakšpunktu “Brīdinājumi un piesardzība lietošanā”).

Nieze.

Citas blakusparādības

Pacienti ar nieru slimību

-paaugstināts asinsspiediens, kura gadījumā var rasties nepieciešamība lietot antihipertensīvas zāles vai palielināt to devas, ja tās tiek lietotas. Retacrit lietošanas laikā, īpaši terapijas sākumā, Jūsu ārsts var regulāri pārbaudīt Jums asinsspiedienu.

-var izveidoties arteriovenozā savienojuma tromboze (šunta tromboze), īpaši tad, ja Jums ir zems asinsspiediens vai arteriovenozās fistulas komplikācijas. Jūsu ārsts varētu pārbaudīt šuntu un izrakstīt zāles, lai novērstu trombozes veidošanos.

Vēža pacienti

-asins recekļu veidošanās (trombotiski vaskulāri gadījumi) (skatīt apakšpunktu “Brīdinājumi un piesardzība lietošanā”).

-asinsspiediena paaugstināšanās. Šī iemesla dēļ nepieciešams kontrolēt Jūsu hemoglobīna līmeni un asinsspiedienu.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas šajā instrukcijā nav minētas.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5.Kā uzglabāt Retacrit

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz etiķetes (EXP) un kastītes (Der.līdz). Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Uzglabāt ledusskapī (2°C-8°C). Nesasaldēt.

Šļirci var izņemt no ledusskapja un glabāt istabas temperatūrā (līdz 25°C) ne vairāk kā 3 dienas (viens uzglabāšanas periods).

Uzglabāt pilnšļirci ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Retacrit satur

Aktīvā viela ir epoetīns zeta (ražots no Ķīnas kāmju olnīcu šūnām, izmantojot DNS rekombinanto tehnoloģiju).

Retacrit 1 000 SV/0,3 ml šķīdums injekcijām pilnšļircē

1 pilnšļirce ar 0,3 ml šķīduma injekcijām satur 1 000 starptautisko vienību (SV) epoetīna zeta (ģenētiski modificēts eritropoetīns). Šķīdums satur 3 333 SV epoetīna zeta uz vienu mililitru.

Retacrit 2 000 SV/0,6 ml šķīdums injekcijām pilnšļircē

1 pilnšļirce ar 0,6 ml šķīduma injekcijām satur 2 000 starptautisko vienību (SV) epoetīna zeta (ģenētiski modificēts eritropoetīns). Šķīdums satur 3 333 SV epoetīna zeta uz vienu mililitru.

Retacrit 3 000 SV/0,9 ml šķīdums injekcijām pilnšļircē

1 pilnšļirce ar 0,9 ml šķīduma injekcijām satur 3 000 starptautisko vienību (SV) epoetīna zeta (ģenētiski modificēts eritropoetīns). Šķīdums satur 3 333 SV epoetīna zeta uz vienu mililitru.

Retacrit 4 000 SV/0,4 ml šķīdums injekcijām pilnšļircē

1 pilnšļirce ar 0,4 ml šķīduma injekcijām satur 4 000 starptautisko vienību (SV) epoetīna zeta (ģenētiski modificēts eritropoetīns). Šķīdums satur 10 000 SV epoetīna zeta uz vienu mililitru.

Retacrit 5 000 SV/0,5 ml šķīdums injekcijām pilnšļircē

1 pilnšļirce ar 0,5 ml šķīduma injekcijām satur 5 000 starptautisko vienību (SV) epoetīna zeta (ģenētiski modificēts eritropoetīns). Šķīdums satur 10 000 SV epoetīna zeta uz vienu mililitru.

Retacrit 6 000 SV/0,6 ml šķīdums injekcijām pilnšļircē

1 pilnšļirce ar 0,6 ml šķīduma injekcijām satur 6 000 starptautisko vienību (SV) epoetīna zeta (ģenētiski modificēts eritropoetīns). Šķīdums satur 10 000 SV epoetīna zeta uz vienu mililitru.

Retacrit 8 000 SV/0,8 ml šķīdums injekcijām pilnšļircē

1 pilnšļirce ar 0,8 ml šķīduma injekcijām satur 8 000 starptautisko vienību (SV) epoetīna zeta (ģenētiski modificēts eritropoetīns). Šķīdums satur 10 000 SV epoetīna zeta uz vienu mililitru.

Retacrit 10 000 SV/1,0 ml šķīdums injekcijām pilnšļircē

1 pilnšļirce ar 1,0 ml šķīduma injekcijām satur 10 000 starptautisko vienību (SV) epoetīna zeta (ģenētiski modificēts eritropoetīns). Šķīdums satur 10 000 SV epoetīna zeta uz vienu mililitru.

Retacrit 20 000 SV/0,5 ml šķīdums injekcijām pilnšļircē

1 pilnšļirce ar 0,5 ml šķīduma injekcijām satur 20 000 starptautisko vienību (SV) epoetīna zeta (ģenētiski modificēts eritropoetīns). Šķīdums satur 40 000 SV epoetīna zeta uz vienu mililitru.

Retacrit 30 000 SV/0,75 ml šķīdums injekcijām pilnšļircē

1 pilnšļirce ar 0,75 ml šķīduma injekcijām satur 30 000 starptautisko vienību (SV) epoetīna zeta (ģenētiski modificēts eritropoetīns). Šķīdums satur 40 000 SV epoetīna zeta uz vienu mililitru.

Retacrit 40 000 SV/1,0 ml šķīdums injekcijām pilnšļircē

1 pilnšļirce ar 1,0 ml šķīdumu injekcijām satur 40 000 starptautisko vienību (SV) epoetīna zeta (ģenētiski modificēts eritropoetīns). Šķīdums satur 40 000 SV epoetīna zeta uz vienu mililitru.

Citas sastāvdaļas ir nātrija hidrogēnfosfāta dihidrāts, nātrija dihidrogēnfosfāta dihidrāts, nātrija hlorīds, kalcija hlorīda dihidrāts, polisorbāts 20, glicīns, leicīns, izoleicīns, treonīns, glutamīnskābe, fenilalanīns, ūdens injekcijām, nātrija hidroksīds (pH piemērošanai), sālsskābe (pH piemērošanai).

Retacrit ārējais izskats un iepakojums

Retacrit ir dzidrs un bezkrāsains šķīdums injekcijām. Tas ir pildīts caurspīdīga stikla šļircēs ar fiksētu injekciju adatu.

Pilnšļirce satur no 0,3 līdz 1,0 ml šķīduma, atkarībā no epoetīna zeta satura (skatīt sadaļu “Ko Retacrit satur”).

Vienā iepakojumā ir 1, 4 vai 6 pilnšļirce(s) ar vai bez adatas aizsargierīces vai adatas uztvērēja. Vienotie iepakojumi satur 4 vai 6 pilnšļirces (4 iepakojumi pa 1 vai 6 iepakojumi pa 1).

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Hospira UK Limited

Horizon

Honey Lane

Hurley

Maidenhead

SL6 6RJ

Lielbritānija

Ražotājs

STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

D-61118 Bad Vilbel

Vācija

HOSPIRA Enterprises B.V.

Randstad 22-11

1316 BN Almere

Nīderlande

Hospira Zagreb d.o.o.

Prudnička cesta 60

10291 Prigorje Brdovečko

Horvātija

Lai iegūtu papildus informāciju par šīm zālēm, lūdzam kontaktēties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Pfizer S.A. / N.V.

Pfizer Luxembourg SARL filialas Lietuvoje

Tél/Tel: +32 2 554 62 11

Tel. + 370 52 51 4000

България

Luxembourg/Luxemburg

Alvogen Pharma Bulgaria Ltd

Pfizer S.A. / N.V.

Teл.: + 359 2 441 7136

Tél/Tel: +32 2 554 62 11

Česká republika

Magyarország

Pfizer, spol. s r.o.

Pfizer Kft.

Tel: +420-283-004-111

Tel.: + 36 1 488 37 00

Danmark

Pfizer ApS

Tlf: + 45 44 20 11 00

Deutschland

Pfizer Pharma PFE GmbH

Tel: + 49 (0)800 8535555

Eesti

Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal Tel: +372 666 7500

Ελλάδα

Aenorasis S.A.

Τηλ: + 30 210 6136332

España

Pfizer GEP, S.L.

Tel: +34 91 490 99 00

France

Pfizer PFE France

Tél: + 33 (0)1 58 07 34 40

Hrvatska

Alvogen d.o.o.

Tél/Tel: + 385 1 6641 830

Ireland

Hospira Ireland Sales Limited Tel: 1800 633 363 (toll free) +44 (0) 1304 616161

Ísland

Icepharma hf.

Sími: +354 540 8000

Italia

Pfizer Italia Srl

Tel: +39 06 33 18 21

Κύπρος

Hospira UK Limited

Τηλ: + 44 (0) 1628 515500

Latvija

Pfizer Luxembourg SARL filiāle Latvijā Tel.: + 371 670 35 775

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta

Malta

Hospira UK Limited

Tel: + 44 (0) 1628 515500

Nederland

Pfizer S.A. / N.V.

Tél/Tel: +32 2 554 62 11

Norge

Pfizer AS

Tlf: +47 67 52 61 00

Österreich

Polska

Alvogen Poland Sp. z.o.o.

Tel.: + 482 24609200

Portugal

Hospira Portugal Lda

Tel: +351 21 423 55 00

România

Alvogen Romania SRL

Tel: +(40) 21 351 0286

Slovenija

Pfizer Luxembourg SARL

Pfizer, podružnica za SVetovanje s področja farmacevtske dejavnosti, Ljubljana

Tel: +386 (0)1 52 11 400

Slovenská republika

Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka Tel: +421–2–3355 5500

Suomi/Finland

Pfizer PFE Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0)9 430 040

Sverige

Pfizer AB

Tel: +46 (0)8 550 520 00

United Kingdom

Hospira UK Limited

Tel: + 44 (0) 1628 515500

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas