Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Revasc (desirudin) – Marķējuma teksts - B01AE01

Updated on site: 09-Oct-2017

Zāļu nosaukumsRevasc
ATĶ kodsB01AE01
Vieladesirudin
RažotājsCanyon Pharmaceuticals Ltd.

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KARTONA KĀRBIŅA: 2 FLAKONIEM (15 mg/flakonā) UN 2 AMPULĀM

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Revasc 15 mg/ 0,5 ml pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai

Desirudin

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

 

Katrs flakons satur 15 mg desirudīna ar 18 000 ATV/ mg, kas atbilst aptuveni 270 000 ATV flakonā.

 

 

 

 

 

 

 

tas

 

 

 

 

 

 

 

ē

 

3.

 

PALĪGVIELU SARAKSTS

 

 

 

 

Pulveris: magnija hlorīds, nātrija hidroksīds

 

 

istr

 

Šķīdinātājs: mannīts, ūdens injekcijām

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ğ

 

4.

 

ZĀĻU FORMA UN SATURS

 

 

 

 

Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai

re

 

 

15 mg pulvera flakonā un 0,5 ml šķīdinātāja mpulā

 

 

 

 

 

 

Iepakojumā pa 2

 

 

 

 

 

 

 

nav

 

 

5.

 

LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

 

 

 

Šķīdināt tieši pirms lietošanas epakojumā esošajā šķīdinātājā. Pirms lietošanas izlasiet lietošanas

 

instrukciju.

 

 

 

 

 

Tikai subkutānai lietošanai.

 

 

 

 

 

 

 

vairs

 

 

 

 

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN

 

 

 

NEREDZAMĀ VIETĀ

 

 

 

 

Uzglab t bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

 

 

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

Pēc šķīdināšanas vēlams ievadīt nekavējoties. Taču ir pierādīta stabilitāte 24 stundas 2oC – 8oC temperatūrā (ledusskapī).

Uzglabāt flakonu un ampulu ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

10.

ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTO PREPARĀTU VAI

 

 

tas

 

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠO PREPARĀTU (JA

 

PIEMĒROJAMS)

 

 

 

 

11.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

istr

 

 

Canyon Pharmaceuticals Limited

 

 

ē

 

 

7th Floor

 

 

 

 

 

 

52-54 Gracechurch Street

 

ğ

 

 

London EC3V 0EH

 

 

 

 

Lielbritānija (Anglija)

 

 

re

 

 

 

12.

REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/97/043/001

 

nav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

SĒRIJAS NUMURS

 

 

 

 

 

Sēr.

 

vairs

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

 

IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

 

 

 

 

 

Recepšu zāles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

 

15.

NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

16.

INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

 

 

Z

 

 

 

 

 

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KARTONA KĀRBIŅA: 10 FLAKONIEM (15 mg/flakonā) UN 10 AMPULĀM

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Revasc 15 mg/ 0,5 ml pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai

Desirudin

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS

 

Katrs flakons satur 15 mg desirudīna ar 18 000 ATV/ mg, kas atbilst aptuveni 270 000 ATV flakonā.

 

 

 

 

 

 

 

tas

 

 

 

 

 

 

 

ē

 

3.

 

PALĪGVIELU SARAKSTS

 

 

 

 

Pulveris: magnija hlorīds, nātrija hidroksīds

 

 

istr

 

Šķīdinātājs: mannīts, ūdens injekcijām

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ğ

 

4.

 

ZĀĻU FORMA UN SATURS

 

 

 

 

Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai

re

 

 

15 mg pulvera flakonā un 0,5 ml šķīdinātāja mpulā

 

 

 

 

 

 

Iepakojumā pa 10

 

 

 

 

 

 

 

nav

 

 

5.

 

LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

 

 

 

Šķīdināt tieši pirms lietošanas epakojumā esošajā šķīdinātājā. Pirms lietošanas izlasiet lietošanas

 

instrukciju.

 

 

 

 

 

Tikai subkutānai lietošanai.

 

 

 

 

 

 

 

vairs

 

 

 

 

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN

 

 

 

NEREDZAMĀ VIETĀ

 

 

 

 

Uzglab t bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

 

 

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

Pēc šķīdināšanas vēlams ievadīt nekavējoties. Taču ir pierādīta stabilitāte 24 stundas 2oC – 8oC temperatūrā (ledusskapī).

Uzglabāt flakonu un ampulu ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

10.

ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTO PREPARĀTU VAI

 

 

tas

 

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠO PREPARĀTU (JA

 

PIEMĒROJAMS)

 

 

 

 

11.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

istr

 

 

Canyon Pharmaceuticals Limited

 

 

ē

 

 

7th Floor

 

 

 

 

 

 

52-54 Gracechurch Street

 

ğ

 

 

London EC3V 0EH

 

 

 

 

Lielbritānija (Anglija)

 

 

re

 

 

 

12.

REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/97/043/002

 

nav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

SĒRIJAS NUMURS

 

 

 

 

 

Sēr.

 

vairs

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

 

IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

 

 

 

 

 

Recepšu zāles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

 

15.

NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

16.

INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

 

 

Z

 

 

 

 

 

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KARTONA KĀRBIŅA: 1 FLAKONS (15 mg/flakonā) UN 1 AMPULA

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Revasc 15 mg/ 0,5 ml pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai

Desirudin

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

 

Katrs flakons satur 15 mg desirudīna ar 18 000 ATV/ mg, kas atbilst aptuveni 270 000 ATV flakonā.

 

 

 

 

 

 

 

tas

 

 

 

 

 

 

 

ē

 

3.

 

PALĪGVIELU SARAKSTS

 

 

 

 

Pulveris: magnija hlorīds, nātrija hidroksīds

 

 

istr

 

Šķīdinātājs: mannīts, ūdens injekcijām

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ğ

 

4.

 

ZĀĻU FORMA UN SATURS

 

 

 

 

Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai

re

 

 

15 mg pulvera flakonā un 0,5 ml šķīdinātāja mpulā

 

 

 

 

 

 

Iepakojumā pa 1

 

 

 

 

 

 

 

nav

 

 

5.

 

LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

 

 

 

Šķīdināt tieši pirms lietošanas epakojumā esošajā šķīdinātājā. Pirms lietošanas izlasiet lietošanas

 

instrukciju.

 

 

 

 

 

Tikai subkutānai lietošanai.

 

 

 

 

 

 

 

vairs

 

 

 

 

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN

 

 

 

NEREDZAMĀ VIETĀ

 

 

 

 

Uzglab t bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

 

 

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

Pēc šķīdināšanas vēlams ievadīt nekavējoties. Taču ir pierādīta stabilitāte 24 stundas 2oC – 8oC temperatūrā (ledusskapī).

Uzglabāt flakonu un ampulu ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

10.

ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTO PREPARĀTU VAI

 

 

tas

 

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠO PREPARĀTU (JA

 

PIEMĒROJAMS)

 

 

 

 

11.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

istr

 

 

Canyon Pharmaceuticals Limited

 

 

ē

 

 

7th Floor

 

 

 

 

 

 

52-54 Gracechurch Street

 

ğ

 

 

London EC3V 0EH

 

 

 

 

Lielbritānija (Anglija)

 

 

re

 

 

 

12.

REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/97/043/003

 

nav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

SĒRIJAS NUMURS

 

 

 

 

 

Sēr.

 

vairs

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

 

IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

 

 

 

 

 

Recepšu zāles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

 

15.

NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

16.

INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

 

 

Z

 

 

 

 

 

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, IZVIETOJAMA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA

FLAKONA ETIĶETE: 15 mg

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Revasc 15 mg/ 0,5 ml

Pulveris injekcijām

Desirudin

Subkutānai lietošanai

2. LIETOŠANAS METODE

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz

4. SĒRIJAS NUMURS

Sēr.

5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI

15 mg desirudīna

 

les

vairs

 

 

ā

 

Z

 

 

 

 

 

tas

 

 

ē

 

 

istr

 

 

ğ

 

nav

re

 

 

VIENĪBU DAUDZUMS

 

 

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, IZVIETOJAMA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA

AMPULAS ETIĶETE: 0,5 ml ŠĶĪDINĀTĀJA

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Revasc 15 mg/ 0,5 ml

Šķīdinātājs parenterālai lietošanai

2.

LIETOŠANAS METODE

 

 

 

DERĪGUMA TERMIŅŠ

ētas

 

3.

 

Der. līdz

istr

 

 

4. SĒRIJAS NUMURS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ğ

 

Sēr.

 

 

 

re

 

 

 

 

 

 

 

 

5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

 

 

 

 

nav

 

 

0,5 ml ūdens injekciju šķīduma pagatavošan i r 3% (w/ ) mannītu

 

 

les

vairs

 

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

Z

 

 

 

 

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas