Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Revestive (teduglutide) – Lietošanas instrukcija - A16AX08

Updated on site: 09-Oct-2017

Zāļu nosaukumsRevestive
ATĶ kodsA16AX08
Vielateduglutide
RažotājsShire Pharmaceuticals Ireland Ltd

Lietošanas instrukcija: informācija pacientam

Revestive 1,25 mg pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai

Teduglutide

Bērniem un pusaudžiem

Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība. Tādējādi būs iespējams ātri identificēt jaunāko informāciju par šo zāļu drošumu. Jūs varat palīdzēt, ziņojot par jebkādām novērotajām blakusparādībām. Par to, kā ziņot par blakusparādībām, skatīt 4. punkta beigās.

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

-Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

-Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet sava bērna ārstam, farmaceitam vai medmāsai.

-Šīs zāles ir parakstītas tikai Jūsu bērnam. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

-Ja bērnam rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar sava bērna ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1.Kas ir Revestive un kādam nolūkam tās lieto

2.Kas Jums jāzina pirms Revestive lietošanas

3.Kā lietot Revestive

4.Iespējamās blakusparādības

5 Kā uzglabāt Revestive

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

1.Kas ir Revestive un kādam nolūkam tās lieto

Revestive aktīvā viela ir teduglutīds. Tas uzlabo barības vielu un šķidruma izsūkšanos no Jūsu bērna kuņģa-zarnu trakta (zarnām).

Revestive lieto, lai ārstētu bērnus un pusaudžus (vecumā no 1 gada) ar īsās zarnas sindromu. Īsās zarnas sindroms ir slimība, kad no zarnām nepietiekami uzsūcas barības vielas un šķidrums. Visbiežāk tā cēlonis ir ķirurģiska operācija, kad tiek izoperēta daļa no tievajām zarnām.

2.Kas Jums jāzina pirms Revestive lietošanas

Nelietojiet Revestive šādos gadījumos:

-ja Jūsu bērnam ir alerģija pret teduglutīdu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu, vai tetraciklīna atliekām;

-ja Jūsu bērnam ir vēzis vai aizdomas par to;

-ja Jūsu bērnam ir bijis kuņģa-zarnu trakta vēzis, t. sk. arī aknu, žultspūšļa vai žultsvadu, un aizkuņģa dziedzera vēzis pēdējo piecu gadu laikā.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Revestive lietošanas konsultējieties ar sava bērna ārstu:

-ja Jūsu bērnam ir smagi aknu darbības traucējumi. Ārsts ņems to vērā, nozīmējot šīs zāles;

-ja Jūsu bērnam ir noteiktas kardiovaskulāras slimības (ietekmē sirdi un/vai asinsvadus), piemēram, paaugstināts asinsspiediens (hipertensija) vai vāja sirds (sirds mazspēja). Simptomi ir pēkšņs ķermeņa masas pieaugums, pietūkušas potītes un/vai aizdusa;

-ja Jūsu bērnam ir citas smagas slimības, kas nav pietiekami kontrolētas. Ārsts ņems to vērā, nozīmējot šīs zāles;

-ja Jūsu bērnam ir nieru darbības traucējumi. Ārsts, iespējams, Jūsu bērnam nozīmēs mazāku šo zāļu devu.

Uzsākot ārstēšanu ar Revestive, kā arī ārstēšanas laikā ārsts, iespējams, pielāgos intravenozo šķidrumu vai uztura daudzumu, ko saņem Jūsu bērns.

Medicīniskās pārbaudes pirms Revestive terapijas uzsākšanas un tās laikā

Pirms ārstēšanas uzsākšanas ar šīm zālēm, ja Jūsu bērns ir vismaz 12 gadus vecs, viņam nesen (t. i., 1 gada laikā) jābūt veiktai kolonoskopijai (procedūrai, ar kuru apskata resnās zarnas un taisnās zarnas iekšpusi), lai pārbaudītu, vai nav polipu (mazu patoloģisku izaugumu), un tiem jābūt noņemtiem. Šo procedūru veiks arī tad, ja Jūsu bērns vēl nav 12 gadus vecs un viņa vēdera izejā (fēcēs) ir asinis. Ja pirms ārstēšanas ar Revestive tiks konstatēti polipi, ārsts izlems, vai Jūsu bērns drīkst lietot šīs zāles. Revestive nedrīkst lietot, ja kolonoskopijas laikā ir konstatēts vēzis. Ārsts turpinās veikt kolonoskopiju, ja Jūsu bērns turpinās lietot Revestive.

Ārsts nodrošinās īpašu aprūpi un uzraudzīs Jūsu bērna tievo zarnu darbību, kā arī uzraudzīs pazīmes un simptomus, kas norāda uz problēmām ar žultspūsli, žultsvadiem un aizkuņģa dziedzeri.

Bērni un pusaudži

Bērni vecumā līdz 1 gadam

Šīs zāles nedrīkst lietot bērni līdz 1 gada vecumam. Tas ir tāpēc, ka nav pieredzes par Revestive lietošanu šajā vecuma grupā.

Citas zāles un Revestive

Pastāstiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai par visām zālēm, kuras Jūsu bērns lieto, pēdējā laikā ir lietojis vai varētu lietot.

Revestive var ietekmēt citu zāļu uzsūkšanos no zarnām un tādējādi – citu zāļu iedarbību. Ārsts var mainīt citu Jūsu bērna lietoto zāļu devu.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Revestive neiesaka lietot grūtniecības un barošanas ar krūti periodā.

Ja Jūsu meita ir grūtniece vai baro bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jūsu meitai varētu būt grūtniecība, vai viņa plāno grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu.

Transportlīdzekļu vadīšana, riteņbraukšana un mehānismu apkalpošana

Lietojot šīs zāles, Jūsu bērnam var būt reiboņi. Ja Jūsu bērns tos jūt, viņš nedrīkst vadīt transportlīdzekļus, pārvietoties ar velosipēdu un apkalpot mehānismus, līdz atkal jūtas labāk.

Svarīga informācija par kādu no Revestive palīgvielām

Šo zāļu viena deva satur mazāk nekā 1 mmol nātrija (23 mg). Tas nozīmē, ka zāles praktiski nesatur nātriju.

Jāievēro piesardzība, ja Jūsu bērnam ir paaugstināta jutība pret tetraciklīnu (skatīt punktu “Nelietojiet

Revestive šādos gadījumos”).

3.Kā lietot Revestive

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet sava bērna ārstam, farmaceitam vai medmāsai.

Devas

Ieteicamā dienas deva Jūsu bērnam ir 0,05 mg uz kg ķermeņa masas. Devu pārrēķina šķīduma mililitros (ml).

Ārsts izvēlēsies Jūsu bērnam piemērotāko devu atkarībā no viņa ķermeņa masas. Ārsts Jums pateiks, kāda deva ir jālieto. Ja neesat pārliecināts, vaicājiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai.

Kā lietot Revestive

Revestive injicē zem ādas (subkutāni) vienu reizi dienā. Injekciju Jūs varat veikt pats vai arī cita persona, piemēram, Jūsu bērna ārsts, viņa/viņas asistents vai medmāsa. Ja zāles injicējat Jūs vai Jūsu bērna aprūpētājs, tad ārstam vai medmāsai pirms tam Jūs vai aprūpētājs rūpīgi jāapmāca. Detalizētu informāciju par injekcijas veikšanu skatīt šīs lietošanas instrukcijas beigās.

Ir stingri ieteicams katru reizi, kad Jūsu bērns saņem Revestive devu, reģistrēt zāļu nosaukumu un partijas numuru, lai saglabātu ierakstu par lietotajām partijām.

Ja esat lietojis Revestive vairāk nekā noteikts

Ja esat injicējis vairāk Revestive, nekā rekomendējis Jūsu bērna ārsts, Jums jāsazinās ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu.

Ja esat aizmirsis lietot Revestive

Ja esat aizmirsis injicēt šīs zāles (vai neesat tās injicējis parastajā laikā), izdariet to, cik ātri vien iespējams tajā pašā dienā. Nekad nedrīkst izdarīt vairāk par vienu injekciju dienā. Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

Ja pārtraucat lietot Revestive

Turpiniet lietot šīs zāles tik ilgi, cik Jūsu bērna ārsts rekomendējis. Nepārtrauciet šo zāļu lietošanu, iepriekš nekonsultējoties ar ārstu, jo pēkšņa terapijas pārtraukšana var izmainīt Jūsu bērna šķidruma līdzsvaru.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet sava bērna ārstam, farmaceitam vai medmāsai.

4.Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Nekavējoties griezieties pēc medicīniskās palīdzības, ja parādās šādi simptomi:

Bieži (var rasties līdz 1 cilvēkam no 10)

-Sastrēguma sirds mazspēja. Konsultējieties ar ārstu, ja Jūsu bērns jūtas noguris, viņam ir elpas trūkums vai pietūkušas potītes vai kājas.

-Aizkuņģa dziedzera iekaisums (pankreatīts). Konsultējieties ar ārstu vai griezieties neatliekamās palīdzības nodaļā, ja Jūsu bērnam ir stipras sāpes vēderā un drudzis.

-Zarnu obstrukcija (zarnu aizsprostojums). Konsultējieties ar ārstu vai griezieties neatliekamās palīdzības nodaļā, ja Jūsu bērnam ir stipras sāpes vēderā, vemšana un aizcietējums.

-Samazināta žults atplūde no žultspūšļa un/vai žultspūšļa iekaisums. Konsultējieties ar ārstu vai griezieties neatliekamās palīdzības nodaļā, ja Jūsu bērna āda un acu baltumi kļūst dzeltenīgi, bērnam ir nieze, tumšs urīns un gaišas fēces vai sāpes vēdera augšdaļas labajā pusē vai pa vidu kuņģa apvidū.

Retāk (var rasties līdz 1 cilvēkam no 100)

-Ģībonis. Ja sirdsdarbība un elpošana ir normāla un Jūsu bērns ātri atgūstas, konsultējieties ar ārstu. Citos gadījumos griezieties pēc medicīniskās palīdzības, cik ātri vien iespējams.

Citas blakusparādības:

Ļoti bieži (var rasties biežāk nekā 1 cilvēkam no 10)

-Elpošanas ceļu infekcijas (deguna blakusdobumu, rīkles, elpceļu un plaušu infekcijas)

-Galvassāpes

-Sāpes vēderā, vēdera uzpūšanās, slikta dūša, stomas tūska (mākslīgi izveidota atvere vēderā atlieku vielu izvadīšanai), vemšana

-Injekcijas vietas apsārtums, pietūkums vai sāpes

Bieži (var rasties līdz 1 cilvēkam no 10)

-Gripa vai gripai līdzīgi simptomi

-Samazināta ēstgriba

-Roku un/vai pēdu pietūkums

-Miega traucējumi, trauksme

-Klepus, elpas trūkums

-Polipi (mazi patoloģiski audzēji) Jūsu bērna resnajā zarnā

-Gāzu uzkrāšanās (meteorisms)

-Aizkuņģa dziedzera vada sašaurināšanās vai bloķēšanās, kuras dēļ Jūsu bērnam var attīstīties aizkuņģa dziedzera iekaisums

-Žultspūšļa iekaisums

Retāk (var rasties līdz 1 cilvēkam no 100)

-Polipi (mazi patoloģiski audzēji) Jūsu bērna tievajā zarnā

Nav zināmi (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem)

-Alerģiska reakcija (pastiprināta jutība)

-Šķidruma aizture

-Polipi (mazi patoloģiski audzēji) Jūsu bērna tievajā zarnā

Lietošana bērniem un pusaudžiem

Kopumā blakusparādības bērniem un pusaudžiem ir tādas pašas kā pieaugušajiem. Šādas blakusparādības klīniskajā pētījumā bērniem un pusaudžiem novēroja biežāk: nogurums (ļoti bieži), sāpīga vēdera izeja (ļoti bieži) un reibonis vai apreibums (bieži).

Nav pieredzes lietošanai bērniem līdz 1 gada vecumam.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jūsu bērnam rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar sava bērna ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju.

Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5.Kā uzglabāt Revestive

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes, flakona un pilnšļirces pēc „Derīgs līdz” un „EXP”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Uzglabāt ledusskapī (2°C – 8°C). Nesasaldēt.

No mikrobioloģijas viedokļa sagatavotais šķīdums ir jāizlieto nekavējoties. Tomēr ķīmiskā un fizikālā stabilitāte ir pierādīta līdz 24 stundām 25 °C temperatūrā.

Nelietojiet šīs zāles, ja pamanāt, ka šķīdums ir duļķains vai tajā ir redzamas daļiņas.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi. Visas adatas un šļirces ir jāievieto asiem priekšmetiem paredzētajā konteinerā.

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Revestive satur

-Aktīvā viela ir teduglutīds. Viens pulvera flakons satur 1,25 mg teduglutīda. Pēc sagatavošanas katrs flakons satur 1,25 mg teduglutīda 0,5 ml šķīduma, kas atbilst koncentrācijai 2,5 mg/ml.

-Citas sastāvdaļas ir L-histidīns, mannīts, nātrija fosfāta monohidrāts, nātrija hidrogēnfosfāta heptahidrāts.

-Šķīdinātājs satur ūdeni injekcijām.

Revestive ārējais izskats un iepakojums

Revestive ir pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai (1,25 mg teduglutīda flakonā, 0,5 ml šķīdinātāja pilnšļircē).

Pulveris ir balts, un šķīdinātājs ir dzidrs un bezkrāsains.

Revestive iepakojumā ir 28 flakoni ar pulveri un 28 pilnšļirces.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

Shire Pharmaceuticals Ireland Limited 5 Riverwalk

Citywest Business Campus Dublin 24

Īrija

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu. Tur ir arī saites uz citām tīmekļa vietnēm par retām slimībām un to ārstēšanu.

Instrukcija par Revestive sagatavošanu un injekciju

Svarīga informācija:

-Pirms Revestive lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

-Revestive ir jāievada zem ādas (subkutāna injekcija).

-Revestive nedrīkst ievadīt vēnā (intravenozi) vai muskulī (intramuskulāri).

-Glabājiet Revestive bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

-Nelietojiet Revestive pēc derīguma termiņa, kas norādīts uz kartona iepakojuma, flakona un pilnšļirces. Derīguma termiņš attiecas uz pēdējo norādītā mēneša dienu.

-Uzglabāt ledusskapī (2°C – 8°C).

-Nesasaldēt.

-No mikrobioloģijas viedokļa sagatavotais šķīdums ir jāizlieto nekavējoties. Tomēr ķīmiskā un fizikālā stabilitāte ir pierādīta līdz 24 stundām 25 ºC temperatūrā.

-Nelietojiet Revestive, ja pamanāt, ka šķīdums ir duļķains vai satur sīkas daļiņas.

-Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

-Visas adatas un šļirces izmetiet aso priekšmetu konteinerā.

Iepakojumā ir šādi materiāli:

-28 flakoni ar 1,25 mg teduglutīda pulvera veidā

-28 pilnšļirces ar šķīdinātāju

Nepieciešamie materiāli, kuru nav iepakojumā:

-Adatas šķīduma sagatavošanai (izmērs 22G, garums 1½" (0,7 x 40 mm))

-0,5 vai 1 ml šļirces injekcijām (ar 0.02 ml iedaļām vai mazākām). Bērniem var izmantot

0,5 ml (vai mazākas) šļirces injekcijām

-Tievas adatas subkutānām injekcijām (piemēram, izmērs 26G, garums 5/8" (0,45 x 16 mm) vai tievākas adatas bērniem pēc nepieciešamības)

-Spirtu saturošas salvetes

-Spirtu saturoši tamponi

-Necaurdurams konteiners izlietoto šļirču un adatu drošai uzglabāšanai

SVARĪGI: Pirms darba uzsākšanas pārliecinieties, ka darba virsma ir tīra un Jūs esat nomazgājis rokas pirms turpināšanas.

1.Pilnšļirces sagatavošana

Kad visi materiāli ir sagatavoti, Jums jāsagatavo pilnšļirce. Tālāk attēlots, kā tas jādara.

1.1 Ņemiet pilnšļirci ar šķīdinātāju un no gala daļas noņemiet balto plastmasas uzgali, lai šļirce būtu gatava šķīduma sagatavošanai paredzētās adatas pievienošanai.

1.2 Pievienojiet pilnšļircei adatu šķīduma sagatavošanai (22G, 1½"

(0,7 x 40 mm)), uzskrūvējot to pulksteņrādītāju kustības virzienā.

2.Izšķīdiniet pulveri

Tagad Jūs esat sagatavojies pulvera izšķīdināšanai ar šķīdinātāju.

2.1No pulvera flakona noņemiet zilo aizsargvāciņu, flakona virspusi noslaukiet ar spirtotu salveti un ļaujiet nožūt. Nepieskarieties flakona virsmai.

2.2Noņemiet šķīdinātāja pilnšļircei pievienotās šķīduma sagatavošanai paredzētās adatas aizsargu, neaizskarot adatas galu.

2.3Paņemiet pulvera flakonu, pievienoto adatu šķīduma sagatavošanai izduriet cauri flakona gumijas vāciņam un uzmanīgi spiediet plunžeri uz leju, līdz viss šķīdinātājs ir nonācis flakonā.

2.4Atstājiet adatu šķīduma sagatavošanai un tukšo šļirci flakonā. Ļaujiet flakonam pastāvēt apmēram 30 sekundes.

2.5Viegli parotējiet flakonu starp plaukstām apmēram 15 sekundes. Tad uzmanīgi vienreiz apgrieziet flakonu otrādi, adatai šķīduma sagatavošanai un tukšajai šļircei joprojām esot flakonā.

SVARĪGI: nekratiet flakonu. Flakonu sakratot var veidoties putas, kas var apgrūtināt šķīduma izvilkšanu no flakona.

2.6Ļaujiet flakonam pastāvēt apmēram divas minūtes.

2.7 Apskatiet flakonu, vai nav palicis neizšķīdis pulveris. Ja pulveris nav izšķīdis, atkārtojiet 2.5. un 2.6. soli. Nekratiet flakonu. Ja joprojām pulveris nav izšķīdis, izmetiet flakonu un sāciet cita flakona sagatavošanu.

SVARĪGI: šķīdumam jābūt dzidram. Ja šķīdums nav dzidrs vai tajā ir redzamas daļiņas, neinjicējiet to.

SVARĪGI: šķīdums jāievada tūlīt pēc sagatavošanas. To var uzglabāt temperatūrā līdz 25 °C ne ilgāk kā divdesmit četras stundas.

3.Sagatavojiet injekciju šļirci

3.1Atvienojiet šļirci šķīduma sagatavošanai no adatas šķīduma sagatavošanai, kas vēl ir flakonā, un izmetiet šļirci šķīduma sagatavošanai.

3.2Paņemiet šļirci injekcijām un pievienojiet to adatai, kuru lietojāt šķīduma sagatavošanai, kas vēl joprojām ir flakonā.

3.3Pagrieziet flakonu otrādi, virziet adatu šķīduma sagatavošanai tuvu aizbāznim un ļaujiet zālēm piepildīt šļirci, viegli atvelkot plunžeri.

SVARĪGI: ja Jūsu bērna ārsts Jums noteicis lietot divus flakonus, sagatavojiet otru pilnšļirci ar šķīdinātāju un otru pulvera flakonu, kā norādīts 1. un 2. punktā. Šķīdumu no otrā flakona ievelciet tajā pašā šļircē injekcijām, atkārtojot 3. soli.

3.4Atvienojiet injekcijas šļirci no adatas šķīduma sagatavošanai, adatu atstājot flakonā. Izmetiet flakonu kopā ar adatu konteinerā asiem priekšmetiem.

3.5Paņemiet injicēšanas adatu, bet nenoņemiet plastmasas aizsargu. Pievienojiet adatu injekciju šļircei, kas satur zāles.

3.6Pārbaudiet, vai šļircē nav gaisa burbuļu. Ja ir gaisa burbuļi, tad uzmanīgi turiet šļirci līdz tie nostājas virspusē. Tad viegli uzspiediet uz plunžera, lai izvadītu gaisu.

3.7Jūsu bērnam paredzēto devu Jūsu bērna ārsts ir aprēķinājis mililitros (ml). Izvadiet lieko šķīduma daudzumu no šļirces, adatas aizsargam joprojām esot pievienotam, līdz ir palikusi tikai Jūsu bērnam paredzētā deva.

4.Injicējiet šķīdumu

4.1Izvēlieties vietu uz sava bērna vēdera priekšējās sienas ap jostasvietu. Ja jostasvietas rajonā bērna āda ir sāpīga vai sabiezēta, tad izvēlieties vietu uz bērna augšstilba, kur injekciju ir izdarīt vieglāk (skatīt zīmējumu).

SVARĪGI: neinjicējiet katru dienu vienā un tai pašā vietā – lai novērsu diskomfortu, mainiet to (uz augšu, leju, pa kreisi un pa labi). Neizdariet injekciju vietās, kur āda ir iekaisusi, pietūkusi, ievainota vai citādi bojāta vai ir dzimumzīmes.

4.2Ar apļveida kustībām notīriet izvēlēto injekcijas vietu ar spirtu saturošu tamponu. Ļaujiet ādai nožūt.

4.3No sagatavotās injekciju šļirces noņemiet plastmasas aizsargu. Viegli ar vienu roku saspiediet notīrīto ādu. Ar otru roku turot šļirci kā zīmuli, atlieciet plaukstu un ieduriet adatu ādā 45° leņķī.

4.4Nedaudz atvelciet plunžeri. Ja šļircē ieplūst asinis, izvelciet adatu un nomainiet adatu injekciju šļircei ar tāda paša izmēra tīru adatu. Zāles pilnšļircē Jūs joprojām varat lietot. Mēģiniet injicēt citā vietā notīrītajā ādas laukumā.

4.5Injicējiet zāles nepārtraukti, spiežot plunžeri, līdz visas zāles ir injicētas un šļirce ir tukša.

4.6Izvelciet adatu no ādas un izmetiet adatu kopā ar šļirci konteinerā asiem priekšmetiem. Var būt neliela asiņošana. Ja nepieciešams, injekcijas vietai piespiediet tamponu ar spirtu vai 2 x 2 marles plāksnīti, līdz asiņošana apstājas.

4.7Visas adatas un šļirces ievietojiet konteinerā asiem priekšmetiem vai ar biezām sieniņām (piemēram, mazgāšanas līdzekļa pudelīte ar vāciņu). Šim konteineram jābūt drošam pret caurduršanu (gan virspuse, gan sieniņas). Ja Jums ir nepieciešams konteiners asiem priekšmetiem, jautājiet sava bērna ārstam.

Lietošanas instrukcija: informācija pacientam

Revestive 5 mg pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai

Teduglutide

Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība. Tādējādi būs iespējams ātri identificēt jaunāko informāciju par šo zāļu drošumu. Jūs varat palīdzēt, ziņojot par jebkādām novērotajām blakusparādībām. Par to, kā ziņot par blakusparādībām, skatīt 4. punkta beigās.

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

-Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

-Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai.

-Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

-Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1.Kas ir Revestive un kādam nolūkam tās lieto

2.Kas Jums jāzina pirms Revestive lietošanas

3.Kā lietot Revestive

4.Iespējamās blakusparādības

5 Kā uzglabāt Revestive

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

1. Kas ir Revestive un kādam nolūkam tās lieto

Revestive aktīvā viela ir teduglutīds. Tas uzlabo barības vielu un šķidruma izsūkšanos no Jūsu kuņģa- zarnu trakta (zarnām).

Revestive lieto, lai ārstētu pieaugušos, bērnus un pusaudžus (vecumā no 1 gada) ar īsās zarnas sindromu. Īsās zarnas sindroms ir slimība, kad no zarnām nepietiekami uzsūcas barības vielas un šķidrums. Visbiežāk tā cēlonis ir ķirurģiska operācija, kad tiek izoperēta daļa no tievajām zarnām.

2. Kas Jums jāzina pirms Revestive lietošanas

Nelietojiet Revestive šādos gadījumos:

-ja Jums ir alerģija pret teduglutīdu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu, vai tetraciklīna atliekām;

-ja Jums ir vēzis vai aizdomas par to;

-ja Jums ir bijis kuņģa-zarnu trakta vēzis, t.sk. arī aknu, žultspūšļa vai žultsvadu, un aizkuņģa dziedzera vēzis pēdējo piecu gadu laikā.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Revestive lietošanas konsultējieties ar ārstu:

-ja Jums ir smagi aknu darbības traucējumi. Jūs ārsts ņems to vērā, nozīmējot Jums šīs zāles;

-ja Jums ir noteiktas kardiovaskulāras slimības (ietekmē sirdi un/vai asinsvadus), piemēram, paaugstināts asinsspiediens (hipertensija) vai vāja sirds (sirds mazspēja). Simptomi ir pēkšņs ķermeņa masas pieaugums, pietūkušas potītes un/vai aizdusa;

-ja Jums ir citas smagas slimības, kas nav pietiekami kontrolētas. Jūs ārsts ņems to vērā, nozīmējot Jums šīs zāles;

-ja Jums ir nieru darbības traucējumi. Jūsu ārsts, iespējams, nozīmēs mazāku šo zāļu devu.

Uzsākot ārstēšanu ar Revestive un ārstēšanas laikā Jūsu ārsts, iespējams, pielāgos intravenozo šķidrumu vai uztura daudzumu, ko saņemsiet.

Medicīniskās pārbaudes pirms Revestive terapijas uzsākšanas un tās laikā

Pirms ārstēšanas uzsākšanas ar šīm zālēm ārsts Jums veiks kolonoskopiju (procedūru, ar kuru apskata resnās zarnas un taisnās zarnas iekšpusi), lai pārbaudītu, vai nav polipu (mazu patoloģisku izaugumu), un tos noņemtu. Rekomendē šo procedūru veikt reizi gadā pirmos 2 gadus pēc Revestive terapijas uzsākšanas un tad vismaz reizi piecos gados. Ja pirms ārstēšanas ar Revestive uzsākšanas vai tās laikā tiek konstatēti polipi, Jūsu ārsts izlems, vai drīkst turpināt ārstēšanu. Revestive nedrīkst lietot, ja kolonoskopijas laikā tiek konstatēts vēzis.

Ārsts nodrošinās īpašu aprūpi un uzraudzīs Jūsu tievo zarnu darbību, kā arī uzraudzīs pazīmes un simptomus, kas norāda uz problēmām ar žultspūšļi, žultsvadiem un aizkuņģa dziedzeri.

Bērni un pusaudži

Medicīniskās pārbaudes pirms Revestive terapijas uzsākšanas un tās laikā

Pirms ārstēšanas uzsākšanas ar šīm zālēm, ja Jūs esat vismaz 12 gadus vecs, Jums nesen (t.i., 1 gada laikā) jābūt veiktai kolonoskopijai (procedūra, ar kuru apskata resnās zarnas un taisnās zarnas iekšpusi), lai pārbaudītu, vai nav polipu (mazu patoloģisku izaugumu), un tiem jābūt noņemtiem. Šo procedūru veiks arī tad, ja Jūs vēl neesat 12 gadus vecs un Jums vēdera izejā (fēcēs) ir asinis. Ja pirms ārstēšanas ar Revestive tiks konstatēti polipi, ārsts izlems, vai Jūs drīkstat lietot šīs zāles. Revestive nedrīkst lietot, ja kolonoskopijas laikā ir konstatēts vēzis. Ārsts turpinās veikt kolonoskopiju, ja turpināsiet lietot Revestive.

Bērni vecumā līdz 1 gadam

Šīs zāles nedrīkst lietot bērni līdz 1 gada vecumam. Tas ir tāpēc, ka nav pieredzes par Revestive lietošanu šajā vecuma grupā.

Citas zāles un Revestive

Pastāstiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai par visām zālēm, kuras lietojat, pēdējā laikā esat lietojis vai varētu lietot.

Revestive var ietekmēt citu zāļu uzsūkšanos no zarnām un tādējādi – citu zāļu iedarbību. Ārsts var mainīt citu lietoto zāļu devas.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Revestive neiesaka lietot grūtniecības un barošanas ar krūti periodā.

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība, vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Lietojot šīs zāles, var būt reiboņi. Ja Jūs tos jūtat, nevadiet transportlīdzekļus un neapkalpojiet mehānismus līdz atkal jūtaties labāk.

Svarīga informācija par kādu no Revestive palīgvielām

Šo zāļu viena deva satur mazāk nekā 1 mmol nātrija (23 mg). Tas nozīmē, ka zāles praktiski nesatur nātriju.

Jāievēro piesardzība, ja Jums ir paaugstināta jutība pret tetraciklīnu (skatīt punktu “Nelietojiet

Revestive šādos gadījumos”).

3. Kā lietot Revestive

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai.

Devas

Ieteicamā dienas deva ir 0,05 mg uz kg ķermeņa masas. Devu pārrēķina šķīduma mililitros (ml).

Jūsu ārsts izvēlēsies Jums piemērotāko devu atkarībā no Jūsu ķermeņa masas. Jūsu ārsts Jums pateiks, kāda deva ir jālieto. Ja neesat pārliecināts, vaicājiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai.

Lietošana bērniem un pusaudžiem

Revestive var lietot bērniem un pusaudžiem (vecumā no 1 gada). Lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts

Jums teicis.

Kā lietot Revestive

Revestive injicē zem ādas (subkutāni) vienu reizi dienā. Injekciju Jūs varat veikt pats vai arī cita persona, piemēram, Jūsu ārsts, viņa/viņas asistents vai medmāsa. Ja zāles injicējiet Jūs vai Jūsu aprūpētājs, tad ārstam vai medmāsai pirms tam Jūs vai aprūpētājs rūpīgi jāapmāca. Detalizētu informāciju par injekcijas veikšanu skatīt šīs lietošanas instrukcijas beigās.

Ir stingri ieteicams katru reizi, kad Jūs saņemat vai Jūsu bērns saņem Revestive devu, reģistrēt zāļu nosaukumu un partijas numuru, lai saglabātu ierakstu par lietotajām partijām.

Ja esat lietojis Revestive vairāk nekā noteikts

Ja esat injicējis vairāk Revestive nekā rekomendēts, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu.

Ja esat aizmirsis lietot Revestive

Ja esat aizmirsis injicēt šīs zāles (vai neesat tās injicējis parastajā laikā), izdariet to cik ātri vien iespējams tajā pašā dienā. Nekad nedrīkst izdarīt vairāk par vienu injekciju dienā. Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

Ja pārtraucat lietot Revestive

Turpiniet lietot šīs zāles visu rekomendēto laiku. Nepārtrauciet šo zāļu lietošanu, iepriekš nekonsultējoties ar Jūsu ārstu, jo pēkšņa terapijas pārtraukšana var izmainīt Jūsu šķidruma līdzsvaru.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai.

4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Nekavējoties griezieties pēc medicīniskās palīdzības, ja parādās šādi simptomi:

Bieži (var rasties līdz 1 cilvēkam no 10)

Sastrēguma sirds mazspēja. Konsultējieties ar ārstu, ja jūtaties noguris, Jums ir elpas trūkums vai pietūkušas potītes vai kājas.

-Aizkuņģa dziedzera iekaisums (pankreatīts). Konsultējieties ar ārstu vai griezieties neatliekamās palīdzības nodaļā, ja Jums ir stipras sāpes vēderā un drudzis.

-Zarnu obstrukcija (zarnu aizsprostojums). Konsultējieties ar ārstu vai griezieties neatliekamās palīdzības nodaļā, ja Jums ir stipras sāpes vēderā, vemšana un aizcietējums.

-Samazināta žults atplūde no žultspūšļa un/vai žultspūšļa iekaisums. Konsultējieties ar ārstu vai griezieties neatliekamās palīdzības nodaļā, ja āda un acu baltumi kļūst dzeltenīgi, Jums ir nieze, tumšs urīns un gaišas fēces vai sāpes vēdera augšdaļas labajā pusē vai pa vidu kuņģa apvidū.

Retāk (var rasties līdz 1 cilvēkam no 100)

-Ģībonis. Ja sirdsdarbība un elpošana ir normāla un Jūs ātri atgūstaties, konsultējieties ar ārstu. Citos gadījumos griezieties pēc medicīniskās palīdzības cik ātri vien iespējams.

Citas blakusparādības:

Ļoti bieži (var rasties biežāk nekā 1 cilvēkam no 10)

-Elpošanas ceļu infekcijas (jebkādas deguna blakusdobumu, rīkles, elpceļu un plaušu infekcijas)

-Galvassāpes

-Sāpes vēderā, vēdera uzpūšanās, slikta dūša, stomas tūska (mākslīgi izveidota atvere vēderā atlieku vielu izvadīšanai), vemšana

-Injekcijas vietas apsārtums, pietūkums vai sāpes

Bieži (var rasties līdz 1 cilvēkam no 10)

(novēro 1 no 10 pacientiem)

-Gripa vai gripai līdzīgi simptomi

-Samazināta ēstgriba

-Roku un/vai pēdu pietūkums

-Miega traucējumi, trauksme

-Klepus, elpas trūkums

-Polipi (mazi patoloģiski audzēji) resnajā zarnā

-Gāzu uzkrāšanās (meteorisms)

-Aizkuņģa dziedzera vada sašaurināšanās vai bloķēšanās, kuras dēļ var attīstīties aizkuņģa dziedzera iekaisums

-Žultspūšļa iekaisums

Retāk (var rasties līdz 1 cilvēkam no 100)

-Polipi (mazi patoloģiski audzēji) tievajā zarnā

Nav zināmi (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem)

-Alerģiska reakcija (pastiprināta jutība)

-Šķidruma aizture

-Polipi (mazi patoloģiski audzēji) tievajā zarnā

Lietošana bērniem un pusaudžiem

Kopumā blakusparādības bērniem un pusaudžiem ir tādas pašas kā pieaugušajiem. Šādas blakusparādības klīniskajā pētījumā bērniem un pusaudžiem novēroja biežāk: nogurums (ļoti bieži), sāpīga vēdera izeja (ļoti bieži) un reibonis vai apreibums (bieži).

Nav pieredzes lietošanai bērniem līdz 1 gada vecumam.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju.

Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5. Kā uzglabāt Revestive

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes, flakona un pilnšļirces pēc „Derīgs līdz” un „EXP”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Uzglabāt temperatūrā līdz 25 °C.

Nesasaldēt.

No mikrobioloģijas viedokļa sagatavotais šķīdums ir jāizlieto nekavējoties. Tomēr ķīmiskā un fizikālā stabilitāte ir pierādīta līdz 3 stundām 25 °C temperatūrā.

Nelietojiet šīs zāles, ja pamanāt, ka šķīdums ir duļķains vai tajā ir redzamas daļiņas.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi. Visas adatas un šļirces ir jāievieto asiem priekšmetiem paredzētajā konteinerā.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Revestive satur

-Aktīvā viela ir teduglutīds. Viens pulvera flakons satur 5 mg teduglutīda. Pēc sagatavošanas katrs flakons satur 5 mg teduglutīda 0,5 ml šķīduma, kas atbilst koncentrācijai 10 mg/ml.

-Citas sastāvdaļas ir L-histidīns, mannīts, nātrija fosfāta monohidrāts, nātrija hidrogēnfosfāta heptahidrāts, nātrija hidroksīds (pH līmeņa pielāgošanai), sālsskābe (pH līmeņa pielāgošanai).

-Šķīdinātājs satur ūdeni injekcijām.

Revestive ārējais izskats un iepakojums

Revestive ir pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai (5 mg teduglutīda flakonā, 0,5 ml šķīdinātāja pilnšļircē).

Pulveris ir balts, un šķīdinātājs ir dzidrs un bezkrāsains.

Revestive iepakojumā ir 1 flakons ar pulveri un 1 pilnšļirce vai 28 flakoni ar pulveri un 28 pilnšļirces.

Visi iepakojuma lielumi var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

Shire Pharmaceuticals Ireland Limited 5 Riverwalk

Citywest Business Campus Dublin 24

Īrija

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu. Tur ir arī saites uz citām tīmekļa vietnēm par retām slimībām un to ārstēšanu.

Instrukcija par Revestive sagatavošanu un injekciju

Svarīga informācija:

-Pirms Revestive lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

-Revestive ir jāievada zem ādas (subkutāna injekcija).

-Revestive nedrīkst ievadīt vēnā (intravenozi) vai muskulī (intramuskulāri).

-Glabājiet Revestive bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

-Nelietojiet Revestive pēc derīguma termiņa, kas norādīts uz kartona iepakojuma, flakona un pilnšļirces. Derīguma termiņš attiecas uz pēdējo norādītā mēneša dienu.

-Uzglabāt temperatūrā līdz 25 °C

-Nesasaldēt.

-No mikrobioloģiskā viedokļa sagatavotais šķīdums ir jāizlieto nekavējoties. Tomēr ķīmiskā un fizikālā stabilitāte ir uzrādīta 3 stundas 25 ºC.

-Nelietojiet Revestive, ja pamanāt, ka šķīdums ir duļķains vai satur sīkas daļiņas.

-Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

-Visas adatas un šļirces izmetiet aso priekšmetu konteinerā.

Iepakojumā ir šādi materiāli:

-1 vai 28 flakoni ar 5 mg teduglutīda pulvera katrā

-1 vai 28 pilnšļirces ar šķīdinātāju

Nepieciešamie materiāli, kuru nav iepakojumā:

-Adatas šķīduma sagatavošanai (izmērs 22G, garums 1½" (0,7 x 40 mm))

-0,5 vai 1 ml šļirces injekcijām (ar 0.02 ml iedaļām vai mazākām). Bērniem var izmantot

0,5 ml (vai mazākas) šļirces injekcijām

-Tievas adatas subkutānām injekcijām (piemēram, izmērs 26G, garums 5/8" (0,45 x 16 mm)

vai tievākas adatas bērniem pēc nepieciešamības)

-Spirtu saturošas salvetes

-Spirtu saturoši tamponi

-Necaurdurams konteiners izlietoto šļirču un adatu drošai uzglabāšanai

SVARĪGI: Pirms darba uzsākšanas pārliecinieties, ka darba virsma ir tīra un Jūs esat nomazgājis rokas pirms turpināšanas.

1. Pilnšļirces sagatavošana

Kad visi materiāli ir sagatavoti, Jums jāsagatavo pilnšļirce. Tālāk attēlots, kā tas jādara.

1.1Ņemiet pilnšļirci ar šķīdinātāju un no pilnšļirces adatas gala noņemiet balto plastmasas uzgali. Tagad šļirce ir gatava šķīduma sagatavošanai paredzētās adatas pievienošanai.

1.2Pievienojiet pilnšļircei adatu šķīduma sagatavošanai (22G, 1½" (0,7 x 40 mm)), uzskrūvējot to pulksteņrādītāja virzienā.

2. Izšķīdiniet pulveri

Tagad Jūs esat sagatavojies pulvera izšķīdināšanai ar šķīdinātāju.

2.1No pulvera flakona noņemiet zaļo aizsargvāciņu un flakona virspusi noslaukiet ar spirtotu salveti un ļaujiet nožūt. Nepieskarieties flakona virsmai.

2.2Noņemiet šķīdinātāja pilnšļircei pievienotās šķīduma sagatavošanai paredzētās adatas aizsargu, neaizskarot adatas galu.

2.3Paņemiet pulvera flakonu, pievienoto adatu šķīduma sagatavošanai izduriet cauri flakona gumijas vāciņam un uzmanīgi spiediet plunžeri uz leju, līdz viss šķīdinātājs ir nonācis flakonā.

2.4Atstājiet adatu šķīduma sagatavošanai un tukšo šļirci flakonā. Ļaujiet flakonam pastāvēt apmēram 30 sekundes.

2.5Viegli parotējiet flakonu starp plaukstām apmēram 15 sekundes. Tad uzmanīgi vienreiz apgrieziet flakonu otrādi, adatai šķīduma sagatavošanai un tukšajai šļircei joprojām esot flakonā.

SVARĪGI: nekratiet flakonu. Flakonu sakratot var veidoties putas, kas var apgrūtināt šķīduma izvilkšanu no flakona.

2.6Ļaujiet flakonam pastāvēt apmēram divas minūtes.

2.7Apskatiet flakonu, vai nav palicis neizšķīdis pulveris. Ja pulveris nav izšķīdis, atkārtojiet

2.5.un 2.6. soli. Nekratiet flakonu. Ja joprojām pulveris nav izšķīdis, izmetiet flakonu un sāciet cita flakona sagatavošanu.

SVARĪGI: šķīdumam jābūt dzidram. Ja šķīdums nav dzidrs vai tajā ir redzamas daļiņas, neinjicējiet to.

SVARĪGI: šķīdums jāievada tūlīt pēc sagatavošanas. To var uzglabāt temperatūrā līdz 25 °C ne ilgāk kā trīs stundas.

3. Sagatavojiet injekciju šļirci

3.1Atvienojiet šļirci šķīduma sagatavošanai no adatas šķīduma sagatavošanai, kas vēl ir flakonā, un izmetiet šļirci šķīduma sagatavošanai.

3.2Paņemiet šļirci injekcijām un pievienojiet to adatai, kuru lietojāt šķīduma sagatavošanai, kas vēl joprojām ir flakonā.

3.3Pagrieziet flakonu otrādi, virziet adatu šķīduma sagatavošanai tuvu aizbāznim un ļaujiet zālēm piepildīt šļirci, viegli atvelkot plunžeri.

SVARĪGI: ja ārsts Jums noteicis lietot divus flakonus, sagatavojiet otru pilnšļirci ar šķīdinātāju un otru pulvera flakonu, kā norādīts 1. un 2. punktā. Šķīdumu no otrā flakona ievelciet tajā pašā šļircē injekcijām, atkārtojot 3. soli.

3.4 Atvienojiet injekcijas šļirci no adatas šķīduma sagatavošanai, adatu atstājot flakonā. Izmetiet flakonu kopā ar adatu konteinerā asiem priekšmetiem.

3.5 Paņemiet injicēšanas adatu, bet nenoņemiet plastmasas aizsargu. Pievienojiet adatu injekciju šļircei, kas satur zāles.

3.6 Pārbaudiet, vai šļircē nav gaisa burbuļu. Ja ir gaisa burbuļi, tad uzmanīgi turiet šļirci līdz tie nostājas virspusē. Tad viegli uzspiediet uz plunžera, lai izvadītu gaisu.

3.7 Jums paredzēto devu ārsts ir aprēķinājis mililitros (ml). Izvadiet lieko šķīduma daudzumu no šļirces, adatas aizsargam joprojām esot pievienotam, līdz ir palikusi tikai Jums paredzētā deva.

4. Injicējiet šķīdumu

4.1 Izvēlieties vietu uz Jūsu vēdera priekšējās sienas ap jostasvietu. Ja jostasvietas rajonā āda ir sāpīga vai sabiezēta, tad izvēlieties vietu uz augšstilba, kur injekciju ir izdarīt vieglāk (skatīt zīmējumu).

SVARĪGI: neinjicējiet katru dienu vienā un tai pašā vietā – lai novērsu diskomfortu, mainiet to (uz augšu, leju, pa kreisi un pa labi). Neizdariet injekciju vietās, kur āda ir iekaisusi, pietūkusi, ievainota vai citādi bojāta vai ir dzimumzīmes.

4.2 Ar apļveida kustībām notīriet izvēlēto injekcijas vietu ar spirtu saturošu tamponu. Ļaujiet ādai nožūt.

4.3 No sagatavotās injekciju šļirces noņemiet plastmasas aizsargu. Viegli ar vienu roku saspiediet notīrīto ādu. Ar otru roku turot šļirci kā zīmuli, atlieciet plaukstu un ieduriet adatu ādā 45° leņķī.

4.4Nedaudz atvelciet plunžeri. Ja šļircē ieplūst asinis, izvelciet adatu un nomainiet adatu injekciju šļircei ar tāda paša izmēra tīru adatu. Zāles pilnšļircē Jūs joprojām varat lietot. Mēģiniet injicēt citā vietā notīrītajā ādas laukumā.

4.5Injicējiet zāles nepārtraukti, spiežot plunžeri, līdz visas zāles ir injicētas un šļirce ir tukša.

4.6Izvelciet adatu no ādas un izmetiet adatu kopā ar šļirci konteinerā asiem priekšmetiem. Var būt neliela asiņošana. Ja nepieciešams, injekcijas vietai piespiediet tamponu ar spirtu vai 2 x 2 marles plāksnīti līdz asiņošana apstājas.

4.7Visas adatas un šļirces ievietojiet konteinerā asiem priekšmetiem vai ar biezām sieniņām (piemēram, mazgāšanas līdzekļa pudelīte ar vāciņu). Šim konteineram jābūt drošam pret caurduršanu (gan virspuse, gan sieniņas). Ja Jums ir nepieciešams konteiners asiem priekšmetiem, jautājiet ārstam.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas