Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rivastigmine 1 A Pharma (rivastigmine) – Izsniegšanas kārtības un lietošanas nosacījumi vai ierobežojumi - N06DA03

Updated on site: 10-Oct-2017

Zāļu nosaukumsRivastigmine 1 A Pharma
ATĶ kodsN06DA03
Vielarivastigmine
Ražotājs1 A Pharma GmbH

A.RAŽOTĀJS(-I), KURI ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI

Ražotāju, kas atbild par sērijas izlaidi, nosaukums un adrese

Cietās želatīna kapsulas

Novartis Farmacéutica S.A.

Ronda Santa Maria 158

ES-08210 Barberà del Vallès

Barcelona

Spānija

Šķīdums iekšķīgai lietošanai Novartis Pharma GmbH Roonstrasse 25

D-90429 Nuremberg Vācija

Zāļu lietošanas instrukcijā jāuzrāda ražotāja, kas atbild par attiecīgās sērijas izlaidi, nosaukums un adrese.

B.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBAS UN LIETOŠANAS NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI

Speciālu recepšu zāles ar parakstīšanas ierobežojumiem (skatīt I pielikumu: zāļu apraksts, 4.2. apakšpunkts).

C.CITI REĢISTRĀCIJAS NOSACĪJUMI UN PRASĪBAS

Farmakovigilances sistēma

Reģistrācijas apliecības īpašniekam ir jānodrošina, lai pirms zāļu nonākšanas tirgū un zāļu tirdzniecības laikā būtu ieviesta un darbotos farmakovigilances sistēma, kas uzrādīta Reģistrācijas pieteikuma 1.8.1. modulī.

PADZi (Periodiski atjaunojamie drošības ziņojumi)

Kamēr nav doti citi norādījumi, Rivastigmine 1 A Pharma PADZ iesniegšanas cikls ir saskaņots ar saistītās atsaucēs minēto līdzekli Exelon.

D. NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ DROŠU UN EFEKTĪVU ZĀĻU LIETOŠANU

Nav piemērojami.

Riska pārvaldības plāns (RPP)

Reģistrācijas apliecības īpašniekam jāveic nepieciešamās farmakovigilances darbības un pasākumi, kas sīkāk aprakstīti reģistrācijas pieteikuma 1.8.2. modulī iekļautajā apstiprinātajā RPP un visos turpmākajos atjaunotajos apstiprinātajos RPP.

Papildināts RPP jāiesniedz:

pēc Eiropas Zāļu aģentūras pieprasījuma;

ja ieviesti grozījumi riska pārvaldības sistēmā, jo īpaši gadījumos, kad saņemta jauna informācija, kas var būtiski ietekmēt ieguvumu/riska profilu, vai nozīmīgu (farmakovigilances vai riska mazināšanas) rezultātu sasniegšanas gadījumā.

Ja PADZ un atjaunotā RPP iesniegšanas termiņš sakrīt, abus minētos dokumentus var iesniegt vienlaicīgi.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas