Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rivastigmine 3M Health Care Ltd (rivastigmine) - N06DA03

Updated on site: 10-Oct-2017

Zāļu nosaukumsRivastigmine 3M Health Care Ltd
ATĶ kodsN06DA03
Vielarivastigmine
Ražotājs3M Health Care Limited

Raksts satur

Kā lieto Rivastigmine 3M Health Care Ltd

?

Rivastigmine 3M Health Care Ltd var iegādāties tikai pret recepti, un tās ir pieejamas kā transdermāli plāksteri, kuri 24 stundu laikā ādā izdala 4,6 mg vai 9,5 mg rivastigmīna.
Ārstēšana ar Rivastigmine 3M Health Care Ltd jāsāk un jāuzrauga ārstam, kuram ir pieredze Alcheimera demences diagnostikā un ārstēšanā. Ārstēšanu drīkst sākt tikai tad, ja ir pieejams aprūpētājs, kurš regulāri nodrošinās pacientam Rivastigmine 3M Health Care Ltd un tā lietošanas uzraudzību. Ārstēšana jāturpina tikmēr, kamēr zāles sniedz ieguvumu, bet, ja pacientam rodas blakusparādības, var samazināt devu vai pārtraukt ārstēšanu.
7 Westferry Circus Canary Wharf London E14 4HB United Kingdom Telephone +44 (0)20 7418 8400 Facsimile +44 (0)20 7418 8416
rivastigmīns
ētas Šis ir Eiropas Publiskā novērtējuma ziņojuma (EPAR) kopsavilkumsistrpar Rivastigmine 3M Health Care
Ltd. Tajā ir paskaidrots, kā aģentūra ir novērtējusi šīs zāles, lai ete ktu tās reģistrēt Eiropas Savienībā un sniegtu lietošanas nosacījumus. Tas nav paredzēts kā praktğski eteikumi par Rivastigmine 3M Health Care Ltd lietošanu.re
Lai iegūtu praktisku informāciju par Rivastigmine 3M Health Care Ltd lietošanu, pacientiem jāizlasa zāļu lietošanas instrukcija vai jāsazinās ar ārstunavvai farmaceitu.
Kas ir Rivastigmine 3M HealthvairsCare Ltd un kāpēc tās lieto?
Rivastigmine 3M Health Care Ltd ir zāles, kas satur aktīvo vielu rivastigmīnu. Rivastigmine 3M Health Care Ltd lieto, lai ārstētu pacientus, kuriem ir viegla līdz vidēji smaga Alcheimera demence, progresējoša galvas smadzeņuleslimība, kas pakāpeniski ietekmē atmiņu, intelektuālās spējas un uzvedību.
Rivastigmine 3M HealthāCare Ltd ir „ģenēriskas zāles”. Tas nozīmē, ka Rivastigmine 3M Health Care Ltd ir līdzīgas „atsaucesZz lēm”, kas jau ir reģistrētas Eiropas Savienībā (ES) ar nosaukumu Exelon. Plašāka informācija par ģenēriskām zālēm ir atrodama jautājumu un atbilžu dokumentā šeit.
Rivastigmine 3M Health Care Ltd
EMA/58565/2014
EMEA/H/C/003824
EPAR kopsavilkums plašākai sabiedrībai

Ārstēšana jāsāk ar 4,6 mg/24 h plāksteri, devu palielinot līdz stiprākajam plāksterim 9,5 mg/24 h pēc vismaz četrām nedēļām, ja mazākās devas panesamība ir laba. Ārstēšana jāturpina tikmēr, kamēr pacients gūst no tās labumu. Plāksterus līmē uz tīras, sausas, apmatojuma neklātas, veselas ādas uz muguras, augšdelma vai krūškurvja un nomaina ik pēc 24 stundām. Plāksterus nedrīkst līmēt uz kairinātas vai apsārtušas ādas, uz augšstilba vai vēdera vai vietās, kur tie berzēsies pret apģērbu. Plāksterus drīkst lietot, mazgājoties vannā un karstā laikā. Plāksterus nedrīkst sagriezt vairākās daļās. Pacientiem var nomainīt terapiju no rivastigmīna kapsulām vai iekšķīgi lietojamā šķīduma uz plāksteriem. Sīkāku informāciju skat. zāļu aprakstā (kas arī ir EPAR daļa).

Rivastigmine 3M Health Care Ltd darbojas?

Pacientiem ar Alcheimera demenci galvas smadzenēs it bojā noteiktas nervu šūnas, kā rezultātā pazeminās neiromediatora acetilholīna (vielas, kas ļauj nervu šūnām savā starpā sazināties) līmenis.

Rivastigmine 3M Health Care Ltd aktīvā viela rivastigmīns darbojas, bloķējot enzīmus, kas sadala acetilholīnu: acetilholīnesterāzi un butirilholīnesterāzi. Bloķējot šos enzīmus, Riva tigmine 3M Health Care Ltd nodrošina acetilholīna līmeņa paaugstināšanos galvas smadzenēs, p līdzot mazināt Alcheimera

Kāda ir Rivastigmine 3M Health CarenavLtd ieguvumu un riska attiecība?

Tā kā Rivastigmine 3M Health Care Ltd ir ģe ēriskas zāles un bioekvivalentas atsauces zālēm, to ieguvumu un riska attiecību uzskatavairspar līdzvērtīgu atsauces zāļu ieguvumu un riska attiecībai.

Kāpēc Rivastigmine 3M He lth Care Ltd tika apstiprinātas?

Aģentūras Cilvēkiem paredzēto zāļu komiteja (CHMP) secināja, ka saskaņā ES prasībām Rivastigmine 3M Health Care Ltd un Exleslon ir pierādīta kvalitāte līdzvērtība un bioekvivalence. Tāpēc CHMP uzskatīja,

ka, tāpat kā Exelon gadījumā, ieguvumi pārsniedz identificēto risku. Komiteja ieteica Rivastigmine 3M Health Care Ltd apstiprināt ietošanai ES.

Kas tiek darīts,Zlai nodrošinātu nekaitīgu un efektīvu Rivastigmine 3M

Health Care Ltd lietošanu?

Lai nodrošinātu iespējami nekaitīgu Rivastigmine 3M Health Care Ltd lietošanu, ir izstrādāts riska pārvaldības plāns. Pamatojoties uz šo plānu, Rivastigmine 3M Health Care Ltd zāļu aprakstā ietverta drošuma informācija, kā arī lietošanas instrukcija, tostarp attiecīgi piesardzības pasākumi, kas jāievēro veselības aprūpes speciālistiem un pacientiem.

Papildu informācija ir pieejama riska pārvaldības plāna kopsavilkumā

Cita informācija par Rivastigmine 3M Health Care Ltd

Eiropas Komisija 2014. gada 03 aprīlī izsniedza Rivastigmine 3M Health Care Ltd reģistrācijas apliecību, kas derīga visā Eiropas Savienībā.

Pilns Rivastigmine 3M Health Care Ltd EPAR teksts un riska pārvaldības plāna kopsavilkums ir atrodams aģentūras tīmekļa vietnē: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. Plašāka informācija par ārstēšanu ar Rivastigmine 3M Health Care Ltd atrodama zāļu lietošanas instrukcijā (kas arī ir EPAR daļa) vai sazinoties ar ārstu vai farmaceitu.

Pilns atsauces zāļu EPAR teksts pieejams arī aģentūras tīmekļa vietnē.

Šo kopsavilkumu pēdējo reizi atjaunināja 04.2014.

 

 

 

 

 

 

tas

 

 

 

 

 

ē

 

 

 

 

 

istr

 

 

 

 

 

ğ

 

 

 

 

nav

re

 

 

 

 

vairs

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas