Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rivastigmine 3M Health Care Ltd (rivastigmine) – Lietošanas instrukcija - N06DA03

Updated on site: 10-Oct-2017

Zāļu nosaukumsRivastigmine 3M Health Care Ltd
ATĶ kodsN06DA03
Vielarivastigmine
Ražotājs3M Health Care Limited

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Rivastigmine 3M Health Care Ltd. 4,6 mg/24 h transdermāls plāksteris

Rivastigmine 3M Health Care Ltd. 9,5 mg/24 h transdermāls plāksteris

Rivastigminum

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

-Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

-Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet savam ārstam, farmaceitam vai medmāsai.

-Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

-Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

 

 

 

1.

Kas ir Rivastigmine 3M Health Care Ltd. un kādam nolūkam tās lieto

2.

Kas Jums jāzina pirms Rivastigmine 3M Health Care Ltd. lietošanas

3.

Kā lietot Rivastigmine 3M Health Care Ltd.

 

ē

 

 

tas

4.

Iespējamās blakusparādības

 

istr

5.

Kā uzglabāt Rivastigmine 3M Health Care Ltd.

 

 

 

 

 

6.

Iepakojuma saturs un cita informācija

ğ

 

 

 

 

1.

 

re

 

 

Kas ir Rivastigmine 3M Health Care Ltd. un kādam nolūkam tās lieto

 

nav

 

 

 

Rivastigmine 3M Health Care Ltd. aktīvā viela ir riv stigmīns.

 

 

Rivastigmīns pieder zāļu grupai, ko sauc par holīnesterāzes inhibitoriem. Pacientiem ar Alcheimera

Bloķējot šos enzīmus, Rivastigminevairs3M Health Care Ltd. ļauj paaugstināties acetilholīna līmenim galvas smadzenēs, tādējādi palīdzot samazināt Alcheimera slimības.

demenci smadzenēs iet bojā noteikta t pa ne vu šūnas, kā rezultātā pazeminās nervu impulsu

pārvadītāja acetilholīna (viela, kas ļ uj ne vu šūnām sazināties savā starpā) līmenis. Rivastigmīns

iedarbojas, bloķējot enzīmus, kas noārda cetilholīnu: acetilholīnesterāzi un butirilholīnesterāzi.

Rivastigmine 3M Health Care Ltd. lieto, lai ārstētu pieaugušos pacientus ar vieglu vai vidēji smagu

 

les

Alcheimera demenci - progresējošiem smadzeņu darbības traucējumiem, kas pakāpeniski ietekmē

ā

atmiņu, prāta spējas un uzvedību.

Z

 

2. Kas Jums jāzina pirms Rivastigmine 3M Health Care Ltd. lietošanas

Nelietojiet Rivastigmine 3M Health Care Ltd. šādos gadījumos

-ja Jums ir alerģija pret rivastigmīnu vai kādu citu (6. sadaļā minēto) šo zāļu sastāvdaļu.

-ja Jums agrāk ir bijusi alerģiska reakcija pret līdzīga veida zālēm (karbamāta atvasinājumiem).

-ja Jums ir ādas reakcijas, kas izplatās tālāk par plākstera robežām, ja pastiprinās lokālas reakcijas (piemēram, čūlas, pastiprināts ādas iekaisums, tūska) un, ja 48 stundu laikā pēc transdermālā

plākstera noņemšanas stāvoklis neuzlabojas.

Ja tas attiecas uz Jums, nelietojiet Rivastigmine 3M Health Care Ltd. transdermālos plāksterus un pastāstiet par to savam ārstam.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Rivastigmine 3M Health Care Ltd. lietošanas konsultējieties ar savu ārstu:

-ja Jums ir vai jebkad agrāk ir bijusi neregulāra sirds darbība.

-ja Jums ir vai jebkad agrāk ir bijusi aktīva kuņģa čūla.

-ja Jums ir vai jebkad agrāk ir bijusi apgrūtināta urīna izvadīšana.

-ja Jums ir vai jebkad agrāk ir bijuši krampji.

-ja Jums ir vai jebkad agrāk ir bijusi astma vai smaga elpceļu slimība.

-ja Jūs ciešat no trīces.

-ja Jums ir maza ķermeņa masa.

-ja Jums ir kuņģa-zarnu trakta darbības traucējumi, piemēram, slikta dūša (slikta pašsajūta), vemšana un caureja. Ilgstošas vemšanas vai caurejas gadījumā Jums var attīstīties dehidratācija (liels šķidruma zudums no organisma).

-ja Jums ir aknu darbības traucējumi.

Ja tas attiecas uz Jums, Jūsu ārsts var vēlēties Jūs rūpīgi novērot šo zāļu lietošanas laikā.

Ja Jūs neesat lietojis plāksteri vairākas dienas, nelietojiet nākamo pirms neesat konsultējies ar savu ārstu.

Lietošana bērniem un pusaudžiem

Nav atbilstoši indikāciju rivastigmīna lietošanai, lai ārstētu Alcheimera slimību pediatriskās populācijas pacientiem.

Citas zāles un Rivastigmine 3M Health Care Ltd.

tas

 

Pastāstiet savam ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat, es lietojis pēdējā laikā vai

varētu lietot.

ē

 

istr

Rivastigmine 3M Health Care Ltd. var mijiedarboties ar antiholīnerģi kajiem līdzekļiem, no kuriem

daži ir zāles, ko lieto, lai atvieglotu krampjus un spazmas vēderā (p emēram, diciklomīns), lai ārstētu

Parkinsona slimību (piemēram, amantadīns), vai novērstu sliktu dūšu ceļojot (piemēram,

difenhidramīns, skopolamīns vai meklizīns).

 

ğ

 

nav

Ja Rivastigmine 3M Health Care Ltd. transdermālo plāksterurelietošanas laikā Jums jāveic ķirurģiskas

operācijas, pastāstiet savam ārstam, ka tos lietoj t, jo

nestēzijas laikā tie var pastiprināt dažu muskuļu

relaksantu iedarbību.

 

 

vairs

 

 

Grūtniecība, zīdīšanas periods un fe t l tāte

 

 

Ja Jums iestājusies grūtniecība vai b roj t bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt iestājusies grūtniecība vai arī Jūs plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu.

Ja Jūs esat grūtniece, jāizvērtē Rivastigmine 3M Health Care Ltd. transdermālo plāksteru lietošanas

ieguvumi un iespējam ietekme uz Jūsu vēl nedzimušo bērnu. Rivastigmīnu nedrīkst lietot

 

les

grūtniecības laikā, izņemot absolūtas nepieciešamības gadījumus.

ā

Z

 

Rivastigmine 3M Health Care Ltd. transdermālo plāksteru lietošanas laikā Jūs nedrīkstat barot bērnu ar krūti.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Jūsu ārsts pastāstīs Jums, vai Jūsu slimības dēļ Jūs varat droši vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus. Rivastigmine 3M Health Care Ltd. transdermālie plāksteri var izraisīt ģīboni vai stipru apjukumu. Ja Jums rodas ģībšanas sajūta vai apjukums, Jūs nedrīkstat vadīt transportlīdzekļus, apkalpot mehānismus vai veikt citas darbības, kad nepieciešama uzmanība.

3.Kā lietot Rivastigmine 3M Health Care Ltd.

Vienmēr lietojiet šīs zāles saskaņā ar šo instrukciju vai saskaņā ar sava ārsta norādījumiem. Neskaidrību gadījumā vaicājiet savam ārstam, farmaceitam vai medmāsai.

SVARĪGI:

-noņemiet iepriekšējo plāksteri pirms VIENA jauna plākstera uzlikšanas.

-Lietojiet tikai vienu plāksteri dienā.

-Nesagrieziet plāksteri gabalos.

-Piespiediet plāksteri ar rokas plaukstu cieši pie izraudzītās vietas uz vismaz 30 sekundēm.

Kā uzsākt terapiju

Jūsu ārsts Jums pateiks, kāds Rivastigmine 3M Health Care Ltd. transdermālais plāksteris Jums ir piemērotāks.

-Terapija parasti tiek sākta ar Rivastigmine 3M Health Care Ltd. 4,6 mg/24 h.

-Ieteicamā dienas deva ir Rivastigmine 3M Health Care Ltd. 9,5 mg/24 h. Ja panesamība ir laba, ārstējošais ārsts var apsvērt iespēju palielināt devu līdz 13,3 mg/24 h (šī lielā deva pašlaik nav pieejama no 3M Health Care Ltd., bet tā var būt pieejama no citiem reģistrācijas apliecības īpašniekiem).

-Vienā reizē lietojiet tikai vienu Rivastigmine 3M Health Care Ltd. plāksteri un pēc 24 stundām nomainiet plāksteri ar jaunu.

Terapijas kursa laikā Jūsu ārsts var pielāgot Jums devu, kas atbilstu Jūsu individuālai nepieciešamībai.

Ja Jūs neesat lietojis plāksterus trīs dienas, nelietojiet nākamo plāksteri, pirms neesat konsultējies ar savu ārstu. Ārstēšanu ar transdermālajiem plāksteriem drīkst atsākt ar tādu pašu devu, ja ārstēšana nav bijusi pārtraukta ilgāk par trim dienām. Pretējā gadījumā Jūsu ārsts atsāks ārstēš nu ar Rivastigmine 3M Health Care Ltd. 4,6 mg/24 h.

 

 

tas

 

ē

Rivastigmine 3M Health Care Ltd. drīkst lietot kopā ar pārtiku, dzē ieniem un alkoholu.

Kur Jums jālieto Rivastigmine 3M Health Care Ltd. transdermālais plāksteris

-

istr

 

Pārliecinieties pirms plākstera lietošanas, ka Jūsu āda ğir tīra, sausa un bez apmatojuma, bez

lietota pulvera, eļļas, mitrinātāja vai losjona, kas varreētu traucēt pilnīgai plākstera pielipšanai ādai, bez griezumiem, izsitumiem un/vai kairinājuma.

-Pirms jauna plākstera lietošanas rūpīgi noņemiet visus jau aplicētos plāksterus. Vairāku plāksteru vienlaicīga aplicēšana uz Jūsu ķermeņa var pakļaut Jūs pārmērīgai šo zāļu iedarbībai, kas var būt iespējami bīstama.

-Lietojiet VIENU plāksteri dienā un TIKAI VIENĀ no sekojošām norādītajām vietām kā attēlots sekojošos attēlos:nav

 

 

 

vairs

Ik pēc 24 stundām noņemiet iepriekšējo plāksteri, pirms

 

 

les

 

uzliekat VIENU jaunu plāk teri un lietojiet to TIKAI

VIENĀ no sekojošām i spējamām vietām.

 

ā

 

Z

 

 

uz kreis augšdelma vai labā augšdelma

uz krūškurvja kreisās augšējās daļas vai krūškurvja labās augšējās daļas (izņemot krūtis)

uz muguras kreisās augšējās daļas vai muguras labās augšējās daļas

 

 

 

 

tas

 

 

 

ē

• uz muguras kreisās apakšējās daļas vai muguras labās apakš jās daļas

 

 

 

istr

 

 

 

ğ

 

 

nav

re

 

 

vairs

 

 

 

Mainot plāksteri, Jums jānoņem iepriekšējās dienas plāksteris, pirms Jūs lietojiet jaunu plāksteri katru

reizi uz cita ādas apvidus (piemēram, uz ķermeņa labās puses vienu dienu un uz kreisās puses nākamā dienā, uz ķermeņa augšējās daļas ienu dienu, un uz ķermeņa apakšējās daļas nākamā dienā). Nelietojiet jaunus plāksteruslesdivas reizes uz viena un tā paša ādas apvidus 14 dienu laikā.

Kā lietot Rivastigmineā3M H alth Care Ltd. transdermālo plāksteri

Rivastigmine 3M Health Care Ltd. plāksteri ir caurspīdīgi plastikāta plāksteri, kas pielīp pie ādas. Katrs plāksteris ir iepakotsZ vienā paciņā, kas to aizsargā līdz brīdim, kad esat gatavs to uzlikt. Atveriet paciņu un izņemiet plāksteri tieši pirms lietošanas.

Rūpīgi noņemiet esošo plāksteri, pirms uzliekat jaunu.

Pacientiem, kuri uzsāk terapiju pirmo reizi un pacientiem, kuri atsāk ārstēšanos ar Rivastigmine 3M Health Care Ltd. pēc terapijas pārtraukuma, lūdzu sākat ar otro attēlu.

- Katrs plāksteris ir iepakots atsevišķā aizsargmaisiņā. Maisiņš Jums jāatver tikai tad, kad Jūs esat gatavs lietot plāksteri.

Atplēsiet maisiņu, kur tas norādīts un izņemiet plāksteri no maisiņa. Maisiņu var atvērt divās vietās.

- Plākstera lipīgo daļu klāj aizsargpārklājums. Noplēsiet vienu pusi aizsargpārklājuma un neaizskariet lipīgo plākstera daļu ar pirkstiem.

-

Uzlieciet plākstera lipīgo daļu uz muguras augšējās vai

 

ē

 

 

tas

 

apakšējās daļas, augšdelma vai krūškurvja, un pēc tam

istr

 

noplēsiet otru aizsargpārklājuma pusi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ğ

 

 

 

 

 

nav

re

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

vairs

 

 

 

 

Pēc tam piespiediet plāksteri ar rokas plaukstu cieši pie

 

 

 

 

izraudzītās vietas uz vismaz 30 sekundēm, lai nodrošinātu,

 

 

 

ka tas būs kārtīgi pielipis.

 

 

 

 

 

Ja tas Jums palīdz, Jūs varat uzrakstīt, piemēram, nedēļas dienu,

 

 

 

 

 

les

 

 

 

 

uz plākstera ar smalku pildspalvu.

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

Plāksteris jānēsā nepārtraukti līdz laikam, kad to jānomaina ar jaunu. Jūs varat vēlēties izmēģināt

dažādas vietas, uzliekot jaunu plāksteri, un atrast Jums visērtāk lietojamās, kur plāksteri nenoberž apģērbs.

Kā noņemt Rivastigmine 3M Health Care Ltd. transdermālo plāksteri

Viegli pavelciet plākstera malu, lai to lēnām noņemtu no ādas. Ja uz ādas ir palikušas līmējošā materiāla atliekas, nedaudz samitriniet ādas rajonu ar siltu ūdeni un ziepēm, vai eļļu zīdaiņiem, lai notīrītu ādu. Nedrīkst izmantot alkoholu vai citus šķīdinātājus (nagu lakas noņēmēju vai citus šķīdinātājus).

Pēc plākstera noņemšanas nomazgājiet rokas ar ziepēm un ūdeni. Gadījumā, ja notikusi saskare ar acīm vai, ja pēc plākstera noņemšanas acīs parādās apsārtums, nekavējoties izskalojiet acis ar lielu daudzumu ūdens, un, ja simptomi neizzūd, meklējiet medicīnisko palīdzību.

Vai ar uzliktu Rivastigmine 3M Health Care Ltd. transdermālo plāksteri Jūs varat iet vannā, peldēties vai atrasties saulē?

-Vannošanās, peldēšanās vai dušošanās neietekmē plāksteri. Pārliecinieties, ka plāksteris neatlīmējas šai laikā.

-Nepakļaujiet ilgstoši plāksteri pārmērīgai ārēja karstuma avota (piemēram, pārmērīga saules starojuma, saunas, solārija) ietekmei.

Ko darīt, ja plāksteris nokrīt

Ja plāksteris nokrīt, uzlieciet jaunu tā vietā uz atlikušo dienas daļu, un tad aizstājiet to parastajā laikā nākamajā dienā.

Kad un cik ilgi Jums jālieto Rivastigmine 3M Health Care Ltd. transdermālais plāksteris

-Lai gūtu labumu no ārstēšanas, Jums katru dienu jālieto jauns plāksteris, vēlams vienā un tajā pašā laikā.

-Vienā reizē lietojiet tikai vienu Rivastigmine 3M Health Care Ltd. plāksteri un pēc 24 stundām nomainiet plāksteri ar jaunu.

Ja Jūs esat lietojis Rivastigmine 3M Health Care Ltd. vairāk nekā noteikts

Ja Jūs nejauši esat lietojis vairāk nekā vienu plāksteri, noņemiet no ādas visus plāksterus un pastāstiet

savam ārstam, ka esat nejauši lietojis vairāk nekā vienu plāksteri. Jums var būt nepieciešama

 

 

 

tas

medicīniska palīdzība. Dažiem cilvēkiem, kuri nejauši lietojuši pārāk daudz Riva tigmine 3M Health

Care Ltd., novērota slikta dūša, vemšana, caureja, paaugstināts asinsspiediens un halucinācijas.

Iespējama arī palēnināta sirdsdarbība un ģībonis.

 

ē

 

istr

 

Ja Jūs esat aizmirsis lietot Rivastigmine 3M Health Care Ltd.

 

 

Ja Jūs konstatējat, ka esat aizmirsis lietot plāksteri, nekavējoties uzl eciet to. Nākamo plāksteri Jūs

varat lietot nākamajā dienā parastajā laikā. Nelietojiet divus plāksterus, lai aizvietotu aizmirsto

plākstera lietošanu.

 

ğ

 

 

nav

Ja Jūs pārtraucat lietot Rivastigmine 3M Health CarereLtd.

Pastāstiet savam ārstam vai farmaceitam, ja Jūs pārtr

ucat lietot plāksteri.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet savam ārstam vai farmaceitam.

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisvairsīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

4.

Iespējamās blakusparādīb s

 

 

 

les

 

Blakusparādības Jums biež k iespējamas šo zāļu lietošanas sākumā vai palielinot to devu. Parasti Jūsu

 

Z

 

 

organismam pierodot āpie šīm zālēm, blakusparādības pakāpeniski izzūd.

Ja Jums rodas jebkura no šīm blakusparādībām, kas var kļūt nopietnas, noņemiet plāksteri un nekavējoties pastāstiet to savam ārstam:

Bieži (var ietekmēt mazāk nekā 1 pacientu no 10)

-Apetītes zudums

-Reiboņa sajūta

-Uzbudinājuma vai miegainības sajūta

-Urīna nesaturēšana (nespēja pietiekami saturēt urīnu)

Retāk (var ietekmēt mazāk nekā 1 pacientu no 100)

-Sirdsdarbības traucējumi, piemēram, palēnināta sirdsdarbība

-Neesošu lieto redzēšana (halucinācijas)

-Kuņģa čūla

-Dehidratācija (pārmērīgs šķidruma zudums)

-Hiperaktivitāte (pārmērīga aktivitāte, nemiers)

-Agresivitāte

Reti (var ietekmēt mazāk nekā 1 pacientu no 1000)

-Kritieni

Ļoti reti (var ietekmēt mazāk nekā 1 pacientu no 10000)

-Roku vai kāju stīvums

-Roku trīce

Nav zināmi (sastopamības biežumu nevar noteikt pēc pieejamiem datiem)

 

-

Alerģiskas reakcijas plākstera aplikācijas vietā, piemēram, čūlas vai ādas iekaisums

-

Parkinsona slimības pasliktināšanās – piemēram, trīce, stīvums, palēninātas kustības

-

Aizkuņģa dziedzera iekaisums – simptomi ir stipras sāpes vēdera augšējā daļā, ko bieži vien

 

pavada slikta dūša un vemšana

 

 

 

 

-

Paātrināta vai neregulāra sirdsdarbība

 

 

 

 

-

Paaugstināts asinsspiediens

 

 

 

 

 

-

Krampji

 

 

 

 

 

 

-

Aknu darbības traucējumi (dzeltena āda, acu baltumu dzelte, patoloģiski tumšs urīns vai

 

neizskaidrojama slikta dūša, vemšana, nogurums un apetītes zudums)

-

Izmaiņas analīzēs, kas nosaka kā darbojas Jūsu aknas

 

 

-

Nemiera sajūta

 

 

 

 

ē

Ja Jums rodas jebkura no iepriekš minētajām blakusparādībām, noņemiet plāksteri un nekavējoties

pastāstiet to savam ārstam.

 

 

 

istr

tas

Citas blakusparādības, kas novērotas, lietojot Rivastigmine 3M Health Care Ltd. kapsulas vai

 

 

 

 

 

ğ

 

šķīdumu iekšķīgai lietošanai, kas var rasties arī lietojot plāksteri:

 

Bieži (var ietekmēt mazāk nekā 1 pacientu no 10)

re

 

 

-

Pastiprināta siekalu izdalīšanās

nav

 

 

 

 

 

-

Apetītes zudums

 

 

 

 

 

 

-

Nemiera sajūta

 

 

 

 

 

 

-

Vispārīgi slikta pašsajūta

vairs

 

 

 

 

-

Trīsas vai apjukuma sajūta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Pastiprināta svīšana

 

 

 

 

 

Retāk (var ietekmēt mazāk nekā 1 pacientu no 100)

 

 

 

-

 

les

 

 

 

 

 

Neregulāra sirdsdarbība (piemēram, paātrināta sirdsdarbība)

 

-

Miega traucējumi

 

 

 

 

 

-

ā

 

 

 

 

 

Nejauši kritieni

 

 

 

 

 

 

Reti (var ietekmēt Zmazāk nekā 1 pacientu no 1000)

 

 

 

-Krampji

-Zarnu čūla

-Sāpes krūškurvī ,ko iespējams izraisa sirds spazmas

Ļoti reti (var ietekmēt mazāk nekā 1 pacientu no 10000)

-Paaugstināts asinsspiediens

-Aizkuņģa dziedzera iekaisums – simptomi ir stipras sāpes vēdera augšējā daļā, ko bieži vien pavada slikta dūša un vemšana

-Zarnu asiņošana, kas izpaužas asins piejaukums izkārnījumos vai vemšanas gadījumā

-Neesošu lieto redzēšana (halucinācijas)

-Dažiem pacientiem, kuriem novērojama smaga vemšana, radās cauruļveida orgāna, kas savieno mutes dobumu ar kuņģi (barības vads), plīsums

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar savu ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas

kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5. Kā uzglabāt Rivastigmine 3M Health Care Ltd.

-Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

-Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kartona kastītes vai maisiņa pēc „Derīgs līdz:” vai „Exp”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

-Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

-Nelietojiet šīs zāles, ja Jūs pamanāt, ka plāksteri ir bojāti vai redzamas atvēršanas pazīmes.

-Pēc plākstera noņemšanas pārlokiet to ar lipīgajām malām uz iekšpusi un saspiediet tās kopā. Ielieciet izlietoto plāksteri tā iepakojuma paciņā un iznīciniet to tā, lai tam nevarētu piekļūt bērni. Pēc plākstera noņemšanas nepieskarieties acīm ar pirkstiem un nomazgājiet rokas ar ziepēm un ūdeni. Ja Jūsu rajonā saimniecības atkritumi tiek sadedzināti, Jūs varat izmest plāksteri kopā ar sadzīves atkritumiem. Pretējā gadījumā atgrieziet izlietotos plāksterus aptiekā, vēlams to oriģinālajā iepakojumā.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

ētas

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Rivastigmine 3M Health Care Ltd. satur

istr

ğ

-

Aktīvā viela ir rivastigmīns.

 

-

Rivastigmine 3M Health Care Ltd. 4,6 mg/24 h transdermālie plāksteri: katrs transdermāls

 

 

nav

 

 

plāksteris atbrīvo 4,6 mg rivastigmīna 24 stundurelaikā. Katrs 4,15 cm2 transdermāls

 

 

plāksteris satur 7,17 mg rivastigmīna.

 

-

Rivastigmine 3M Health Care Ltd. 9,5 mg/24 h transdermālie plāksteri: katrs transdermāls

 

 

vairs

a 24 stundu laikā. Katrs 8,3 cm2 transdermāls

 

 

plāksteris atbrīvo 9,5 mg riva tigmī

plāksteris satur 14,33 mg va tigmīna.

-Citas sastāvdaļas ir poliesteris, etilvinilacetāts, lipīgs akrilāta kopolimērs un izopropilmiristāts.

Rivastigmine 3M HealthlesCare Ltd. ārējais izskats un iepakojums

Transdermāliem plāksteri m ir taisnstūrveida forma ar noapaļotām malām. Plāksteru izmērs ir apmēram 2,5 cm x 1,8 cm (Rivastigmineā 3M Health Care Ltd. 4,6 mg/24 h transdermāls plāksteris) vai

3,5 cm x 2,6 cm (RivastigmineZ 3M Health Care Ltd. 9,5 mg/24 h transdermāls plāksteris).

Katrs transdermāls plāksteris sastāv no trīs slāņiem: pamatslāņa, aktīvās vielas saturošā lipīgā slāņa un noplēšama, caurspīdīga, slāņa ar līniju atplēšanai. Pamatslānis ir caurspīdīgs un tas ir marķēts ar “R5” (Rivastigmine 3M Health Care Ltd. 4,6 mg/24 h transdermāls plāksteris) vai “R10” (Rivastigmine 3M Health Care Ltd. 9,5 mg/24 h transdermāls plāksteris).

Viens aizlīmēts maisiņš satur vienu transdermālo plāksteri. Plāksteri pieejami iepakojumos, kas satur 7, 30, 60 un 90 maisiņus. Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

3M Health Care Limited,

1 Morley Street,

Loughborough,

Leicestershire, LE11 1EP Lielbritānija

Ražotājs

Enestia

Klöcknerstraat 1

3930 Hamont-Achel

Beļģija

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

3M Health Care Limited,

1 Morley Street,

Loughborough,

Leicestershire,

LE11 1EP

Lielbritānija

Tel: +44 (0)1509 611611

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta { mēnesis GGGG }

Citi informācijas avoti

tas

 

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļ vietnē:

http://www.ema.europa.eu.

 

 

 

ē

 

 

 

 

 

istr

 

 

 

 

ğ

 

 

 

nav

re

 

 

 

vairs

 

 

 

les

 

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas