Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rivastigmine Teva (rivastigmine) – Izsniegšanas kārtības un lietošanas nosacījumi vai ierobežojumi - N06DA03

Updated on site: 10-Oct-2017

Zāļu nosaukumsRivastigmine Teva
ATĶ kodsN06DA03
Vielarivastigmine
RažotājsTeva Pharma B.V.

A. RAŽOŠANAS LICENCES ĪPAŠNIEKS, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI

Ražotāja, kas atbild par sērijas izlaidi, nosaukums un adrese

Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company Pallagi út 13

4042 Debrecen

Ungārija

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company

H-2100 Gödöllő,

Táncsics Mihály út 82

Ungārija

TEVA UK Ltd

 

 

 

 

 

tas

Brampton Road,

 

 

 

 

 

Hampden Park,

 

 

 

 

istr

Eastbourne,

 

 

 

 

East Sussex,

 

 

 

 

ē

BN22 9AG

 

 

 

ğ

 

Lielbritānija

 

 

 

 

 

 

 

re

 

 

Pharmachemie B.V.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Swensweg 5,

 

 

 

 

 

 

2031 GA Haarlem

 

 

 

 

 

 

Nīderlande

 

 

nav

 

 

 

TEVA Santé,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rue Bellocier, 89100,

 

 

 

 

 

 

Sens,

 

 

 

 

 

 

 

 

Francija

 

 

vairs

 

 

 

 

adrese.

 

 

 

 

 

 

Teva Czech Industries

s. .o.

 

 

 

 

Ostravska 29, c.p. 305

 

 

 

 

 

 

747 70 Opava-Komarov

 

 

 

 

 

Čehijas Republika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

les

 

 

 

 

Zāļu lietošanas in trukcijā jāuzrāda ražotāja, kas atbild par attiecīgās sērijas izlaidi, nosaukums un

B.

ā

 

 

 

 

 

 

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NOSACĪJUMI

 

 

-

Z

 

 

 

 

 

 

 

 

NOSACĪJUMI UN IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU,

KAS UZLIKTI REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKAM

Zāles ar parakstīšanas ierobežojumiem (skatīt pielikumu I: Zāļu apraksts, apakšpunkts 4.2.)

-NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ DROŠU UN EFEKTĪVU ŠO ZĀĻU LIETOŠANU

Nav piemērojama.

-CITI NOSACĪJUMI

Farmakovigilances sistēma:

Reģistrācijas apliecības īpašniekam jāpārliecinās, ka farmakovigilances sistēma, kas uzrādīta reģistrācijas apliecības moduļī 1.8.1. ir ieviesta un darbojas, pirms produkts tiek laists tirgū un turpina darboties tik ilgi, kamēr produkts atrodas tirgū.

PADZi

Rivastigmine Teva cietās kapsulas PADZ iesniegšanas grafikam jāatbilst atsauces zāļu PADZ iesniegšanas grafikam.

 

 

 

 

 

 

tas

 

 

 

 

 

ē

 

 

 

 

 

istr

 

 

 

 

 

ğ

 

 

 

 

nav

re

 

 

 

 

vairs

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas