Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rivastigmine Teva (rivastigmine) – Lietošanas instrukcija - N06DA03

Updated on site: 10-Oct-2017

Zāļu nosaukumsRivastigmine Teva
ATĶ kodsN06DA03
Vielarivastigmine
RažotājsTeva Pharma B.V.

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM

Rivastigmine Teva 1.5 mg cietās kapsulas

Rivastigmine Teva 3 mg cietās kapsulas

Rivastigmine Teva 4.5 mg cietās kapsulas

Rivastigmine Teva 6 mg cietās kapsulas

Rivastigminum

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju.

-

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

-

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

-

Šīs zāles ir parakstītas Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem

 

cilvēkiem ir līdzīgi simptomi.

tas

 

 

-

Ja Jūs novērojat jebkādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētas vai kāda no

 

minētajām blakusparādībām Jums izpaužas smagi, lūdzu izstāstiet to savam ārs m v i

 

farmaceitam.

ē

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1.

Kas ir Rivastigmine Teva un kādam nolūkam to lieto

2.

Pirms Rivastigmine Teva lietošanas

ğistr

3.

Kā lietot Rivastigmine Teva

4.

Iespējamās blakusparādības

Kā uzglabāt Rivastigmine Teva

re

 

6.

Sīkāka informācija

 

1. KAS IR RIVASTIGMINE TEVA UN KĀDAM NOLŪKAM TO LIETO

Rivastigmine Teva aktīvā viela ir rivastigmī s.

Rivastigmīns pieder zāļu grupai, ko sauc par holī esterāzes inhibitoriem.

 

nav

Rivastigmine Teva lieto atmiņas t aucējumu terapijai pacientiem ar Alcheimera slimību.

To arī lieto demences ter pij p c ent em ar Parkinsona slimību.

2. PIRMS RIVASTIGMINE TEVA LIETOŠANAS

vairs

 

Nelietojiet Riva tigmine Teva šādos gadījumos

ja Jumsāir a lesrģija (paaugstināta jutība) pret rivastigmīnu (Rivastigmine Teva aktīvo vielu) vai kādu citu Rivastigmine Teva sastāvdaļu, kas uzskaitītas šīs instrukcijas apakšpunktā 6.

JaZkaut kas no minētā attiecas uz Jums, nelietojiet Rivastigmine Teva.

Īpaša piesardzība, lietojot Rivastigmine Teva, nepieciešama šādos gadījumos

- ja ja Jums ir vai jebkad ir bijusi neregulāra sirds darbība, - ja Jums ir vai jebkad ir bijusi aktīva kuņģa čūla,

-ja Jums ir vai jebkad ir bijuši urinēšanas traucējumi;

-ja Jums ir vai jebkad ir bijuši krampji

-ja Jums ir vai jebkad ir bijusi astma vai smaga elpošanas ceļu slimība,

-ja Jums ir vai jebkad ir bijusi traucēta nieru darbība

-ja Jums ir vai jebkad ir bijusi traucēta aknu darbība

-ja Jums ir trīce

-ja Jums ir maza ķermeņa masa.

-ja Jums attīstās kuņģa-zarnu trakta darbības traucējumi, piemēram, slikta dūša (slikta pašsajūta), vemšana un caureja. Ilgstošas vemšanas vai caurejas gadījumā Jums var attīstīties dehidratācija (liels šķidruma zudums no organisma).

Ja kaut kas no turpmāk minētā attiecas uz Jums, iespējams, ka ārstam šo zāļu lietošanas laikā vajadzēs Jūs novērot rūpīgāk.

Ja Jūs neesat lietojis Rivastigmine Teva vairākas dienas, nelietojiet nākamo devu pirms neesat aprunājies ar savu ārstu.

Rivastigmine Teva nav ieteicams lietot bērniem un pusaudžiem (vecumā līdz 18 gadiem).

Citu zāļu lietošana

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm , kuras lietojat vai pēdējā laikā esat lietojis, ieskaitot zāles, ko var iegādāties bez receptes.

Rivastigmine Teva nav atļauts lietot vienlaicīgi ar citām zālēm, kuru iedarbība ir līdzīga Riv stigmine Teva. Rivastigmine Teva var mijiedarboties ar antiholīnerģiskajiem līdzekļiem ko lieto, lai

atvieglotu krampjus un spazmas vēderā, ārstētu Parkinsona slimību vai novērstu slik u dūšu ceļojot).

 

 

 

 

 

 

tas

Ja Rivastigmine Teva lietošanas laikā Jums izdara ķirurģiskas operācijas, pi ms am, kad Jums dos

 

 

 

 

 

(zālēm,

jebkāda veida anestēzijas līdzekļus, pastāstiet par to savam ārstam. Ane ēz jas laikā Rivastigmine

Teva var pastiprināt dažu muskuļu relaksantu iedarbību.

istr

 

Grūtniecība un zīdīšanas periods

 

 

 

 

 

 

 

 

ğ

 

Ja terapijas laikā Jums iestājas grūtniecība, pastāstiet par to savam ārstam. Grūtniecības laikā, ja vien

nav absolūti nepieciešams, no Rivastigmine Teva lietošanas ir jāizvairās.

 

Jūs nedrīkstat barot bērnu ar krūti Rivastigmine Te

terapijasrelaikā. Pirms jebkuru zāļu lietošanas

konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

 

 

 

 

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

 

 

Jūsu ārsts pastāstīs Jums,

Jūsu limības dēļ Jūs varat droši vadīt transportlīdzekļus un apkalpot

 

 

 

nav

 

 

mehānismus. Rivastigmine Teva var z ai īt reiboņus un miegainību, galvenokārt terapijas sākumā

vai laikā, kad palielina zāļu devu. Ja Jums ir reibonis vai esat miegains, Jūs nedrīkstat vadīt

transportlīdzekļus, apkalpot mehān smus vai veikt citas darbības, kam nepieciešama uzmanība .

3.

vairs

 

 

 

 

KĀ LIETOT RIVASTIGMINE TEVA

 

 

 

Vienmēr i toji t Riva tigmine Teva tieši tā, kā ārsts Jums stāstījis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet

ārstam vai farmac itam.

Kā uzs kt terapijules

Jūsu

 

Jums pateiks, kāda Exelon deva Jums jālieto.

 

ārsts

 

Terapija parasti tiek sākta ar nelielu devu.

Z

 

 

Atkarīgi no Jūsu reakcijas uz ārstēšanu, ārsts pakāpeniski palielinās devu.

 

Augstākā deva, kas jālieto, ir pa 6,0 mg divas reizes dienā.

Jūsu ārsts regulāri pārbaudīs, vai zāles Jums iedarbojas. Šo zāļu lietošanas laikā Jūsu ārsts arī kontrolēs Jūsu ķermeņa masu.

Ja Jūs neesat lietojis Exelon vairākas dienas, nelietojiet nākamo devu pirms neesat aprunājies ar savu ārstu.

Zāļu lietošana

Informējiet savu aprūpes speciālistu, ka lietojat Exelon.

Lai Jūsu zāles dotu labumu, tās jālieto katru dienu.

Exelon jālieto divas reizes dienā, no rīta un vakarā, kopā ar pārtiku.

Kapsulas jānorij veselas, kopā ar dzērienu.

Kapsulas nav atļauts atvērt vai sasmalcināt.

Ja esat lietojis Rivastigmine Teva vairāk nekā noteikts

Ja nejauši esat ieņēmis vairāk Rivastigmine Teva, nekā teikts, pastāstiet par to savam ārstam. Jums var būt nepieciešama medicīniska palīdzība. Dažiem cilvēkiem, kuri nejauši lietojuši pārāk daudz Rivastigmine Teva, radās slikta dūša, vemšana, caureja, augsts asinsspiediens un halucinācijas. Iespējama arī palēnināta sirds darbība un ģībonis.

Ja esat aizmirsis lietot Rivastigmine Teva

 

tas

Ja konstatējat, ka esat aizmirsis ieņemt Rivastigmine Teva devu, pagaidiet un paras jā l ikā ieņemiet

nākamo devu.

ē

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

 

Ja Jums ir kādi jautājumi par šī produkta lietošanu, jautājiet savam ār tam vai farmaceitam.

 

ğistr

 

4. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Tāpat kā citas zāles, Rivastigmine Teva var izraisīt blakuspa ādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Nevēlamās blakusparādības Jums biežāk iespējama šo zāļu lietošanas sākumā vai paaugstinot to devu.

Parasti Jūsu organismam pierodot pie zālēm

nav

pakāpeniski izzūd.

evēlamās blakusparādībasre

Šo blakusparādību biežums ir definēts sekojoši:

 

Ļoti bieži (attīstās vairāk nekā 1 pacientam

o katriem 10 pacientiem)

 

Bieži (attīstās 1 līdz 10 pacientiem no katriem 100 pacientiem)

 

vairs

 

 

Retāk (attīstās 1 līdz 10 pacientiem no katriem 1 000 pacientiem)

 

Reti (attīstās 1 līdz 10 pacient em no kat iem 10 000 pacientiem)

Ļoti reti (attīstās mazāk nekā 1 p c entam no katriem 10 000 pacientiem)

Nav zināmi (blakusparādību biežumu nevar noteikt pēc pieejamajiem datiem).

Ļoti bieži

 

 

Reibonis

 

Apetīt zudums

 

Gremošanas traucējumi, piemēram slikta dūša vai vemšana, caureja

Bieži

 

les

 

Nemiers

 

ā

 

Svīšana

 

Galvassāpes

Z

 

 

Grēmas

Ķermeņa masas zudums

Sāpes kuņģī

Uzbudinājums

Nogurums vai vājums

Vispārējs savārgums

Trīce vai apjukums

Retāk

Depresija

Ļoti bieži

Miega traucējumi

Ģībonis vai nejauši kritieni

Jūsu aknu darbības traucējumi

Reti

Sāpes krūšu kurvī

 

 

 

 

 

 

Izsitumi, nieze

 

 

 

Krampji (lēkmes)

 

 

 

Čūlas kuņģī un zarnās

 

 

 

Ļoti reti

 

 

 

Augsts asinsspiediens

 

 

 

Urīnceļu infekcijas

 

 

 

Halucinācijas (redzēt nereālas lietas)

 

 

 

Patoloģisks sirds ritms, piemēram, palēnināta vai paātrināta sirdsdarbība

 

 

Kuņģa – zarnu trakta asiņošana – asinis izkārnījumos vai vēmekļu masā

 

 

Aizkuņģa dziedzera iekaisums – simptomi ir spēcīgas sāpes vēdera augš jā daļā, bieži kopā ar

 

nelabumu un vemšanu

 

 

tas

 

ē

 

 

Parkinsona slimības pasliktinājums vai līdzīgu simptomu attīstība – piemēram, muskuļu

 

stīvums, apgrūtinātas kustības

ğistr

 

Nav zināmi

 

Smaga vemšana, kas var izraisīt barības vada plīsumu (savi no mutes dobumu ar kuņģi)

Dehidratācija (liels šķidruma zudums)

Aknu darbības traucējumi (dzeltena āda, acu baltumu dzelte, urīns kļūst tumšāks vai ir slikta dūša bez citiem iemesliem, vemšana, nogurums un apetītes/ēstgribas zudums)

Agresivitāte, nemiera sajūta

Neregulāra sirds darbībarenav

Pacienti ar Parkinsona slimības izraisītu deme ci

Šiem pacientiem dažas blakusparādībasvairsattī tās biežāk nekā pārējiem un var attīstīties arī citas blakusparādības:

Trīce

Bieži

Trauksme

 

 

 

 

Nemi rs

 

 

Pa

 

sirds ritms

 

Miega traucējumi

 

 

les

 

Pastiprin ta siekalu veidošanās un dehidratācija

 

ēnināts

 

 

Neraksturīgi lēnas vai nekontrolētas kustības

 

Parkinsona slimības pasliktinājums vai līdzīgu simptomu attīstība – piemēram, muskuļu

 

Z

 

 

 

 

stīvums, apgrūtinātas kustības

Retāk

Neregulāra sirdsdarbība un apgrūtināta kustību kontrole

Citas blakusparādības, kas novērotas pēc Rivastigmīna transdermālo plāksteru lietošanas un var rasties arī pēc kapsulu lietošanas:

Bieži

Drudzis

Stiprs apjukums

Ja Jums attīstās kāda no minētajām blakusparādībām, pastāstiet par to savam ārstam, jo Jums var būt nepieciešama medicīniska palīdzība.

Ja novērojat jebkādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētas vai kāda no minētajām blakusparādībām Jums izpaužas smagi, lūdzam par tām izstāstīt ārstam vai farmaceitam.

5. KĀ UZGLABĀT RIVASTIGMINE TEVA

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

Nelietot Rivastigmine Teva pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

 

 

Zāles nedrīkst izmest kopā ar saimniecības atkritumiem vai kanalizācijā. Vaicājiet fa maceitamtaspar

nevajadzīgo zāļu likvidēšanu. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

ē

6.

SĪKĀKA INFORMĀCIJA

istr

ğ

 

Ko Rivastigmine Teva satur

 

Aktīvā viela ir rivastigmīns (Rivastigminum).

astigmīna,re rivastigmīna hidrogēntartāta

Rivastigmine Teva 1,5 mg cietās kapsulas satur 1,5 mg ri

veidā.

 

 

 

Rivastigmine Teva 6 mg cietās kap ulas aturnav6 mg rivastigmīna, rivastigmīna hidrogēntartāta veidā.

Rivastigmine Teva 3 mg cietās kapsulas satur 3 mg riv stigmīna, rivastigmīna hidrogēntartāta veidā. Rivastigmine Teva 4,5 mg cietās kapsulas satur 4,5 mg rivastigmīna, rivastigmīna hidrogēntartāta

veidā.

vairs

 

Citas sastāvdaļas ir:

Kapsulas saturs - mikrokristāl skā celuloze, hipromeloze, koloidālais bezūdens silīcija dioksīds, magnija stearāts.

Kapsulas apvalks – titāna dioksīds (E171), želatīns un tinte, kuru lieto apdrukai Melna S-1-17822/S-1- 17823 (šellakas glazūra-45% etilspirta šķīdums ar melno dzelzs oksīdu, N-butilspirts, izopropilspirts,

propilēnglikols un amonija hidroksīds). Papildus, Rivastigmine Teva 3 mg, 4,5 mg un 6 mg cietās

kapsulas satur arkano dzelzs oksīdu (E172) un dzelteno dzelzs oksīdu (E 172).

Rivastigmine Teva ārējais izskats un iepakojums

 

 

les

Cietā kapsulaā

-

Z

 

Rivastigmine Teva 1,5 mg cietās kapsulas: Balts vāciņš ar apdruku „R” un balts korpuss ar

 

apdruku „1,5”.

-

Rivastigmine Teva 3 mg cietās kapsulas: Miesas krāsas vāciņš ar apdruku „R” un miesas krāsas

 

korpuss ar apdruku „1,5”.

-

Rivastigmine Teva 4,5 mg cietās kapsulas: Oranžs vāciņš ar apdruku „R” un oranžs korpuss ar

 

apdruku „4,5”.

-

Rivastigmine Teva 6 mg cietās kapsulas: Oranžs vāciņš ar apdruku „R” un miesas krāsas

 

korpuss ar apdruku „6”.

Rivastigmine Teva cietās kapsulas ir pieejamas blisteros pa 28, 56 un 112 kapsulām, perforētos blisteros pa 50 x 1 kapsulām un pudelēs pa 250 kapsulām.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Teva Pharma B.V.

Computerweg 10, 3542 DR Utrecht

Nīderlande

Ražotājs

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company Pallagi út 13,

4042 Debrecen,

Ungārija

Vai:

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company H-2100 Gödöllő,

Táncsics Mihály út 82

Ungārija

Vai:

 

 

 

 

TEVA UK Ltd

 

 

Brampton Road,

 

 

Hampden Park,

 

 

Eastbourne,

 

 

 

East Sussex,

 

 

nav

BN22 9AG

 

 

 

 

 

Lielbritānija

 

 

 

Vai:

 

 

 

 

Pharmachemie B.V.

vairs

 

Sens,

 

 

 

Swensweg 5,

 

 

2031 GA Haarlem

 

 

Nīderlande

 

 

 

Vai:

 

 

 

 

TEVA Santé,

 

 

 

 

les

 

 

Rue Bellocier, 89100,

 

 

Francija

 

 

 

Vai:

ā

 

 

TevaZCzech Industries s.r.o.

Ostravska 29, c.p. 305

747 70 Opava-Komarov

Čehijas Republika

 

 

tas

 

ē

 

istr

 

ğ

 

re

 

 

Lai iegūtu papildus informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar Reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

België/Belgique/Belgien

Luxembourg/Luxemburg

Teva Pharma Belgium N.V./S.A. /AG

Teva Pharma Belgium S.A.

Tel/Tél: +32 3 820 73 73

Tél/Tel: +32 3 820 73 73

България

 

 

Magyarország

 

 

 

Тева Фармасютикълс България ЕООД

Teva Magyarország Zrt

 

 

Teл: +359 2 489 95 82

 

Tel.: +36 1 288 64 00

 

 

Česká republika

 

 

Malta

 

 

 

 

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

 

Drugsales Ltd

 

 

 

Tel: +420 251 007 111

 

 

 

Danmark

 

 

Nederland

 

 

 

 

Teva Denmark A/S

 

 

Teva Nederland B.V.

 

 

Tlf: +45 44 98 55 11

 

Tel: +31 (0) 800 0228400

 

 

Deutschland

 

 

Norge

 

 

 

 

Teva GmbH

 

 

Teva Norway AS

 

 

 

Tel: (49) 0731 40208

 

Tlf: (46) 42 12 11 00

 

tas

Eesti

 

 

 

Österreich

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teva Eesti esindus UAB Sicor Biotech Eesti

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH

filiaal

 

 

 

Tel: +43 1 97 007

 

ē

Tel: +372 6610801

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ελλάδα

 

 

Polska

 

istr

 

Teva Ελλάς Α.Ε.

 

 

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Τηλ: +30 210 72 79 099

 

Tel.: +(48) 22 345 93 00

 

 

España

 

 

Portugal

ğ

 

 

Teva Pharma, S.L.U

 

Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos Lda

Tél: +(34) 91 387 32 80

 

Tel: (351) 214 235 910

 

 

France

 

 

România

 

 

 

 

Teva Santé

 

 

Teva Pha mac uticals S.R.L

 

Tél: +(33) 1 55 91 7800

 

Tel: +4021 230 65 24

 

 

 

 

 

nav

 

 

 

 

Ireland

 

 

Slo

enijare

 

 

 

Teva Pharmaceuticals Ireland

 

Pli

Ljubljana d.o.o.

 

 

Tel: +353 (0)42 9395 892

 

Tel: +386 1 58 90 390

 

 

Ísland

 

 

 

Slovenská republika

 

 

Teva UK Limited

vairs

 

Teva Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Sími: +(44) 1323 501 111.

 

Tel: +(421) 2 5726 7911

 

 

Italia

 

 

 

Suomi/Finland

 

 

 

Teva Italia S.r.l.

 

 

ratiopharm Oy

 

 

 

Tel: +(39) 0289179805

 

Puh/Tel: +358 20 180 5900

 

Κύπρος

 

 

Sverige

 

 

 

 

Teva Ελλάς Α.Ε.

 

 

Teva Sweden AB

 

 

 

 

les

 

 

Tel: +(46) 42 12 11 00

 

 

Τηλ: +30 210 72 79 099

 

 

 

Latvija

 

 

United Kingdom

 

 

 

UAB Sicor Biot ch filiāle Latvijā

 

Teva UK Limited

 

 

 

ā

 

 

Tel: +(44) 1323 501 111

 

 

Tel: +371 67 784 980

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lietuva

UAB “Sicor Biotech”

Tel: +370 5 266 02 03

Šī lietošanas instrukcija akceptēta

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas zāļu aģentūras mājas lapā http://www.ema.europa.eu/.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas