Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Saxenda (liraglutide) – Lietošanas instrukcija - A10BX07

Updated on site: 10-Oct-2017

Zāļu nosaukumsSaxenda
ATĶ kodsA10BX07
Vielaliraglutide
RažotājsNovo Nordisk A/S

Lietošanas instrukcija: informācija pacientam

Saxenda 6 mg/ml šķīdums injekcijām pildspalvveida pilnšļircē

Liraglutidum

Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība. Tādējādi būs iespējams ātri identificēt jaunāko informāciju par šo zāļu drošumu. Jūs varat palīdzēt, ziņojot par jebkādām novērotajām blakusparādībām. Par to, kā ziņot par blakusparādībām, skatīt 4. punkta beigās.

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai.

Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1.Kas ir Saxenda un kādam nolūkam tās lieto

2.Kas Jums jāzina pirms Saxenda lietošanas

3.Kā lietot Saxenda

4.Iespējamās blakusparādības

5.Kā uzglabāt Saxenda

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

1.Kas ir Saxenda un kādam nolūkam tās lieto

Kas ir Saxenda

Saxenda ir zāles, ko lieto ķermeņa masas samazināšanai, un tās satur aktīvo vielu liraglutīdu. Tās iedarbojas līdzīgi kā dabā sastopamais hormons GLP-1, kas pēc ēdiena uzņemšanas izdalās zarnās. Saxenda iedarbojas uz smadzeņu receptoriem, kas kontrolē ēstgribu, liekot justies paēdušam un mazāk izsalkušam. Tas var palīdzēt Jums uzņemt mazāk ēdiena un samazināt ķermeņa masu.

Kādam nolūkam Saxenda lieto

Saxenda lieto papildus diētai un fiziskām aktivitātēm ķermeņa masas samazināšanai pieaugušajiem sākot no 18 gadu vecuma, kuriem

ĶMI ir 30 vai vairāk (aptaukošanās) vai

ĶMI ir 27 un mazāk par 30 (liekā ķermeņa masa) un ir ar ķermeņa masu saistīti veselības

traucējumi (piemēram, cukura diabēts, paaugstināts asinsspiediens, pārmērīgi augsts tauku līmenis asinīs vai elpošanas traucējumi miegā jeb “obstruktīva miega apnoja”).

ĶMI (ķermeņa masas indekss) ir ķermeņa masas un auguma attiecība.

Jums jāturpina lietot Saxenda tikai tādā gadījumā, ja 12 nedēļas pēc ārstēšanas uzsākšanas ar devu 3,0 mg/dienā, esat zaudējis vismaz 5% no sākotnējā ķermeņa masas (skatīt 3. punktu). Pirms turpinat lietošanu, konsultējieties ar ārstu.

Diēta un fiziskas aktivitātes

Jūsu ārsts izstrādās Jums paredzētu diētu un fizisku aktivitāšu programmu. Ievērojiet šo programmu, kamēr lietojat Saxenda.

2. Kas Jums jāzina pirms Saxenda lietošanas

Nelietojiet Saxenda šādos gadījumos:

ja Jums ir alerģija pret liraglutīdu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Saxenda lietošanas konsultējieties ar savu ārstu, farmaceitu vai medmāsu.

Ja Jums ir smaga sirds mazspēja, nav ieteicams lietot Saxenda.

Pieredze par šo zāļu lietošanu pacientiem pēc 75 gadu vecuma ir neliela. Ja Jums ir 75 gadi vai vairāk, nav ieteicams lietot šīs zāles.

Pieredze par šo zāļu lietošanu pacientiem ar nieru darbības traucējumiem ir neliela. Ja Jums ir nieru slimība vai Jums tiek veikta dialīze, konsultējieties ar ārstu.

Pieredze par šo zāļu lietošanu pacientiem ar aknu darbības traucējumiem ir neliela. Ja Jums ir aknu darbības traucējumi, konsultējieties ar ārstu.

Šīs zāles nav ieteicams lietot pacientiem ar smagu kuņģa vai zarnu slimību, kas izraisa kuņģa iztukšošanās aizkavēšanos (gastroparēzi) vai iekaisīgu zarnu slimību.

Cilvēki ar cukura diabētu

Ja Jums ir cukura diabēts, nelietojiet Saxenda kā insulīna aizstājēju.

Aizkuņģa dziedzera iekaisums

Konsultējieties ar savu ārstu, ja Jums ir vai ir bijusi aizkuņģa dziedzera slimība.

Žultspūšļa iekaisums un žultsakmeņi

Straujas ķermeņa masas zaudēšanas gadījumā paaugstinās žultsakmeņu veidošanās un žultspūšļa iekaisuma rašanās risks. Pārtrauciet lietot Saxenda un nekavējoties konsultējieties ar ārstu, ja Jums ir stipras sāpes pakrūtē, parasti stiprākas labajā paribē. Sāpes var izstarot uz muguru vai labo plecu. Skatīt 4. punktu.

Vairogdziedzera slimība

Ja Jums ir vairogdziedzera slimība, tajā skaitā, vairogdziedzera mezgli vai tas ir palielināts, konsultējieties ar ārstu.

Sirdsdarbība

Ja Saxenda lietošanas laikā Jums ir sirdsklauves (sirdsdarbības ritms rada bažas) vai atpūtas brīdī (miera stāvoklī) šķiet, ka sirds pārmērīgi ātri pukst, konsultējieties ar savu ārstu.

Šķidruma zudums vai organisma atūdeņošanās

Ārstēšanas ar Saxenda sākumā varat zaudēt ķermeņa šķidrumu vai var sākties organisma atūdeņošanās. To var izraisīt slikta dūša, vemšana un caureja. Ir svarīgi dzert lielu daudzumu šķidruma, lai izvairītos no organisma atūdeņošanās. Ja Jums rodas jebkādi jautājumi vai neskaidrības, vaicājiet savam ārstam, farmaceitam vai medmāsai. Skatīt 4. punktu.

Bērni un pusaudži

Saxenda nedrīkst lietot bērniem un pusaudžiem, kas nav sasnieguši 18 gadu vecumu. Tas tādēļ, ka šo zāļu radītā ietekme vēl nav pētīta šajā vecuma grupā.

Citas zāles un Saxenda

Pastāstiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot.

Konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu, jo īpaši šādos gadījumos, ja:

cukura diabēta ārstēšanai lietojat zāles, ko sauc par sulfonilurīnvielas atvasinājumu (piemēram, glimepirīdu vai glibenklamīdu). Lietojot šīs zāles vienlaicīgi ar Saxenda, Jums var rasties zems cukura līmenis asinīs (hipoglikēmija). Lai izvairītos no zema cukura līmeņa asinīs, Jūsu ārsts

var pielāgot cukura diabēta ārstēšanai lietoto zāļu devu. Pazīmes, kas liecina par zemu cukura līmeni asinīs, skatiet 4. punktā.

lietojat varfarīnu vai citas iekšķīgi lietojamas zāles, kas novērš asins recēšanu (antikoagulantus). Var būt nepieciešamas biežākas asins analīzes, lai noteiktu Jūsu asins recēšanas spēju.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Ja Jūs esat grūtniece, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība vai plānojat grūtniecību, nelietojiet Saxenda. Tas tādēļ, ka nav zināms, vai Saxenda var ietekmēt augli grūtniecības laikā.

Nelietojiet Saxenda, ja barojat bērnu ar krūti. Tas tādēļ, ka nav zināms, vai Saxenda izdalās ar mātes pienu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Saxenda neietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus. Ja nepieciešama papildinformācija, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu.

Svarīga informācija par kādu no Saxenda sastāvdaļām

Šīs zāles satur mazāk kā 1 mmol (23 mg) nātrija vienā devā. Tas nozīmē, ka šīs zāles būtībā ir nātriju nesaturošas.

3.Kā lietot Saxenda

Vienmēr lietojiet Saxenda saskaņā ar ārsta norādījumiem. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai.

Jūsu ārsts izstrādās Jums paredzētu diētu un fizisku aktivitāšu programmu. Ievērojiet šo programmu, kamēr lietojat Saxenda.

Cik daudz injicēt

Jūsu ārstēšana tiks uzsākta ar nelielu devu, kas pirmo piecu nedēļu laikā tiks pakāpeniski palielināta.

Uzsākot Saxenda lietošanu pirmo reizi, vismaz vienu nedēļu sākuma deva būs 0,6 mg reizi dienā.

Katru nedēļu deva Jums ir jāpalielina par 0,6 mg, līdz tiek sasniegta ieteicamā deva: 3,0 mg vienreiz dienā.

Ārsts Jums darīs zināmu, cik daudz Saxenda jālieto katru nedēļu. Parasti pacientiem tiek ieteikts ievērot tālāk redzamajā tabulā minētās devas un to lietošanas biežumu.

Nedēļa

Injicējamā deva

 

 

1. nedēļa

0,6 mg vienreiz dienā

 

 

2. nedēļa

1,2 mg vienreiz dienā

 

 

3. nedēļa

1,8 mg vienreiz dienā

 

 

4. nedēļa

2,4 mg vienreiz dienā

 

 

5. un turpmākās nedēļas

3,0 mg vienreiz dienā

 

 

Kad 5. ārstniecības nedēļā tiek sasniegta ieteicamā deva 3,0 mg, tā ir jāievēro līdz ārstēšanas beigām. Turpmāk nepalieliniet savu devu.

Ārsts regulāri novērtēs Jūsu ārstēšanu.

Kā un kad lietot Saxenda

Pirms pildspalvveida pilnšļirces lietošanas pirmo reizi Jūsu ārsts vai medmāsa parādīs Jums, kā to lietot.

Saxenda varat lietot jebkurā dienas laikā — ar uzturu un dzērieniem vai bez tiem.

Katru dienu lietojiet Saxenda aptuveni vienā laikā – izvēlieties sev piemērotāko laiku.

Kur injicēt

Saxenda ievada injekcijas veidā zem ādas (subkutāna injekcija).

Piemērotākās injekcijas vietas ir vidukļa priekšējā siena (vēders), augšstilba vai augšdelma priekšējā daļa.

Šīs zāles nedrīkst injicēt vēnā vai muskulī.

Sīkāki norādījumi par lietošanu ir sniegti šīs instrukcijas otrā pusē.

Cilvēki ar cukura diabētu

Konsultējieties ar ārstu, ja Jums ir cukura diabēts. Lai izvairītos no zema cukura līmeņa asinīs, Jūsu ārsts var pielāgot cukura diabēta ārstēšanai lietoto zāļu devu.

Nejauciet kopā Saxenda ar citām injicējamām zālēm (piemēram, insulīnu).

Nelietojiet Saxenda kopā ar citām zālēm, kas satur receptoru agonistu GLP-1 (piemēram, eksenatīdu vai liksisenatīdu).

Ja esat lietojis Saxenda vairāk nekā noteikts

Ja esat lietojis Saxenda vairāk, nekā noteikts, nekavējoties konsultējieties ar ārstu vai dodieties uz slimnīcu. Paņemiet sev līdzi zāļu iepakojumu. Jums var būt nepieciešama medikamentoza ārstēšana. Var rasties šādas blakusparādības:

slikta dūša;

vemšana.

Ja esat aizmirsis lietot Saxenda

Ja esat aizmirsis ievadīt devu un atceraties to 12 stundu laikā pēc parastā devas ievadīšanas laika, injicējiet tiklīdz atceraties.

Tomēr, ja pagājušas vairāk kā 12 stundas kopš brīža, kad vajadzēja injicēt Saxenda, izlaidiet aizmirsto devu un injicējiet nākamo devu nākamajā dienā, ierastajā laikā.

Nelietojiet dubultu devu un nepalieliniet devu nākamā dienā, lai aizvietotu aizmirsto devu.

Ja pārtraucat lietot Saxenda

Nepārtrauciet Saxenda lietošanu, iepriekš nekonsultējoties ar ārstu.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai.

4.Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Būtiskas blakusparādības

Retos gadījumos tiek ziņots par smagām alerģiskām reakcijām (anafilaksi) pacientiem, kuri lieto Saxenda. Ja Jums rodas tādi simptomi kā elpošanas traucējumi, pietūkusi rīkle vai seja un ātra sirdsdarbība, nekavējoties konsultējieties ar savu ārstu.

Retāk tiek ziņots par aizkuņģa dziedzera iekaisumu (pankreatītu) pacientiem, kuri lieto Saxenda. Pankreatīts ir būtisks, dzīvībai potenciāli bīstams veselības stāvoklis.

Pārtrauciet Saxenda lietošanu un nekavējoties kontaktējieties ar ārstu, ja pamanāt kādu no šādām būtiskām nevēlamām blakusparādībām:

stipras, pastāvīgas sāpes vēderā (kuņģa apvidū), kas var izstarot uz muguru, kā arī slikta dūša un vemšana, jo tās var būt aizkuņģa dziedzera iekaisuma (pankreatīta) pazīmes.

Citas blakusparādības

Ļoti bieži: var ietekmēt vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem:

slikta dūša, vemšana, caureja, aizcietējums — parasti izzūd pēc dažām dienām vai nedēļām.

Bieži: var ietekmēt līdz 1 no 10 cilvēkiem:

kuņģa-zarnu trakta traucējumi, piemēram, gremošanas traucējumi (dispepsija), kuņģa gļotādas iekaisums (gastrīts), nepatīkamas sajūtas vēderā, sāpes vēdera augšdaļā, grēmas, uzpūšanās, gāzu uzkrāšanās (meteorisms), atraugas un sausums mutē;

nespēks vai nogurums;

garšas sajūtas izmaiņas;

reibonis;

miega traucējumi (bezmiegs), parasti tiek novērots pirmajos 3 ārstēšanas mēnešos;

žultsakmeņi;

reakcijas injekcijas vietā (piemēram, zilums, sāpes, iekaisums, nieze un izsitumi);

zems cukura līmenis asinīs (hipoglikēmija). Zema cukura līmeņa asinīs brīdinājuma pazīmes var rasties pēkšņi un tās var būt šādas: auksti sviedri, vēsa, bāla āda, galvassāpes, ātra sirdsdarbība, slikta dūša, spēcīga izsalkuma sajūta, redzes traucējumi, miegainība, nespēks, nervozitāte, trauksme, apjukums, grūtības koncentrēties, trīce (tremors). Ārsts Jums pastāstīs, kā ārstēt zemu glikozes līmeni asinīs un ko darīt, ja Jūs pamanāt šīs brīdinājuma pazīmes;

aizkuņģa dziedzera enzīmu līmeņa paaugstināšanās (tajā skaitā, lipāzes un amilāzes).

Retāk: var ietekmēt līdz 1 no 100 cilvēkiem:

šķidruma zudums (organisma atūdeņošanās), visbiežāk tiek novērots ārstēšanas sākumā, ja pacientam ir slikta dūša, vemšana un caureja;

žultspūšļa iekaisums;

alerģiskas reakcijas, tostarp izsitumi uz ādas;

slikta vispārējā pašsajūta;

paātrināts pulss.

Reti: var ietekmēt līdz 1 no 1000 cilvēkiem:

nieru darbības traucējumi;

akūta nieru mazspēja - pazīmes var būt samazināts urīna daudzums, metāla garša mutē un viegli zilumi.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5.Kā uzglabāt Saxenda

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot Saxenda pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz pildspalvveida pilnšļirces marķējuma un kastītes pēc “Derīgs līdz/EXP”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Pirms pirmās lietošanas

Uzglabāt ledusskapī (2°C – 8°C). Nesasaldēt. Neuzglabāt ledusskapja saldētavas tuvumā.

Uzsākot pildspalvveida pilnšļirces lietošanu

Pilnšļirci var uzglabāt 1 mēnesi, ja tā tiek uzglabāta temperatūrā līdz 30°C vai ledusskapī (2°C – 8°C). Nesasaldēt. Neuzglabāt ledusskapja saldētavas tuvumā.

Kad nelietojat pildspalvveida pilnšļirci, uzglabājiet to ar uzliktu uzgali, lai pasargātu no gaismas.

Nelietojiet šīs zāles, ja šķīdums nav dzidrs un bezkrāsains vai gandrīz bezkrāsains.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Saxenda satur

Aktīvā viela ir liraglutīds. 1 ml šķīduma injekcijām satur 6 mg liraglutīda. Viena pildspalvveida pilnšļirce satur 18 mg liraglutīda.

Citas sastāvdaļas ir nātrija hidrogēnfosfāta dihidrāts, propilēnglikols, fenols, sālsskābe un nātrija hidroksīds (pH pielāgošanai), un ūdens injekcijām.

Saxenda ārējais izskats un iepakojums

Saxenda ir pieejama kā dzidrs un bezkrāsains vai gandrīz bezkrāsains šķīdums injekcijām pildspalvveida pilnšļircē. Katrā pildspalvveida pilnšļircē ir 3 ml šķīduma, kas nodrošina 0,6 mg, 1,2 mg, 1,8 mg, 2,4 mg un 3,0 mg devas ievadīšanu.

Saxenda ir pieejama iepakojumos pa 1, 3 vai 5 pildspalvveida pilnšļircēm. Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Adatas nav pievienotas.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsværd

Dānija

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta Citi informācijas avoti

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē: http://www.ema.europa.eu.

Instrukcija kā lietot Saxenda 6 mg/ml šķīduma injekcijām pildspalvveida pilnšļirci

Pirms Saxenda pildspalvveida pilnšļirces izmantošanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet šos norādījumus.

Nelietojiet pilnšļirci, ja ārsts vai medmāsa nav Jūs atbilstoši apmācījusi. Vispirms pārbaudiet pilnšļirci, lai pārliecinātos, ka tā satur Saxenda 6 mg/ml šķīdumu, pēc tam apskatiet tālāk redzamos attēlus, lai iepazītos ar dažādām pildspalvveida pilnšļirces un adatas detaļām.

Ja esat neredzīgs vai vājredzīgs un nevarat nolasīt pilnšļirces displeja rādījumus, nelietojiet šo pilnšļirci bez citu palīdzības. Lūdziet palīdzību

cilvēkam, kuram ir laba redze un kurš ir apmācīts Saxenda pildspalvveida pilnšļirces lietošanā.

Pildspalvveida pilnšļirce ir ierīce, ar kuru var nomērīt devu. Tā satur 18 mg liraglutīda un ar to var ievadīt 0,6 mg, 1,2 mg, 1,8 mg, 2,4 mg un 3,0 mg devu. Pilnšļirci ir paredzēts lietot kopā ar 32G izmēra NovoTwist vai NovoFine vienreiz lietojamām adatām, kas nav garākas par 8 mm.

Adatas nav iekļautas iepakojumā.

Svarīga informācija

Pievērsiet īpašu uzmanību šīm piezīmēm, jo tā ir svarīga informācija par drošu pilnšļirces lietošanu.

Saxenda pildspalvveida pilnšļirce un adata (piemērs)

 

 

 

Adatas

 

 

 

Pilnšļirces

ārējais

 

 

 

uzgalis

uzgalis

 

 

 

 

Adatas

 

 

 

 

iekšējais

 

 

 

 

uzgalis

 

 

 

 

Adata

 

 

 

 

Papīra

 

 

 

 

aizsarguzlīme

 

 

 

Pilnšļirces

 

 

 

 

skala

 

 

 

 

Pilnšļirces

 

 

 

 

lodziņš

 

 

 

Saxenda

Pilnšļirces

 

 

 

 

 

 

 

 

etiķete

 

 

 

 

Devas

 

 

 

 

displejs

Plūsmas

 

 

 

Devas

pārbaudes

 

 

 

rādītājs

simbols

 

 

 

Devas

 

 

 

 

selektors

 

 

 

 

Devas poga

 

 

 

 

1. Pilnšļirces un jaunas adatas sagatavošana

A

Pārbaudiet pilnšļirces nosaukumu un krāsaino etiķeti, lai pārliecinātos,

 

 

ka tā satur Saxenda. Tas ir īpaši svarīgi tad, ja lietojat vairāk nekā vienu

 

 

injicējamu zāļu veidu. Nepareizo zāļu lietošana var radīt kaitējumu Jūsu

 

 

veselībai.

 

 

Noņemiet pilnšļirces uzgali.

 

 

Pārliecinieties, vai šķīdums pilnšļircē ir dzidrs un bezkrāsains. Skatieties

B

 

pilnšļirces lodziņā. Ja šķīdums izskatās duļķains, neizmantojiet pilnšļirci.

 

 

 

 

Paņemiet jaunu adatu un noplēsiet papīra aizsarguzlīmi.

C

 

 

 

Taisni uzspiediet adatu uz pilnšļirces. Grieziet, līdz tā ir stingri

D

 

pieskrūvēta.

 

 

 

 

 

Noņemiet adatas ārējo uzgali un saglabājiet to izmantošanai vēlāk. Tas

E

 

būs nepieciešams pēc injekcijas veikšanas, lai droši noņemtu adatu no

 

 

pilnšļirces.

 

 

 

 

 

Noņemiet adatas iekšējo uzgali un izmetiet to. Ja mēģināsiet to uzlikt

F

 

atpakaļ, varat nejauši savainot sevi ar adatu.

 

 

Adatas galā var būt redzams šķīduma piliens. Tas ir normāli, bet Jums

 

 

joprojām ir jāpārbauda plūsma, ja pirmo reizi izmantojat jaunu šļirci.

 

 

Piestipriniet jauno adatu pilnšļircei tikai tad, kad esat gatavs veikt

 

 

injekciju.

 

 

 

Katrai injekcijai vienmēr izmantojiet jaunu adatu.

 

 

Šādi netiks nosprostota adata, neradīsies piesārņojums un infekcija, kā arī

 

 

tiks novērsta neprecīzas devas ievadīšana.

 

 

Nekādā gadījumā nelietojiet saliektu vai bojātu adatu.

 

2. Plūsmas pārbaude

 

A

Pirms pirmās injekcijas veikšanas ar jaunu pilnšļirci pārbaudiet

 

 

plūsmu.

Ja pilnšļirce jau tiek lietota, pārejiet uz 3. darbību “Devas izvēle”.

 

Pagrieziet devas selektoru, līdz tajā ir redzams plūsmas pārbaudes

 

 

simbols (

).

Izvēlēts

 

 

 

 

 

 

plūsmas

 

 

 

pārbaudes

 

 

 

simbols

 

 

 

 

Turiet pilnšļirci ar adatu uz augšu.

B

 

 

Nospiediet un turiet devas pogu, līdz devas displejā ir redzams skaitlis 0.

 

 

 

Skaitlim 0 ir jāatrodas pret devas rādītāju.

 

 

 

Adatas galā ir jābūt redzamam šķīduma pilienam.

 

 

 

Adatas galā var palikt mazs piliens, taču tas netiks injicēts.

 

 

 

Ja piliens nav redzams, atkārtojiet 2. darbību “Plūsmas pārbaude” līdz

 

 

 

6 reizēm. Ja piliens joprojām nav redzams, nomainiet adatu un vēlreiz

 

 

 

atkārtojiet 2. darbību “Plūsmas pārbaude”.

 

 

 

Ja piliens joprojām nav redzams, izmetiet pilnšļirci un izmantojiet jaunu.

 

 

 

Vienmēr pārliecinieties, vai adatas galā ir redzams piliens, pirms pirmo

 

 

 

reizi izmantojat jaunu pilnšļirci. Tādējādi variet būt droši, ka ir šķīduma

 

 

 

plūsma.

 

 

 

Ja piliens nav redzams, Jūs nevarēsiet injicēt zāles pat tad, ja devas displejā

 

 

 

notiek kustība. Tas var liecināt, ka adata ir nosprostojusies vai bojāta.

 

 

 

Ja pirms pirmās injekcijas ar katru jaunu pilnšļirci nepārbaudāt plūsmu, Jūs

 

 

 

varat nesaņemt paredzēto Saxenda devu vai iedarbību.

 

 

3. Devas nomērīšana

A

 

Grieziet devas selektoru, līdz displejā ir redzama Jūsu deva (0,6 mg,

 

 

 

1,2 mg, 1,8 mg, 2,4 mg vai 3,0 mg).

 

 

 

Ja esat nomērījis nepareizu devu, varat pagriezt devas selektoru uz priekšu

 

 

 

vai atpakaļ, lai nomērītu pareizu devu.

 

 

 

Pilnšļirces maksimālā deva ir 3,0 mg.

 

Piemērs

 

Devu maina ar devas selektoru. Tikai devas displejs un devas rādītājs

 

izvēlēti

 

 

0,6 mg

 

parāda nomērītās devas daudzumu miligramos.

 

 

 

Vienai devai var nomērīt līdz 3,0 mg. Ja pilnšļircē ir atlicis mazāk par

 

 

 

3,0 mg, displeja kustība tiek pārtraukta, pirms ir redzams 3,0.

 

 

 

Devas selektora klikšķi atšķiras, kad griežat selektoru uz priekšu vai

 

 

 

atpakaļ vai kad ir pārsniegts atlikušo mg daudzums. Neskaitiet pilnšļirces

 

 

 

klikšķus.

 

 

 

Vienmēr izmantojiet devas displeju un devas rādītāju, lai pirms zāļu

 

 

 

injicēšanas redzētu nomērīto devu miligramos.

 

 

 

Neskaitiet pilnšļirces klikšķus.

 

 

 

Neizmantojiet pilnšļirces skalu, jo tajā tiek rādīts tikai aptuvens pilnšļircē

 

 

 

atlikušā šķīduma daudzums.

 

 

 

Izmantojot devas displeju, jānomēra tikai 0,6 mg, 1,2 mg, 1,8 mg,

 

 

 

2,4 mg vai 3,0 mg devas. Lai tiktu ievadīta pareiza deva, nomērītajai devai

 

 

 

ir jāatrodas tieši pretim devas rādītājam.

 

 

Cik daudz šķīduma ir atlicis?

 

 

Pilnšļirces skala norāda pilnšļircē atlikušā šķīduma aptuveno daudzumu.

A

Aptuvenais

 

 

 

 

 

 

atlikušais

 

 

 

šķīduma

 

 

 

daudzums

 

 

 

 

Lai uzzinātu precīzu atlikušā šķīduma daudzumu, izmantojiet devas

B

 

 

displeju.

 

 

 

Grieziet devas selektoru, līdz devas displejs pārstāj kustēties.

 

 

 

Ja tas rāda 3,0, pildspalvveida pilnšļircē ir atlikuši vismaz 3,0 mg. Ja

 

 

 

displejs apstājas pirms 3,0 mg atzīmes, nav atlicis pietiekami daudz

 

 

 

šķīduma 3,0 mg devai.

Piemērs

Devas

Ja Jums ir nepieciešams vairāk zāļu nekā atlicis pilnšļircē

 

displejs

 

apstājies:

Devu drīkst sadalīt tikai tad, ja ārsts vai medmāsa Jums sniegusi norādījumus kā

 

atlikuši

daļu ievadīt ar pašreizējo pilnšļirci un daļu — ar jaunu pilnšļirci. Lai plānotu

 

2,4 mg

devas atbilstoši ārsta vai medmāsas norādījumiem, izmantojiet kalkulatoru.

 

 

 

Veiciet aprēķinus ļoti precīzi.

 

 

 

Ja neesat pārliecināts, kā sadalīt devu pa divām pilnšļircēm, nomēriet un

 

 

 

injicējiet nepieciešamo devu ar jaunu pilnšļirci.

 

 

4. Devas injicēšana

A

 

Ieduriet adatu ādā, ievērojot ārsta vai medmāsas norādījumus.

 

 

Devas displejam ir jābūt redzamam. Neaizklājiet to ar pirkstiem. Šādi

 

 

 

var tikt pārtraukta injicēšana.

 

 

 

 

 

 

Nospiediet un turiet devas pogu, līdz devas displejā ir redzams skaitlis

B

 

 

0.

Skaitlim 0 ir jāatrodas pret devas rādītāju. Pēc tam dzirdēsiet vai jutīsiet

 

 

 

klikšķi.

 

 

 

 

 

Kad devas displejā atkal ir redzams skaitlis 0, turiet adatu iedurtu ādā un

C Lēnām skaitiet:

 

lēnām skaitiet līdz 6.

 

 

Ja adata tiek izvilkta ātrāk, var redzēt, ka no adatas gala plūst šķīdums. Ja tā

 

 

notiek, pilna deva netika ievadīta.

 

 

 

 

 

 

Izvelciet adatu no ādas.

D

 

 

Ja injekcijas vietā ir redzamas asinis, viegli uzspiediet. Neberzējiet

 

 

 

injekcijas vietu.

 

 

 

Pēc injekcijas adatas galā var būt redzams šķīduma piliens. Tas ir normāli

 

 

 

un neietekmē injicēto devu.

 

 

 

Vienmēr vērojiet devas displeju, lai zinātu, cik mg injicējat. Turiet

 

 

 

devas pogu nospiestu, līdz devas displejā ir redzams skaitlis 0.

 

 

 

Kā noteikt, vai adata ir nosprostojusies vai bojāta?

 

 

 

• Ja, vairākkārt nospiežot devas pogu, devas displejā nav redzams

 

 

 

skaitlis 0, iespējams, izmantojat nosprostotu vai bojātu adatu.

 

 

 

• Šādā gadījumā Jūs neesat sev injicējis nekādu daudzumu zāļu arī tad, ja

 

 

 

devas displejā ir notikusi kustība no sākotnēji nomērītās devas.

 

 

 

Kā rīkoties, ja adata ir nosprostota?

 

 

 

Nomainiet adatu, kā aprakstīts 5. darbībā “Pēc injekcijas”, un atkārtojiet

 

 

visas darbības, sākot ar 1. darbību “Pilnšļirces un jaunas adatas

 

 

sagatavošana”. Pārliecinieties, vai ir nomērīta pilna nepieciešamā deva.

 

 

Veicot injekciju, nekādā gadījumā nepieskarieties devas displejam ar

 

 

pirkstiem.

Šādi var tikt pārtraukta injicēšana.

 

5. Pēc injekcijas

A

Uz līdzenas virsmas ievietojiet adatas galu adatas ārējā uzgalī,

 

 

nepieskaroties adatai vai tās ārējam uzgalim.

 

 

 

 

Kad adata ir nosegta, uzmanīgi uzspiediet adatas ārējo uzgali līdz galam.

B

Noskrūvējiet adatu un uzmanīgi izmetiet to.

 

 

 

 

Pēc katras lietošanas uzlieciet pilnšļircei uzgali, lai aizsargātu šķīdumu no

C

 

gaismas.

 

 

Pēc katras injekcijas izmetiet adatu, tādējādi nodrošinot ērtu injicēšanu

 

 

un novēršot adatas nosprostošanos. Ja adata ir nosprostota, zāles nevar

 

 

ievadīt.

 

 

Kad pilnšļirce ir tukša, izmetiet to bez adatas, ievērojot ārsta, medmāsas,

 

 

farmaceita vai vietējo iestāžu norādījumus.

 

 

Nemēģiniet adatai uzlikt atpakaļ iekšējo uzgali. Jūs varat savainot sevi ar

 

 

adatu.

 

 

Pēc katras injekcijas vienmēr noņemiet adatu no pilnšļirces.

 

 

Šādi netiks nosprostota adata, neradīsies piesārņojums, infekcija un

 

 

šķīduma noplūde, kā arī tiks novērsta neprecīzas devas ievadīšana.

 

 

Cita svarīga informācija

 

Uzglabājiet pilnšļirci un adatas citām personām, īpaši bērniem,

 

 

neredzamā un nepieejamā vietā.

 

Nekādā gadījumā nedodiet savu pilnšļirci vai adatas citām personām.

 

Aprūpētājiem, rīkojoties ar lietotām adatām, ir jābūt ļoti uzmanīgiem,

 

 

lai nepieļautu adatas radītu savainojumu vai infekciju tālākas izplatīšanās

 

 

risku.

 

Pildspalvveida pilnšļirces kopšana

 

Neatstājiet pilnšļirci automašīnā vai citās vietās, kur tā var pārāk sakarst

 

 

vai atdzist.

 

Neinjicējiet Saxenda šķīdumu, ja tas ir bijis sasalis. Šādi rīkojoties,

 

 

netiks sasniegta šo zāļu paredzētā iedarbība.

 

Nepakļaujiet pilnšļirci putekļu, netīrumu vai šķidrumu ietekmei.

 

Pilnšļirci nedrīkst mazgāt, iemērkt vai ieeļļot. Ja nepieciešams, notīriet

 

 

to ar vieglā mazgāšanas līdzeklī samitrinātu drāniņu.

 

Pilnšļirci nedrīkst nomest vai atsist pret cietām virsmām. Ja tā ir nomesta

 

 

vai ir aizdomas par bojājumu, pievienojiet jaunu adatu un pirms injekcijas

 

 

pārbaudiet plūsmu.

 

Neuzpildiet pilnšļirci atkārtoti. Kad tā ir tukša, tā ir jāizmet.

 

Necenties salabot vai izjaukt savu pilnšļirci.

 

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas