Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sepioglin (pioglitazone hydrochloride) – Lietošanas instrukcija - A10BG03

Updated on site: 10-Oct-2017

Zāļu nosaukumsSepioglin
ATĶ kodsA10BG03
Vielapioglitazone hydrochloride
RažotājsVaia S.A.

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM

Sepioglin 15 mg tabletes pioglitazons

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju.

-Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

-Ja Jums rodas vēl kādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

-Šīs zāles ir parakstītas tieši Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgi simptomi.

-Ja Jūs novērojat jebkādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētas vai kāda no minētajām blakusparādībām Jums izpaužas smagi, lūdzu izstāstiet to savam ārstam vai farmaceitam.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

 

1.

Kas ir Sepioglin un kādam nolūkam to lieto

 

2.

Pirms Sepioglin lietošanas

 

3.

Kā lietot Sepioglin

 

4.

Iespējamās blakusparādības

 

5.

Kā uzglabāt Sepioglin

tas

6.

Sīkāka informācija

 

 

1.

 

ē

KAS IR SEPIOGLIN UN KĀDAM NOLŪKAM TO LIETO

Sepioglin satur pioglitazonu. Tās ir pretdiabēta zāles, ko lieto istr2. tipa (insulīnneatkarīgā) cukura diabēta

 

 

ğ

ārstēšanai gadījumos, kad metformīns nav piemērots vai tā i darbība nav bijusi pietiekama. Tas ir

diabēta veids, kas parasti rodas pieaugušajiem.

re

Sepioglin palīdz kontrolēt glikozes līmeni asinīs,navja Jums ir 2. tipa cukura diabēts, palīdzot organismam labāk izmantot paša izstrvairsādāto in ulīnu. Uzsākot lietot Sepioglin, pēc 3 – 6 mēnešiem Jūsu ārsts pārbaudīs, vai tas iedarbojas.

Sepioglin var lietot vienu pašu pacientiem, kuri nevar lietot metformīnu, un kuriem ārstēšana ar diētu un fiziskiem vingrinājumiem nav biju i pietiekama, lai kontrolētu cukura līmeni asinīs, vai arī to var

pievienot citiem līdzekļiem (t diem kā metformīns, sulfonilurīnvielas atvasinājums vai insulīns), kuri

 

les

nav nodrošinājuši pietiekamuācukura līmeņa kontroli asinīs.

Z

 

2. PIRMS SEPIOGLIN LIETOŠANAS

Nelietojiet Sepioglin šādos gadījumos

-ja Jums ir paaugstināta jutība (alerģija) pret pioglitazonu vai kādu citu Sepioglin sastāvdaļu;

-ja Jums ir vai ir bijusi sirds mazspēja;

-ja Jums ir aknu slimības;

-ja Jums ir bijusi diabētiskā ketoacidoze (diabēta komplikāciju veids, kas izraisa strauju svara zudumu, sliktu dūšu vai vemšanu);

-ja Jums ir vai kādreiz ir bijis urīnpūšļa vēzis;

-ja Jums ir asinis urīnā, ko nav pārbaudījis Jūsu ārsts.

Īpaša piesardzība, lietojot Sepioglin, nepieciešama šādos gadījumos

Pirms sākat lietot šīs zāles, tālāk minētajos gadījumos informējiet ārstu

-ja Jums ir ūdens (šķidruma) aizture vai sirds mazspējas problēma, it īpaši, ja esat vecāks/a par 75 gadiem;

-ja Jums ir īpaša diabētiska acu slimība, kuras nosaukumus ir makulas tūska (acs aizmugurējās daļas pietūkums);

Ja Jūs lietojat Sepioglin kopā ar citām diabēta ārstēšanai paredzētām zālēm, pastāv lielāka iespējamība, ka cukurs Jūsu asinīs var pazemināties zem normālā līmeņa (hipoglikēmija).
Jums var arī samazināties asins šūnu skaits (anēmija).
Kaulu lūzumi
Lietojot pioglitazonu, sievietēm (bet ne vīriešiem) tika novērots lielāks kaulu lūzumu skaits. Jūsu ārsts ņems to vērā, ārstējot Jūsu diabētu.
Bērni

-ja Jums ir olnīcu cistas (policistisku olnīcu sindroms). Pastāv palielināta grūtniecības iestāšanās iespējamība, jo Sepioglin lietošanas laikā Jums var atkārtoties ovulācija. Ja tas attiecas uz Jums, lietojiet piemērotu kontracepciju, lai novērstu neplānotas grūtniecības iespējamību;

-ja Jums ir aknu vai sirds slimība. Pirms uzsākt Sepioglin lietošanu, Jums būs jānodod asins analīze, lai pārbaudītu aknu funkciju. Šo pārbaudi var periodiski atkārtot. Dažiem pacientiem ar ilgstošu 2. tipa cukura diabētu un sirds slimību vai insultu anamnēzē, kuri tika ārstēti ar Sepioglin un insulīnu, tika novērota sirds mazspēja. Nekavējoties informējiet savu ārstu, ja konstatējat sirds mazspējas pazīmes, tādas kā neparasts elpas trūkums, strauja ķermeņa masas palielināšanās, lokāls pietūkums (tūska).

Nav ieteicams lietot bērniem līdz 18 gadu vecumam.

 

 

tas

Citu zāļu lietošana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ē

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras pēdējā laikā esat lietojis, arī par tādām, ko

izsniedz bez receptes.

 

 

 

 

istr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ğ

 

Parasti, ārstējoties ar Sepioglin, Jūs varat turpināt citu zāļu li tošanu. Tomēr noteiktām zālēm piemīt

īpaša ietekme uz cukura līmeni Jūsu asinīs:

 

re

 

 

-

gemfibrozils (izmanto holesterīna līmeņa p zemināšanai),

 

-

rifampicīns (izmanto tuberkulozes un citu i

fekciju ārstēšanai).

Pastāstiet savam ārstam vai farmaceitam, ja Jū navlietojat kādas no šīm zālēm. Tiks pārbaudīts cukura

līmenis Jūsu asinīs, un Jūsu Sepioglin devu espējams vajadzēs mainīt.

Sepioglin lietošana kopā ar uzturu vairs

 

 

 

 

Tabletes varat lietot kopā ar ēdi nu vai arī tukšā dūšā. Tabletes jānorij, uzdzerot glāzi ūdens.

 

 

 

les

 

 

 

 

Grūtniecība un zīdīšanas periodsā

 

 

 

 

Pastāstiet ārstam, ja:

Z

 

 

 

 

 

-Jūs esat grūtniece, Jums par to ir aizdomas vai arī, ja Jūs plānojat grūtniecību,

-Jūs barojat bērnu ar krūti vai arī plānojat to darīt.

Ārsts ieteiks Jums pārtraukt šo zāļu lietošanu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Pioglitazons neietekmēs Jūsu spēju vadīt transportlīdzekli vai apkalpot mehānismus, bet ievērojiet piesardzību, ja Jums parādās redzes traucējumi.

Svarīga informācija par kādu no Sepioglin sastāvdaļām

Šo zāļu sastāvā ir laktozes monohidrāts. Ja ārsts Jums ir teicis, ka Jums ir kāda cukura nepanesība, pirms lietojat Sepioglin, konsultējieties ar savu ārstu.

3. KĀ LIETOT

SEPIOGLIN

Viena 15 mg pioglitazona tablete jālieto vienreiz dienā. Nepieciešamības gadījumā ārsts Jums var ordinēt citu devu.

Ja domājat, ka Sepioglin iedarbība ir pārāk vāja, konsultējieties ar ārstu.

Sepioglin lietojot kombinācijā ar citām zālēm, ko izmanto cukura diabēta ārstēšanai (piemēram, insulīnu, hlorpropamīdu, glibenklamīdu, gliklazīdu, tolbutamīdu), ārsts pateiks, vai Jums jālieto mazāka šo zāļu deva.

Sepioglin lietošanas laikā ārsts Jums periodiski lūgs veikt asinsanalīzes. Tas nepieciešams, lai pārliecinātos, ka Jūsu aknas darbojas normāli.

Sepioglin lietošanas laikā Jums jāturpina ievērot cukura diabēta slimnieka diēta.

Jums regulāri jāpārbauda ķermeņa masa; ja tā palielinās, informējiet ārstu.

Ja esat lietojis Sepioglin vairāk nekā noteikts

Ja nejauši esat lietojis pārāk daudz tablešu, vai gadījumā, ja kāds cits vai bērns lietojis Jūsu zāles, nekavējoties konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Cukura līmenis Jūsu asinīs var samazināties zem normas, un to var paaugstināt, uzņemot cukuru. Ieteicams, lai Jūs nēsātu līdzi cukura gabaliņu, kādus saldumus, cepumus vai saldu augļu sulu.

Ja esat aizmirsis lietot Sepioglin

Lietojiet Sepioglin katru dienu, kā norādīts. Tomēr, ja izlaižat devu, zāļu lietošanu turpiniet ar nākamo parasto devu. Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto tableti.

Lai Sepioglin darbotos pareizi, tas jālieto katru dienu. Ja Jūs pārtraucatētaslietot Sepioglin, cukura līmenis Jūsu asinīs var paaugstināties. Konsultējieties ar ārstu, pirms istrpā aukt Sepioglin lietošanu.

Ja pārtraucat lietot Sepioglin

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet savamğārstam vai farmaceitam. re

 

vairs

 

Tāpat kā citas zāles, arī Sepioglin var izraisīt blakusparnav

ādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Pacientiem galvenokārt ir novērotas šād nopietnas blakusparādības:

les

 

 

Sirds mazspēja bieži (1-10 lietotāji m no 100) tiek novērota pacientiem, kuri lieto pioglitazonu

4. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

 

kombinācijā ar insulīnu. Simptomiā ir netipisks elpas trūkums, straujš svara pieaugums vai lokalizēta tūska. Ja Jūs konstatējat kZādu no šiem simptomiem, nekavējoties meklējiet medicīnisku palīdzību – īpaši, ja esat vecāks/a par 65 gadiem.

Urīnpūšļa vēzis pacientiem, kuri lieto pioglitazonu, novērots reti (1-10 no 1000 lietotājiem). Pazīmes un simptomi ietver asinsis urīnā, sāpes urinācijas laikā vai pēkšņu vajadzību urinēt. Ja Jums parādās jebkurš no tiem, nekavējoties informējiet savu ārstu.

Lokalizēta tūska ļoti bieži ir novērojama pacientiem, kuri lieto pioglitazonu kombinācijā ar insulīnu. Ja Jūs konstatējat šo blakusparādību, sazinieties ar savu ārstu, cik drīz vien iespējams.

Kaulu lūzumi bieži (1-10 lietotājiem no 100) ir novēroti sievietēm, kuras lieto pioglitazonu. Ja Jūs konstatējat šo blakusparādību, sazinieties ar savu ārstu, cik drīz vien iespējams.

Redzes miglošanās tūskas (vai šķidruma uzkrāšanās) dēļ acs dibenā (biežums nav zināms) arī tiek novērota pacientiem, kuri lieto pioglitazonu. Ja Jūs konstatējat šo simptomu pirmo reizi, sazinieties ar savu ārstu, cik drīz vien iespējams. Pēc iespējas ātrāk sazinieties arī ar ārstu, ja Jums jau ir redzes miglošanās un simptomi pasliktinās.

Citas blakusparādības, kas var attīstīties pacientiem, kuri lieto pioglitazonu, ir:

bieži (1-10 no 100 lietotājiem)

-elpceļu infekcija

-redzes traucējumi

-ķermeņa masas palielināšanās

-nejutīgums

retāk (1-10 no 1 000 lietotājiem)

-deguna blakusdobumu iekaisums (sinusīts)

-miega traucējumi (bezmiegs)

sastopamības biežums nav zināms (nav iespējams noteikt, balstoties uz pieejamo informāciju)

-aknu enzīmu līmeņa paaugstināšanās

Citas blakusparādības, kas tika novērotas dažiem pacientiem, lietojot pioglitazonu vienlaicīgi ar citām pretdiabēta zālēm:

ļoti bieži (vairāk nekā 1 no 10 lietotājiem)

-pazemināts glikozes līmenis asinīs (hipoglikēmija)

bieži (1-10 no 100 lietotājiem)

 

 

 

 

 

tas

-

galvassāpes

 

 

 

 

 

istr

ē

-

impotence

 

 

 

 

 

-

reibonis

 

 

 

 

 

 

-

sāpes locītavās

 

 

 

 

ğ

 

-

muguras sāpes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

re

 

 

-

elpas trūkums

 

 

 

nav

 

 

-

neliela sarkano asins šūnu daudzuma sam zināšanās

 

 

-

vēdera pūšanās

 

 

vairs

 

 

 

 

retāk (1-10 no 1 000 lietotājiem)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

cukurs urīnā, olbaltumvielas urīnā

 

 

 

 

-

enzīmu līmeņa paaugstināšanās

 

 

 

 

-

 

 

les

 

 

 

 

 

griešanās sajūta (vertigo)

 

 

 

 

 

-

svīšana

ā

 

 

 

 

 

-

nogurums

 

 

 

 

 

-

palielināta ēstgriba Z

 

 

 

 

 

 

Ja novērojat kādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētas vai kāda no minētajām blakusparādībām Jums izpaužas smagi, lūdzam par tām ziņot ārstam vai farmaceitam.

5.KĀ UZGLABĀT SEPIOGLIN

Uzglabāt zāles bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

Nelietot Sepioglin pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes un blistera pēc „Derīgs līdz”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

Zāles nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem vai kanalizācijā. Vaicājiet farmaceitam par nevajadzīgo zāļu likvidēšanu. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. SĪKĀKA INFORMĀCIJA

Ko Sepioglin satur

-Aktīvā viela ir pioglitazons. Katra tablete satur 15 mg pioglitazona (hidrohlorīda veidā).

-Citas sastāvdaļas ir laktozes monohidrāts, hidroksipropilceluloze, karmelozes kalcija sāls un magnija stearāts.

Sepioglin ārējais izskats un iepakojums

Sepioglin 15 mg tabletes ir baltas, apaļas, plakanas tabletes, ar iespiestu “15” vienā pusē, aptuveni 5,5 mm diametrā. Tabletes ir PA/alumīnija/PVH/alumīnija blisteros pa 14, 28, 30, 50, 56, 90 un 98 tabletēm.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

Reģistrācijas apliecības īpašnieks Vaia S.A.

1, 28 Octovriou str., Ag. Varvara 123 51 Athens, Grieķija

Ražotājs

 

 

 

tas

 

 

 

 

Specifar S.A.1, 28 Octovriou str., Ag. Varvara

ē

123 51 Athens, Grieķija

 

 

 

 

 

 

Šī lietošanas instrukcija akceptēta

 

ğ

 

 

istr

 

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zreāļu aģentūras mājas lapā

http://www.ema.europa.eu.

 

 

nav

 

 

 

 

 

 

les

vairs

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

Z

 

 

 

 

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM

Sepioglin 30 mg tabletes pioglitazons

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju.

-Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

-Ja Jums rodas vēl kādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

-Šīs zāles ir parakstītas tieši Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgi simptomi.

-Ja Jūs novērojat jebkādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētas vai kāda no minētajām blakusparādībām Jums izpaužas smagi, lūdzu izstāstiet to savam ārstam vai farmaceitam.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

 

1.

Kas ir Sepioglin un kādam nolūkam to lieto

 

2.

Pirms Sepioglin lietošanas

 

3.

Kā lietot Sepioglin

 

4.

Iespējamās blakusparādības

 

5.

Kā uzglabāt Sepioglin

tas

6.

Sīkāka informācija

 

 

1.

 

ē

KAS IR SEPIOGLIN UN KĀDAM NOLŪKAM TO LIETO

Sepioglin satur pioglitazonu. Tās ir pretdiabēta zāles, ko lieto istr2. tipa (insulīnneatkarīgā) cukura diabēta

 

 

ğ

ārstēšanai gadījumos, kad metformīns nav piemērots vai tā i darbība nav bijusi pietiekama. Tas ir

diabēta veids, kas parasti rodas pieaugušajiem.

re

Sepioglin palīdz kontrolēt glikozes līmeni asinīs,navja Jums ir 2. tipa cukura diabēts, palīdzot organismam labāk izmantot paša izstrvairsādāto in ulīnu. Uzsākot lietot Sepioglin, pēc 3 – 6 mēnešiem Jūsu ārsts pārbaudīs, vai tas iedarbojas.

Sepioglin var lietot vienu pašu pacientiem, kuri nevar lietot metformīnu, un kuriem ārstēšana ar diētu un fiziskiem vingrinājumiem nav biju i pietiekama, lai kontrolētu cukura līmeni asinīs, vai arī to var

pievienot citiem līdzekļiem (t diem kā metformīns, sulfonilurīnvielas atvasinājums vai insulīns), kuri

 

 

les

nav nodrošinājuši pietiekamuācukura līmeņa kontroli asinīs.

 

Z

 

2.

PIRMS SEPIOGLIN LIETOŠANAS

Nelietojiet Sepioglin šādos gadījumos

-ja Jums ir paaugstināta jutība (alerģija) pret pioglitazonu vai kādu citu Sepioglin sastāvdaļu;

-ja Jums ir vai ir bijusi sirds mazspēja;

-ja Jums ir aknu slimības;

-ja Jums ir bijusi diabētiskā ketoacidoze (diabēta komplikāciju veids, kas izraisa strauju svara zudumu, sliktu dūšu vai vemšanu);

-ja Jums ir vai kādreiz ir bijis urīnpūšļa vēzis;

-ja Jums ir asinis urīnā, ko nav pārbaudījis Jūsu ārsts.

Īpaša piesardzība, lietojot Sepioglin, nepieciešama šādos gadījumos

Pirms sākat lietot šīs zāles tālāk minētos gadījumos, informējiet ārstu

-ja Jums ir ūdens (šķidruma) aizture vai sirds mazspējas problēma, it īpaši, ja esat vecāks/a par 75 gadiem.

-ja Jums ir īpaša diabētiska acu slimība, kuras nosaukumus ir makulas tūska (acs aizmugurējās daļas pietūkums).

Ja Jūs lietojat Sepioglin kopā ar citām diabēta ārstēšanai paredzētām zālēm, pastāv lielāka iespējamība, ka cukurs Jūsu asinīs var pazemināties zem normālā līmeņa (hipoglikēmija).
Jums var arī samazināties asins šūnu skaits (anēmija).
Kaulu lūzumi
Lietojot pioglitazonu, sievietēm (bet ne vīriešiem) tika novērots lielāks kaulu lūzumu skaits. Jūsu ārsts ņems to vērā, ārstējot Jūsu diabētu.
Bērni

-ja Jums ir olnīcu cistas (policistisku olnīcu sindroms). Pastāv palielināta grūtniecības iestāšanās iespējamība, jo Sepioglin lietošanas laikā Jums var atkārtoties ovulācija. Ja tas attiecas uz Jums, lietojiet piemērotu kontracepciju, lai novērstu neplānotas grūtniecības iespējamību.

-ja Jums ir aknu vai sirds slimība. Pirms uzsākt Sepioglin lietošanu, Jums būs jānodod asins analīze, lai pārbaudītu aknu funkciju. Šo pārbaudi var periodiski atkārtot. Dažiem pacientiem ar ilgstošu 2. tipa cukura diabētu un sirds slimību vai insultu anamnēzē, kuri tika ārstēti ar Sepioglin un insulīnu, tika novērota sirds mazspēja. Nekavējoties informējiet savu ārstu, ja konstatējat sirds mazspējas pazīmes, tādas kā neparasts elpas trūkums, strauja ķermeņa masas palielināšanās, lokāls pietūkums (tūska).

Nav ieteicams lietot bērniem līdz 18 gadu vecumam.

 

tas

Citu zāļu lietošana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ē

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras pēdējā laikā esat lietojis, arī par tādām, ko

izsniedz bez receptes.

 

 

 

istr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ğ

 

Parasti, ārstējoties ar Sepioglin , Jūs varat turpināt citu zāļu lietošanu. Tomēr noteiktām zālēm piemīt

īpaša ietekme uz cukura līmeni Jūsu asinīs:

re

 

 

-

gemfibrozils (izmanto holesterīna līmeņa p zemināšanai)

 

-

rifampicīns (izmanto tuberkulozes un citu i

fekciju ārstēšanai)

 

Pastāstiet savam ārstam vai farmaceitam, ja Jū navlietojat kādas no šīm zālēm. Tiks pārbaudīts cukura

līmenis Jūsu asinīs, un Jūsu Sepioglin devu espējams vajadzēs mainīt.

Sepioglin lietošana kopā ar uzturu vairs

 

 

 

Tabletes varat lietot kopā ar ēdi nu vai arī tukšā dūšā. Tabletes jānorij, uzdzerot glāzi ūdens.

 

 

 

les

 

 

 

Grūtniecība un zīdīšanas periodsā

 

 

 

Pastāstiet ārstam, ja:

Z

 

 

 

 

-Jūsesat grūtniece, Jums par to ir aizdomas vai arī ja Jūs plānojat grūtniecību.

-Jūs barojat bērnu ar krūti vai arī plānojat to darīt.

Ārsts ieteiks Jums pārtraukt šo zāļu lietošanu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Pioglitazons neietekmēs Jūsu spēju vadīt transportlīdzekli vai apkalpot mehānismus, bet ievērojiet piesardzību, ja Jums parādās redzes traucējumi.

Svarīga informācija par kādu no Sepioglin sastāvdaļām

Šo zāļu sastāvā ir laktozes monohidrāts. Ja ārsts Jums ir teicis, ka Jums ir kāda cukura nepanesība, pirms lietojat Sepioglin, konsultējieties ar savu ārstu.

3. KĀ LIETOT SEPIOGLIN

Viena 30 mg pioglitazona tablete jālieto vienreiz dienā. Nepieciešamības gadījumā ārsts Jums var ordinēt citu devu.

Ja domājat, ka Sepioglin iedarbība ir pārāk vāja, konsultējieties ar ārstu.

Sepioglin lietojot kombinācijā ar citām zālēm, ko izmanto cukura diabēta ārstēšanai (piemēram, insulīnu, hlorpropamīdu, glibenklamīdu, gliklazīdu, tolbutamīdu), ārsts pateiks, vai Jums jālieto mazāka šo zāļu deva.

Sepioglin lietošanas laikā ārsts Jums periodiski lūgs veikt asinsanalīzes. Tas nepieciešams, lai pārliecinātos, ka Jūsu aknas darbojas normāli.

Sepioglin lietošanas laikā Jums jāturpina ievērot cukura diabēta slimnieka diēta.

Jums regulāri jāpārbauda ķermeņa masa; ja tā palielinās, informējiet ārstu.

Ja esat lietojis Sepioglin vairāk nekā noteikts

Ja nejauši esat lietojis pārāk daudz tablešu, vai gadījumā, ja kāds cits vai bērns lietojis Jūsu zāles, nekavējoties konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Cukura līmenis Jūsu asinīs var samazināties zem normas, un to var paaugstināt, uzņemot cukuru. Ieteicams, lai Jūs nēsātu līdzi cukura gabaliņu, kādus saldumus, cepumus vai saldu augļu sulu.

Ja esat aizmirsis lietot Sepioglin

Lietojiet Sepioglin katru dienu, kā norādīts. Tomēr, ja izlaižat devu, zāļu lietošanu turpiniet ar nākamo parasto devu. Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu izlaisto tableti.

Ja pārtraucat lietot Sepioglin

Lai Sepioglin darbotos pareizi, tas jālieto katru dienu. Ja Jūs pārtraucat lietot Sepioglin , cukura

 

tas

līmenis Jūsu asinīs var paaugstināties. Konsultējieties ar ārstu, pi msēpārtraukt Sepioglin lietošanu.

 

ğ

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet savamistrārstam vai farmaceitam.

4.

re

IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Tāpat kā citas zāles, arī Sepioglin var izraisīt blakusparnavādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Pacientiem galvenokārt ir novērotas švairsād nopietnas blakusparādības:

Sirds mazspēja bieži (1-10 lietotāji m no 100) tiek novērota pacientiem, kuri lieto pioglitazonu

kombinācijā ar insulīnu. Simptomiālesir netipisks elpas trūkums, straujš svara pieaugums vai lokalizēta tūska. Ja Jūs konstatējat kZādu no šiem simptomiem, nekavējoties meklējiet medicīnisku palīdzību – īpaši, ja esat vecāks/a par 65 gadiem.

Urīnpūšļa vēzis pacientiem, kuri lieto pioglitazonu, novērots reti (1-10 no 1000 lietotājiem). Pazīmes un simptomi ietver asinsis urīnā, sāpes urinācijas laikā vai pēkšņu vajadzību urinēt. Ja Jums parādās jebkurš no tiem, nekavējoties informējiet savu ārstu.

Lokalizēta tūska ļoti bieži ir novērojama pacientiem, kuri lieto pioglitazonu kombinācijā ar insulīnu. Ja Jūs konstatējat šo blakusparādību, sazinieties ar savu ārstu, cik drīz vien iespējams.

Kaulu lūzumi bieži (1-10 lietotājiem no 100) ir novēroti sievietēm, kuras lieto pioglitazonu. Ja Jūs konstatējat šo blakusparādību, sazinieties ar savu ārstu, cik drīz vien iespējams.

Redzes miglošanās tūskas (vai šķidruma uzkrāšanās) dēļ acs dibenā (biežums nav zināms) arī tiek novērota pacientiem, kuri lieto pioglitazonu. Ja Jūs konstatējat šo simptomu pirmo reizi, sazinieties ar savu ārstu, cik drīz vien iespējams. Pēc iespējas ātrāk sazinieties arī ar ārstu, ja Jums jau ir redzes miglošanās un simptomi pasliktinās.

Citas blakusparādības, kas var attīstīties pacientiem, kuri lieto pioglitazonu, ir:

bieži (1-10 no 100 lietotājiem)

-elpceļu infekcija

-redzes traucējumi

-ķermeņa masas palielināšanās

-nejutīgums

retāk (1-10 no 1 000 lietotājiem)

-deguna blakusdobumu iekaisums (sinusīts)

-miega traucējumi (bezmiegs)

sastopamības biežums nav zināms (nav iespējams noteikt, balstoties uz pieejamo informāciju)

-aknu enzīmu līmeņa paaugstināšanās

Citas blakusparādības, kas tika novērotas dažiem pacientiem, lietojot pioglitazonu vienlaicīgi ar citām pretdiabēta zālēm:

ļoti bieži (vairāk nekā 1 no 10 lietotājiem)

-pazemināts glikozes līmenis asinīs (hipoglikēmija)

bieži (1-10 no 100 lietotājiem)

 

 

 

 

 

tas

-

galvassāpes

 

 

 

 

 

istr

ē

-

impotence

 

 

 

 

 

-

reibonis

 

 

 

 

 

 

-

sāpes locītavās

 

 

 

 

ğ

 

-

muguras sāpes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

re

 

 

-

elpas trūkums

 

 

 

nav

 

 

-

neliela sarkano asins šūnu daudzuma sam zināšanās

 

 

-

vēdera pūšanās

 

 

vairs

 

 

 

 

retāk (1-10 no 1 000 lietotājiem)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

cukurs urīnā, olbaltumvielas urīnā

 

 

 

 

-

enzīmu līmeņa paaugstināšanās

 

 

 

 

-

 

 

les

 

 

 

 

 

griešanās sajūta (vertigo)

 

 

 

 

 

-

svīšana

ā

 

 

 

 

 

-

nogurums

 

 

 

 

 

-

palielināta ēstgriba Z

 

 

 

 

 

 

Ja novērojat kādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētas vai kāda no minētajām blakusparādībām Jums izpaužas smagi, lūdzam par tām ziņot ārstam vai farmaceitam.

5.KĀ UZGLABĀT SEPIOGLIN

Uzglabāt zāles bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

Nelietot Sepioglin pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes un blistera pēc „Derīgs līdz”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

Zāles nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem vai kanalizācijā. Vaicājiet farmaceitam par nevajadzīgo zāļu likvidēšanu. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. SĪKĀKA INFORMĀCIJA

Ko Sepioglin satur

-Aktīvā viela ir pioglitazons. Katra tablete satur 30 mg pioglitazona (hidrohlorīda veidā).

-Citas sastāvdaļas ir laktozes monohidrāts, hidroksipropilceloluze, karmelozes kalcija sāls un magnija stearāts.

Sepioglin ārējais izskats un iepakojums

Sepioglin 30 mg tabletes ir baltas, apaļas, plakanas tabletes ar dalījuma līniju vienā pusē un iespiestu “30” otrā pusē, aptuveni 7,0 mm diametrā. Tabletes ir PA/alumīnija/PVH/alumīnija blisteros pa 14, 28, 30, 50, 56, 90 un 98 tabletēm. Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

Reģistrācijas apliecības īpašnieks Vaia S.A.

1, 28 Octovriou str., Ag. Varvara 123 51 Athens, Grieķija

Ražotājs

 

 

 

tas

Specifar S.A.

 

 

 

 

 

 

 

1, 28 Octovriou str., Ag. Varvara

 

ē

123 51 Athens, Grieķija

 

 

 

 

 

 

Šī lietošanas instrukcija akceptēta

 

ğ

 

 

istr

 

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zreāļu aģentūras mājas lapā

http://www.ema.europa.eu.

 

 

nav

 

 

 

 

 

 

les

vairs

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

Z

 

 

 

 

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM

Sepioglin 45 mg tabletes pioglitazons

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju.

-Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

-Ja Jums rodas vēl kādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

-Šīs zāles ir parakstītas tieši Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgi simptomi.

-Ja Jūs novērojat jebkādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētas vai kāda no minētajām blakusparādībām Jums izpaužas smagi, lūdzu izstāstiet to savam ārstam vai farmaceitam.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

 

1.

Kas ir Sepioglin un kādam nolūkam to lieto

 

2.

Pirms Sepioglin lietošanas

 

3.

Kā lietot Sepioglin

 

4.

Iespējamās blakusparādības

 

5.

Kā uzglabāt Sepioglin

tas

6.

Sīkāka informācija

 

 

1.

 

ē

KAS IR SEPIOGLIN UN KĀDAM NOLŪKAM TO LIETO

Sepioglin satur pioglitazonu. Tās ir pretdiabēta zāles, ko lieto istr2. tipa (insulīnneatkarīgā) cukura diabēta

 

 

ğ

ārstēšanai gadījumos, kad metformīns nav piemērots vai tā i darbība nav bijusi pietiekama. Tas ir

diabēta veids, kas parasti rodas pieaugušajiem.

re

Sepioglin palīdz kontrolēt glikozes līmeni asinīs,navja Jums ir 2. tipa cukura diabēts, palīdzot organismam labāk izmantot paša izstrvairsādāto in ulīnu. Uzsākot lietot Sepioglin, pēc 3 – 6 mēnešiem Jūsu ārsts pārbaudīs, vai tas iedarbojas.

Sepioglin var lietot vienu pašu pacientiem, kuri nevar lietot metformīnu, un kuriem ārstēšana ar diētu un fiziskiem vingrinājumiem nav biju i pietiekama, lai kontrolētu cukura līmeni asinīs, vai arī to var

pievienot citiem līdzekļiem (t diem kā metformīns, sulfonilurīnvielas atvasinājums vai insulīns), kuri

 

 

les

nav nodrošinājuši pietiekamuācukura līmeņa kontroli asinīs.

 

Z

 

2.

PIRMS SEPIOGLIN LIETOŠANAS

Nelietojiet Sepioglin šādos gadījumos

-ja Jums ir paaugstināta jutība (alerģija) pret pioglitazonu vai kādu citu Sepioglin sastāvdaļu;

-ja Jums ir vai ir bijusi sirds mazspēja;

-ja Jums ir aknu slimības;

-ja Jums ir bijusi diabētiskā ketoacidoze (diabēta komplikāciju veids, kas izraisa strauju svara zudumu, sliktu dūšu vai vemšanu);

-ja Jums ir vai kādreiz ir bijis urīnpūšļa vēzis;

-ja Jums ir asinis urīnā, ko nav pārbaudījis Jūsu ārsts.

Īpaša piesardzība, lietojot Sepioglin, nepieciešama šādos gadījumos

Pirms sākat lietot šīs zāles tālāk minētos gadījumos, informējiet ārstu

-ja Jums ir ūdens (šķidruma) aizture vai sirds mazspējas problēma, it īpaši, ja esat vecāks/a par 75 gadiem.

-ja Jums ir īpaša diabētiska acu slimība, kuras nosaukumus ir makulas tūska (acs aizmugurējās daļas pietūkums).

Ja Jūs lietojat Sepioglin kopā ar citām diabēta ārstēšanai paredzētām zālēm, pastāv lielāka iespējamība, ka cukurs Jūsu asinīs var pazemināties zem normālā līmeņa (hipoglikēmija).
Jums var arī samazināties asins šūnu skaits (anēmija).
Kaulu lūzumi
Lietojot pioglitazonu, sievietēm (bet ne vīriešiem) tika novērots lielāks kaulu lūzumu skaits. Jūsu ārsts ņems to vērā, ārstējot Jūsu diabētu.
Bērni

-ja Jums ir olnīcu cistas (policistisku olnīcu sindroms). Pastāv palielināta grūtniecības iestāšanās iespējamība, jo Sepioglin lietošanas laikā Jums var atkārtoties ovulācija. Ja tas attiecas uz Jums, lietojiet piemērotu kontracepciju, lai novērstu neplānotas grūtniecības iespējamību.

-ja Jums ir aknu vai sirds slimība. Pirms uzsākt Sepioglin lietošanu, Jums būs jānodod asins analīze, lai pārbaudītu aknu funkciju. Šo pārbaudi var periodiski atkārtot. Dažiem pacientiem ar ilgstošu 2. tipa cukura diabētu un sirds slimību vai insultu anamnēzē, kuri tika ārstēti ar Sepioglin un insulīnu, tika novērota sirds mazspēja. Nekavējoties informējiet savu ārstu, ja konstatējat sirds mazspējas pazīmes, tādas kā neparasts elpas trūkums, strauja ķermeņa masas palielināšanās, lokāls pietūkums (tūska).

Nav ieteicams lietot bērniem līdz 18 gadu vecumam.

 

tas

Citu zāļu lietošana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras pēdējā laikēā esat lietojis, arī par tādām, ko

izsniedz bez receptes.

 

 

 

istr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ğ

 

Parasti, ārstējoties ar Sepioglin, Jūs varat turpināt citu zāļu li tošanu. Tomēr noteiktām zālēm piemīt

īpaša ietekme uz cukura līmeni Jūsu asinīs:

re

 

 

-

gemfibrozils (izmanto holesterīna līmeņa p zemināšanai)

 

-

rifampicīns (izmanto tuberkulozes un citu i

fekciju ārstēšanai)

 

Pastāstiet savam ārstam vai farmaceitam, ja Jū navlietojat kādas no šīm zālēm. Tiks pārbaudīts cukura

līmenis Jūsu asinīs, un Jūsu Sepioglin devu espējams vajadzēs mainīt.

Sepioglin lietošana kopā ar uzturu vairs

 

 

 

Tabletes varat lietot kopā ar ēdi nu vai arī tukšā dūšā. Tabletes jānorij, uzdzerot glāzi ūdens.

 

 

 

les

 

 

 

Grūtniecība un zīdīšanas periodsā

 

 

 

Pastāstiet ārstam, ja:

Z

 

 

 

 

-Jūs esat grūtniece, Jums par to ir aizdomas vai arī ja Jūs plānojat grūtniecību,

-Jūs barojat bērnu ar krūti vai arī plānojat to darīt.

Ārsts ieteiks Jums pārtraukt šo zāļu lietošanu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Pioglitazons neietekmēs spēju vadīt transportlīdzekli vai apkalpot mehānismus, bet ievērojiet piesardzību, ja Jums parādās redzes traucējumi.

Svarīga informācija par kādu no Sepioglin sastāvdaļām

Šo zāļu sastāvā ir laktozes monohidrāts. Ja ārsts Jums ir teicis, ka Jums ir kāda cukura nepanesība, pirms lietojat Sepioglin konsultējieties ar savu ārstu.

3. KĀ LIETOT SEPIOGLIN

Viena tablete 45 mg pioglitazona jālieto vienreiz dienā. Nepieciešamības gadījumā ārsts Jums var ordinēt citu devu.

Ja domājat, ka Sepioglin iedarbība ir pārāk vāja, konsultējieties ar ārstu.

Sepioglin lietojot kombinācijā ar citām zālēm, ko izmanto cukura diabēta ārstēšanai (piemēram, insulīnu, hlorpropamīdu, glibenklamīdu, gliklazīdu, tolbutamīdu), ārsts pateiks, vai Jums jālieto mazāka šo zāļu deva.

Sepioglin lietošanas laikā ārsts Jums periodiski lūgs veikt asinsanalīzes. Tas nepieciešams, lai pārliecinātos, ka Jūsu aknas darbojas normāli.

Sepioglin lietošanas laikā Jums jāturpina ievērot cukura diabēta slimnieka diēta.

Jums regulāri jāpārbauda ķermeņa masa; ja tā palielinās, informējiet ārstu.

Ja esat lietojis Sepioglin vairāk nekā noteikts

Ja nejauši esat lietojis pārāk daudz tablešu, vai gadījumā, ja kāds cits vai bērns lietojis Jūsu zāles, nekavējoties konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Cukura līmenis Jūsu asinīs var samazināties zem normas, un to var paaugstināt, uzņemot cukuru. Ieteicams, lai Jūs nēsātu līdzi cukura gabaliņu, kādus saldumus, cepumus vai saldu augļu sulu.

Ja esat aizmirsis lietot Sepioglin

Lietojiet Sepioglin katru dienu, kā norādīts. Tomēr, ja izlaižat devu, zāļu lietošanu turpiniet ar nākamo parasto devu. Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu izlaisto tableti.

Ja pārtraucat lietot Sepioglin

Lai Sepioglin darbotos pareizi, tas jālieto katru dienu. Ja Jūs pārtraucat lietot Sepioglin , cukura

 

tas

līmenis Jūsu asinīs var paaugstināties. Konsultējieties ar ārstu, pi msēpārtraukt Sepioglin lietošanu.

 

ğ

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet savamistrārstam vai farmaceitam.

4.

re

IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Tāpat kā citas zāles, arī Sepioglin var izraisīt blakusparnavādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Pacientiem galvenokārt ir novērotas švairsād nopietnas blakusparādības:

Sirds mazspēja bieži (1-10 lietotāji m no 100) tiek novērota pacientiem, kuri lieto pioglitazonu

kombinācijā ar insulīnu. Simptomiālesir netipisks elpas trūkums, straujš svara pieaugums vai lokalizēta tūska. Ja Jūs konstatējat kZādu no šiem simptomiem, nekavējoties meklējiet medicīnisku palīdzību – īpaši, ja esat vecāks/a par 65 gadiem.

Urīnpūšļa vēzis pacientiem, kuri lieto pioglitazonu, novērots reti (1-10 no 1000 lietotājiem). Pazīmes un simptomi ietver asinsis urīnā, sāpes urinācijas laikā vai pēkšņu vajadzību urinēt. Ja Jums parādās jebkurš no tiem, nekavējoties informējiet savu ārstu.

Lokalizēta tūska ļoti bieži ir novērojama pacientiem, kuri lieto pioglitazonu kombinācijā ar insulīnu. Ja Jūs konstatējat šo blakusparādību, sazinieties ar savu ārstu, cik drīz vien iespējams.

Kaulu lūzumi bieži (1-10 lietotājiem no 100) ir novēroti sievietēm, kuras lieto pioglitazonu. Ja Jūs konstatējat šo blakusparādību, sazinieties ar savu ārstu, cik drīz vien iespējams.

Redzes miglošanās tūskas (vai šķidruma uzkrāšanās) dēļ acs dibenā (biežums nav zināms) arī tiek novērota pacientiem, kuri lieto pioglitazonu. Ja Jūs konstatējat šo simptomu pirmo reizi, sazinieties ar savu ārstu, cik drīz vien iespējams. Pēc iespējas ātrāk sazinieties arī ar ārstu, ja Jums jau ir redzes miglošanās un simptomi pasliktinās.

Citas blakusparādības, kas var attīstīties pacientiem, kuri lieto pioglitazonu, ir:

bieži (1-10 no 100 lietotājiem)

-elpceļu infekcija

-redzes traucējumi

-ķermeņa masas palielināšanās

-nejutīgums

retāk (1-10 no 1 000 lietotājiem)

-deguna blakusdobumu iekaisums (sinusīts)

-miega traucējumi (bezmiegs)

sastopamības biežums nav zināms (nav iespējams noteikt, balstoties uz pieejamo informāciju)

-aknu enzīmu līmeņa paaugstināšanās

Citas blakusparādības, kas tika novērotas dažiem pacientiem, lietojot pioglitazonu vienlaicīgi ar citām pretdiabēta zālēm:

ļoti bieži (vairāk nekā 1 no 10 lietotājiem)

-pazemināts glikozes līmenis asinīs (hipoglikēmija)

bieži (1-10 no 100 lietotājiem)

 

 

 

 

 

tas

-

galvassāpes

 

 

 

 

 

istr

ē

-

impotence

 

 

 

 

 

-

reibonis

 

 

 

 

 

 

-

sāpes locītavās

 

 

 

 

ğ

 

-

muguras sāpes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

re

 

 

-

elpas trūkums

 

 

 

nav

 

 

-

neliela sarkano asins šūnu daudzuma sam zināšanās

 

 

-

vēdera pūšanās

 

 

vairs

 

 

 

 

retāk (1-10 no 1 000 lietotājiem)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

cukurs urīnā, olbaltumvielas urīnā

 

 

 

 

-

enzīmu līmeņa paaugstināšanās

 

 

 

 

-

 

 

les

 

 

 

 

 

griešanās sajūta (vertigo)

 

 

 

 

 

-

svīšana

ā

 

 

 

 

 

-

nogurums

 

 

 

 

 

-

palielināta ēstgriba Z

 

 

 

 

 

 

Ja novērojat kādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētas vai kāda no minētajām blakusparādībām Jums izpaužas smagi, lūdzam par tām ziņot ārstam vai farmaceitam.

5.KĀ UZGLABĀT SEPIOGLIN

Uzglabāt zāles bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

Nelietot Sepioglin pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes un blistera pēc „Derīgs līdz”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

Zāles nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem vai kanalizācijā. Vaicājiet farmaceitam par nevajadzīgo zāļu likvidēšanu. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. SĪKĀKA INFORMĀCIJA

Ko Sepioglin satur

-Aktīvā viela ir pioglitazons. Katra tablete satur 45 mg pioglitazona (hidrohlorīda veidā).

-Citas sastāvdaļas ir laktozes monohidrāts, hidroksipropilceluloze, karmelozes kalcija sāls un magnija stearāts.

Sepioglin ārējais izskats un iepakojums

Sepioglin 45 mg tabletes ir baltas, apaļas, plakanas tabletes ar iespiestu “45” vienā pusē, aptuveni 8,0 mm diametrā. Tabletes ir PA/alumīnija/PVH/alumīnija blisteros pa 14, 28, 30, 50, 56, 90 un 98 tabletēm.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

Reģistrācijas apliecības īpašnieks Vaia S.A.

1, 28 Octovriou str., Ag. Varvara 123 51 Athens, Grieķija

Ražotājs

 

 

 

 

 

tas

 

 

 

 

 

 

Specifar S.A.

 

 

 

 

ē

1, 28 Octovriou str., Ag. Varvara

 

 

 

 

 

 

istr

 

123 51 Athens, Grieķija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ğ

 

Šī lietošanas instrukcija akceptēta

 

nav

re

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eirop s Zāļu aģentūras mājas lapā

http://www.ema.europa.eu.

 

vairs

 

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas