Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sevelamer carbonate Zentiva (sevelamer carbonate) – Zāļu apraksts - V03AE02

Updated on site: 10-Oct-2017

Zāļu nosaukumsSevelamer carbonate Zentiva
ATĶ kodsV03AE02
Vielasevelamer carbonate
RažotājsGenzyme Europe BV

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Sevelamer carbonate Zentiva 800 mg apvalkotās tabletes

2.KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Katra tablete satur 800 mg sevelamēra karbonāta (Sevelameri carbonas).

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3.ZĀĻU FORMA

Apvalkotā tablete (tablete).

Baltas vai pelēkbaltas tabletes ar vienā pusē iespiestu uzrakstu „SC800”.

4.KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1.Terapeitiskās indikācijas

Sevelamer carbonate Zentiva indicēts hiperfosfatēmijas kontrolei pieaugušiem pacientiem, kuriem veic hemodialīzi vai peritoneālo dialīzi.

Sevelamer carbonate Zentiva indicēts arī hiperfosfatēmijas kontrolei pieaugušiem pacientiem ar hronisku nieru slimību, kuriem neveic dialīzi un kuriem fosfora koncentrācija serumā ir ≥ 1,78 mmol/l.

Sevelamer carbonate Zentiva jālieto kopā ar vairākām terapeitiskām metodēm, kuras varētu ietvert kalcija piedevas, 1,25-dihidroksi D3 vitamīnu vai kādu no tā analogiem, lai kontrolētu renālas izcelsmes kaulu slimības attīstību.

4.2.Devas un lietošanas veids

Devas

Sākuma deva

Ieteicamā sevelamēra karbonāta sākumdeva ir 2,4 g vai 4,8 g dienā, pamatojoties uz klīnisko nepieciešamību un fosfora koncentrāciju serumā. Sevelamer carbonate Zentiva jālieto trīs reizes dienā, ēdienreižu laikā.

 

Pacienta fosfora koncentrācija serumā

Kopējā sevelamēra karbonāta dienas deva, kas

 

 

jālieto 3 ēdienreizēs dienas laikā

 

1,78 – 2,42 mmol/l (5,5 – 7,5 mg/dl)

2,4 g*

 

> 2,42 mmol/l (> 7,5 mg/dl)

4,8 g*

 

*Plus sekojoša devas titrēšana atbilstoši instrukcijām

 

Pacientiem, kuri iepriekš saņēmuši fosfātus saistošus līdzekļus (sevelamēra hidrohlorīdu vai fosfātus saistošu līdzekli uz kalcija bāzes), Sevelamer carbonate Zentiva devai jābūt ekvivalentai iepriekš lietotā līdzekļa devai gramos, kontrolējot fosfora koncentrāciju serumā, lai nodrošinātu optimālas dienas devas.

Devas titrēšana un uzturēšana

Līdz vēlamā fosfora līmeņa sasniegšanai fosfora koncentrācija serumā jākontrolē reizi 2-4 nedēļās un tikpat bieži jāveic sevelamēra karbonāta devas titrēšana trīs reizes dienā ar 0,8 g palielinājumu

(2,4 g/dienā), un pēc tam jāveic regulāra kontrole.

Pacientiem, kuri lieto Sevelamer carbonate Zentiva, jāievēro parakstītā diēta.

Klīniskajā praksē ārstēšana būs ilgstoša, pamatojoties uz nepieciešamību kontrolēt fosfora koncentrāciju serumā, un paredzams, ka vidējā dienas deva būs aptuveni 6g dienā.

Pediatriskā populācija

Sevelamer carbonate Zentiva drošums un efektivitāte nav noteikta bērniem līdz 6 gadu vecumam un bērniem ar ķermeņa virsmas laukumu (ĶVL) zem 0,75 m2.

Pediatriskiem pacientiem jālieto iekšķīgi lietojama suspensija, jo tablešu zāļu forma šai populācijai nav piemērota.

Lietošanas veids

Iekšķīgai lietošanai.

Tabletes jānorij veselas, pirms lietošanas tās nedrīkst sasmalcināt, sakošļāt vai sadalīt gabalos. Sevelamer carbonate Zentiva jālieto kopā ar ēdienu, nevis tukšā dūšā.

4.3.Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu vai jebkuru no 6.1.apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām.

Hipofosfatēmija.

Zarnu obstrukcija.

4.4.Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Sevelamer carbonate Zentiva drošums un efektivitāte nav noteikta pieaugušiem pacientiem ar hronisku nieru slimību, kam netiek veikta dialīze, ar seruma fosfora koncentrācija ir < 1,78 mmol/l. Tāpēc šiem pacientiem neiesaka lietot Sevelamer carbonate Zentiva.

Sevelamer carbonate Zentiva drošums un efektivitāte nav noteikta pacientiem ar šādiem traucējumiem:

disfāgiju;

rīšanas traucējumiem;

smagiem kuņģa-zarnu motorikas traucējumiem, ieskaitot neārstētu vai smagu kuņģa parēzi, kuņģa satura aizturi un patoloģisku vai neregulāru vēdera izeju;

aktīvu iekaisīgu zarnu slimību;

plašu kuņģa-zarnu trakta operāciju.

Tādēļ, lietojot Sevelamer carbonate Zentiva šiem pacientiem, jāievēro piesardzība.

Zarnu obstrukcija un ileuss/parciāls ileuss

Ļoti retos gadījumos ārstēšanas laikā ar sevelamēra hidrohlorīda (kapsulām/tabletēm), kas satur to pašu aktīvo daļu, ko sevelamēra karbonāts, pacientiem novērota zarnu obstrukcija un ileuss/parciāls ileuss. Aizcietējums var būt iepriekšējs simptoms. Pacienti, kuriem ir aizcietējums, ārstēšanas laikā ar Sevelamer carbonate Zentiva rūpīgi jānovēro. Ārstēšana ar Sevelamer carbonate Zentiva jāpārvērtē pacientiem, kuriem attīstās smags aizcietējums vai citi smagi kuņģa-zarnu trakta simptomi.

Taukos šķīstošie vitamīni

Pacientiem ar hronisku nieru slimību (HNS) var samazināties taukos šķīstošo A, D, E un K vitamīnu koncentrācija atkarībā no uzņemtās pārtikas un slimības smaguma. Nevar izslēgt, ka Sevelamer carbonate Zentiva saistās ar taukos šķīstošiem vitamīniem, kas tiek uzņemti ar pārtiku.Pacientiem, kuri

papildus neuzņem vitamīnus un lieto sevelamēru, regulāri jānosaka A, D, E un K vitamīnu līmenis serumā. Nepieciešamības gadījumā ieteicams vitamīnus uzņemt papildus. Pacientiem ar HNS, kuriem neveic dialīzi, ieteicams papildus lietot D vitamīnu (aptuveni 400 SV dabīga D vitamīna dienā), kas var ietilpt multivitamīnu preparāta sastāvā, ko lieto citā laikā nekā Sevelamer carbonate Zentiva devu. Pacientiem, kuriem veic peritoneālo dialīzi, ieteicams papildus kontrolēt taukos šķīstošo vitamīnu un folskābes līmeni, jo klīniskā pētījumā, kurā piedalījās šie pacienti, netika noteikts A, D, E un K vitamīnu līmenis.

Folātu deficīts

Šobrīd nav pietiekami daudz datu, lai izslēgtu folātu deficīta iespējamību, ārstēšanā ilgstoši lietojot

Sevelamer carbonate Zentiva.

Hipokalciēmija/hiperkalciēmija

Pacientiem ar HNS var attīstīties hipokalciēmija vai hiperkalciēmija. Sevelamer carbonate Zentiva nesatur kalciju. Tādēļ regulāri jākontrolē kalcija koncentrācija serumā un nepieciešamības gadījumā papildus jālieto elementārais kalcijs.

Metabolā acidoze

Pacientiem ar hronisku nieru slimību pastāv lielāka metabolās acidozes attīstības iespēja.Tādēļ, lai ievērotu labu klīnisko praksi, ieteicams kontrolēt bikarbonātu koncentrāciju serumā.

Peritonīts

Pacienti, kuriem veic dialīzi, ir pakļauti noteiktu infekciju riskam, kas specifiskas dialīzei.Peritonīts ir zināma komplikācija pacientiem, kuri saņem peritoneālo dialīzi, un klīniskajā pētījumā ar sevelamēra hidrohlorīdu tika ziņots par lielāku peritonīta gadījumu skaitu sevelamēra grupā nekā kontroles grupā. Pacienti, kuriem veic peritoneālo dialīzi, rūpīgi jāuzrauga, lai nodrošinātu, ka pareizi tiek izmantotas atbilstošās aseptikas metodes, kā arī ātri tiktu atpazītas un ārstētas jebkādas p eritonīta pazīmes un simptomi.

Rīšanas traucējumi un aizrīšanās iespējamība

Saņemti retāki ziņojumi par grūtībām norīt Sevelamer carbonate Zentiva tabletes. Daudzos gadījumos tie saistīti ar pacientiem, kuriem ir blakusslimības, ieskaitot rīšanas traucējumus un barības vada patoloģiju. Jāievēro piesardzība, ja Sevelamer carbonate Zentiva lieto pacientiem arapgrūtinātu rīšanu. Pacientiem ar rīšanas traucējumiem anamnēzē jāapsver Sevelamer carbonate Zentiva pulvera iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai lietošana.

Hipotireoze

Ieteicams rūpīgi novērot hipotireozes pacientus, kam sevelamēra karbonāts tiek lietots kopā ar levotiroksīnu (skatīt 4.5. apakšpunktu).

Ilgstoša hroniska ārstēšana

Vienu gadu ilgā klīniskā pētījumā netika novēroti pierādījumi, kas liecinātu par sevelamēra uzkrāšanos. Tomēr nevar pilnībā izslēgt sevelamēra absorbciju un uzkrāšanos ilgstošas, hroniskas ārstēšanas

(> viens gads) laikā (skatīt 5.2. apakšpunktu).

Hiperparatireoze

Sevelamer carbonate Zentiva nav indicēts hiperparatireozes kontrolei. Pacientiem ar sekundāru hiperparatireozi, lai samazinātu intaktā parathormona (iPTH) koncentrāciju, Sevelamer carbonate Zentiva jālieto kompleksā ar citām terapeitiskām metodēm, kas var ietvert kalcija kā piedevu lietošanu, 1,25-dihidroksi D3 vitamīna vai kāda tā analoga lietošanu.

Ar iekaisumu saistīti gastrointestināli traucējumi

Literatūrā ziņots par dažādu kuņģa-zarnu trakta daļu nopietniem iekaisīgiem traucējumu gadījumiem (ieskaitot nopietnas komplikācijas, tādas kā asiņošana, perforācija, čūlu veidošanās, nekroze, kolīts,...),

kas saistīti ar sevelamēra kristālu klātbūtni. Tomēr nav konstatēts, ka sevelamēra kristāli būtu šādu traucējumu izraisītājs. Pacientiem, kuriem rodas smagi gastrointestināli simptomi, ārstēšana ar sevelamēra karbonātu jāpārvērtē.

4.5.Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Dialīze

Pacientiem, kuriem veic dialīzi, mijiedarbības pētījumi nav veikti.

Ciprofloksacīns

Lietojot kopā ciprofloksacīnu un sevelamēra hidrohlorīdu vienreizējas devas mijiedarbības pētījumā veseliem brīvprātīgajiem, sevelamēra hidrohlorīds, kas satur to pašu aktīvo daļu, ko Sevelamer carbonate Zentiva, samazināja ciprofloksacīna biopieejamību par aptuveni 50%. Tādējādi Sevelamer carbonate Zentiva nedrīkst lietot vienlaicīgi ar ciprofloksacīnu.

Ciklosporīns, mikofenolāta mofetils un takrolīms pacientiem, kam veikta transplantācija Transplantācijas pacientiem lietojot sevelamēra hidrohlorīdu kopā ar ciklosporīnu, mikofenolāta mofetilu un takrolīmu, tika ziņots par šo zāļu koncentrācijas samazināšanos bez klīniskām sekām (piemēram, transplantāta atgrūšanas). Nevar izslēgt mijiedarbības iespēju, tāpēc kombinētas lietošanas laikā un pēc tās pārtraukšanas jāapsver ciklosporīna, mikofenolāta mofetila un takrolīma koncentrācijas kontrole asinīs.

Levotiroksīns

Pacientiem, kuri vienlaicīgi lietojuši sevelamēra hidrohlorīdu, kas satur to pašu aktīvovielas daļu, ko sevelamēra karbonāts, un levotiroksīnu, ļoti retos gadījumos ziņots par hipotireozi.Tādēļ pacientiem, kuri saņem sevelamēra karbonātu un levotiroksīnu, ieteicams veikt rūpīgu tireoīdstimulējošā hormona (TSH) koncentrācijas kontroli.

Antiaritmiskie līdzekļi un pretepilepsijas līdzekļi

Pacienti, kuri aritmiju kontrolei lietoja antiaritmiskos līdzekļus, vai pacienti, kuri epileptisko lēkmju kontrolei lietoja pretepilepsijas līdzekļus, tika izslēgti no klīniskajiem pētījumiem. Parakstot Sevelamer carbonate Zentiva pacientiem, kuri lieto šīs zāles, jāievēro piesardzība.

Digoksīns, varfarīns, enalaprils vai metoprolols

Mijiedarbības pētījumos veseliem brīvprātīgajiem sevelamēra hidrohlorīds, kas satur to pašu aktīvo daļu, ko sevelamēra karbonāts, neietekmēja digoksīna, varfarīna, enalaprila vai metoprolola biopieejamību.

Protonu sūkņa inhibitori

Pēcreģistrācijas periodā ziņots par ļoti retiem paaugstināta fosfātu līmeņa gadījumiem pacientiem, kas lieto protonu sūkņa inhibitorus kopā ar sevelamēra karbonātu.

Biopieejamība

Sevelamer carbonate Zentiva neuzsūcas un var ietekmēt citu zāļu biopieejamību. Lietojot jebkādas zāles, kur samazinātai biopieejamībai varētu būt klīniski nozīmīga ietekme uz drošumu un efektivitāti, zāles jālieto vismaz vienu stundu pirms vai trīs stundas pēc Sevelamer carbonate Zentiva lietošanas, vai arī ārstam jāapsver zāļu koncentrācijas kontrole asinīs.

4.6.Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Grūtniecība

Datu par sevelamēra lietošanu grūtniecēm nav vai tie ir ierobežoti. Pētījumi ar dzīvniekiem pierāda nelielu reproduktīvo toksicitāti, lietojot sevelamēru lielās devās žurkām (skatīt 5.3. apakšpunktu). Konstatēts arī, ka sevelamērs samazina vairāku vitamīnu, to skaitā folskābes, uzsūkšanos (skatīt 4.4. un

5.3. apakšpunktu). Potenciālais risks cilvēkam nav zināms. Sevelamer carbonate Zentiva drīkst lietot grūtniecēm tikai absolūtas nepieciešamības gadījumā un pēc rūpīgas riska/ieguvuma analīzes mātei un auglim.

Barošana ar krūti

Nav zināms, vai sevelamērs/metabolīti izdalās cilvēka pienā. Tā kā sevelamērs neuzsūcas, tas liecina, ka sevelamēra izdalīšanās pienā ir maz ticama. Lēmums par bērna barošanas ar krūti turpināšanu/pārtraukšanu vai Sevelamer carbonate Zentiva terapijas turpināšanu/pārtraukšanu jāpieņem, ņemot vērā barošanas ar krūti ieguvumu bērnam un Sevelamer carbonate Zentiva terapijas ieguvumu sievietei.

Fertilitāte

Datu par sevelamēra ietekmi uz cilvēku fertilitāti nav. Pētījumi ar dzīvniekiem pierāda, ka sevelamērs neietekmē žurku tēviņu vai mātīšu fertilitāti, ievadot divkāršu maksimālo klīniskajos pētījumos lietotu cilvēka devas ekvivalentu 13 g/dienā, pamatojoties uz relatīvā ķermeņa virsmas laukuma salīdzinājumu.

4.7.Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Sevelamērs neietekmē vai nedaudz ietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

4.8.Nevēlamās blakusparādības

Drošuma raksturojuma kopsavilkums

Visas biežāk (≥ 5% pacientu) radušās nevēlamās blakusparādības bija no kuņģa-zarnu trakta traucējumu grupas. Lielākā daļa šo blakusparādību bija vieglas vai vidēji smagas.

Blakusparādību uzskaitījums tabulas veidā

Sevelamēra (gan karbonāta, gan hidrohlorīda sāļu) drošums ir pētīts daudzos klīniskajos pētījumos, ietverot kopumā 969 hemodialīzes pacientus ar ārstēšanas ilgumu no 4 līdz 50 nedēļām (724 pacienti

ārstēti ar sevelamēra hidrohlorīdu un 245 ar sevelamēra karbonātu),97 peritoneālās dialīzes pacientus ar ārstēšanas ilgumu 12 nedēļas (visi tika ārstēti ar sevelamēra hidrohlorīdu) un 128 pacientus ar HNS, kuriem netika veikta dialīze, ar ārstēšanas ilgumu no 8 līdz 12 nedēļām (79 pacienti tika ārstēti ar sevelamēra hidrohlorīdu un 49 ar sevelamēra karbonātu).

Blakusparādības, kas radās klīnisko pētījumu laikā vai par kurām spontāni ziņots pēcreģistrācijas periodā, minētas turpmākajā tabulā atbilstoši to biežumam. Ziņotais biežums klasificēts kā ļoti bieži (≥1/10), bieži (≥1/100 līdz <1/10), retāk (≥1/1 000 līdz <1/100), reti (≥1/10 000 līdz <1/1 000), ļoti reti (<1/10 000), nav zināms (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem).

MedDRA orgānu

Ļoti bieži

Bieži

Ļoti reti

Nav zināms

sistēmu

 

 

 

 

klasifikācija

 

 

 

 

Imūnās sistēmas

 

 

paaugstināta

 

traucējumi

 

 

jutība*

 

Kuņģa-zarnu

slikta dūša,

caureja,

 

zarnu

trakta traucējumi

vemšana, sāpes

dispepsija,

 

nosprostošanās,

 

vēdera augšējā

meteorisms,

 

ileuss/parciāls

 

daļā, aizcietējums

sāpes vēderā

 

ileuss, zarnu

 

 

 

 

perforācija

Ādas un zemādas

 

 

 

nieze, izsitumi

audu bojājumi

 

 

 

 

*pēcreģistrācijas

pieredze

 

 

 

Pediatriskā populācija

Kopumā drošuma profils bērniem un pusaudžiem (no 6 līdz 18 gadu vecumam) ir līdzīgs drošuma profilam pieaugušajiem.

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tā dējādi zāļu ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju.

4.9.Pārdozēšana

Sevelamēra hidrohlorīdu, kas satur to pašu aktīvo daļu, ko sevelamēra karbonāts, bez nevēlamām blakusparādībām astoņas dienas lietoja veseliem brīvprātīgajiem devās līdz 14 gramiem dienā. Pacientiem ar HNS pētītā maksimālā vidējā dienas deva ir vienreizēja 14,4 g sevelamēra karbonāta dienas deva.

5.FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1.Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: līdzekļi hiperfosfatēmijas ārstēšanai. ATĶ kods: V03A E02.

Sevelamer carbonate Zentiva satur sevelamēru, fosfātus saistošu šķērssaistītu polimēru, kas neabsorbējas un nesatur metālu un kalcija jonus. Sevelamērs satur vairākus amīnus, kas no polimēru virknes atdalīti ar vienu oglekļa atomu, un kas kuņģī protonējas. Šie protonētie amīni zarnās piesaista negatīvi lādētus jonus, tādus kā ar uzturu uzņemtus fosfātus. Saistot fosfātus kuņģa-zarnu traktā un samazinot to uzsūkšanos, sevelamērs samazina fosfora koncentrāciju serumā. Fosfātus saistošo līdzekļu lietošanas laikā vienmēr regulāri jākontrolē fosfora līmenis serumā.

Divos randomizētos, krusteniskos klīniskajos pētījumos sevelamēra karbonāts gan tablešu, gan arī pulvera zāļu formā, lietojot trīs reizes dienā, bija terapeitiski ekvivalents sevelamēra hidrohlorīdamun tāpēc efektīvi kontrolēja seruma fosfora koncentrāciju HNS pacientiem, kam veica hemodialīzi.

Pirmajā pētījumā konstatēja, ka trīs reizes dienā lietotas sevelamēra karbonāta tabletes ir līdzvērtīgas trīs reizes dienā lietotām sevelamēra hidrohlorīda tabletēm 79 hemodialīzes pacientiem, kam šīs zāles lietoja divus randomizētus 8 nedēļu ārstēšanas periodus (laikā svērtās seruma fosfora koncentrācijas (time-weighted average) vidējās vērtības sevelamēra karbonātam un sevelamēra hidrohlorīdam bija 1,5 ± 0,3 mmol/l). Otrajā pētījumā konstatēja, ka trīs reizes dienā lietots sevelamēra karbonāta pulveris bija līdzvērtīgs trīs reizes dienā lietotām sevelamēra hidrohlorīda tabletēm, ko lietoja 31 hemodialīzes pacientam ar hiperfosfatēmiju (definēta kā fosfora koncentrācija serumā ≥1,78 mmol/l) divus randomizētus 4 nedēļu ārstēšanas periodus (laikā svērtās seruma fosfora koncentrācijasvidējās vērtības sevelamēra karbonāta pulverim bija 1,6 ± 0,5 mmol/l un sevelamēra hidrohlorīda tabletēm –

1,7 ± 0,4 mmol/l).

Klīniskajos pētījumos ar hemodialīzes pacientiem sevelamēram vienam pašam nebija konsekventas un klīniski būtiskas ietekmes uz seruma intakto parathormonu (iPTH). Tomēr 12 nedēļu pētījumā, kas ietvēra peritoneālās dialīzes pacientus, novēroja līdzīgu iPTH samazināšanos kā pacientiem, kuri saņēma kalcija acetātu. Pacientiem ar sekundāru hiperparatireozi, lai samazinātu intaktā parathormona (iPTH) koncentrāciju, Sevelamer carbonate Zentiva jālieto kompleksā ar citām terapeitiskām metodēm, kas var ietvert kalcija kā piedevu, 1,25-dihidroksi D3 vitamīna vai kāda tā analoga lietošanu.

Konstatēts, ka sevelamērs piesaista žultsskābes in vitro un in vivo eksperimentālos dzīvnieku modeļos. Labi zināma metode holesterīna līmeņa pazemināšanai asinīs ir žultsskābju piesaistīšana ar jonu apmaiņas sveķiem. Sevelamēra klīniskajos pētījumos par 15-39% samazinājās gan kopējā holesterīna vidējās vērtības, gan ZBL holesterīna vidējās vērtības. Holesterīna koncentrācijas samazināšanos novēroja pēc 2 nedēļu ārstēšanas un tā saglabājās ilgstošas ārstēšanas laikā. Triglicerīdu,

ABL holesterīna un albumīna koncentrācija pēc ārstēšanas ar sevelamēru nemainījās.

Tā kā sevelamērs piesaista žultsskābes, tas var ietekmēt taukos šķīstošo vitamīnu, tādu kāA, D, E un K vitamīni, absorbciju.

Sevelamērs nesatur kalciju un samazina hiperkalciēmijas epizožu sastopamību salīdzinājumā ar pacientiem, kas lieto tikai fosfātus saistošus līdzekļus uz kalcija bāzes. Tika pierādīts, ka sevelamēra ietekme uz fosforu un kalciju saglabājas visu pētījuma laiku ar vienu gadu ilgu novērošanas periodu. Šī informācija iegūta no pētījumiem, kuros izmantots sevelamēra hidrohlorīds.

Sevelamēra karbonāta drošums un efektivitāte HNS pediatriskiem pacientiem ar hiperfosfatēmiju tika novērtēta 2 nedēļu daudzcentru, randomizētā, placebo kontrolētā, fiksētu devu perioda (FDP Fixed Dose Period) pētījumā, kam sekoja 6 mēnešu, vienas grupas, atklāts devu titrēšanas periods (DTP Dose Titration Period). Pētījumā tika randomizēts kopumā 101 pacients (no 6 līdz 18 gadiem ar ĶVL diapazonā no 0,8 m2 līdz 2,4 m2). 2 nedēļu FDP laikā četrdesmit deviņi (49) pacienti saņēma sevelamēra karbonātu un 51 saņēma placebo. Pēc tam 26 nedēļas DTP visi pacienti saņēma sevelamēra karbonātu. Pētījums sasniedza primāro mērķa kritēriju, kas nozīmē, ka sevelamēra karbonāts samazināja seruma fosfora koncentrāciju pēc mazāko kvadrātu metodes (MK) ar vidējo starpību -0,90 mg/dl, salīdzinot ar placebo, un sekundāros efektivitātes mērķa kritērijus. Pediatriskiem pacientiem ar hiperfosfatēmiju sekundāri HNS 2 nedēļu FDP laikā sevelamēra karbonāts ievērojami pazemināja fosfora līmeni serumā, salīdzinot ar placebo. Pediatriskiem pacientiem, kas 6 mēnešu atklātā DTP laikā saņēma sevelamēra karbonātu, atbildes reakcija saglabājās. 27% pediatrisko pacientu ārstēšanas beigās sasniedza savam vecumam atbilstošu seruma fosfora līmeni. Hemodialīzes un peritoneālās dialīzes grupās šie skaitļi bija attiecīgi 23% un 15%. ĶVL neietekmēja atbildes reakciju uz ārstēšanu 2 nedēļu FDP laikā, lai gan pretēji − atbildes reakcija netika novērota pediatriskiem pacientiem ar fosfora līmeni <7,0 mg/dl. Lielākā daļa ziņoto blakusparādību, kas saistītas vai iespējami saistītas ar sevelamēra karbonātu, pēc būtības bija kuņģa-zarnu trakta blakusparādības. Pētījuma laikā, izmantojot sevelamēra karbonātu, netika noteikti jauni riski vai drošuma signāli.

5.2.Farmakokinētiskās īpašības

Sevelamēra karbonātam nav veikti farmakokinētikas pētījumi. Sevelamēra hidrohlorīds, kas satur to pašu aktīvo daļu, ko sevelamēra karbonāts, neuzsūcas no kuņģa-zarnu trakta, kā apstiprināts absorbcijas pētījumā veseliem brīvprātīgajiem.

5.3.Preklīniskie dati par drošumu

Neklīniskajos sevelamēra standartpētījumos iegūtie dati par farmakoloģisko drošumu, atkārtotu devu toksicitāti vai genotoksicitāti neliecina par īpašu risku cilvēkam.

Pelēm (lietojot devas, kas nepārsniedz 9 g/kg/dienā) un žurkām (0,3; 1 vai 3 g/kg/dienā) tika veikti kancerogenitātes pētījumi ar iekšķīgi lietojamu sevelamēra hidrohlorīdu. Žurku tēviņiem lielās devas grupā (devas ekvivalents cilvēkam divas reizes pārsniedz maksimālo klīniskajos pētījumos lietoto devu– 14,4 g) novēroja urīnpūšļa pārejas epitēlija šūnu papillomu sastopamības palielināšanos. Pelēm nenovēroja audzēju sastopamības palielināšanos (devas ekvivalents cilvēkam 3 reizes pārsniedz maksimālo klīniskajos pētījumos lietoto devu).

In vitro zīdītāju citoģenētiskajā testā ar metabolo aktivāciju sevelamēra hidrohlorīds izraisīja statistiski būtisku strukturālo hromosomu aberāciju skaita pieaugumu. Sevelamēra hidrohlorīds Eimsa baktēriju mutācijas testā nebija mutagēns.

Žurkām un suņiem sevelamērs samazināja taukos šķīstošo D, E un K vitamīnu (koagulācijas faktori) un folskābes uzsūkšanos.

Žurku augļiem, kuru mātēm tika dotas vidēji lielas un lielas sevelamēra devas (devas ekvivalents cilvēkam mazāks nekā maksimālā klīniskajos pētījumos lietotā deva – 14,4 g), vairākās lokalizācijās novēroja nepietiekamu skeleta osifikāciju. Šī iedarbība var būt sekundāra D vitamīna trūkumam.

Grūsnām trušu mātītēm organoģenēzes laikā caur zondi ievadot sevelamēra hidrohlorīdu, lielās devas grupā palielinājās agrīnu resorbciju skaits (devas ekvivalents cilvēkam divas reizes lielāks nekā maksimālā klīniskajos pētījumos lietotā deva).

Sevelamēra hidrohlorīds neietekmēja žurku tēviņu vai mātīšu auglību iekšķīgas lietošanas pētījumā, kurā žurku mātītes ārstēšanu saņēma sākot ar 14 dienām pirms pārošanās un visu grūsnības laiku un tēviņi ārstēšanu saņēma 28 dienas pirms pārošanās. Lielākā deva šajā pētījumā bija 4,5 g/kg/dienā (cilvēka devas ekvivalents, kas 2 reizes pārsniedz maksimālo klīniskajos pētījumos lietoto devu

13 g/dienā, pamatojoties uz relatīvā ķermeņa virsmas laukuma salīdzinājumu).

6.FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1.Palīgvielu saraksts

Tabletes kodols

Mikrokristāliskā celuloze

Nātrija hlorīds

Cinka stearāts

Apvalks

Hipromeloze (E464)

Diacetilēti monoglicerīdi

Iespiedkrāsa

Melnais dzelzs oksīds (E172)

Propilēnglikols

Izopropilspirts

Hipromeloze (E464)

6.2.Nesaderība

Nav piemērojama.

6.3.Uzglabāšanas laiks

3 gadi.

6.4.Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt pudeli cieši noslēgtu, lai pasargātu no mitruma.

Zālēm nav nepieciešami īpaši temperatūras uzglabāšanas apstākļi.

6.5.Iepakojuma veids un saturs

ABPE pudeles ar bērnam neatveramu polipropilēna vāciņu unpiekausētu folijas pārklājumu.

Katrā pudelē ir 30 vai 180 tabletes. Iepakojumi ar 30 vai 180 tabletēm.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

6.6.Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par rīkošanos

Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

7.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Genzyme Europe B.V.

Gooimeer 10

1411 DD Naarden

Nīderlande

8.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS

EU/1/14/952/001 180 apvalkotās tabletes

EU/1/14/952/004 30 apvalkotās tabletes

9.PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums: 2015. gada 15. janvāris

10.TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu.

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Sevelamer carbonate Zentiva 2,4 g pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai

2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Katra paciņa satur 2,4 g sevelamēra karbonāta (Sevelameri carbonas).

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3. ZĀĻU FORMA

Pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai.

Gaiši dzeltens pulveris.

4. KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1. Terapeitiskās indikācijas

Sevelamer carbonate Zentiva indicēts hiperfosfatēmijas kontrolei pieaugušiem pacientiem, kuriem veic hemodialīzi vai peritoneālo dialīzi.

Sevelamer carbonate Zentiva indicēts arī hiperfosfatēmijas kontrolei pieaugušiem pacientiem ar hronisku nieru slimību, kuriem neveic dialīzi un kuriem fosfora koncentrācija serumā ir ≥1,78 mmol/l.

Sevelamer carbonate Zentiva indicēts hiperfosfatēmijas kontrolei pediatriskiem pacientiem (>6 gadu vecumā un ar ķermeņa virsmas laukumu (ĶVL) >0,75 m2) ar hronisku nieru slimību.

Sevelamer carbonate Zentiva jālieto kopā ar vairākām terapeitiskām metodēm, kuras varētu ietvert kalcija piedevas, 1,25-dihidroksi D3 vitamīnu vai kādu no tā analogiem, lai kontrolētu renālas izcelsmes kaulu slimības attīstību.

4.2. Devas un lietošanas veids

Devas

Sākuma deva

Pieaugušie

Ieteicamā sevelamēra karbonāta sākuma deva pieaugušajiem ir 2,4 g vai 4,8 g dienā, pamatojoties uz klīnisko nepieciešamību un fosfora koncentrāciju serumā. Sevelamer carbonate Zentiva pulveri iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai nepieciešams lietot trīs reizes dienā ēdienreižu laikā.

 

Pacienta fosfora koncentrācija serumā

Kopējā sevelamēra karbonāta dienas deva, kas

 

 

jāizlieto 3 ēdienreizēs dienas laikā

 

1,78 – 2,42 mmol/l (5,5 – 7,5 mg/dl)

2,4 g*

 

> 2,42 mmol/l (> 7,5 mg/dl)

4,8 g*

 

*Plus sekojoša devas titrēšana atbilstoši instrukcijām

 

Bērni/pusaudži (> 6 gadu vecumā un ar ķermeņa virsmas laukumu (ĶVL) > 0,75 m2)

Ieteicamā sevelamēra karbonāta sākuma deva bērniem ir starp 2,4 g un 4,8 g dienā, pamatojoties uz pacienta ĶVL kategoriju. Sevelamer carbonate Zentiva jālieto trīs reizes dienā kopā ar ēdienu vai uzkodām.

ĶVL (m2)

Kopējā sevelamēra karbonāta dienas deva, kas

 

jāizlieto 3 ēdienreizēs/ar uzkodām dienas laikā

≥0,75 līdz <1,2

2,4 g**

>1,2

4,8 g**

**Plus sekojoša devas titrēšana atbilstoši instrukcijām

 

Pacientiem, kuri iepriekš saņēmuši fosfātus saistošus līdzekļus (sevelamēra hidrohlorīdu vai fosfātus saistošu līdzekli uz kalcija bāzes), Sevelamer carbonate Zentiva devai jābūt ekvivalentai iepriekš lietotā līdzekļa devai gramos, kontrolējot fosfora koncentrāciju serumā, lai nodrošinātu optimālas dienasdevas.

Devas titrēšana un uzturēšana

*Pieaugušie

Pieaugušiem pacientiem līdz vēlamā fosfora līmeņa sasniegšanai fosfora koncentrācija serumā jākontrolē reizi 2-4 nedēļās un tikpat bieži jāveic sevelamēra karbonāta devas titrēšana trīs reizes dienā ar 0,8 g palielinājumu (2,4 g/dienā), un pēc tam jāveic regulāra kontrole.

Klīniskajā praksē ārstēšana būs ilgstoša, pamatojoties uz nepieciešamību kontrolēt fosfora koncentrāciju serumā, un paredzams, ka pieaugušo vidējā dienas deva būs aptuveni 6 g dienā.

**Bērni/pusaudži (> 6 gadu vecumā un ar ķermeņa virsmas laukumu (ĶVL) > 0,75 m2) Pediatriskiem pacientiem fosfora līmenis serumā jākontrolē un sevelamēra karbonāta devajātitrē, pamatojoties uz pacienta ĶVL, trīs reizes dienā ik pēc 2-4 nedēļām, līdz sasniegts pieņemams seruma fosfora līmenis, un pēc tam regulāri jākontrolē.

Pediatriskās devas, pamatojoties uz ķermeņa virsmas laukumu (ĶVL) (m2)

ĶVL (m2)

Sākuma deva

Devas palielinājums/samazinājums

≥0,75 līdz <1,2

0,8 g trīs reizes dienā

Palielināt/samazināt par 0,4 g trīs reizes

 

 

dienā

>1,2

1,6 g trīs reizes dienā

Palielināt/samazināt par 0,8 g trīs reizes

 

 

dienā

Pacientiem, kuri lieto Sevelamer carbonate Zentiva, jāievēro viņiem parakstītā diēta.

Pediatriskā populācija

Sevelamer carbonate Zentiva drošums un efektivitāte nav noteikta bērniem līdz 6 gadu vecumam un bērniem ar ĶVL zem 0,75 m2.

Pediatriskiem pacientiem ar <1,2 ĶVL (m2), jālieto iekšķīgi lietojama suspensija, jo tablešu zāļu forma šai populācijai nav pārbaudīta un tāpēc šai populācijai nav piemērota.

Lietošanas veids

Iekšķīgai lietošanai.

Pirms lietošanas katras 2,4 g pulvera paciņas saturs jādisperģē 60 ml ūdens. Suspensija jāizlieto 30 minūšu laikā pēc pagatavošanas.

Lai iegūtu pareizo devu, 2,4 g paciņu Sevelamer carbonate Zentiva pulvera var sadalīt. Sevelamer carbonate Zentiva pulveri var mērīt ar tā tilpumu (ml), izmantojot mērkausiņu vai mērkaroti. Sīkāku instrukciju skatīt lietošanas instrukcijā.

Sevelamēra karbonāta deva (g)

Tilpums (ml)

0,4 g (400 mg)

1,0 ml

0,8 g (800 mg)

2,0 ml

1,2 g (1200 mg)

3,0 ml

1,6 g (1600 mg)

4,0 ml

Sevelamer carbonate Zentiva jālieto kopā ar ēdienu, nevis tukšā dūšā.

4.3. Kontrindikācijas

• Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu vai jebkuru no 6.1 apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām.

Hipofosfatēmija.

Zarnu obstrukcija.

4.4. Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Sevelamer carbonate Zentiva drošums un efektivitāte nav noteikta pieaugušiem pacientiem ar hronisku nieru slimību, kam netiek veikta dialīze, ar seruma fosfora koncentrāciju < 1,78 mmol/l. Tāpēc šiem pacientiem pašlaik neiesaka lietot Sevelamer carbonate Zentiva.

Sevelamer carbonate Zentiva drošums un efektivitāte nav noteikta pacientiem ar šādiem traucējumiem:

disfāgiju;

rīšanas traucējumiem;

smagiem kuņģa-zarnu motorikas traucējumiem, ieskaitot neārstētu vai smagu kuņģa parēzi, kuņģa satura aizturi un patoloģisku vai neregulāru vēdera izeju;

aktīvu iekaisīgu zarnu slimību;

plašu kuņģa-zarnu trakta operāciju.

Tādēļ, lietojot Sevelamer carbonate Zentiva šiem pacientiem, jāievēro piesardzība.

Zarnu obstrukcija un ileuss/parciāls ileuss

Ļoti retos gadījumos ārstēšanas laikā ar sevelamēra hidrohlorīdu (kapsulām/tabletēm), kas satur to pašu aktīvo daļu, ko sevelamēra karbonāts, pacientiem novērota zarnu obstrukcija un ileuss/parciāls ileuss.

Aizcietējums var būt iepriekšējs simptoms. Pacienti, kuriem ir aizcietējums, ārstēšanas laikā ar

Sevelamer carbonate Zentiva rūpīgi jānovēro. Ārstēšana ar Sevelamer carbonate Zentiva jāpārvērtē pacientiem, kuriem attīstās smags aizcietējums vai citi smagi kuņģa-zarnu trakta simptomi.

Taukos šķīstošie vitamīni

Pacientiem ar hronisku nieru slimību (HNS) var samazināties taukos šķīstošo A, D, E un K vitamīnu koncentrācija atkarībā no uzņemtās pārtikas un slimības smaguma. Nevar izslēgt, ka Sevelamer carbonate Zentiva saistās ar taukos šķīstošiem vitamīniem, kas tiek uzņemti ar pārtiku.Pacientiem, kuri papildus neuzņem vitamīnus un lieto sevelamēru, regulāri jānosaka A, D, E un K vitamīnu līmenis. Nepieciešamības gadījumā ieteicams vitamīnus uzņemt papildus. Pacientiem ar HNS, kuriem neveic dialīzi, ieteicams papildus lietot D vitamīnu (aptuveni 400 SV dabīga D vitamīna dienā), kas var ietilpt multivitamīnu preparāta sastāvā, ko lieto citā laikā nekā Sevelamer carbonate Zentiva devu. Pacientiem, kuriem veic peritoneālo dialīzi, ieteicams papildus kontrolēt taukos šķīstošo vitamīnu un folskābes līmeni, jo klīniskā pētījumā, kurā piedalījās šie pacienti, netika noteikts A, D, E un K vitamīnu līmenis.

Folātu deficīts

Šobrīd nav pietiekoši daudz datu, lai izslēgtu folātu deficīta iespējamību, ārstēšanā ilgstoši lietojot

Sevelamer carbonate Zentiva.

Hipokalciēmija/hiperkalciēmija

Pacientiem ar HNS var attīstīties hipokalciēmija vai hiperkalciēmija. Sevelamer carbonate Zentiva nesatur kalciju. Tādēļ regulāri jākontrolē kalcija koncentrācija serumā un nepieciešamības gadījumā papildus jālieto elementārais kalcijs.

Metabolā acidoze

Pacientiem ar hronisku nieru slimību pastāv lielāka metabolās acidozes attīstības iespēja.Tādēļ, lai ievērotu labu klīnisko praksi, ieteicams kontrolēt bikarbonātu koncentrāciju serumā.

Peritonīts

Pacienti, kuriem veic dialīzi, ir pakļauti noteiktu infekciju riskam, kas specifiskas dialīzei. Peritonīts ir zināma komplikācija pacientiem, kuri saņem peritoneālo dialīzi, un klīniskajā pētījumā ar sevelamēra hidrohlorīdu tika ziņots par lielāku peritonīta gadījumu skaitusevelamēra grupā nekā kontroles grupā. Pacienti, kuriem veic peritoneālo dialīzi, rūpīgi jāuzrauga, lai nodrošinātu, ka pareizi tiek izmantotas atbilstošās aseptikas metodes, kā arī ātri tiktu atpazītas un ārstētas jebkādas peritonīta pazīm es un simptomi.

Rīšanas traucējumi un aizrīšanās iespējamība

Saņemti retāki ziņojumi par Sevelamer carbonate Zentiva tabletes norīšanas grūtībām. Daudzos gadījumos tie saistīti ar pacientiem, kuriem ir blakusslimības, ieskaitot rīšanas traucējumus un barības vada patoloģiju. Jāievēro piesardzība, ja Sevelamer carbonate Zentiva tiek lietots pacientiem ar apgrūtinātu rīšanu. Pacientiem ar rīšanas grūtībām anamnēzē jāapsver Sevelamer carbonate Zentiva pulvera iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai lietošana.

Hipotireoze

Ieteicams rūpīgi novērot hipotireozes pacientus, kam sevelamēra karbonāts tiek lietots kopā ar levotiroksīnu (skatīt 4.5. apakšpunktu).

Ilgstoša hroniska ārstēšana

Vienu gadu ilgā klīniskā pētījumā netika novēroti pierādījumi, kas liecinātu par sevelamēra uzkrāšanos. Tomēr nevar pilnībā izslēgt sevelamēra absorbciju un uzkrāšanos ilgstošas, hroniskas ārstēšanas

(> viens gads) laikā (skatīt 5.2. apakšpunktu ).

Hiperparatireoze

Sevelamer carbonate Zentiva nav indicēts hiperparatireozes kontrolei. Pacientiem ar sekundāru hiperparatireozi, lai samazinātu intaktā parathormona (iPTH) koncentrāciju, Sevelamer carbonate Zentiva jālieto kompleksā ar citām terapeitiskām metodēm, kas var ietvert kalcija kā piedevu lietošanu, 1,25-dihidroksi D3 vitamīna vai kāda tā analoga lietošanu.

Ar iekaisumu saistīti gastrointestināli traucējumi

Literatūrā ziņots par dažādu kuņģa-zarnu trakta daļu nopietniem iekaisīgiem traucējumu gadījumiem (ieskaitot nopietnas komplikācijas, tādas kā asiņošana, perforācija, čūlu veidošanās, nekroze, kolīts,...), kas saistīti ar sevelamēra kristālu klātbūtni. Tomēr nav konstatēts, ka sevelamēra kristāli būtu šādu traucējumu izraisītājs. Pacientiem, kuriem rodas smagi gastrointestināli simptomi, ārstēšana ar sevelamēra karbonātu jāpārvērtē.

4.5. Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Dialīze

Pacientiem, kuriem veic dialīzi, mijiedarbības pētījumi nav veikti.

Ciprofloksacīns

Lietojot kopā ciprofloksacīnu un sevelamēra hidrohlorīdu vienreizējas devas mijiedarbības pētījumā veseliem brīvprātīgajiem, sevelamēra hidrohlorīds, kas satur to pašu aktīvo daļu, ko Sevelamer

carbonate Zentiva, samazināja ciprofloksacīna biopieejamību par aptuveni 50%. Tādējādi Sevelamer carbonate Zentiva nedrīkst lietot vienlaicīgi ar ciprofloksacīnu.

Ciklosporīns, mikofenolāta mofetils un takrolīms transplantācijas pacientiem

Transplantācijas pacientiem lietojot sevelamēra hidrohlorīdu kopā ar ciklosporīnu, mikofenolāta mofetilu un takrolīmu, tika ziņots par šo zāļu koncentrācijas samazināšanos bez klīniskām sekām (piemēram, transplantāta atgrūšanas). Nevar izslēgt mijiedarbības iespēju, tāpēc kombinētas terapijas laikā un pēc tās pārtraukšanas jāapsver ciklosporīna, mikofenolāta mofetila un takrolīma koncentrācijas kontrole asinīs.

Levotiroksīns

Pacientiem, kuri vienlaicīgi lietojuši sevelamēra hidrohlorīdu, kas satur to pašu aktīvo daļu, ko sevelamēra karbonāts, un levotiroksīnu, ļoti retos gadījumos ziņots par hipotireozi. Tādēļ pacientiem, kuri saņem sevelamēra karbonātu un levotiroksīnu, ieteicams veikt rūpīgu tireoīdstimulējošā hormona (TSH) koncentrācijas kontroli.

Antiaritmiskie līdzekļi un pretepilepsijas līdzekļi

Pacienti, kuri aritmiju kontrolei lietoja antiaritmiskos līdzekļus vai epileptisko lēkmju kontrolei lietoja pretepilepsijas līdzekļus, tika izslēgti no klīniskajiem pētījumiem. Parakstot Sevelamer carbonate Zentiva pacientiem, kuri lieto šīs zāles, jāievēro piesardzība.

Digoksīns, varfarīns, enalaprils vai metoprolols

Mijiedarbības pētījumos veseliem brīvprātīgajiem sevelamēra hidrohlorīds, kas satur to pašu aktīvo daļu, ko sevelamēra karbonāts, neietekmēja digoksīna, varfarīna, enalaprila vai metoprolola biopieejamību.

Protonu sūkņa inhibitori

Pēcreģistrācijas periodā ziņots par ļoti retiem paaugstināta fosfātu līmeņa gadījumiem pacientiem, kas lieto protonu sūkņa inhibitorus kopā ar sevelamēra karbonātu.

Biopieejamība

Sevelamer carbonate Zentiva neabsorbējas un var ietekmēt citu zāļu biopieejamību. Lietojot jebkādas zāles, kur samazinātai biopieejamībai varētu būt klīniski nozīmīga ietekme uz drošumu un efektivitāti, zāles jālieto vismaz vienu stundu pirms vai trīs stundas pēc Sevelamer carbonate Zentiva lietošanas, vai arī ārstam jāapsver zāļu koncentrācijas kontrole asinīs.

4.6. Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Grūtniecība

Datu par sevelamēra lietošanu grūtniecēm nav vai tie ir ierobežoti. Pētījumi ar dzīvniekiem pierāda nelielu reproduktīvo toksicitāti, lietojot sevelamēru lielās devās žurkām (skatīt 5.3. apakšpunktu). Konstatēts arī, ka sevelamērs samazina vairāku vitamīnu, to skaitā folskābes, absorbciju (skatīt 4.4. un 5.3. apakšpunktu). Potenciālais risks cilvēkam nav zināms. Sevelamer carbonate Zentiva drīkst lietot grūtniecēm tikai absolūtas nepieciešamības gadījumā un pēc rūpīgas riska/ieguvuma analīzes mātei un auglim.

Barošana ar krūti

Nav zināms, vai sevelamērs/metabolīti izdalās cilvēka pienā. Tā kā sevelamērs neuzsūcas, tas liecina, ka sevelamēra izdalīšanās pienā ir maz ticama. Lēmums par bērna barošanas ar krūti turpināšanu/pārtraukšanu vai Sevelamer carbonate Zentiva terapijas turpināšanu/pārtraukšanu jāpieņem, ņemot vērā barošanas ar krūti ieguvumu bērnam un Sevelamer carbonate Zentiva terapijas ieguvumu sievietei.

Fertilitāte

Datu par sevelamēra ietekmi uz cilvēku fertilitāti nav. Pētījumi ar dzīvniekiem pierāda, ka sevelamērs neietekmē žurku tēviņu vai mātīšu fertilitāti, ievadot divkāršu maksimālo klīniskajos pētījumos lietotu cilvēka devas ekvivalentu 13 g/dienā, pamatojoties uz relatīvā ķermeņa virsmas laukuma salīdzinājumu.

4.7. Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Sevelamērs neietekmē vai nedaudz ietekmēspēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

4.8. Nevēlamās blakusparādības

Drošuma profila kopsavilkums

Visas visbiežāk (≥ 5% pacientu) radušās nevēlamās blakusparādības bija no kuņģa-zarnu trakta traucējumu grupas. Lielākā daļa šo blakusparādību bija vieglas līdz vidēji smagas.

Blakusparādību uzskaitījums tabulas veidā

Sevelamēra (gan karbonāta gan hidrohlorīda sāļu) drošums ir pētīts daudzos klīniskajos pētījumos, ietverot kopumā 969 hemodialīzes pacientus ar ārstēšanas ilgumu no 4 līdz 50 nedēļām (724 pacienti ārstēti ar sevelamēra hidrohlorīdu un 245 ar sevelamēra karbonātu),97 peritoneālās dialīzes pacientus ar ārstēšanas ilgumu 12 nedēļas (visi tika ārstēti ar sevelamēra hidrohlorīdu) un 128 pacientus ar HNS, kuriem netika veikta dialīze, ar ārstēšanas ilgumu no 8 līdz 12 nedēļām (79 pacienti tika ārstēti ar sevelamēra hidrohlorīdu un 49 ar sevelamēra karbonātu).

Blakusparādības, kas radās klīnisko pētījumu laikā vai par kurām spontāni ziņots pēcreģistrācijas periodā, minētas turpmākajā tabulā atbilstoši to biežumam. Ziņotais biežums klasificēts kā ļoti bieži (≥1/10), bieži (≥1/100 līdz <1/10), retāk (≥1/1 000 līdz <1/100), reti (≥1/10 000 līdz <1/1 000), ļoti reti (<1/10 000), nav zināms (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem).

MedDRA orgānu

Ļoti bieži

Bieži

Ļoti reti

Nav zināms

sistēmu

 

 

 

 

klasifikācija

 

 

 

 

Imūnās sistēmas

 

 

paaugstināta

 

traucējumi

 

 

jutība*

 

Kuņģa-zarnu

slikta dūša,

caureja,

 

zarnu

trakta traucējumi

vemšana, sāpes

dispepsija,

 

nosprostošanās,

 

vēdera augšējā

meteorisms,

 

ileuss/parciāls

 

daļā, aizcietējums

sāpes vēderā

 

ileuss, zarnu

 

 

 

 

perforācija

Ādas un zemādas

 

 

 

nieze, izsitumi

audu bojājumi

 

 

 

 

*pēcreģistrācijas

pieredze

 

 

 

Pediatriskā populācija

Kopumā drošuma profils bērniem un pusaudžiem (no 6 līdz 18 gadu vecumam) ir līdzīgs drošuma profilam pieaugušajiem.

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju.

4.9. Pārdozēšana

Sevelamēra hidrohlorīdu, kas satur to pašu aktīvo daļu, ko sevelamēra karbonāts, bez nevēlamām blakusparādībām astoņas dienas lietoja veseliem brīvprātīgajiem devās līdz 14 gramiem dienā. Pacientiem ar HNS pētītā maksimālā vidējā dienas deva ir vienreizēja 14,4 g sevelamēra karbonāta dienas deva.

5. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1. Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: līdzekļi hiperfosfatēmijas ārstēšanai. ATĶ kods: V03A E02.

Sevelamer carbonate Zentiva satur sevelamēru, fosfātus saistošu šķērssaistītu polimēru, kas neabsorbējas un nesatur metālu un kalcija jonus. Sevelamērs satur vairākus amīnus, kas no polimēru virknes atdalīti ar vienu oglekļa atomu, kas kuņģī protonējas. Šie protonētie amīni zarnās piesaista negatīvi lādētus jonus, tādus kā ar uzturu uzņemtus fosfātus. Saistot fosfātus kuņģa-zarnu traktā un samazinot to uzsūkšanos, sevelamērs samazina fosfora koncentrāciju serumā. Fosfātus saistošo līdzekļu lietošanas laikā vienmēr nepieciešams veikt regulāru fosfora līmeņa kontroli serumā.

Divos randomizētos, krusteniskos klīniskajos pētījumos sevelamēra karbonāts gan tablešu, gan arī pulvera zāļu formā, lietojot trīs reizes dienā, bija terapeitiski ekvivalents sevelamēra hidrohlorīdam un tāpēc efektīvi kontrolēja seruma fosfora koncentrāciju HNS pacientiem, kam veica hemodialīzi.

Pirmajā pētījumā konstatēja, ka trīs reizes dienā lietotas sevelamēra karbonāta tabletes ir līdzvērtīgas trīs reizes dienā lietotām sevelamēra hidrohlorīda tabletēm 79 hemodialīzes pacientiem, kam šīs zāles lietoja divus randomizētus 8 nedēļu ārstēšanas periodus (laikā svērtās seruma fosfora koncentrācijas (time-weighted average) vidējās vērtības sevelamēra karbonātam un sevelamēra hidrohlorīdam bija 1,5 ± 0,3 mmol/l). Otrajā pētījumā konstatēja, ka trīs reizes dienā lietots sevelamēra karbonāta pulveris bija līdzvērtīgs trīs reizes dienā lietotām sevelamēra hidrohlorīda tabletēm, ko lietoja 31 hemodialīzes pacientam ar hiperfosfatēmiju (definēta kā fosfora koncentrācija serumā ≥ 1,78 mmol/l) divus randomizētus 4 nedēļu ārstēšanas periodus (laikā svērtās seruma fosfora koncentrācijas vidējās vērtības sevelamēra karbonāta pulverim bija 1,6 ± 0,5 mmol/l un sevelamēra hidrohlorīda tabletēm –

1,7 ± 0,4 mmol/l).

Klīniskajos pētījumos ar hemodialīzes pacientiem sevelamēram vienam pašam nebija konsekventas un klīniski būtiskas ietekmes uz seruma intakto parathormonu (iPTH). Tomēr 12 nedēļu pētījumā, kas ietvēra peritoneālās dialīzes pacientus, novēroja līdzīgu iPTH samazināšanos kā pacientiem, kuri saņēma kalcija acetātu. Pacientiem ar sekundāru hiperparatireozi, lai samazinātu intaktā parathormona (iPTH) koncentrāciju, Sevelamer carbonate Zentiva jālieto kompleksā ar citām terapeitiskām metodēm, kas var ietvert kalcija kā piedevu, 1,25-dihidroksi D3 vitamīna vai kāda tā analoga lietošanu.

Konstatēts, ka sevelamērs piesaista žultsskābes in vitro un in vivo eksperimentālos dzīvnieku modeļos. Labi zināma metode holesterīna līmeņa pazemināšanai asinīs ir žultsskābju piesaistīšana ar jonu apmaiņas sveķiem. Sevelamēra klīniskajos pētījumos par 15-39% samazinājās gan kopējā holesterīna vidējās vērtības, gan ZBL holesterīna vidējās vērtības. Holesterīna koncentrācijas samazināšanos novēroja 2 nedēļas pēc ārstēšanas, un tā saglabājās ilgstošas ārstēšanas laikā. Triglicerīdu,

ABL holesterīna un albumīna koncentrācijas pēc ārstēšanas ar sevelamēru nemainījās.

Tā kā sevelamērs piesaista žultsskābes, tas var ietekmēt taukos šķīstošo vitamīnu, tādu kāA, D, E un K vitamīnu absorbciju.

Sevelamērs nesatur kalciju un samazina hiperkalciēmijas epizožu sastopamību salīdzinājumā ar pacientiem, kas lieto tikai fosfātus saistošus līdzekļus uz kalcija bāzes. Tika pierādīts, ka sevelamēra ietekme uz fosforu un kalciju saglabājas visu pētījuma laiku ar vienu gadu ilgu novērošanas periodu. Šī informācija iegūta no pētījumiem, kuros izmantots sevelamēra hidrohlorīds.

Sevelamēra karbonāta drošums un efektivitāte HNS pediatriskiem pacientiem ar hiperfosfatēmiju tika novērtēta 2 nedēļu daudzcentru, randomizētā, placebo kontrolētā, fiksētu devu perioda (FDP Fixed Dose Period) pētījumā, kam sekoja 6 mēnešu, vienas grupas, atklāts devu titrēšanas periods (DTP Dose Titration Period). Pētījumā tika randomizēts kopumā 101 pacients (no 6 līdz 18 gadiem ar ĶVL diapazonā no 0,8 m2 līdz 2,4 m2). 2 nedēļu FDP laikā četrdesmit deviņi (49) pacienti saņēma sevelamēra karbonātu un 51 saņēma placebo. Pēc tam 26 nedēļas DTP visi pacienti saņēma sevelamēra karbonātu. Pētījums sasniedza primāro mērķa kritēriju, kas nozīmē, ka sevelamēra karbonāts samazināja seruma fosfora koncentrāciju pēc mazāko kvadrātu metodes (MK) ar vidējo starpību -0,90 mg/dl, salīdzinot ar placebo, un sekundāros efektivitātes mērķa kritērijus. Pediatriskiem pacientiem ar hiperfosfatēmiju sekundāri HNS 2 nedēļu FDP laikā sevelamēra karbonāts ievērojami pazemināja fosfora līmeni serumā, salīdzinot ar placebo. Pediatriskiem pacientiem, kas 6 mēnešu atklātā DTP laikā saņēma sevelamēra karbonātu, atbildes reakcija saglabājās. 27% pediatrisko pacientu ārstēšanas beigās sasniedza savam vecumam atbilstošu seruma fosfora līmeni. Hemodialīzes un peritoneālās dialīzes grupās šie skaitļi bija attiecīgi 23% un 15%. ĶVL neietekmēja atbildes reakciju uz ārstēšanu 2 nedēļu FDP laikā, lai gan pretēji − atbildes reakcija netika novērota pediatriskiem pacientiem ar fosfora līmeni <7,0 mg/dl. Lielākā daļa ziņoto blakusparādību, kas saistītas vai iespējami saistītas ar sevelamēra karbonātu, pēc būtības bija kuņģa-zarnu trakta blakusparādības. Pētījuma laikā, izmantojot sevelamēra karbonātu, netika noteikti jauni riski vai drošuma signāli.

5.2. Farmakokinētiskās īpašības

Sevelamēra karbonātam nav veikti farmakokinētikas pētījumi. Sevelamēra hidrohlorīds, kas satur to pašu aktīvo daļu, ko sevelamēra karbonāts, neuzsūcas no kuņģa-zarnu trakta, kā apstiprināts absorbcijas pētījumā veseliem brīvprātīgajiem.

5.3. Preklīniskie dati par drošumu

Ne-klīniskajos standartpētījumos iegūtie dati par farmakoloģisko drošumu, atkārtotu devu toksicitāti vai genotoksicitāti neliecina par īpašu risku cilvēkam.

Pelēm (lietojot devas, kas nepārsniedz 9 g/kg/dienā) un žurkām (0,3, 1 vai 3 g/kg/dienā) tika veikti kancerogenitātes pētījumi ar iekšķīgi lietojamu sevelamēra hidrohlorīdu. Žurku tēviņiem lielās devas grupā (devas ekvivalents cilvēkam divas reizes pārsniedz maksimālo klīniskajos pētījumos lietoto devu– 14,4 g) novēroja urīnpūšļa pārejas epitēlija šūnu papillomu sastopamības palielināšanos. Pelēm nenovēroja audzēju sastopamības palielināšanos (devas ekvivalents cilvēkam 3 reizes pārsniedz maksimālo klīniskajos pētījumos lietoto devu).

In vitro zīdītāju citoģenētiskajā testā ar metabolo aktivāciju sevelamēra hidrohlorīds izraisīja statistiski būtisku strukturālo hromosomu aberāciju skaita pieaugumu. Sevelamēra hidrohlorīds neuzrādīja mutagēnu iedarbību Eimsa baktēriju mutācijas testā.

Žurkām un suņiem sevelamērs samazināja taukos šķīstošo D, E un K vitamīnu (koagulācijas faktori) un folskābes uzsūkšanos.

Žurku augļiem, kuru mātēm tika dotas vidēji lielas un lielas sevelamēra devas (devas ekvivalents cilvēkam mazāks nekā maksimālā klīniskajos pētījumos lietotā deva – 14,4 g), vairākās lokalizācijās novēroja nepietiekamu skeleta osifikāciju. Šī iedarbība var būt sekundāra D vitamīna trūkumam.

Grūsnām trušu mātītēm organoģenēzes laikā caur zondi ievadot sevelamēra hidrohlorīdu, lielās devas grupā palielinājās agrīnu resorbciju skaits (devas ekvivalents cilvēkam divas reizes lielāks nekā maksimālā klīniskajos pētījumos lietotā deva).

Sevelamēra hidrohlorīds neietekmēja žurku tēviņu vai mātīšu auglību iekšķīgas lietošanas pētījumā, kurā žurku mātītes ārstēšanu saņēma sākot ar 14 dienām pirms pārošanās un visu grūsnības laiku un tēviņi ārstēšanu saņēma 28 dienas pirms pārošanās. Lielākā deva šajā pētījumā bija 4,5 g/kg/dienā (cilvēka devas ekvivalents, kas 2 reizes pārsniedz maksimālo klīniskajos pētījumos lietoto devu

13 g/dienā, pamatojoties uz relatīvā ķermeņa virsmas laukuma salīdzinājumu).

6. FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1. Palīgvielu saraksts

Propilēnglikola algināts

Citrusaugļu krēma aromatizētājs

Nātrija hlorīds

Sukraloze

Dzeltenais dzelzs oksīds (E172)

6.2. Nesaderība

Nav piemērojama.

6.3. Uzglabāšanas laiks

3 gadi.

Sagatavotā suspensija jāizlieto 30 minūšu laikā pēc izšķīdināšanas.

6.4. Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

6.5. Iepakojuma veids un saturs

Paciņa no etilēnmetakrilskābes kopolimēra, poliestera, zema blīvuma polietilēna un alumīnija folijas slāņa, kas noslēgta, izmantojot karstumu.

Katra paciņa satur 2,4 g sevelamēra karbonāta. Katra kastīte satur 60 vai 90 paciņas.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

6.6. Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par rīkošanos

Pirms lietošanas vienas pulvera paciņas saturs jādisperģē 60 ml ūdens. Pulveris suspensijas pagatavošanai ir gaiši dzeltenā krāsā ar citrusaugļu aromātu.

Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

7. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Genzyme Europe B.V.

Gooimeer 10

1411 DD Naarden

Nīderlande

8.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURI

EU/1/14/952/002 60 paciņas

EU/1/14/952/003 90 paciņas

9. PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums: 2015. gada 15. janvāris

10. TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas