Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Signifor (pasireotide) – Lietošanas instrukcija - H01CB05

Updated on site: 10-Oct-2017

Zāļu nosaukumsSignifor
ATĶ kodsH01CB05
Vielapasireotide
RažotājsNovartis Europharm Limited

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Signifor 0,3 mg šķīdums injekcijām

Signifor 0,6 mg šķīdums injekcijām

Signifor 0,9 mg šķīdums injekcijām

Pasireotidum

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

-Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

-Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam, medmāsai vai farmaceitam.

-Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

-Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, medmāsu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1.Kas ir Signifor un kādam nolūkam tās lieto

2.Kas Jums jāzina pirms Signifor lietošanas

3.Kā lietot Signifor

4.Iespējamās blakusparādības

5.Kā uzglabāt Signifor

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

1.Kas ir Signifor un kādam nolūkam tās lieto

Signifor ir zāles, kas satur aktīvo vielu pasireotīdu. To lieto Kušinga slimības ārstēšanai pieaugušiem pacientiem, kuriem nevar veikt ķirurģisku iejaukšanos, vai arī kuriem ķirurģiska iejaukšanās nav izdevusies.

Kušinga slimību izraisa hipofīzes (dziedzeris, kas atrodas smadzenēs) palielināšanās, ko sauc par hipofīzes adenomu. Tas organismā izraisa pastiprinātu adrenokortikotropā hormona (AKTH) izdalīšanos, kas savukārt izraisa cita hormona, ko sauc par kortizolu, pastiprinātu izdalīšanos.

Cilvēka organisms dabiskā veidā ražo vielu, ko sauc par somatostatīnu, kurš bloķē noteiktu hormonu, tostarp AKTH, izdalīšanos. Pasireotīda darbība ir ļoti līdzīga somatostatīna darbībai. Tādējādi Signifor spēj bloķēt AKTH izdalīšanos, palīdzot regulēt kortizola pastiprināto izdalīšanos un atvieglojot Kušinga slimības simptomus.

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi par Signifor darbību vai kāpēc šīs zāles Jums ir izrakstītas, konsultējieties ar savu ārstu.

2.Kas Jums jāzina pirms Signifor lietošanas

Nelietojiet Signifor šādos gadījumos

-ja Jums ir alerģija pret pasireotīdu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu.

-ja Jums ir smagi aknu darbības traucējumi.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Signifor lietošanas konsultējieties ar ārstu, ja Jums šobrīd ir vai kādreiz ir bijušas šādas problēmas:

-cukura līmeņa asinīs traucējumi — pārāk augsts (kā cukura diabēta gadījumā) vai pārāk zems (hipoglikēmija);

-sirdsdarbības traucējumi, piemēram, nesen bijusi sirdslēkme, sastrēguma sirds mazspēja (sirds slimība, kad sirds nespēj apasiņot ķermeni) vai pēkšņas un spēcīgas sāpes krūšu kurvī, ko parasti izjūt kā spiedienu, smagumu, spiešanu un sāpes krūšu kurvī;

-sirdsdarbības ritma traucējumi, piemēram, neregulārs sirdsdarbības ritms vai patoloģiskas EKG izmaiņas, ko sauc par “QT intervāla pagarināšanos” vai “pagarinātu QT intervālu”;

-zems kālija vai magnija līmenis asinīs;

-žultsakmeņi.

Ārstēšanas laikā ar Signifor

-Signifor kontrolē pārmērīgu kortizola izdalīšanos. Šī kontrole var būt pārāk spēcīga un iespējams, ka Jūs jutīsiet pazīmes vai simptomus, kas saistīti ar kortizola trūkumu organismā, piemēram, izteikts vājums, nogurums, svara zudums, slikta dūša, vemšana vai zems asinsspiediens. Ja tas notiek, nekavējoties pastāstiet to savam ārstam.

-Signifor var izraisīt cukura līmeņa palielināšanos asinīs. Iespējams, ka Jūsu ārsts vēlēsies uzraudzīt Jūsu cukura līmeni asinīs un uzsākt ārstēšanu ar pretdiabēta zālēm vai koriģēt to lietošanu.

-Signifor var palēnināt sirdsdarbību. Iespējams, ka Jūsu ārsts vēlēsies uzraudzīt Jūsu sirdsdarbību, izmantojot ierīci, kas mēra sirds elektrisko aktivitāti (EKG vai elektrokardiogramma). Ja šobrīd lietojat zāles sirds slimības ārstēšanai, iespējams, ka ārstam ir jāveic šo zāļu devas koriģēšana.

-Ārsts var arī periodiski pārbaudīt Jūsu žultspūsli, aknu enzīmu un hipofīzes hormonu līmeni, jo šīs zāles tos visus ietekmē.

Bērni un pusaudži

Šīs zāles nedrīkst lietot bērni un pusaudži līdz 18 gadu vecumam, jo nav pieejami dati par zāļu lietošanu šai vecuma grupai.

Citas zāles un Signifor

Signifor var ietekmēt citu zāļu iedarbību. Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat vienlaikus ar Signifor, ieskaitot zāles, ko var iegādāties bez receptes, jo tādā gadījumā Jūsu ārstam vajadzēs rūpīgāk novērot Jūsu sirdsdarbību un mainīt Signifor vai citu zāļu devu. Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat, pēdējā laikā esat lietojis vai varētu lietot. It īpaši pastāstiet savam ārstam, ja lietojat:

-zāles, ko lieto neregulāras sirdsdarbības ārstēšanai, piemēram, dizopiramīdu, prokainamīdu, hinidīnu, sotalolu, dofetilīdu, ibutilīdu, amiodaronu vai dronedaronu;

-zāles bakteriālu infekciju ārstēšanai (perorāli: klaritromicīns un moksifloksiacīns; injekciju veidā: eritromicīns un pentamidīns);

-zāles sēnīšu infekciju ārstēšanai (ketokonazols, izņemot, ja tas ir šampūna formā);

-zāles noteiktu psihisku traucējumu ārstēšanai (hlorpromazīns, tioridazīns, flufenazīns, pimozīds, haloperidols, tiaprīds, amisulprīds, sertindols, metadons);

-zāles, ko lieto siena drudža un alerģiju ārstēšanai (terfenadīns, astemizols, mizolastīns);

-zāles, ko lieto malārijas profilaksei vai ārstēšanai (hlorokvīns, halofantrīns, lumefantrīns);

-zāles asinsspiediena kontrolei, piemēram:

beta blokatorus (metoprolols, karteolols, propranolols, sotalols)

kalcija kanālu blokatori (bepridils, verapamils, diltiazēms)

holīnesterāzes inhibitori (rivastigmīns, fizostigmīns);

-zāles elektrolītu līdzsvara kontrolei (kālijs, magniju) Jūsu organismā.

Sevišķi svarīgi ir pastāstīt par sekojošām zālēm:

-ciklosporīnu (lieto pēc orgānu transplantācijas, lai nomāktu imūnsistēmas darbību);

-zālēm, ko lieto, augsta cukura līmeņa asinīs (kā cukura diabēta gadījumā) vai zema cukura līmeņa asinīs (hipoglikēmija) ārstēšanai, piemēram:

insulīnu

metformīnu, liraglutīdu, vildagliptīnu, nateglinīdu (pretdiabēta zāles).

Grūtniecība, barošana ar krūti un fertilitāte

Pirms jebkuru zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

-Signifor nedrīkst lietot grūtniecības laikā, ja vien tas nav noteikti nepieciešams. Ja Jūs esat grūtniece vai domājat, ka ir iestājusies grūtniecība, noteikti pastāstiet to savam ārstam un pārrunājiet ar viņu, vai grūtniecības laikā Jūs varat lietot Signifor.

-Signifor lietošanas laikā Jūs nedrīkstat barot bērnu ar krūti. Nav zināms, vai Signifor izdalās mātes pienā.

-Ja Jūs esat seksuāli aktīva sieviete, ārstēšanās laikā Jums jālieto efektīva kontracepcijas metode. Pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu par kontracepcijas nepieciešamību.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Signifor var būt maza ietekme uz spēju vadīt transporta līdzekļus un apkalpot mehānismus, jo dažas nevēlamās blakusparādības, kas Jums var attīstīties Signifor lietošanas laikā, piemēram, galvassāpes un nogurums, var mazināt Jūsu spējas vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

Svarīga informācija par kādu no Signifor sastāvdaļām

Signifor satur mazāk par 1 mmol nātrija (23 mg) katrā devā, - būtībā tās ir “nātriju nesaturošs”.

3.Kā lietot Signifor

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam. Šīs zāles pieejamas ampulā, t.i. mazā stikla iepakojumā.

Cik daudz Signifor lietot

Ieteicamā deva ir viena Signifor 0,6 mg ampula divas reizes dienā. Signifor lietošana katru dienu vienā noteiktā laikā palīdzēs Jums atcerēsieties, kad šīs zāles ir jālieto. Kad būsiet uzsākuši ārstēšanu, ārsts var izlemt palielināt Jūsu Signifor devu līdz 0,9 mg vienā ampulā divas reizes dienā.

Gadījumā, ja rodas blakusparādības, ārsts uz kādu laiku var samazināt devu pa 0,3 mg vienā injekcijā.

Ja pirms Signifor terapijas uzsākšanas Jums ir konstatēta aknu slimība, Jūsu ārsts var uzsākt ārstēšanu ar vienu Signifor 0,3 mg devu ampulā divas reizes dienā.

Lai piemērotos ārsta izrakstītajai specifiskajai devai, Signifor pieejamas ampulās ar dažādu stiprumu (0,3 mg, 0,6 mg un 0,9 mg).

Jūsu ārsts regulāri pārbaudīs Jūsu atbildes reakciju uz ārstēšanu ar Signifor un noteiks, kāda deva

Jums ir atbilstošāka.

Kā lietot Signifor

Jūsu ārsts vai medmāsa sniegs Jums norādījums, kā pašam veikt Signifor injekciju. Izlasiet arī norādījumus lietošanas instrukcijas beigās. Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, sazinieties ar savu ārstu, medmāsu vai farmaceitu.

Signifor ir paredzēts subkutānai lietošanai. Tas nozīmē, ka zāles caur īsu adatu injicē taukaudos tieši zem ādas. Subkutānai injekcijai piemērotas vietas ir augšstilbi un vēders. Lai neradītu sāpes un ādas iekaisumu, katrai injekcijai izvēlieties citu injicēšanas vietu. Izvairieties veikt injekciju vietā, kas ir sāpīga vai kur ir iekaisusi āda.

Nelietojiet Signifor, ja pamanāt, ka šķīdums ir duļķains vai satur kādas daļiņas. Šķīdumam jābūt bez redzamām daļiņām, dzidram un bezkrāsainam.

Cik ilgi Signifor jālieto

Signifor jāturpina lietot tik ilgi, cik Jums to noteicis darīt Jūsu ārsts.

Ja esat lietojis Signifor vairāk nekā noteikts

Ja Signifor nejauši esat lietojis vairāk nekā ārsts Jums ir noteicis, nekavējoties sazinieties ar savu ārstu, medmāsu vai farmaceitu.

Ja esat aizmirsis lietot Signifor

Neinjicējiet dubultu Signifor devu, lai aizvietotu aizmirsto devu. Ja esat aizmirsis injicēt Signifor devu, vienkārši injicējiet nākošo devu paredzētajā laikā.

Ja pārtraucat lietot Signifor

Pārtraucot ārstēšanu ar Signifor, atkal var palielināties Jūsu kortizola līmenis asinīs un atgriezties iepriekšējie simptomi. Tāpēc nepārtrauciet Signifor lietošanu, ja vien to nav norādījis Jūsu ārsts.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam, medmāsai vai farmaceitam.

4.Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Dažas blakusparādības var būt nopietnas. Nekavējoties pastāstiet savam ārstam, ja Jums attīstās sekojošas blakusparādības:

Ļoti bieži (var attīstīties vairāk kā 1 cilvēkam no katriem 10 cilvēkiem)

-Cukura līmeņa izmaiņas asinīs. Jums var būt pastiprināta slāpju sajūta, pastiprināta urīna izdalīšanās, pastiprināta apetīte ar svara zaudēšanu, nogurums.

-Žultsakmeņi. Jums var būt pēkšņas muguras sāpes vai sāpes vēdera labajā pusē.

-Izteikts nogurums.

Bieži (var attīstīties ne vairāk kā 1 cilvēkam no katriem 10 cilvēkiem)

-Zems kortizola līmenis. Jums var būt izteikts vājums, nogurums, svara zudums, slikta dūša, vemšana un pazemināts asinsspiediens.

-Lēna sirdsdarbība.

-Pazemināts asinsspiediens. Jums var attīstīties reibonis, viegls reibonis un reibonis vai ģībšana pieceļoties stāvus.

Citas Signifor blakusparādības var būt:

Ļoti bieži (var attīstīties vairāk kā 1 cilvēkam no katriem 10 cilvēkiem)

-Caureja

-Slikta dūša

-Sāpes vēderā

-Sāpes injekcijas vietā

Bieži (var attīstīties ne vairāk kā 1 cilvēkam no katriem 10 cilvēkiem)

-Pagarināts QT intervāls (izmeklējumu laikā atklājama sirds elektrisko impulsu novirze)

-Apetītes zudums

-Vemšana

-Galvassāpes

-Matu izkrišana

-Nieze (pruritus)

-Muskuļu sāpes (mialģija)

-Locītavu sāpes (artralģija)

-Patoloģiski aknu darbības analīžu rezultāti

-Patoloģiski aizkuņģa dziedzera darbības analīžu rezultāti

-Patoloģiski asins koagulācijas rādītāji

Retāk (var attīstīties ne vairāk kā 1 cilvēkam no katriem 100 cilvēkiem)

-Samazināts sarkano asins šūnu līmenis asinīs (anēmija)

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, medmāsu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5.Kā uzglabāt Signifor

-Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

-Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz ampulas uzlīmes un kastītes pēc “EXP”/“Derīgs līdz”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

-Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

-Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Signifor satur

-Aktīvā viela ir pasireotīds.

Signifor 0,3 mg: Viena ampula ar 1 ml šķīduma satur 0,3 mg pasireotīda (pasireotīda diaspartāta veidā).

Signifor 0,6 mg: Viena ampula ar 1 ml šķīduma satur 0,6 mg pasireotīda (pasireotīda diaspartāta veidā).

Signifor 0,9 mg: Viena ampula ar 1 ml šķīduma satur 0,9 mg pasireotīda (pasireotīda diaspartāta veidā).

-Citas sastāvdaļas ir mannīts, vīnskābe, nātrija hidroksīds un ūdens injekcijām.

Signifor ārējais izskats un iepakojums

Signifor šķīdums injekcijām ir dzidrs, bezkrāsains šķīdums ampulā. Katrā ampulā ir 1 ml šķīduma injekcijām.

Signifor ir pieejams iepakojumos pa 6 ampulām vai vairāku kastīšu iepakojumos pa 18 (3 iepakojumi pa 6), 30 (5 iepakojumi pa 6) vai 60 (10 iepakojumi pa 6) ampulām.

Visi stiprumi un iepakojuma lielumi Jūsu valstī var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Lielbritānija

Ražotājs

Novartis Pharma GmbH

Roonstrasse 25

D-90429 Nirnberga

Vācija

Lai iegūtu papildus informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Novartis Pharma N.V.

Novartis Pharma Services Inc.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Tel: +370 5 269 16 50

България

Luxembourg/Luxemburg

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Pharma N.V.

Тел.: +359 2 489 98 28

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Česká republika

Magyarország

Novartis s.r.o.

Novartis Hungária Kft. Pharma

Tel: +420 225 775 111

Tel.: +36 1 457 65 00

Danmark

Malta

Novartis Healthcare A/S

Novartis Pharma Services Inc.

Tlf: +45 39 16 84 00

Tel: +356 2122 2872

Deutschland

Nederland

Novartis Pharma GmbH

Novartis Pharma B.V.

Tel: +49 911 273 0

Tel: +31 26 37 82 555

Eesti

Norge

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Norge AS

Tel: +372 66 30 810

Tlf: +47 23 05 20 00

Ελλάδα

Österreich

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

Novartis Pharma GmbH

Τηλ: +30 210 281 17 12

Tel: +43 1 86 6570

España

Polska

Novartis Farmacéutica, S.A.

Novartis Poland Sp. z o.o.

Tel: +34 93 306 42 00

Tel.: +48 22 375 4888

France

Portugal

Novartis Pharma S.A.S.

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

Tél: +33 1 55 47 66 00

Tel: +351 21 000 8600

Hrvatska

România

Novartis Hrvatska d.o.o.

Novartis Pharma Services Romania SRL

Tel. +385 1 6274 220

Tel: +40 21 31299 01

Ireland

Slovenija

Novartis Ireland Limited

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +353 1 260 12 55

Tel: +386 1 300 75 50

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

Novartis Slovakia s.r.o.

Sími: +354 535 7000

Tel: +421 2 5542 5439

Italia

Suomi/Finland

Novartis Farma S.p.A.

Novartis Finland Oy

Tel: +39 02 96 54 1

Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

Κύπρος

Sverige

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Sverige AB

Τηλ: +357 22 690 690

Tel: +46 8 732 32 00

Latvija

United Kingdom

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

Tel: +371 67 887 070

Tel: +44 1276 698370

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta

Citi informācijas avoti

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu. Tur ir arī saites uz citām tīmekļa vietnēm par retām slimībām un to ārstēšanu.

NORĀDĪJUMI PAR SIGNIFOR ŠĶĪDUMA INJEKCIJĀM LIETOŠANU

Šīs zāles pieejamas ampulā, t.i. mazā stikla iepakojumā. Signifor jālieto izmantojot sterilas vienreizlietojamās šļirces un injekciju adatas.

Jūsu ārsts vai medmāsa sniegs Jums norādījumus par Signifor ampulu lietošanu. Tomēr pirms ampulas lietošanas, lūdzu, uzmanīgi izlasiet turpmāko informāciju. Ja neesat drošs, ka varēsiet pats sev injicēt, vai ja Jums ir jautājumi, lūdziet palīgā ārstu vai medmāsu.

Injekciju var sagatavot izmantojot divas dažādas adatas, lai ievilktu un injicētu sķīdumu, vai nu vienu īsu tievu injekcijas adatu abām darbībām. Balstoties uz vietējo slimnīcu pieredzi, Jūsu ārsts vai medmāsa Jums ieteiks, kādu metodi izmantot. Lūdzu, sekojiet viņu norādījumiem.

Uzglabājiet Signifor ampulas atbilstoši uz kastītes minētajiem uzglabāšanas nosacījumiem.

Svarīga drošuma informācija

Uzmanību! Ampulas jāglabā bērniem nepieejamā vietā.

Kas man nepieciešams

Kas vajadzīgs, lai pats sev injicētu:

1.Viena Signifor ampula

2.Spirtā samitrināts tampons vai kas tamlīdzīgs

3.Viena sterila šļirce

4.Viena gara, resna, trula, sterila adata šķīduma ievilkšanai (Jūsu ārsts vai medmāsa Jums pateiks, vai tā Jums ir nepieciešama)

5.Viena īsa, tieva sterila adata

6.Aizverama atkritumu tvertne, kas piemērota asiem priekšmetiem

Injekcijas vieta

Injekcijas vieta ir vieta uz Jūsu ķermeņa, kuru izmantosiet zāļu injicēšanai. Signifor ir paredzēts subkutānai lietošanai. Tas nozīmē, ka zāles caur īsu adatu injicē taukaudos tieši zem ādas. Subkutānai injekcijai piemērotas vietas ir augšstilbi un vēders. Lai neradītu sāpes un ādas iekaisumu, katrai injekcijai izvēlieties citu injicēšanas vietu. Izvairieties veikt injekciju vietā, kas ir sāpīga vai kur ir iekaisusi āda.

Sagatavošanās

Kad esat gatavs injicēt pats sev, uzmanīgi ievērojiet zemāk aprakstītās darbības:

-Rūpīgi nomazgājiet rokas ar ziepēm un ūdeni.

-Katru reizi, kad veicat pašinjekciju, lietojiet jaunas vienreizlietojamās adatas un šļirces. Šļirces un injekciju adatas izmantojiet tikai vienu reizi. Nekad nedodiet citiem un neņemiet no citiem šļirces un adatas.

-Izņemiet ampulu no kastītes.

-Pārbaudiet ampulu. NELIETOJIET, ja tā ir bojāta vai šķidrums ir duļķains vai ar sīkām daļiņām. Visos šajos gadījumos atdodiet visu iepakojumu aptiekā.

Ieteicams, ka šķīdums pirms lietošanas ir istabas temperatūrā, lai mazinātu lokālu diskomfortu.

Ampulas jāatver tieši pirms lietošanas, un neizlietotā zāļu daļa jāiznīcina.

Pārbaudiet derīguma termiņu un devu

Pārbaudiet derīguma termiņu, kas ir uz ampulas uzlīmes (pēc “EXP”), kā arī Pārbaudiet, vai ampula satur to devu, kuru Jums izrakstījis ārsts.

NELIETOJIET, ja zālēm ir beidzies derīguma termiņš vai ir nepareiza deva. Abos gadījumos atdodiet visu iepakojumu aptiekā.

Kā veikt Signifor injekciju

1. darbība

Signifor šķīdums injekcijām ir iepildīts ampulā ar atlaužamu galu. Krāsainais punkts uz ampulas augšējās daļas apzīmē vietu, kur jānolauž ampulas augšdaļa. Pirms atverat ampulu, ar pirkstu viegli uzsitiet pa to, lai pārliecinātos, ka ampulas augšējā daļā nav šķidruma.

2. darbība

Ieteicamā procedūra: turiet ampulu vertikāli ar krāsaino punktu prom no Jums. Satveriet ampulas pamatni vienā rokā. Turot īkšķus kopā virs uz zem ampulas kakliņa, nolauziet ampulas augšdaļu sašaurinājuma vietā. Pēc ampulas atvēršanas novietojiet to vertikāli uz tīras, gludas virsmas.

3. darbība

Paņemiet sterilo šļirci un pievienojiet adatu pie šļirces. Ja Jums norādīts izmantot divas adatas, šobrīd Jums jāizmanto garā, resnā adata ar noapaļoto galu.

Pirms veicat 4. darbību, notīriet injekcijas vietu, kuru esat izvēlējies, ar spirtā samitrinātu tamponu.

4. darbība

Noņemiet uzmavu no adatas. Ielieciet adatu ampulā un velciet virzuli uz augšu tā, lai ievilktu šļircē visu ampulas saturu.

Ja Jums norādīts izmantot divas adatas, Jums tagad garā adata jāaizvieto ar īsāko adatu.

5. darbība

Turiet šļirci vienā rokā starp diviem pirkstiem, ar īkšķi uz virzuļa apakšdaļas. Lai atbrīvotos no gaisa burbuļiem šļircē, viegli uzsitiet pa to ar pirkstiem. Lai pārliecinātos, ka šļircē nav gaisa burbuļu, nospiediet virzuli, līdz adatas galā parādās pirmā pile. Raugieties, lai adatai nekas nepieskaras. Tagad Jūs esat gatavs injicēt.

6. darbība

Viegli saņemiet ādu injekcijas vietā, un, turot adatu aptuveni 45 grādu leņķī (kā parādīts attēlā), ieduriet adatu injekcijas vietā.

Viegli pavelciet aiz virzuļa, lai pārliecinātos, ka nav iedurts asinsvadā. Ja šļircē redzat asinis, pirmkārt izņemiet adatu ārā no ādas, pēc tam apmainiet adatu un ieduriet to citā injekcijas vietā.

7. darbība

Turot ādu saspiestu, lēnām spiediet virzuli uz leju tik tālu, cik ļauj tā kustība, līdz viss šķīdums ir injicēts. Turiet virzuli nospiestu un neizvelciet šļirci vēl

5 sekundes.

8. darbība

Lēnām atlaidiet saspiesto ādu un uzmanīgi izvelciet adatu. Adatai uzlieciet atpakaļ uzmavu.

9. darbība

Uzreiz pēc izmantošanas izlietoto šļirci un adatu izmetiet aizveramā atkritumu tvertnē, kas piemērota asiem priekšmetiem. Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Signifor 20 mg pulveris un šķīdinātājs injekciju suspensijas pagatavošanai Signifor 40 mg pulveris un šķīdinātājs injekciju suspensijas pagatavošanai Signifor 60 mg pulveris un šķīdinātājs injekciju suspensijas pagatavošanai

Pasireotidum

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

-Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

-Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam, medmāsai vai farmaceitam.

-Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

-Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, medmāsu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1.Kas ir Signifor un kādam nolūkam tās lieto

2.Kas Jums jāzina pirms Signifor lietošanas

3.Kā lietot Signifor

4.Iespējamās blakusparādības

5.Kā uzglabāt Signifor

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

1.Kas ir Signifor un kādam nolūkam tās lieto

Signifor ir zāles, kas satur aktīvo vielu pasireotīdu. To lieto akromegālijas ārstēšanai pieaugušajiem.

Akromegāliju izraisa audzēja forma, kas tiek saukta par hipofīzes adenomu un attīstās hipofīzē (tā atrodas smadzeņu pamatnē). Šī adenoma organismā izraisa audu, orgānu un kaulu augšanu kontrolējošo hormonu pārprodukciju, tādēļ palielinās kaulu un audu apjoms, īpaši rokās un kājās.

Signifor samazina šo hormonu veidošanos un, iespējams, arī adenomas lielumu. Tā šīs zāles mazina akromegālijas simptomus – galvassāpes, pastiprinātu svīšanu, roku un kāju nejutīgumu, noguruma sajūtu un locītavu sāpes.

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi par Signifor darbību vai kāpēc šīs zāles Jums ir izrakstītas, konsultējieties ar savu ārstu.

2. Kas Jums jāzina pirms Signifor lietošanas

Nelietojiet Signifor šādos gadījumos

-ja Jums ir alerģija pret pasireotīdu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu.

-ja Jums ir smagi aknu darbības traucējumi.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Signifor lietošanas konsultējieties ar ārstu, ja Jums šobrīd ir vai kādreiz ir bijušas šādas problēmas:

-cukura līmeņa asinīs traucējumi — pārāk augsts (kā cukura diabēta gadījumā) vai pārāk zems (hipoglikēmija);

-sirdsdarbības traucējumi, piemēram, nesen bijusi sirdslēkme, sastrēguma sirds mazspēja (sirds slimība, kad sirds nespēj apasiņot ķermeni) vai pēkšņas un spēcīgas sāpes krūšu kurvī, ko parasti izjūt kā spiedienu, smagumu, spiešanu un sāpes krūšu kurvī;

-sirdsdarbības ritma traucējumi, piemēram, neregulārs sirdsdarbības ritms vai patoloģiskas EKG izmaiņas, ko sauc par “QT intervāla pagarināšanos” vai “pagarinātu QT intervālu”;

-zems kālija vai magnija līmenis asinīs;

-žultsakmeņi;

-vai ja Jūs lietojat antikoagulantus (zāles asins recēšanas spējas samazināšanai), ārsts kontrolēs Jūsu asins koagulācijas parametrus un var pielāgot antikoagulanta devu.

Ārstēšanas laikā ar Signifor

-Signifor var izraisīt cukura līmeņa palielināšanos asinīs. Iespējams, ka Jūsu ārsts vēlēsies uzraudzīt Jūsu cukura līmeni asinīs un uzsākt ārstēšanu ar pretdiabēta zālēm vai koriģēt to lietošanu.

-Signifor kontrolē pārmērīgu kortizola izdalīšanos. Šī kontrole var būt pārāk spēcīga un iespējams, ka Jūs jutīsiet pazīmes vai simptomus, kas saistīti ar kortizola trūkumu organismā, piemēram, izteikts vājums, nogurums, svara zudums, slikta dūša, vemšana vai zems asinsspiediens. Ja tas notiek, nekavējoties pastāstiet to savam ārstam.

-Signifor var palēnināt sirdsdarbību. Iespējams, ka Jūsu ārsts vēlēsies uzraudzīt Jūsu sirdsdarbību, izmantojot ierīci, kas mēra sirds elektrisko aktivitāti (EKG vai elektrokardiogramma). Ja šobrīd lietojat zāles sirds slimības ārstēšanai, iespējams, ka ārstam ir jāveic šo zāļu devas koriģēšana.

-Ārsts var arī periodiski pārbaudīt Jūsu žultspūsli, aknu enzīmu un hipofīzes hormonu līmeni, jo šīs zāles tos visus ietekmē.

Bērni un pusaudži

Šīs zāles nedrīkst lietot bērni un pusaudži līdz 18 gadu vecumam, jo nav pieejami dati par zāļu lietošanu šai vecuma grupai.

Citas zāles un Signifor

Signifor var ietekmēt citu zāļu iedarbību. Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat vienlaikus ar Signifor, ieskaitot zāles, ko var iegādāties bez receptes, jo tādā gadījumā Jūsu ārstam vajadzēs rūpīgāk novērot Jūsu sirdsdarbību un mainīt Signifor vai citu zāļu devu. Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat, pēdējā laikā esat lietojis vai varētu lietot. It īpaši pastāstiet savam ārstam, ja lietojat:

-pēc orgānu transplantācijas izmantojamas zāles, kas samazina imūnsistēmas aktivitāti (ciklosporīnus);

-zāles, kas tiek lietotas pret paaugstinātu (diabēta gadījumā) vai pazeminātu cukura līmeni asinīs (hipoglikēmijas gadījumā), piemēram:

insulīnu;

metformīnu, liraglutīdu, vildagliptīnu vai nateglinīdu (pretdiabēta zāles).

-zāles, ko lieto neregulāras sirdsdarbības ārstēšanai, piemēram, dizopiramīdu, prokainamīdu, hinidīnu, sotalolu, dofetilīdu, ibutilīdu, amiodaronu vai dronedaronu;

-zāles bakteriālu infekciju ārstēšanai (perorāli: klaritromicīns un moksifloksiacīns; injekciju veidā: eritromicīns un pentamidīns);

-zāles sēnīšu infekciju ārstēšanai (ketokonazols, izņemot, ja tas ir šampūna formā);

-zāles noteiktu psihisku traucējumu ārstēšanai (hlorpromazīns, tioridazīns, flufenazīns, pimozīds, haloperidols, tiaprīds, amisulprīds, sertindols, metadons);

-zāles, ko lieto siena drudža un alerģiju ārstēšanai (terfenadīns, astemizols, mizolastīns);

-zāles, ko lieto malārijas profilaksei vai ārstēšanai (hlorokvīns, halofantrīns, lumefantrīns);

-zāles asinsspiediena kontrolei, piemēram:

beta blokatorus (metoprolols, karteolols, propranolols, sotalols)

kalcija kanālu blokatori (bepridils, verapamils, diltiazēms)

holīnesterāzes inhibitori (rivastigmīns, fizostigmīns);

-zāles elektrolītu līdzsvara kontrolei (kālijs, magniju) Jūsu organismā.

Grūtniecība, barošana ar krūti un fertilitāte

Pirms jebkuru zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

-Signifor nedrīkst lietot grūtniecības laikā, ja vien tas nav noteikti nepieciešams. Ja Jums iestājusies grūtniecība vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt iestājusies grūtniecība vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu.

-Ja barojat bērnu ar krūti, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu, jo nav zināms, vai Signifor izdalās mātes pienā.

-Ja Jūs esat seksuāli aktīva sieviete, ārstēšanās laikā Jums jālieto efektīva kontracepcijas metode. Pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu par kontracepcijas nepieciešamību.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Signifor var būt maza ietekme uz spēju vadīt transporta līdzekļus un apkalpot mehānismus, jo dažas nevēlamās blakusparādības, kas Jums var attīstīties Signifor lietošanas laikā, piemēram, galvassāpes, reibonis un nogurums var mazināt Jūsu spējas vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

Svarīga informācija par kādu no Signifor sastāvdaļām

Signifor satur mazāk par 1 mmol nātrija (23 mg) katrā devā, - būtībā tās ir “nātriju nesaturošs”.

3.Kā lietot Signifor

Šīs zāles Jums ievadīs apmācīts veselības aprūpes speciālists.

Cik daudz Signifor lietot

Ieteicamā Signifor deva ir 40 mg ik pēc četrām nedēļām. Kad būsiet uzsākuši ārstēšanu, ārsts var no jauna izvērtēt Jums nepieciešamo devu. Var tikt noteikts arī augšanas hormona un citu hormonu līmenis Jūsu asinīs.

Atkarībā no iegūtajiem rezultātiem un Jūsu pašsajūtas var būt jāmaina Signifor deva. Ar katras injekcijas palīdzību ievadītā deva var tikt samazināta līdz 20 mg vai tad, ja ārstēšana nav pietiekami iedarbīga, ārsts devu var palielināt līdz 60 mg.

Ja pirms Signifor terapijas uzsākšanas Jums ir konstatēta aknu slimība, Jūsu ārsts var uzsākt ārstēšanu ar 20 mg lielu devu.

Jūsu ārsts regulāri pārbaudīs Jūsu atbildes reakciju uz ārstēšanu ar Signifor un noteiks, kāda deva Jums ir atbilstošāka.

Kā lietot Signifor

Signifor injicēs Jūsu ārsts vai medmāsa. Ja Jums ir kādi jautājumi, sazinieties ar savu ārstu, medmāsu vai farmaceitu.

Signifor ir paredzēts intramuskulārām injekcijām. Tas nozīmē, ka šīs zāles caur adatu tiks injicētas Jūsu sēžamvietas muskuļos.

Cik ilgi Signifor jālieto

Ārstēšana ir ilgstoša, un ir iespējams, ka tā ilgs vairākus gadus. Ārsts regulāri kontrolēs Jūsu stāvokli, lai pārliecinātos, vai ārstēšanai ir vēlamā iedarbība. Jūsu ārstēšana tiks turpināta tik ilgi, cik ārsts to uzskatīs par nepieciešamu.

Ja pārtraucat lietot Signifor

Ja pārtrauksiet ārstēties ar Signifor, Jūsu simptomi var atjaunoties. Tādēļ nepārtrauciet Signifor lietošanu, ja vien to nav ieteicis Jūsu ārsts.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam, medmāsai vai farmaceitam.

4.Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Dažas blakusparādības var būt nopietnas. Nekavējoties pastāstiet savam ārstam, ja Jums attīstās sekojošas blakusparādības:

Ļoti bieži (var rasties vairāk nekā 1 no katriem 10 cilvēkiem)

-Augsts cukura līmenis asinīs. Jums var būt pastiprināta slāpju sajūta, pastiprināta urīna izdalīšanās, pastiprināta apetīte ar svara zaudēšanu, nogurums.

-Žultsakmeņi. Jums var būt pēkšņas muguras sāpes vai sāpes vēdera labajā pusē.

Bieži (var rasties ne vairāk kā 1 no katriem 10 cilvēkiem)

-Zems kortizola līmenis. Jums var būt izteikts vājums, nogurums, svara zudums, slikta dūša, vemšana un pazemināts asinsspiediens.

-Lēna sirdsdarbība.

-Pagarināts QT intervāls (izmeklējumu laikā atklājama sirds elektrisko impulsu novirze).

Citas Signifor blakusparādības var būt:

Ļoti bieži (var attīstīties vairāk kā 1 cilvēkam no katriem 10 cilvēkiem)

-Caureja.

Bieži (var attīstīties ne vairāk kā 1 cilvēkam no katriem 10 cilvēkiem)

-Sāpes vēderā

-Noguruma sajūta, nespēks un ādas bālums (samazināta eritrocītu skaita simptomi)

-Galvassāpes

-Vēdera pūšanās

-Slikta dūša

-Reibonis

-Sāpes, diskomforta sajūta, nieze un tūska injekcijas vietā

-Aknu darbības analīžu rezultātu izmaiņas

-Asinsanalīžu rezultātu novirzes (pazīmes, kas liecina par augstu kreatīnfosfokināzes, glikozētā hemoglobīna un alanīnaminotransferāzes līmeni asinīs)

-Matu izkrišana

Retāk (var attīstīties ne vairāk kā 1 cilvēkam no katriem 100 cilvēkiem)

-Aizkuņģa dziedzera darbības izmaiņas (paaugstināts amilāzes līmenis), kas atklātas veicot asins analīzes

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, medmāsu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5.Kā uzglabāt Signifor

-Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

-Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes, flakona un pilnšļirces pēc „Derīgs līdz” vai “EXP”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

-Uzglabāt ledusskapī (2°C–8°C). Nesasaldēt.

-Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Signifor satur

-Aktīvā viela ir pasireotīds.

Signifor 20 mg: katrs flakons satur 20 mg pasireotīda (pasireotīda pamoāta veidā).

Signifor 40 mg: katrs flakons satur 40 mg pasireotīda (pasireotīda pamoāta veidā).

Signifor 60 mg: katrs flakons satur 60 mg pasireotīda (pasireotīda pamoāta veidā).

-Citas sastāvdaļas ir:

-Pulvera sastāvā: poli-(D,L-laktīda-koglikolīds) (attiecībā 50–60:40–50) un poli-(D,L- laktīda-koglikolīds) (attiecībā 50:50).

-Šķīdinātāja sastāvā: karmelozes nātrija sāls, mannīts, poloksamērs 188 un ūdens injekcijām.

Signifor ārējais izskats un iepakojums

Signifor pulveris ir gaiši dzeltens vai iedzeltens pulveris flakonā. Šķīdinātājs ir caurspīdīgs bezkrāsains, gaiši dzeltens vai gaiši brūns šķīdums pilnšļircē.

Signifor 20 mg ir pieejams atsevišķos iepakojumos ar vienu flakonu ar pulveri, kas satur 20 mg pasireotīda, un vienu pilnšļirci ar 2 ml šķīdinātāja.

Signifor 40 mg ir pieejams atsevišķos iepakojumos ar vienu flakonu ar pulveri, kas satur 40 mg pasireotīda, un vienu pilnšļirci ar 2 ml šķīdinātāja.

Signifor 60 mg ir pieejams atsevišķos iepakojumos ar vienu flakonu ar pulveri, kas satur 60 mg pasireotīda, un vienu pilnšļirci ar 2 ml šķīdinātāja.

Katrā atsevišķajā iepakojumā ir flakons un pilnšļirce noslēgtā blistera tipa oblātā kopā ar vienu flakona adapteru un vienu droši izmantojamu injekcijas adatu.

Signifor 40 mg un Signifor 60 mg ir pieejams arī vairāku kastīšu iepakojumos, kas satur 3 starpiepakojumus.

Visi stiprumi un iepakojuma lielumi Jūsu valstī var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Lielbritānija

Ražotājs

Novartis Pharma GmbH

Roonstrasse 25

D-90429 Nirnberga

Vācija

Lai iegūtu papildus informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Novartis Pharma N.V.

Novartis Pharma Services Inc.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Tel: +370 5 269 16 50

България

Luxembourg/Luxemburg

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Pharma N.V.

Тел.: +359 2 489 98 28

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Česká republika

Magyarország

Novartis s.r.o.

Novartis Hungária Kft. Pharma

Tel: +420 225 775 111

Tel.: +36 1 457 65 00

Danmark

Malta

Novartis Healthcare A/S

Novartis Pharma Services Inc.

Tlf: +45 39 16 84 00

Tel: +356 2122 2872

Deutschland

Nederland

Novartis Pharma GmbH

Novartis Pharma B.V.

Tel: +49 911 273 0

Tel: +31 26 37 82 555

Eesti

Norge

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Norge AS

Tel: +372 66 30 810

Tlf: +47 23 05 20 00

Ελλάδα

Österreich

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

Novartis Pharma GmbH

Τηλ: +30 210 281 17 12

Tel: +43 1 86 6570

España

Polska

Novartis Farmacéutica, S.A.

Novartis Poland Sp. z o.o.

Tel: +34 93 306 42 00

Tel.: +48 22 375 4888

France

Portugal

Novartis Pharma S.A.S.

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

Tél: +33 1 55 47 66 00

Tel: +351 21 000 8600

Hrvatska

România

Novartis Hrvatska d.o.o.

Novartis Pharma Services Romania SRL

Tel. +385 1 6274 220

Tel: +40 21 31299 01

Ireland

Slovenija

Novartis Ireland Limited

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +353 1 260 12 55

Tel: +386 1 300 75 50

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

Novartis Slovakia s.r.o.

Sími: +354 535 7000

Tel: +421 2 5542 5439

Italia

Suomi/Finland

Novartis Farma S.p.A.

Novartis Finland Oy

Tel: +39 02 96 54 1

Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

Κύπρος

Sverige

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Sverige AB

Τηλ: +357 22 690 690

Tel: +46 8 732 32 00

Latvija

United Kingdom

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

Tel: +371 67 887 070

Tel: +44 1276 698370

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta

Citi informācijas avoti

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu. Tur ir arī saites uz citām tīmekļa vietnēm par retām slimībām un to ārstēšanu.

Tālāk sniegtā informācija paredzēta tikai veselības aprūpes speciālistiem.

NORĀDĪJUMI PAR TO, KĀ LIETOT SIGNIFOR PULVERI UN ŠĶĪDINĀTĀJU INJEKCIJU SUSPENSIJAS PAGATAVOŠANAI

TIKAI DZIĻAI INTRAMUSKULĀRAI INJEKCIJAI.

UZMANĪBU!

Signifor sagatavošanai ir divi kritiski svarīgi posmi. To neievērošanas dēļ var neizdoties pareizi izdarīt injekciju.

Injekcijas komplektam jāsasilst līdz istabas temperatūrai. Izņemiet injekcijas komplektu no ledusskapja un pirms sagatavošanas to vismaz uz 30 minūtēm, bet ne ilgāk kā 24 stundas atstājiet istabas temperatūrā.

Pēc šķīdinātāja pievienošanas vismaz 30 sekundes uzmanīgi pakratiet flakonu, līdz izveidojas viendabīga suspensija.

Injekcijas komplektā ir:

a)viens flakons ar pulveri;

b)viena pilnšļirce ar šķīdinātāju;

c)viens flakona adapters zāļu sagatavošanai;

d)viena droši izmantojama injekcijas adata (20G x 1.5″).

Rūpīgi ievērojiet tālāk sniegtos norādījumus, lai pirms dziļas intramuskulāras injekcijas pareizi sagatavotu Signifor pulveri un šķīdinātāju injekciju suspensijas pagatavošanai.

Signifor suspensiju ir atļauts sagatavot tikai tieši pirms ievadīšanas.

To drīkst ievadīt tikai apmācīts veselības aprūpes speciālists.

1. darbība

 

 

Izņemiet Signifor injekcijas komplektu no

 

 

ledusskapja.

 

 

UZMANĪBU! Sagatavošana obligāti jāsāk

 

tikai pēc tam, kad injekcijas komplekts ir

 

sasilis līdz istabas temperatūrai. Pirms

 

sagatavošanas vismaz uz 30 minūtēm, bet ne

min

 

ilgāk kā 24 stundas atstājiet komplektu istabas

 

temperatūrā.

 

 

 

 

Piebilde. Ja injekcijas komplekts 24 stundu laikā

 

 

nav izlietots, to var likt atpakaļ ledusskapī.

 

 

 

 

 

2. darbība

 

 

Noņemiet flakona plastmasas vāciņu un ar spirta

 

 

tamponu notīriet flakona gumijas aizbāzni.

 

 

Noņemiet flakona adaptera iepakojuma aizsargplēvi, bet NEIZŅEMIET flakona adapteru no iepakojuma.

Turot flakona adaptera iepakojumu, novietojiet flakona adapteru virs flakona augšdaļas un līdz galam spiediet adapteru uz leju, līdz tas nonāk savā vietā un ir dzirdams “klikšķis”.

Noņemiet flakona adaptera iepakojumu, to taisnā virzienā paceļot uz augšu, kā redzams attēlā.

3. darbība

Noņemiet šķīdinātāja pilnšļirces vāciņu un pieskrūvējiet šļirci pie flakona adaptera.

Lēni piespiediet virzuli līdz galam, lai flakonā ievadītu visu šķīdinātāju.

4. darbība

UZMANĪBU! Turot virzuli nospiestu, vismaz 30 sekundes uzmanīgi pakratiet flakonu, lai pulveris pilnībā suspendētos. Ja pulveris nav pilnībā suspendējies, vēlreiz 30 sekundes uzmanīgi pakratiet flakonu.

5. darbība

Pavērsiet šļirci ar augšdaļu uz leju, lēni velciet virzuli atpakaļ un ievelciet šļircē visu flakona saturu.

Atskrūvējiet šļirci no flakona adaptera.

6. darbība

Pieskrūvējiet pie šļirces droši izmantojamo injekcijas adatu.

Pavelkot taisnā virzienā, noņemiet adatas aizsargu. Lai nepieļautu suspensijas nogulsnēšanos, varat uzmanīgi pakratīt šļirci, lai uzturētu suspensijas viendabīgumu. Viegli piesitiet pie šļirces, lai no tās izvadītu visus redzamos burbulīšus. Tagad sagatavotais Signifor gatavs tūlītējai ievadīšanai.

7. darbība

 

 

Signifor jāievada dziļas intramuskulāras

 

 

injekcijas veidā.

 

 

Sagatavojiet injekcijas vietu, to notīrot ar spirta

 

 

tamponu.

 

 

90° leņķī ieduriet visu adatu sēžamvietas kreisās

 

 

vai labās puses muskulī.

leņķis

 

Lēni atvelciet virzuli, lai pārbaudītu, vai neesat

 

 

 

iedūris asinsvadā (ja esat iedūris asinsvadā, ir

 

 

jāmaina injekcijas vieta).

 

 

Lēni spiediet virzuli, līdz šļirce ir iztukšota.

Injekcijas vietas

 

Izņemiet šļirci no injekcijas vietas un aktivizējiet

 

 

 

drošības aizsargu (kā parādīts

8. darbības

 

 

zīmējumā).

 

 

8. darbība

 

 

Aktivizējiet adatas aizsargu ar vienu vai otru

 

 

parādīto metodi:

 

 

-

drošības aizsarga izliekto daļu vai nu

 

 

 

piespiediet pie cietas virsmas (A attēls);

 

 

 

vai

 

 

-

ar pirkstu paspiediet izliekumu uz priekšu

 

 

(B attēls).

Pareizu aktivizēšanu apstiprina dzirdams “klikšķis”.

Nekavējoties izmetiet šļirci asiem priekšmetiem paredzētā traukā.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas