Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sildenafil Teva (sildenafil) – Lietošanas instrukcija - G04BE03

Updated on site: 10-Oct-2017

Zāļu nosaukumsSildenafil Teva
ATĶ kodsG04BE03
Vielasildenafil
RažotājsTeva B.V.  

Lietošanas instrukcija: informācija pacientam

Sildenafil Teva 25 mg apvalkotās tabletes

Sildenafil

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai.

Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt

1.Kas ir Sildenafil Teva un kādam nolūkam to lieto

2.Kas Jums jāzina pirms Sildenafil Teva lietošanas

3.Kā lietot Sildenafil Teva

4.Iespējamās blakusparādības

5.Kā uzglabāt Sildenafil Teva

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

1.Kas ir Sildenafil Teva un kādam nolūkam to lieto

Sildenafil Teva satur aktīvo vielu sildenafilu, kas pieder pie zāļu grupas, ko sauc par 5. tipa fosfodiesterāzes (PDE5) inhibitoriem. Tas atslābina dzimumlocekļa asinsvadus, ļaujot tajā ieplūst asinīm brīdī, kad Jums rodas seksuāls uzbudinājums. Sildenafil Teva palīdzēs Jums panākt erekciju vienīgi tad, ja būs seksuāls stimuls.

Sildenafil Teva paredzēts pieaugušiem vīriešiem erektilās funkcijas traucējumu, dažkārt zināmas kā impotence, ārstēšanai. Tas ir stāvoklis, kad dzimumloceklis nepiebriest vai nekļūst pietiekami stingrs, un tādēļ vīrietis nespēj veikt dzimumaktu.

2. Kas Jums jāzina pirms Sildenafil Teva lietošanas

Nelietojiet Sildenafil Teva šādos gadījumos

Ja Jums ir alerģija pret sildenafilu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu.

Ja Jūs lietojat zāles, ko sauc par nitrātiem, šāda kombinācija var radīt bīstamu asinsspiediena pazemināšanos. Pastāstiet ārstam, ja Jūs lietojat kādas no šīm zālēm, kuras bieži lieto stenokardijas ārstēšanai (vai „sāpēm krūtīs”). Ja Jūs neesat pārliecināts, jautājiet savam ārstam vai farmaceitam.

Ja Jūs lietojat jebkādas zāles, kas zināmas kā slāpekļa oksīda donori, piemēram, amilnitrītu (mēdz izmantot seksuālās baudas pastiprināšanai), jo šāda kombinācija var arī radīt bīstamu asinsspiediena pazemināšanos.

Ja Jūs lietojat riociguatu. Šīs zāles lieto pulmonālās arteriālās hipertensijas (t.i., augsta asinsspiediena plaušās) un hroniskās tromboemboliskās pulmonārās hipertensijas (t.i., asins trombu radīta augsta asinsspiediena plaušās) ārstēšanai. Ir pierādīts, ka FDE-5 inhibitori, tajā skaitā sildenafils, palielina šo zāļu hipotensīvo iedarbību. Ja Jūs lietojat riociguatu vai neesat pārliecināts, kā to lietot, jautājiet to savam ārstam.

Ja Jums ir smaga sirds vai aknu slimība.

Ja Jums nesen bijis insults vai sirdslēkme, vai Jums ir zems asinsspiediens.

Ja Jums ir noteikta reta iedzimta acu slimība (kā pigmentozais retinīts).

Ja Jums nearterītiskas priekšējās išēmiskās optiskās neiropātijas (NPION) dēļ jebkad ir bijis redzes zudums.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Sildenafil Teva lietošanas konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu

Ja Jūs slimojat ar sirpjveida šūnu anēmiju (sarkano asins ķermenīšu anomālija), leikozi (asins šūnu vēzis), multiplo mielomu (kaulu smadzeņu vēzis).

ja Jums ir dzimumlocekļa deformācija vai Peirona slimība.

Ja Jums ir sirds slimība. Ārstam vajadzētu rūpīgi pārbaudīt, vai Jūsu sirds var izturēt papildus slodzi seksa laikā.

Ja Jums ir kuņģa čūla vai asinsreces traucējumi (piemēram, hemofīlija).

Ja Jums ir pēkšņa redzes pasliktināšanās vai zudums, pārtrauciet lietot Sildenafil Teva un nekavējoties konsultējieties ar ārstu.

Sildenafil Teva nedrīkst lietot vienlaikus ar jebkādu citu perorālu vai lokālu līdzekli erektilās disfunkcijas ārstēšanai.

Sildenafil Teva nedrīkst lietot vienlaikus ar plaušu arteriālās hipertensijas (PAH) ārstēšanā izmantotajām zālēm, kas satur sildenafilu, vai kādu citu PDE5 inhibitoru.

Nelietojiet Sildenafil Teva, Ja Jums nav erektilās disfunkcijas.

Nelietojiet Sildenafil Teva, ja esat sieviete.

Īpaši apsvērumi attiecībā uz pacientiem ar nieru vai aknu slimību

Pastāstiet savam ārstam, ja Jums ir nieru vai aknu slimības. Jūsu ārsts var nolemt samazināt Jums zāļu devu.

Bērni un pusaudži

Sildenafil Teva nedrīkst lietot cilvēkiem, jaunākiem par 18 gadiem.

Citas zāles un Sildenafil Teva

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot.

Sildenafil Teva var mijiedarboties ar citām zālēm, īpaši tām, kuras lieto sāpju novēršanai krūtīs. Ja Jūs nokļūstat situācijā, kad Jums nepieciešama neatliekama medicīniskā palīdzība, pastāstiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai, ka esat lietojis Sildenafil Teva un kad esat lietojis. Nelietojiet Sildenafil Teva kopā ar citām zālēm, ja ārsts nav apstiprinājis, ka to drīkst darīt.

Jūs nedrīkstat lietot Sildenafil Teva, ja Jūs lietojat zāles, ko sauc par nitrātiem, jo šo zāļu kombinācija var radīt bīstamu asinsspiediena pazemināšanos. Vienmēr pastāstiet savam ārstam, farmaceitam vai medmāsai, ja Jūs lietojat kādas no šīm zālēm, kuras bieži lieto stenokardijas („sāpes krūtīs”) ārstēšanai.

Jūs nedrīkstat lietot Sildenafil Teva, ja Jūs lietojat jebkādas zāles, kas zināmas kā slāpekļa oksīda donori, piemēram, amilnitrīts (mēdz izmantot seksuālās baudas pastiprināšanai). Šāda zāļu kombinācija var radīt bīstamu asinsspiediena pazemināšanos.

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam, ja lietojat riociguatu.

Ja Jūs lietojat zāles, kas zināmas kā proteāzes inhibitori, piemēram, HIV ārstēšanai, ārsts var Jums sākumā nozīmēt vismazāko Sildenafil Teva devu (25 mg).

Dažiem pacientiem, kas lieto alfa-blokatorus, lai ārstētu augstu asinsspiedienu vai problēmas, kas saistītas ar palielinātu prostatu, stāvot var rasties reibonis vai viegls apskurbums. Tas rodas asinsspiediena pazemināšanās dēļ, strauji pieceļoties kājās vai apsēžoties. Šādus simptomus novērojuši

daži pacienti, kas lietojuši Sildenafil Teva kopā ar alfa-blokatoriem. Vislielākā simptomu iespējamība ir pirmo 4 stundu laikā pēc Sildenafil Teva lietošanas. Lai samazinātu šo simptomu rašanās iespējamību, pirms Sildenafil Teva lietošanas sākuma Jums regulāri jālieto pastāvīga alfa-blokatora dienas deva. Jūsu ārsts var Jums sākumā nozīmēt zemāko Sildenafil Teva devu (25 mg).

Sildenafil Teva kopā ar uzturu, dzērienu un alkoholu

Sildenafil Teva var lietot kopā ar uzturu vai bez. Tomēr Sildenafil Teva varētu sākt iedarboties vēlāk, ja esat lietojis to kopā ar smagu maltīti.

Alkohols erekcijas spēju var uz laiku pavājināt. Lai no zālēm gūtu maksimālo efektu, pirms Sildenafil Teva lietošanas nav ieteicams lietot pārmērīgi daudz alkohola.

Grūtniecība, barošana ar krūti un fertilitāte

Sildenafil Teva nav paredzēts lietošanai sievietēm.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Sildenafil Teva var izraisīt reiboni un ietekmēt redzi. Pirms transportlīdzekļu vadīšanas vai mehānismu apkalpošanas, Jums jānovērtē sava reakcija uz Sildenafil Teva.

3.Kā lietot Sildenafil Teva

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts vai farmaceits Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam. Ieteicamā sākuma deva ir 50 mg.

Jūs nedrīkstat lietot Sildenafil Teva biežāk kā vienu reizi dienā.

Nelietojiet Sildenafil Teva apvalkotās tabletes kombinācijā ar sildenafilu saturošām mutē disperģējamajām tabletēm.

Sildenafil Teva jālieto aptuveni 1 stundu pirms ieplānotā dzimumakta. Norijiet tableti veselu, uzdzerot glāzi ūdens.

Ja jūtat, ka Sildenafil Teva iedarbība ir par stipru vai par vāju, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Sildenafil Teva palīdzēs sasniegt erekciju vienīgi tad, ja būs seksuāls stimuls. Laika periods, pēc kura Sildenafil Teva sāk iedarboties, dažādiem cilvēkiem ir atšķirīgs, taču parasti tas ir no pusstundas līdz vienai stundai. Sildenafil Teva var iedarboties vēlāk, ja to lietosiet kopā ar bagātīgu maltīti.

Ja Sildenafil Teva nepalīdz sasniegt erekciju vai tā nav pietiekama, lai pabeigtu dzimumaktu, Jums jākonsultējas ar savu ārstu.

Ja esat lietojis Sildenafil Teva vairāk nekā noteikts

Jums var rasties vairāk blakusparādību un tās būs izteiktākas. Devas palielināšana virs 100 mg iedarbību nepastiprina.

Jūs nedrīkstat lietot vairāk tabletes, kā ieteicis ārsts.

Sazinieties ar savu ārstu, ja esat lietojis vairāk tablešu nekā ieteikts.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet savam ārstam vai farmaceitam.

4.Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas. Blakusparādības ziņotas saistībā ar Sildenafil Teva lietošanu, parasti ir vieglas vai mērenas un īslaicīgas.

Ja Jums ir kāda no tālāk minētajām nopietnajām blakusparādībām, nekavējoties pārtrauciet Sildenafil Teva lietošanu un meklējiet medicīnisku palīdzību:

Alerģiska reakcija – rodas retāk (novēro ne vairāk kā 1 no katriem 100 pacientiem)

Simptomi ir pēkšņs balss aizsmakums, apgrūtināta elpošana vai reibonis, plakstiņu, sejas, lūpu vai rīkles pietūkums.

Sāpes krūtīs – rodas retāk

Ja tās rodas dzimumakta laikā vai pēc tā:

-apsēdieties pussēdus pozīcijā un centieties atslābināties;

-nelietojiet nitrātus, lai ārstētu sāpes krūtīs.

Ilgstoša un dažkārt arī sāpīga erekcija – rodas reti (novēro ne vairāk kā 1 no katriem 1000 pacientiem)

Ja Jums ir erekcija, kas ilgst vairāk par 4 stundām, Jums nekavējoties jāsazinās ar ārstu.

Pēkšņa redzes pasliktināšanās vai zudums – rodas reti

Nopietnas ādas reakcijas – rodas reti

Iespējamie simptomi ir stipra ādas lobīšanās un tūska, pūslīšu veidošanās mutē, uz dzimumorgāniem un ap acīm, drudzis.

Krampji vai to lēkmes – rodas reti

Citas blakusparādības

Ļoti bieži (novēro vairāk nekā 1 pacientam no 10): galvassāpes

Bieži (novēro ne vairāk kā 1 no 10 pacientiem): slikta dūša, sejas pietvīkums, karstuma viļņi (viens no simptomiem – pēkšņa karstuma sajūta ķermeņa augšdaļā), gremošanas traucējumi, krāsu piejaukšanās attēlam, redzes miglošanās, redzes traucējumi, aizlikts deguns un reibonis.

Retāk (novēro ne vairāk kā 1 no 100 pacientiem): vemšana, izsitumi uz ādas, acs kairinājums, apsarkušas/sarkanas acis, sāpes acīs, gaismas zibšņi, redzes spilgtuma pastiprināšanās, jutība pret gaismu, acu asarošana, sirdsklauves, paātrināta sirdsdarbība, augsts asinsspiediens, zems asinsspiediens, muskuļu sāpes, miegainība, samazināta taustes sajūta, reibonis, zvanīšana ausīs, sausums mutē, deguna blakusdobumu aizlikums, deguna gļotādas iekaisums (simptomi ir izdalījumi no deguna, šķavas un deguna aizlikums), sāpes vēdera augšdaļā, kuņģa-barības vada atviļņa slimība (viens no simptomiem ir dedzināšana aiz krūškaula), asinis urīnā, sāpes rokās vai kājās, deguna asiņošana, karstuma sajūta un noguruma sajūta.

Reti (novēro ne vairāk kā 1 no 1000 pacientiem): ģībonis, insults, sirdslēkme, neregulāra sirdsdarbība, īslaicīga dažu smadzeņu daļu apasiņošanas samazināšanās, spiediena sajūta rīklē, mutes nejutīgums, asiņošana acs mugurējās daļās, redzes dubultošanās, redzes asuma samazināšanās, patoloģiskas sajūtas acī, acu vai plakstiņu tūska, sīku punktiņu vai plankumu ņirbēšana redzeslaukā, oreols ap gaismas avotiem, acu zīlīšu paplašināšanās, acu baltumu krāsas pārmaiņas, dzimumlocekļa asiņošana, asinis sēklas šķidrumā, deguna gļotādas sausums, deguna iekšējās daļas tūska, uzbudināmības sajūta un pēkšņa dzirdes pasliktināšanās vai zudums.

Pēcreģistrācijas periodā retos gadījumos ir ziņots par nestabilu stenokardiju (sirds patoloģijas forma) un pēkšņas nāves gadījumiem. Jāpiebilst, ka lielākajai daļai vīriešu (bet ne visiem), kam bijušas šīs

blakusparādības, pirms šo zāļu lietošanas ir bijušas sirds patoloģijas. Nav iespējams noteikt, vai šie gadījumi ir tieši saistīti ar sildenafila lietošanu.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5.Kā uzglabāt Sildenafil Teva

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz blistera un kastītes pēc „Derīgs līdz:”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no mitruma.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Sildenafil Teva satur

Aktīvā viela ir sildenafils. Katra tablete satur 25 mg sildenafila (citrāta sāls veidā).

Citas sastāvdaļas ir:

Tabletes kodols: mikrokristāliskā celuloze, kalcija hidrogēnfosfāts, bezūdens, kroskarmelozes nātrijs, magnija stearāts.

Tabletes apvalks: polivinilspirts, titāna dioksīds (E171), makrogols 3350 un talks.

Sildenafil Teva ārējais izskats un iepakojums

Sildenafil Teva 25 mg ir baltas, ovālas formas apvalkotās tabletes, vienā pusē ar gravējumu ’S 25’, otra puse gluda.

Sildenafil Teva ir pieejams blistera iepakojumos pa 2, 4, 8 un 12 tabletēm un perforētā vienas devas blisterī, kas satur 10 x 1 tableti.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Teva B.V.

Swensweg 5 2031GA Haarlem Nīderlande

Ražotājs

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company Pallagi út 13

4042 Debrecen Ungārija

TEVA UK Ltd

Brampton Road, Hampden Park, Eastbourne

East Sussex, BN22 9AG

Lielbritānija

Teva Pharma,S.L.U.

Polígono Industrial Malpìca, calle C,no.4 50016 Zaragoza

Spānija

Teva Operations Poland Sp.z.o.o. ul.Mogilska 80, 31- 546, Krakow, Polija

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG

UAB “Sicor Biotech”

Tel/Tél: +32 3 820 73 73

Tel: +370 5 266 02 03

България

Luxembourg/Luxemburg

Тева Фармасютикълс България ЕООД

ratiopharm GmbH

Teл: +359 2 489 95 82

Allemagne/Deutschland

 

Tél: +49 731 402 02

Česká republika

Magyarország

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

Teva Gyógyszergyár Zrt

Tel: +420 251 007 111

Tel.: +36 1 288 64 00

Danmark

Malta

Teva Denmark A/S

Teva Pharmaceuticals Ireland

Tlf: +45 44 98 55 11

L-Irlanda

 

Tel: +353 51 321740

Deutschland

Nederland

TEVA GmbH

Teva Nederland B.V.

Tel: (49) 731 402 08

Tel: +31 (0) 800 0228400

Eesti

Norge

Teva Eesti esindus UAB Sicor Biotech

Teva Norway AS

Eesti filiaal

Tlf: (47) 66 77 55 90

Tel: +372 661 0801

 

Ελλάδα

Österreich

Teva Ελλάς Α.Ε.

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH

Τηλ: +30 210 72 79 099

Tel: +43 1 97 007

España

Polska

Teva Pharma, S.L.U

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Tél: +(34) 91 387 32 80

Tel.: +(48) 22 345 93 00

France

Portugal

Teva Santé

Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos Lda

 

Tél: +(33) 1 55 91 78 00

Tel: (351) 21424 80 00

Hrvatska

România

Pliva Hrvatska d.o.o.

Teva Pharmaceuticals S.R.L

Tel:+ 385 1 37 20 000

Tel: +4021 230 65 24

Ireland

Slovenija

Teva Pharmaceuticals Ireland

Pliva Ljubljana d.o.o.

Tel: +353 (0)51 321740

Tel: +386 1 58 90 390

Ísland

Slovenská republika

ratiopharm Oy

Teva Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Finnland

Tel: +(421) 2 5726 7911

Puh/Tel: +358 9 180 5900

 

Italia

Suomi/Finland

Teva Italia S.r.l.

ratiopharm Oy

Tel: +(39) 0289179805

Puh/Tel: +358 9 180 5900

Κύπρος

Sverige

Teva Ελλάς Α.Ε.

Teva Sweden AB

Ελλάδα

Tel: +(46) 42 12 11 00

Τηλ: +30 210 72 79 099

 

Latvija

United Kingdom

UAB Sicor Biotech filiāle Latvijā

Teva UK Limited

Tel: +371 67 323 666

Tel: +(44) 1323 501 111

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu/.

Lietošanas instrukcija: informācija pacientam

Sildenafil Teva 50 mg apvalkotās tabletes

Sildenafil

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai.

Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt

1.Kas ir Sildenafil Teva un kādam nolūkam to lieto

2.Kas Jums jāzina pirms Sildenafil Teva lietošanas

3.Kā lietot Sildenafil Teva

4.Iespējamās blakusparādības

5.Kā uzglabāt Sildenafil Teva

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

1. Kas ir Sildenafil Teva un kādam nolūkam to lieto

Sildenafil Teva satur aktīvo vielu sildenafilu, kas pieder pie zāļu grupas, ko sauc par 5. tipa fosfodiesterāzes (PDE5) inhibitoriem. Tas atslābina dzimumlocekļa asinsvadus, ļaujot tajā ieplūst asinīm brīdī, kad Jums rodas seksuāls uzbudinājums. Sildenafil Teva palīdzēs Jums panākt erekciju vienīgi tad, ja būs seksuāls stimuls.

Sildenafil Teva paredzēts pieaugušiem vīriešiem erektilās funkcijas traucējumu, dažkārt zināmas kā impotence, ārstēšanai. Tas ir stāvoklis, kad dzimumloceklis nepiebriest vai nekļūst pietiekami stingrs, un tādēļ vīrietis nespēj veikt dzimumaktu.

2. Kas Jums jāzina pirms Sildenafil Teva lietošanas

Nelietojiet Sildenafil Teva šādos gadījumos

Ja Jums ir alerģija pret sildenafilu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu.

Ja Jūs lietojat zāles, ko sauc par nitrātiem, šāda kombinācija var radīt bīstamu asinsspiediena pazemināšanos. Pastāstiet ārstam, ja Jūs lietojat kādas no šīm zālēm, kuras bieži lieto stenokardijas ārstēšanai (vai „sāpēm krūtīs”). Ja Jūs neesat pārliecināts, jautājiet savam ārstam vai farmaceitam.

Ja Jūs lietojat jebkādas zāles, kas zināmas kā slāpekļa oksīda donori, piemēram, amilnitrītu (mēdz izmantot seksuālās baudas pastiprināšanai), jo šāda kombinācija var arī radīt bīstamu asinsspiediena pazemināšanos.

Ja Jūs lietojat riociguatu. Šīs zāles lieto pulmonālās arteriālās hipertensijas (t.i., augsta asinsspiediena plaušās) un hroniskās tromboemboliskās pulmonārās hipertensijas (t.i., asins trombu radīta augsta asinsspiediena plaušās) ārstēšanai. Ir pierādīts, ka FDE-5 inhibitori, tajā skaitā sildenafils, palielina šo zāļu hipotensīvo iedarbību. Ja Jūs lietojat riociguatu vai neesat pārliecināts, kā to lietot, jautājiet to savam ārstam.

Ja Jums ir smaga sirds vai aknu slimība.

Ja Jums nesen bijis insults vai sirdslēkme, vai Jums ir zems asinsspiediens.

Ja Jums ir noteikta reta iedzimta acu slimība (kā pigmentozais retinīts).

Ja Jums nearterītiskas priekšējās išēmiskās optiskās neiropātijas (NPION) dēļ jebkad ir bijis redzes zudums.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Sildenafil Teva lietošanas konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu

Ja Jūs slimojat ar sirpjveida šūnu anēmiju (sarkano asins ķermenīšu anomālija), leikozi (asins šūnu vēzis), multiplo mielomu (kaulu smadzeņu vēzis)

ja Jums ir dzimumlocekļa deformācija vai Peirona slimība.

Ja Jums ir sirds slimība. Ārstam vajadzētu rūpīgi pārbaudīt, vai Jūsu sirds var izturēt papildus slodzi seksa laikā.

Ja Jums ir kuņģa čūla vai asinsreces traucējumi (piemēram, hemofīlija).

Ja Jums ir pēkšņa redzes pasliktināšanās vai zudums, pārtrauciet lietot Sildenafil Teva un nekavējoties konsultējieties ar ārstu.

Sildenafil Teva nedrīkst lietot vienlaikus ar jebkādu citu perorālu vai lokālu līdzekli erektilās disfunkcijas ārstēšanai.

Sildenafil Teva nedrīkst lietot vienlaikus ar plaušu arteriālās hipertensijas (PAH) ārstēšanā izmantotajām zālēm, kas satur sildenafilu, vai kādu citu PDE5 inhibitoru.

Nelietojiet Sildenafil Teva, Ja Jums nav erektilās disfunkcijas.

Nelietojiet Sildenafil Teva, ja esat sieviete.

Īpaši apsvērumi attiecībā uz pacientiem ar nieru vai aknu slimību

Pastāstiet savam ārstam, ja Jums ir nieru vai aknu slimības. Jūsu ārsts var nolemt samazināt Jums zāļu devu.

Bērni un pusaudži

Sildenafil Teva nedrīkst lietot cilvēkiem, jaunākiem par 18 gadiem.

Citas zāles un Sildenafil Teva

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot.

Sildenafil Teva var mijiedarboties ar citām zālēm, īpaši tām, kuras lieto sāpju novēršanai krūtīs. Ja Jūs nokļūstat situācijā, kad Jums nepieciešama neatliekama medicīniskā palīdzība, pastāstiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai, ka esat lietojis Sildenafil Teva un kad esat lietojis. Nelietojiet Sildenafil Teva kopā ar citām zālēm, ja ārsts nav apstiprinājis, ka to drīkst darīt.

Jūs nedrīkstat lietot Sildenafil Teva, ja Jūs lietojat zāles, ko sauc par nitrātiem, jo šo zāļu kombinācija var radīt bīstamu asinsspiediena pazemināšanos. Vienmēr pastāstiet savam ārstam, farmaceitam vai medmāsai, ja Jūs lietojat kādas no šīm zālēm, kuras bieži lieto stenokardijas („sāpes krūtīs”) ārstēšanai.

Jūs nedrīkstat lietot Sildenafil Teva, ja Jūs lietojat jebkādas zāles, kas zināmas kā slāpekļa oksīda donori, piemēram, amilnitrīts (mēdz izmantot seksuālās baudas pastiprināšanai). Šāda zāļu kombinācija var radīt bīstamu asinsspiediena pazemināšanos.

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam, ja lietojat riociguatu.

Ja Jūs lietojat zāles, kas zināmas kā proteāzes inhibitori, piemēram, HIV ārstēšanai, ārsts var Jums sākumā nozīmēt vismazāko Sildenafil Teva devu (25 mg).

Dažiem pacientiem, kas lieto alfa-blokatorus, lai ārstētu augstu asinsspiedienu vai problēmas, kas saistītas ar palielinātu prostatu, stāvot var rasties reibonis vai viegls apskurbums. Tas rodas asinsspiediena pazemināšanās dēļ, strauji pieceļoties kājās vai apsēžoties. Šādus simptomus novērojuši

daži pacienti, kas lietojuši Sildenafil Teva kopā ar alfa-blokatoriem. Vislielākā simptomu iespējamība ir pirmo 4 stundu laikā pēc Sildenafil Teva lietošanas. Lai samazinātu šo simptomu rašanās iespējamību, pirms Sildenafil Teva lietošanas sākuma Jums regulāri jālieto pastāvīga alfa-blokatora dienas deva. Jūsu ārsts var Jums sākumā nozīmēt zemāko Sildenafil Teva devu (25 mg).

Sildenafil Teva kopā ar uzturu, dzērienu un alkoholu

Sildenafil Teva var lietot kopā ar uzturu vai bez. Tomēr Sildenafil Teva varētu sākt iedarboties vēlāk, ja esat lietojis to kopā ar smagu maltīti.

Alkohols erekcijas spēju var uz laiku pavājināt. Lai no zālēm gūtu maksimālo efektu, pirms Sildenafil Teva lietošanas nav ieteicams lietot pārmērīgi daudz alkohola.

Grūtniecība, barošana ar krūti un fertilitāte

Sildenafil Teva nav paredzēts lietošanai sievietēm.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Sildenafil Teva var izraisīt reiboni un ietekmēt redzi. Pirms transportlīdzekļu vadīšanas vai mehānismu apkalpošanas, Jums jānovērtē sava reakcija uz Sildenafil Teva.

3. Kā lietot Sildenafil Teva

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts vai farmaceits Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam. Ieteicamā sākuma deva ir 50 mg.

Jūs nedrīkstat lietot Sildenafil Teva biežāk kā vienu reizi dienā.

Nelietojiet Sildenafil Teva apvalkotās tabletes kombinācijā ar sildenafilu saturošām mutē disperģējamajām tabletēm.

Sildenafil Teva jālieto aptuveni 1 stundu pirms ieplānotā dzimumakta. Norijiet tableti veselu, uzdzerot glāzi ūdens.

Ja jūtat, ka Sildenafil Teva iedarbība ir par stipru vai par vāju, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Sildenafil Teva palīdzēs sasniegt erekciju vienīgi tad, ja būs seksuāls stimuls. Laika periods, pēc kura Sildenafil Teva sāk iedarboties, dažādiem cilvēkiem ir atšķirīgs, taču parasti tas ir no pusstundas līdz vienai stundai. Sildenafil Teva var iedarboties vēlāk, ja to lietosiet kopā ar bagātīgu maltīti.

Ja Sildenafil Teva nepalīdz sasniegt erekciju vai tā nav pietiekama, lai pabeigtu dzimumaktu, Jums jākonsultējas ar savu ārstu.

Ja esat lietojis Sildenafil Teva vairāk nekā noteikts

Jums var rasties vairāk blakusparādību un tās būs izteiktākas. Devas palielināšana virs 100 mg iedarbību nepastiprina.

Jūs nedrīkstat lietot vairāk tabletes, kā ieteicis ārsts.

Sazinieties ar savu ārstu, ja esat lietojis vairāk tablešu nekā ieteikts.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet savam ārstam vai farmaceitam.

4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas. Blakusparādības ziņotas saistībā ar Sildenafil Teva lietošanu, parasti ir vieglas vai mērenas un īslaicīgas.

Ja Jums ir kāda no tālāk minētajām nopietnajām blakusparādībām, nekavējoties pārtrauciet Sildenafil Teva lietošanu un meklējiet medicīnisku palīdzību:

Alerģiska reakcija – rodas retāk (novēro ne vairāk kā 1 no katriem 100 pacientiem)

Simptomi ir pēkšņs balss aizsmakums, apgrūtināta elpošana vai reibonis, plakstiņu, sejas, lūpu vai rīkles pietūkums.

Sāpes krūtīs – rodas retāk

Ja tās rodas dzimumakta laikā vai pēc tā:

-apsēdieties pussēdus pozīcijā un centieties atslābināties;

-nelietojiet nitrātus, lai ārstētu sāpes krūtīs.

Ilgstoša un dažkārt arī sāpīga erekcija – rodas reti (novēro ne vairāk kā 1 no katriem 1000 pacientiem)

Ja Jums ir erekcija, kas ilgst vairāk par 4 stundām, Jums nekavējoties jāsazinās ar ārstu.

Pēkšņa redzes pasliktināšanās vai zudums – rodas reti

Nopietnas ādas reakcijas – rodas reti

Iespējamie simptomi ir stipra ādas lobīšanās un tūska, pūslīšu veidošanās mutē, uz dzimumorgāniem un ap acīm, drudzis.

Krampji vai to lēkmes – rodas reti

Citas blakusparādības

Ļoti bieži (novēro vairāk nekā 1 pacientam no 10): galvassāpes

Bieži (novēro ne vairāk kā 1 no 10 pacientiem): slikta dūša, sejas pietvīkums, karstuma viļņi (viens no simptomiem – pēkšņa karstuma sajūta ķermeņa augšdaļā), gremošanas traucējumi, krāsu piejaukšanās attēlam, redzes miglošanās, redzes traucējumi, aizlikts deguns un reibonis.

Retāk (novēro ne vairāk kā 1 no 100 pacientiem): vemšana, izsitumi uz ādas, acs kairinājums, apsarkušas/sarkanas acis, sāpes acīs, gaismas zibšņi, redzes spilgtuma pastiprināšanās, jutība pret gaismu, acu asarošana, sirdsklauves, paātrināta sirdsdarbība, augsts asinsspiediens, zems asinsspiediens, muskuļu sāpes, miegainība, samazināta taustes sajūta, reibonis, zvanīšana ausīs, sausums mutē, deguna blakusdobumu aizlikums, deguna gļotādas iekaisums (simptomi ir izdalījumi no deguna, šķavas un deguna aizlikums), sāpes vēdera augšdaļā, kuņģa-barības vada atviļņa slimība (viens no simptomiem ir dedzināšana aiz krūškaula), asinis urīnā, sāpes rokās vai kājās, deguna asiņošana, karstuma sajūta un noguruma sajūta.

Reti (novēro ne vairāk kā 1 no 1000 pacientiem): ģībonis, insults, sirdslēkme, neregulāra sirdsdarbība, īslaicīga dažu smadzeņu daļu apasiņošanas samazināšanās, spiediena sajūta rīklē, mutes nejutīgums, asiņošana acs mugurējās daļās, redzes dubultošanās, redzes asuma samazināšanās, patoloģiskas sajūtas acī, acu vai plakstiņu tūska, sīku punktiņu vai plankumu ņirbēšana redzeslaukā, oreols ap gaismas avotiem, acu zīlīšu paplašināšanās, acu baltumu krāsas pārmaiņas, dzimumlocekļa asiņošana, asinis sēklas šķidrumā, deguna gļotādas sausums, deguna iekšējās daļas tūska, uzbudināmības sajūta un pēkšņa dzirdes pasliktināšanās vai zudums.

Pēcreģistrācijas periodā retos gadījumos ir ziņots par nestabilu stenokardiju (sirds patoloģijas forma) un pēkšņas nāves gadījumiem. Jāpiebilst, ka lielākajai daļai vīriešu (bet ne visiem), kam bijušas šīs

blakusparādības, pirms šo zāļu lietošanas ir bijušas sirds patoloģijas. Nav iespējams noteikt, vai šie gadījumi ir tieši saistīti ar sildenafila lietošanu.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5. Kā uzglabāt Sildenafil Teva

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz blistera un kastītes pēc „Derīgs līdz:”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no mitruma.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Sildenafil Teva satur

Aktīvā viela ir sildenafils. Katra tablete satur 50 mg sildenafila (citrāta sāls veidā).

Citas sastāvdaļas ir:

Tabletes kodols: mikrokristāliskā celuloze, kalcija hidrogēnfosfāts, bezūdens, kroskarmelozes nātrijs, magnija stearāts.

Tabletes apvalks: polivinilspirts, titāna dioksīds (E171), makrogols 3350 un talks.

Sildenafil Teva ārējais izskats un iepakojums

Sildenafil Teva 50 mg ir baltas, ovālas formas apvalkotās tabletes, vienā pusē ar gravējumu ’S 50’, otra puse gluda.

Sildenafil Teva ir pieejams blistera iepakojumos pa 2, 4, 8, 12 un 24 tabletēm un perforētā vienas devas blisterī, kas satur 10 x 1 tableti.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Teva B.V.

Swensweg 5 2031GA Haarlem Nīderlande

Ražotājs

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company Pallagi út 13

4042 Debrecen Ungārija

TEVA UK Ltd

Brampton Road, Hampden Park, Eastbourne

East Sussex, BN22 9AG

Lielbritānija

Teva Pharma,S.L.U.

Polígono Industrial Malpìca, calle C,no.4 50016 Zaragoza

Spānija

Teva Operations Poland Sp.z.o.o. ul.Mogilska 80, 31- 546, Krakow, Polija

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG

UAB “Sicor Biotech”

Tel/Tél: +32 3 820 73 73

Tel: +370 5 266 02 03

България

Luxembourg/Luxemburg

Тева Фармасютикълс България ЕООД

ratiopharm GmbH

Teл: +359 2 489 95 82

Allemagne/Deutschland

 

Tél: +49 731 402 02

Česká republika

Magyarország

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

Teva Gyógyszergyár Zrt

Tel: +420 251 007 111

Tel.: +36 1 288 64 00

Danmark

Malta

Teva Denmark A/S

Teva Pharmaceuticals Ireland

Tlf: +45 44 98 55 11

L-Irlanda

 

Tel: +353 51 321740

Deutschland

Nederland

TEVA GmbH

Teva Nederland B.V.

Tel: (49) 731 402 08

Tel: +31 (0) 800 0228400

Eesti

Norge

Teva Eesti esindus UAB Sicor Biotech

Teva Norway AS

Eesti filiaal

Tlf: (47) 66 77 55 90

Tel: +372 611 0801

 

Ελλάδα

Österreich

Teva Ελλάς Α.Ε.

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH

Τηλ: +30 210 72 79 099

Tel: +43 1 97 007

España

Polska

Teva Pharma, S.L.U

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Tél: +(34) 91 387 32 80

Tel.: +(48) 22 345 93 00

France

Portugal

Teva Santé

Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos Lda

Tél: +(33) 1 55 91 78 00

Tel: (351) 21424 80 00

Hrvatska

România

Pliva Hrvatska d.o.o.

Teva Pharmaceuticals S.R.L

Tel:+ 385 1 37 20 000

Tel: +4021 230 65 24

Ireland

Slovenija

Teva Pharmaceuticals Ireland

Pliva Ljubljana d.o.o.

Tel: +353 (0)51 321740

Tel: +386 1 58 90 390

Ísland

Slovenská republika

ratiopharm Oy

Teva Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Finnland

Tel: +(421) 2 5726 7911

Puh/Tel: +358 9 180 5900

 

Italia

Suomi/Finland

Teva Italia S.r.l.

ratiopharm Oy

Tel: +(39) 0289179805

Puh/Tel: +358 9 180 5900

Κύπρος

Sverige

Teva Ελλάς Α.Ε.

Teva Sweden AB

Ελλάδα

Tel: +(46) 42 12 11 00

Τηλ: +30 210 72 79 099

 

Latvija

United Kingdom

UAB Sicor Biotech filiāle Latvijā

Teva UK Limited

Tel: +371 67 323 666

Tel: +(44) 1323 501 111

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu/.

Lietošanas instrukcija: informācija pacientam

Sildenafil Teva 100 mg apvalkotās tabletes

Sildenafil

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai.

Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt

1.Kas ir Sildenafil Teva un kādam nolūkam to lieto

2.Kas Jums jāzina pirms Sildenafil Teva lietošanas

3.Kā lietot Sildenafil Teva

4.Iespējamās blakusparādības

5.Kā uzglabāt Sildenafil Teva

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

1. Kas ir Sildenafil Teva un kādam nolūkam to lieto

Sildenafil Teva satur aktīvo vielu sildenafilu, kas pieder pie zāļu grupas, ko sauc par 5. tipa fosfodiesterāzes (PDE5) inhibitoriem. Tas atslābina dzimumlocekļa asinsvadus, ļaujot tajā ieplūst asinīm brīdī, kad Jums rodas seksuāls uzbudinājums. Sildenafil Teva palīdzēs Jums panākt erekciju vienīgi tad, ja būs seksuāls stimuls.

Sildenafil Teva paredzēts pieaugušiem vīriešiem erektilās funkcijas traucējumu, dažkārt zināmas kā impotence, ārstēšanai. Tas ir stāvoklis, kad dzimumloceklis nepiebriest vai nekļūst pietiekami stingrs, un tādēļ vīrietis nespēj veikt dzimumaktu.

2. Kas Jums jāzina pirms Sildenafil Teva lietošanas

Nelietojiet Sildenafil Teva šādos gadījumos

Ja Jums ir alerģija pret sildenafilu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu.

Ja Jūs lietojat zāles, ko sauc par nitrātiem, šāda kombinācija var radīt bīstamu asinsspiediena pazemināšanos. Pastāstiet ārstam, ja Jūs lietojat kādas no šīm zālēm, kuras bieži lieto stenokardijas ārstēšanai (vai „sāpēm krūtīs”). Ja Jūs neesat pārliecināts, jautājiet savam ārstam vai farmaceitam.

Ja Jūs lietojat jebkādas zāles, kas zināmas kā slāpekļa oksīda donori, piemēram, amilnitrītu (mēdz izmantot seksuālās baudas pastiprināšanai), jo šāda kombinācija var arī radīt bīstamu asinsspiediena pazemināšanos.

Ja Jūs lietojat riociguatu. Šīs zāles lieto pulmonālās arteriālās hipertensijas (t.i., augsta asinsspiediena plaušās) un hroniskās tromboemboliskās pulmonārās hipertensijas (t.i., asins trombu radīta augsta asinsspiediena plaušās) ārstēšanai. Ir pierādīts, ka FDE-5 inhibitori, tajā skaitā sildenafils, palielina šo zāļu hipotensīvo iedarbību. Ja Jūs lietojat riociguatu vai neesat pārliecināts, kā to lietot, jautājiet to savam ārstam.

Ja Jums ir smaga sirds vai aknu slimība.

Ja Jums nesen bijis insults vai sirdslēkme, vai Jums ir zems asinsspiediens

Ja Jums ir noteikta reta iedzimta acu slimība (kā pigmentozais retinīts).

Ja Jums nearterītiskas priekšējas išēmiskas optiskas neiropātijas (NPION) dēļ jebkad ir bijis redzes zudums.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Sildenafil Teva lietošanas konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu

Ja Jūs slimojat ar sirpjveida šūnu anēmiju (sarkano asins ķermenīšu anomālija), leikozi (asins šūnu vēzis), multiplo mielomu (kaulu smadzeņu vēzis).

ja Jums ir dzimumlocekļa deformācija vai Peirona slimība.

Ja Jums ir sirds slimība. Ārstam vajadzētu rūpīgi pārbaudīt, vai Jūsu sirds var izturēt papildus slodzi seksa laikā.

Ja Jums ir kuņģa čūla vai asinsreces traucējumi (piemēram, hemofīlija).

Ja Jums ir pēkšņa redzes pasliktināšanās vai zudums, pārtrauciet lietot Sildenafil Teva un nekavējoties konsultējieties ar ārstu.

Sildenafil Teva nedrīkst lietot vienlaikus ar jebkādu citu perorālu vai lokālu līdzekli erektilās disfunkcijas ārstēšanai.

Sildenafi Teva nedrīkst lietot vienlaikus ar plaušu arteriālās hipertensijas (PAH) ārstēšanā izmantotajām zālēm, kas satur sildenafilu, vai kādu citu PDE5 inhibitoru.

Nelietojiet Sildenafil Teva, Ja Jums nav erektilās disfunkcijas.

Nelietojiet Sildenafil Teva, ja esat sieviete.

Īpaši apsvērumi attiecībā uz pacientiem ar nieru vai aknu slimību

Pastāstiet savam ārstam, ja Jums ir nieru vai aknu slimības. Jūsu ārsts var nolemt samazināt Jums zāļu devu.

Bērni un pusaudži

Sildenafil Teva nedrīkst lietot cilvēkiem, jaunākiem par 18 gadiem.

Citas zāles un Sildenafil Teva

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot.

Sildenafil Teva var mijiedarboties ar citām zālēm, īpaši tām, kuras lieto sāpju novēršanai krūtīs. Ja Jūs nokļūstat situācijā, kad Jums nepieciešama neatliekama medicīniskā palīdzība, pastāstiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai, ka esat lietojis Sildenafil Teva un kad esat lietojis. Nelietojiet Sildenafil Teva kopā ar citām zālēm, ja ārsts nav apstiprinājis, ka to drīkst darīt.

Jūs nedrīkstat lietot Sildenafil Teva, ja Jūs lietojat zāles, ko sauc par nitrātiem, jo šo zāļu kombinācija var radīt bīstamu asinsspiediena pazemināšanos. Vienmēr pastāstiet savam ārstam, farmaceitam vai medmāsai, ja Jūs lietojat kādas no šīm zālēm, kuras bieži lieto stenokardijas („sāpes krūtīs”) ārstēšanai.

Jūs nedrīkstat lietot Sildenafil Teva, ja Jūs lietojat jebkādas zāles, kas zināmas kā slāpekļa oksīda donori, piemēram, amilnitrīts (mēdz izmantot seksuālās baudas pastiprināšanai). Šāda zāļu kombinācija var radīt bīstamu asinsspiediena pazemināšanos.

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam, ja lietojat riociguatu.

Ja Jūs lietojat zāles, kas zināmas kā proteāzes inhibitori, piemēram, HIV ārstēšanai, ārsts var Jums sākumā nozīmēt vismazāko Sildenafil Teva devu (25 mg).

Dažiem pacientiem, kas lieto alfa-blokatorus, lai ārstētu augstu asinsspiedienu vai problēmas, kas saistītas ar palielinātu prostatu, stāvot var rasties reibonis vai viegls apskurbums. Tas rodas asinsspiediena pazemināšanās dēļ, strauji pieceļoties kājās vai apsēžoties. Šādus simptomus novērojuši

daži pacienti, kas lietojuši Sildenafil Teva kopā ar alfa-blokatoriem. Vislielākā simptomu iespējamība ir pirmo 4 stundu laikā pēc Sildenafil Teva lietošanas. Lai samazinātu šo simptomu rašanās iespējamību, pirms Sildenafil Teva lietošanas sākuma Jums regulāri jālieto pastāvīga alfa-blokatora dienas deva. Jūsu ārsts var Jums sākumā nozīmēt zemāko Sildenafil Teva devu (25 mg).

Sildenafil Teva kopā ar uzturu, dzērienu un alkoholu

Sildenafil Teva var lietot kopā ar uzturu vai bez. Tomēr Sildenafil Teva varētu sākt iedarboties vēlāk, ja esat lietojis to kopā ar smagu maltīti.

Alkohols erekcijas spēju var uz laiku pavājināt. Lai no zālēm gūtu maksimālo efektu, pirms Sildenafil Teva lietošanas nav ieteicams lietot pārmērīgi daudz alkohola.

Grūtniecība, barošana ar krūti un fertilitāte

Sildenafil Teva nav paredzēts lietošanai sievietēm.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Sildenafil Teva var izraisīt reiboni un ietekmēt redzi. Pirms transportlīdzekļu vadīšanas vai mehānismu apkalpošanas, Jums jānovērtē sava reakcija uz Sildenafil Teva.

3. Kā lietot Sildenafil Teva

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts vai farmaceits Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam. Ieteicamā sākuma deva ir 50 mg.

Jūs nedrīkstat lietot Sildenafil Teva biežāk kā vienu reizi dienā.

Nelietojiet Sildenafil Teva apvalkotās tabletes kombinācijā ar sildenafilu saturošām mutē disperģējamajām tabletēm.

Sildenafil Teva jālieto aptuveni 1 stundu pirms ieplānotā dzimumakta. Norijiet tableti veselu, uzdzerot glāzi ūdens.

Ja jūtat, ka Sildenafil Teva iedarbība ir par stipru vai par vāju, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Sildenafil Teva palīdzēs sasniegt erekciju vienīgi tad, ja būs seksuāls stimuls. Laika periods, pēc kura Sildenafil Teva sāk iedarboties, dažādiem cilvēkiem ir atšķirīgs, taču parasti tas ir no pusstundas līdz vienai stundai. Sildenafil Teva var iedarboties vēlāk, ja to lietosiet kopā ar bagātīgu maltīti.

Ja Sildenafil Teva nepalīdz sasniegt erekciju vai tā nav pietiekama, lai pabeigtu dzimumaktu, Jums jākonsultējas ar savu ārstu.

Ja esat lietojis Sildenafil Teva vairāk nekā noteikts

Jums var rasties vairāk blakusparādību un tās būs izteiktākas. Devas palielināšana virs 100 mg iedarbību nepastiprina.

Jūs nedrīkstat lietot vairāk tabletes, kā ieteicis ārsts.

Sazinieties ar savu ārstu, ja esat lietojis vairāk tablešu nekā ieteikts.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet savam ārstam vai farmaceitam.

4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas. Blakusparādības ziņotas saistībā ar Sildenafil Teva lietošanu, parasti ir vieglas vai mērenas un īslaicīgas.

Ja Jums ir kāda no tālāk minētajām nopietnajām blakusparādībām, nekavējoties pārtrauciet Sildenafil Teva lietošanu un meklējiet medicīnisku palīdzību:

Alerģiska reakcija – rodas retāk (novēro ne vairāk kā 1 no katriem 100 pacientiem)

Simptomi ir pēkšņs balss aizsmakums, apgrūtināta elpošana vai reibonis, plakstiņu, sejas, lūpu vai rīkles pietūkums.

Sāpes krūtīs – rodas retāk

Ja tās rodas dzimumakta laikā vai pēc tā:

-apsēdieties pussēdus pozīcijā un centieties atslābināties;

-nelietojiet nitrātus, lai ārstētu sāpes krūtīs.

Ilgstoša un dažkārt arī sāpīga erekcija – rodas reti (novēro ne vairāk kā 1 no katriem 1000 pacientiem)

Ja Jums ir erekcija, kas ilgst vairāk par 4 stundām, Jums nekavējoties jāsazinās ar ārstu.

Pēkšņa redzes pasliktināšanās vai zudums – rodas reti

Nopietnas ādas reakcijas – rodas reti

Iespējamie simptomi ir stipra ādas lobīšanās un tūska, pūslīšu veidošanās mutē, uz dzimumorgāniem un ap acīm, drudzis.

Krampji vai to lēkmes – rodas reti

Citas blakusparādības

Ļoti bieži (novēro vairāk nekā 1 pacientam no 10):galvassāpes

Bieži (novēro ne vairāk kā 1 no 10 pacientiem): slikta dūša, sejas pietvīkums, karstuma viļņi (viens no simptomiem – pēkšņa karstuma sajūta ķermeņa augšdaļā), gremošanas traucējumi, krāsu piejaukšanās attēlam, redzes miglošanās, redzes traucējumi, aizlikts deguns un reibonis.

Retāk (novēro ne vairāk kā 1 no 100 pacientiem): vemšana, izsitumi uz ādas, acs kairinājums, apsarkušas/sarkanas acis, sāpes acīs, gaismas zibšņi, redzes spilgtuma pastiprināšanās, jutība pret gaismu, acu asarošana, sirdsklauves, paātrināta sirdsdarbība, augsts asinsspiediens, zems asinsspiediens, muskuļu sāpes, miegainība, samazināta taustes sajūta, reibonis, zvanīšana ausīs, sausums mutē, deguna blakusdobumu aizlikums, deguna gļotādas iekaisums (simptomi ir izdalījumi no deguna, šķavas un deguna aizlikums), sāpes vēdera augšdaļā, kuņģa-barības vada atviļņa slimība (viens no simptomiem ir dedzināšana aiz krūškaula), asinis urīnā, sāpes rokās vai kājās, deguna asiņošana, karstuma sajūta un noguruma sajūta.

Reti (novēro ne vairā kā 1 no 1000 pacientiem): ģībonis, insults, sirdslēkme, neregulāra sirdsdarbība, īslaicīga dažu smadzeņu daļu apasiņošanas samazināšanās, spiediena sajūta rīklē, mutes nejutīgums, asiņošana acs mugurējās daļās, redzes dubultošanās, redzes asuma samazināšanās, patoloģiskas sajūtas acī, acu vai plakstiņu tūska, sīku punktiņu vai plankumu ņirbēšana redzeslaukā, oreols ap gaismas avotiem, acu zīlīšu paplašināšanās, acu baltumu krāsas pārmaiņas, dzimumlocekļa asiņošana, asinis sēklas šķidrumā, deguna gļotādas sausums, deguna iekšējās daļas tūska, uzbudināmības sajūta un pēkšņa dzirdes pasliktināšanās vai zudums.

Pēcreģistrācijas periodā retos gadījumos ir ziņots par nestabilu stenokardiju (sirds patoloģijas forma) un pēkšņas nāves gadījumiem. Jāpiebilst, ka lielākajai daļai vīriešu (bet ne visiem), kam bijušas šīs

blakusparādības, pirms šo zāļu lietošanas ir bijušas sirds patoloģijas. Nav iespējams noteikt, vai šie gadījumi ir tieši saistīti ar sildenafila lietošanu.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5. Kā uzglabāt Sildenafil Teva

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz blistera un kastītes pēc „Derīgs līdz:”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no mitruma.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Sildenafil Teva satur

Aktīvā viela ir sildenafils. Katra tablete satur 100 mg sildenafila (citrāta sāls veidā).

Citas sastāvdaļas ir

Tabletes kodols: mikrokristāliskā celuloze, kalcija hidrogēnfosfāts, bezūdens, kroskarmelozes nātrijs, magnija stearāts.

Tabletes apvalks: polivinilspirts, titāna dioksīds (E171), makrogols 3350 un talks.

Sildenafil Teva ārējais izskats un iepakojums

Sildenafil Teva 100 mg ir baltas, ovālas formas apvalkotās tabletes, vienā pusē ar gravējumu ’S 100’, otra puse gluda.

Sildenafil Teva ir pieejams blistera iepakojumos pa 2, 4, 8, 12 un 24 tabletēm un perforētā vienas devas blisterī, kas satur 10 x 1 tableti.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Teva B.V.

Swensweg 5 2031GA Haarlem Nīderlande

Ražotājs

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company Pallagi út 13

4042 Debrecen Ungārija

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company

H-2100 Gödöllő,

Táncsics Mihály út 82

Ungārija

TEVA UK Ltd

Brampton Road, Hampden Park, Eastbourne

East Sussex, BN22 9AG

Lielbritānija

Teva Pharma,S.L.U.

Polígono Industrial Malpìca, calle C, no.4 50016 Zaragoza

Spānija

Teva Operations Poland Sp.z.o.o. ul.Mogilska 80, 31- 546, Krakow, Polija

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG

UAB “Sicor Biotech”

Tel/Tél: +32 3 820 73 73

Tel: +370 5 266 02 03

България

Luxembourg/Luxemburg

Тева Фармасютикълс България ЕООД

ratiopharm GmbH

Teл: +359 2 489 95 82

Allemagne/Deutschland

 

Tél: +49 731 402 02

Česká republika

Magyarország

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

Teva Gyógyszergyár Zrt

Tel: +420 251 007 111

Tel.: +36 1 288 64 00

Danmark

Malta

Teva Denmark A/S

Teva Pharmaceuticals Ireland

Tlf: +45 44 98 55 11

L-Irlanda

 

Tel: +353 51 321740

Deutschland

Nederland

TEVA GmbH

Teva Nederland B.V.

Tel: (49) 731 402 08

Tel: +31 (0) 800 0228400

Eesti

Norge

Teva Eesti esindus UAB Sicor Biotech

Teva Norway AS

Eesti filiaal

Tlf: (47) 66 77 55 90

Tel: +372 611 0801

 

Ελλάδα

Österreich

Teva Ελλάς Α.Ε.

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH

Τηλ: +30 210 72 79 099

Tel: +43 1 97 007

España

Polska

Teva Pharma, S.L.U

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Tél: +(34) 91 387 32 80

Tel.: +(48) 22 345 93 00

France

Portugal

Teva Santé

Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos Lda

Tél: +(33) 1 55 91 7800

Tel: (351) 21424 80 00

Hrvatska

România

Pliva Hrvatska d.o.o.

Teva Pharmaceuticals S.R.L

Tel:+ 385 1 37 20 000

Tel: +4021 230 65 24

Ireland

Slovenija

Teva Pharmaceuticals Ireland

Pliva Ljubljana d.o.o.

Tel: +353 (0)51 321740

Tel: +386 1 58 90 390

Ísland

Slovenská republika

ratiopharm Oy

Teva Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Finnland

Tel: +(421) 2 5726 7911

Puh/Tel: +358 9 180 5900

 

Italia

Suomi/Finland

Teva Italia S.r.l.

ratiopharm Oy

Tel: +(39) 0289179805

Puh/Tel: +358 9 180 5900

Κύπρος

Sverige

Teva Ελλάς Α.Ε.

Teva Sweden AB

Ελλάδα

Tel: +(46) 42 12 11 00

Τηλ: +30 210 72 79 099

 

Latvija

United Kingdom

UAB Sicor Biotech filiāle Latvijā

Teva UK Limited

Tel: +371 67 323 666

Tel: +(44) 1323 501 111

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu/.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas