Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sildenafil ratiopharm (sildenafil) – Zāļu apraksts - G04BE03

Updated on site: 10-Oct-2017

Zāļu nosaukumsSildenafil ratiopharm
ATĶ kodsG04BE03
Vielasildenafil
RažotājsRatiopharm GmbH

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Sildenafil ratiopharm 25 mg apvalkotās tabletes

Sildenafil ratiopharm 50 mg apvalkotās tabletes

Sildenafil ratiopharm 100 mg apvalkotās tabletes

2.KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Sildenafil ratiopharm 25 mg apvalkotās tabletes

Katra apvalkotā tablete satur sildenafila citrātu devā, kas atbilst 25 mg sildenafila (Sildenafil).

Sildenafil ratiopharm 50 mg apvalkotās tabletes

Katra apvalkotā tablete satur sildenafila citrātu devā, kas atbilst 50 mg sildenafila (Sildenafil).

Sildenafil ratiopharm 100 mg apvalkotās tabletes

Katra apvalkotā tablete satur sildenafila citrātu devā, kas atbilst 100 mg sildenafila (Sildenafil).

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3.ZĀĻU FORMA

Apvalkotā tablete.

Sildenafil ratiopharm 25 mg apvalkotās tabletes

Balta vai gandrīz balta, iegarena apvalkotā tablete ar maliņu.

Sildenafil ratiopharm 50 mg apvalkotās tabletes

Balta vai gandrīz balta apvalkotā tablete ar maliņu un dalījuma līniju vienā pusē. Tableti var sadalīt vienādās daļās.

Sildenafil ratiopharm 100 mg apvalkotās tabletes

Balta vai gandrīz balta apvalkotā tablete ar maliņu un dalījuma līniju vienā pusē. Tableti var sadalīt vienādās daļās.

4.KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1.Terapeitiskās indikācijas

Sildenafil ratiopharm ir paredzēts lietošanai pieaugušiem vīriešiem ar erektilo disfunkciju, t.i., nespēju sasniegt vai saglabāt dzimumaktam pietiekamu erekciju.

Lai Sildenafil iedarbotos, nepieciešams seksuāls uzbudinājums.

4.2.Devas un lietošanas veids

Devas

Lietošana pieaugušajiem

Ieteicamā deva ir 50 mg, vajadzības gadījumos to iedzer apmēram vienu stundu pirms dzimumakta. Atkarībā no efektivitātes un zāļu panesamības devu drīkst palielināt līdz 100 mg vai samazināt līdz 25 mg. Maksimālā ieteicamā deva ir 100 mg. Maksimālais ieteicamais lietošanas biežums ir viena reize dienā. Ja Sildenafil lieto kopā ar uzturu, iedarbības sākums var būt vēlāks nekā tukšā dūšā (skatīt

5.2. apakšpunktu).

Īpašas populācijas

Gados vecāki cilvēki

Gados vecākiem cilvēkiem (no 65 gadu vecuma) devas korekcija nav nepieciešama.

Nieru darbības traucējumi

Pacientiem ar viegliem vai vidēji smagiem nieru funkciju traucējumiem (kreatinīna klīrenss = 30−80 ml/min) jāvadās no rekomendācijām “Lietošana pieaugušajiem”.

Pacientiem ar smagiem nieru funkciju traucējumiem (kreatinīna klīrenss <30 ml/min) Sildenafil izvadīšana ir samazināta, tādēļ ieteicamā deva ir 25 mg. Atkarībā no efektivitātes un zāļu panesamības devu pēc nepieciešamības var pakāpeniski palielināt līdz 50 mg un 100 mg.

Aknu darbības traucējumi

Pacientiem ar traucētām aknu funkcijām (piem., aknu ciroze) Sildenafil izvadīšana ir samazināta, tādēļ ieteicamā deva ir 25 mg. Atkarībā no efektivitātes un zāļu panesamības devu pēc nepieciešamības var pakāpeniski palielināt līdz 50 mg un 100 mg.

Pediatriskā populācija

Sildenafil ratiopharm nav paredzēts lietošanai pacientiem, jaunākiem par 18 gadiem.

Lietošana pacientiem, kas lieto citas zāles

Izņemot ritonaviru, kuru kombinēt ar Sildenafil neiesaka (skatīt 4.4. apakšpunktu), pārējos gadījumos pacientiem, kuri lieto CYP3A4 inhibitorus (skatīt 4.5. apakšpunktu), izvēlas 25 mg lielu sākumdevu.

Lai līdz minimumam samazinātu posturālas hipotensijas attīstību pacientiem, kas tiek ārstēti ar alfa blokatoriem, pirms ārstēšanas ar sildenafilu pacientu stāvoklis jāstabilizē ar alfa blokatoru palīdzību. Turklāt jāapsver Sildenafil terapijas uzsākšana ar devu 25 mg (skatīt 4.4. un

4.5. apakšpunktu).

Lietošanas veids

Iekšķīgai lietošanai.

4.3.Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām.

Zināms, ka Sildenafil potencē nitrātu hipotensīvo iedarbību, jo tā darbības mehānisms saistīts ar slāpekļa oksīda / cikliskā guanozīnmonofosfāta (cGMP) metabolismu (skatīt 5.1. apakšpunktu), tāpēc to nedrīkst dot slimniekiem, kuri lieto jebkura veida slāpekļa oksīda donorus (piem., amilnitrītu) vai nitrātus.

Guanilātciklāzes stimulatoru, kā riociguats, vienlaicīga lietošana kopā ar PDE5 inhibitoriem, tajā skaitā sildenafilu, ir kontrindicēta, jo pastāv simptomātiskas hipotensijas rašanās iepējamība (skatīt 4.5 apakšpunktu).

Vīriešiem, kuriem seksuālā aktivitāte nav ieteicama (piem., pacientiem ar smagām kardiovaskulārām slimībām, tādām kā nestabilā stenokardija vai smagas pakāpes sirds mazspēja), nevajadzētu lietot nekādus erektilās disfunkcijas ārstēšanas līdzekļus, ieskaitot Sildenafil.

Sildenafil ir kontrindicēts pacientiem, kuriem sakarā ar nearterītisko priekšējo išēmisko optisko neiropātiju (NPION) ir redzes zudums vienā acī, neatkarīgi no tā, vai šī epizode ir vai nav bijusi saistīta ar iepriekšēju PDE5 inhibitoru lietošanu. (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Sildenafil lietošanas drošums nav pētīts šādām pacientu grupām: smagi aknu funkciju traucējumi,

hipotensija (asinsspiediens <90/50 mm Hg), nesen pārciests insults, miokarda infarkts, kā arī pacientiem, kuriem diagnosticētas pārmantotas deģeneratīvas tīklenes slimības, piem., retinitis pigmentosa (nelielai daļai šo pacientu ir tīklenes fosfodiesterāžu ģenētisks defekts), tādēļ šiem pacientiem Sildenafil lietošana ir kontrindicēta tikmēr, kamēr tiks iegūta turpmākā informācija.

4.4.Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Lai noteiktu erektilās disfunkcijas diagnozi, iespējamo traucējuma cēloni un uzsāktu farmakoloģisku ārstēšanu, nepieciešami anamnēzes un izmeklēšanas dati.

Kardiovaskulārā riska faktori

Ar seksuālo aktivitāti saistīts noteiktas pakāpes kardiovaskulārais risks, tāpēc, pirms uzsākt jebkuru erektilās funkcijas traucējumu terapiju, ārstam jānovērtē pacienta kardiovaskulārās sistēmas stāvoklis. Sildenafil piemīt vazodilatatora īpašības, rezultātā tas izraisa nelielu un pārejošu asinsspiediena pazemināšanos (skatīt 5.1. apakšpunktu). Iekams parakstīt Sildenafil, ārstam jānovērtē, vai pacientiem ar zināmām pamatslimībām šāds asinsvadu paplašinošs efekts, sevišķi vienlaikus ar seksuālo aktivitāti, nelabvēlīgi neietekmēs viņu veselības stāvokli. Pastiprināta jutība pret vazodilatatoriem ir pacientiem ar samazinātu kreisā kambara izsviedes frakciju (piem., aortas atveres stenoze, hipertrofiskā obstruktīvā kardiomiopātija) un pacientiem ar reti sastopamo polisistēmiskās atrofijas sindromu, kas izpaužas ar krasi izteiktu asinsspiediena autonomās kontroles nepilnvērtību.

Sildenafil potencē nitrātu hipotensīvo efektu (skatīt 4.3. apakšpunktu).

Kopš Sildenafil izplatīšanas sākuma saņemti ziņojumi par smagiem kardiovaskulāriem notikumiem, ieskaitot miokarda infarktu, nestabilo stenokardiju, pēkšņu kardiālu nāvi, sirds kambaru aritmijām, cerebrovaskulāru hemorāģiju, tranzitoru išēmisko lēkmi, hipertensiju un hipotensiju, kas laika ziņā sakrituši ar Sildenafil lietošanu. Vairumam šo pacientu, taču ne visiem, jau iepriekš bijuši kardiovaskulāras slimības riska faktori. Liela daļa šo atgadījumu notikuši dzimumakta laikā vai tūliņ pēc tā, daži radušies drīz pēc Sildenafil iedzeršanas bez seksuālas aktivitātes. Noteikt, vai šie atgadījumi ir tieši saistīti ar Sildenafil lietošanu un seksuālo aktivitāti, vai radušies citu faktoru ietekmē, nav iespējams.

Priapisms

Erektilās funkcijas traucējumu novēršanai domātie līdzekļi, ieskaitot Sildenafil, lietojami piesardzīgi slimniekiem, kuriem konstatēta dzimumlocekļa anatomiska deformācija (piem., angulācija, kavernozā fibroze vai Peyronie slimība), kā arī pacientiem, kuru stāvoklis var veicināt priapismu (piem., sirpjveida šūnu anēmija, kurai raksturīgi sirpjveida eritrocīti, multiplā mieloma vai leikēmija).

Pēcreģistrācijas periodā ziņots par ilgstošu erekciju un priapismu sildenafila terapijas laikā. Ja erekcija ilgst vairāk kā 4 stundas, pacientam nekavējoties jālūdz medicīniskā palīdzība. Ja priapismu neārstē nekavējoties, var tikt bojāti dzimumlocekļa audi un rasties neatgriezeniska impotence.

Lietošana vienlaikus ar citiem PDE5 inhibitoriem vai citām zālēm erektilās disfunkcijas ārstēšanai

Pagaidām nav izpētīts, cik iedarbīga un droša ir Sildenafil kombinācija ar citiem PDE5 inhibitoriem, citām plaušu arteriālās hipertensijas (PAH) ārstēšanā izmantotajām zālēm, kas satur sildenafilu, vai citiem erektilās funkcijas

traucējumu novēršanai lietotiem preparātiem. Tāpēc šāda kombinācija nav ieteicama.

Ietekme uz redzi

Ir saņemti spontāni ziņojumi par redzes traucējumu gadījumiem saistībā ar sildenafila un citu PDE5 inhibitoru lietošanu (skatīt 4.8. apakšpunktu). Ir saņemti spontāni ziņojumi un lietošanas novērojumos konstatēta nearterītiska priekšēja išēmiska optiska neiropātija, rets stāvoklis, saistībā ar sildenafila un citu PDE5 inhibitoru lietošanu (skatīt 4.8. apakšpunktu). Pacientiem jāpaskaidro, ka pēkšņa redzes traucējuma gadījumā jāpārtrauc sildanefila lietošana un viņiem nekavējoties jākonsultējas ar ārstu (skatīt 4.3. apakšpunktu).

Lietošana vienlaikus ar ritonaviru

Nav ieteicama Sildenafil kombinācija ar ritonaviru (skatīt 4.5. apakšpunktu).

Lietošana vienlaikus ar alfa blokatoriem

Ieteicams ievērot piesardzību lietojot Sildenafil pacientiem, kuri lieto alfa blokatorus, jo šo zāļu vienlaikus lietošana nedaudziem uzņēmīgiem cilvēkiem var radīt simptomātisku hipotensiju (skatīt 4.5. apakšpunktu). Tas pārsvarā var atgadīties pirmo 4 stundu laikā pēc Sildenafil lietošanas. Lai samazinātu potenciālo posturālās hipotensijas rašanos, pacientiem, kuri ārstēti ar alfa blokatoriem , pirms Sildenafil terapijas uzsākšanas, jābūt hemodinamiski stabiliem. Jāapsver Sildenafil terapijas uzsākšana ar devu 25 mg (skatīt 4.2. apakšpunktu). Turklāt ārstam jādod padoms pacientam, ko darīt, ja rodas posturālās hipotensijas simptomi.

Ietekme uz asiņošanu

Pētījumi in vitro ar cilvēka trombocītiem rāda, ka Sildenafil potencē nātrija nitroprusīda spējas kavēt agregāciju. Trūkst ziņu par Sildenafil lietošanas drošumu slimniekiem ar asinsreces traucējumiem vai aktīvu peptisku čūlu. Tāpēc šādiem pacientiem Sildenafil indicēts, rūpīgi novērtējot iespējamo risku un vēlamo terapeitisko efektu.

Sievietes

Sildenafil ratiopharm nav paredzēts lietošanai sievietēm.

4.5.Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Citu zāļu ietekme uz Sildenafil

Pētījumi in vitro

Sildenafil metabolisms noris, galvenokārt piedaloties citohroma P450 (CYP) izoformām 3A4 (metabolisma nozīmīgākais ceļš) un 2C9 (mazāk nozīmīgs ceļš). Šī iemesla dēļ minēto izoenzīmu inhibitori var samazināt Sildenafil klīrensu, savukārt šo izoenzīmu inducētāji var sildenafila klīrensu palielināt.

Pētījumi in vivo

Klīniskajos pētījumos iegūto datu farmakokinētiskā analīze populācijā rāda, ka Sildenafil klīrenss samazinās, ja to lieto kopā ar CYP3A4 inhibitoriem (tādiem kā ketokonazolu, eritromicīnu, cimetidīnu). Kaut gan šiem pacientiem netika konstatēts nevēlamo blakusparādību biežuma pieaugums, tomēr, ordinējot Sildenafil vienlaicīgi ar CYP3A4 inhibitoriem, ieteicamā sākuma deva ir 25 mg.

Kombinācijā ar HIV proteāžu inhibitoru ritonaviru, kurš ir ļoti spēcīgs P450 inhibitors, tā vienmērīgas koncentrācijas apstākļos (500 mg divas reizes dienā) pievienojot Sildenafil (atsevišķu 100 mg devu), Sildenafil Cmax pieauga par 300% (4 reizes) un Sildenafil plazmas AUC - par 1000% (11 reizes). Pēc 24 stundām Sildenafil koncentrācija vēl arvien bija ap 200 ng/ml, kamēr, lietojot Sildenafil vienu pašu, tā ir ap 5 ng/ml. Tas atbilst zināmajam faktam, ka ritonaviram piemīt izteikta iedarbība uz ļoti daudziem no P450 substrātiem. Ritonavira farmakokinētiku Sildenafil neietekmēja. Ņemot vērā šādus farmakokinētiskos datus, Sildenafil kombinācija ar ritonaviru nav vēlama (skatīt 4.4. apakšpunktu), jebkurā gadījumā Sildenafil deva nekādos apstākļos nedrīkst pārsniegt 25 mg 48 stundu laikā.

Līdztekus HIV proteāžu inhibitoram sakvinaviram (CYP3A4 inhibitors) tā vienmērīgas koncentrācijas apstākļos (1200 mg trīs reizes dienā) ieņemot Sildenafil (atsevišķa 100 mg deva), palielinājās Sildenafil Cmax par 140% un plazmas AUC - par 210%. Sakvinavira farmakokinētiku Sildenafil neietekmēja (skatīt 4.2. apakšpunktu). Spēcīgākiem CYP3A4 inhibitoriem, kā ketokonazolam un itrakonazolam, sagaidāma vēl izteiktāka ietekme.

Ieņemot vienu, atsevišķu, 100 mg lielu Sildenafil devu vienlaicīgi ar eritromicīnu, mērenu CYP3A4 inhibitoru, tā vienmērīgas koncentrācijas apstākļos (500 mg divas reizes dienā 5 dienas pēc kārtas), Sildenafil sistēmiskā ekspozīcija (AUC) pieauga par 182%. Pētījumos ar brīvprātīgiem veseliem vīriešiem azitromicīnam (500 mg dienā 3 dienas pēc kārtas) netika konstatēta nekāda

ietekme uz Sildenafil AUC, Cmax , tmax un eliminācijas ātruma konstanti, kā arī vēlāk uz Sildenafil vai tā galvenā cirkulējošā metabolīta eliminācijas pusperiodu. Cimetidīns (800 mg), citohroma P450 inhibitors un nespecifisks CYP3A4 inhibitors, pēc 50 mg Sildenafil uzņemšanas veseliem brīvprātīgajiem izraisīja par 56% augstāku Sildenafil koncentrāciju plazmā.

Greipfrūtu sula, kas ir zarnu sienā norisošā metabolisma CYP3A4 vājš inhibitors, var izraisīt mērenu Sildenafil koncentrācijas pieaugumu plazmā.

Antacīdo līdzekļu (magnija hidroksīds/alumīnija hidroksīds) atsevišķas devas neietekmēja Sildenafil bioloģisko pieejamību.

Kaut gan nav veikti specifiski zāļu mijiedarbības pētījumi ar visiem medikamentiem, farmakokinētiskā analīze populācijā liecināja, ka Sildenafil farmakokinētika netiek ietekmēta, ja vienlaicīgi lieto CYP2C9 inhibitorus (tolbutamīdu, varfarīnu, fenitoīnu), CYP2D6 inhibitorus (selektīvos serotonīna atpakaļsaistīšanas inhibitorus, tricikliskos antidepresantus), tiazīdus un tiem līdzīgus diurētiskus līdzekļus, cilpas un kāliju saudzējošos diurētiskos līdzekļus, angiotenzīnu konvertējošā enzīma inhibitorus, kalcija kanālu blokatorus, beta adrenerģisko receptoru antagonistus vai CYP450 metabolisma inducētājus (rifampicīnu, barbiturātus). Pētījumā ar brīvprātīgiem veseliem vīriešiem, vienlaicīgi ievadot endotelīna antagonistu bosentānu ([mērens] CYP3A4, CYP2C9 un iespējams arī CYP2C19 inducētājs) līdzsvara koncentrācijā (125 mg divreiz dienā) ar sildenafilu līdzsvara koncentrācijā (80 mg trīsreiz dienā), sildenafila AUC un Cmax samazinājās attiecīgi par 62,6% un 55,4%. Tādēļ gaidāma izteiktāka sildenafila koncentrācijas samazināšanās plazmā, ja vienlaicīgi ievada spēcīgu CYP3A4 inducētāju, piemēram, rifampīnu.

Nikorandils ir kalcija kanālu aktivatora un nitrāta hibrīds. Nitrāta komponentes dēļ tas var radīt nopietnu mijiedarbību ar Sildenafil.

Sildenafil ietekme uz citām zālēm

Pētījumi in vitro

Sildenafil ir citohroma P450 vājš inhibitors, iedarbojoties uz izoformām 1A2, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 un 3A4 (IC50>150 μM). Ņemot vērā, ka pēc ieteicamo devu ievadīšanas maksimālā Sildenafil koncentrācija plazmā ir aptuveni 1 μM, maz ticams, ka SILDENAFIL varētu ietekmēt šo izoenzīmu substrātu klīrensu.

Nav datu par Sildenafil mijiedarbību ar nespecifiskajiem fosfodiesterāzes inhibitoriem, kā, piemēram, ar teofilīnu un dipiridamolu.

Pētījumi in vivo

Atbilstoši jau zināmai Sildenafil ietekmei uz slāpekļa oksīda/cGMP mehānismu (skatīt

5.1. apakšpunktu), novērots, ka Sildenafil potencē nitrātu hipotensīvos efektus, tādēļ tā parakstīšana kopā ar

slāpekļa oksīda donoriem vai nitrātiem jebkurā formā ir kontrindicēta (skatīt 4.3. apakšpunktu).

Riociguats: Preklīniskie pētījumi liecināja par aditīvu sistēmiska asinsspiediena samazināšanās efektu, PDE5 inhibitorus lietojot kopā ar riociguatu. Klīniskajos pētījumos, riociguāts apliecināja spēju palielināt PDE5 inhibitoru hipotensīvo iedarbību. Lietojot šo kombināciju, pētāmajā populācijā labvēlīga klīniskā iedarbība netika novērota. Riociguata vienlaicīga lietošana kopā ar PDE5 inhibitoriem, tajā skaitā sildenafilu, ir kontrindicēta (skatīt 4.3 apakšpunktu).

Nedaudziem uzņēmīgiem cilvēkiem, kuri lieto alfa blokatoru terapiju, vienlaikus Sildenafil lietošana var radīt simptomātisku hipotensiju. Tas pārsvarā var atgadīties pirmo 4 stundu laikā pēc Sildenafil lietošanas (skatīt 4.2. un 4.4. apakšpunktu). Trijos specifiskos zāļu-zāļu mijiedarbības pētījumos lietoja vienlaicīgi alfa blokatoru doksazosīnu (4 mg un 8 mg) un Sildenafil (25 mg, 50 mg vai

100 mg) pacientiem ar labdabīgu prostatas hiperplāziju (LPH), kas stabilizēta ar doksazosīna terapiju. Šo pētījumu populācijā guļus stāvoklī mērītais asinsspiediens vidēji papildus pazeminājās par 7/7 mmHg, 9/5 mmHg un 8/4 mmHg un stāvus mērītais asinsspiediens vidēji papildus pazeminājās

attiecīgi par 6/6 mmHg, 11/4 mmHg un 4/5 mmHg. Ar doksazosīna terapiju stabilizētiem pacientiem, lietojot vienlaicīgi Sildenafil un doksazosīnu, bijuši reti ziņojumi par pieredzētu simptomātisku posturālu hipotensiju. Šie ziņojumi ietvēra reiboni un vieglu apskurbumu, bet ne sinkopi.

Lietojot Sildenafil (50 mg) kombinācijā ar tolbutamīdu (250 mg) vai varfarīnu (40 mg), nozīmīga mijiedarbība nav konstatēta, lai gan abu savienojumu metabolisms noris ar CYP2C9 piedalīšanos.

Sildenafil (50 mg) nepotencēja asins tecēšanas laika pagarinājumu, ko izraisījis aspirīns (150 mg).

Sildenafil (50 mg) nepotencēja alkohola hipotensīvo efektu veseliem brīvprātīgajiem, kuriem alkohola maksimālā koncentrācija asinīs vidēji bija 80 mg/dl.

Apkopojot datus par šādām hipotensīvo līdzekļu grupām: diurētikas, beta blokatori, AKE inhibitori, angiotensīna II inhibitori, antihipertensīvie preparāti (vazodilatatori un centrālas iedarbības līdzekļi), adrenerģisko neironu blokatori, kalcija kanālu blokatori un alfa adrenoreceptoru blokatori, konstatēts, ka blakusparādību profils Sildenafil saņēmušajiem pacientiem neatšķīrās no placebo grupas. Specifiskā mijiedarbības pētījumā, amlodipīnu lietojošiem hipertensijas pacientiem līdztekus dodot Sildenafil (100 mg), novēroja sistoliskā asinsspiediena papildu pazeminājumu par 8 mm Hg guļus stāvoklī. Attiecīgais diastoliskā asinsspiediena papildu pazeminājums guļus stāvoklī bija 7 mm Hg. Šī papildu pazemināšanās bija līdzvērtīga asinsspiediena pazeminājumam, kādu novēroja veseliem brīvprātīgajiem, kas saņēma Sildenafil vienu pašu (skatīt 5.1. apakšpunktu).

Sildenafil (100 mg) neietekmēja HIV proteāžu inhibitoru sakvinavira un ritonavira (abi ir CYP3A4 substrāti) farmakokinētiku to vienmērīgas koncentrācijas apstākļos.

Sildenafils līdzsvara koncentrācijā (80 mg trīsreiz dienā) brīvprātīgiem veseliem vīriešiem radīja bosentāna AUC paaugstināšanos par 49,8% un bosentāna Cmax paaugstināšanos par 42% (125 mg divreiz dienā).

4.6.Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Sildenafil ratiopharm nav paredzēts lietošanai sievietēm.

Pietiekami plaši un labi kontrolēti pētījumi ar grūtniecēm vai sievietēm, kuras baro ar krūti, nav veikti.

Reproduktivitātes pētījumos ar žurkām un trušiem pēc Sildenafil perorālas ievadīšanas netika konstatēta nekāda nevēlama iedarbība.

Veseliem brīvprātīgajiem pēc vienas 100 mg lielas sildenafila devas netika konstatēta ietekme uz spermatozoīdu kustīgumu vai morfoloģiju (skatīt 5.1. apakšpunktu).

4.7.Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Nav veikti pētījumi, lai novērotu ietekmi uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

Sildenafil klīniskajos pētījumos bijuši ziņojumi par reiboņiem un redzes traucējumiem, tādēļ pacientiem jāzina, kā viņi reaģē uz Sildenafil, iekams tie vada automašīnu vai strādā ar mehāniskām iekārtām.

4.8.Nevēlamās blakusparādības

Drošuma profila kopsavilkums

Sildenafil drošuma profils ir balstīts uz 9570 pacientiem 74 dubultmaskētos ar placebo kontrolētos klīniskajos pētījumos. Klīniskajos pētījumos visbiežāk ziņotās blakusparādības

pacientiem, kuri saņēma Sildenafil, bija galvassāpes, piesarkums, dispepsija, deguna gļotādas tūska, reibonis, slikta dūša, karstuma viļņi, redzes traucējumi, cianopsija un redzes miglošanās.

Pēcreģistrācijas periodā tika savāktas blakusparādības par >10 gadu izvērtētu periodu. Šo blakusparādību biežumu nevar noteikt precīzi, jo ne visas blakusparādības tika ziņotas Reģistrācijas Apliecības Īpašniekam un iekļautas drošuma datubāzē.

Nevēlamo blakusparādību saraksts tabulas veidā

Visas medicīniski būtiskās blakusparādības, kuras tika novērotas klīniskajos pētījumos biežāk kā placebo grupā, zemāk norādītajā tabulā ir sakārtotas pēc orgānu sistēmu klasifikācijas un biežuma (ļoti bieži (≥1/10), bieži (≥1/100 līdz <1/10), retāk (≥1/1000 līdz <1/100), reti (≥1/10 000 līdz <1/1000). Katrā sastopamības biežuma grupā nevēlamās blakusparādības sakārtotas pēc to būtiskuma pakāpes dilstošā secībā.

1. tabula. Klīniskajos pētījumos ziņotās medicīniski būtiskās blakusparādības, kuras bija biežāk sastopamas nekā placebo grupā, un ziņotās medicīniski būtiskās blakusparādības pēcreģistrācijas periodā

Orgānu

Ļoti bieži

Bieži

Retāk

Reti (≥ 1/10 000

sistēmu

( 1/10)

( 1/100 līdz

( 1/1 000 līdz

līdz < 1/1 000)

klasifikācija

 

< 1/10)

< 1/100)

 

Infekcijas un

 

 

Rinīts

 

infestācijas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imūnās sistēmas

 

 

Paaugstināta

 

traucējumi

 

 

jutība

 

 

 

 

 

 

Nervu sistēmas

Galvassāpes

Reibonis

Miegainība,

Cerebrovaskulārs

traucējumi

 

 

hipoestēzija

notikums,

 

 

 

 

pārejošas išēmijas

 

 

 

 

lēkmes,

 

 

 

 

krampji*,

 

 

 

 

recidivējoši

 

 

 

 

krampji*,

 

 

 

 

sinkope

 

 

 

 

 

Acu bojājumi

 

Izmainīta

Asarošanas

Nearterītiskā

 

 

krāsu

traucējumi***,

priekšējā išēmiskā

 

 

uztvere**,

acu sāpes,

optiskā

 

 

redzes

fotofobija,

neiropātija

 

 

traucējumi,

fotopsija,

(NPION)*,

 

 

redzes

acu hiperēmija,

tīklenes asinsvadu

 

 

miglošanās

redzes spilgtuma

oklūzija*,

 

 

 

pastiprināšanās,

asinsizplūdums

 

 

 

konjunktivīts

tīklenē,

 

 

 

 

aterosklerotiska

 

 

 

 

retinopātija,

 

 

 

 

tīklenes

 

 

 

 

patoloģijas,

 

 

 

 

glaukoma,

 

 

 

 

redzes lauka

 

 

 

 

defekti,

 

 

 

 

diplopija,

 

 

 

 

redzes asuma

 

 

 

 

samazināšanās,

 

 

 

 

miopija,

 

 

 

 

astenopija,

 

 

 

 

stiklveida

 

 

 

 

ķermeņa

 

 

 

 

apduļķojumi,

Orgānu

Ļoti bieži

Bieži

Retāk

Reti (≥ 1/10 000

sistēmu

( 1/10)

( 1/100 līdz

( 1/1 000 līdz

līdz < 1/1 000)

klasifikācija

 

< 1/10)

< 1/100)

 

 

 

 

 

varavīksnenes

 

 

 

 

patoloģija,

 

 

 

 

midriāze,

 

 

 

 

gaismas oreols,

 

 

 

 

acu tūska,

 

 

 

 

acu pietūkums,

 

 

 

 

acu bojājumi,

 

 

 

 

konjunktīvas

 

 

 

 

hiperēmija,

 

 

 

 

acu kairinājums,

 

 

 

 

patoloģiskas

 

 

 

 

sajūtas acī,

 

 

 

 

plakstiņu tūska,

 

 

 

 

sklēras krāsas

 

 

 

 

pārmaiņas

 

 

 

 

 

Ausu un

 

 

Vertigo,

Kurlums

labirinta

 

 

tinīts

 

bojājumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sirds funkcijas

 

 

Tahikardija,

Pēkšņa kardiāla

traucējumi

 

 

sirdsklauves

nāve*,

 

 

 

 

miokarda infarkts,

 

 

 

 

ventrikulāra

 

 

 

 

aritmija*,

 

 

 

 

priekškambaru

 

 

 

 

fibrilācija,

 

 

 

 

nestabila

 

 

 

 

stenokardija

 

 

 

 

 

Asinsvadu

 

Pietvīkums,

Hipertensija,

 

sistēmas

 

karstuma viļņi

hipotensija

 

traucējumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elpošanas

 

Aizlikts

Deguna

Spiediena sajūta

sistēmas

 

deguns

asiņošana,

rīklē,

traucējumi,

 

 

deguna

deguna tūska,

krūšu kurvja un

 

 

blakusdobumu

deguna sausums

videnes slimības

 

 

aizlikums

 

 

 

 

 

 

Kuņģa-zarnu

 

Slikta dūša,

Gastroezofageālā

Orāla hipoestēzija

trakta

 

dispepsija

atviļņa slimība,

 

traucējumi

 

 

vemšana,

 

 

 

 

sāpes vēdera

 

 

 

 

augšdaļā,

 

 

 

 

mutes sausums

 

 

 

 

 

 

Orgānu

Ļoti bieži

Bieži

Retāk

Reti (≥ 1/10 000

sistēmu

( 1/10)

( 1/100 līdz

( 1/1 000 līdz

līdz < 1/1 000)

klasifikācija

 

< 1/10)

< 1/100)

 

Ādas un

 

 

Izsitumi

Stīvensa-

zemādas audu

 

 

 

Džonsona

bojājumi

 

 

 

sindroms

 

 

 

 

(SDžS)*,

 

 

 

 

toksiska

 

 

 

 

epidermas

 

 

 

 

nekrolīze (TEN)*

 

 

 

 

 

Skeleta-muskuļu

 

 

Muskuļu sāpes,

 

un saistaudu

 

 

ekstremitāšu

 

sistēmas

 

 

sāpes

 

bojājumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieru un

 

 

Hematūrija

 

urīnizvades

 

 

 

 

sistēmas

 

 

 

 

traucējumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reproduktīvās

 

 

 

Dzimumlocekļa

sistēmas

 

 

 

asiņošana,

traucējumi un

 

 

 

priapisms*,

krūts slimības

 

 

 

hematospermija,

 

 

 

 

pastiprināta

 

 

 

 

erekcija

 

 

 

 

 

Vispārēji

 

 

Sāpes krūtīs,

Uzbudināmība

traucējumi un

 

 

nespēks,

 

reakcijas

 

 

karstuma sajūta

 

ievadīšanas

 

 

 

 

vietā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izmeklējumi

 

 

Paātrināta

 

 

 

 

sirdsdarbība

 

* Par šo parādību ziņots tikai pēcreģistrācijas periodā

**Izmainīta krāsu uztvere: hloropsija, hromatopsija, cianopsija, eritropsija un ksantopsija

***Asarošanas traucējumi: acu sausums, asarošanas traucējumi un pastiprināta asarošana

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju.

4.9.Pārdozēšana

Pētījumos, kuros piedalījās brīvprātīgie, lietojot atsevišķas devas pat līdz 800 mg, nevēlamās blakusparādības bija tādas pašas kā, lietojot mazākas devas, taču tās bija biežākas un izteiktākas. 200 mg lielas devas nedeva lielāku efektu, bet palielināja blakusparādību (galvassāpju, piesarkuma, dispepsijas, deguna gļotādas tūskas, redzes traucējumu) biežumu.

Pārdozēšanas gadījumos jāveic attiecīgi standartizētie dzīvības funkciju uzturošie pasākumi. Nav sagaidāms, ka dialīze varētu paātrināt Sildenafil klīrensu, jo tas spēcīgi saistās ar plazmas olbaltumvielām un netiek izvadīts ar urīnu.

5.FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1.Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: uroloģiskie līdzekļi, medikamenti erektilās disfunkcijas ārstēšanai. ATĶ kods G04B E03.

Darbības mehānisms

Sildenafil ir perorāls līdzeklis erektilās disfunkcijas ārstēšanai. Dabīga seksuāla kairinājuma apstākļos tas atjauno traucētu erektilo funkciju, palielinot asiņu pieplūdumu dzimumloceklim.

Erekcijas fizioloģiskai norisei ir nepieciešama slāpekļa oksīda (NO) atbrīvošanās kavernozajos ķermeņos seksuālās stimulācijas laikā. Slāpekļa oksīds savukārt stimulē enzīma guanilātciklāzes aktivitāti, kas izraisa cikliskā guanozīnmonofosfāta (cGMP) līmeņa pieaugumu, rezultātā rodas kavernozo ķermeņu gludās muskulatūras atslābums, ļaujot tajos ieplūst asinīm.

Sildenafil ir spēcīgs un selektīvs cGMP specifiskās 5. tipa fosfodiesterāzes (PDE5) inhibitors kavernozajos ķermeņos, kur PDE5 ietekmē noris cGMP degradācija. Sildenafil ietekmē erekciju, iedarbojoties tikai lokāli. Tiešas relaksējošas iedarbības uz izolētu cilvēka kavernozo ķermeni Sildenafil nav, taču šis medikaments ievērojami pastiprina NO relaksējošo iedarbību uz šiem audiem. Aktivējoties NO/cGMP metabolisma ceļam, kā tas notiek seksuāla uzbudinājuma laikā, Sildenafil ierosinātā PDE5 kavēšana izraisa izteiktu cGMP koncentrācijas palielināšanos kavernozajos ķermeņos. Tāpēc Sildenafil vēlamais farmakoloģiskais efekts iestājas vienīgi seksuālās stimulācijas gadījumos.

Farmakodinamiskā iedarbība

Pētījumos in vitro noskaidrots, ka Sildenafil selektīvi iedarbojas uz PDE5, kas ir iesaistīts erekcijas procesā. Efekts uz PDE5 ir vairāk izteikts nekā uz citām zināmajām fosfodiesterāzes formām. Desmit reizes vājāka ir darbība uz PDE6, kas piedalās gaismas pārvadē tīklenē. Pateicoties izteiktajai selektivitātei, pie maksimālās ieteicamās devas, Sildenafil nav būtiska efekta uz citām fosfodiesterāzes formām (80 reizes vājāka iedarbība uz PDE1, 700 reizes vājāka iedarbība uz PDE2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 un 11). Salīdzinot PDE5 ar PDE3, uz PDE5 Sildenafil darbojas 4000 reizes selektīvāk nekā uz PDE3 - cAMP specifisku fosfodiesterāzes izoformu, kas piedalās sirds kontraktilitātes regulācijā.

Klīniskā efektivitāte un drošums

Divi klīniskie pētījumi veikti, lai noskaidrotu laika periodu pēc devas lietošanas, kurā dabīga seksuālā kairinājuma apstākļos Sildenafil var radīt erekciju. Pētījumā, kurā izmantota dzimumlocekļa pletismogrāfija (RigiScan), pacientiem, kuriem Sildenafil izraisīja erekciju ar 60% rigiditāti (pietiekama dzimumaktam), to novēroja vidēji pēc 25 minūtēm (diapazonā no 12 līdz 37 minūtēm). Citā RigiScan pētījumā Sildenafil vēl 4-5 stundas pēc devas saņemšanas bija spējīgs izsaukt erekciju seksuālas stimulācijas apstākļos.

Sildenafil izraisa vieglu un pārejošu asinsspiediena pazemināšanos, kas vairumā gadījumu klīniski neizpaužas. Pēc 100 mg perorālas devas sistoliskā asinsspiediena vidējā maksimālā pazemināšanās guļus stāvoklī bija 8,4 mm Hg. Attiecīgās diastoliskā asinsspiediena pārmaiņas bija 5,5 mm Hg. Šāds asinsspiediena pazeminājums saistāms ar Sildenafil vazodilatatoro iedarbību, iespējams, sakarā ar cGMP līmeņa pieaugumu asinsvadu gludajā muskulatūrā. Vienreiz ieņemtas Sildenafil devas līdz 100 mg veseliem brīvprātīgajiem neizraisīja klīniski nozīmīgas pārmaiņas elektrokardiogrammā.

Pētījumā par hemodinamiskiem efektiem, lietojot vienreizēju Sildenafil 100 mg devu, 14 pacientiem ar smagu koronāro artēriju slimību (stenoze >70% vismaz vienā koronārajā artērijā) vidējais sistoliskais un diastoliskais asinsspiediens mazinājās par 7% un 6%, tātad bija tuvu terapijas sākumā noteiktajam. Vidējais sistoliskais asinsspiediens plaušu asinsritē mazinājās par 9%. Pierādījās, ka Sildenafil neiespaido sirds izsviedi un neizmaina asins plūsmu stenozētajās koronārajās artērijās.

Dubultmaskētā, ar placebo kontrolētā pētījumā par fiziskas slodzes radītu stresu tika vērtēti

144 pacienti ar erektilo disfunkciju un hronisku stabilu stenokardiju, kuri regulāri ir saņēmuši zāles pret stenokardiju (izņemot nitrātus). Iegūtie rezultāti parādīja, ka, vērtējot pēc laika, kas nepieciešams stenokardijas ierobežošanai, nav klīniski nozīmīgas atšķirības starp sildenafilu un placebo.

Dažiem pacientiem 1 stundu pēc 100 mg devas lietošanas, izmantojot Farnsworth-Munsell 100 nokrāsu testu, konstatēja vieglas un pārejošas krāsu (zilās/zaļās) atšķiršanas spēju pārmaiņas, bet 2 stundas pēc devas nekāda iedarbība vairs nebija konstatējama. Uzskata, ka šīs krāsu izšķiršanas spēju pārmaiņas ir saistītas ar PDE6 kavēšanu, tādējādi ietekmējot gaismas pārvadīšanas kaskādi tīklenē. Sildenafil redzes asumu un kontrasta jutīgumu neietekmē. Placebo kontrolētā pētījumā, pacientiem ar dokumentētu vecuma izraisītu makulas deģenerāciju (n=9), Sildenafil (vienreizēja deva 100 mg) bija ar labu toleranci un klīniski netika novērotas būtiskas izmaiņas redzes testos (redzes asumā, Amsler grid, luksofora simulācijas testā, Humphrey perimetrā un fotostresā).

Veseliem brīvprātīgajiem, lietojot vienu Sildenafil 100 mg devu per os, netika konstatēta nekāda ietekme uz spermatozoīdu kustīgumu vai morfoloģiju (skatīt 4.6. apakšpunktu).

Pārējā klīniskajos pētījumos iegūtā informācija

Sildenafil klīniskajos pētījumos tika lietots vairāk nekā 8000 pacientu vecumā no 19 līdz 87 gadiem. Pētītas šādu pacientu grupas: gados vecāki pacienti (19,9%), pacienti ar hipertensiju (30,9%), diabetes mellitus (20,3%), sirds išēmisko slimību (5,8%), hiperlipidēmiju (19,8%), muguras smadzeņu bojājumiem (0,6%), depresiju (5,2%), prostatas transuretrālo rezekciju (3,7%), radikālu prostatektomiju (3,3%). Vāji pārstāvētas vai no klīniskajiem pētījumiem tika izslēgtas šādas pacientu grupas: pacienti pēc iegurņa dobuma operācijām, pacienti pēc staru terapijas, pacienti ar izteiktiem nieru vai aknu funkciju traucējumiem un pacienti, kuri slimo ar noteiktām kardiovaskulārām patoloģijām (skatīt 4.3. apakšpunktu).

Fiksēto devu pētījumos to slimnieku skaits (%), kas ziņoja par erekcijas uzlabošanos ārstēšanās rezultātā, bija šāds: 62% (25 mg), 74% (50 mg) un 82% (100 mg) salīdzinājumā ar 25% placebo grupā. Kontrolētajos klīniskajos pētījumos pacientu skaits, kuri blakusparādību dēļ vēlējās pārtraukt terapiju, bija neliels un pielīdzināms placebo.

Apkopojot visu pētījumu datus, pacientu skaits, kuri ziņoja par erekcijas uzlabošanos Sildenafil lietošanas rezultātā, bija šāds: 84% no psihogēnās erektilās disfunkcijas pacientiem, 77% no jauktas ģenēzes erektilās disfunkcijas pacientiem, 68% no organiskas izcelsmes erektilās disfunkcijas pacientiem, 67% no gados vecākiem pacientiem, 59% no cukura diabēta slimniekiem, 69% no sirds išēmiskās slimības pacientiem, 68% no pacientiem ar hipertensiju, 61% no pacientiem pēc prostatas transuretrālas rezekcijas, 43% no pacientiem pēc radikālas prostatektomijas, 83% no pacientiem ar muguras smadzeņu bojājumu, 74% no depresijas pacientiem. Sildenafil drošums un efektivitāte saglabājās arī ilgtermiņa pētījumos.

Pediatriskā populācija

Eiropas Zāļu aģentūra atbrīvojusi no pienākuma iesniegt pētījumu rezultātus atsauces zālēm, kas satur sildenafilu, visās pediatriskās populācijas apakšgrupās erektilās disfunkcijas ārstēšanai (informāciju par lietošanu bērniem skatīt 4.2. apakšpunktā).

5.2.Farmakokinētiskās īpašības

Uzsūkšanās

Sildenafil uzsūkšanās noris strauji. Maksimālā koncentrācija plazmā tiek sasniegta 30 līdz 120 minūšu laikā (vidēji 60 minūtēs), ja medikamentu iedzer tukšā dūšā. Vidējā absolūtā bioloģiskā pieejamība pēc perorālas lietošanas ir 41% (diapazonā no 25-63%). Pēc Sildenafil perorālas lietošanas AUC un Cmax pieaug proporcionāli devai visā ieteicamo devu diapazonā (25-100 mg).

Lietojot Sildenafil maltītes laikā, tā uzsūkšanās ātrums krītas un tmax pagarinās vidēji par 60 minūtēm, bet Cmax samazinās vidēji par 29%.

Izkliede

Sildenafil vidējais izkliedes tilpums stabilā stāvoklī (Vss) ir 105 l, kas norāda izkliedi audos. Pēc vienreizējas 100 mg perorālas devas, Sildenafil maksimālā kopējā koncentrācija plazmā ir

aptuveni 440 ng/ml (CV 40%). Maksimālā brīvā Sildenafil koncentrācija plazmā – 18 ng/ml (38 nM) rodas tad, kad Sildenafil (un tā galvenais cirkulācijā esošais metabolīts - N-demetil-Sildenafil) ir 96% saistīts ar plazmas olbaltumvielām. Saistīšanās ar olbaltumvielām nav atkarīga no medikamenta koncentrācijas.

Veseliem brīvprātīgajiem, kas saņēma vienu 100 mg Sildenafil devu, 90 minūtes vēlāk ejakulātā varēja konstatēt mazāk par 0,0002% no ievadītās devas (vidēji 188 ng).

Biotransformācija

Sildenafil noārdīšanā piedalās divi aknu mikrosomu izoenzīmi - CYP3A4 (galvenais izoenzīms) un CYP2C9 (mazāk nozīmīgs metabolisma ceļš). Galvenais asinsritē cirkulējošais metabolīts rodas Sildenafil N-demetilācijas rezultātā. Šī metabolīta selektivitātes profils attiecībā uz fosfodiesterāzēm ir līdzīgs Sildenafil profilam, un tā iedarbības spēks uz PDE5 in vitro ir aptuveni 50% no Sildenafil iedarbības spēka. Šī metabolīta koncentrācija plazmā ir aptuveni 40% no Sildenafil koncentrācijas plazmā. N-demetil-metabolīts tiek pakļauts tālākām pārvērtībām, tā terminālās eliminācijas pusperiods ir aptuveni 4 stundas.

Eliminācija

Sildenafil kopējais klīrenss organismā ir 41 l/stundā, un eliminācijas pusperiods terminālā fāzē ir 3-5 stundas. Pēc perorālas vai intravenozas ievadīšanas Sildenafil tiek izvadīts metabolītu veidā, galvenokārt ar fekālijām (aptuveni 80% no ievadītās devas), mazāk - ar urīnu (aptuveni 13% no ievadītās devas).

Farmakokinētika īpašās pacientu grupās

Gados vecāki cilvēki

Veseliem, gados vecākiem (65 gadus veciem un vecākiem) brīvprātīgajiem konstatēja samazinātu Sildenafil klīrensu, kā rezultātā Sildenafil un tā aktīvā N-demetil-metabolīta koncentrācija plazmā bija par aptuveni 90% augstāka nekā gados jauniem (18-45 gadus veciem) veseliem brīvprātīgajiem. Attiecīgais brīvā Sildenafil līmenis plazmā bija par 40% augstāks, jo ar vecumu mainās saistīšanās ar plazmas olbaltumvielām.

Nieru mazspēja

Brīvprātīgajiem ar vieglu vai vidēji smagu (kreatinīna klīrenss = 30-80 ml/min) nieru mazspēju Sildenafil

farmakokinētika pēc atsevišķas 50 mg devas ieņemšanas bija neizmainīta. N-demetil-metabolīta vidējie AUC un Cmax rādītāji pieauga par attiecīgi 126% un 73%, salīdzinot ar tāda paša vecuma brīvprātīgajiem bez nieru bojājuma. Tomēr sakarā ar izteiktām individuālām atšķirībām šīs novirzes nebija statistiski nozīmīgas. Brīvprātīgajiem ar izteiktu nieru mazspēju (kreatinīna klīrenss

<30 ml/min) Sildenafil klīrenss bija samazināts, kas izpaudās kā AUC un Cmax pieaugums par attiecīgi 100% un 88% salīdzinājumā ar tāda paša vecuma brīvprātīgajiem bez nieru bojājuma. Pie tam Ndemetil- metabolīta AUC un Cmax rādītāji bija ievērojami lielāki, attiecīgi par 200% un 79%.

Aknu mazspēja

Brīvprātīgajiem ar vieglas pakāpes vai vidēji smagas pakāpes aknu cirozi (A un B klases pēc Child- Pugh)

Sildenafil klīrenss bija samazināts, tādēļ salīdzinājumā ar tāda paša vecuma brīvprātīgajiem bez aknu bojājuma bija palielināta AUC (84%) un Cmax (47%). Pacientiem ar smagiem aknu funkciju traucējumiem Sildenafil farmakokinētika nav pētīta.

5.3.Preklīniskie dati par drošumu

Neklīniskajos standartpētījumos iegūtie dati par farmakoloģisko drošumu, atkārtotu devu toksicitāti, genotoksicitāti, iespējamu kancerogenitāti un toksisku ietekmi uz reproduktivitāti un attīstību neliecina par īpašu risku cilvēkam.

6.FARMAKOLOĢISKĀ INFORMĀCIJA

6.1.Palīgvielu saraksts

Mikrokristāliskā celuloze

Hipromeloze

Nātrija kroskarmeloze

Magnija stearāts

Kalcija hidrogēnfosfāts (bezūdens sāls)

Talks

Makrogols 6000

Titāna dioksīds

Sarkanais dzelzs oksīds

6.2.Nesaderība

Nav piemērojams.

6.3.Uzglabāšanas laiks

4 gadi

6.4.Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

6.5.Iepakojuma veids un saturs

PVdH/PVH/alumīnija blisteri.

Sildenafil ratiopharm 25 mg apvalkotās tabletes

Iepakojums ar 1, 2, 4, 8 vai 12 apvalkotām tabletēm.

Sildenafil ratiopharm 50 mg apvalkotās tabletes

Iepakojums ar 1, 2, 4, 8, 12 vai 24 apvalkotām tabletēm.

Sildenafil ratiopharm 100 mg apvalkotās tabletes

Iepakojums ar 1, 2, 4, 8, 12, 24 vai 48 apvalkotām tabletēm.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

6.6.Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai

Nav īpašu prasību.

7.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

ratiopharm GmbH Graf-Arco-Straße 3 89079 Ulm

Vācija

8.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

Sildenafil ratiopharm 25 mg apvalkotās tabletes

EU/1/09/603/001

EU/1/09/603/002

EU/1/09/603/003

EU/1/09/603/004

EU/1/09/603/013

Sildenafil ratiopharm 50 mg apvalkotās tabletes

EU/1/09/603/005

EU/1/09/603/006

EU/1/09/603/007

EU/1/09/603/008

EU/1/09/603/014

EU/1/09/603/017

Sildenafil ratiopharm 100 mg apvalkotās tabletes

EU/1/09/603/009

EU/1/09/603/010

EU/1/09/603/011

EU/1/09/603/012

EU/1/09/603/015

EU/1/09/603/016

EU/1/09/603/018

9.PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums: 2009. gada 23. decembris

Pēdējās pārreģistrācijas datums: 2014. gada 9. septembris

10.TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

Sīkāka informācija par šīm zālēm pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas