Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sildenafil ratiopharm (sildenafil) – Marķējuma teksts - G04BE03

Updated on site: 10-Oct-2017

Zāļu nosaukumsSildenafil ratiopharm
ATĶ kodsG04BE03
Vielasildenafil
RažotājsRatiopharm GmbH

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

ĀRĒJĀ KASTĪTE

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Sildenafil ratiopharm 25 mg apvalkotās tabletes

Sildenafil

2.AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Katra apvalkotā tablete satur sildenafila citrātu, kas atbilst 25 mg sildenafila.

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

1 apvalkotā tablete

2 apvalkotās tabletes

4 apvalkotās tabletes

8 apvalkotās tabletes

12 apvalkotās tabletes

5.LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Iekšķīgai lietošanai.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

DER. LĪDZ

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

ratiopharm GmbH Graf-Arco-Straße 3 89079 Ulm

Vācija

12.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

ES/1/09/603/001 1 apvalkotā tablete

ES/1/09/603/002 4 apvalkotās tabletes

ES/1/09/603/003 8 apvalkotās tabletes

ES/1/09/603/004 12 apvalkotās tabletes

ES/1/09/603/013 2 apvalkotās tabletes

13.SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Sildenafil ratiopharm 25 mg

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA ĀRĒJĀ KASTĪTE

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Sildenafil ratiopharm 50 mg apvalkotās tabletes

Sildenafil

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Katra apvalkotā tablete satur sildenafila citrātu, kas atbilst 50 mg sildenafila.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

1 apvalkotā tablete

2 apvalkotās tabletes

4 apvalkotās tabletes

8 apvalkotās tabletes

12 apvalkotās tabletes

24 apvalkotās tabletes

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Iekšķīgai lietošanai.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

DER. LĪDZ

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

ratiopharm GmbH Graf-Arco-Straße 3 89079 Ulm

Vācija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

ES/1/09/603/005 1 apvalkotā tablete

ES/1/09/603/006 4 apvalkotās tabletes

ES/1/09/603/007 8 apvalkotās tabletes

ES/1/09/603/008 12 apvalkotās tabletes

ES/1/09/603/014 2 apvalkotās tabletes

EU/1/09/603/017 24 apvalkotās tabletes

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Sildenafil ratiopharm 50 mg

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA ĀRĒJĀ KASTĪTE

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Sildenafil ratiopharm 100 mg apvalkotās tabletes

Sildenafil

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Katra apvalkotā tablete satur sildenafila citrātu, kas atbilst 100 mg sildenafila.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

1 apvalkotā tablete

2 apvalkotās tabletes

4 apvalkotās tabletes

8 apvalkotās tabletes

12 apvalkotās tabletes

24 apvalkotās tabletes

48 apvalkotās tabletes

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Iekšķīgai lietošanai.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

DER. LĪDZ

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

ratiopharm GmbH Graf-Arco-Straße 3 89079 Ulm

Vācija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

ES/1/09/603/009 1 apvalkotā tablete

ES/1/09/603/010 4 apvalkotās tabletes

ES/1/09/603/011 8 apvalkotās tabletes

ES/1/09/603/012 12 apvalkotās tabletes

ES/1/09/603/015 2 apvalkotās tabletes

ES/1/09/603/016 24 apvalkotās tabletes

EU/1/09/603/018 48 apvalkotās tabletes

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Sildenafil ratiopharm 100 mg

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES

BLISTERS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Sildenafil ratiopharm 25 mg apvalkotās tabletes

Sildenafil

2.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

ratiopharm

3.DERĪGUMA TERMIŅŠ

DER. LĪDZ

4.SĒRIJAS NUMURS

Sērija

5.CITA

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES

BLISTERS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Sildenafil ratiopharm 50 mg apvalkotās tabletes

Sildenafil

2. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

ratiopharm

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

DER. LĪDZ

4. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

5. CITA

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES

BLISTERS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Sildenafil ratiopharm 100 mg apvalkotās tabletes

Sildenafil

2. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

ratiopharm

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

DER. LĪDZ

4. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

5. CITA

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas