Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sildenafil ratiopharm (sildenafil) – Lietošanas instrukcija - G04BE03

Updated on site: 10-Oct-2017

Zāļu nosaukumsSildenafil ratiopharm
ATĶ kodsG04BE03
Vielasildenafil
RažotājsRatiopharm GmbH

Lietošanas instrukcija: informācija pacientam

Sildenafil ratiopharm 25 mg apvalkotās tabletes

Sildenafil

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

-Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

-Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

-Šīs zāles ir izrakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

-Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1.Kas ir Sildenafil ratiopharm un kādam nolūkam to lieto

2.Kas Jums jāzina pirms Sildenafil ratiopharm lietošanas

3.Kā lietot Sildenafil ratiopharm

4.Iespējamās blakusparādības

5.Kā uzglabāt Sildenafil ratiopharm

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

1.Kas ir Sildenafil ratiopharm un kādam nolūkam to lieto

Kas ir Sildenafil ratiopharm

Sildenafil ratiopharm satur aktīvo vielu sildenafilu, kas pieder zāļu grupai, ko sauc par 5. tipa fosfodiesterāzes (PDE5) inhibitoriem. Šīs zāles ļauj erekcijai būt pietiekami ilgai, lai jūs pilnībā varētu apmierināt savu seksuālo tieksmi. Tas jūsu organismā samazina dabiskas ķīmiskas vielas iedarbību, kuras dēļ erekcija zūd. Sildenafil ratiopharm iedarbosies vienīgi tad, kad jūs esat seksuāli uzbudināts.

Kādam nolūkam Sildenafil ratiopharm lieto

Sildenafil ratiopharm ir terapija pieaugušiem vīriešiem ar erektilu disfunkciju, kuru dažreiz dēvē arī par impotenci. Tas ir gadījumos, kad vīrietis nespēj panākt, lai dzimumloceklis kļūtu ciets, kā arī nespēj saglabāt seksuālai aktivitātei atbilstošu dzimumlocekļa erekciju.

2. Kas Jums jāzina pirms Sildenafil ratiopharm lietošanas

Nelietojiet Sildenafil ratiopharm šādos gadījumos:

-ja jums ir alerģija pret Sildenafil vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu;

-ja jūs lietojat zāles, kas satur nitrātus (piem., glicerīna trinitrātu) vai vielas, kas izdala slāpekļa oksīdu (piem., amilnitrītu, kuru dēvē arī par "poperi"); Šīs zāles bieži lieto, lai mazinātu krūšu sāpju simptomus (angina pectoris). Šo zāļu lietošana kopā ar Sildenafil ratiopharm var nopietni iespaidot jūsu asinsspiedienu. Informējiet ārstu, ja jūs lietojat jebkādas šāda veida zāles. Ja jūs neesat drošs, vaicājiet ārstam vai farmaceitam;

-ja Jūs lietojat riociguatu. Šīs zāles lieto pulmonālās arteriālās hipertensijas (t.i., augsta asinsspiediena plaušās) un hroniskās tromboemboliskās pulmonārās hipertensijas (t.i., asins trombu radīta augsta asinsspiediena plaušās) ārstēšanai. Ir pierādīts, ka FDE-5 inhibitori, tajā skaitā sildenafils, palielina šo zāļu hipotensīvo iedarbību. Ja Jūs lietojat riociguatu vai neesat pārliecināts, kā to lietot, jautājiet to savam ārstam;

-ja jums ir smaga sirds slimība;

-ja jums nesen bijis insults vai sirdslēkme;

-ja jums ir zems asinsspiediens;

-ja jums ir smaga aknu slimība;

-ja jums ir noteiktas, reti sastopamas, pārmantotas acu slimības (piemēram, retinitis pigmentosa);

-ja jums jebkad radies redzes zudums dēļ acu stāvokļa, kurš ir zināms kā "acs trieka" (nearteriāla priekšējā išēmiska optiska neiropātija, NPION).

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Sildenafil ratiopharm lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu

-ja jums ir problēmas ar sirdi. Tādos gadījumos ārstam jāpārbauda, vai jūsu sirds spēj izturēt papildu piepūli, ko rada sekss.

-Ja jums ir kāds no turpmāk minētajiem traucējumiem vai simptomiem, jo jums var rasties vairāk nevēlamo blakusparādību:

sarkano asins šūnu izmaiņas (sirpjveida šūnu anēmija);

asins vēzis (leikēmija);

kaulu smadzeņu vēzis (multiplā mieloma);

jebkāda dzimumlocekļa slimība vai anatomiska deformācija.

-Ja jūs ciešat no jebkādiem no turpmāk minētajiem traucējumiem, lūdzu, pastāstiet par tiem savam ārstam, kurš rūpīgi pārbaudīs, vai šīs zāles ir jums piemērotas:

ja jums pašlaik ir kuņģa čūla;

ja jums ir asins recēšanas traucējumi (t. i., hemofilija);

-ja jums ir problēmas ar nieru vai aknu darbību. Izstāstiet to savam ārstam. Šajā gadījumā viņš/viņa var izlemt, lai jūs lietotu mazāku devu.

Jūs NEDRĪKSTAT lietot šīs zāles šādos gadījumos:

-ja jūs saņemat citas terapijas erektilās disfunkcijas ārstēšanai;

-ja Jūs lietojat zāles plaušu arteriālās hipertensijas (PAH) ārstēšanai, kas satur sildenafilu, vai kādu citu PDE5 inhibitoru;

-ja jums nav erektilās disfunkcijas;

-ja jūs esat sieviete.

Ja jums rodas pēkšņa redzes pasliktināšanās vai redzes zudums, pārtrauciet lietot Sildenafil ratiopharm un NEKAVĒJOTIES sazinieties ar savu ārstu.

Bērni un pusaudži

Šīs zāles NEDRĪKST lietot bērniem un pusaudžiem, kuri ir jaunāki par 18 gadiem.

Citas zāles un Sildenafil ratiopharm

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, ko lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot.

Ja rodas neatliekama medicīniska situācija, jums jāpasaka visiem, kas jūs ārstē, ka esat lietojis Sildenafil ratiopharm.

NELIETOJIET Sildenafil ratiopharm, ja jūs lietojat zāles, kas satur nitrātus (piem., glicerīna trinitrātu) vai vielas, kas izdala slāpekļa oksīdu (piem., amilnitrītu, kuru dēvē arī par "poperi"). Tās ir zāles, kuras bieži lieto, lai mazinātu krūšu sāpju simptomus (angina pectoris). Vienlaicīga Sildenafil ratiopharm un slāpekļa oksīda donoru lietošana var smagi ietekmēt asinsspiedienu.

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam, ja lietojat riociguatu.

Sildenafil ratiopharm lietošana kopā ar dažām zālēm var izraisīt problēmas. Informējiet ārstu, ja jūs lietojat jebkādas šāda veida zāles:

-ritonaviru vai sakvinaviru (zāles HIV infekcijas ārstēšanai);

-ketokonazolu vai itrakonazolu (zāles sēnīšu infekciju ārstēšanai);

-eritromicīnu (antibiotiku);

-cimetidīnu (zāles dedzināšanas ārstēšanai gremošanas traktā un peptisku čūlu ārstēšanai);

-alfa blokatorus (zāļu grupu augsta asinsspiediena vai palielinātas prostatas [ļaundabīgas prostatas hiperplāzijas] ārstēšanai).

Dažiem pacientiem, kuri lieto alfa blokatorus, var rasties reibonis vai noreibuma sajūta, pieceļoties kājās. Tie ir simptomi, kas norāda uz asinsspiediena pazemināšanos, ātri pieceļoties no sēdus vai guļus stāvokļa (posturāla hipotensija). Šie simptomi parasti parādās 4 stundu laikā pēc Sildenafil ratiopharm lietošanas. Lai mazinātu šādu simptomu rašanās iespēju, jums vajadzētu sākt Sildenafil ratiopharm lietošanu tikai pēc tam, kad stāvoklis jau tiek labi

kontrolēts ar regulāru alfa blokatoru dienas devu.

Ja jūs lietojat kādas no šīm zālēm, ārsts var sākumā izrakstīt zemāko Sildenafil ratiopharm (25 mg) devu. Ja jūs lietojat ritonaviru, 48 stundu laikā jūs nedrīkstat pārsniegt maksimālo 25 mg Sildenafil devu.

Sildenafil ratiopharm kopā ar uzturu, dzērienu un alkoholu

Ja šīs zāles lieto kopā ar uzturu, var paiet nedaudz ilgāks laiks, līdz Sildenafil ratiopharm sāk iedarboties.

Alkoholiska dzēriena lietošana erekcijas grūtības var pastiprināt. Lai no zālēm iegūtu maksimālu labumu, ir ieteicams izvairīties no alkohola lietošanas, pirms ieņemat šīs zāles.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Šīs zāles var dažiem cilvēkiem izraisīt noreibuma sajūtu, ietekmēt redzi vai dzirdi. Ja pēc Sildenafil ratiopharm lietošanas jūtat reiboni, ir iespaidota redze vai dzirde, nevadiet transportlīdzekļus un neapkalpojiet mehānismus vai mašīnas.

3.Kā lietot Sildenafil ratiopharm

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts vai farmaceits Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Ieteicamā deva ir

ieņemiet 1 Sildenafil ratiopharm apvalkoto tableti apmēram 1 stundu pirms dzimumakta. Norijiet apvalkoto tableti veselu, uzdzerot glāzi ūdens.

Jūs nedrīkstat lietot vairāk apvalkoto tablešu nekā ārsts jums norādījis.

Jūs nedrīkstat lietot Sildenafil ratiopharm vairāk nekā vienu reizi dienā.

Šīs zāles palīdzēs jums panākt erekciju vienīgi tad, kad jūs esat seksuāli uzbudināts. Dažādām personām laiks, kad Sildenafil ratiopharm sāk iedarboties ir atšķirīgs, bet parasti tas ir no pusstundas līdz stundai. Jūs varētu novērot, ka šīs zāles sāk iedarboties ilgākā laikā, ja lietojat tās ar sātīgu maltīti.

Ja šīs zāles nepalīdz jums panākt erekciju vai erekcija nav pietiekami ilga, lai pabeigtu dzimumaktu, jums tas jāpastāsta ārstam.

Ja esat lietojis Sildenafil ratiopharm vairāk nekā noteikts

Vīriešiem, kuri lietojuši pārāk daudz Sildenafil ratiopharm, var rasties vairāk blakusparādību vai parādīties stipras muskuļu sāpes. Ja esat lietojis Sildenafil ratiopharm vairāk nekā noteikts, jums tas jāpasaka ārstam.

Ja par šo zāļu lietošanu Jums radušies vēl citi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

4.Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas. Blakusparādības, par kurām tika ziņots saistībā ar sildenafila lietošanu, parasti bija vieglas vai mērenas un īslaicīgas.

Ja Jums ir kāda no tālāk minētajām nopietnajām blakusparādībām, nekavējoties pārtrauciet Sildenafil ratiopharm lietošanu un meklējiet medicīnisku palīdzību:

-Alerģiska reakcija – rodas retāk (var skart līdz 1 no 1 000 cilvēkiem)

Simptomi ir pēkšņa sēkšana, apgrūtināta elpošana vai reibonis, plakstiņu, sejas, lūpu vai rīkles pietūkums.

-Sāpes krūtīs – rodas retāk

Ja tās rodas dzimumakta laikā vai pēc tā:

apsēdieties pussēdus pozīcijā un centieties atslābināties;

nelietojiet nitrātus, lai ārstētu sāpes krūtīs.

-Paildzināta un dažkārt arī sāpīga erekcija – rodas reti (var skart līdz 1 no 1000 cilvēkiem) Ja jums radusies erekcija, kas nepārtraukti ilgst vairāk nekā 4 stundas, jums nekavējoties jāsazinās ar savu ārstu.

-Pēkšņa redzes pasliktināšanās vai zudums – rodas reti

-Nopietnas ādas reakcijas – rodas reti

Iespējamie simptomi ir stipra ādas lobīšanās un tūska, pūslīšu veidošanās mutē, uz dzimumorgāniem un ap acīm, drudzis.

-Krampji vai to lēkmes – rodas reti

Citas blakusparādības

Ļoti bieži (var skart vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem): galvassāpes.

Bieži (var skart līdz 1 no 10 cilvēkiem): slikta dūša, sejas pietvīkums, karstuma viļņi (viens no simptomiem – pēkšņa karstuma sajūta ķermeņa augšdaļā), traucēta gremošana, krāsu piejaukšanās attēlam, redzes miglošanās, redzes traucējumi, aizlikts deguns un reibonis.

Retāk (var skart līdz 1 no 100 cilvēkiem): vemšana, izsitumi uz ādas, acs kairinājums, apsarkušas/sarkanas acis, sāpes acīs, gaismas zibšņi, redzes spilgtuma pastiprināšanās, jutība pret gaismu, acu asarošana, sirdsklauves, paātrināta sirdsdarbība, augsts asinsspiediens, zems asinsspiediens, muskuļu sāpes, miegainības sajūta, samazināta taustes sajūta, reibonis, zvanīšana ausīs, sausa mute, deguna blakusdobumu aizlikums, deguna gļotādas iekaisums (simptomi ir izdalījumi no deguna, šķavas un deguna aizlikums), sāpes vēdera augšdaļā, gastroezofageālā atviļņa slimība (viens no simptomiem ir dedzināšana aiz krūškaula), asinis urīnā, sāpes rokās vai kājās, deguna asiņošana, karstuma sajūta un noguruma sajūta.

Reti (var skart līdz 1 no 1 000 cilvēkiem): ģībonis, insults, sirdslēkme, neregulāra sirdsdarbība, īslaicīga dažu smadzeņu daļu apasiņošanas samazināšanās, spiediena sajūta rīklē, mutes nejutīgums, asiņošana acs mugurējās daļās, redzes dubultošanās, redzes asuma samazināšanās, patoloģiskas sajūtas acī, acu vai plakstiņu tūska, sīku punktiņu vai plankumu ņirbēšana redzeslaukā, oreols ap gaismas avotiem, acu zīlīšu paplašināšanās, acu baltumu krāsas pārmaiņas, dzimumlocekļa asiņošana, asinis sēklas šķidrumā, deguna gļotādas sausums, deguna iekšējās daļas tūska, uzbudināmības sajūta un pēkšņa dzirdes pasliktināšanās vai zudums.

Pēcreģistrācijas periodā retos gadījumos ir ziņots par nestabilu stenokardiju (sirds patoloģijas forma) un pēkšņas nāves gadījumiem. Jāpiebilst, ka lielākajai daļai vīriešu (bet ne visiem), kam bijušas šīs

blakusparādības, pirms šo zāļu lietošanas ir bijušas sirds patoloģijas. Nav iespējams noteikt, vai šie notikumi bija tieši saistīti ar Sildenafil ratiopharm.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5.Kā uzglabāt Sildenafil ratiopharm

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigu datuma, kas norādīts uz ārējās kastītes un blistera pēc vārdiem: „Derīgs līdz”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

Neizmetiet zāles kanalizācijā. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Sildenafil ratiopharm satur

-Aktīvā viela ir sildenafils.

Katra apvalkotā tablete satur sildenafila citrātu, kas atbilst 25 mg sildenafila.

-Citas sastāvdaļas ir: mikrokristāliska celuloze, hipromeloze, nātrija kroskarmeloze, magnija stearāts, bezūdens kalcija hidrogēnfosfāts , talks, makrogols 6000, titāna dioksīds, sarkanais dzelzs oksīds.

Sildenafil ratiopharm ārējais izskats un iepakojums

Sildenafil ratiopharm ir baltas vai gandrīz baltas, iegarenas apvalkotās tabletes ar maliņu.

Sildenafil ratiopharm piegādā iepakojumos pa 1, 2, 4, 8 vai 12 apvalkotām tabletēm blisteros. Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks ratiopharm GmbH Graf-Arco-Straße 3

89079 Ulm Vācija

Ražotājs

Merckle GmbH

Ludwig-Merckle-Straße 3

89143 Blaubeuren

Vācija

Teva Operations Poland Sp. z o.o. ul. Mogilska 80

31-546 Kraków Polija

HBM Pharma s.r.o.

Sklabinská 30

036 80 Martin

Slovākijas Republika

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG

UAB "Sicor Biotech"

Tél/Tel: +32 3 820 73 73

Tel: +370 5 266 0203

България

Luxembourg/Luxemburg

Тева Фармасютикълс България ЕООД

ratiopharm GmbH, Allemagne/Deutschland

Teл: +359 2 489 95 82

Tél/Tel: +49 731 402 02

Česká republika

Magyarország

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

Teva Gyógyszergyár Zrt.

Tel: +420 251 007 111

Tel.: +36 1 288 64 00

Danmark

Malta

Teva Denmark A/S

Teva Pharmaceuticals Ireland, L-Irlanda

Tlf: +45 44 98 55 11

Tel: +353 51 321740

Deutschland

Nederland

ratiopharm GmbH

Teva Nederland B.V.

Tel: +49 731 402 02

Tel: +31 800 0228 400

Eesti

Norge

UAB "Sicor Biotech" Eesti filiaal

Teva Norway AS

Tel: +372 661 0801

Tlf: +47 66 77 55 90

Ελλάδα

Österreich

Teva Ελλάς Α.Ε.

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH

Τηλ: +30 210 72 79 099

Tel: +43 1 97 007

España

Polska

ratiopharm España, S.A.

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Tel: +34 91 567 29 70

Tel.: +48 22 345 93 00

France

Portugal

Teva Santé

ratiopharm, Comércio e Indústria de Produtos

Tél: +33 1 55 91 78 00

Farmacêuticos, Lda

 

Tel: +351 21 476 75 50

Hrvatska

România

Pliva Hrvatska d.o.o.

Teva Pharmaceuticals S.R.L

Tel: +385 1 37 20 000

Tel: +40 21 230 65 24

Ireland

Slovenija

Teva Pharmaceuticals Ireland

Pliva Ljubljana d.o.o.

Tel: +353 51 321740

Tel: +386 1 58 90 390

Ísland

Slovenská republika

ratiopharm Oy, Finnland

TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Sími: +358 20 180 5900

Tel: +421 2 57 26 79 11

Italia

Suomi/Finland

Teva Italia S.r.l.

ratiopharm Oy

Tel: +39 02 89 17 98 1

Puh/Tel: +358 20 180 5900

Κύπρος

Sverige

Teva Ελλάς Α.Ε., Ελλάδα

Teva Sweden AB

Τηλ: +30 210 72 79 099

Tel: +46 42 12 11 00

Latvija

United Kingdom

UAB "Sicor Biotech" filiāle Latvijā

Teva UK Limited

Tel: +371 673 23 666

Tel: +44 1977 628500

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta {MM/GGGG}

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu.

Lietošanas instrukcija: informācija pacientam

Sildenafil ratiopharm 50 mg apvalkotās tabletes

Sildenafil

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

-Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

-Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

-Šīs zāles ir izrakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

-Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1.Kas ir Sildenafil ratiopharm un kādam nolūkam to lieto

2.Kas Jums jāzina pirms Sildenafil ratiopharm lietošanas

3.Kā lietot Sildenafil ratiopharm

4.Iespējamās blakusparādības

5.Kā uzglabāt Sildenafil ratiopharm

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

1. Kas ir Sildenafil ratiopharm un kādam nolūkam to lieto

Kas ir Sildenafil ratiopharm

Sildenafil ratiopharm satur aktīvo vielu sildenafilu, kas pieder zāļu grupai, ko sauc par 5. tipa fosfodiesterāzes (PDE5) inhibitoriem. Šīs zāles ļauj erekcijai būt pietiekami ilgai, lai jūs pilnībā varētu apmierināt savu seksuālo tieksmi. Tas jūsu organismā samazina dabiskas ķīmiskas vielas iedarbību, kuras dēļ erekcija zūd. Sildenafil ratiopharm iedarbosies vienīgi tad, kad jūs esat seksuāli uzbudināts.

Kādam nolūkam Sildenafil ratiopharm lieto

Sildenafil ratiopharm ir terapija pieaugušiem vīriešiem ar erektilu disfunkciju, kuru dažreiz dēvē arī par impotenci. Tas ir gadījumos, kad vīrietis nespēj panākt, lai dzimumloceklis kļūtu ciets, kā arī nespēj saglabāt seksuālai aktivitātei atbilstošu dzimumlocekļa erekciju.

2. Kas Jums jāzina pirms Sildenafil ratiopharm lietošanas

Nelietojiet Sildenafil ratiopharm šādos gadījumos:

-ja jums ir alerģija pret Sildenafil vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu;

-ja jūs lietojat zāles, kas satur nitrātus (piem., glicerīna trinitrātu) vai vielas, kas izdala slāpekļa oksīdu (piem., amilnitrītu, kuru dēvē arī par "poperi"); Šīs zāles bieži lieto, lai mazinātu krūšu sāpju simptomus (angina pectoris). Šo zāļu lietošana kopā ar Sildenafil ratiopharm var nopietni iespaidot jūsu asinsspiedienu. Informējiet ārstu, ja jūs lietojat jebkādas šāda veida zāles. Ja jūs neesat drošs, vaicājiet ārstam vai farmaceitam;

-ja Jūs lietojat riociguatu. Šīs zāles lieto pulmonālās arteriālās hipertensijas (t.i., augsta asinsspiediena plaušās) un hroniskās tromboemboliskās pulmonārās hipertensijas (t.i., asins trombu radīta augsta asinsspiediena plaušās) ārstēšanai. Ir pierādīts, ka FDE-5 inhibitori, tajā skaitā sildenafils, palielina šo zāļu hipotensīvo iedarbību. Ja Jūs lietojat riociguatu vai neesat pārliecināts, kā to lietot, jautājiet to savam ārstam;

-ja jums ir smaga sirds slimība;

-ja jums nesen bijis insults vai sirdslēkme;

-ja jums ir zems asinsspiediens;

-ja jums ir smaga aknu slimība;

-ja jums ir noteiktas, reti sastopamas, pārmantotas acu slimības (piemēram, retinitis pigmentosa);

-ja jums jebkad radies redzes zudums dēļ acu stāvokļa, kurš ir zināms kā "acs trieka" (nearteriāla priekšējā išēmiska optiska neiropātija, NPION).

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Sildenafil ratiopharm lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu

-ja jums ir problēmas ar sirdi. Tādos gadījumos ārstam jāpārbauda, vai jūsu sirds spēj izturēt papildu piepūli, ko rada sekss.

-Ja jums ir kāds no turpmāk minētajiem traucējumiem vai simptomiem, jo jums var rasties vairāk nevēlamo blakusparādību:

sarkano asins šūnu izmaiņas (sirpjveida šūnu anēmija);

asins vēzis (leikēmija);

kaulu smadzeņu vēzis (multiplā mieloma);

jebkāda dzimumlocekļa slimība vai anatomiska deformācija.

-Ja jūs ciešat no jebkādiem no turpmāk minētajiem traucējumiem, lūdzu, pastāstiet par tiem savam ārstam, kurš rūpīgi pārbaudīs, vai šīs zāles ir jums piemērotas:

ja jums pašlaik ir kuņģa čūla;

ja jums ir asins recēšanas traucējumi (t. i., hemofilija);

-ja jums ir problēmas ar nieru vai aknu darbību. Izstāstiet to savam ārstam. Šajā gadījumā viņš/viņa var izlemt, lai jūs lietotu mazāku devu.

Jūs NEDRĪKSTAT lietot šīs zāles šādos gadījumos:

-ja jūs saņemat citas terapijas erektilās disfunkcijas ārstēšanai;

-ja Jūs lietojat zāles plaušu arteriālās hipertensijas (PAH) ārstēšanai, kas satur sildenafilu, vai kādu citu PDE5 inhibitoru;

-ja jums nav erektilās disfunkcijas;

-ja jūs esat sieviete.

Ja jums rodas pēkšņa redzes pasliktināšanās vai redzes zudums, pārtrauciet lietot Sildenafil ratiopharm un NEKAVĒJOTIES sazinieties ar savu ārstu.

Bērni un pusaudži

Šīs zāles NEDRĪKST lietot bērniem un pusaudžiem, kuri ir jaunāki par 18 gadiem.

Citas zāles un Sildenafil ratiopharm

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, ko lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot.

Ja rodas neatliekama medicīniska situācija, jums jāpasaka visiem, kas jūs ārstē, ka esat lietojis Sildenafil ratiopharm.

NELIETOJIET Sildenafil ratiopharm, ja jūs lietojat zāles, kas satur nitrātus (piem., glicerīna trinitrātu) vai vielas, kas izdala slāpekļa oksīdu (piem., amilnitrītu, kuru dēvē arī par "poperi"). Tās ir zāles, kuras bieži lieto, lai mazinātu krūšu sāpju simptomus (angina pectoris). Vienlaicīga Sildenafil ratiopharm un slāpekļa oksīda donoru lietošana var smagi ietekmēt asinsspiedienu.

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam, ja lietojat riociguatu.

Sildenafil ratiopharm lietošana kopā ar dažām zālēm var izraisīt problēmas. Informējiet ārstu, ja jūs lietojat jebkādas šāda veida zāles:

-ritonaviru vai sakvinaviru (zāles HIV infekcijas ārstēšanai);

-ketokonazolu vai itrakonazolu (zāles sēnīšu infekciju ārstēšanai);

-eritromicīnu (antibiotiku);

-cimetidīnu (zāles dedzināšanas ārstēšanai gremošanas traktā un peptisku čūlu ārstēšanai);

-alfa blokatorus (zāļu grupu augsta asinsspiediena vai palielinātas prostatas [ļaundabīgas prostatas hiperplāzijas] ārstēšanai).

Dažiem pacientiem, kuri lieto alfa blokatorus, var rasties reibonis vai noreibuma sajūta, pieceļoties kājās. Tie ir simptomi, kas norāda uz asinsspiediena pazemināšanos, ātri pieceļoties no sēdus vai guļus stāvokļa (posturāla hipotensija). Šie simptomi parasti parādās 4 stundu laikā pēc Sildenafil ratiopharm lietošanas. Lai mazinātu šādu simptomu rašanās iespēju, jums vajadzētu sākt Sildenafil ratiopharm lietošanu tikai pēc tam, kad stāvoklis jau tiek labi

kontrolēts ar regulāru alfa blokatoru dienas devu.

Ja jūs lietojat kādas no šīm zālēm, ārsts var sākumā izrakstīt zemāko Sildenafil ratiopharm (25 mg) devu. Ja jūs lietojat ritonaviru, 48 stundu laikā jūs nedrīkstat pārsniegt maksimālo 25 mg Sildenafil devu.

Sildenafil ratiopharm kopā ar uzturu, dzērienu un alkoholu

Ja šīs zāles lieto kopā ar uzturu, var paiet nedaudz ilgāks laiks, līdz Sildenafil ratiopharm sāk iedarboties.

Alkoholiska dzēriena lietošana erekcijas grūtības var pastiprināt. Lai no zālēm iegūtu maksimālu labumu, ir ieteicams izvairīties no alkohola lietošanas, pirms ieņemat šīs zāles.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Šīs zāles var dažiem cilvēkiem izraisīt noreibuma sajūtu, ietekmēt redzi vai dzirdi. Ja pēc Sildenafil ratiopharm lietošanas jūtat reiboni, ir iespaidota redze vai dzirde, nevadiet transportlīdzekļus un neapkalpojiet mehānismus vai mašīnas.

3. Kā lietot Sildenafil ratiopharm

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts vai farmaceits Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Ieteicamā deva ir

ieņemiet ½ vai 1 Sildenafil ratiopharm apvalkoto tableti atbilstoši ārsta norādījumiem apmēram 1 stundu pirms dzimumakta. Norijiet apvalkoto tableti veselu, uzdzerot glāzi ūdens.

Jūs nedrīkstat lietot vairāk apvalkoto tablešu nekā ārsts jums norādījis.

Jūs nedrīkstat lietot Sildenafil ratiopharm vairāk nekā vienu reizi dienā.

Šīs zāles palīdzēs jums panākt erekciju vienīgi tad, kad jūs esat seksuāli uzbudināts. Dažādām personām laiks, kad Sildenafil ratiopharm sāk iedarboties ir atšķirīgs, bet parasti tas ir no pusstundas līdz stundai. Jūs varētu novērot, ka šīs zāles sāk iedarboties ilgākā laikā, ja lietojat tās ar sātīgu maltīti.

Ja šīs zāles nepalīdz jums panākt erekciju vai erekcija nav pietiekami ilga, lai pabeigtu dzimumaktu, jums tas jāpastāsta ārstam.

Ja esat lietojis Sildenafil ratiopharm vairāk nekā noteikts

Vīriešiem, kuri lietojuši pārāk daudz Sildenafil ratiopharm, var rasties vairāk blakusparādību vai parādīties stipras muskuļu sāpes. Ja esat lietojis Sildenafil ratiopharm vairāk nekā noteikts, jums tas jāpasaka ārstam.

Ja par šo zāļu lietošanu Jums radušies vēl citi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas. Blakusparādības, par kurām tika ziņots saistībā ar sildenafila lietošanu, parasti bija vieglas vai mērenas un īslaicīgas.

Ja Jums ir kāda no tālāk minētajām nopietnajām blakusparādībām, nekavējoties pārtrauciet Sildenafil ratiopharm lietošanu un meklējiet medicīnisku palīdzību:

-Alerģiska reakcija – rodas retāk (var skart līdz 1 no 1 000 cilvēkiem)

Simptomi ir pēkšņa sēkšana, apgrūtināta elpošana vai reibonis, plakstiņu, sejas, lūpu vai rīkles pietūkums.

-Sāpes krūtīs – rodas retāk

Ja tās rodas dzimumakta laikā vai pēc tā:

apsēdieties pussēdus pozīcijā un centieties atslābināties;

nelietojiet nitrātus, lai ārstētu sāpes krūtīs.

-Paildzināta un dažkārt arī sāpīga erekcija – rodas reti (var skart līdz 1 no 1000 cilvēkiem) Ja jums radusies erekcija, kas nepārtraukti ilgst vairāk nekā 4 stundas, jums nekavējoties jāsazinās ar savu ārstu.

-Pēkšņa redzes pasliktināšanās vai zudums – rodas reti

-Nopietnas ādas reakcijas – rodas reti

Iespējamie simptomi ir stipra ādas lobīšanās un tūska, pūslīšu veidošanās mutē, uz dzimumorgāniem un ap acīm, drudzis.

-Krampji vai to lēkmes – rodas reti

Citas blakusparādības

Ļoti bieži (var skart vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem): galvassāpes.

Bieži (var skart līdz 1 no 10 cilvēkiem): slikta dūša, sejas pietvīkums, karstuma viļņi (viens no simptomiem – pēkšņa karstuma sajūta ķermeņa augšdaļā), traucēta gremošana, krāsu piejaukšanās attēlam, redzes miglošanās, redzes traucējumi, aizlikts deguns un reibonis.

Retāk (var skart līdz 1 no 100 cilvēkiem): vemšana, izsitumi uz ādas, acs kairinājums, apsarkušas/sarkanas acis, sāpes acīs, gaismas zibšņi, redzes spilgtuma pastiprināšanās, jutība pret gaismu, acu asarošana, sirdsklauves, paātrināta sirdsdarbība, augsts asinsspiediens, zems asinsspiediens, muskuļu sāpes, miegainības sajūta, samazināta taustes sajūta, reibonis, zvanīšana ausīs, sausa mute, deguna blakusdobumu aizlikums, deguna gļotādas iekaisums (simptomi ir izdalījumi no deguna, šķavas un deguna aizlikums), sāpes vēdera augšdaļā, gastroezofageālā atviļņa slimība (viens no simptomiem ir dedzināšana aiz krūškaula), asinis urīnā, sāpes rokās vai kājās, deguna asiņošana, karstuma sajūta un noguruma sajūta.

Reti (var skart līdz 1 no 1 000 cilvēkiem): ģībonis, insults, sirdslēkme, neregulāra sirdsdarbība, īslaicīga dažu smadzeņu daļu apasiņošanas samazināšanās, spiediena sajūta rīklē, mutes nejutīgums, asiņošana acs mugurējās daļās, redzes dubultošanās, redzes asuma samazināšanās, patoloģiskas sajūtas acī, acu vai plakstiņu tūska, sīku punktiņu vai plankumu ņirbēšana redzeslaukā, oreols ap gaismas avotiem, acu zīlīšu paplašināšanās, acu baltumu krāsas pārmaiņas, dzimumlocekļa asiņošana, asinis sēklas šķidrumā, deguna gļotādas sausums, deguna iekšējās daļas tūska, uzbudināmības sajūta un pēkšņa dzirdes pasliktināšanās vai zudums.

Pēcreģistrācijas periodā retos gadījumos ir ziņots par nestabilu stenokardiju (sirds patoloģijas forma) un pēkšņas nāves gadījumiem. Jāpiebilst, ka lielākajai daļai vīriešu (bet ne visiem), kam bijušas šīs

blakusparādības, pirms šo zāļu lietošanas ir bijušas sirds patoloģijas. Nav iespējams noteikt, vai šie notikumi bija tieši saistīti ar Sildenafil ratiopharm.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5. Kā uzglabāt Sildenafil ratiopharm

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigu datuma, kas norādīts uz ārējās kastītes un blistera pēc vārdiem: „Derīgs līdz”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

Neizmetiet zāles kanalizācijā. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Sildenafil ratiopharm satur

-Aktīvā viela ir sildenafils.

Katra apvalkotā tablete satur sildenafila citrātu, kas atbilst 50 mg sildenafila.

-Citas sastāvdaļas ir: mikrokristāliska celuloze, hipromeloze, nātrija kroskarmeloze, magnija stearāts, bezūdens kalcija hidrogēnfosfāts , talks, makrogols 6000, titāna dioksīds, sarkanais dzelzs oksīds.

Sildenafil ratiopharm ārējais izskats un iepakojums

Sildenafil ratiopharm ir baltas vai gandrīz baltas, iegarenas apvalkotās tabletes ar maliņu un dalījuma līniju vienā pusē. Tableti var sadalīt vienādās devās.

Sildenafil ratiopharm piegādā iepakojumos pa 1, 2, 4, 8, 12 vai 24 apvalkotām tabletēm blisteros. Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks ratiopharm GmbH Graf-Arco-Straße 3

89079 Ulm Vācija

Ražotājs

Merckle GmbH

Ludwig-Merckle-Straße 3

89143 Blaubeuren

Vācija

Teva Operations Poland Sp. z o.o. ul. Mogilska 80

31-546 Kraków Polija

HBM Pharma s.r.o.

Sklabinská 30

036 80 Martin

Slovākijas Republika

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG

UAB "Sicor Biotech"

Tél/Tel: +32 3 820 73 73

Tel: +370 5 266 0203

България

Luxembourg/Luxemburg

Тева Фармасютикълс България ЕООД

ratiopharm GmbH, Allemagne/Deutschland

Teл: +359 2 489 95 82

Tél/Tel: +49 731 402 02

Česká republika

Magyarország

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

Teva Gyógyszergyár Zrt.

Tel: +420 251 007 111

Tel.: +36 1 288 64 00

Danmark

Malta

Teva Denmark A/S

Teva Pharmaceuticals Ireland, L-Irlanda

Tlf: +45 44 98 55 11

Tel: +353 51 321740

Deutschland

Nederland

ratiopharm GmbH

Teva Nederland B.V.

Tel: +49 731 402 02

Tel: +31 800 0228 400

Eesti

Norge

UAB "Sicor Biotech" Eesti filiaal

Teva Norway AS

Tel: +372 661 0801

Tlf: +47 66 77 55 90

Ελλάδα

Österreich

Teva Ελλάς Α.Ε.

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH

Τηλ: +30 210 72 79 099

Tel: +43 1 97 007

España

Polska

ratiopharm España, S.A.

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Tel: +34 91 567 29 70

Tel.: +48 22 345 93 00

France

Portugal

Teva Santé

ratiopharm, Comércio e Indústria de Produtos

Tél: +33 1 55 91 78 00

Farmacêuticos, Lda

 

Tel: +351 21 476 75 50

Hrvatska

România

Pliva Hrvatska d.o.o.

Teva Pharmaceuticals S.R.L

Tel: +385 1 37 20 000

Tel: +40 21 230 65 24

Ireland

Slovenija

Teva Pharmaceuticals Ireland

Pliva Ljubljana d.o.o.

Tel: +353 51 321740

Tel: +386 1 58 90 390

Ísland

Slovenská republika

ratiopharm Oy, Finnland

TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Sími: +358 20 180 5900

Tel: +421 2 57 26 79 11

Italia

Suomi/Finland

Teva Italia S.r.l.

ratiopharm Oy

Tel: +39 02 89 17 98 1

Puh/Tel: +358 20 180 5900

Κύπρος

Sverige

Teva Ελλάς Α.Ε., Ελλάδα

Teva Sweden AB

Τηλ: +30 210 72 79 099

Tel: +46 42 12 11 00

Latvija

United Kingdom

UAB "Sicor Biotech" filiāle Latvijā

Teva UK Limited

Tel: +371 673 23 666

Tel: +44 1977 628500

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta {MM/GGGG}

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu.

Lietošanas instrukcija: informācija pacientam

Sildenafil ratiopharm 100 mg apvalkotās tabletes

Sildenafil

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

-Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

-Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

-Šīs zāles ir izrakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

-Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1.Kas ir Sildenafil ratiopharm un kādam nolūkam to lieto

2.Kas Jums jāzina pirms Sildenafil ratiopharm lietošanas

3.Kā lietot Sildenafil ratiopharm

4.Iespējamās blakusparādības

5.Kā uzglabāt Sildenafil ratiopharm

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

1. Kas ir Sildenafil ratiopharm un kādam nolūkam to lieto

Kas ir Sildenafil ratiopharm

Sildenafil ratiopharm satur aktīvo vielu sildenafilu, kas pieder zāļu grupai, ko sauc par 5. tipa fosfodiesterāzes (PDE5) inhibitoriem. Šīs zāles ļauj erekcijai būt pietiekami ilgai, lai jūs pilnībā varētu apmierināt savu seksuālo tieksmi. Tas jūsu organismā samazina dabiskas ķīmiskas vielas iedarbību, kuras dēļ erekcija zūd. Sildenafil ratiopharm iedarbosies vienīgi tad, kad jūs esat seksuāli uzbudināts.

Kādam nolūkam Sildenafil ratiopharm lieto

Sildenafil ratiopharm ir terapija pieaugušiem vīriešiem ar erektilu disfunkciju, kuru dažreiz dēvē arī par impotenci. Tas ir gadījumos, kad vīrietis nespēj panākt, lai dzimumloceklis kļūtu ciets, kā arī nespēj saglabāt seksuālai aktivitātei atbilstošu dzimumlocekļa erekciju.

2. Kas Jums jāzina pirms Sildenafil ratiopharm lietošanas

Nelietojiet Sildenafil ratiopharm šādos gadījumos:

-ja jums ir alerģija pret Sildenafil vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu;

-ja jūs lietojat zāles, kas satur nitrātus (piem., glicerīna trinitrātu) vai vielas, kas izdala slāpekļa oksīdu (piem., amilnitrītu, kuru dēvē arī par "poperi"); Šīs zāles bieži lieto, lai mazinātu krūšu sāpju simptomus (angina pectoris). Šo zāļu lietošana kopā ar Sildenafil ratiopharm var nopietni iespaidot jūsu asinsspiedienu. Informējiet ārstu, ja jūs lietojat jebkādas šāda veida zāles. Ja jūs neesat drošs, vaicājiet ārstam vai farmaceitam;

-ja Jūs lietojat riociguatu. Šīs zāles lieto pulmonālās arteriālās hipertensijas (t.i., augsta asinsspiediena plaušās) un hroniskās tromboemboliskās pulmonārās hipertensijas (t.i., asins trombu radīta augsta asinsspiediena plaušās) ārstēšanai. Ir pierādīts, ka FDE-5 inhibitori, tajā skaitā sildenafils, palielina šo zāļu hipotensīvo iedarbību. Ja Jūs lietojat riociguatu vai neesat pārliecināts, kā to lietot, jautājiet to savam ārstam;

-ja jums ir smaga sirds slimība;

-ja jums nesen bijis insults vai sirdslēkme;

-ja jums ir zems asinsspiediens;

-ja jums ir smaga aknu slimība;

-ja jums ir noteiktas, reti sastopamas, pārmantotas acu slimības (piemēram, retinitis pigmentosa);

-ja jums jebkad radies redzes zudums dēļ acu stāvokļa, kurš ir zināms kā "acs trieka" (nearteriāla priekšējā išēmiska optiska neiropātija, NPION).

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Sildenafil ratiopharm lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu

-ja jums ir problēmas ar sirdi. Tādos gadījumos ārstam jāpārbauda, vai jūsu sirds spēj izturēt papildu piepūli, ko rada sekss.

-Ja jums ir kāds no turpmāk minētajiem traucējumiem vai simptomiem, jo jums var rasties vairāk nevēlamo blakusparādību:

sarkano asins šūnu izmaiņas (sirpjveida šūnu anēmija);

asins vēzis (leikēmija);

kaulu smadzeņu vēzis (multiplā mieloma);

jebkāda dzimumlocekļa slimība vai anatomiska deformācija.

-Ja jūs ciešat no jebkādiem no turpmāk minētajiem traucējumiem, lūdzu, pastāstiet par tiem savam ārstam, kurš rūpīgi pārbaudīs, vai šīs zāles ir jums piemērotas:

ja jums pašlaik ir kuņģa čūla;

ja jums ir asins recēšanas traucējumi (t. i., hemofilija);

-ja jums ir problēmas ar nieru vai aknu darbību. Izstāstiet to savam ārstam. Šajā gadījumā viņš/viņa var izlemt, lai jūs lietotu mazāku devu.

Jūs NEDRĪKSTAT lietot šīs zāles šādos gadījumos:

-ja jūs saņemat citas terapijas erektilās disfunkcijas ārstēšanai;

-ja Jūs lietojat zāles plaušu arteriālās hipertensijas (PAH) ārstēšanai, kas satur sildenafilu, vai kādu citu PDE5 inhibitoru;

-ja jums nav erektilās disfunkcijas;

-ja jūs esat sieviete.

Ja jums rodas pēkšņa redzes pasliktināšanās vai redzes zudums, pārtrauciet lietot Sildenafil ratiopharm un NEKAVĒJOTIES sazinieties ar savu ārstu.

Bērni un pusaudži

Šīs zāles NEDRĪKST lietot bērniem un pusaudžiem, kuri ir jaunāki par 18 gadiem.

Citas zāles un Sildenafil ratiopharm

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, ko lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot.

Ja rodas neatliekama medicīniska situācija, jums jāpasaka visiem, kas jūs ārstē, ka esat lietojis Sildenafil ratiopharm.

NELIETOJIET Sildenafil ratiopharm, ja jūs lietojat zāles, kas satur nitrātus (piem., glicerīna trinitrātu) vai vielas, kas izdala slāpekļa oksīdu (piem., amilnitrītu, kuru dēvē arī par "poperi"). Tās ir zāles, kuras bieži lieto, lai mazinātu krūšu sāpju simptomus (angina pectoris). Vienlaicīga Sildenafil ratiopharm un slāpekļa oksīda donoru lietošana var smagi ietekmēt asinsspiedienu.

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam, ja lietojat riociguatu.

Sildenafil ratiopharm lietošana kopā ar dažām zālēm var izraisīt problēmas. Informējiet ārstu, ja jūs lietojat jebkādas šāda veida zāles:

-ritonaviru vai sakvinaviru (zāles HIV infekcijas ārstēšanai);

-ketokonazolu vai itrakonazolu (zāles sēnīšu infekciju ārstēšanai);

-eritromicīnu (antibiotiku);

-cimetidīnu (zāles dedzināšanas ārstēšanai gremošanas traktā un peptisku čūlu ārstēšanai);

-alfa blokatorus (zāļu grupu augsta asinsspiediena vai palielinātas prostatas [ļaundabīgas prostatas hiperplāzijas] ārstēšanai).

Dažiem pacientiem, kuri lieto alfa blokatorus, var rasties reibonis vai noreibuma sajūta, pieceļoties kājās. Tie ir simptomi, kas norāda uz asinsspiediena pazemināšanos, ātri pieceļoties no sēdus vai guļus stāvokļa (posturāla hipotensija). Šie simptomi parasti parādās 4 stundu laikā pēc Sildenafil ratiopharm lietošanas. Lai mazinātu šādu simptomu rašanās iespēju, jums vajadzētu sākt Sildenafil ratiopharm lietošanu tikai pēc tam, kad stāvoklis jau tiek labi

kontrolēts ar regulāru alfa blokatoru dienas devu.

Ja jūs lietojat kādas no šīm zālēm, ārsts var sākumā izrakstīt zemāko Sildenafil ratiopharm (25 mg) devu. Ja jūs lietojat ritonaviru, 48 stundu laikā jūs nedrīkstat pārsniegt maksimālo 25 mg Sildenafil devu.

Sildenafil ratiopharm kopā ar uzturu, dzērienu un alkoholu

Ja šīs zāles lieto kopā ar uzturu, var paiet nedaudz ilgāks laiks, līdz Sildenafil ratiopharm sāk iedarboties.

Alkoholiska dzēriena lietošana erekcijas grūtības var pastiprināt. Lai no zālēm iegūtu maksimālu labumu, ir ieteicams izvairīties no alkohola lietošanas, pirms ieņemat šīs zāles.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Šīs zāles var dažiem cilvēkiem izraisīt noreibuma sajūtu, ietekmēt redzi vai dzirdi. Ja pēc Sildenafil ratiopharm lietošanas jūtat reiboni, ir iespaidota redze vai dzirde, nevadiet transportlīdzekļus un neapkalpojiet mehānismus vai mašīnas.

3. Kā lietot Sildenafil ratiopharm

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts vai farmaceits Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Ieteicamā deva ir

ieņemiet ½ vai 1 Sildenafil ratiopharm apvalkoto tableti atbilstoši ārsta norādījumiem apmēram 1 stundu pirms dzimumakta. Norijiet apvalkoto tableti veselu, uzdzerot glāzi ūdens.

Jūs nedrīkstat lietot vairāk apvalkoto tablešu nekā ārsts jums norādījis.

Jūs nedrīkstat lietot Sildenafil ratiopharm vairāk nekā vienu reizi dienā.

Šīs zāles palīdzēs jums panākt erekciju vienīgi tad, kad jūs esat seksuāli uzbudināts. Dažādām personām laiks, kad Sildenafil ratiopharm sāk iedarboties ir atšķirīgs, bet parasti tas ir no pusstundas līdz stundai. Jūs varētu novērot, ka šīs zāles sāk iedarboties ilgākā laikā, ja lietojat tās ar sātīgu maltīti.

Ja šīs zāles nepalīdz jums panākt erekciju vai erekcija nav pietiekami ilga, lai pabeigtu dzimumaktu, jums tas jāpastāsta ārstam.

Ja esat lietojis Sildenafil ratiopharm vairāk nekā noteikts

Vīriešiem, kuri lietojuši pārāk daudz Sildenafil ratiopharm, var rasties vairāk blakusparādību vai parādīties stipras muskuļu sāpes. Ja esat lietojis Sildenafil ratiopharm vairāk nekā noteikts, jums tas jāpasaka ārstam.

Ja par šo zāļu lietošanu Jums radušies vēl citi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas. Blakusparādības, par kurām tika ziņots saistībā ar sildenafila lietošanu, parasti bija vieglas vai mērenas un īslaicīgas.

Ja Jums ir kāda no tālāk minētajām nopietnajām blakusparādībām, nekavējoties pārtrauciet Sildenafil ratiopharm lietošanu un meklējiet medicīnisku palīdzību:

-Alerģiska reakcija – rodas retāk (var skart līdz 1 no 1 000 cilvēkiem)

Simptomi ir pēkšņa sēkšana, apgrūtināta elpošana vai reibonis, plakstiņu, sejas, lūpu vai rīkles pietūkums.

-Sāpes krūtīs – rodas retāk

Ja tās rodas dzimumakta laikā vai pēc tā:

apsēdieties pussēdus pozīcijā un centieties atslābināties;

nelietojiet nitrātus, lai ārstētu sāpes krūtīs.

-Paildzināta un dažkārt arī sāpīga erekcija – rodas reti (var skart līdz 1 no 1000 cilvēkiem) Ja jums radusies erekcija, kas nepārtraukti ilgst vairāk nekā 4 stundas, jums nekavējoties jāsazinās ar savu ārstu.

-Pēkšņa redzes pasliktināšanās vai zudums – rodas reti

-Nopietnas ādas reakcijas – rodas reti

Iespējamie simptomi ir stipra ādas lobīšanās un tūska, pūslīšu veidošanās mutē, uz dzimumorgāniem un ap acīm, drudzis.

-Krampji vai to lēkmes – rodas reti

Citas blakusparādības

Ļoti bieži (var skart vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem): galvassāpes.

Bieži (var skart līdz 1 no 10 cilvēkiem): slikta dūša, sejas pietvīkums, karstuma viļņi (viens no simptomiem – pēkšņa karstuma sajūta ķermeņa augšdaļā), traucēta gremošana, krāsu piejaukšanās attēlam, redzes miglošanās, redzes traucējumi, aizlikts deguns un reibonis.

Retāk (var skart līdz 1 no 100 cilvēkiem): vemšana, izsitumi uz ādas, acs kairinājums, apsarkušas/sarkanas acis, sāpes acīs, gaismas zibšņi, redzes spilgtuma pastiprināšanās, jutība pret gaismu, acu asarošana, sirdsklauves, paātrināta sirdsdarbība, augsts asinsspiediens, zems asinsspiediens, muskuļu sāpes, miegainības sajūta, samazināta taustes sajūta, reibonis, zvanīšana ausīs, sausa mute, deguna blakusdobumu aizlikums, deguna gļotādas iekaisums (simptomi ir izdalījumi no deguna, šķavas un deguna aizlikums), sāpes vēdera augšdaļā, gastroezofageālā atviļņa slimība (viens no simptomiem ir dedzināšana aiz krūškaula), asinis urīnā, sāpes rokās vai kājās, deguna asiņošana, karstuma sajūta un noguruma sajūta.

Reti (var skart līdz 1 no 1 000 cilvēkiem): ģībonis, insults, sirdslēkme, neregulāra sirdsdarbība, īslaicīga dažu smadzeņu daļu apasiņošanas samazināšanās, spiediena sajūta rīklē, mutes nejutīgums, asiņošana acs mugurējās daļās, redzes dubultošanās, redzes asuma samazināšanās, patoloģiskas sajūtas acī, acu vai plakstiņu tūska, sīku punktiņu vai plankumu ņirbēšana redzeslaukā, oreols ap gaismas avotiem, acu zīlīšu paplašināšanās, acu baltumu krāsas pārmaiņas, dzimumlocekļa asiņošana, asinis sēklas šķidrumā, deguna gļotādas sausums, deguna iekšējās daļas tūska, uzbudināmības sajūta un pēkšņa dzirdes pasliktināšanās vai zudums.

Pēcreģistrācijas periodā retos gadījumos ir ziņots par nestabilu stenokardiju (sirds patoloģijas forma) un pēkšņas nāves gadījumiem. Jāpiebilst, ka lielākajai daļai vīriešu (bet ne visiem), kam bijušas šīs

blakusparādības, pirms šo zāļu lietošanas ir bijušas sirds patoloģijas. Nav iespējams noteikt, vai šie notikumi bija tieši saistīti ar Sildenafil ratiopharm.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5. Kā uzglabāt Sildenafil ratiopharm

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigu datuma, kas norādīts uz ārējās kastītes un blistera pēc vārdiem: „Derīgs līdz”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

Neizmetiet zāles kanalizācijā. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Sildenafil ratiopharm satur

-Aktīvā viela ir sildenafils.

Katra apvalkotā tablete satur sildenafila citrātu, kas atbilst 100 mg sildenafila.

-Citas sastāvdaļas ir: mikrokristāliska celuloze, hipromeloze, nātrija kroskarmeloze, magnija stearāts, bezūdens kalcija hidrogēnfosfāts , talks, makrogols 6000, titāna dioksīds, sarkanais dzelzs oksīds.

Sildenafil ratiopharm ārējais izskats un iepakojums

Sildenafil ratiopharm ir baltas vai gandrīz baltas, iegarenas apvalkotās tabletes ar maliņu un dalījuma līniju vienā pusē. Tableti var sadalīt vienādās devās.

Sildenafil ratiopharm piegādā iepakojumos pa 1, 2, 4, 8, 12, 24 vai 48 apvalkotām tabletēm blisteros. Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks ratiopharm GmbH Graf-Arco-Straße 3

89079 Ulm Vācija

Ražotājs

Merckle GmbH

Ludwig-Merckle-Straße 3

89143 Blaubeuren

Vācija

Teva Operations Poland Sp. z o.o. ul. Mogilska 80

31-546 Kraków Polija

HBM Pharma s.r.o.

Sklabinská 30

036 80 Martin

Slovākijas Republika

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG

UAB "Sicor Biotech"

Tél/Tel: +32 3 820 73 73

Tel: +370 5 266 0203

България

Luxembourg/Luxemburg

Тева Фармасютикълс България ЕООД

ratiopharm GmbH, Allemagne/Deutschland

Teл: +359 2 489 95 82

Tél/Tel: +49 731 402 02

Česká republika

Magyarország

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

Teva Gyógyszergyár Zrt.

Tel: +420 251 007 111

Tel.: +36 1 288 64 00

Danmark

Malta

Teva Denmark A/S

Teva Pharmaceuticals Ireland, L-Irlanda

Tlf: +45 44 98 55 11

Tel: +353 51 321740

Deutschland

Nederland

ratiopharm GmbH

Teva Nederland B.V.

Tel: +49 731 402 02

Tel: +31 800 0228 400

Eesti

Norge

UAB "Sicor Biotech" Eesti filiaal

Teva Norway AS

Tel: +372 661 0801

Tlf: +47 66 77 55 90

Ελλάδα

Österreich

Teva Ελλάς Α.Ε.

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH

Τηλ: +30 210 72 79 099

Tel: +43 1 97 007

España

Polska

ratiopharm España, S.A.

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Tel: +34 91 567 29 70

Tel.: +48 22 345 93 00

France

Portugal

Teva Santé

ratiopharm, Comércio e Indústria de Produtos

Tél: +33 1 55 91 78 00

Farmacêuticos, Lda

 

Tel: +351 21 476 75 50

Hrvatska

România

Pliva Hrvatska d.o.o.

Teva Pharmaceuticals S.R.L

Tel: +385 1 37 20 000

Tel: +40 21 230 65 24

Ireland

Slovenija

Teva Pharmaceuticals Ireland

Pliva Ljubljana d.o.o.

Tel: +353 51 321740

Tel: +386 1 58 90 390

Ísland

Slovenská republika

ratiopharm Oy, Finnland

TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Sími: +358 20 180 5900

Tel: +421 2 57 26 79 11

Italia

Suomi/Finland

Teva Italia S.r.l.

ratiopharm Oy

Tel: +39 02 89 17 98 1

Puh/Tel: +358 20 180 5900

Κύπρος

Sverige

Teva Ελλάς Α.Ε., Ελλάδα

Teva Sweden AB

Τηλ: +30 210 72 79 099

Tel: +46 42 12 11 00

Latvija

United Kingdom

UAB "Sicor Biotech" filiāle Latvijā

Teva UK Limited

Tel: +371 673 23 666

Tel: +44 1977 628500

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta {MM/GGGG}

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas