Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Simbrinza (brinzolamide / brimonidine tartrate) – Lietošanas instrukcija - S01EC54

Updated on site: 10-Oct-2017

Zāļu nosaukumsSimbrinza
ATĶ kodsS01EC54
Vielabrinzolamide / brimonidine tartrate
RažotājsNovartis Europharm Limited

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

SIMBRINZA 10 mg/ml + 2 mg/ml acu pilieni, suspensija

Brinzolamide/brimonidine tartrate

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

-Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

-Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam, optometristam (optiķim) vai farmaceitam.

-Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

-Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, optometristu (optiķi) vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā.

Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1.Kas ir SIMBRINZA un kādam nolūkam to lieto

2.Kas Jums jāzina pirms SIMBRINZA lietošanas

3.Kā lietot SIMBRINZA

4.Iespējamās blakusparādības

5.Kā uzglabāt SIMBRINZA

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

1.Kas ir SIMBRINZA un kādam nolūkam to lieto

SIMBRINZA satur divas aktīvās vielas, brinzolamīdu un brimonidīna tartrātu. Brinzolamīds pieder zāļu grupai, ko sauc par ‘ karboanhidrāzes inhibitoriem’, un brimonidīna tartrāts pieder zāļu grupai, ko sauc par ‘alfa-2 adrenerģisko receptoru agonistiem’. Abas vielas darbojas kopīgi, lai samazinātu spiedienu acī.

SIMBRINZA lieto, lai ārstētu augstu spiedienu acīs pieaugušiem pacientiem, kuri ir vecāki par

18 gadiem, kuriem ir saslimšana, ko sauc par glaukomu vai okulāru hipertensiju, un kuriem augstu spiedienu acīs nevar efektīvi kontrolēt ar vienām zālēm.

2.Kas Jums jāzina pirms SIMBRINZA lietošanas

Nelietojiet SIMBRINZA šādos gadījumos:

-ja Jums ir alerģija pret brinzolamīdu, brimonidīna tartrātu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu

-ja Jums ir alerģija pret sulfonamīdu grupas zālēm (piemēri ietver zāles, ko lieto diabēta un infekciju ārstēšanai, kā arī diurētiskus līdzekļus (urīndzenošās tabletes))

-ja Jūs lietojat monoamīnoksidāzes (MAO) inhibitorus (piemēri ietver zāles, ko lieto depresijas vai Parkinsona slimības ārstēšanai) vai noteiktus antidepresantus. Pastāstiet ārstam, ja Jūs lietojat jebkādus antidepresantus

-ja Jums ir smagi nieru darbības traucējumi

-ja Jūsu asinīs ir pārāk daudz skābuma (stāvoklis, kas tiek dēvēts par hiperhlorēmisku acidozi)

-jaundzimušajiem un zīdaiņiem līdz 2 gadu vecumam

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms SIMBRINZA lietošanas konsultējieties ar ārstu, optometristu (optiķi) vai farmaceitu, ja Jums ir vai kādreiz ir bijis:

-aknu darbības traucējumi

-augsta spiediena acīs veids, ko sauc par šaura kakta glaukomu

-‘sausā acs’ vai radzenes problēmas

-koronārā sirds slimība (simptomi var būt sāpes vai spiediena sajūta krūšu kurvī, elpas trūkums vai smakšana), sirds mazspēja, augsts vai zems asinsspiediens

-depresija

-traucēta vai vāja asinsrite (piemēram, Reino slimība, Reino sindroms vai cerebrāla mazspēja).

Ja Jūs valkājat mīkstas kontaktlēcas, nelietojiet pilienus, kamēr kontaktlēcas ir acīs. Skatīt punktu “ Kontaktlēcu valkāšana. SIMBRINZA satur benzalkonija hlorīdu” zemāk.

Bērni un pusaudži

SIMBRINZA lietošana bērniem un pusaudžiem līdz 18 gadu vecumam nav ieteicama. Īpaši svarīgi,ka SIMBRINZA nevajadzētu lietot bērniem līdz 2 gadu vecumam (skatīt punktu “Nelietojiet SIMBRINZA šādos gadījumos:”). nopietnu blakusparādību iespējamības dēļ (skatīt 3. apakšpunktā)).

Citas zāles un SIMBRINZA

Pastāstiet ārstam, optometristam (optiķim) vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot.

Ja Jūs lietojat citas zāles, tai skaitā citus acu pilienus glaukomas ārstēšanai, SIMBRINZA var ietekmēt šo zāļu iedarbību un šīs zāles var ietekmēt SIMBRINZA iedarbību.

Pastāstiet ārstam, ja lietojat vai plānojat lietot kādas no sekojošām zālēm:

-zāles asinsspiediena pazemināšanai

-sirds zāles, tai skaitā digoksīns (lieto, lai ārstētu sirds slimības)

-citas zāles glaukomas ārstēšanai, ko lieto arī augstuma slimības ārstēšanai, zināmas kā acetazolamīds, metazolamīds un dorzolamīds

-zāles, kas var ietekmēt vielmaiņu, tādas kā hlorpromazīns, metilfenidāts un rezerpīns;

-pretvīrusu, pretretrovīrusu ( zāļes, ko lieto cilvēka imūndeficīta vīrusa (HIV) ārstēšanai) vai antibiotiskos līdzekļus

-zāles rauga sēnīšu vai sēnīšu infekcijas ārstēšanai

-monoamīnoksidāzes (MAO) inhibitorus vai antidepresantus, tai skaitā amitriptilīns, nortriptilīns, klomipramīns, mianserīns, venlafaksīns un duloksetīns

-anestēzijas līdzekļus

-nomierinošus līdzekļus, opiātus vai barbiturātus

-vai, ja tiek mainīta kādu Jūsu pašreizējo zāļu deva

SIMBRINZA kopā ar alkoholu

Ja Jūs regulāri lietojat alkoholu, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu, optometristu (optiķi) vai farmaceitu. Alkohols var ietekmēt SIMBRINZA iedarbību.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Ja Jūs esat grūtniece, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu, optometristu (optiķi) vai farmaceitu. Sievietēm, kurām var būt grūtniecība, ārstēšanas ar SIMBRINZA laikā ieteicams izmantot efektīvu kontracepciju. SIMBRINZA lietošana nav ieteicama grūtniecības laikā. Nelietojiet SIMBRINZA, ja vien Jūsu ārsts to nav skaidri nozīmējis.

Ja Jūs barojat ar krūti, SIMBRINZA var nonākt Jūsu pienā. SIMBRINZA lietošana nav ieteicama barošanas ar krūti laikā.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Jūs varat izjust īslaicīgu redzes miglošanos vai redzes traucējumus pēc SIMBRINZA lietošanas. Dažiem pacientiem SIMBRINZA var izraisīt arī reiboni, miegainību vai nogurumu.

Nevadiet transportlīdzekļus un neapkalpojiet mehānismus, kamēr šie simptomi nav izzuduši.

Kontaktlēcu valkāšana – SIMBRINZA satur benzalkonija hlorīdu

SIMBRINZA satur konservantu (benzalkonija hlorīdu), kas var izraisīt acs kairinājumu un izmainīt mīksto kontaktlēcu krāsu. Jāizvairās no saskares ar mīkstajām kontaktlēcām. Izņemiet kontaktlēcas pirms SIMBRINZA lietošanas un nogaidiet vismaz 15 minūtes pēc iepilināšanas, pirms ielieciet kontaktlēcas atpakaļ acīs.

3.Kā lietot SIMBRINZA

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts, optometrists (optiķis) vai farmaceits Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam, optometristam (optiķim) vai farmaceitam.

Lietojiet SIMBRINZA tikai savās acīs. Nenorijiet un neinjicējiet to.

Ieteicamā deva ir viens piliens slimajā(-s) acī(-s) divas reizes dienā. Lietojiet katru dienu vienā un tajā pašā laikā.

Kā lietot

Pirms sākat, nomazgājiet rokas.

Pirms lietošanas labi sakratiet.

Noskrūvējiet pudelītei vāciņu. Ja drošības stiprinājums pēc vāciņa noņemšanas ir vaļīgs, pirms zāļu lietošanas noņemiet.

Atverot un aizverot pudelīti, neaizskariet pilinātāju ar pirkstiem. Tas var inficēt pilienus. Apgrieziet pudelīti otrādi, turiet to starp īkšķi un pārējiem pirkstiem.

Atlieciet galvu atpakaļ.

Ar tīru pirkstu pavelciet apakšējo plakstiņu, līdz starp plakstiņu un aci veidojas „kabatiņa”. Tajā jāiepilina piliens (1. attēls).

Pietuviniet pudelīti pēc iespējas tuvāk acij. Izmantojiet spoguli, ja tas palīdz.

Ar pudelītes pilinātāju neaizskariet aci, plakstiņu un apvidu ap aci vai citas virsmas. Tas var inficēt pilienus.

Viegli uzspiediet uz pudelītes apakšdaļas tā, lai izpilētu viens piliens SIMBRINZA.

Nesaspiediet pudelīti: tā ir konstruēta tā, lai būtu nepieciešams tikai viegli uzspiest uz tās apakšdaļas (2. attēls).

Lai samazinātu zāļu daudzumu, kas var nonākt pārējā ķermenī, pēc acu pilienu lietošanas uz vismaz 2 minūtēm aizveriet aci un ar pirkstu viegli uzspiediet uz acs iekšējā kaktiņa pie deguna.

Ja lietojat pilienus abās acīs, atkārtojiet darbības otrai acij. Nav nepieciešams aizvērt un sakratīt pudelīti, pirms Jūs lietojat pilienus otrā acī. Tūlīt pēc lietošanas cieši aizveriet pudelīti.

Ja lietojat citus acu pilienus, starp SIMBRINZA un citu pilienu lietošanu nogaidiet vismaz 5 minūtes.

Ja piliens neiekļūst acī, mēģiniet vēlreiz.

Ja esat lietojis SIMBRINZA vairāk nekā noteikts

Izskalojiet aci ar siltu ūdeni. Līdz nākamās devas reizei zāles vairāk nepiliniet.

Pieaugušajiem, kuri nejauši norijuši brimonidīnu saturošas zāles, novēroja palēnināta sirdsdarbību, pazeminātu asinsspiedienu, kam var sekot paaugstināts asinsspiediens, sirds mazspēju, apgrūtinātu elpošanu un iedarbību uz nervu sistēmu. Ja esat noraizējies, nekavējoties sazinieties ar ārstu.

Bērniem, kuri nejauši norijuši brimonidīnu saturošas zāles, ziņots par nopietnām blakusparādībām. Pazīmes ietvēra miegainību, vājumu, zemu ķermeņa temperatūru, bālumu un apgrūtinātu elpošanu. Ja tā notiek, nekavējoties sazinieties ar ārstu.

Ja SIMBRINZA nejauši tiek norīta, nekavējoties sazinieties ar ārstu.

Ja esat aizmirsis lietot SIMBRINZA

Turpiniet ar nākamo devu, kā ieplānots. Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu. Nelietojiet vairāk kā vienu pilienu slimajā(-s) acī(-s) divas reizes dienā.

Ja pārtraucat lietot SIMBRINZA

Nepārtrauciet SIMBRINZA lietošanu vispirms nekonsultējoties ar ārstu. Ja Jūs pārtrauksiet SIMBRINZA lietošanu, Jūsu acs iekšējais spiediens netiks kontrolēts, un tas var novest pie redzes zaudēšanas.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam, optometristam (optiķim) vai farmaceitam.

4.Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Ja novērojat sekojošas blakusparādības, lūdzu, pārtrauciet lietot šīs zāles un nekavējoties meklējiet medicīnisku palīdzību, jo tās varētu būt reakcijas uz zālēm pazīmes. Alerģiskas reakcijas biežums uz zālēm nav zināms (pēc pieejamiem datiem biežumu nevar noteikt).

-smagas ādas reakcijas, tajā skaitā izsitumi vai ķermeņa vai acu apsārtums vai nieze;

-apgrūtināta elpošana;

-sāpes krūšu kurvī, neregulāra sirdsdarbība.

Nekavējoties konsultējieties ar ārstu, ja Jums rodas ļoti izteikts nogurums vai reibonis.

Sekojošās nevēlamās blakusparādības novērotas saistībā ar SIMBRINZA un citu brinzolamīdu vai brimonidīnu atsevišķi saturošu zāļu lietošanu.

Biežas blakusparādības (var skart līdz 1 no 10 cilvēkiem)

-Blakusparādības acī: alerģisks konjunktivīts (acu alerģija), acs virsmas iekaisums, sāpes acīs, diskomforta sajūta acīs, neskaidra redze vai redzes traucējumi, acs apsārtums.

-Vispārējas blakusparādības: miegainība, reibonis, slikta garša mutē, sausuma sajūta mutē.

Retākas blakusparādības (var skart līdz pat 1 no 100 cilvēkiem)

-Blakusparādības acī: acs virsmas bojājums ar šūnu zudumu, acs plakstiņa iekaisums, nogulsnes uz acs virsmas, jutība pret gaismu, acs, radzenes vai acs plakstiņa pietūkums( skar radzeni vai

plakstiņu), sausuma sajūta acīs, izdalījumi no acs, acu asarošana, plakstiņa apsārtums, patoloģiska vai samazināta acs jutība, nogurušas acis, pavājināta redze, redzes dubultošanās, produkta daļiņas acī.

-Vispārējas blakusparādības: pazemināts asinsspiediens, sāpes krūšu kurvī, sirds ritma vai ātruma izmaiņas, miega traucējumi (bezmiegs), nakts murgi, depresija, vispārējs vājums, galvassāpes, reibonis, nervozitāte, aizkaitināmība, vispārēja slikta pašsajūta , atmiņas zudums, elpas trūkums, astma, deguna asiņošana, saaukstēšanās simptomi, sausuma sajūta degunā vai rīklē, sāpes rīklē, rīkles kairinājums, klepus, iesnas, aizlikts deguns, šķaudīšana, deguna blakusdobumu infekcija, smaga sajūta krūšu kurvī, džinkstēšana ausīs, gremošanas traucējumi, gāzu uzkrāšanās zarnās vai sāpes vēderā, slikta dūša, caureja, vemšana, anormāla sajūta mutē, pastiprināti alerģiski simptomi uz ādas, izsitumi, patoloģiska ādas jutība, matu izkrišana, vispārēja nieze, paaugstināts hlora līmenis asinīs vai samazināts sarkano asinsķermenīšu skaits, kas redzams asins analīzēs, sāpes, sāpes mugurā, muskuļu sāpes vai spazmas, nieru sāpes kā muguras lejas daļas sāpes, pazemināts libido, seksuālās funkcijas traucējumi vīriešiem, .

Ļoti retas blakusparādības (var skart līdz pat 1 no 10000 cilvēkiem)

-Blakusparādības acī: samazināta acs zīlīte.

-Vispārējas blakusparādības: ģībonis, paaugstināts asinsspiediens.

Nav zināmi (sastopamības biežumu nevar noteikt pēc pieejamiem datiem)

-Blakusparādības acī: samazināta skropstu augšana.

-Vispārējas blakusparādības: trīce, samazināta jutība, garšas sajūtas zudums, izmainīti aknu darbības rādītāji asins analīžu pārbaudēs, sejas pietūkums, sāpes locītavās, bieža urinēšana, sāpes krūšu kurvī, ekstremitāšu tūska.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, optometristu (optiķi) vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5.Kā uzglabāt SIMBRINZA

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz pudelītes un kartona kastītes pēc „Derīgs līdz:”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

Lai novērstu infekcijas rašanos, izmetiet pudelīti 4 nedēļas pēc pirmās atvēršanas un paņemiet jaunu pudelīti. Uzrakstiet atvēršanas datumu uz kartona kastītes etiķetes tam norādītajā vietā.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet optometristam (optiķim) vai farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko SIMBRINZA satur

-Aktīvās vielas ir brinzolamīds un brimonidīna tartrāts. Viens mililitrs suspensijas satur 10 mg brinzolamīda un 2 mg brimonidīna tartrāta, kas atbilst 1,3 mg brimonidīna.

-Citas sastāvdaļas ir benzalkonija hlorīds (skatīt 2. punktu „Kontaktlēcu valkāšana – SIMBRINZA satur benzalkonija hlorīdu”), propilēnglikols, karbomērs 974P, borskābe, mannīts, nātrija hlorīds, tiloksapols, sālsskābe un/vai nātrija hidroksīds un attīrīts ūdens.

Sastāvā iekļauts neliels daudzums sālsskābes un/vai nātrija hidroksīda, lai saglabātu normālu skābuma līmeni (pH līmeni).

SIMBRINZA ārējais izskats un iepakojums

SIMBRINZA acu pilieni, suspensija ir šķidrums (balta līdz gandrīz balta suspensija), kas pieejams iepakojumus ar vienu vai trim 5 ml plastmasas pudelītēm ar skrūvējamu vāciņu. Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Ražotājs

 

 

 

 

Ražotājs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novartis Europharm Limited

Alcon-Couvreur N.V.

 

Alcon Cusí, S.A.,

 

Frimley Business Park

Rijksweg 14

 

 

Camil Fabra 58

 

Camberley GU16 7SR

B-2870 Puurs

 

08320 El Masnou,

Lielbritānija

Beļģija

 

Spānija

 

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Novartis Pharma N.V.

Novartis Pharma Services Inc.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Tel: +370 5 269 16 50

България

Luxembourg/Luxemburg

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Pharma N.V.

Тел.: +359 2 489 98 28

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Česká republika

Magyarország

Novartis s.r.o.

Novartis Hungária Kft.

Tel: +420 225 775 111

Tel.: +36 1 457 65 00

Danmark

Malta

Novartis Healthcare A/S

Novartis Pharma Services Inc.

Tlf: +45 39 16 84 00

Tel: +356 2122 2872

Deutschland

Nederland

Novartis Pharma GmbH

Novartis Pharma B.V.

Tel: +49 911 273 0

Tel: +31 26 37 82 111

Eesti

Norge

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Norge AS

Tel: +372 66 30 810

Tlf: +47 23 05 20 00

Ελλάδα

Österreich

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

Novartis Pharma GmbH

Τηλ: +30 210 281 17 12

Tel: +43 1 86 6570

España

Polska

Novartis Farmacéutica, S.A.

Novartis Poland Sp. z o.o.

Tel: +34 93 306 42 00

Tel.: +48 22 375 4888

France

Portugal

Novartis Pharma S.A.S.

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

Tél: +33 1 55 47 66 00

Tel: +351 21 000 8600

Hrvatska

România

Novartis Hrvatska d.o.o.

Novartis Pharma Services Romania SRL

Tel. +385 1 6274 220

Tel: +40 21 31299 01

Ireland

Slovenija

Novartis Ireland Limited

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +353 1 260 12 55

Tel: +386 1 300 75 50

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

Novartis Slovakia s.r.o.

Sími: +354 535 7000

Tel: + 421 2 5542 5439

Italia

Suomi/Finland

Novartis Farma S.p.A.

Novartis Finland Oy

Tel: +39 02 96 54 1

Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

Κύπρος

Sverige

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Sverige AB

Τηλ: +357 22 690 690

Tel: +46 8 732 32 00

Latvija

United Kingdom

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

Tel: +371 67 887 070

Tel: +44 1276 698370

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta

 

Citi informācijas avoti

 

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas