Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Somatropin Biopartners (somatropin) – Zāļu apraksts - H01AC01

Updated on site: 10-Oct-2017

Zāļu nosaukumsSomatropin Biopartners
ATĶ kodsH01AC01
Vielasomatropin
RažotājsBioPartners GmbH

Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība. Tādējādi būs iespējams ātri identificēt jaunāko informāciju par šo zāļu drošumu. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām. Skatīt 4.8. apakšpunktu par to, kā ziņot par nevēlamām blakusparādībām.

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Somatropin Biopartners 2 mg pulveris un šķīdinātājs ilgstošas darbības injekciju suspensijas pagatavošanai

2.KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Viens flakons satur 2 mg somatropīna (somatropinum)* (atbilst 6 SV).

Pēc sagatavošanas 0,2 ml suspensijas satur 2 mg somatropīna (10 mg/ml).

*iegūts no Saccharomyces cerevisiae šūnām, izmantojot rekombinanto DNS tehnoloģiju

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1 apakšpunktā.

3.ZĀĻU FORMA

Pulveris un šķīdinātājs ilgstošas darbības injekciju suspensijas pagatavošanai.

Balts vai gandrīz balts pulveris. Šķīdinātājs ir caurspīdīgs, eļļains šķidrums.

4.KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1Terapeitiskās indikācijas

Somatropin Biopartners ir paredzēts lietošanai endogēnā augšanas hormona aizstājterapijai pieaugušajiem, kuriem pieaugušo vai bērnu vecumā diagnosticēts augšanas hormona deficīts (AHD).

Pieaugušo vecumā diagnosticēts: pacienti ar pieaugošo vecumā diagnosticētu AHD tiek definēti kā pacienti ar zināmu hipotalāma-hipofīzes patoloģiju un papildus vismaz vienu zināmu hipofīzes hormona, izņemot prolaktīna, deficītu. Šiem pacientiem ir jāveic viens stimulācijas tests, lai diagnosticētu vai izslēgtu AHD.

Bērnu vecumā diagnosticēts: pacientiem ar bērnu vecumā diagnosticētu izolētu AHD (nav datu par hipotalāma-hipofīzes slimību vai galvaskausa apstarošanu) pēc augšanas beigām jāveic divi stimulācijas testi, izņēmums ir tie pacienti, kuriem ir zema insulīnam līdzīgā augšanas faktora-I (insulin-lke growth faktor-I IGF-I) koncentrācija (< -2 standarta novirzes vērtības (Standard deviation score – SDS)) – viņiem var veikt vienu testu. Stimulācijas testa pārtraukšanas punktam jābūt precīzam.

4.2Devas un lietošanas veids

Noteikt diagnozi un uzsākt un uzraudzīt ārstēšanu ar šīm zālēm drīkst tikai ārsti ar pietiekošu pieredzi AHD diagnozes noteikšanā un pacientu ārstēšanā.

Devas

Somatropin Biopartners jāievada subkutāni 10 mg/ml koncentrācijā.

Sākuma deva

Parasti visiem pacientiem lieto 2 mg vienu reizi nedēļā, izņēmums ir sievietes, kas lieto perorālu estrogēnu terapiju – viņām jālieto 3 mg vienu reizi nedēļā. Gados vecākiem pacientiem vai pacientiem ar lieko svaru var būt nepieciešamas mazākas devas.

Dzimums

Sākuma deva

Vīrieši

2 mg (6 SV)

Sievietes (nelieto perorālos estrogēnus)

2 mg (6 SV)

Sievietes (lieto perorālos estrogēnus)

3 mg (9 SV)

Devas pielāgošana

Sākotnēji pacientam jānosaka IGF-I koncentrācija ik pēc 3 līdz 4 nedēļām, līdz IGF-I SDS ir mērķa diapazonā – no -0,5 līdz +1,5. Paraugi jāpaņem 4 dienas pēc iepriekšējās devas ievadīšanas (4. diena). Var būt nepieciešama atkārtota devas pielāgošana atkarībā no pacienta IGF-I atbildes reakcijas. Atkarībā no IGF-I koncentrācijas jārīkojas kā aprakstīts turpmāk.

 

Darbība attiecībā

Devas izmaiņas vienā reizē

IGF-I SDS

pret iepriekšējo

 

devu

 

IGF-I SDS mazāks nekā -1

Palielināšana

+1,5 mg (sievietes, kas lieto

perorālos estrogēnus)

 

 

+1,0 mg (pārējie pacienti)

IGF-I SDS diapazonā no -1 līdz +1 un

 

+1,5 mg (sievietes, kas lieto

palielinājums salīdzinājumā ar sākuma

Palielināšana

perorālos estrogēnus)

stāvokli ir mazāks nekā 1 SDS

 

+1,0 mg (pārējie pacienti)

IGF-I SDS diapazonā no -1 līdz +1 un

 

 

palielinājums salīdzinājumā ar sākuma

Uzturēšana

Nav

stāvokli ir lielāks nekā 1 SDS

 

 

 

Uzturēšana vai

 

IGF-I SDS diapazonā no +1 līdz +2

samazināšana

Nav vai -0,5 mg (visi pacienti)

atkarībā no

 

 

 

klīniskā stāvokļa

 

IGF-I SDS lielāks nekā +2

Samazināšana

-0,5 mg (visi pacienti)

 

 

 

IGF-I = insulīnam līdzīgais augšanas faktors-I; SDS = standarta novirzes vērtība.

Nepieciešamās devas pārvēršana injekcijas tilpumā un flakona stiprumā

Somatropīna deva

Vienas devas sagatavošanai nepieciešamais

Injekcijas tilpums

(mg)

flakonu un šķīdinātāja daudzums*

(ml)

viens 2 mg flakons, kas sagatavots ar 0,4 ml

0,1

1,5

0,15

šķīdinātāja

0,2

 

* katrs flakons satur

somatropīna pulvera pārpildījumu, lai sagatavošanas

laikā varētu ievilkt

nepieciešamo somatropīna daudzumu (skatīt 6.6 apakšpunktā).

 

Citām devām pieejami 4 vai 7 mg somatropīna flakoni.

 

Jālieto mazākā efektīvā deva. Ārstēšanas mērķis ir IGF-I koncentrācija diapazonā no -0,5 līdz +1,5 SDS atbilstoši vecuma vidējiem rādītājiem.

Lai sasniegtu noteikto ārstēšanas mērķi, vīriešiem var būt nepieciešamas mazākas augšanas hormona devas nekā sievietēm. Perorāla estrogēna nozīmēšana palielina sievietēm nepieciešamo devu. Laika gaitā iespējama jutības palielināšanās pret augšanas hormonu (izteikta kā IGF-I izmaiņas attiecībā pret augšanas hormona devu), īpaši vīriešiem. Tādēļ augšanas hormona devas precizitāte jākontrolē vienu reizi 6 mēnešos.

Somatropīna deva jāsamazina ilgstošas tūskas vai smagu parestēziju gadījumā, lai izvairītos no karpālā kanāla sindroma attīstības.

Devu var samazināt ar 0,5 mg soli vienā reizē. Ja simptomi, kuru dēļ tika samazināta deva, izzūd, pēc ārsta lēmuma var turpināt lietot to pašu samazināto devu vai palielināt devu atbilstoši iepriekš aprakstītajai devas pielāgošanas shēmai. Ja pēc devas palielināšanas simptomi atjaunojas, jāturpina lietot iepriekšējā samazinātā deva.

Īpašas pacientu grupas

Gados vecāki cilvēki

Somatropīna lietošanas pieredze pacientiem, kuri vecāki par 60 gadiem, ir ierobežota. Palielinoties vecumam, var samazināties nepieciešamā deva.

Nieru/aknu darbības traucējumi

Nav pieejama informācija par pacientiem ar nieru vai aknu darbības traucējumiem, un īpašus ieteikumus par devām nevar sniegt.

Pediatriskā populācija

Somatropin Biopartners 2 mg nav piemērots lietošanai pediatriskā populācijā ilgstošas augšanas traucējumu ārstēšanas, ko izraisījusi nepietiekama endogēnā augšanas hormona sekrēcija, indikācijas gadījumā. Bērnu un pusaudžu vecumā no 2 līdz 18 gadiem ārstēšanai jālieto šo zāļu 10 mg un 20 mg flakoni.

Lietošanas veids

Pirms pašinjekcijas veikšanas pacientam vai aprūpētājam jāsaņem apmācība, lai nodrošinātu sapratni par ievadīšanas procedūru.

Somatropin Biopartners ievada subkutāni vienu reizi nedēļā. Pēc sagatavošanas nekavējoties jāveic injekcija.

Subkutānā injekcija vienmēr jāievada vienā un tajā pašā dienas laikā, lai uzlabotu līdzestību, un lipoatrofijas profilakses nolūkos injekcijas vieta jāmaina.

Ieteikumus par zāļu sagatavošanu pirms lietošanas skatīt 6.6 apakšpunktā.

4.3Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu vai jebkuru no 6.1 apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām.

Somatropīnu nedrīkst lietot, ja ir norādes par audzēja aktivitāti. Pirms augšanas hormona terapijas uzsākšanas intrakraniāliem audzējiem jābūt neaktīviem un jābūt pabeigtai pretaudzēju terapijai. Ārstēšana jāpārtrauc, ja ir norādes par audzēja (atkārtotu) augšanu.

Somatropīna terapiju nedrīkst uzsākt pacientiem ar akūtu, kritiski smagu slimību, kas izveidojusies komplikāciju dēļ pēc vaļējas sirds vai vēdera dobuma operācijas, multiplām traumām, vai pacientiem ar akūtu elpošanas mazspēju vai līdzīgiem stāvokļiem.

4.4Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Ļaundabīgi audzēji

Pacienti ar ļaundabīgiem audzējiem anamnēzē regulāri jāizmeklē, lai atklātu audzēja progresēšanu vai recidīvu.

Labdabīga intrakraniāla hipertensija

Ja pastāv smagas vai atkārtotas galvassāpes, redzes problēmas, slikta dūša un/vai vemšana, ieteicams veikt fundoskopiju, lai atklātu papillas tūsku. Ja tiek atklāta papillas tūska, jāapsver labdabīgas intrakraniālās hipertensijas iespējamība un, ja nepieciešams, jāpārtrauc ārstēšana ar augšanas hormonu. Pašreiz nav pietiekamas pieredzes, lai ieteiktu vadlīnijas klīniskā lēmuma pieņemšanai pacientiem ar izzudušu intrakraniālo hipertensiju. Ja tiek atsākta ārstēšana ar augšanas hormonu, nepieciešama rūpīga uzraudzība, lai noteiktu, vai neveidojas intrakraniālās hipertensijas simptomi.

Insulīna jutība

Tā kā cilvēka augšanas hormons (human growth hormone – hGH) var izraisīt insulīna rezistences attīstīšanos un hiperglikēmiju, pacientiem, kuri tiek ārstēti ar augšanas hormonu, nepieciešama uzraudzība, lai noteiktu, vai neveidojas glikozes intolerances pazīmes. Ja ārstēšana ar somatropīnu tiek uzsākta pacientiem ar manifestu cukura diabētu, var būt nepieciešama pretdiabēta terapijas pielāgošana. Pacienti ar diabētu, glikozes intoleranci vai citiem diabēta riska faktoriem somatropīna terapijas laikā rūpīgi jāuzrauga.

Vairogdziedzera funkcija

Augšanas hormons palielina ekstraglandulāro T4 konversiju T3, kas var izraisīt T4 koncentrācijas samazināšanos serumā un T3 koncentrācijas palielināšanos serumā. Pacientiem ar centrālu subklīnisku hipotireoīdismu pēc augšanas hormona terapijas uzsākšanas var attīstīties hipotireoīdisms. Neatbilstoša hipotireoīdisma terapija var kavēt optimālu atbildes reakciju uz somatropīnu.

Pacientiem ar hipopituitārismu, kuri lieto tiroksīna aizstājterapiju, var attīstīties hiperpituitārisms. Tādēļ visiem pacientiem rūpīgi jāuzrauga vairogdziedzera funkcija.

Virsnieru funkcija

Pacientiem ar organisku AHD vai idiopātisku panhipopituitārismu ārstēšana ar augšanas hormonu var veicināt virsnieru mazspējas un iespējamu letālas virsnieru krīzes attīstību. Tādēļ ārkārtīgi svarīgi ir noteikt glikokortikoīdu devas sākuma stāvoklī un stresa situācijās, kuras var būt nepieciešams pielāgot, uzsākot ārstēšanu ar augšanas hormonu.

Pieaugušie ar bērnu vecumā diagnosticētu AHD

Jauni pieaugušie pacienti ar slēgtām epifīzēm, kuriem bērnībā ārstēts AHD, pirms aizstājterapijas uzsākšanas ar pieaugušajiem ieteiktajām devām atkārtoti jāizmeklē uz AHD, izmantojot pieaugušo pacientu kritērijus (skatīt 4.1 apakšpunktā).

Citi piesardzības pasākumi

Šīs zāles nav paredzētas, lai ārstētu pacientus ar augšanas traucējumiem, ko izraisījis Prādera-Villi sindroms, ja vien viņiem nav noteikta arī AHD diagnoze. Pēc augšanas hormona terapijas uzsākšanas saņemti ziņojumi par miega apnoju un pēkšņu nāvi pacientiem ar Prādera-Villi sindromu, kuriem bija viens vai vairāki no turpmāk minētajiem riska faktoriem: smaga aptaukošanās, augšējo elpceļu obstrukcija vai miega apnoja anamnēzē vai neidentificēta elpceļu infekcija.

Pēc nejaušas intramuskulāras injekcijas var izveidoties hipoglikēmija.

Antivielas

Dažiem pacientiem pret šīm zālēm var veidoties antivielas. Somatropin Biopartners lietošana ir ierosinājusi antivielu veidošanos aptuveni 4% pieaugušo pacientu. Šo antivielu saistīšanās spēja ir zema, un to veidošanās nav radījusi klīniskas sekas.

Palīgvielas

Medicīniskais produkts satur mazāk par 1 mmol nātrija (23 mg) katrā devā, – būtībā tas ir „nātriju nesaturošs”.

4.5Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

hGH iedarbību var kavēt ļoti lielu devu glikokortikoīdu terapija. Pacientiem, kas vienlaicīgi saņem glikokortikoīdu terapiju, rūpīgi jāpielāgo deva.

Augšanas hormons palielina ekstraglandulāro tiroksīna (T4) konversiju trijodtironīnā (T3) un var maskēt centrālu hipotireoīdismu. Tādēļ var būt nepieciešams uzsākt vai pielāgot tiroksīna aizstājterapiju.

Augšanas hormons samazina kortizona konversiju kortizolā un var maskēt iepriekš nediagnosticētu centrālu virsnieru hipofunkciju vai padarīt mazas glikokortikoīdu aizstājterapijas devas neefektīvas. Sievietēm, kuras lieto perorālos estrogēnus, ārstēšanas mērķa sasniegšanai var būt nepieciešama augstāka somatropīna deva, skatīt 4.2 apakšpunktā.

Pacienti, kas lieto insulīnu cukura diabēta ārstēšanai, somatropīna terapijas laikā rūpīgi jāuzrauga. Tā kā hGH var izraisīt insulīna rezistenci, var būt nepieciešama insulīna devas pielāgošana.

Somatropīna lietošana var palielināt to vielu klīrensu, kuras metabolizē citohroma P450 izoenzīmi. Var palielināties to vielu klīrenss, kuras metabolizē citohroms P450 3A4 (piem., dzimumhormonu, kortikosteroīdu, pretkrampju līdzekļu un ciklosporīna), tādējādi samazinot šo vielu koncentrāciju plazmā. Šīs iedarbības klīniskā nozīme nav zināma.

4.6Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Sievietes reproduktīvā vecumā

Somatropin Biopartners sievietēm reproduktīvā vecumā, neizmantojot kontracepcijas līdzekļus, lietot nav ieteicams.

Grūtniecība

Dati par šo zāļu lietošanu grūtniecības laikā nav pieejami. Ļoti ierobežoti dati par citu somatropīna preparātu lietošanu agrīnā grūtniecības periodā neliecina par nevēlamu grūtniecības iznākumu. Pētījumi ar dzīvniekiem, kas pierāda reproduktīvo toksicitāti, nav pietiekami (skatīt 5.3 apakšpunktu). Normālas grūtniecības laikā hipofīzes sekretētā augšanas hormona koncentrācija būtiski samazinās pēc 20. gestācijas nedēļas, ko līdz 30. nedēļai gandrīz pilnībā aizstāj placentas augšanas hormons. Ņemot vērā šo faktu, ir mazticams, ka sievietei ar augšanas hormona deficītu ir nepieciešama somatropīna aizstājterapijas turpināšana trešajā grūtniecības trimestrī. Somatropin Biopartners grūtniecības laikā lietot nav ieteicams.

Barošana ar krūti

Sievietēm, kuras baro bērnu ar krūti, nav veikti klīniskie pētījumi ar Somatropin Biopartners. Nav zināms, vai somatropīns vai tā metabolīti izdalās cilvēka pienā, tomēr neizmainītas olbaltumvielas uzsūkšanās no kuņģa-zarnu trakta ir mazticama. Nozīmējot šīs zāles sievietēm, kuras baro bērnu ar krūti, jāievēro piesardzība.

Fertilitāte

Citu somatropīna zāļu formu pētījumos dzīvniekiem konstatēta nevēlama ietekme, bet pieejamie neklīniskie dati ir nepietiekami, lai izdarītu noteiktus secinājumus par lietošanu cilvēkiem (skatīt 5.3 apakšpunktu).

4.7Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Somatropīns neietekmē vai nedaudz ietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

4.8Nevēlamās blakusparādības

Drošības profila kopsavilkums

Klīniskajos pētījumos iekļauti apmēram 530 pacienti, kas ārstēšanā saņēma Somatropin Biopartners. Nevēlamo blakusparādību gadījumā tās bija pārejošas un pārsvarā vieglas vai vidēji smagas. Somatropin Biopartners drošības profils kopumā atbilst šobrīd izmantojamo augšanas hormonu terapiju labi zināmam drošības profilam. Visbiežāk ziņots par šādām nevēlamām blakusparādībām: ar injekcijas vietu saistītās blakusparādības, perifēra tūska, galvassāpes, mialģija, artralģija, parestēzijas, hipotireoīdisms un brīvā tiroksīna koncentrācijas samazināšanās.

Nevēlamo blakusparādību saraksts tabulas veidā

6 mēnešus ilgā kontrolētā klīniskajā pētījumā 151 pieaugušam pacientam ar pieaugušo vai bērnu vecumā diagnosticētu AHD un 6 mēnešu pētījuma pagarinājumā, lietojot Somatropin Biopartners terapiju, novērotas turpmāk minētās nevēlamās blakusparādības. Papildu ziņojumi, kas iegūti no publicētās informācijas par šobrīd pieejamo augšanas hormonu lietošanu, apzīmēti ar zvaigznītēm. Nevēlamo blakusparādību biežums uzskaitīts, izmantojot šādu iedalījumu: ļoti bieži (≥ 1/10), bieži (≥ 1/100 līdz < 1/10), retāk (≥ 1/1 000 līdz < 1/100), reti (≥ 1/10 000 līdz < 1/1 000), ļoti reti

(< 1/10 000), nav zināmi (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem).

Infekcijas un infestācijas

Bieži: Herpes simplex

Labdabīgi, ļaundabīgi un neprecizēti audzēji (ieskaitot cistas un polipus)

Bieži: audzēju progresēšana (1 audzēja progresēšanas gadījums sievietei ar neirofibromatozi un staru terapiju anamnēzē), akrohordons, kraniofaringeoma

Asins un limfātiskās sistēmas traucējumi

Bieži: samazināts vai palielināts leikocītu skaits, palielināta glikolizētā hemoglobīna koncentrācija, samazināts hemoglobīna rādītājs

Imūnās sistēmas traucējumi

Bieži: antivielu veidošanās pret augšanas hormonu

Endokrīnās sistēmas traucējumi

Bieži: virsnieru mazspēja, samazināta brīvā tiroksīna koncentrācija, samazināta brīvā trijodtironīnā koncentrācija, palielināta TSH koncentrācija asinīs, hipotireoīdisms*

Vielmaiņas un uztures traucējumi

Ļoti bieži: viegla hiperglikēmija*

Bieži: glikozes tukšā dūšā analīzes rezultātu pasliktināšanās, hiperlipidēmija, palielināta insulīna koncentrācija asinīs, palielināta holesterīna koncentrācija asinīs, samazināta nātrija koncentrācija asinīs, palielināta triglicerīdu koncentrācija asinīs, palielināta glikozes koncentrācija asinīs, palielināta vai samazināta ABL koncentrācija, palielināta ZBL koncentrācija

Nav zināmi: insulīna rezistence*

Psihiskie traucējumi

Bieži: bezmiegs

Nervu sistēmas traucējumi

Ļoti bieži: galvassāpes

Bieži: parestēzijas, hipestēzija, karpālā kanāla sindroms, reibonis, miegainība Reti: labdabīga intrakraniālā hipertensija*

Acu bojājumi

Bieži: konjunktivīts, redzes asuma samazināšanās

Ausu un labirinta bojājumi

Bieži: vertigo

Sirds funkcijas traucējumi

Bieži: tahikardija, patoloģiska/neregulāra sirdsdarbība

Asinsvadu sistēmas traucējumi

Bieži: hipertensija, palielināts asinsspiediens

Elpošanas sistēmas traucējumi, krūšu kurvja un videnes slimības

Bieži: deguna asiņošana

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

Bieži: slikta dūša

Aknu un/vai žults izvades sistēmas traucējumi

Bieži: hiperbilirubinēmija, holecistīts, aknu testu novirzes no normas

Ādas un zemādas audu bojājumi

Bieži: sejas tūska, akne, alerģisks dermatīts, hiperhidroze, nātrene, izsitumi

Skeleta-muskuļu un saistaudu sistēmas bojājumi

Bieži: muguras sāpes, sāpes ekstremitātēs, artralģija, sāpes plecā, skeleta-muskuļu stīvums, sāpes kaulos, muskuļu vājums, smaguma sajūta, tendinīts, locītavu pietūkums, artrīts, skeleta-muskuļu sāpes, mialģija*

Nieru un urīnizvades sistēmas traucējumi

Bieži: hematūrija, palielināta urīnskābes koncentrācija asinīs, palielināta kreatinīna koncentrācija asinīs

Reproduktīvās sistēmas traucējumi un krūts slimības

Bieži: sāpes krūšu galos

Retāk: ginekomastija*

Vispārēji traucējumi un reakcijas ievadīšanas vietā

Ļoti bieži: perifēra tūska, tūska (lokāla un ģeneralizēta)*

Bieži: nogurums, sāpes, astēnija, sejas tūska, lokāla tūska, tūska, slāpes, savārgums, sāpes krūtīs, svara pieaugums, sāpes injekcijas vietā

Izmeklējumi

Bieži: palielināta fosfora koncentrācija asinīs, palielināts vai samazināts IGF

Atsevišķu nevēlamo blakusparādību raksturojums

Imunogenitāte

Dažiem pacientiem var veidoties antivielas pret rhGH. Somatropin Biopartners lietošana ir ierosinājusi antivielu veidošanos aptuveni 4% pieaugušo pacientu. Šo antivielu saistīšanās spēja ir zema, un to veidošanās nav radījusi klīniskas sekas.

Attiecībā uz antivielām pret saimnieka šūnu olbaltumvielām: dažiem pacientiem, kas saņēma šīs zāles, konstatēti zemi anti-S. cerevisiae olbaltumvielu antivielu titri, kas līdzīgi titriem normālā neārstētā populācijā. Maz ticams, ka šādu antivielu ar zemu saistīšanās spēju veidošanās ir klīniski nozīmīga.

Ļaundabīgie audzēji/jaunveidojumi

Somatropīna terapija periodiski ir saistīta ar ļaundabīgu un labdabīgu audzēju recidīviem, primāriem un sekundāriem audzējiem.

Pediatriskā populācija

Somatropin Biopartners drošības profils bērniem un pieaugušajiem ir līdzīgs, izņēmums ir ar injekcijas vietu saistītas reakcijas un antivielu veidošanās pret rhGH, par ko biežāk ziņots bērniem nekā pieaugušajiem.

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju.

4.9Pārdozēšana

Akūta pārdozēšana sākotnēji var izraisīt hipoglikēmiju un pēc tam – hiperglikēmiju. Tā kā zālēm ir raksturīga ilgstoša darbība, augšanas hormona maksimālā koncentrācija gaidāma apmēram 15 stundas pēc injekcijas, skatīt 5.2 apakšpunktā. Ilgstoša pārdozēšana var radīt gigantisma un/vai akromegālijas pazīmes un simptomus, kas atbilst zināmiem hGH pārprodukcijas simptomiem.

Ārstēšana ir simptomātiska un uzturoša. Somatropīna pārdozēšanas gadījumā nav pieejams antidots. Pēc pārdozēšanas ieteicams uzraudzīt vairogdziedzera funkciju.

5.FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: hipofīzes, hipotalāma hormoni un to analogi, somatropīns un agonisti, ATĶ kods: H01AC01

Šo zāļu sastāvā esošais somatropīns ir polipeptīdu hormons, kurš sintezēts, izmantojot rekombinanto DNS tehnoloģiju. Tas satur 191 aminoskābes atliekas, un tā molekulmasa ir 22 125 daltoni. Aktīvās vielas aminoskābju secība ir identiska hipofīzes ražotajam hGH. Šo zāļu sastāvā esošais somatropīns ir sintezēts raugveida sēnītēs (Saccharomyces cerevisiae).

Darbības mehānisms

Somatropīna bioloģiskā darbība atbilst hipofīzē sintezētā hGH darbībai.

Somatropīns veicina olbaltumvielu sintēzi šūnās un slāpekļa aizturi. Visizteiktākā somatropīna iedarbība bērniem ir augšanas plātnīšu stimulācija stobru kaulos.

Farmakodinamiskā iedarbība

Somatropīns stimulē lipīdu metabolismu, tas paaugstina taukskābju un augsta blīvuma lipoproteīnu (ABL) holesterīna koncentrāciju plazmā un samazina kopējo holesterīna koncentrāciju plazmā.

Ārstēšana ar somatropīnu labvēlīgi ietekmē ķermeņa uzbūvi pacientiem ar AHD, samazinot uzkrāto tauku daudzumu un palielinot ķermeņa muskuļu masu. Ilgstoši ārstējot pacientus ar augšanas hormona deficītu, palielinās to kaulu minerālais blīvums.

Somatropīns var izraisīt insulīna rezistences attīstīšanos. Lielas somatropīna devas var samazināt glikozes toleranci.

Klīniskā efektivitāte un drošums

Drošums un efektivitāte pieaugušajiem ar AHD ir novērtēta III fāzes, dubultaklā, randomizētā, placebo kontrolētā paralēlu grupu daudzcentru pētījumā. Šajā pivotālajā, 6 mēnešus ilgajā III fāzes pētījumā piedalījās 151 pieaudzis pacients ar pieaugušo vai bērnu vecumā diagnosticētu AHD. Pēc 6 mēnešu ilgas ārstēšanas ar Somatropin Biopartners tajā pacientu grupā, kas saņēma Somatropin Biopartners, statistiski ticami samazinājās tauku masa par 1,6 kg salīdzinājumā ar placebo grupu. Līdzīgu uzlabošanos novēroja arī attiecībā uz sekundārajiem mērķa kritērijiem, t.i., muskuļu masas pieaugumu, seruma IGF-I un IGF-I SDS pieaugumu. Iedarbība saglabājās 6 mēnešu ilgajā novērošanas periodā.

5.2Farmakokinētiskās īpašības

Uzsūkšanās

Atkārtoti reizi nedēļā subkutāni ievadot ilgstošas darbības somatropīna vidējo devu 4,4 mg pieaugušajiem ar AHD, hGH plazmas Cmax un tmax bija attiecīgi 4,5 ng/ml un 15 h. Pieaugušajiem šķietamais terminālais eliminācijas pusperiods ir aptuveni 16,8 h, kas, acīmredzot, atspoguļo lēno uzsūkšanos no injekcijas vietas.

Pēc Somatropin Biopartners ievadīšanas novēroja lielāku tmax un ilgāku eliminācijas pusperiodu salīdzinājumā ar rādītājiem, ko novēroja tām pašām personām pēc iepriekšējas ātras iedarbības zāļu ievadīšanas vienu reizi dienā, kas liecina par lēnāku un ilgstošāku hGH atbrīvošanos no Somatropin Biopartners injekcijas vietas.

Izkliede

Nav novērota hGH uzkrāšanās pēc atkārtotas šo zāļu devu ievadīšanas.

Biotransformācija/eliminācija

hGH metabolisms ietver klasisku olbaltumvielu katabolismu aknās un nierēs.

5.3Preklīniskie dati par drošumu

Neklīniskajos farmakokinētikas un farmakodinamikas pētījumos suņiem un jauniem pērtiķiem konstatēts, ka rekombinantais hGH no Somatropin Biopartners atbrīvojas ilgstošā laika periodā un nodrošina 5-6 dienas ilgu IGF-I palielināšanos serumā.

Neklīniskajos standartpētījumos iegūtie dati par atkārtotu devu toksicitāti un genotoksicitāti neliecināja par īpašu risku cilvēkam.

Šo zāļu pētījumi dzīvniekiem nav pietiekami, lai pilnībā izvērtētu toksisko ietekmi uz reproduktivitāti. Analizējot pētījumus par toksisku ietekmi uz reproduktivitāti, kas veikti, izmantojot citas somatropīnu saturošas zāles, nav iegūti pierādījumi par palielinātu nevēlamu blakusparādību risku embrijam vai auglim. Lietojot devas, kas pārsniedza terapeitiskās devas cilvēkam, novērota nevēlama ietekme uz

reprodukcijas funkciju žurku tēviņiem un mātītēm, kā arī suņu tēviņiem, iespējams, hormonālās regulācijas traucējumu dēļ. Trušiem un pērtiķiem nevēlamu iedarbību nenovēroja.

Nav veikti ilgstoši kancerogenitātes pētījumi ar Somatropin Biopartners. Nav veikti īpaši pētījumi, kuros izvērtēta lokālā panesamība dzīvniekiem pēc subkutānas injekcijas, bet dati, kas iegūti no atkārtotu devu toksicitātes pētījumiem, uzrādīja tūsku un iekaisuma pazīmes injekcijas vietās.

6.FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1Palīgvielu saraksts

Pulveris:

nātrija hialuronāts; olu fosfolipīdi;

bezūdens nātrija dihidrogēnfosfāts; bezūdens nātrija hidrogēnfosfāts.

Šķīdinātājs:

vidējas virknes triglicerīdi.

6.2Nesaderība

Saderības pētījumu trūkuma dēļ šīs zāles nedrīkst sajaukt (lietot maisījumā) ar citām zālēm.

6.3Uzglabāšanas laiks

3 gadi

Pēc sagatavošanas: no mikrobioloģiskā viedokļa zāles ir jāizlieto nekavējoties.

6.4Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt ledusskapī (2 -8°C). Nesasaldēt.

Uzglabāšanas nosacījumus pēc zāļu sagatavošanas skatīt 6.3 apakšpunktā.

6.5Iepakojuma veids un saturs

Pulveris: flakons (I klases stikls), kas noslēgts ar gumijas aizbāzni (butils) un dzeltenu paceļamu vāciņu (alumīnijs un plastmasa).

Šķīdinātājs: flakons (I klases stikls), kas noslēgts ar gumijas aizbāzni (butils) un paceļamu vāciņu (alumīnijs un plastmasa).

Katrs pulvera flakons satur 2 mg somatropīna; katrs šķīdinātāja flakons satur 1,5 ml šķidruma. Iepakojumā 4 pulvera flakoni un 4 šķīdinātāja flakoni.

6.6Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par rīkošanos

Sagatavošana

Somatropin Biopartners 2 mg jāsagatavo ar 0,4 ml šķīdinātāja.

Suspensijai jāizskatās viendabīgai un baltai.

Flakons satur somatropīna pulvera virssvaru, lai sagatavošanas laikā varētu ievilkt līdz 2 mg (0,2 ml suspensijas) somatropīna.

Katrs flakons paredzēts tikai vienreizējai lietošanai.

Sagatavošana un atšķaidīšana jāveic, izmantojot aseptisku tehniku, lai nodrošinātu pagatavotās suspensijas sterilitāti. Šķīdinātāja flakons jāsasilda līdz istabas temperatūrai, viegli ar pirkstiem jāpiesit pulvera flakonam un tas jāsakrata, līdz pulveris brīvi pārvietojas. Pēc tam, kad no abiem flakoniem ir noņemti aizsargvāciņi, gumijas aizbāžņi jānotīra ar spirtā samitrinātu plāksnīti. Šķīdinātāja ievilkšanai no flakona jāizmanto graduēta 1 ml šļirce ar 19. G izmēra vai resnāku adatu. Šļirce jāpiepilda ar gaisu, kura tilpums atbilst injekcijai nepieciešamajam šķīdinātāja tilpumam, un gaiss jāinjicē šķīdinātāja flakonā, lai būtu vieglāk ievilkt šķīdinātāju. Ar flakonā iedurtu šļirci, tas jāapgriež ar augšpusi uz leju un adatas gals jānovieto šķīdinātājā. Lai atbrīvotos no gaisa burbuļiem, viegli jāuzsit pa šļirci. Virzulis uzmanīgi jāpaspiež uz augšu, līdz gaisa burbuļi ir izvadīti no šļirces un adatas. Šļirce jāuzpilda ar pareizu injekcijai paredzēto šķīdinātāja tilpumu, kā norādīts iepriekš, un pēc tam šļirces adata jāizvelk no flakona. Atlikušo šķīdinātāju nedrīkst izmantot nākamās injekcijas sagatavošanai.

Atbalstot adatu pret flakona sieniņu, pulvera flakonā jāinjicē viss šļirces saturs. Nepieskaroties gumijas augšpusei, flakons enerģiski jāripina, līdz tā saturs ir pilnībā samaisījies. Tam parasti ir nepieciešamas aptuveni 60 sekundes, bet var būt nepieciešams arī līdz 90 sekundēm laika. Ripināšana jāpārtrauc tikai tad, kad suspensija izskatās viendabīga un balta un ir samaisījies viss flakona dibenā esošais pulveris. Pēc sagatavošanas zāles nekavējoties jāizlieto, pirms suspendētās daļiņas nosēžas. Ja suspensija netiek izmantota nekavējoties, tā vēlreiz jāsagatavo, veicot ripināšanu tieši pirms injekcijas. Sterilā šļircē jāievelk atbilstošs suspensijas tilpums, izmantojot sterilu 26. G izmēra adatu: ar flakonā iedurtu šļirci, tas jāapgriež ar augšpusi uz leju un adatas gals jānovieto suspensijā, kas pēc tam lēnām jāievelk. Lai atbrīvotos no nelieliem gaisa burbuļiem, viegli jāuzsit pa šļirci. Pirms ievadīšanas pulverim jābūt viendabīgi suspendētam injekcijas ierīcē. Šļirce jātur, vēršot adatu uz augšu, un viegli jānospiež virzulis, līdz adatas galā parādās neliels suspensijas piliens. Injekcijas vieta jānotīra ar spirtā samitrinātu plāksnīti un 5 sekunžu laikā jāinjicē suspensija.

Sīkāku informāciju par šo zāļu ievadīšanu skatiet lietošanas instrukcijas 3. punktā.

Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

7.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

BioPartners GmbH

Kaiserpassage 11 D-72764 Reutlingen Vācija

Tel.: +49 (0) 7121 948 7756 Fakss: +49 (0) 7121 346 255 e-pasts: info@biopartners.de

8.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/13/849/001

9.PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums: 2013. 05. augusts

10.TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu

Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība. Tādējādi būs iespējams ātri identificēt jaunāko informāciju par šo zāļu drošumu. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām. Skatīt 4.8. apakšpunktu par to, kā ziņot par nevēlamām blakusparādībām.

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Somatropin Biopartners 4 mg pulveris un šķīdinātājs ilgstošas darbības injekciju suspensijas pagatavošanai

2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Viens flakons satur 4 mg somatropīna (somatropinum)* (atbilst 12 SV).

Pēc sagatavošanas 0,4 ml suspensijas satur 4 mg somatropīna (10 mg/ml).

*iegūts no Saccharomyces cerevisiae šūnām, izmantojot rekombinanto DNS tehnoloģiju

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1 apakšpunktā.

3. ZĀĻU FORMA

Pulveris un šķīdinātājs ilgstošas darbības injekciju suspensijas pagatavošanai.

Balts vai gandrīz balts pulveris. Šķīdinātājs ir caurspīdīgs, eļļains šķidrums.

4. KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1 Terapeitiskās indikācijas

Somatropin Biopartners ir paredzēts lietošanai endogēnā augšanas hormona aizstājterapijai pieaugušajiem, kuriem pieaugušo vai bērnu vecumā diagnosticēts augšanas hormona deficīts (AHD).

Pieaugušo vecumā diagnosticēts: pacienti ar pieaugošo vecumā diagnosticētu AHD tiek definēti kā pacienti ar zināmu hipotalāma-hipofīzes patoloģiju un papildus vismaz vienu zināmu hipofīzes hormona, izņemot prolaktīna, deficītu. Šiem pacientiem ir jāveic viens stimulācijas tests, lai diagnosticētu vai izslēgtu AHD.

Bērnu vecumā diagnosticēts: pacientiem ar bērnu vecumā diagnosticētu izolētu AHD (nav datu par hipotalāma-hipofīzes slimību vai galvaskausa apstarošanu) pēc augšanas beigām jāveic divi stimulācijas testi, izņēmums ir tie pacienti, kuriem ir zema insulīnam līdzīgā augšanas faktora-I (insulin-lke growth faktor-I IGF-I) koncentrācija (< -2 standarta novirzes vērtības (Standard deviation score – SDS)) – viņiem var veikt vienu testu. Stimulācijas testa pārtraukšanas punktam jābūt precīzam.

4.2 Devas un lietošanas veids

Noteikt diagnozi un uzsākt un uzraudzīt ārstēšanu ar šīm zālēm drīkst tikai ārsti ar pietiekošu pieredzi AHD diagnozes noteikšanā un pacientu ārstēšanā.

Devas

Somatropin Biopartners jāievada subkutāni 10 mg/ml koncentrācijā.

Sākuma deva

Parasti visiem pacientiem lieto 2 mg vienu reizi nedēļā, izņēmums ir sievietes, kas lieto perorālu estrogēnu terapiju – viņām jālieto 3 mg vienu reizi nedēļā. Gados vecākiem pacientiem vai pacientiem ar lieko svaru var būt nepieciešamas mazākas devas.

Dzimums

Sākuma deva

Vīrieši

2 mg (6 SV)

Sievietes (nelieto perorālos estrogēnus)

2 mg (6 SV)

Sievietes (lieto perorālos estrogēnus)

3 mg (9 SV)

Devas pielāgošana

Sākotnēji pacientam jānosaka IGF-I koncentrācija ik pēc 3 līdz 4 nedēļām, līdz IGF-I SDS ir mērķa diapazonā – no -0,5 līdz +1,5. Paraugi jāpaņem 4 dienas pēc iepriekšējās devas ievadīšanas (4. diena). Var būt nepieciešama atkārtota devas pielāgošana atkarībā no pacienta IGF-I atbildes reakcijas. Atkarībā no IGF-I koncentrācijas jārīkojas kā aprakstīts turpmāk.

 

Darbība attiecībā

Devas izmaiņas vienā reizē

IGF-I SDS

pret iepriekšējo

 

devu

 

IGF-I SDS mazāks nekā -1

Palielināšana

+1,5 mg (sievietes, kas lieto

perorālos estrogēnus)

 

 

+1,0 mg (pārējie pacienti)

IGF-I SDS diapazonā no -1 līdz +1 un

 

+1,5 mg (sievietes, kas lieto

palielinājums salīdzinājumā ar sākuma

Palielināšana

perorālos estrogēnus)

stāvokli ir mazāks nekā 1 SDS

 

+1,0 mg (pārējie pacienti)

IGF-I SDS diapazonā no -1 līdz +1 un

 

 

palielinājums salīdzinājumā ar sākuma

Uzturēšana

Nav

stāvokli ir lielāks nekā 1 SDS

 

 

 

Uzturēšana vai

 

IGF-I SDS diapazonā no +1 līdz +2

samazināšana

Nav vai -0,5 mg (visi pacienti)

atkarībā no

 

 

 

klīniskā stāvokļa

 

IGF-I SDS lielāks nekā +2

Samazināšana

-0,5 mg (visi pacienti)

 

 

 

IGF-I = insulīnam līdzīgais augšanas faktors-I; SDS = standarta novirzes vērtība.

Nepieciešamās devas pārvēršana injekcijas tilpumā un flakona stiprumā

Somatropīna deva

Vienas devas sagatavošanai nepieciešamais

Injekcijas tilpums

(mg)

flakonu un šķīdinātāja daudzums*

(ml)

2,5

viens 4 mg flakons, kas sagatavots ar 0,6 ml

0,25

0,3

3,5

šķīdinātāja

0,35

 

0,4

* katrs flakons satur somatropīna pulvera pārpildījumu, lai sagatavošanas laikā varētu ievilkt nepieciešamo somatropīna daudzumu (skatīt 6.6 apakšpunktā).

Citām devām pieejami 2 vai 7 mg somatropīna flakoni.

Jālieto mazākā efektīvā deva. Ārstēšanas mērķis ir IGF-I koncentrācija diapazonā no -0,5 līdz +1,5 SDS atbilstoši vecuma vidējiem rādītājiem.

Lai sasniegtu noteikto ārstēšanas mērķi, vīriešiem var būt nepieciešamas mazākas augšanas hormona devas nekā sievietēm. Perorāla estrogēna nozīmēšana palielina sievietēm nepieciešamo devu. Laika gaitā iespējama jutības palielināšanās pret augšanas hormonu (izteikta kā IGF-I izmaiņas attiecībā pret augšanas hormona devu), īpaši vīriešiem. Tādēļ augšanas hormona devas precizitāte jākontrolē vienu reizi 6 mēnešos.

Somatropīna deva jāsamazina ilgstošas tūskas vai smagu parestēziju gadījumā, lai izvairītos no karpālā kanāla sindroma attīstības.

Devu var samazināt ar 0,5 mg soli vienā reizē. Ja simptomi, kuru dēļ tika samazināta deva, izzūd, pēc ārsta lēmuma var turpināt lietot to pašu samazināto devu vai palielināt devu atbilstoši iepriekš aprakstītajai devas pielāgošanas shēmai. Ja pēc devas palielināšanas simptomi atjaunojas, jāturpina lietot iepriekšējā samazinātā deva.

Īpašas pacientu grupas

Gados vecāki cilvēki

Somatropīna lietošanas pieredze pacientiem, kuri vecāki par 60 gadiem, ir ierobežota. Palielinoties vecumam, var samazināties nepieciešamā deva.

Nieru/aknu darbības traucējumi

Nav pieejama informācija par pacientiem ar nieru vai aknu darbības traucējumiem, un īpašus ieteikumus par devām nevar sniegt.

Pediatriskā populācija

Somatropin Biopartners 4 mg nav piemērots lietošanai pediatriskā populācijā ilgstošas augšanas traucējumu ārstēšanas, ko izraisījusi nepietiekama endogēnā augšanas hormona sekrēcija, indikācijas gadījumā. Bērnu un pusaudžu vecumā no 2 līdz 18 gadiem ārstēšanai jālieto šo zāļu 10 mg un 20 mg flakoni.

Lietošanas veids

Pirms pašinjekcijas veikšanas pacientam vai aprūpētājam jāsaņem apmācība, lai nodrošinātu sapratni par ievadīšanas procedūru.

Somatropin Biopartners ievada subkutāni vienu reizi nedēļā. Pēc sagatavošanas nekavējoties jāveic injekcija.

Subkutānā injekcija vienmēr jāievada vienā un tajā pašā dienas laikā, lai uzlabotu līdzestību, un lipoatrofijas profilakses nolūkos injekcijas vieta jāmaina.

Ieteikumus par zāļu sagatavošanu pirms lietošanas skatīt 6.6 apakšpunktā.

4.3 Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu vai jebkuru no 6.1 apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām.

Somatropīnu nedrīkst lietot, ja ir norādes par audzēja aktivitāti. Pirms augšanas hormona terapijas uzsākšanas intrakraniāliem audzējiem jābūt neaktīviem un jābūt pabeigtai pretaudzēju terapijai. Ārstēšana jāpārtrauc, ja ir norādes par audzēja (atkārtotu) augšanu.

Somatropīna terapiju nedrīkst uzsākt pacientiem ar akūtu, kritiski smagu slimību, kas izveidojusies komplikāciju dēļ pēc vaļējas sirds vai vēdera dobuma operācijas, multiplām traumām, vai pacientiem ar akūtu elpošanas mazspēju vai līdzīgiem stāvokļiem.

4.4 Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Ļaundabīgi audzēji

Pacienti ar ļaundabīgiem audzējiem anamnēzē regulāri jāizmeklē, lai atklātu audzēja progresēšanu vai recidīvu.

Labdabīga intrakraniāla hipertensija

Ja pastāv smagas vai atkārtotas galvassāpes, redzes problēmas, slikta dūša un/vai vemšana, ieteicams veikt fundoskopiju, lai atklātu papillas tūsku. Ja tiek atklāta papillas tūska, jāapsver labdabīgas intrakraniālās hipertensijas iespējamība un, ja nepieciešams, jāpārtrauc ārstēšana ar augšanas hormonu. Pašreiz nav pietiekamas pieredzes, lai ieteiktu vadlīnijas klīniskā lēmuma pieņemšanai pacientiem ar izzudušu intrakraniālo hipertensiju. Ja tiek atsākta ārstēšana ar augšanas hormonu, nepieciešama rūpīga uzraudzība, lai noteiktu, vai neveidojas intrakraniālās hipertensijas simptomi.

Insulīna jutība

Tā kā cilvēka augšanas hormons (human growth hormone – hGH) var izraisīt insulīna rezistences attīstīšanos un hiperglikēmiju, pacientiem, kuri tiek ārstēti ar augšanas hormonu, nepieciešama uzraudzība, lai noteiktu, vai neveidojas glikozes intolerances pazīmes. Ja ārstēšana ar somatropīnu tiek uzsākta pacientiem ar manifestu cukura diabētu, var būt nepieciešama pretdiabēta terapijas pielāgošana. Pacienti ar diabētu, glikozes intoleranci vai citiem diabēta riska faktoriem somatropīna terapijas laikā rūpīgi jāuzrauga.

Vairogdziedzera funkcija

Augšanas hormons palielina ekstraglandulāro T4 konversiju T3, kas var izraisīt T4 koncentrācijas samazināšanos serumā un T3 koncentrācijas palielināšanos serumā. Pacientiem ar centrālu subklīnisku hipotireoīdismu pēc augšanas hormona terapijas uzsākšanas var attīstīties hipotireoīdisms. Neatbilstoša hipotireoīdisma terapija var kavēt optimālu atbildes reakciju uz somatropīnu.

Pacientiem ar hipopituitārismu, kuri lieto tiroksīna aizstājterapiju, var attīstīties hiperpituitārisms. Tādēļ visiem pacientiem rūpīgi jāuzrauga vairogdziedzera funkcija.

Virsnieru funkcija

Pacientiem ar organisku AHD vai idiopātisku panhipopituitārismu ārstēšana ar augšanas hormonu var veicināt virsnieru mazspējas un iespējamu letālas virsnieru krīzes attīstību. Tādēļ ārkārtīgi svarīgi ir noteikt glikokortikoīdu devas sākuma stāvoklī un stresa situācijās, kuras var būt nepieciešams pielāgot, uzsākot ārstēšanu ar augšanas hormonu.

Pieaugušie ar bērnu vecumā diagnosticētu AHD

Jauni pieaugušie pacienti ar slēgtām epifīzēm, kuriem bērnībā ārstēts AHD, pirms aizstājterapijas uzsākšanas ar pieaugušajiem ieteiktajām devām atkārtoti jāizmeklē uz AHD, izmantojot pieaugušo pacientu kritērijus (skatīt 4.1 apakšpunktā).

Citi piesardzības pasākumi

Šīs zāles nav paredzētas, lai ārstētu pacientus ar augšanas traucējumiem, ko izraisījis Prādera-Villi sindroms, ja vien viņiem nav noteikta arī AHD diagnoze. Pēc augšanas hormona terapijas uzsākšanas saņemti ziņojumi par miega apnoju un pēkšņu nāvi pacientiem ar Prādera-Villi sindromu, kuriem bija viens vai vairāki no turpmāk minētajiem riska faktoriem: smaga aptaukošanās, augšējo elpceļu obstrukcija vai miega apnoja anamnēzē vai neidentificēta elpceļu infekcija.

Pēc nejaušas intramuskulāras injekcijas var izveidoties hipoglikēmija.

Antivielas

Dažiem pacientiem pret šīm zālēm var veidoties antivielas. Somatropin Biopartners lietošana ir ierosinājusi antivielu veidošanos aptuveni 4% pieaugušo pacientu. Šo antivielu saistīšanās spēja ir zema, un to veidošanās nav radījusi klīniskas sekas.

Palīgvielas

Medicīniskais produkts satur mazāk par 1 mmol nātrija (23 mg) katrā devā, – būtībā tas ir „nātriju nesaturošs”.

4.5 Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

hGH iedarbību var kavēt ļoti lielu devu glikokortikoīdu terapija. Pacientiem, kas vienlaicīgi saņem glikokortikoīdu terapiju, rūpīgi jāpielāgo deva.

Augšanas hormons palielina ekstraglandulāro tiroksīna (T4) konversiju trijodtironīnā (T3) un var maskēt centrālu hipotireoīdismu. Tādēļ var būt nepieciešams uzsākt vai pielāgot tiroksīna aizstājterapiju.

Augšanas hormons samazina kortizona konversiju kortizolā un var maskēt iepriekš nediagnosticētu centrālu virsnieru hipofunkciju vai padarīt mazas glikokortikoīdu aizstājterapijas devas neefektīvas. Sievietēm, kuras lieto perorālos estrogēnus, ārstēšanas mērķa sasniegšanai var būt nepieciešama augstāka somatropīna deva, skatīt 4.2 apakšpunktā.

Pacienti, kas lieto insulīnu cukura diabēta ārstēšanai, somatropīna terapijas laikā rūpīgi jāuzrauga. Tā kā hGH var izraisīt insulīna rezistenci, var būt nepieciešama insulīna devas pielāgošana.

Somatropīna lietošana var palielināt to vielu klīrensu, kuras metabolizē citohroma P450 izoenzīmi. Var palielināties to vielu klīrenss, kuras metabolizē citohroms P450 3A4 (piem., dzimumhormonu, kortikosteroīdu, pretkrampju līdzekļu un ciklosporīna), tādējādi samazinot šo vielu koncentrāciju plazmā. Šīs iedarbības klīniskā nozīme nav zināma.

4.6 Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Sievietes reproduktīvā vecumā

Somatropin Biopartners sievietēm reproduktīvā vecumā, neizmantojot kontracepcijas līdzekļus, lietot nav ieteicams.

Grūtniecība

Dati par šo zāļu lietošanu grūtniecības laikā nav pieejami. Ļoti ierobežoti dati par citu somatropīna preparātu lietošanu agrīnā grūtniecības periodā neliecina par nevēlamu grūtniecības iznākumu. Pētījumi ar dzīvniekiem, kas pierāda reproduktīvo toksicitāti, nav pietiekami (skatīt 5.3 apakšpunktu). Normālas grūtniecības laikā hipofīzes sekretētā augšanas hormona koncentrācija būtiski samazinās pēc 20. gestācijas nedēļas, ko līdz 30. nedēļai gandrīz pilnībā aizstāj placentas augšanas hormons. Ņemot vērā šo faktu, ir mazticams, ka sievietei ar augšanas hormona deficītu ir nepieciešama somatropīna aizstājterapijas turpināšana trešajā grūtniecības trimestrī. Somatropin Biopartners grūtniecības laikā lietot nav ieteicams.

Barošana ar krūti

Sievietēm, kuras baro bērnu ar krūti, nav veikti klīniskie pētījumi ar Somatropin Biopartners. Nav zināms, vai somatropīns vai tā metabolīti izdalās cilvēka pienā, tomēr neizmainītas olbaltumvielas uzsūkšanās no kuņģa-zarnu trakta ir mazticama. Nozīmējot šīs zāles sievietēm, kuras baro bērnu ar krūti, jāievēro piesardzība.

Fertilitāte

Citu somatropīna zāļu formu pētījumos dzīvniekiem konstatēta nevēlama ietekme, bet pieejamie neklīniskie dati ir nepietiekami, lai izdarītu noteiktus secinājumus par lietošanu cilvēkiem (skatīt 5.3 apakšpunktu).

4.7 Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Somatropīns neietekmē vai nedaudz ietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

4.8 Nevēlamās blakusparādības

Drošības profila kopsavilkums

Klīniskajos pētījumos iekļauti apmēram 530 pacienti, kas ārstēšanā saņēma Somatropin Biopartners. Nevēlamo blakusparādību gadījumā tās bija pārejošas un pārsvarā vieglas vai vidēji smagas. Somatropin Biopartners drošības profils kopumā atbilst šobrīd izmantojamo augšanas hormonu terapiju labi zināmam drošības profilam. Visbiežāk ziņots par šādām nevēlamām blakusparādībām: ar injekcijas vietu saistītās blakusparādības, perifēra tūska, galvassāpes, mialģija, artralģija, parestēzijas, hipotireoīdisms un brīvā tiroksīna koncentrācijas samazināšanās.

Nevēlamo blakusparādību saraksts tabulas veidā

6 mēnešus ilgā kontrolētā klīniskajā pētījumā 151 pieaugušam pacientam ar pieaugušo vai bērnu vecumā diagnosticētu AHD un 6 mēnešu pētījuma pagarinājumā, lietojot Somatropin Biopartners terapiju, novērotas turpmāk minētās nevēlamās blakusparādības. Papildu ziņojumi, kas iegūti no publicētās informācijas par šobrīd pieejamo augšanas hormonu lietošanu, apzīmēti ar zvaigznītēm. Nevēlamo blakusparādību biežums uzskaitīts, izmantojot šādu iedalījumu: ļoti bieži (≥ 1/10), bieži (≥ 1/100 līdz < 1/10), retāk (≥ 1/1 000 līdz < 1/100), reti (≥ 1/10 000 līdz < 1/1 000), ļoti reti

(< 1/10 000), nav zināmi (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem).

Infekcijas un infestācijas

Bieži: Herpes simplex

Labdabīgi, ļaundabīgi un neprecizēti audzēji (ieskaitot cistas un polipus)

Bieži: audzēju progresēšana (1 audzēja progresēšanas gadījums sievietei ar neirofibromatozi un staru terapiju anamnēzē),akrohordons, kraniofaringeoma

Asins un limfātiskās sistēmas traucējumi

Bieži: samazināts vai palielināts leikocītu skaits, palielināta glikolizētā hemoglobīna koncentrācija, samazināts hemoglobīna rādītājs

Imūnās sistēmas traucējumi

Bieži: antivielu veidošanās pret augšanas hormonu

Endokrīnās sistēmas traucējumi

Bieži: virsnieru mazspēja, samazināta brīvā tiroksīna koncentrācija, samazināta brīvā trijodtironīnā koncentrācija, palielināta TSH koncentrācija asinīs, hipotireoīdisms*

Vielmaiņas un uztures traucējumi

Ļoti bieži: viegla hiperglikēmija*

Bieži: glikozes tukšā dūšā analīzes rezultātu pasliktināšanās, hiperlipidēmija, palielināta insulīna koncentrācija asinīs, palielināta holesterīna koncentrācija asinīs, samazināta nātrija koncentrācija asinīs, palielināta triglicerīdu koncentrācija asinīs, palielināta glikozes koncentrācija asinīs, palielināta vai samazināta ABL koncentrācija, palielināta ZBL koncentrācija

Nav zināmi: insulīna rezistence*

Psihiskie traucējumi

Bieži: bezmiegs

Nervu sistēmas traucējumi

Ļoti bieži: galvassāpes

Bieži: parestēzijas, hipestēzija, karpālā kanāla sindroms, reibonis, miegainība Reti: labdabīga intrakraniālā hipertensija*

Acu bojājumi

Bieži: konjunktivīts, redzes asuma samazināšanās

Ausu un labirinta bojājumi

Bieži: vertigo

Sirds funkcijas traucējumi

Bieži: tahikardija, patoloģiska/neregulāra sirdsdarbība

Asinsvadu sistēmas traucējumi

Bieži: hipertensija, palielināts asinsspiediens

Elpošanas sistēmas traucējumi, krūšu kurvja un videnes slimības

Bieži: deguna asiņošana

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

Bieži: slikta dūša

Aknu un/vai žults izvades sistēmas traucējumi

Bieži: hiperbilirubinēmija, holecistīts, aknu testu novirzes no normas

Ādas un zemādas audu bojājumi

Bieži: sejas tūska, akne, alerģisks dermatīts, hiperhidroze, nātrene, izsitumi

Skeleta-muskuļu un saistaudu sistēmas bojājumi

Bieži: muguras sāpes, sāpes ekstremitātēs, artralģija, sāpes plecā, skeleta-muskuļu stīvums, sāpes kaulos, muskuļu vājums, smaguma sajūta, tendinīts, locītavu pietūkums, artrīts, skeleta-muskuļu sāpes, mialģija*

Nieru un urīnizvades sistēmas traucējumi

Bieži: hematūrija, palielināta urīnskābes koncentrācija asinīs, palielināta kreatinīna koncentrācija asinīs

Reproduktīvās sistēmas traucējumi un krūts slimības

Bieži: sāpes krūšu galos

Retāk: ginekomastija*

Vispārēji traucējumi un reakcijas ievadīšanas vietā

Ļoti bieži: perifēra tūska, tūska (lokāla un ģeneralizēta)*

Bieži: nogurums, sāpes, astēnija, sejas tūska, lokāla tūska, tūska, slāpes, savārgums, sāpes krūtīs, svara pieaugums, sāpes injekcijas vietā

Izmeklējumi

Bieži: palielināta fosfora koncentrācija asinīs, palielināts vai samazināts IGF

Atsevišķu nevēlamo blakusparādību raksturojums

Imunogenitāte

Dažiem pacientiem var veidoties antivielas pret rhGH. Somatropin Biopartners lietošana ir ierosinājusi antivielu veidošanos aptuveni 4% pieaugušo pacientu. Šo antivielu saistīšanās spēja ir zema, un to veidošanās nav radījusi klīniskas sekas.

Attiecībā uz antivielām pret saimnieka šūnu olbaltumvielām: dažiem pacientiem, kas saņēma šīs zāles, konstatēti zemi anti-S. cerevisiae olbaltumvielu antivielu titri, kas līdzīgi titriem normālā neārstētā populācijā. Maz ticams, ka šādu antivielu ar zemu saistīšanās spēju veidošanās ir klīniski nozīmīga.

Ļaundabīgie audzēji/jaunveidojumi

Somatropīna terapija periodiski ir saistīta ar ļaundabīgu un labdabīgu audzēju recidīviem, primāriem un sekundāriem audzējiem.

Pediatriskā populācija

Somatropin Biopartners drošības profils bērniem un pieaugušajiem ir līdzīgs, izņēmums ir ar injekcijas vietu saistītas reakcijas un antivielu veidošanās pret rhGH, par ko biežāk ziņots bērniem nekā pieaugušajiem.

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju.

4.9 Pārdozēšana

Akūta pārdozēšana sākotnēji var izraisīt hipoglikēmiju un pēc tam – hiperglikēmiju. Tā kā zālēm ir raksturīga ilgstoša darbība, augšanas hormona maksimālā koncentrācija gaidāma apmēram 15 stundas pēc injekcijas, skatīt 5.2 apakšpunktā. Ilgstoša pārdozēšana var radīt gigantisma un/vai akromegālijas pazīmes un simptomus, kas atbilst zināmiem hGH pārprodukcijas simptomiem.

Ārstēšana ir simptomātiska un uzturoša. Somatropīna pārdozēšanas gadījumā nav pieejams antidots. Pēc pārdozēšanas ieteicams uzraudzīt vairogdziedzera funkciju.

5. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1 Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: hipofīzes, hipotalāma hormoni un to analogi, somatropīns un agonisti, ATĶ kods: H01AC01

Šo zāļu sastāvā esošais somatropīns ir polipeptīdu hormons, kurš sintezēts, izmantojot rekombinanto DNS tehnoloģiju. Tas satur 191 aminoskābes atliekas, un tā molekulmasa ir 22 125 daltoni. Aktīvās vielas aminoskābju secība ir identiska hipofīzes ražotajam hGH. Šo zāļu sastāvā esošais somatropīns ir sintezēts raugveida sēnītēs (Saccharomyces cerevisiae).

Darbības mehānisms

Somatropīna bioloģiskā darbība atbilst hipofīzē sintezētā hGH darbībai.

Somatropīns veicina olbaltumvielu sintēzi šūnās un slāpekļa aizturi. Visizteiktākā somatropīna iedarbība bērniem ir augšanas plātnīšu stimulācija stobru kaulos.

Farmakodinamiskā iedarbība

Somatropīns stimulē lipīdu metabolismu, tas paaugstina taukskābju un augsta blīvuma lipoproteīnu (ABL) holesterīna koncentrāciju plazmā un samazina kopējo holesterīna koncentrāciju plazmā.

Ārstēšana ar somatropīnu labvēlīgi ietekmē ķermeņa uzbūvi pacientiem ar AHD, samazinot uzkrāto tauku daudzumu un palielinot ķermeņa muskuļu masu. Ilgstoši ārstējot pacientus ar augšanas hormona deficītu, palielinās to kaulu minerālais blīvums.

Somatropīns var izraisīt insulīna rezistences attīstīšanos. Lielas somatropīna devas var samazināt glikozes toleranci.

Klīniskā efektivitāte un drošums

Drošums un efektivitāte pieaugušajiem ar AHD ir novērtēta III fāzes, dubultaklā, randomizētā, placebo kontrolētā paralēlu grupu daudzcentru pētījumā. Šajā pivotālajā, 6 mēnešus ilgajā III fāzes pētījumā piedalījās 151 pieaudzis pacients ar pieaugušo vai bērnu vecumā diagnosticētu AHD. Pēc 6 mēnešu ilgas ārstēšanas ar Somatropin Biopartners tajā pacientu grupā, kas saņēma Somatropin Biopartners, statistiski ticami samazinājās tauku masa par 1,6 kg salīdzinājumā ar placebo grupu. Līdzīgu uzlabošanos novēroja arī attiecībā uz sekundārajiem mērķa kritērijiem, t.i., muskuļu masas pieaugumu, seruma IGF-I un IGF-I SDS pieaugumu. Iedarbība saglabājās 6 mēnešu ilgajā novērošanas periodā.

5.2 Farmakokinētiskās īpašības

Uzsūkšanās

Atkārtoti reizi nedēļā subkutāni ievadot ilgstošas darbības somatropīna vidējo devu 4,4 mg pieaugušajiem ar AHD, hGH plazmas Cmax un tmax bija attiecīgi 4,5 ng/ml un 15 h. Pieaugušajiem šķietamais terminālais eliminācijas pusperiods ir aptuveni 16,8 h, kas, acīmredzot, atspoguļo lēno uzsūkšanos no injekcijas vietas.

Pēc Somatropin Biopartners ievadīšanas novēroja lielāku tmax un ilgāku eliminācijas pusperiodu salīdzinājumā ar rādītājiem, ko novēroja tām pašām personām pēc iepriekšējas ātras iedarbības zāļu ievadīšanas vienu reizi dienā, kas liecina par lēnāku un ilgstošāku hGH atbrīvošanos no Somatropin Biopartners injekcijas vietas.

Izkliede

Nav novērota hGH uzkrāšanās pēc atkārtotas šo zāļu devu ievadīšanas.

Biotransformācija/eliminācija

hGH metabolisms ietver klasisku olbaltumvielu katabolismu aknās un nierēs.

5.3 Preklīniskie dati par drošumu

Neklīniskajos farmakokinētikas un farmakodinamikas pētījumos suņiem un jauniem pērtiķiem konstatēts, ka rekombinantais hGH no Somatropin Biopartners atbrīvojas ilgstošā laika periodā un nodrošina 5-6 dienas ilgu IGF-I palielināšanos serumā.

Neklīniskajos standartpētījumos iegūtie dati par atkārtotu devu toksicitāti un genotoksicitāti neliecināja par īpašu risku cilvēkam.

Šo zāļu pētījumi dzīvniekiem nav pietiekami, lai pilnībā izvērtētu toksisko ietekmi uz reproduktivitāti. Analizējot pētījumus par toksisku ietekmi uz reproduktivitāti, kas veikti, izmantojot citas somatropīnu saturošas zāles, nav iegūti pierādījumi par palielinātu nevēlamu blakusparādību risku embrijam vai auglim. Lietojot devas, kas pārsniedza terapeitiskās devas cilvēkam, novērota nevēlama ietekme uz

reprodukcijas funkciju žurku tēviņiem un mātītēm, kā arī suņu tēviņiem, iespējams, hormonālās regulācijas traucējumu dēļ. Trušiem un pērtiķiem nevēlamu iedarbību nenovēroja.

Nav veikti ilgstoši kancerogenitātes pētījumi ar Somatropin Biopartners. Nav veikti īpaši pētījumi, kuros izvērtēta lokālā panesamība dzīvniekiem pēc subkutānas injekcijas, bet dati, kas iegūti no atkārtotu devu toksicitātes pētījumiem, uzrādīja tūsku un iekaisuma pazīmes injekcijas vietās.

6. FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1 Palīgvielu saraksts

Pulveris:

nātrija hialuronāts; olu fosfolipīdi;

bezūdens nātrija dihidrogēnfosfāts; bezūdens nātrija hidrogēnfosfāts.

Šķīdinātājs:

vidējas virknes triglicerīdi.

6.2 Nesaderība

Saderības pētījumu trūkuma dēļ šīs zāles nedrīkst sajaukt (lietot maisījumā) ar citām zālēm.

6.3 Uzglabāšanas laiks

3 gadi

Pēc sagatavošanas: no mikrobioloģiskā viedokļa zāles ir jāizlieto nekavējoties.

6.4 Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt ledusskapī (2 -8°C). Nesasaldēt.

Uzglabāšanas nosacījumus pēc zāļu sagatavošanas skatīt 6.3 apakšpunktā.

6.5 Iepakojuma veids un saturs

Pulveris: flakons (I klases stikls), kas noslēgts ar gumijas aizbāzni (butils) un rozā paceļamu vāciņu (alumīnijs un plastmasa).

Šķīdinātājs: flakons (I klases stikls), kas noslēgts ar gumijas aizbāzni (butils) un paceļamu vāciņu (alumīnijs un plastmasa).

Katrs pulvera flakons satur 4 mg somatropīna; katrs šķīdinātāja flakons satur 1,5 ml šķidruma. Iepakojumā 4 pulvera flakoni un 4 šķīdinātāja flakoni.

6.6 Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par rīkošanos

Sagatavošana

Somatropin Biopartners 4 mg jāsagatavo ar 0,6 ml šķīdinātāja.

Suspensijai jāizskatās viendabīgai un baltai.

Flakons satur somatropīna pulvera virssvaru, lai sagatavošanas laikā varētu ievilkt līdz 4 mg (0,4 ml suspensijas) somatropīna.

Katrs flakons paredzēts tikai vienreizējai lietošanai.

Sagatavošana un atšķaidīšana jāveic, izmantojot aseptisku tehniku, lai nodrošinātu pagatavotās suspensijas sterilitāti. Šķīdinātāja flakons jāsasilda līdz istabas temperatūrai, viegli ar pirkstiem jāpiesit pulvera flakonam un tas jāsakrata, līdz pulveris brīvi pārvietojas. Pēc tam, kad no abiem flakoniem ir noņemti aizsargvāciņi, gumijas aizbāžņi jānotīra ar spirtā samitrinātu plāksnīti. Šķīdinātāja ievilkšanai no flakona jāizmanto graduēta 1 ml šļirce ar 19. G izmēra vai resnāku adatu. Šļirce jāpiepilda ar gaisu, kura tilpums atbilst injekcijai nepieciešamajam šķīdinātāja tilpumam, un gaiss jāinjicē šķīdinātāja flakonā, lai būtu vieglāk ievilkt šķīdinātāju. Ar flakonā iedurtu šļirci, tas jāapgriež ar augšpusi uz leju un adatas gals jānovieto šķīdinātājā. Lai atbrīvotos no gaisa burbuļiem, viegli jāuzsit pa šļirci. Virzulis uzmanīgi jāpaspiež uz augšu, līdz gaisa burbuļi ir izvadīti no šļirces un adatas. Šļirce jāuzpilda ar pareizu injekcijai paredzēto šķīdinātāja tilpumu, kā norādīts iepriekš, un pēc tam šļirces adata jāizvelk no flakona. Atlikušo šķīdinātāju nedrīkst izmantot nākamās injekcijas sagatavošanai.

Atbalstot adatu pret flakona sieniņu, pulvera flakonā jāinjicē viss šļirces saturs. Nepieskaroties gumijas augšpusei, flakons enerģiski jāripina, līdz tā saturs ir pilnībā samaisījies. Tam parasti ir nepieciešamas aptuveni 60 sekundes, bet var būt nepieciešams arī līdz 90 sekundēm laika. Ripināšana jāpārtrauc tikai tad, kad suspensija izskatās viendabīga un balta un ir samaisījies viss flakona dibenā esošais pulveris. Pēc sagatavošanas zāles nekavējoties jāizlieto, pirms suspendētās daļiņas nosēžas. Ja suspensija netiek izmantota nekavējoties, tā vēlreiz jāsagatavo, veicot ripināšanu tieši pirms injekcijas. Sterilā šļircē jāievelk atbilstošs suspensijas tilpums, izmantojot sterilu 26. G izmēra adatu: ar flakonā iedurtu šļirci, tas jāapgriež ar augšpusi uz leju un adatas gals jānovieto suspensijā, kas pēc tam lēnām jāievelk. Lai atbrīvotos no nelieliem gaisa burbuļiem, viegli jāuzsit pa šļirci. Pirms ievadīšanas pulverim jābūt viendabīgi suspendētam injekcijas ierīcē. Šļirce jātur, vēršot adatu uz augšu, un viegli jānospiež virzulis, līdz adatas galā parādās neliels suspensijas piliens. Injekcijas vieta jānotīra ar spirtā samitrinātu plāksnīti un 5 sekunžu laikā jāinjicē suspensija.

Sīkāku informāciju par šo zāļu ievadīšanu skatiet lietošanas instrukcijas 3. punktā.

Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

7. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

BioPartners GmbH

Kaiserpassage 11 D-72764 Reutlingen Vācija

Tel.: +49 (0) 7121 948 7756 Fakss: +49 (0) 7121 346 255 e-pasts: info@biopartners.de

8. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/13/849/002

9. PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums: 2013. 05. augusts

10. TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu

Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība. Tādējādi būs iespējams ātri identificēt jaunāko informāciju par šo zāļu drošumu. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām. Skatīt 4.8. apakšpunktu par to, kā ziņot par nevēlamām blakusparādībām.

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Somatropin Biopartners 7 mg pulveris un šķīdinātājs ilgstošas darbības injekciju suspensijas pagatavošanai

2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Viens flakons satur 7 mg somatropīna (somatropinum)* (atbilst 21 SV).

Pēc sagatavošanas 0,7 ml suspensijas satur 7 mg somatropīna (10 mg/ml).

*iegūts no Saccharomyces cerevisiae šūnām, izmantojot rekombinanto DNS tehnoloģiju

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1 apakšpunktā.

3. ZĀĻU FORMA

Pulveris un šķīdinātājs ilgstošas darbības injekciju suspensijas pagatavošanai.

Balts vai gandrīz balts pulveris. Šķīdinātājs ir caurspīdīgs, eļļains šķidrums.

4. KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1 Terapeitiskās indikācijas

Somatropin Biopartners ir paredzēts lietošanai endogēnā augšanas hormona aizstājterapijai pieaugušajiem, kuriem pieaugušo vai bērnu vecumā diagnosticēts augšanas hormona deficīts (AHD).

Pieaugušo vecumā diagnosticēts: pacienti ar pieaugošo vecumā diagnosticētu AHD tiek definēti kā pacienti ar zināmu hipotalāma-hipofīzes patoloģiju un papildus vismaz vienu zināmu hipofīzes hormona, izņemot prolaktīna, deficītu. Šiem pacientiem ir jāveic viens stimulācijas tests, lai diagnosticētu vai izslēgtu AHD.

Bērnu vecumā diagnosticēts: pacientiem ar bērnu vecumā diagnosticētu izolētu AHD (nav datu par hipotalāma-hipofīzes slimību vai galvaskausa apstarošanu) pēc augšanas beigām jāveic divi stimulācijas testi, izņēmums ir tie pacienti, kuriem ir zema insulīnam līdzīgā augšanas faktora-I (insulin-lke growth faktor-I IGF-I) koncentrācija (< -2 standarta novirzes vērtības (Standard deviation score – SDS)) – viņiem var veikt vienu testu. Stimulācijas testa pārtraukšanas punktam jābūt precīzam.

4.2 Devas un lietošanas veids

Noteikt diagnozi un uzsākt un uzraudzīt ārstēšanu ar šīm zālēm drīkst tikai ārsti ar pietiekošu pieredzi AHD diagnozes noteikšanā un pacientu ārstēšanā.

Devas

Somatropin Biopartners jāievada subkutāni 10 mg/ml koncentrācijā.

Sākuma deva

Parasti visiem pacientiem lieto 2 mg vienu reizi nedēļā, izņēmums ir sievietes, kas lieto perorālu estrogēnu terapiju – viņām jālieto 3 mg vienu reizi nedēļā. Gados vecākiem pacientiem vai pacientiem ar lieko svaru var būt nepieciešamas mazākas devas.

Dzimums

Sākuma deva

Vīrieši

2 mg (6 SV)

Sievietes (nelieto perorālos estrogēnus)

2 mg (6 SV)

Sievietes (lieto perorālos estrogēnus)

3 mg (9 SV)

Devas pielāgošana

Sākotnēji pacientam jānosaka IGF-I koncentrācija ik pēc 3 līdz 4 nedēļām, līdz IGF-I SDS ir mērķa diapazonā – no -0,5 līdz +1,5. Paraugi jāpaņem 4 dienas pēc iepriekšējās devas ievadīšanas (4. diena). Var būt nepieciešama atkārtota devas pielāgošana atkarībā no pacienta IGF-I atbildes reakcijas. Atkarībā no IGF-I koncentrācijas jārīkojas kā aprakstīts turpmāk.

 

Darbība attiecībā

Devas izmaiņas vienā reizē

IGF-I SDS

pret iepriekšējo

 

devu

 

IGF-I SDS mazāks nekā -1

Palielināšana

+1,5 mg (sievietes, kas lieto

perorālos estrogēnus)

 

 

+1,0 mg (pārējie pacienti)

IGF-I SDS diapazonā no -1 līdz +1 un

 

+1,5 mg (sievietes, kas lieto

palielinājums salīdzinājumā ar sākuma

Palielināšana

perorālos estrogēnus)

stāvokli ir mazāks nekā 1 SDS

 

+1,0 mg (pārējie pacienti)

IGF-I SDS diapazonā no -1 līdz +1 un

 

 

palielinājums salīdzinājumā ar sākuma

Uzturēšana

Nav

stāvokli ir lielāks nekā 1 SDS

 

 

 

Uzturēšana vai

 

IGF-I SDS diapazonā no +1 līdz +2

samazināšana

Nav vai -0,5 mg (visi pacienti)

atkarībā no

 

 

 

klīniskā stāvokļa

 

IGF-I SDS lielāks nekā +2

Samazināšana

-0,5 mg (visi pacienti)

 

 

 

IGF-I = insulīnam līdzīgais augšanas faktors-I; SDS = standarta novirzes vērtība.

Nepieciešamās devas pārvēršana injekcijas tilpumā un flakona stiprumā

Somatropīna deva

Vienas devas sagatavošanai nepieciešamais

Injekcijas tilpums

(mg)

flakonu un šķīdinātāja daudzums*

(ml)

4,5

 

0,45

viens 7 mg flakons, kas sagatavots ar 0,9 ml

0,5

5,5

0,55

šķīdinātāja

0,6

6,5

 

0,65

 

0,7

* katrs flakons satur somatropīna pulvera pārpildījumu, lai sagatavošanas laikā varētu ievilkt nepieciešamo somatropīna daudzumu (skatīt 6.6 apakšpunktā).

Citām devām pieejami 2 vai 4 mg somatropīna flakoni.

Jālieto mazākā efektīvā deva. Ārstēšanas mērķis ir IGF-I koncentrācija diapazonā no -0,5 līdz +1,5 SDS atbilstoši vecuma vidējiem rādītājiem.

Lai sasniegtu noteikto ārstēšanas mērķi, vīriešiem var būt nepieciešamas mazākas augšanas hormona devas nekā sievietēm. Perorāla estrogēna nozīmēšana palielina sievietēm nepieciešamo devu. Laika gaitā iespējama jutības palielināšanās pret augšanas hormonu (izteikta kā IGF-I izmaiņas attiecībā pret augšanas hormona devu), īpaši vīriešiem. Tādēļ augšanas hormona devas precizitāte jākontrolē vienu reizi 6 mēnešos.

Somatropīna deva jāsamazina ilgstošas tūskas vai smagu parestēziju gadījumā, lai izvairītos no karpālā kanāla sindroma attīstības.

Devu var samazināt ar 0,5 mg soli vienā reizē. Ja simptomi, kuru dēļ tika samazināta deva, izzūd, pēc ārsta lēmuma var turpināt lietot to pašu samazināto devu vai palielināt devu atbilstoši iepriekš aprakstītajai devas pielāgošanas shēmai. Ja pēc devas palielināšanas simptomi atjaunojas, jāturpina lietot iepriekšējā samazinātā deva.

Īpašas pacientu grupas

Gados vecāki cilvēki

Somatropīna lietošanas pieredze pacientiem, kuri vecāki par 60 gadiem, ir ierobežota. Palielinoties vecumam, var samazināties nepieciešamā deva.

Nieru/aknu darbības traucējumi

Nav pieejama informācija par pacientiem ar nieru vai aknu darbības traucējumiem, un īpašus ieteikumus par devām nevar sniegt.

Pediatriskā populācija

Somatropin Biopartners 7 mg nav piemērots lietošanai pediatriskā populācijā ilgstošas augšanas traucējumu ārstēšanas, ko izraisījusi nepietiekama endogēnā augšanas hormona sekrēcija, indikācijas gadījumā. Bērnu un pusaudžu vecumā no 2 līdz 18 gadiem ārstēšanai jālieto šo zāļu 10 mg un 20 mg flakoni.

Lietošanas veids

Pirms pašinjekcijas veikšanas pacientam vai aprūpētājam jāsaņem apmācība, lai nodrošinātu sapratni par ievadīšanas procedūru.

Somatropin Biopartners ievada subkutāni vienu reizi nedēļā. Pēc sagatavošanas nekavējoties jāveic injekcija.

Subkutānā injekcija vienmēr jāievada vienā un tajā pašā dienas laikā, lai uzlabotu līdzestību, un lipoatrofijas profilakses nolūkos injekcijas vieta jāmaina.

Ieteikumus par zāļu sagatavošanu pirms lietošanas skatīt 6.6 apakšpunktā.

4.3 Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu vai jebkuru no 6.1 apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām.

Somatropīnu nedrīkst lietot, ja ir norādes par audzēja aktivitāti. Pirms augšanas hormona terapijas uzsākšanas intrakraniāliem audzējiem jābūt neaktīviem un jābūt pabeigtai pretaudzēju terapijai. Ārstēšana jāpārtrauc, ja ir norādes par audzēja (atkārtotu) augšanu.

Somatropīna terapiju nedrīkst uzsākt pacientiem ar akūtu, kritiski smagu slimību, kas izveidojusies komplikāciju dēļ pēc vaļējas sirds vai vēdera dobuma operācijas, multiplām traumām, vai pacientiem ar akūtu elpošanas mazspēju vai līdzīgiem stāvokļiem.

4.4 Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Ļaundabīgi audzēji

Pacienti ar ļaundabīgiem audzējiem anamnēzē regulāri jāizmeklē, lai atklātu audzēja progresēšanu vai recidīvu.

Labdabīga intrakraniāla hipertensija

Ja pastāv smagas vai atkārtotas galvassāpes, redzes problēmas, slikta dūša un/vai vemšana, ieteicams veikt fundoskopiju, lai atklātu papillas tūsku. Ja tiek atklāta papillas tūska, jāapsver labdabīgas intrakraniālās hipertensijas iespējamība un, ja nepieciešams, jāpārtrauc ārstēšana ar augšanas hormonu. Pašreiz nav pietiekamas pieredzes, lai ieteiktu vadlīnijas klīniskā lēmuma pieņemšanai pacientiem ar izzudušu intrakraniālo hipertensiju. Ja tiek atsākta ārstēšana ar augšanas hormonu, nepieciešama rūpīga uzraudzība, lai noteiktu, vai neveidojas intrakraniālās hipertensijas simptomi.

Insulīna jutība

Tā kā cilvēka augšanas hormons (human growth hormone – hGH) var izraisīt insulīna rezistences attīstīšanos un hiperglikēmiju, pacientiem, kuri tiek ārstēti ar augšanas hormonu, nepieciešama uzraudzība, lai noteiktu, vai neveidojas glikozes intolerances pazīmes. Ja ārstēšana ar somatropīnu tiek uzsākta pacientiem ar manifestu cukura diabētu, var būt nepieciešama pretdiabēta terapijas pielāgošana. Pacienti ar diabētu, glikozes intoleranci vai citiem diabēta riska faktoriem somatropīna terapijas laikā rūpīgi jāuzrauga.

Vairogdziedzera funkcija

Augšanas hormons palielina ekstraglandulāro T4 konversiju T3, kas var izraisīt T4 koncentrācijas samazināšanos serumā un T3 koncentrācijas palielināšanos serumā. Pacientiem ar centrālu subklīnisku hipotireoīdismu pēc augšanas hormona terapijas uzsākšanas var attīstīties hipotireoīdisms. Neatbilstoša hipotireoīdisma terapija var kavēt optimālu atbildes reakciju uz somatropīnu.

Pacientiem ar hipopituitārismu, kuri lieto tiroksīna aizstājterapiju, var attīstīties hiperpituitārisms. Tādēļ visiem pacientiem rūpīgi jāuzrauga vairogdziedzera funkcija.

Virsnieru funkcija

Pacientiem ar organisku AHD vai idiopātisku panhipopituitārismu ārstēšana ar augšanas hormonu var veicināt virsnieru mazspējas un iespējamu letālas virsnieru krīzes attīstību. Tādēļ ārkārtīgi svarīgi ir noteikt glikokortikoīdu devas sākuma stāvoklī un stresa situācijās, kuras var būt nepieciešams pielāgot, uzsākot ārstēšanu ar augšanas hormonu.

Pieaugušie ar bērnu vecumā diagnosticētu AHD

Jauni pieaugušie pacienti ar slēgtām epifīzēm, kuriem bērnībā ārstēts AHD, pirms aizstājterapijas uzsākšanas ar pieaugušajiem ieteiktajām devām atkārtoti jāizmeklē uz AHD, izmantojot pieaugušo pacientu kritērijus (skatīt 4.1 apakšpunktā).

Citi piesardzības pasākumi

Šīs zāles nav paredzētas, lai ārstētu pacientus ar augšanas traucējumiem, ko izraisījis Prādera-Villi sindroms, ja vien viņiem nav noteikta arī AHD diagnoze. Pēc augšanas hormona terapijas uzsākšanas saņemti ziņojumi par miega apnoju un pēkšņu nāvi pacientiem ar Prādera-Villi sindromu, kuriem bija viens vai vairāki no turpmāk minētajiem riska faktoriem: smaga aptaukošanās, augšējo elpceļu obstrukcija vai miega apnoja anamnēzē vai neidentificēta elpceļu infekcija.

Pēc nejaušas intramuskulāras injekcijas var izveidoties hipoglikēmija.

Antivielas

Dažiem pacientiem pret šīm zālēm var veidoties antivielas. Somatropin Biopartners lietošana ir ierosinājusi antivielu veidošanos aptuveni 4% pieaugušo pacientu. Šo antivielu saistīšanās spēja ir zema, un to veidošanās nav radījusi klīniskas sekas.

Palīgvielas

Medicīniskais produkts satur mazāk par 1 mmol nātrija (23 mg) katrā devā, – būtībā tas ir „nātriju nesaturošs”.

4.5 Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

hGH iedarbību var kavēt ļoti lielu devu glikokortikoīdu terapija. Pacientiem, kas vienlaicīgi saņem glikokortikoīdu terapiju, rūpīgi jāpielāgo deva.

Augšanas hormons palielina ekstraglandulāro tiroksīna (T4) konversiju trijodtironīnā (T3) un var maskēt centrālu hipotireoīdismu. Tādēļ var būt nepieciešams uzsākt vai pielāgot tiroksīna aizstājterapiju.

Augšanas hormons samazina kortizona konversiju kortizolā un var maskēt iepriekš nediagnosticētu centrālu virsnieru hipofunkciju vai padarīt mazas glikokortikoīdu aizstājterapijas devas neefektīvas. Sievietēm, kuras lieto perorālos estrogēnus, ārstēšanas mērķa sasniegšanai var būt nepieciešama augstāka somatropīna deva, skatīt 4.2 apakšpunktā.

Pacienti, kas lieto insulīnu cukura diabēta ārstēšanai, somatropīna terapijas laikā rūpīgi jāuzrauga. Tā kā hGH var izraisīt insulīna rezistenci, var būt nepieciešama insulīna devas pielāgošana.

Somatropīna lietošana var palielināt to vielu klīrensu, kuras metabolizē citohroma P450 izoenzīmi. Var palielināties to vielu klīrenss, kuras metabolizē citohroms P450 3A4 (piem., dzimumhormonu, kortikosteroīdu, pretkrampju līdzekļu un ciklosporīna), tādējādi samazinot šo vielu koncentrāciju plazmā. Šīs iedarbības klīniskā nozīme nav zināma.

4.6 Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Sievietes reproduktīvā vecumā

Somatropin Biopartners sievietēm reproduktīvā vecumā, neizmantojot kontracepcijas līdzekļus, lietot nav ieteicams.

Grūtniecība

Dati par šo zāļu lietošanu grūtniecības laikā nav pieejami. Ļoti ierobežoti dati par citu somatropīna preparātu lietošanu agrīnā grūtniecības periodā neliecina par nevēlamu grūtniecības iznākumu. Pētījumi ar dzīvniekiem, kas pierāda reproduktīvo toksicitāti, nav pietiekami (skatīt 5.3 apakšpunktu). Normālas grūtniecības laikā hipofīzes sekretētā augšanas hormona koncentrācija būtiski samazinās pēc 20. gestācijas nedēļas, ko līdz 30. nedēļai gandrīz pilnībā aizstāj placentas augšanas hormons. Ņemot vērā šo faktu, ir mazticams, ka sievietei ar augšanas hormona deficītu ir nepieciešama somatropīna aizstājterapijas turpināšana trešajā grūtniecības trimestrī. Somatropin Biopartners grūtniecības laikā lietot nav ieteicams.

Barošana ar krūti

Sievietēm, kuras baro bērnu ar krūti, nav veikti klīniskie pētījumi ar Somatropin Biopartners. Nav zināms, vai somatropīns vai tā metabolīti izdalās cilvēka pienā, tomēr neizmainītas olbaltumvielas uzsūkšanās no kuņģa-zarnu trakta ir mazticama. Nozīmējot šīs zāles sievietēm, kuras baro bērnu ar krūti, jāievēro piesardzība.

Fertilitāte

Citu somatropīna zāļu formu pētījumos dzīvniekiem konstatēta nevēlama ietekme, bet pieejamie neklīniskie dati ir nepietiekami, lai izdarītu noteiktus secinājumus par lietošanu cilvēkiem (skatīt 5.3 apakšpunktu).

4.7 Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Somatropīns neietekmē vai nedaudz ietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

4.8 Nevēlamās blakusparādības

Drošības profila kopsavilkums

Klīniskajos pētījumos iekļauti apmēram 530 pacienti, kas ārstēšanā saņēma Somatropin Biopartners. Nevēlamo blakusparādību gadījumā tās bija pārejošas un pārsvarā vieglas vai vidēji smagas. Somatropin Biopartners drošības profils kopumā atbilst šobrīd izmantojamo augšanas hormonu terapiju labi zināmam drošības profilam. Visbiežāk ziņots par šādām nevēlamām blakusparādībām: ar injekcijas vietu saistītās blakusparādības, perifēra tūska, galvassāpes, mialģija, artralģija, parestēzijas, hipotireoīdisms un brīvā tiroksīna koncentrācijas samazināšanās.

Nevēlamo blakusparādību saraksts tabulas veidā

6 mēnešus ilgā kontrolētā klīniskajā pētījumā 151 pieaugušam pacientam ar pieaugušo vai bērnu vecumā diagnosticētu AHD un 6 mēnešu pētījuma pagarinājumā, lietojot Somatropin Biopartners terapiju, novērotas turpmāk minētās nevēlamās blakusparādības. Papildu ziņojumi, kas iegūti no publicētās informācijas par šobrīd pieejamo augšanas hormonu lietošanu, apzīmēti ar zvaigznītēm. Nevēlamo blakusparādību biežums uzskaitīts, izmantojot šādu iedalījumu: ļoti bieži (≥ 1/10), bieži (≥ 1/100 līdz < 1/10), retāk (≥ 1/1 000 līdz < 1/100), reti (≥ 1/10 000 līdz < 1/1 000), ļoti reti

(< 1/10 000), nav zināmi (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem).

Infekcijas un infestācijas

Bieži: Herpes simplex

Labdabīgi, ļaundabīgi un neprecizēti audzēji (ieskaitot cistas un polipus)

Bieži: audzēju progresēšana (1 audzēja progresēšanas gadījums sievietei ar neirofibromatozi un staru terapiju anamnēzē), akrohordons, kraniofaringeoma

Asins un limfātiskās sistēmas traucējumi

Bieži: samazināts vai palielināts leikocītu skaits, palielināta glikolizētā hemoglobīna koncentrācija, samazināts hemoglobīna rādītājs

Imūnās sistēmas traucējumi

Bieži: antivielu veidošanās pret augšanas hormonu

Endokrīnās sistēmas traucējumi

Bieži: virsnieru mazspēja, samazināta brīvā tiroksīna koncentrācija, samazināta brīvā trijodtironīnā koncentrācija, palielināta TSH koncentrācija asinīs, hipotireoīdisms*

Vielmaiņas un uztures traucējumi

Ļoti bieži: viegla hiperglikēmija*

Bieži: glikozes tukšā dūšā analīzes rezultātu pasliktināšanās, hiperlipidēmija, palielināta insulīna koncentrācija asinīs, palielināta holesterīna koncentrācija asinīs, samazināta nātrija koncentrācija asinīs, palielināta triglicerīdu koncentrācija asinīs, palielināta glikozes koncentrācija asinīs, palielināta vai samazināta ABL koncentrācija, palielināta ZBL koncentrācija

Nav zināmi: insulīna rezistence*

Psihiskie traucējumi

Bieži: bezmiegs

Nervu sistēmas traucējumi

Ļoti bieži: galvassāpes

Bieži: parestēzijas, hipestēzija, karpālā kanāla sindroms, reibonis, miegainība Reti: labdabīga intrakraniālā hipertensija*

Acu bojājumi

Bieži: konjunktivīts, redzes asuma samazināšanās

Ausu un labirinta bojājumi

Bieži: vertigo

Sirds funkcijas traucējumi

Bieži: tahikardija, patoloģiska/neregulāra sirdsdarbība

Asinsvadu sistēmas traucējumi

Bieži: hipertensija, palielināts asinsspiediens

Elpošanas sistēmas traucējumi, krūšu kurvja un videnes slimības

Bieži: deguna asiņošana

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

Bieži: slikta dūša

Aknu un/vai žults izvades sistēmas traucējumi

Bieži: hiperbilirubinēmija, holecistīts, aknu testu novirzes no normas

Ādas un zemādas audu bojājumi

Bieži: sejas tūska, akne, alerģisks dermatīts, hiperhidroze, nātrene, izsitumi

Skeleta-muskuļu un saistaudu sistēmas bojājumi

Bieži: muguras sāpes, sāpes ekstremitātēs, artralģija, sāpes plecā, skeleta-muskuļu stīvums, sāpes kaulos, muskuļu vājums, smaguma sajūta, tendinīts, locītavu pietūkums, artrīts, skeleta-muskuļu sāpes, mialģija*

Nieru un urīnizvades sistēmas traucējumi

Bieži: hematūrija, palielināta urīnskābes koncentrācija asinīs, palielināta kreatinīna koncentrācija asinīs

Reproduktīvās sistēmas traucējumi un krūts slimības

Bieži: sāpes krūšu galos

Retāk: ginekomastija*

Vispārēji traucējumi un reakcijas ievadīšanas vietā

Ļoti bieži: perifēra tūska, tūska (lokāla un ģeneralizēta)*

Bieži: nogurums, sāpes, astēnija, sejas tūska, lokāla tūska, tūska, slāpes, savārgums, sāpes krūtīs, svara pieaugums, sāpes injekcijas vietā

Izmeklējumi

Bieži: palielināta fosfora koncentrācija asinīs, palielināts vai samazināts IGF

Atsevišķu nevēlamo blakusparādību raksturojums

Imunogenitāte

Dažiem pacientiem var veidoties antivielas pret rhGH. Somatropin Biopartners lietošana ir ierosinājusi antivielu veidošanos aptuveni 4% pieaugušo pacientu. Šo antivielu saistīšanās spēja ir zema, un to veidošanās nav radījusi klīniskas sekas.

Attiecībā uz antivielām pret saimnieka šūnu olbaltumvielām: dažiem pacientiem, kas saņēma šīs zāles, konstatēti zemi anti-S. cerevisiae olbaltumvielu antivielu titri, kas līdzīgi titriem normālā neārstētā populācijā. Maz ticams, ka šādu antivielu ar zemu saistīšanās spēju veidošanās ir klīniski nozīmīga.

Ļaundabīgie audzēji/jaunveidojumi

Somatropīna terapija periodiski ir saistīta ar ļaundabīgu un labdabīgu audzēju recidīviem, primāriem un sekundāriem audzējiem.

Pediatriskā populācija

Somatropin Biopartners drošības profils bērniem un pieaugušajiem ir līdzīgs, izņēmums ir ar injekcijas vietu saistītas reakcijas un antivielu veidošanās pret rhGH, par ko biežāk ziņots bērniem nekā pieaugušajiem.

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju.

4.9 Pārdozēšana

Akūta pārdozēšana sākotnēji var izraisīt hipoglikēmiju un pēc tam – hiperglikēmiju. Tā kā zālēm ir raksturīga ilgstoša darbība, augšanas hormona maksimālā koncentrācija gaidāma apmēram 15 stundas pēc injekcijas, skatīt 5.2 apakšpunktā. Ilgstoša pārdozēšana var radīt gigantisma un/vai akromegālijas pazīmes un simptomus, kas atbilst zināmiem hGH pārprodukcijas simptomiem.

Ārstēšana ir simptomātiska un uzturoša. Somatropīna pārdozēšanas gadījumā nav pieejams antidots. Pēc pārdozēšanas ieteicams uzraudzīt vairogdziedzera funkciju.

5. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1 Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: hipofīzes, hipotalāma hormoni un to analogi, somatropīns un agonisti, ATĶ kods: H01AC01

Šo zāļu sastāvā esošais somatropīns ir polipeptīdu hormons, kurš sintezēts, izmantojot rekombinanto DNS tehnoloģiju. Tas satur 191 aminoskābes atliekas, un tā molekulmasa ir 22 125 daltoni. Aktīvās vielas aminoskābju secība ir identiska hipofīzes ražotajam hGH. Šo zāļu sastāvā esošais somatropīns ir sintezēts raugveida sēnītēs (Saccharomyces cerevisiae).

Darbības mehānisms

Somatropīna bioloģiskā darbība atbilst hipofīzē sintezētā hGH darbībai.

Somatropīns veicina olbaltumvielu sintēzi šūnās un slāpekļa aizturi. Visizteiktākā somatropīna iedarbība bērniem ir augšanas plātnīšu stimulācija stobru kaulos.

Farmakodinamiskā iedarbība

Somatropīns stimulē lipīdu metabolismu, tas paaugstina taukskābju un augsta blīvuma lipoproteīnu (ABL) holesterīna koncentrāciju plazmā un samazina kopējo holesterīna koncentrāciju plazmā.

Ārstēšana ar somatropīnu labvēlīgi ietekmē ķermeņa uzbūvi pacientiem ar AHD, samazinot uzkrāto tauku daudzumu un palielinot ķermeņa muskuļu masu. Ilgstoši ārstējot pacientus ar augšanas hormona deficītu, palielinās to kaulu minerālais blīvums.

Somatropīns var izraisīt insulīna rezistences attīstīšanos. Lielas somatropīna devas var samazināt glikozes toleranci.

Klīniskā efektivitāte un drošums

Drošums un efektivitāte pieaugušajiem ar AHD ir novērtēta III fāzes, dubultaklā, randomizētā, placebo kontrolētā paralēlu grupu daudzcentru pētījumā. Šajā pivotālajā, 6 mēnešus ilgajā III fāzes pētījumā piedalījās 151 pieaudzis pacients ar pieaugušo vai bērnu vecumā diagnosticētu AHD. Pēc 6 mēnešu ilgas ārstēšanas ar Somatropin Biopartners tajā pacientu grupā, kas saņēma Somatropin Biopartners, statistiski ticami samazinājās tauku masa par 1,6 kg salīdzinājumā ar placebo grupu. Līdzīgu uzlabošanos novēroja arī attiecībā uz sekundārajiem mērķa kritērijiem, t.i., muskuļu masas pieaugumu, seruma IGF-I un IGF-I SDS pieaugumu. Iedarbība saglabājās 6 mēnešu ilgajā novērošanas periodā.

5.2 Farmakokinētiskās īpašības

Uzsūkšanās

Atkārtoti reizi nedēļā subkutāni ievadot ilgstošas darbības somatropīna vidējo devu 4,4 mg pieaugušajiem ar AHD, hGH plazmas Cmax un tmax bija attiecīgi 4,5 ng/ml un 15 h. Pieaugušajiem šķietamais terminālais eliminācijas pusperiods ir aptuveni 16,8 h, kas, acīmredzot, atspoguļo lēno uzsūkšanos no injekcijas vietas.

Pēc Somatropin Biopartners ievadīšanas novēroja lielāku tmax un ilgāku eliminācijas pusperiodu salīdzinājumā ar rādītājiem, ko novēroja tām pašām personām pēc iepriekšējas ātras iedarbības zāļu ievadīšanas vienu reizi dienā, kas liecina par lēnāku un ilgstošāku hGH atbrīvošanos no Somatropin Biopartners injekcijas vietas.

Izkliede

Nav novērota hGH uzkrāšanās pēc atkārtotas šo zāļu devu ievadīšanas.

Biotransformācija/eliminācija

hGH metabolisms ietver klasisku olbaltumvielu katabolismu aknās un nierēs.

5.3 Preklīniskie dati par drošumu

Neklīniskajos farmakokinētikas un farmakodinamikas pētījumos suņiem un jauniem pērtiķiem konstatēts, ka rekombinantais hGH no Somatropin Biopartners atbrīvojas ilgstošā laika periodā un nodrošina 5-6 dienas ilgu IGF-I palielināšanos serumā.

Neklīniskajos standartpētījumos iegūtie dati par atkārtotu devu toksicitāti un genotoksicitāti neliecināja par īpašu risku cilvēkam.

Šo zāļu pētījumi dzīvniekiem nav pietiekami, lai pilnībā izvērtētu toksisko ietekmi uz reproduktivitāti. Analizējot pētījumus par toksisku ietekmi uz reproduktivitāti, kas veikti, izmantojot citas somatropīnu saturošas zāles, nav iegūti pierādījumi par palielinātu nevēlamu blakusparādību risku embrijam vai auglim. Lietojot devas, kas pārsniedza terapeitiskās devas cilvēkam, novērota nevēlama ietekme uz

reprodukcijas funkciju žurku tēviņiem un mātītēm, kā arī suņu tēviņiem, iespējams, hormonālās regulācijas traucējumu dēļ. Trušiem un pērtiķiem nevēlamu iedarbību nenovēroja.

Nav veikti ilgstoši kancerogenitātes pētījumi ar Somatropin Biopartners. Nav veikti īpaši pētījumi, kuros izvērtēta lokālā panesamība dzīvniekiem pēc subkutānas injekcijas, bet dati, kas iegūti no atkārtotu devu toksicitātes pētījumiem, uzrādīja tūsku un iekaisuma pazīmes injekcijas vietās.

6. FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1 Palīgvielu saraksts

Pulveris:

nātrija hialuronāts; olu fosfolipīdi;

bezūdens nātrija dihidrogēnfosfāts; bezūdens nātrija hidrogēnfosfāts.

Šķīdinātājs:

vidējas virknes triglicerīdi.

6.2 Nesaderība

Saderības pētījumu trūkuma dēļ šīs zāles nedrīkst sajaukt (lietot maisījumā) ar citām zālēm.

6.3 Uzglabāšanas laiks

3 gadi

Pēc sagatavošanas: no mikrobioloģiskā viedokļa zāles ir jāizlieto nekavējoties.

6.4 Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt ledusskapī (2 -8°C). Nesasaldēt.

Uzglabāšanas nosacījumus pēc zāļu sagatavošanas skatīt 6.3 apakšpunktā.

6.5 Iepakojuma veids un saturs

Pulveris: flakons (I klases stikls), kas noslēgts ar gumijas aizbāzni (butils) un gaiši zilu paceļamu vāciņu (alumīnijs un plastmasa).

Šķīdinātājs: flakons (I klases stikls), kas noslēgts ar gumijas aizbāzni (butils) un paceļamu vāciņu (alumīnijs un plastmasa).

Katrs pulvera flakons satur 7 mg somatropīna; katrs šķīdinātāja flakons satur 1,5 ml šķidruma. Iepakojumā 4 pulvera flakoni un 4 šķīdinātāja flakoni.

6.6 Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par rīkošanos

Sagatavošana

Somatropin Biopartners 7 mg jāsagatavo ar 0,9 ml šķīdinātāja.

Suspensijai jāizskatās viendabīgai un baltai.

Flakons satur somatropīna pulvera virssvaru, lai sagatavošanas laikā varētu ievilkt līdz 7 mg (0,7 ml suspensijas) somatropīna.

Katrs flakons paredzēts tikai vienreizējai lietošanai.

Sagatavošana un atšķaidīšana jāveic, izmantojot aseptisku tehniku, lai nodrošinātu pagatavotās suspensijas sterilitāti. Šķīdinātāja flakons jāsasilda līdz istabas temperatūrai, viegli ar pirkstiem jāpiesit pulvera flakonam un tas jāsakrata, līdz pulveris brīvi pārvietojas. Pēc tam, kad no abiem flakoniem ir noņemti aizsargvāciņi, gumijas aizbāžņi jānotīra ar spirtā samitrinātu plāksnīti. Šķīdinātāja ievilkšanai no flakona jāizmanto graduēta 1 ml šļirce ar 19. G izmēra vai resnāku adatu. Šļirce jāpiepilda ar gaisu, kura tilpums atbilst injekcijai nepieciešamajam šķīdinātāja tilpumam, un gaiss jāinjicē šķīdinātāja flakonā, lai būtu vieglāk ievilkt šķīdinātāju. Ar flakonā iedurtu šļirci, tas jāapgriež ar augšpusi uz leju un adatas gals jānovieto šķīdinātājā. Lai atbrīvotos no gaisa burbuļiem, viegli jāuzsit pa šļirci. Virzulis uzmanīgi jāpaspiež uz augšu, līdz gaisa burbuļi ir izvadīti no šļirces un adatas. Šļirce jāuzpilda ar pareizu injekcijai paredzēto šķīdinātāja tilpumu, kā norādīts iepriekš, un pēc tam šļirces adata jāizvelk no flakona. Atlikušo šķīdinātāju nedrīkst izmantot nākamās injekcijas sagatavošanai.

Atbalstot adatu pret flakona sieniņu, pulvera flakonā jāinjicē viss šļirces saturs. Nepieskaroties gumijas augšpusei, flakons enerģiski jāripina, līdz tā saturs ir pilnībā samaisījies. Tam parasti ir nepieciešamas aptuveni 60 sekundes, bet var būt nepieciešams arī līdz 90 sekundēm laika. Ripināšana jāpārtrauc tikai tad, kad suspensija izskatās viendabīga un balta un ir samaisījies viss flakona dibenā esošais pulveris. Pēc sagatavošanas zāles nekavējoties jāizlieto, pirms suspendētās daļiņas nosēžas. Ja suspensija netiek izmantota nekavējoties, tā vēlreiz jāsagatavo, veicot ripināšanu tieši pirms injekcijas. Sterilā šļircē jāievelk atbilstošs suspensijas tilpums, izmantojot sterilu 26. G izmēra adatu: ar flakonā iedurtu šļirci, tas jāapgriež ar augšpusi uz leju un adatas gals jānovieto suspensijā, kas pēc tam lēnām jāievelk. Lai atbrīvotos no nelieliem gaisa burbuļiem, viegli jāuzsit pa šļirci. Pirms ievadīšanas pulverim jābūt viendabīgi suspendētam injekcijas ierīcē. Šļirce jātur, vēršot adatu uz augšu, un viegli jānospiež virzulis, līdz adatas galā parādās neliels suspensijas piliens. Injekcijas vieta jānotīra ar spirtā samitrinātu plāksnīti un 5 sekunžu laikā jāinjicē suspensija.

Sīkāku informāciju par šo zāļu ievadīšanu skatiet lietošanas instrukcijas 3. punktā.

Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

7. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

BioPartners GmbH

Kaiserpassage 11 D-72764 Reutlingen Vācija

Tel.: +49 (0) 7121 948 7756 Fakss: +49 (0) 7121 346 255 e-pasts: info@biopartners.de

8. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/13/849/003

9. PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums: 2013. 05. augusts

10. TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu

Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība. Tādējādi būs iespējams ātri identificēt jaunāko informāciju par šo zāļu drošumu. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām. Skatīt 4.8. apakšpunktu par to, kā ziņot par nevēlamām blakusparādībām.

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Somatropin Biopartners 10 mg pulveris un šķīdinātājs ilgstošas darbības injekciju suspensijas pagatavošanai

2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Viens flakons satur 10 mg somatropīna (somatropinum)* (atbilst 30 SV).

Pēc sagatavošanas 0,5 ml suspensijas satur 10 mg somatropīna (20 mg/ml).

*iegūts no Saccharomyces cerevisiae šūnām, izmantojot rekombinanto DNS tehnoloģiju

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1 apakšpunktā.

3. ZĀĻU FORMA

Pulveris un šķīdinātājs ilgstošas darbības injekciju suspensijas pagatavošanai.

Balts vai gandrīz balts pulveris. Šķīdinātājs ir caurspīdīgs, eļļains šķidrums.

4. KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1 Terapeitiskās indikācijas

Somatropin Biopartners ir paredzēts lietošanai bērniem un pusaudžiem vecumā no 2 līdz 18 gadiem ilgstošai augšanas traucējumu ārstēšanai, ko izraisījusi nepietiekama endogēnā augšanas hormona sekrēcija.

4.2 Devas un lietošanas veids

Noteikt diagnozi un uzsākt un uzraudzīt ārstēšanu ar šīm zālēm drīkst tikai ārsti ar pietiekošu pieredzi augšanas hormona deficīta (AHD) diagnozes noteikšanā un pacientu ārstēšanā.

Devas

Ieteicamā un maksimālā deva ir 0,5 mg/kg/nedēļā; šo devu nedrīkst pārsniegt. Bērniem Somatropin Biopartners jāievada subkutāni 20 mg/ml koncentrācijā. Informāciju par devām skatīt turpmākajā tabulā.

Ieteicams nepārsniegt maksimālo injekcijas tilpumu – 1 ml vienā injekcijas vietā, kas atbilst 20 mg somatropīna devai.

Bērniem, kas sver vairāk nekā 20 kg, pieejams Somatropin Biopartners 20 mg pulveris un šķīdinātājs ilgstošas darbības injekciju suspensijas pagatavošanai.

Bērniem, kas sver vairāk nekā 40 kg, var izmantot divus flakonus (10 mg un 20 mg flakonu vai divus 20 mg flakonus) atbilstoši ķermeņa masai, kā norādīts turpmākajā tabulā. Maksimālais injekcijas

tilpums vienā injekcijas vietā nedrīkst pārsniegt 1 ml. Tādēļ, ja nepieciešams vairāk nekā 1 ml suspensijas, bērniem, kas sver vairāk nekā 40 kg, kopējais injekcijas tilpums jāsadala vienādās daļās un jāinjicē divās injekcijas vietās.

Pacienta ķermeņa masai atbilstošā deva, flakonu skaits, kopējais injekcijas tilpums un injekciju skaits pediatriskiem pacientiem

Pacienta

 

Vienas devas sagatavošanai

Injekcijas

Vienai devai

ķermeņa

Deva

atbilstošais

nepieciešamais flakonu un

tilpums

svars

(mg)

injekciju

šķīdinātāja daudzums*

(ml)

(kg)

 

skaits

 

 

 

 

0,1

 

 

0,15

 

Viens 10 mg flakons, kas

0,2

 

0,25

 

sagatavots ar 0,7 ml

0,3

 

šķīdinātāja

0,35

 

 

0,4

 

 

0,45

 

 

0,5

 

0,55

 

 

 

0,6

 

Viens 20 mg flakons, kas

0,65

 

0,7

 

sagatavots ar 1,2 ml

0,75

 

šķīdinātāja

0,8

 

 

0,85

 

 

0,9

 

 

0,95

 

 

1,0

 

Viens 10 mg flakons, kas

1,05

 

1,1

 

sagatavots ar 0,7 ml

1,15

 

šķīdinātāja

1,2

 

un

1,25

 

Viens 20 mg flakons, kas

1,3

 

sagatavots ar 1,2 ml

1,35

 

šķīdinātāja

1,4

 

 

1,45

 

 

1,5

 

1,55

 

 

 

1,6

 

Divi 20 mg flakoni, kas katrs

1,65

 

1,7

 

sagatavots ar 1,2 ml

1,75

 

šķīdinātāja

1,8

 

 

1,85

 

 

1,9

 

 

1,95

 

 

2,0

 

* katrs flakons satur somatropīna pulvera pārpildījumu, lai sagatavošanas laikā varētu ievilkt nepieciešamo somatropīna daudzumu (skatīt 6.6 apakšpunktā).

Ārstēšana ar šīm zālēm jāturpina, līdz sasniegts galīgais auguma garums vai slēdzas epifīzes.

Ja bērnu vecumā diagnosticētais AHD turpinās arī pusaudžu gados, ārstēšana jāturpina, lai nodrošinātu pilnīgu somatisko attīstību (piem., ķermeņa uzbūvi, kaulu masu). Lai veiktu uzraudzību, viens no terapeitiskajiem mērķiem pārejas periodā ir normālas maksimālās kaulu masas sasniegšana, kas tiek definēta kā T punktu skaits > - 1 (t.i., standartizēts attiecībā pret vidējo pieaugušo maksimālo kaulu masu, kas noteikta ar duālās enerģijas rentgenstaru absorbciometriju, ņemot vērā dzimumu un etnisko grupu). Tiklīdz ir sasniegta normālā maksimālā kaulu masa, ja klīniski nepieciešams, pacientiem jāuzsāk lietot Somatropin Biopartners pieaugušajiem un jāievēro pieaugušajiem ieteiktās devas.

Īpašas pacientu grupas

Nieru/aknu darbības traucējumi

Nav pieejama informācija par pacientiem ar nieru vai aknu darbības traucējumiem, un īpašus ieteikumus par devām nevar sniegt.

Pediatriskā populācija (vecumā līdz 2 gadiem)

Somatropin Biopartners nedrīkst lietot bērniem līdz 2 gadiem.

Lietošanas veids

Pirms pašinjekcijas veikšanas pacientam vai aprūpētājam jāsaņem apmācība, lai nodrošinātu sapratni par ievadīšanas procedūru.

Somatropin Biopartners ievada subkutāni vienu reizi nedēļā. Pēc sagatavošanas nekavējoties jāveic injekcija.

Subkutānā injekcija vienmēr jāievada vienā un tajā pašā dienas laikā, lai uzlabotu līdzestību, un lipoatrofijas profilakses nolūkos injekcijas vieta jāmaina.

Ieteikumus par zāļu sagatavošanu pirms lietošanas skatīt 6.6 apakšpunktā.

4.3 Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu vai jebkuru no 6.1 apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām.

Somatropin nedrīkst lietot, ja ir norādes par audzēja aktivitāti. Pirms augšanas hormona terapijas uzsākšanas intrakraniāliem audzējiem jābūt neaktīviem un jābūt pabeigtai pretaudzēju terapijai. Ārstēšana jāpārtrauc, ja ir norādes par audzēja (atkārtotu) augšanu.

Somatropīnu nedrīkst izmantot augšanas veicināšanai bērniem ar slēgtām epifīzēm.

Somatropīna terapiju nedrīkst uzsākt pacientiem ar akūtu, kritiski smagu slimību, kas izveidojusies komplikāciju dēļ pēc vaļējas sirds vai vēdera dobuma operācijas, multiplām traumām, vai pacientiem ar akūtu elpošanas mazspēju vai līdzīgiem stāvokļiem.

4.4 Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Ļaundabīgi audzēji

Pacienti ar ļaundabīgiem audzējiem anamnēzē regulāri jāizmeklē, lai atklātu audzēja progresēšanu vai recidīvu.

Pediatriskiem pacientiem nav iegūti pierādījumi par augšanas hormona aizstājterapijas ietekmi uz intrakraniālo audzēju recidīvu biežumu vai augšanas atjaunošanos, bet standarta klīniskajā praksē pacientiem ar hipofīzes patoloģiju anamnēzē nepieciešams regulāri veikt hipofīzes attēldiagnostiku. Šādiem pacientiem pirms augšanas hormona aizstājterapijas uzsākšanas ieteicams veikt sākuma stāvokļa skenēšanu.

Pediatriskiem pacientiem ar ļaundabīgiem audzējiem anamnēzē pastāv paaugstināts cita audzēja veidošanās risks augšanas hormona terapijas laikā, īpaši, ja primārā ļaundabīgā audzēja ārstēšanā izmantota staru terapija. Šiem pacientiem pirms terapijas uzsākšanas jāizvērtē risks.

Labdabīga intrakraniāla hipertensija

Ja pastāv smagas vai atkārtotas galvassāpes, redzes problēmas, slikta dūša un/vai vemšana, ieteicams veikt fundoskopiju, lai atklātu papillas tūsku. Ja tiek atklāta papillas tūska, jāapsver labdabīgas intrakraniālās hipertensijas iespējamība un, ja nepieciešams, jāpārtrauc ārstēšana ar augšanas hormonu. Pašreiz nav pietiekamas pieredzes, lai ieteiktu vadlīnijas klīniskā lēmuma pieņemšanai pacientiem ar izzudušu intrakraniālo hipertensiju. Ja tiek atsākta ārstēšana ar augšanas hormonu, nepieciešama rūpīga uzraudzība, lai noteiktu, vai neveidojas intrakraniālās hipertensijas simptomi.

Insulīna jutība

Tā kā cilvēka augšanas hormons (human growth hormone – hGH) var izraisīt insulīna rezistences attīstīšanos un hiperglikēmiju, pacientiem, kuri tiek ārstēti ar augšanas hormonu, nepieciešama uzraudzība, lai noteiktu, vai neveidojas glikozes intolerances pazīmes. Ja ārstēšana ar somatropīnu tiek uzsākta pacientiem ar manifestu cukura diabētu, var būt nepieciešama pretdiabēta terapijas pielāgošana. Pacienti ar diabētu, glikozes intoleranci vai citiem diabēta riska faktoriem somatropīna terapijas laikā rūpīgi jāuzrauga.

Vairogdziedzera funkcija

Augšanas hormons palielina ekstraglandulāro T4 konversiju T3, kas var izraisīt T4 koncentrācijas samazināšanos serumā un T3 koncentrācijas palielināšanos serumā. Pacientiem ar centrālu subklīnisku hipotireoīdismu pēc augšanas hormona terapijas uzsākšanas var attīstīties hipotireoīdisms. Neatbilstoša hipotireoīdisma terapija var kavēt optimālu atbildes reakciju uz somatropīnu.

Pacientiem ar hipopituitārismu, kuri lieto tiroksīna aizstājterapiju, var attīstīties hiperpituitārisms. Tādēļ visiem pacientiem rūpīgi jāuzrauga vairogdziedzera funkcija.

Virsnieru funkcija

Pacientiem ar organisku AHD vai idiopātisku panhipopituitārismu ārstēšana ar augšanas hormonu var veicināt virsnieru mazspējas un iespējamu letālas virsnieru krīzes attīstību. Tādēļ ārkārtīgi svarīgi ir noteikt glikokortikoīdu devas sākuma stāvoklī un stresa situācijās, kuras var būt nepieciešams pielāgot, uzsākot ārstēšanu ar augšanas hormonu.

Citi piesardzības pasākumi

Šīs zāles nav paredzētas, lai ārstētu pacientus ar augšanas traucējumiem, ko izraisījis Prādera-Villi sindroms, ja vien viņiem nav noteikta arī AHD diagnoze. Pēc augšanas hormona terapijas uzsākšanas saņemti ziņojumi par miega apnoju un pēkšņu nāvi pacientiem ar Prādera-Villi sindromu, kuriem bija viens vai vairāki no turpmāk minētajiem riska faktoriem: smaga aptaukošanās, augšējo elpceļu obstrukcija vai miega apnoja anamnēzē vai neidentificēta elpceļu infekcija.

Pēc nejaušas intramuskulāras injekcijas var izveidoties hipoglikēmija.

Pediatriskiem pacientiem ar endokrīnās sistēmas darbības traucējumiem, tai skaitā AHD, var biežāk veidoties augšstilba kaula galviņas epifīzes noslīdēšana. Visi bērni, kuriem augšanas hormona terapijas laikā parādās klibošana, jāizmeklē.

Nedrīkst pārsniegt ieteicamo nedēļas devu bērniem (t.i., 0,5 mg/kg), jo šai pacientu grupai ir ierobežota pieredze, lietojot lielākas devas.

Leikoze

Nelielam skaitam pacientu ar AHD, no kuriem daži lietoja somatropīna terapiju, ziņots par leikozes attīstību. Tomēr nav pierādījumu, ka ir palielināts leikozes sastopamības biežums augšanas hormona lietotājiem bez predispozīcijas faktoriem.

Skolioze

Pacientiem ar strauju augšanu var veidoties skolioze. Tā kā somatropīns palielina augšanas ātrumu, pacienti ar skoliozi anamnēzē, kuri ārstēšanā lieto somatropīnu, jāuzrauga, novērojot, vai skolioze neprogresē. Nav konstatēts, ka somatropīna lietošana palielinātu skoliozes sastopamības biežumu vai smagumu.

Antivielas

Dažiem pacientiem pret šīm zālēm var veidoties antivielas. Somatropin Biopartners lietošana ir ierosinājusi antivielu veidošanos aptuveni 33% pediatrisko pacientu. Šo antivielu saistīšanās spēja ir zema, un to veidošanās nav radījusi klīniskas sekas. Somatropīna antivielu noteikšanu var apsvērt pacientiem ar citādi neizskaidrojamu augšanas atbildes reakcijas trūkumu.

Reakcijas injekcijas vietā

Par reakcijām injekcijas vietā, galvenokārt tūsku injekcijas vietā, ziņots aptuveni 43% pediatrisko pacientu. Daži pacienti šo reakciju dēļ pārtrauca ārstēšanu, skatīt 4.8 apakšpunktu.

Palīgvielas

Medicīniskais produkts satur mazāk par 1 mmol nātrija (23 mg) katrā devā, – būtībā tas ir „nātriju nesaturošs”.

4.5 Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

hGH augšanu veicinošo iedarbību kavē ļoti lielu devu glikokortikoīdu terapija. Pacientiem, kas vienlaicīgi saņem glikokortikoīdu terapiju, rūpīgi jāpielāgo deva, lai nepieļautu kavējošo ietekmi uz augšanu.

Augšanas hormons palielina ekstraglandulāro tiroksīna (T4) konversiju trijodtironīnā (T3) un var maskēt centrālu hipotireoīdismu. Tādēļ var būt nepieciešams uzsākt vai pielāgot tiroksīna aizstājterapiju.

Augšanas hormons samazina kortizona konversiju kortizolā un var maskēt iepriekš nediagnosticētu centrālu virsnieru hipofunkciju vai padarīt mazas glikokortikoīdu aizstājterapijas devas neefektīvas.

Pacienti, kas lieto insulīnu cukura diabēta ārstēšanai, somatropīna terapijas laikā rūpīgi jāuzrauga. Tā kā hGH var izraisīt insulīna rezistenci, var būt nepieciešama insulīna devas pielāgošana.

Somatropīna lietošana var palielināt to vielu klīrensu, kuras metabolizē citohroma P450 izoenzīmi. Var palielināties to vielu klīrenss, kuras metabolizē citohroms P450 3A4 (piem., dzimumhormonu, kortikosteroīdu, pretkrampju līdzekļu un ciklosporīna), tādējādi samazinot šo vielu koncentrāciju plazmā. Šīs iedarbības klīniskā nozīme nav zināma.

4.6 Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Sievietes reproduktīvā vecumā

Somatropin Biopartners sievietēm reproduktīvā vecumā, neizmantojot kontracepcijas līdzekļus, lietot nav ieteicams.

Grūtniecība

Dati par šo zāļu lietošanu grūtniecības laikā nav pieejami. Ļoti ierobežoti dati par citu somatropīna preparātu lietošanu agrīnā grūtniecības periodā neliecina par nevēlamu grūtniecības iznākumu. Pētījumi ar dzīvniekiem, kas pierāda reproduktīvo toksicitāti, nav pietiekami (skatīt 5.3 apakšpunktu). Normālas grūtniecības laikā hipofīzes sekretētā augšanas hormona koncentrācija būtiski samazinās pēc 20. gestācijas nedēļas, ko līdz 30. nedēļai gandrīz pilnībā aizstāj placentas augšanas hormons. Ņemot vērā šo faktu, ir mazticams, ka sievietei ar augšanas hormona deficītu ir nepieciešama somatropīna aizstājterapijas turpināšana trešajā grūtniecības trimestrī. Somatropin Biopartners grūtniecības laikā lietot nav ieteicams.

Barošana ar krūti

Sievietēm, kuras baro bērnu ar krūti, nav veikti klīniskie pētījumi ar Somatropin Biopartners. Nav zināms, vai somatropīns vai tā metabolīti izdalās cilvēka pienā, tomēr neizmainītas olbaltumvielas uzsūkšanās no kuņģa-zarnu trakta ir mazticama. Nozīmējot šīs zāles sievietēm, kuras baro bērnu ar krūti, jāievēro piesardzība.

Fertilitāte

Citu somatropīna zāļu formu pētījumos dzīvniekiem konstatēta nevēlama ietekme, bet pieejamie neklīniskie dati ir nepietiekami, lai izdarītu noteiktus secinājumus par lietošanu cilvēkiem (skatīt 5.3 apakšpunktu).

4.7 Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Somatropīns neietekmē vai nedaudz ietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

4.8 Nevēlamās blakusparādības

Drošības profila kopsavilkums

Klīniskajos pētījumos iekļauti apmēram 530 pacienti, kas ārstēšanā saņēma Somatropin Biopartners. Nevēlamo blakusparādību gadījumā tās bija pārejošas un pārsvarā vieglas vai vidēji smagas. Somatropin Biopartners drošības profils kopumā atbilst šobrīd izmantojamo augšanas hormonu terapiju labi zināmam drošības profilam. Visbiežāk ziņots par šādām nevēlamām blakusparādībām: ar injekcijas vietu saistītās blakusparādības, perifēra tūska, galvassāpes, mialģija, artralģija, parestēzijas, hipotireoīdisms un brīvā tiroksīna koncentrācijas samazināšanās.

Nevēlamo blakusparādību saraksts tabulas veidā

12 mēnešus ilgā kontrolētā, salīdzinošā klīniskajā pētījumā iepriekš ārstēšanu nelietojušiem 178 bērniem ar augšanas traucējumiem, ko izraisījusi nepietiekama endogēnā augšanas hormona

sekrēcija, un devas meklēšanas pētījumā, lietojot Somatropin Biopartners terapiju, novērotas turpmāk minētās nevēlamās blakusparādības. Papildu ziņojumi, kas iegūti no publicētās informācijas par šobrīd pieejamo augšanas hormonu lietošanu, apzīmēti ar zvaigznītēm.

Nevēlamo blakusparādību biežums uzskaitīts, izmantojot šādu iedalījumu: ļoti bieži (≥ 1/10), bieži (≥ 1/100 līdz < 1/10), reti (≥ 1/10 000 līdz < 1/1 000), ļoti reti (< 1/10 000), nav zināmi (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem).

Imūnās sistēmas traucējumi

Ļoti bieži: antivielu veidošanās pret augšanas hormonu (33%), skatīt apakšpunkta „Atsevišķu nevēlamo blakusparādību raksturojums” sadaļu „Imunogenitāte”.

Endokrīnās sistēmas traucējumi

Bieži: hiperkorticisms (7,7%), hipotireoīdisms (2,2%), virsnieru garozas mazspēja (3,3%), TSH deficīta radīta sekundāra hipotireoze (2,6%), samazināta brīvā tiroksīna koncentrācija (4,4%), palielināta TSH koncentrācija asinīs (2,2%)

Vielmaiņas un uztures traucējumi

Bieži: viegla hiperglikēmija*

Nav zināmi: insulīna rezistence*

Psihiskie traucējumi

Ļoti reti: bezmiegs*

Nervu sistēmas traucējumi

Ļoti bieži: galvassāpes (4,4%), letarģija (1,1%), reibonis (2,6%) Reti: parestēzijas*

Asinsvadu sistēmas traucējumi

Reti: hipertensija*

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

Bieži: vemšana (1,1%), sāpes vēderā (1,1%)

Ādas un zemādas audu bojājumi

Bieži: pigmentācijas traucējumi (1,1%)

Skeleta-muskuļu un saistaudu sistēmas bojājumi

Bieži: artralģija (1,1%), sāpes ekstremitātēs (5,1%)

Reproduktīvās sistēmas traucējumi un krūts slimības

Ļoti reti: ginekomastija*

Vispārēji traucējumi un reakcijas ievadīšanas vietā

Ļoti bieži: tūska injekcijas vietā (30,8%)

Bieži: sāpes injekcijas vietā (9,9%), ādas krāsas izmaiņas injekcijas vietā (8,8%), eritēma injekcijas vietā (7,7%), mezgls injekcijas vietā (4,4%), reakcija injekcijas vietā (1,1%), ādas temperatūras palielināšanās injekcijas vietā (1,1%), drudzis (2,6%), tūska (lokāla un ģeneralizēta)*

Izmeklējumi

Bieži: samazināta kortizola koncentrācija asinīs (2,2%)

Atsevišķu nevēlamo blakusparādību raksturojums

Reakcijas injekcijas vietā

Bērniem visbiežāk ziņots par reakcijām, kas saistītas ar injekcijas vietu, kuras pārsvarā bija vieglas līdz vidēji smagas. Daži pacienti šo reakciju dēļ pārtrauca ārstēšanu.

Imunogenitāte

Pivotālā pediatriskā pētījumā divās vai vairākās secīgās vizītēs 33% pacientu novēroja antivielu veidošanos pēc somatropīna ievadīšanas. Ietekme uz drošību vai efektivitāti netika konstatēta. Maz ticams, ka antivielu veidošanās pēc Somatropin Biopartners terapijas ir klīniski nozīmīga.

Attiecībā uz antivielām pret saimnieka šūnu olbaltumvielām: dažiem pacientiem, kas saņēma šīs zāles, konstatēti zemi anti-S. cerevisiae olbaltumvielu antivielu titri, kas līdzīgi titriem normālā neārstētā populācijā. Maz ticams, ka šādu antivielu ar zemu saistīšanās spēju veidošanās ir klīniski nozīmīga.

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju.

4.9 Pārdozēšana

Akūta pārdozēšana sākotnēji var izraisīt hipoglikēmiju un pēc tam – hiperglikēmiju. Tā kā zālēm ir raksturīga ilgstoša darbība, augšanas hormona maksimālā koncentrācija gaidāma apmēram 15 stundas pēc injekcijas, skatīt 5.2 apakšpunktā. Ilgstoša pārdozēšana var radīt gigantisma un/vai akromegālijas pazīmes un simptomus, kas atbilst zināmiem hGH pārprodukcijas simptomiem.

Ārstēšana ir simptomātiska un uzturoša. Somatropīna pārdozēšanas gadījumā nav pieejams antidots. Pēc pārdozēšanas ieteicams uzraudzīt vairogdziedzera funkciju.

5. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1 Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: hipofīzes, hipotalāma hormoni un to analogi, somatropīns un agonisti, ATĶ kods: H01AC01

Šo zāļu sastāvā esošais somatropīns ir polipeptīdu hormons, kurš sintezēts, izmantojot rekombinanto DNS tehnoloģiju. Tas satur 191 aminoskābes atliekas, un tā molekulmasa ir 22 125 daltoni. Aktīvās vielas aminoskābju secība ir identiska hipofīzes ražotajam hGH. Šo zāļu sastāvā esošais somatropīns ir sintezēts raugveida sēnītēs (Saccharomyces cerevisiae).

Darbības mehānisms

Somatropīna bioloģiskā darbība atbilst hipofīzē sintezētā hGH darbībai.

Visizteiktākā somatropīna iedarbība bērniem ir augšanas plātnīšu stimulācija stobru kaulos. Turklāt tas veicina olbaltumvielu sintēzi šūnās un slāpekļa aizturi.

Farmakodinamiskā iedarbība

Somatropīns stimulē lipīdu metabolismu, tas paaugstina taukskābju un augsta blīvuma lipoproteīnu (ABL) holesterīna koncentrāciju plazmā un samazina kopējo holesterīna koncentrāciju plazmā.

Ārstēšana ar somatropīnu labvēlīgi ietekmē ķermeņa uzbūvi pacientiem ar AHD, samazinot uzkrāto tauku daudzumu un palielinot ķermeņa muskuļu masu. Ilgstoši ārstējot pacientus ar augšanas hormona deficītu, palielinās to kaulu minerālais blīvums.

Somatropīns var izraisīt insulīna rezistences attīstīšanos. Lielas somatropīna devas var samazināt glikozes toleranci.

Klīniskā efektivitāte un drošums

Randomizētā, paralēlu grupu daudzcentru III fāzes pētījumā tika randomizēti 178 bērni vecumā no

3 līdz 12 gadiem ar organisku un/vai idiopātisku AHD; viņi tika iekļauti vai nu grupā, kas reizi nedēļā 12 mēnešus saņēma Somatropin Biopartners (0,5 mg/kg/nedēļā), vai grupā, kas reizi dienā 12 mēnešus saņēma rekombinanto hGH (0,03 mg/kg/dienā). Analizējot rezultātus, konstatēja, ka Somatropin Biopartners lietošana reizi nedēļā bija līdzvērtīga rekombinantā hGH lietošanai reizi dienā attiecībā uz primāro mērķa kritēriju – auguma pieaugumu pēc 12 mēnešiem. Līdzīgus rezultātus ieguva arī pārējiem novērtētajiem parametriem, tai skaitā auguma garuma SDS (standarta novirzes vērtībai), kaulu nobriešanai, IGF-I un IGF BP-3. Bērniem, kas lietoja Somatropin Biopartners, biežāk novēroja

(vieglas) reakcijas injekcijas vietā un (neneitralizējošo) antivielu veidošanos pret somatropīnu salīdzinājumā ar bērniem, kuriem reizi dienā ievadīja rekombinanto augšanas hormonu (skatīt arī 4.4 un 4.8 apakšpunktu).

5.2 Farmakokinētiskās īpašības

Uzsūkšanās

Atkārtoti reizi nedēļā subkutāni ievadot ilgstošas darbības somatropīna vidējo devu 0,5 mg/kg bērniem pirmspubertātes periodā ar AHD, hGH plazmas Cmax un tmax bija attiecīgi 60,7 ng/ml un 12,0 h. Kopumā bērniem pirmspubertātes periodā ar AHD Cmax un AUC pieauga aptuveni proporcionāli devai devu diapazonā no 0,2 līdz 0,7 mg/kg. Bērniem šķietamais terminālais eliminācijas pusperiods ir aptuveni 7,4 h, kas, acīmredzot, atspoguļo lēno uzsūkšanos no injekcijas vietas.

Pēc Somatropin Biopartners ievadīšanas novēroja lielāku tmax un ilgāku eliminācijas pusperiodu salīdzinājumā ar rādītājiem, ko novēroja tām pašām personām pēc iepriekšējas ātras iedarbības zāļu ievadīšanas vienu reizi dienā, kas liecina par lēnāku un ilgstošāku hGH atbrīvošanos no Somatropin Biopartners injekcijas vietas.

Izkliede

Nav novērota hGH uzkrāšanās pēc atkārtotas šo zāļu devu ievadīšanas.

Biotransformācija/eliminācija

hGH metabolisms ietver klasisku olbaltumvielu katabolismu aknās un nierēs.

5.3 Preklīniskie dati par drošumu

Neklīniskajos farmakokinētikas un farmakodinamikas pētījumos suņiem un jauniem pērtiķiem konstatēts, ka rekombinantais hGH no Somatropin Biopartners atbrīvojas ilgstošā laika periodā un nodrošina 5-6 dienas ilgu IGF-I palielināšanos serumā.

Neklīniskajos standartpētījumos iegūtie dati par atkārtotu devu toksicitāti un genotoksicitāti neliecināja par īpašu risku cilvēkam.

Šo zāļu pētījumi dzīvniekiem nav pietiekami, lai pilnībā izvērtētu toksisko ietekmi uz reproduktivitāti. Analizējot pētījumus par toksisku ietekmi uz reproduktivitāti, kas veikti, izmantojot citas somatropīnu saturošas zāles, nav iegūti pierādījumi par palielinātu nevēlamu blakusparādību risku embrijam vai auglim. Lietojot devas, kas pārsniedza terapeitiskās devas cilvēkam, novērota nevēlama ietekme uz reprodukcijas funkciju žurku tēviņiem un mātītēm, kā arī suņu tēviņiem, iespējams, hormonālās regulācijas traucējumu dēļ. Trušiem un pērtiķiem nevēlamu iedarbību nenovēroja.

Nav veikti ilgstoši kancerogenitātes pētījumi ar Somatropin Biopartners. Nav veikti īpaši pētījumi, kuros izvērtēta lokālā panesamība dzīvniekiem pēc subkutānas injekcijas, bet dati, kas iegūti no atkārtotu devu toksicitātes pētījumiem, uzrādīja tūsku un iekaisuma pazīmes injekcijas vietās.

6. FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1 Palīgvielu saraksts

Pulveris:

nātrija hialuronāts; olu fosfolipīdi;

bezūdens nātrija dihidrogēnfosfāts; bezūdens nātrija hidrogēnfosfāts.

Šķīdinātājs:

vidējas virknes triglicerīdi.

6.2 Nesaderība

Saderības pētījumu trūkuma dēļ šīs zāles nedrīkst sajaukt (lietot maisījumā) ar citām zālēm.

6.3 Uzglabāšanas laiks

3 gadi.

Pēc sagatavošanas: no mikrobioloģiskā viedokļa zāles ir jāizlieto nekavējoties.

6.4 Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt ledusskapī (2 -8°C). Nesasaldēt.

Uzglabāšanas nosacījumus pēc zāļu sagatavošanas skatīt 6.3 apakšpunktā.

6.5 Iepakojuma veids un saturs

Pulveris: flakons (I klases stikls), kas noslēgts ar gumijas aizbāzni (butils) un gaišu zaļu paceļamu vāciņu (alumīnijs un plastmasa).

Šķīdinātājs: flakons (I klases stikls), kas noslēgts ar gumijas aizbāzni (butils) un paceļamu vāciņu (alumīnijs un plastmasa).

Katrs pulvera flakons satur 10 mg somatropīna; katrs šķīdinātāja flakons satur 1,5 ml šķidruma.

Iepakojuma lielumi:

1 pulvera flakons un 1 šķīdinātāja flakons;

4 pulvera flakoni un 4 šķīdinātāja flakoni.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

6.6 Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par rīkošanos

Sagatavošana

Somatropin Biopartners 10 mg jāsagatavo ar 0,7 ml šķīdinātāja.

Suspensijai jāizskatās viendabīgai un baltai.

10 mg flakons satur somatropīna pulvera virssvaru, lai sagatavošanas laikā varētu ievilkt līdz 10 mg (0,5 ml suspensijas) somatropīna.

Katrs flakons paredzēts tikai vienreizējai lietošanai.

Sagatavošana un atšķaidīšana jāveic, izmantojot aseptisku tehniku, lai nodrošinātu pagatavotās suspensijas sterilitāti. Šķīdinātāja flakons jāsasilda līdz istabas temperatūrai, viegli ar pirkstiem jāpiesit pulvera flakonam un tas jāsakrata, līdz pulveris brīvi pārvietojas. Pēc tam, kad no abiem flakoniem ir noņemti aizsargvāciņi, gumijas aizbāžņi jānotīra ar spirtā samitrinātu plāksnīti. Šķīdinātāja ievilkšanai no flakona jāizmanto graduēta 1 ml šļirce ar 19. G izmēra vai resnāku adatu. Šļirce jāpiepilda ar gaisu, kura tilpums atbilst injekcijai nepieciešamajam šķīdinātāja tilpumam, un gaiss jāinjicē šķīdinātāja flakonā, lai būtu vieglāk ievilkt šķīdinātāju. Ar flakonā iedurtu šļirci, tas jāapgriež ar augšpusi uz leju un adatas gals jānovieto šķīdinātājā. Lai atbrīvotos no gaisa burbuļiem, viegli jāuzsit pa šļirci. Virzulis uzmanīgi jāpaspiež uz augšu, līdz gaisa burbuļi ir izvadīti no šļirces un adatas. Šļirce jāuzpilda ar pareizu injekcijai paredzēto šķīdinātāja tilpumu, kā norādīts iepriekš, un pēc tam šļirces adata jāizvelk no flakona. Atlikušo šķīdinātāju nedrīkst izmantot nākamās injekcijas sagatavošanai.

Atbalstot adatu pret flakona sieniņu, pulvera flakonā jāinjicē viss šļirces saturs. Nepieskaroties gumijas augšpusei, flakons enerģiski jāripina, līdz tā saturs ir pilnībā samaisījies. Tam parasti ir nepieciešamas aptuveni 60 sekundes, bet var būt nepieciešams arī līdz 90 sekundēm laika. Ripināšana jāpārtrauc tikai tad, kad suspensija izskatās viendabīga un balta un ir samaisījies viss flakona dibenā esošais pulveris. Pēc sagatavošanas zāles nekavējoties jāizlieto, pirms suspendētās daļiņas nosēžas. Ja suspensija netiek izmantota nekavējoties, tā vēlreiz jāsagatavo, veicot ripināšanu tieši pirms injekcijas. Sterilā šļircē jāievelk atbilstošs suspensijas tilpums, izmantojot sterilu 26. G izmēra adatu: ar flakonā iedurtu šļirci, tas jāapgriež ar augšpusi uz leju un adatas gals jānovieto suspensijā, kas pēc tam lēnām jāievelk. Lai atbrīvotos no nelieliem gaisa burbuļiem, viegli jāuzsit pa šļirci. Pirms ievadīšanas pulverim jābūt viendabīgi suspendētam injekcijas ierīcē.

Šļirce jātur, vēršot adatu uz augšu, un viegli jānospiež virzulis, līdz adatas galā parādās neliels suspensijas piliens. Injekcijas vieta jānotīra ar spirtā samitrinātu plāksnīti un 5 sekunžu laikā jāinjicē suspensija.

Sīkāku informāciju par šo zāļu ievadīšanu skatiet lietošanas instrukcijas 3. punktā.

Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

7. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

BioPartners GmbH

Kaiserpassage 11 D-72764 Reutlingen Vācija

Tel.: +49 (0) 7121 948 7756 Fakss: +49 (0) 7121 346 255 e-pasts: info@biopartners.de

8. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/13/849/004

EU/1/13/849/005

9. PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums: 2013. 05. augusts

10. TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu

Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība. Tādējādi būs iespējams ātri identificēt jaunāko informāciju par šo zāļu drošumu. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām. Skatīt 4.8. apakšpunktu par to, kā ziņot par nevēlamām blakusparādībām.

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Somatropin Biopartners 20 mg pulveris un šķīdinātājs ilgstošas darbības injekciju suspensijas pagatavošanai

2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Viens flakons satur 20 mg somatropīna (somatropinum)* (atbilst 60 SV).

Pēc sagatavošanas 1 ml suspensijas satur 20 mg somatropīna (20 mg/ml).

*iegūts no Saccharomyces cerevisiae šūnām, izmantojot rekombinanto DNS tehnoloģiju

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1 apakšpunktā.

3. ZĀĻU FORMA

Pulveris un šķīdinātājs ilgstošas darbības injekciju suspensijas pagatavošanai.

Balts vai gandrīz balts pulveris. Šķīdinātājs ir caurspīdīgs, eļļains šķidrums.

4. KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1 Terapeitiskās indikācijas

Somatropin Biopartners ir paredzēts lietošanai bērniem un pusaudžiem vecumā no 2 līdz 18 gadiem ilgstošai augšanas traucējumu ārstēšanai, ko izraisījusi nepietiekama endogēnā augšanas hormona sekrēcija.

4.2 Devas un lietošanas veids

Noteikt diagnozi un uzsākt un uzraudzīt ārstēšanu ar šīm zālēm drīkst tikai ārsti ar pietiekošu pieredzi augšanas hormona deficīta (AHD) diagnozes noteikšanā un pacientu ārstēšanā.

Devas

Ieteicamā un maksimālā deva ir 0,5 mg/kg/nedēļā; šo devu nedrīkst pārsniegt. Bērniem Somatropin Biopartners jāievada subkutāni 20 mg/ml koncentrācijā. Informāciju par devām skatīt turpmākajā tabulā.

Ieteicams nepārsniegt maksimālo injekcijas tilpumu – 1 ml vienā injekcijas vietā, kas atbilst 20 mg somatropīna devai.

Bērniem, kas sver līdz 20 kg, pieejams Somatropin Biopartners 10 mg pulveris un šķīdinātājs ilgstošas darbības injekciju suspensijas pagatavošanai.

Maksimālais somatropīna daudzums, ko var iegūt no viena flakona suspensijas, ir 20 mg, kas ir pietiekams bērniem līdz 40 kg ķermeņa svara. Bērniem, kas sver vairāk nekā 40 kg, var izmantot divus flakonus (10 mg un 20 mg flakonu vai divus 20 mg flakonus) atbilstoši ķermeņa masai, kā norādīts

turpmākajā tabulā. Maksimālais injekcijas tilpums vienā injekcijas vietā nedrīkst pārsniegt 1 ml. Tādēļ, ja nepieciešams vairāk nekā 1 ml suspensijas, bērniem, kas sver vairāk nekā 40 kg, kopējais injekcijas tilpums jāsadala vienādās daļās un jāinjicē divās injekcijas vietās.

Pacienta ķermeņa masai atbilstošā deva, flakonu skaits, kopējais injekcijas tilpums un injekciju skaits pediatriskiem pacientiem

Pacienta

 

Vienas devas sagatavošanai

Injekcijas

Vienai devai

ķermeņa

Deva

atbilstošais

nepieciešamais flakonu un

tilpums

svars

(mg)

injekciju

šķīdinātāja daudzums*

(ml)

(kg)

 

skaits

 

 

 

 

0,1

 

 

0,15

 

Viens 10 mg flakons, kas

0,2

 

0,25

 

sagatavots ar 0,7 ml

0,3

 

šķīdinātāja

0,35

 

 

0,4

 

 

0,45

 

 

0,5

 

0,55

 

 

 

0,6

 

Viens 20 mg flakons, kas

0,65

 

0,7

 

sagatavots ar 1,2 ml

0,75

 

šķīdinātāja

0,8

 

 

0,85

 

 

0,9

 

 

0,95

 

 

1,0

 

Viens 10 mg flakons, kas

1,05

 

1,1

 

sagatavots ar 0,7 ml

1,15

 

šķīdinātāja

1,2

 

un

1,25

 

Viens 20 mg flakons, kas

1,3

 

sagatavots ar 1,2 ml

1,35

 

šķīdinātāja

1,4

 

 

1,45

 

 

1,5

 

1,55

 

 

 

1,6

 

Divi 20 mg flakoni, kas katrs

1,65

 

1,7

 

sagatavots ar 1,2 ml

1,75

 

šķīdinātāja

1,8

 

 

1,85

 

 

1,9

 

 

1,95

 

 

2,0

 

* katrs flakons satur somatropīna pulvera pārpildījumu, lai sagatavošanas laikā varētu ievilkt nepieciešamo somatropīna daudzumu (skatīt 6.6 apakšpunktā).

Ārstēšana ar šīm zālēm jāturpina, līdz sasniegts galīgais auguma garums vai slēdzas epifīzes.

Ja bērnu vecumā diagnosticētais AHD turpinās arī pusaudžu gados, ārstēšana jāturpina, lai nodrošinātu pilnīgu somatisko attīstību (piem., ķermeņa uzbūvi, kaulu masu). Lai veiktu uzraudzību, viens no terapeitiskajiem mērķiem pārejas periodā ir normālas maksimālās kaulu masas sasniegšana, kas tiek definēta kā T punktu skaits > - 1 (t.i., standartizēts attiecībā pret vidējo pieaugušo maksimālo kaulu masu, kas noteikta ar duālās enerģijas rentgenstaru absorbciometriju, ņemot vērā dzimumu un etnisko grupu). Tiklīdz ir sasniegta normālā maksimālā kaulu masa, ja klīniski nepieciešams, pacientiem jāuzsāk lietot Somatropin Biopartners pieaugušajiem un jāievēro pieaugušajiem ieteiktās devas.

Īpašas pacientu grupas

Nieru/aknu darbības traucējumi

Nav pieejama informācija par pacientiem ar nieru vai aknu darbības traucējumiem, un īpašus ieteikumus par devām nevar sniegt.

Pediatriskā populācija (vecumā līdz 2 gadiem)

Somatropin Biopartners nedrīkst lietot bērniem līdz 2 gadiem.

Lietošanas veids

Pirms pašinjekcijas veikšanas pacientam vai aprūpētājam jāsaņem apmācība, lai nodrošinātu sapratni par ievadīšanas procedūru.

Somatropin Biopartners ievada subkutāni vienu reizi nedēļā. Pēc sagatavošanas nekavējoties jāveic injekcija.

Subkutānā injekcija vienmēr jāievada vienā un tajā pašā dienas laikā, lai uzlabotu līdzestību, un lipoatrofijas profilakses nolūkos injekcijas vieta jāmaina.

Ieteikumus par zāļu sagatavošanu pirms lietošanas skatīt 6.6 apakšpunktā.

4.3 Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu vai jebkuru no 6.1 apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām.

Somatropin nedrīkst lietot, ja ir norādes par audzēja aktivitāti. Pirms augšanas hormona terapijas uzsākšanas intrakraniāliem audzējiem jābūt neaktīviem un jābūt pabeigtai pretaudzēju terapijai. Ārstēšana jāpārtrauc, ja ir norādes par audzēja (atkārtotu) augšanu.

Somatropīnu nedrīkst izmantot augšanas veicināšanai bērniem ar slēgtām epifīzēm.

Somatropīna terapiju nedrīkst uzsākt pacientiem ar akūtu, kritiski smagu slimību, kas izveidojusies komplikāciju dēļ pēc vaļējas sirds vai vēdera dobuma operācijas, multiplām traumām, vai pacientiem ar akūtu elpošanas mazspēju vai līdzīgiem stāvokļiem.

4.4 Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Ļaundabīgi audzēji

Pacienti ar ļaundabīgiem audzējiem anamnēzē regulāri jāizmeklē, lai atklātu audzēja progresēšanu vai recidīvu.

Pediatriskiem pacientiem nav iegūti pierādījumi par augšanas hormona aizstājterapijas ietekmi uz intrakraniālo audzēju recidīvu biežumu vai augšanas atjaunošanos, bet standarta klīniskajā praksē pacientiem ar hipofīzes patoloģiju anamnēzē nepieciešams regulāri veikt hipofīzes attēldiagnostiku. Šādiem pacientiem pirms augšanas hormona aizstājterapijas uzsākšanas ieteicams veikt sākuma stāvokļa skenēšanu.

Pediatriskiem pacientiem ar ļaundabīgiem audzējiem anamnēzē pastāv paaugstināts cita audzēja veidošanās risks augšanas hormona terapijas laikā, īpaši, ja primārā ļaundabīgā audzēja ārstēšanā izmantota staru terapija. Šiem pacientiem pirms terapijas uzsākšanas jāizvērtē risks.

Labdabīga intrakraniāla hipertensija

Ja pastāv smagas vai atkārtotas galvassāpes, redzes problēmas, slikta dūša un/vai vemšana, ieteicams veikt fundoskopiju, lai atklātu papillas tūsku. Ja tiek atklāta papillas tūska, jāapsver labdabīgas intrakraniālās hipertensijas iespējamība un, ja nepieciešams, jāpārtrauc ārstēšana ar augšanas hormonu. Pašreiz nav pietiekamas pieredzes, lai ieteiktu vadlīnijas klīniskā lēmuma pieņemšanai pacientiem ar izzudušu intrakraniālo hipertensiju. Ja tiek atsākta ārstēšana ar augšanas hormonu, nepieciešama rūpīga uzraudzība, lai noteiktu, vai neveidojas intrakraniālās hipertensijas simptomi.

Insulīna jutība

Tā kā cilvēka augšanas hormons (human growth hormone – hGH) var izraisīt insulīna rezistences attīstīšanos un hiperglikēmiju, pacientiem, kuri tiek ārstēti ar augšanas hormonu, nepieciešama uzraudzība, lai noteiktu, vai neveidojas glikozes intolerances pazīmes. Ja ārstēšana ar somatropīnu tiek uzsākta pacientiem ar manifestu cukura diabētu, var būt nepieciešama pretdiabēta terapijas pielāgošana. Pacienti ar diabētu, glikozes intoleranci vai citiem diabēta riska faktoriem somatropīna terapijas laikā rūpīgi jāuzrauga.

Vairogdziedzera funkcija

Augšanas hormons palielina ekstraglandulāro T4 konversiju T3, kas var izraisīt T4 koncentrācijas samazināšanos serumā un T3 koncentrācijas palielināšanos serumā. Pacientiem ar centrālu subklīnisku hipotireoīdismu pēc augšanas hormona terapijas uzsākšanas var attīstīties hipotireoīdisms. Neatbilstoša hipotireoīdisma terapija var kavēt optimālu atbildes reakciju uz somatropīnu.

Pacientiem ar hipopituitārismu, kuri lieto tiroksīna aizstājterapiju, var attīstīties hiperpituitārisms. Tādēļ visiem pacientiem rūpīgi jāuzrauga vairogdziedzera funkcija.

Virsnieru funkcija

Pacientiem ar organisku AHD vai idiopātisku panhipopituitārismu ārstēšana ar augšanas hormonu var veicināt virsnieru mazspējas un iespējamu letālas virsnieru krīzes attīstību. Tādēļ ārkārtīgi svarīgi ir noteikt glikokortikoīdu devas sākuma stāvoklī un stresa situācijās, kuras var būt nepieciešams pielāgot, uzsākot ārstēšanu ar augšanas hormonu.

Citi piesardzības pasākumi

Šīs zāles nav paredzētas, lai ārstētu pacientus ar augšanas traucējumiem, ko izraisījis Prādera-Villi sindroms, ja vien viņiem nav noteikta arī AHD diagnoze. Pēc augšanas hormona terapijas uzsākšanas saņemti ziņojumi par miega apnoju un pēkšņu nāvi pacientiem ar Prādera-Villi sindromu, kuriem bija viens vai vairāki no turpmāk minētajiem riska faktoriem: smaga aptaukošanās, augšējo elpceļu obstrukcija vai miega apnoja anamnēzē vai neidentificēta elpceļu infekcija.

Pēc nejaušas intramuskulāras injekcijas var izveidoties hipoglikēmija.

Pediatriskiem pacientiem ar endokrīnās sistēmas darbības traucējumiem, tai skaitā AHD, var biežāk veidoties augšstilba kaula galviņas epifīzes noslīdēšana. Visi bērni, kuriem augšanas hormona terapijas laikā parādās klibošana, jāizmeklē.

Nedrīkst pārsniegt ieteicamo nedēļas devu bērniem (t.i., 0,5 mg/kg), jo šai pacientu grupai ir ierobežota pieredze, lietojot lielākas devas.

Leikoze

Nelielam skaitam pacientu ar AHD, no kuriem daži lietoja somatropīna terapiju, ziņots par leikozes attīstību. Tomēr nav pierādījumu, ka ir palielināts leikozes sastopamības biežums augšanas hormona lietotājiem bez predispozīcijas faktoriem.

Skolioze

Pacientiem ar strauju augšanu var veidoties skolioze. Tā kā somatropīns palielina augšanas ātrumu, pacienti ar skoliozi anamnēzē, kuri ārstēšanā lieto somatropīnu, jāuzrauga, novērojot, vai skolioze neprogresē. Nav konstatēts, ka somatropīna lietošana palielinātu skoliozes sastopamības biežumu vai smagumu.

Antivielas

Dažiem pacientiem pret šīm zālēm var veidoties antivielas. Somatropin Biopartners lietošana ir ierosinājusi antivielu veidošanos aptuveni 33% pediatrisko pacientu. Šo antivielu saistīšanās spēja ir zema, un to veidošanās nav radījusi klīniskas sekas. Somatropīna antivielu noteikšanu var apsvērt pacientiem ar citādi neizskaidrojamu augšanas atbildes reakcijas trūkumu.

Reakcijas injekcijas vietā

Par reakcijām injekcijas vietā, galvenokārt tūsku injekcijas vietā, ziņots aptuveni 43% pediatrisko pacientu. Daži pacienti šo reakciju dēļ pārtrauca ārstēšanu, skatīt 4.8 apakšpunktu.

Palīgvielas

Medicīniskais produkts satur mazāk par 1 mmol nātrija (23 mg) katrā devā, – būtībā tas ir „nātriju nesaturošs”.

4.5 Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

hGH augšanu veicinošo iedarbību kavē ļoti lielu devu glikokortikoīdu terapija. Pacientiem, kas vienlaicīgi saņem glikokortikoīdu terapiju, rūpīgi jāpielāgo deva, lai nepieļautu kavējošo ietekmi uz augšanu.

Augšanas hormons palielina ekstraglandulāro tiroksīna (T4) konversiju trijodtironīnā (T3) un var maskēt centrālu hipotireoīdismu. Tādēļ var būt nepieciešams uzsākt vai pielāgot tiroksīna aizstājterapiju.

Augšanas hormons samazina kortizona konversiju kortizolā un var maskēt iepriekš nediagnosticētu centrālu virsnieru hipofunkciju vai padarīt mazas glikokortikoīdu aizstājterapijas devas neefektīvas.

Pacienti, kas lieto insulīnu cukura diabēta ārstēšanai, somatropīna terapijas laikā rūpīgi jāuzrauga. Tā kā hGH var izraisīt insulīna rezistenci, var būt nepieciešama insulīna devas pielāgošana.

Somatropīna lietošana var palielināt to vielu klīrensu, kuras metabolizē citohroma P450 izoenzīmi. Var palielināties to vielu klīrenss, kuras metabolizē citohroms P450 3A4 (piem., dzimumhormonu, kortikosteroīdu, pretkrampju līdzekļu un ciklosporīna), tādējādi samazinot šo vielu koncentrāciju plazmā. Šīs iedarbības klīniskā nozīme nav zināma.

4.6 Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Sievietes reproduktīvā vecumā

Somatropin Biopartners sievietēm reproduktīvā vecumā, neizmantojot kontracepcijas līdzekļus, lietot nav ieteicams.

Grūtniecība

Dati par šo zāļu lietošanu grūtniecības laikā nav pieejami. Ļoti ierobežoti dati par citu somatropīna preparātu lietošanu agrīnā grūtniecības periodā neliecina par nevēlamu grūtniecības iznākumu. Pētījumi ar dzīvniekiem, kas pierāda reproduktīvo toksicitāti, nav pietiekami (skatīt 5.3 apakšpunktu). Normālas grūtniecības laikā hipofīzes sekretētā augšanas hormona koncentrācija būtiski samazinās pēc 20. gestācijas nedēļas, ko līdz 30. nedēļai gandrīz pilnībā aizstāj placentas augšanas hormons. Ņemot vērā šo faktu, ir mazticams, ka sievietei ar augšanas hormona deficītu ir nepieciešama somatropīna aizstājterapijas turpināšana trešajā grūtniecības trimestrī. Somatropin Biopartners grūtniecības laikā lietot nav ieteicams.

Barošana ar krūti

Sievietēm, kuras baro bērnu ar krūti, nav veikti klīniskie pētījumi ar Somatropin Biopartners. Nav zināms, vai somatropīns vai tā metabolīti izdalās cilvēka pienā, tomēr neizmainītas olbaltumvielas uzsūkšanās no kuņģa-zarnu trakta ir mazticama. Nozīmējot šīs zāles sievietēm, kuras baro bērnu ar krūti, jāievēro piesardzība.

Fertilitāte

Citu somatropīna zāļu formu pētījumos dzīvniekiem konstatēta nevēlama ietekme, bet pieejamie neklīniskie dati ir nepietiekami, lai izdarītu noteiktus secinājumus par lietošanu cilvēkiem (skatīt 5.3 apakšpunktu).

4.7 Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Somatropīns neietekmē vai nedaudz ietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

4.8 Nevēlamās blakusparādības

Drošības profila kopsavilkums

Klīniskajos pētījumos iekļauti apmēram 530 pacienti, kas ārstēšanā saņēma Somatropin Biopartners. Nevēlamo blakusparādību gadījumā tās bija pārejošas un pārsvarā vieglas vai vidēji smagas. Somatropin Biopartners drošības profils kopumā atbilst šobrīd izmantojamo augšanas hormonu terapiju labi zināmam drošības profilam. Visbiežāk ziņots par šādām nevēlamām blakusparādībām: ar injekcijas vietu saistītās blakusparādības, perifēra tūska, galvassāpes, mialģija, artralģija, parestēzijas, hipotireoīdisms un brīvā tiroksīna koncentrācijas samazināšanās.

Nevēlamo blakusparādību saraksts tabulas veidā

12 mēnešus ilgā kontrolētā, salīdzinošā klīniskajā pētījumā iepriekš ārstēšanu nelietojušiem 178 bērniem ar augšanas traucējumiem, ko izraisījusi nepietiekama endogēnā augšanas hormona

sekrēcija, un devas meklēšanas pētījumā, lietojot Somatropin Biopartners terapiju, novērotas turpmāk minētās nevēlamās blakusparādības. Papildu ziņojumi, kas iegūti no publicētās informācijas par šobrīd pieejamo augšanas hormonu lietošanu, apzīmēti ar zvaigznītēm.

Nevēlamo blakusparādību biežums uzskaitīts, izmantojot šādu iedalījumu: ļoti bieži (≥ 1/10), bieži (≥ 1/100 līdz < 1/10), reti (≥ 1/10 000 līdz < 1/1 000), ļoti reti (< 1/10 000), nav zināmi (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem).

Imūnās sistēmas traucējumi

Ļoti bieži: antivielu veidošanās pret augšanas hormonu (33%), skatīt apakšpunkta „Atsevišķu nevēlamo blakusparādību raksturojums” sadaļu „Imunogenitāte”.

Endokrīnās sistēmas traucējumi

Bieži: hiperkorticisms (7,7%), hipotireoīdisms (2,2%), virsnieru garozas mazspēja (3,3%), TSH deficīta radīta sekundāra hipotireoze (2,6%), samazināta brīvā tiroksīna koncentrācija (4,4%), palielināta TSH koncentrācija asinīs (2,2%)

Vielmaiņas un uztures traucējumi

Bieži: viegla hiperglikēmija*

Nav zināmi: insulīna rezistence*

Psihiskie traucējumi

Ļoti reti: bezmiegs*

Nervu sistēmas traucējumi

Ļoti bieži: galvassāpes (4,4%), letarģija (1,1%), reibonis (2,6%) Reti: parestēzijas*

Asinsvadu sistēmas traucējumi

Reti: hipertensija*

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

Bieži: vemšana (1,1%), sāpes vēderā (1,1%)

Ādas un zemādas audu bojājumi

Bieži: pigmentācijas traucējumi (1,1%)

Skeleta-muskuļu un saistaudu sistēmas bojājumi

Bieži: artralģija (1,1%), sāpes ekstremitātēs (5,1%)

Reproduktīvās sistēmas traucējumi un krūts slimības

Ļoti reti: ginekomastija*

Vispārēji traucējumi un reakcijas ievadīšanas vietā

Ļoti bieži: tūska injekcijas vietā (30,8%)

Bieži: sāpes injekcijas vietā (9,9%), ādas krāsas izmaiņas injekcijas vietā (8,8%), eritēma injekcijas vietā (7,7%), mezgls injekcijas vietā (4,4%), reakcija injekcijas vietā (1,1%), ādas temperatūras palielināšanās injekcijas vietā (1,1%), drudzis (2,6%), tūska (lokāla un ģeneralizēta)*

Izmeklējumi

Bieži: samazināta kortizola koncentrācija asinīs (2,2%)

Atsevišķu nevēlamo blakusparādību raksturojums

Reakcijas injekcijas vietā

Bērniem visbiežāk ziņots par reakcijām, kas saistītas ar injekcijas vietu, kuras pārsvarā bija vieglas līdz vidēji smagas. Daži pacienti šo reakciju dēļ pārtrauca ārstēšanu.

Imunogenitāte

Pivotālā pediatriskā pētījumā divās vai vairākās secīgās vizītēs 33% pacientu novēroja antivielu veidošanos pēc somatropīna ievadīšanas. Ietekme uz drošību vai efektivitāti netika konstatēta. Maz ticams, ka antivielu veidošanās pēc Somatropin Biopartners terapijas ir klīniski nozīmīga.

Attiecībā uz antivielām pret saimnieka šūnu olbaltumvielām: dažiem pacientiem, kas saņēma šīs zāles, konstatēti zemi anti-S. cerevisiae olbaltumvielu antivielu titri, kas līdzīgi titriem normālā neārstētā populācijā. Maz ticams, ka šādu antivielu ar zemu saistīšanās spēju veidošanās ir klīniski nozīmīga.

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju.

4.9 Pārdozēšana

Akūta pārdozēšana sākotnēji var izraisīt hipoglikēmiju un pēc tam – hiperglikēmiju. Tā kā zālēm ir raksturīga ilgstoša darbība, augšanas hormona maksimālā koncentrācija gaidāma apmēram 15 stundas pēc injekcijas, skatīt 5.2 apakšpunktā. Ilgstoša pārdozēšana var radīt gigantisma un/vai akromegālijas pazīmes un simptomus, kas atbilst zināmiem hGH pārprodukcijas simptomiem.

Ārstēšana ir simptomātiska un uzturoša. Somatropīna pārdozēšanas gadījumā nav pieejams antidots. Pēc pārdozēšanas ieteicams uzraudzīt vairogdziedzera funkciju.

5. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1 Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: hipofīzes, hipotalāma hormoni un to analogi, somatropīns un agonisti, ATĶ kods: H01AC01

Šo zāļu sastāvā esošais somatropīns ir polipeptīdu hormons, kurš sintezēts, izmantojot rekombinanto DNS tehnoloģiju. Tas satur 191 aminoskābes atliekas, un tā molekulmasa ir 22 125 daltoni. Aktīvās vielas aminoskābju secība ir identiska hipofīzes ražotajam hGH. Šo zāļu sastāvā esošais somatropīns ir sintezēts raugveida sēnītēs (Saccharomyces cerevisiae).

Darbības mehānisms

Somatropīna bioloģiskā darbība atbilst hipofīzē sintezētā hGH darbībai.

Visizteiktākā somatropīna iedarbība bērniem ir augšanas plātnīšu stimulācija stobru kaulos. Turklāt tas veicina olbaltumvielu sintēzi šūnās un slāpekļa aizturi.

Farmakodinamiskā iedarbība

Somatropīns stimulē lipīdu metabolismu, tas paaugstina taukskābju un augsta blīvuma lipoproteīnu (ABL) holesterīna koncentrāciju plazmā un samazina kopējo holesterīna koncentrāciju plazmā.

Ārstēšana ar somatropīnu labvēlīgi ietekmē ķermeņa uzbūvi pacientiem ar AHD, samazinot uzkrāto tauku daudzumu un palielinot ķermeņa muskuļu masu. Ilgstoši ārstējot pacientus ar augšanas hormona deficītu, palielinās to kaulu minerālais blīvums.

Somatropīns var izraisīt insulīna rezistences attīstīšanos. Lielas somatropīna devas var samazināt glikozes toleranci.

Klīniskā efektivitāte un drošums

Randomizētā, paralēlu grupu daudzcentru III fāzes pētījumā tika randomizēti 178 bērni vecumā no

3 līdz 12 gadiem ar organisku un/vai idiopātisku AHD; viņi tika iekļauti vai nu grupā, kas reizi nedēļā

12 mēnešus saņēma Somatropin Biopartners (0,5 mg/kg/nedēļā), vai grupā, kas reizi dienā 12 mēnešus saņēma rekombinanto hGH (0,03 mg/kg/dienā). Analizējot rezultātus, konstatēja, ka Somatropin Biopartners lietošana reizi nedēļā bija līdzvērtīga rekombinantā hGH lietošanai reizi dienā attiecībā uz primāro mērķa kritēriju – auguma pieaugumu pēc 12 mēnešiem. Līdzīgus rezultātus ieguva arī pārējiem novērtētajiem parametriem, tai skaitā auguma garuma SDS (standarta novirzes vērtībai), kaulu nobriešanai, IGF-I un IGF BP-3. Bērniem, kas lietoja Somatropin Biopartners, biežāk novēroja (vieglas) reakcijas injekcijas vietā un (neneitralizējošo) antivielu veidošanos pret somatropīnu salīdzinājumā ar bērniem, kuriem reizi dienā ievadīja rekombinanto augšanas hormonu (skatīt arī

4.4 un 4.8 apakšpunktu).

5.2 Farmakokinētiskās īpašības

Uzsūkšanās

Atkārtoti reizi nedēļā subkutāni ievadot ilgstošas darbības somatropīna vidējo devu 0,5 mg/kg bērniem pirmspubertātes periodā ar AHD, hGH plazmas Cmax un tmax bija attiecīgi 60,7 ng/ml un 12,0 h. Kopumā bērniem pirmspubertātes periodā ar AHD Cmax un AUC pieauga aptuveni proporcionāli devai devu diapazonā no 0,2 līdz 0,7 mg/kg. Bērniem šķietamais terminālais eliminācijas pusperiods ir aptuveni 7,4 h, kas, acīmredzot, atspoguļo lēno uzsūkšanos no injekcijas vietas.

Pēc Somatropin Biopartners ievadīšanas novēroja lielāku tmax un ilgāku eliminācijas pusperiodu salīdzinājumā ar rādītājiem, ko novēroja tām pašām personām pēc iepriekšējas ātras iedarbības zāļu ievadīšanas vienu reizi dienā, kas liecina par lēnāku un ilgstošāku hGH atbrīvošanos no Somatropin Biopartners injekcijas vietas.

Izkliede

Nav novērota hGH uzkrāšanās pēc atkārtotas šo zāļu devu ievadīšanas.

Biotransformācija/eliminācija

hGH metabolisms ietver klasisku olbaltumvielu katabolismu aknās un nierēs.

5.3 Preklīniskie dati par drošumu

Neklīniskajos farmakokinētikas un farmakodinamikas pētījumos suņiem un jauniem pērtiķiem konstatēts, ka rekombinantais hGH no Somatropin Biopartners atbrīvojas ilgstošā laika periodā un nodrošina 5-6 dienas ilgu IGF-I palielināšanos serumā.

Neklīniskajos standartpētījumos iegūtie dati par atkārtotu devu toksicitāti un genotoksicitāti neliecināja par īpašu risku cilvēkam.

Šo zāļu pētījumi dzīvniekiem nav pietiekami, lai pilnībā izvērtētu toksisko ietekmi uz reproduktivitāti. Analizējot pētījumus par toksisku ietekmi uz reproduktivitāti, kas veikti, izmantojot citas somatropīnu saturošas zāles, nav iegūti pierādījumi par palielinātu nevēlamu blakusparādību risku embrijam vai auglim. Lietojot devas, kas pārsniedza terapeitiskās devas cilvēkam, novērota nevēlama ietekme uz reprodukcijas funkciju žurku tēviņiem un mātītēm, kā arī suņu tēviņiem, iespējams, hormonālās regulācijas traucējumu dēļ. Trušiem un pērtiķiem nevēlamu iedarbību nenovēroja.

Nav veikti ilgstoši kancerogenitātes pētījumi ar Somatropin Biopartners. Nav veikti īpaši pētījumi, kuros izvērtēta lokālā panesamība dzīvniekiem pēc subkutānas injekcijas, bet dati, kas iegūti no atkārtotu devu toksicitātes pētījumiem, uzrādīja tūsku un iekaisuma pazīmes injekcijas vietās.

6. FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1 Palīgvielu saraksts

Pulveris:

nātrija hialuronāts; olu fosfolipīdi;

bezūdens nātrija dihidrogēnfosfāts; bezūdens nātrija hidrogēnfosfāts.

Šķīdinātājs:

vidējas virknes triglicerīdi.

6.2 Nesaderība

Saderības pētījumu trūkuma dēļ šīs zāles nedrīkst sajaukt (lietot maisījumā) ar citām zālēm.

6.3 Uzglabāšanas laiks

3 gadi.

Pēc sagatavošanas: no mikrobioloģiskā viedokļa zāles ir jāizlieto nekavējoties.

6.4 Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt ledusskapī (2 -8°C). Nesasaldēt.

Uzglabāšanas nosacījumus pēc zāļu sagatavošanas skatīt 6.3 apakšpunktā.

6.5 Iepakojuma veids un saturs

Pulveris: flakons (I klases stikls), kas noslēgts ar gumijas aizbāzni (butils) un zaļu paceļamu vāciņu (alumīnijs un plastmasa).

Šķīdinātājs: flakons (I klases stikls), kas noslēgts ar gumijas aizbāzni (butils) un paceļamu vāciņu (alumīnijs un plastmasa).

Katrs pulvera flakons satur 20 mg somatropīna; katrs šķīdinātāja flakons satur 1,5 ml šķidruma.

Iepakojuma lielumi:

1 pulvera flakons un 1 šķīdinātāja flakons;

4 pulvera flakoni un 4 šķīdinātāja flakoni.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

6.6 Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par rīkošanos

Sagatavošana

Somatropin Biopartners 20 mg jāsagatavo ar 1,2 ml šķīdinātāja.

Suspensijai jāizskatās viendabīgai un baltai.

20 mg flakons satur somatropīna pulvera virssvaru, lai sagatavošanas laikā varētu ievilkt līdz 20 mg (1 ml suspensijas) somatropīna.

Katrs flakons paredzēts tikai vienreizējai lietošanai.

Sagatavošana un atšķaidīšana jāveic, izmantojot aseptisku tehniku, lai nodrošinātu pagatavotās suspensijas sterilitāti. Šķīdinātāja flakons jāsasilda līdz istabas temperatūrai, viegli ar pirkstiem jāpiesit pulvera flakonam un tas jāsakrata, līdz pulveris brīvi pārvietojas. Pēc tam, kad no abiem flakoniem ir noņemti aizsargvāciņi, gumijas aizbāžņi jānotīra ar spirtā samitrinātu plāksnīti. Šķīdinātāja ievilkšanai no flakona jāizmanto graduēta 1 ml šļirce ar 19. G izmēra vai resnāku adatu. Šļirce jāpiepilda ar gaisu, kura tilpums atbilst injekcijai nepieciešamajam šķīdinātāja tilpumam, un gaiss jāinjicē šķīdinātāja flakonā, lai būtu vieglāk ievilkt šķīdinātāju. Ar flakonā iedurtu šļirci, tas jāapgriež ar augšpusi uz leju un adatas gals jānovieto šķīdinātājā. Lai atbrīvotos no gaisa burbuļiem, viegli jāuzsit pa šļirci. Virzulis uzmanīgi jāpaspiež uz augšu, līdz gaisa burbuļi ir izvadīti no šļirces un adatas. Šļirce jāuzpilda ar pareizu injekcijai paredzēto šķīdinātāja tilpumu, kā norādīts iepriekš, un pēc tam šļirces adata jāizvelk no flakona. Atlikušo šķīdinātāju nedrīkst izmantot nākamās injekcijas sagatavošanai.

Atbalstot adatu pret flakona sieniņu, pulvera flakonā jāinjicē viss šļirces saturs. Nepieskaroties gumijas augšpusei, flakons enerģiski jāripina, līdz tā saturs ir pilnībā samaisījies. Tam parasti ir nepieciešamas aptuveni 60 sekundes, bet var būt nepieciešams arī līdz 90 sekundēm laika. Ripināšana jāpārtrauc tikai tad, kad suspensija izskatās viendabīga un balta un ir samaisījies viss flakona dibenā esošais pulveris. Pēc sagatavošanas zāles nekavējoties jāizlieto, pirms suspendētās daļiņas nosēžas. Ja suspensija netiek izmantota nekavējoties, tā vēlreiz jāsagatavo, veicot ripināšanu tieši pirms injekcijas. Sterilā šļircē jāievelk atbilstošs suspensijas tilpums, izmantojot sterilu 26. G izmēra adatu: ar flakonā iedurtu šļirci, tas jāapgriež ar augšpusi uz leju un adatas gals jānovieto suspensijā, kas pēc tam lēnām jāievelk. Lai atbrīvotos no nelieliem gaisa burbuļiem, viegli jāuzsit pa šļirci. Pirms ievadīšanas pulverim jābūt viendabīgi suspendētam injekcijas ierīcē.

Šļirce jātur, vēršot adatu uz augšu, un viegli jānospiež virzulis, līdz adatas galā parādās neliels suspensijas piliens. Injekcijas vieta jānotīra ar spirtā samitrinātu plāksnīti un 5 sekunžu laikā jāinjicē suspensija.

Sīkāku informāciju par šo zāļu ievadīšanu skatiet lietošanas instrukcijas 3. punktā.

Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

7. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

BioPartners GmbH

Kaiserpassage 11 D-72764 Reutlingen Vācija

Tel.: +49 (0) 7121 948 7756 Fakss: +49 (0) 7121 346 255 e-pasts: info@biopartners.de

8. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/13/849/006

EU/1/13/849/007

9. PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums: 2013. 05. augusts

10. TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas