Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Somavert (pegvisomant) – Lietošanas instrukcija - H01AX01

Updated on site: 10-Oct-2017

Zāļu nosaukumsSomavert
ATĶ kodsH01AX01
Vielapegvisomant
RažotājsPfizer Limited

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

SOMAVERT 10 mg pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai SOMAVERT 15 mg pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai SOMAVERT 20 mg pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai SOMAVERT 25 mg pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai SOMAVERT 30 mg pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai

Pegvisomant

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

-Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

-Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai.

-Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

-Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1.Kas ir SOMAVERT un kādam nolūkam to lieto

2.Kas Jums jāzina pirms SOMAVERT lietošanas

3.Kā lietot SOMAVERT

4.Iespējamās blakusparādības

5.Kā uzglabāt SOMAVERT

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

1.Kas ir SOMAVERT un kādam nolūkam to lieto

SOMAVERT lieto, lai ārstētu akromegāliju. Tā ir hormonāla slimība, ko izraisa augšanas hormona un IGF-I (insulīnam līdzīgā augšanas faktora I) pārmērīga izdalīšanās organismā un kam raksturīga kaulu pastiprināta augšana, mīksto audu pietūkums, sirds slimība un ar to saistītie funkciju traucējumi.

SOMAVERT aktīvā viela pegvizomants ir augšanas hormona receptoru antagonists. Tas kavē augšanas hormona darbību un samazina IGF-I līmeni asinīs.

2. Kas Jums jāzina pirms SOMAVERT lietošanas

Nelietojiet SOMAVERT šādos gadījumos:

-ja Jums ir alerģija pret pegvizomantu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms SOMAVERT lietošanas konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu.

-Ja SOMAVERT lietošanas laikā rodas redzes traucējumi vai galvassāpes, Jums nekavējoties jāsazinās ar savu ārstu.

-Jūsu ārsts vai medmāsa regulāri pārbaudīs IGF-I (insulīnam līdzīgā augšanas faktora I) līmeni asinīs un nepieciešamības gadījumā pielāgos SOMAVERT devu.

Jūsu ārsts kontrolēs arī Jūsu adenomu (labdabīgo audzēju).

-Pirmo sešu terapijas ar SOMAVERT mēnešu laikā Jūsu ārsts vai medmāsa ik pēc 4-6 nedēļām pārbaudīs aknu enzīmu līmeni. SOMAVERT lietošana jāpārtrauc, ja parādās aknu slimības simptomi.

-Ja Jums ir cukura diabēts, iespējams, Jūsu ārsts pielāgos insulīna vai citu Jums nozīmēto zāļu devas.

-Sievietēm jālieto atbilstoša kontracepcijas metode, jo terapijas laikā var pieaugt apaugļošanās iespējamība. Skatīt arī sadaļu par Grūtniecību.

Citas zāles un SOMAVERT

Ja esat lietojis citas zāles akromegālijas ārstēšanai vai zāles cukura diabēta ārstēšanai, tas jāpasaka ārstam.

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā vai esat lietojis.

Jūsu slimības ārstēšanai var būt nozīmētas arī citas zāles. Ir svarīgi nepārtraukt šo zāļu un SOMAVERT lietošanu, līdz Jūsu ārsts, farmaceits vai medmāsa nav norādījis savādāk.

Grūtniecība, barošana ar krūti un fertilitāte

SOMAVERT ietekme uz grūtniecības norisi nav zināma, tādēļ šīs zāles nav ieteicams lietot grūtniecības laikā. Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība, vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Nav zināms, vai pegvizomants nonāk mātes pienā. SOMAVERT lietošanas laikā Jūs nedrīkstat barot bērnu ar krūti, ja vien tas nav pārrunāts ar ārstu.

Transportlīdzekļa vadīšana un mehānismu apkalpošana

Nav veikti pētījumi par spēju vadīt transportlīdzekļus vai apkalpot mehānismus.

SOMAVERT satur nātriju

Šīs zāles satur mazāk par 1 mg nātrija katrā devā, - būtībā tās ir nātriju nesaturošas.

3.Kā lietot SOMAVERT

Vienmēr injicējiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts vai farmaceits Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Ārsts Jums subkutāni (tieši zem ādas) ievadīs 80 mg lielu pegvizomanta sākumdevu. Pēc tam pegvizomanta dienas deva parasti ir 10 mg, ko ievada subkutānas injekcijas veidā (injicē zem ādas).

Pēc katrām četrām līdz sešām nedēļām Jūsu ārsts pielāgos Jums nepieciešamo devu, ikreiz to mainot ne vairāk kā par 5 mg pegvizomanta dienā un vadoties pēc t.s. IGF-I līmeņa serumā, lai panāktu optimālo ārstniecisko efektu.

Lietošana un ievadīšanas veids

SOMAVERT tiek injicēts zem ādas. Injekciju varat izdarīt Jūs pats vai kāda cita persona, piemēram, Jūsu ārsts vai viņa/viņas palīgs. Injekcija jāizdara tieši tā, kā norādīts šīs instrukcijas beigās. Šo zāļu injekcijas jāturpina tik ilgi, cik to norādījis ārsts.

Pirms ievadīšanas šīs zāles ir jāizšķīdina. Injekciju šķīdumu nedrīkst jaukt vienā šļircē vai flakonā ar citām zālēm.

Injekcijas vietā pastiprināti var veidoties ādas taukaudi. Lai no tā izvairītos, katru reizi injekcijas vieta nedaudz jāmaina, kā tas aprakstīts 2. solī instrukcijā „SOMAVERT injekcijas sagatavošana un izdarīšana”, kura atrodama šīs instrukcijas beigās. Tas dod iespēju Jūsu ādai un zemādas slānim atjaunoties pirms nākamās devas ievadīšanas tajā pašā vietā pēc kāda laika.

Ja Jums šķiet, ka šo zāļu iedarbība ir par stipru vai par vāju, aprunājieties ar savu ārstu, farmaceitu vai medmāsu.

Ja esat injicējis SOMAVERT vairāk nekā noteikts

Ja nejauši esat injicējis SOMAVERT vairāk, nekā ārsts norādījis, nopietnām sekām nevajadzētu rasties, tomēr Jums nekavējoties jāsazinās ar savu ārstu, farmaceitu vai medmāsu.

Ja esat aizmirsis lietot SOMAVERT

Ja esat aizmirsis injicēt kārtējo devu, tad, tikko Jūs par to atceraties, Jums jāievada nākamā deva un pēc tam jāturpina SOMAVERT injekcijas kā parasti. Neinjicējiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai.

4.Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Dažiem pacientiem, kuri saņēma SOMAVERT, tika novērotas vieglas līdz smagas alerģiskas (anafilaktiskas) reakcijas. Smagu alerģisku reakciju gadījumā var parādīties viens vai vairāki šādi simptomi: sejas, mēles, lūpu vai rīkles pietūkums, svilpjoša skaņa elpojot vai apgrūtināta elpošana (balsenes spazmas), plaši ādas izsitumi, nātrene vai nieze, vai reibonis. Nekavējoties sazinieties ar ārstu, ja Jums parādās kāds no šiem simptomiem.

Ļoti bieži: var skart vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem

Galvassāpes

Caureja

Locītavu sāpes

Bieži: var skart ne vairāk kā 1 no 10 cilvēkiem

Elpas trūkums.

Tādu vielu līmeņa paaugstināšanās, kuras nosaka aknu funkcionālo stāvokli. Tās var noteikt asinsanalīzēs.

Asinis urīnā.

Paaugstināts asinsspiediens.

Aizcietējums, slikta dūša, vemšana vēdera uzpūšanās, gremošanas traucējumi, gāzu izdalīšanās.

Reibonis, miegainība, nekontrolējami drebuļi, samazināta taustes sajūta.

Zilums vai asiņošana injekcijas vietā, sāpīgums vai pietūkums injekcijas vietā, taukaudu veidošanās zemādas virskārtā injekcijas vietā, ekstremitāšu pietūkums, vājums, drudzis.

Svīšana, nieze, izsitumi, pastiprināta zilumu veidošanās.

Muskuļu sāpes, artrīts.

Paaugstināts holesterīna līmenis asinīs, palielināta ķermeņa masa, paaugstināts glikozes līmenis asinīs, pazemināts glikozes līmenis asinīs.

Gripai līdzīga slimība, vājums.

Neparasti sapņi.

Sāpes acīs.

Retāk: var skart ne vairāk kā 1 no 100 cilvēkiem

Alerģiska reakcija pēc ievadīšanas (drudzis, izsitumi, nieze un smagos gadījumos grūtības elpot, straujš ādas pietūkums, kam nepieciešama neatliekama medicīniskā palīdzība). Var rasties uzreiz vai vairākas dienas pēc ievadīšanas.

Olbaltumvielas urīnā, palielināts urīna daudzums, nieru darbības traucējumi.

Intereses zudums, apjukums, pastiprināta seksuālā tieksme, panikas lēkmes, atmiņas zudums, miega traucējumi.

Samazināts trombocītu skaits asinīs, samazināts vai palielināts balto asinsķermenīšu skaits asinīs, tieksme uz asiņošanām.

Neparastas sajūtas, dzīšanas procesa traucējumi.

Acu nogurums, iekšējās auss problēmas.

Sejas pietūkums, sausa āda, nakts svīšana, ādas apsārtums (eritēma), sarkani, virs ādas virsmas pacelti izsitumi (nātrene).

Taukvielu līmeņa palielināšanās asinīs, palielināta ēstgriba.

Sausa mute, pastiprināta siekalu izdalīšanās, zobu bojājumi, hemoroīdi.

Izmaiņas garšas sajūtā, migrēna.

Nav zināmi: nevar noteikt pēc pieejamiem datiem

Dusmas

Smags elpas trūkums (laringospazma)

Straujš ādas, zemādas audu un orgānu iekšējā slāņa (gļotādas) pietūkums (angioedēma)

Apmēram 17% pacientu terapijas laikā attīstās antivielas pret augšanas hormonu. Taču tas nenozīmē, ka šīs antivielas aptur šo zāļu darbību.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5.Kā uzglabāt SOMAVERT

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz flakona un kastītes pēc EXP/Derlīdz. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Uzglabāt ledusskapī (2 C – 8 C). Nesasaldēt. Uzglabāt flakonu(s) un pilnšļirci(-es) ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

Pēc SOMAVERT šķīduma sagatavošanas zāles jāizlieto nekavējoties.

Nelietojiet šīs zāles, ja pamanāt, ka šķīdums ir duļķains vai redzamas daļiņas.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko SOMAVERT satur

Aktīvā viela ir pegvizomants.

SOMAVERT 10 mg: viens flakons ar pulveri satur 10 mg pegvizomanta. Pēc sagatavošanas ar

1ml šķīdinātāja, 1 ml šķīduma satur 10 mg pegvizomanta.

SOMAVERT 15 mg: viens flakons ar pulveri satur 15 mg pegvizomanta. Pēc sagatavošanas ar

1ml šķīdinātāja, 1 ml šķīduma satur 15 mg pegvizomanta.

SOMAVERT 20 mg: viens flakons ar pulveri satur 20 mg pegvizomanta. Pēc sagatavošanas ar

1ml šķīdinātāja, 1 ml šķīduma satur 20 mg pegvizomanta.

SOMAVERT 25 mg: viens flakons ar pulveri satur 25 mg pegvizomanta. Pēc sagatavošanas ar

1ml šķīdinātāja, 1 ml šķīduma satur 25 mg pegvizomanta.

SOMAVERT 30 mg: viens flakons ar pulveri satur 30 mg pegvizomanta. Pēc sagatavošanas ar

1ml šķīdinātāja, 1 ml šķīduma satur 30 mg pegvizomanta.

Citas sastāvdaļas ir glicīns, mannīts (E421), nātrija hidrogēnfosfāts, bezūdens; nātrija dihidrogēnfosfāta monohidrāts.

Šķīdinātājs ir ūdens injekcijām. Viena pilnšļirce ar šķīdinātāju satur 1 ml ūdeni injekcijām.

SOMAVERT ārējais izskats un iepakojums

SOMAVERT ir pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai (10 mg, 15 mg, 20 mg, 25 mg vai 30 mg pegvizomanta) flakonā un 1 ml šķīdinātājs pilnšļircē. Iepakojuma lielumi ir 1 un/vai 30 flakoni. Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami. Pulveris ir balts, un šķīdinātājs ir caurspīdīgs un bezkrāsains.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich

Kent CT13 9NJ

Lielbritānija

Ražotājs

Pfizer Manufacturing Belgium NV

Rijksweg 12

2870 Puurs

Beļģija

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību.

België/Belgique/Belgien

Luxembourg/Luxemburg

Pfizer S.A./N.V.

Pfizer S.A.

Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11

Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11

България

Magyarország

Пфайзер Люксембург САРЛ, Клон България

Pfizer Kft.

Тел.: +359 2 970 4333

Tel. + 36 1 488 37 00

Česká republika

Malta

Pfizer PFE, spol. s r.o.

V.J. Salomone Pharma Ltd.

Tel: +420 283 004 111

Tel: + 356 21 22 01 74

Danmark

Nederland

Pfizer ApS

Pfizer bv

Tlf: +45 44 20 11 00

Tel: +31 (0)10 406 43 01

Deutschland

Norge

Pfizer Pharma GmbH

Pfizer Norge AS

Tel: +49 (0)30 550055 51000

Tlf: +47 67 52 61 00

Eesti

Österreich

Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal

Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H.

Tel: +372 666 7500

Ελλάδα

Polska

PFIZER EΛΛAΣ A.E.

Pfizer Polska Sp. z o.o.

Τηλ: +30 210 6785800

Tel.: +48 22 335 61 00

España

Portugal

Pfizer S.L.

Pfizer Biofarmacêutica, Sociedade Unipessoal Lda

Tel: +34 91 490 99 00

Tel: +351 21 423 5500

France

România

Pfizer

Pfizer România S.R.L.

Tél: +33 (0)1 58 07 34 40

Tel: +40 (0)21 207 28 00

Hrvatska

Slovenija

Pfizer Croatia d.o.o.

Pfizer Luxembourg SARL, Pfizer, podružnica za

Tel: + 385 1 3908 777

svetovanje s področja farmacevtske dejavnosti,

 

Ljubljana

 

Tel: + 386 (0)1 52 11 400

Ireland

Slovenská republika

Pfizer Healthcare Ireland

Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka

Tel: +1 800 633 363 (toll free)

Tel: + 421-2-3355 5500

+44 (0)1304 616161

 

Ísland

Suomi/Finland

Icepharma hf.

Pfizer Oy

Sími: + 354 540 8000

Puh/Tel: +358 (0)9 43 00 40

Italia

Sverige

Pfizer S.r.l.

Pfizer Innovations AB

Tel: +39 06 33 18 21

Tel: +46 (0)8 55052000

Κύπρος

United Kingdom

PFIZER EΛΛAΣ A.E. (Cyprus Branch)

Pfizer Limited

Τηλ: +357 22 817690

Tel: +44 (0)1304 616161

Latvija

 

Pfizer Luxembourg SARL filiāle Latvijā

 

Tel: +371 670 35 775

 

Lietuva

Pfizer Luxembourg SARL filialas Lietuvoje

Tel. +3705 2514000

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta MM/GGGG

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu. Tur ir arī saites uz citām tīmekļa vietnēm par retām slimībām un to ārstēšanu.

<------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI

Somavert pulveris flakonā ar šķīdinātāju pilnšļircē

pegvizomants injekcijai Tikai subkutānai injekcijai vienas devas flakons

Somavert tiek piegādāts flakonā kā balts pulveris. Pirms lietošanas Jums jāsajauc Somavert ar šķidrumu (šķīdinātāju).

Šķidrums tiek piegādāts pilnšļircē ar marķējumu „ SOMAVERT šķīdinātājs”. Neizmantojiet nevienu citu šķidrumu, lai to sajauktu ar Somavert.

Ir svarīgi, lai Jūs nemēģinātu pats sev vai kādam citam veikt injekciju, ja veselības aprūpes darbinieks nav Jūs apmācījis to darīt.

Uzglabāt visu iepakojumu ledusskapī 2°C līdz 8°C temperatūrā, un pasargāt no tiešiem saules stariem. Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā.

1.Nepieciešamie piederumi

Vienreizējas lietošanas Somavert iepakojums, kas satur:

flakonu ar Somavert pulveri;

pilnšļirci ar šķīdinātāju;

drošuma adatu.

Jums arī būs nepieciešams:

vates tampons;

spirta salvete;

piemērota, asiem priekšmetiem paredzēta tvertne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

flakona aizbāznis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ar noņemtu flakona vāciņu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flakons

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

flakona

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vāciņš

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

derīguma termiņš

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aizbāžņa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sprauga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cilindrs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

šļirces vāciņš

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

adatas aizsargs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

virzulis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

satvērējs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šļirce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

šļirces

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drošuma adata

 

 

 

 

 

 

 

adatas apvalks

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gredzens

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Sagatavošanās

Pirms uzsākšanas:

Sajauciet Somavert un šķīdinātāju tikai tad, kad esat gatavs injicēt devu;

Izņemiet vienu Somavert iepakojumu no ledusskapja un ļaujiet tam sasilt līdz istabas temperatūrai, novietojot drošā vietā;

Nomazgājiet rokas ar ziepēm un ūdeni, un pilnībā nosusiniet;

Gatavojoties injekcijai, noplēšot atveriet šļirces un drošuma adatas iepakojumu, lai būtu ērtāk paņemt katru priekšmetu;

Nelietojiet šļirci un flakonu, ja

o tie ir bojāti vai nedarbojas; o beidzies derīguma termiņš;

otā ir bijusi sasaldēta, pat ja tagad ir atkausēta (attiecas tikai uz šļirci).

3.Izvēlieties injekcijas vietu

3 Izvēlieties injekcijas vietu

Rokas un muguras lejasdaļa:

augšdelmu aizmugurējā daļa (tikai veselības

Vēdera dobums:

vismaz 5 cm attālumā no nabas.

Augšstil

Katrai injekcijai izvēlieties citu injekcijas vietu attiecīgajā zonā.

Izvairieties no vietām, kurās ir asinsizplūdums, kuras ir apsārtušas, sāpīgas vai cietas, vai vietām, kurās ir rētas vai ādas slimības.

Notīriet injekcijas vietu ar spirta salveti, atbilstoši veselības aprūpes darbinieka norādījumiem.

Ļaujiet injekcijas vietai nožūt.

4.Noņemiet flakona vāciņu

Noņemiet flakona 4 vāciņu

Noņemiet flakona vāciņu.

Izmetiet vāciņu; tas nebūs vairs vajadzīgs.

Uzmanību! Neļaujiet flakona aizbāznim nekam pieskarties!

5.Noņemiet šlirces vāciņu

5Noņemiet šlirces vāciņu

nolauziet

Nolauziet šļirces vāciņu. Nolaušanai var būt nepieciešams lielāks spēks, nekā paredzējāt.

Izmetiet šļirces vāciņu; tas nebūs vairs vajadzīgs.

Turiet šļirci vertikāli, lai neizraisītu noplūdi.

Uzmanību! Kad šļirces vāciņš ir noņemts, neļaujiet šļirces galam nekam pieskarties.

6.Pievienojiet drošuma adatu

Pievienojiet drošuma

6 adatu

Stingri uzskrūvējiet drošuma adatu uz šļirces līdz galam.

7.Noņemiet adatas apvalku

7 Noņemietapvalku adatas

Nolociet adatas aizsargu prom no adatas apvalka.

Uzmanīgi noņemiet adatas apvalku taisnā virzienā.

Izmetiet adatas apvalku; tas nebūs vairs vajadzīgs. Uzmanību! Neļaujiet adatai nekam pieskarties.

8.Ievietojiet adatu

8 Ievietojiet adatu

Iespiediet adatu flakona aizbāžņa centrā, kā parādīts.

Atbalstiet šļirci, kamēr adata ir flakona aizbāznī, lai novērstu tās saliekšanos.

9.Pievienojiet šķidrumu

9 Pievienojiet šķidrumu

Novietojiet gan flakonu, gan šļirci slīpi, kā parādīts.

Nospiediet virzuli lēnām uz leju, līdz viss šķidrums ir iztukšojies flakonā.

Uzmanību! Nešpricējiet šķidrumu tieši pulverī, jo tas var izraisīt putošanos. Putas padara zāles nelietojamas.

Vēl neizvelciet adatu.

10.Pagroziet flakonu

10 Pagroziet flakonu

Atbalstiet gan šļirci, gan flakonu ar vienu roku, kā parādīts.

Saudzīgi pagroziet šķidrumu, paslidinot flakonu ar apļveida kustību uz līdzenas virsmas.

Turpiniet grozīt šķidrumu, līdz viss pulveris ir pilnībā izšķīdis. Piezīme: tas var aizņemt laiku līdz 5 minūtēm.

11.Pārbaudiet zāles

11 Pārbaudiet zāles

Paturot adatu flakonā, uzmanīgi apskatiet zāles. Tām ir jābūt caurspīdīgām un bez daļiņām.

Nelietojiet, ja:

o zāles ir duļķainas vai dūmakainas; o zālēm ir jebkāda krāsa;

o flakonā ir jebkādas daļiņas vai putu kārta.

12.Pārvietojiet adatu

12 Pārvietojiet adatu

Pagrieziet flakonu tā, lai Jūs varētu redzēt aizbāžņa spraugu, kā parādīts.

Pavelciet adatu uz leju, lai adatas gals atrastos šķidruma zemākajā punktā. Tas Jums palīdzēs izvilkt tik daudz šķidruma, cik iespējams.

Pārbaudiet, vai virzulis nav izkustējies – ja tas noticis, iespiediet to atpakaļ šļircē līdz galam. Tas nodrošina, ka viss gaiss tiek izvadīts no šļirces, pirms Jūs izvelkat devu.

13.Izvelciet devu

13 Izvelciet devu

Lēnām velciet atpakaļ virzuli, lai izvilktu no flakona tik daudz zāles, cik iespējams. Piezīme: ja Jūs redzat šļircē gaisu, piesitiet pie cilindra, lai ļautu burbuļiem uzpeldēt uz augšu, un pēc tam saudzīgi izspiediet burbuļus ārā flakonā.

Izvelciet adatu no flakona.

14.Ieduriet adatu

14 Ieduriet adatu

Saudzīgi satveriet ādas kroku injekcijas vietā.

Pilnībā ieduriet adatu satvertajā ādas krokā līdz galam.

15.Injicējiet zāles

15 Injicējiet zāles

Lēnām nospiediet virzuli uz leju, līdz cilindrs ir tukšs. Piezīme: pārliecinieties, ka Jūs paturat adatu iekšā līdz galam.

Atlaidiet ādas kroku un taisnā virzienā izvelciet adatu ārā.

16.Nodrošiniet adatu

16 Nodrošiniet adatu

Novietojiet adatas aizsargu pie adatas.

Saudzīgi uzspiediet, izmantojot cietu virsmu, lai noslēgtu adatas aizsargu vietā. Piezīme: kad adatas aizsargs būs uzlikts, Jūs dzirdēsiet klikšķi.

17.Iznīcināšana

17 Iznīcināšana

Šļirci un adatu NEKĀDĀ GADĪJUMĀ nedrīkst izmantot atkārtoti. Iznīciniet šļirces un adatas saskaņā ar ārsta, medmāsas vai farmaceita norādījumiem un atbilstoši vietējiem veselības un drošuma likumiem.

18.Pēc injekcijas

18 Pēc injekcijas

Ja nepieciešams, lietojiet tīru vates tamponu, viegli piespiežot to injekcijas vietai.

Neberzējiet injekcijas vietu.

JAUTĀJUMI UN ATBILDES

Ko man darīt, ja kaut kas ir nejauši pieskāries flakona aizbāznim?

Notīriet flakona aizbāzni ar jaunu spirta salveti un atstājiet to pilnībā nožūt. Ja nevarat notīrīt aizbāzni, nelietojiet flakonu.

Ko man darīt ar šļirci, ja tā ir nokritusi zemē?

Nelietojiet to – pat, ja tā izskatās nebojāta. Iznīciniet šļirci tāpat kā jebkuru citu izlietotu šļirci. Jums būs nepieciešama jauna šļirce.

Cik reizes es varu droši ievadīt adatu flakona aizbāznī?

Tikai vienu reizi. Izvilkšana un atkārtota ievadīšana ievērojami palielina adatas bojājumu risku, un adata paliks neasa. Tas var izraisīt diskomfortu un palielina ādas bojājumu un infekcijas risku. Tāpat arī pastāv risks zaudēt daļu no zālēm.

Vai drīkst sakratīt flakonu, ja pulveris nešķīst?

Nē – flakonu nekad nedrīkst kratīt. Flakona kratīšana var iznīcināt zāles un izraisīt putošanos. Ir nepieciešamas pāris minūtes, lai pulveris pilnībā izšķīstu, tādēļ turpiniet saudzīgi grozīt flakonu, līdz šķidrums kļūst pilnībā caurspīdīgs.

Kā es varu noteikt, vai flakonā ir putas?

Putas izskatās kā nelielu gaisa burbulīšu masa, kas kā atsevišķs slānis peld uz šķidruma virsmas. Neinjicējiet Somavert, ja tas ir saputojies.

Nelieli gaisa burbulīši ir

 

Putu slānis nav pieļaujams

pieļaujami

 

 

 

 

Kā es varu novērst zāļu putošanos?

Ļoti lēnām nospiediet virzuli, lai šķidrums saudzīgi tecētu lejup gar flakona iekšējo sieniņu. Nešpricējiet šķidrumu tieši pulverī, jo tas var izraisīt putošanos. Šī metode arī samazinās grozīšanas laiku un ļaus ievilkt vairāk zāļu.

Es redzu šļircē gaisu. Vai tas ir normāli?

Nelieli gaisa burbulīši šķidrumā ir normāli un droši injicēšanai. Tomēr, ir iespējams nejauši ievilkt gaisu šļircē, kas pirms injicēšanas ir jāizspiež. Burbulīši vai gaisa spraugas, kas peld uz šķidruma virsmas, ir jāiespiež atpakaļ flakonā.

Kādēļ es nevaru izvilkt visas zāles ārā no flakona?

Flakona formas dēļ tajā paliks neliels daudzums zāļu. Tas ir normāli. Lai panāktu, ka flakonā paliek tikai niecīgs daudzums zāļu palieku, nodrošiniet, ka ievelkot devu, adatas gals atrodas flakonā tik zemu, cik iespējams.

Ko darīt, ja man rodas kādas šaubas par zālēm?

Visus jautājumus jāvaicā ārstam, medmāsai vai farmaceitam, kuri labi pārzina SOMAVERT lietošanu.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas