Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sonata (zaleplon) - N05CF03

Updated on site: 10-Oct-2017

Zāļu nosaukumsSonata
ATĶ kodsN05CF03
Vielazaleplon
RažotājsMeda AB

SONATA

EPAR kopsavilkums plašākai sabiedrībai

Šis dokuments ir Eiropas Publiskā novērtējuma ziņojuma (EPAR) kopsavilkums. Tajā ir pa kaidrots, kā Cilvēkiem paredzēto zāļu komiteja (CHMP) novērtēja veiktos pētījumus, pirms sniegt ieteikumus par šo zāļu lietošanu.

Ārstēšanai ar Sonata ir jābūt iespējami īsai, ne ilgākai par divām nedēļām. Sonata lieto tieši pirms naktsmiera vai arī tad, ja p cient m r a zmigšanas grūtības. Ieteicamā deva ir 10 mg, izņemot gados vecākus pacientus vai pacientus r vāji vai vidēji izteiktu aknu slimību, kam jālieto 5 mg. Maksimālā kopējā Sonata dienas deva ir 10 mg. Pacienti nedrīkst lietot otru devu vienas nakts laikā.

Sonata nedrīkstlesieņemt ēdienreizes laikā vai īsi pirms tās, jo tas var mazināt šo zāļu iedarbību. Sonata nedrīkst lietot bērni vai pacienti ar smagiem aknu vai nieru darbības traucējumiem. Sīkāka informācija atrodama lietošanas pamācībā.

Sonataādarbojas?

SonataZaktīv viela zaleplons pieder benzodiazepīniem radniecīgai zāļu grupai. Zaleplons ir ķīmiski atšķirīgs no benzodiazepīniem, bet tas iedarbojas uz tiem pašiem receptoriem smadzenēs. Tas ir gamma-aminosviestskābes (GABA) receptoru agonists; tas nozīmē, ka tas piesaistās neirotransmitoru (GABA) receptoriem un aktivē tos. Tādi neirotransmiteri kā GABA ir ķīmiskās vielas, kas ļauj nerviem sazināties savā starpā. Smadzenēs GABA ir iesaistītas iemigšanas procesā. Aktivējot šos receptorus, zaleplons palielina GABA iedarbību, rezultātā veicinot miegu.

Pulveris Sonata kapsulās ir iekrāsots ar spilgtu tumši zilu krāsvielu, lai tās neiedotu kādam citam bez viņa ziņas.

Kā noritēja Sonata izpēte?

Sonata ir novērtētas kopumā 14 pētījumos, iesaistot gandrīz 3500 pieaugušus un gados vecākus pacientus. Pieci no šiem pētījumiem bija salīdzinoši. Sonata tika salīdzinātas ar placebo (fiktīvu

ārstēšanu), zolpidemu vai triazolamu (citām zālēm, ko lieto pret bezmiegu). Pamatpētījumi ilga no divām līdz četrām nedēļām. Galvenais iedarbīguma rādītājs bija laiks līdz aizmigšanai. Dažos pētījumos izskatīja arī miega ilgumu un miega režīmu.

Kāds ir Sonata iedarbīgums šajos pētījumos?

Pieaugušiem pacientiem Sonata 10 mg devā saīsināja aizmigšanas ilgumu un iedarbīgums saglabājās līdz četrām nedēļām.

Divu nedēļu ilgos pētījumos ar gados vecākiem pacientiem iemigšanas ilgums, salīdzinot ar placebo, bieži tika saīsināts ar 5 mg lielu Sonata devu un vienmēr tika saīsināts ar 10 mg lielu Sonata devu. Sonata 10 mg bija iedarbīgākas par placebo iemigšanas ilguma saīsināšanā un miega ilguma palielināšanā pirmajā nakts pusē.

Turklāt pētījumos, kuros mērīja dažādās miega stadijās pavadīto laiku, tika pierādīts, ka Sonata saglabā miega režīmu.

Kāds pastāv risks, lietojot Sonata?

Visbiežāk novērotās nevēlamās Sonata blakusparādības (vienam līdz desmit pacien iem no imt ) ir amnēzija (atmiņas traucējumi), parestēzija (neparastas sajūtas, tirpšana), somnolence (mieg inība) un dismenoreja (sāpīgi krampji menstruāciju laikā). Pilns visu Sonata izraisīto nev lamo blakusparādību

miega traucējumu ārstēšanā, kad cilvēks kļūst darba nespējreīgs vai ir pakļauts ārkārtējām ciešanām, pārsniedz šo zāļu radīto risku. Komiteja ieteica izsniegt Sonata reģistrācijas apliecību.

Cita informācija par Sonata.

Eiropas Komisija 1999. gada 12. martā izs iedza Sonata reģistrācijas apliecību, kas derīga visā

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas