Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

SonoVue (sulphur hexafluoride) – Marķējuma teksts - V08DA04

Updated on site: 10-Oct-2017

Zāļu nosaukumsSonoVue
ATĶ kodsV08DA04
Vielasulphur hexafluoride
RažotājsBracco International B.V.

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA UN UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA

Ārējais iepakojums

1.MEDICĪNISKĀ PRODUKTA NOSAUKUMS

SonoVue 8 mikrolitri/ml

pulveris un šķīdinātājs injekciju dispersijas pagatavošanai

Sulfuris hexafluoridum

2.AKTĪVĀS VIELAS NOSAUKUMS UN DAUDZUMS

Katrs ml dispersijas satur 8 mikrolitrus sēra heksafluorīda mikroburbuļu, kas atbilst 45 mikrogramiem.

(Sulfuris hexafluoridum)

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

Makrogols 4000, distearoilfosfatidilholīns, nātrija dipalmitoilfosfatidilglicerīns, palmitīnskābe. Šķīdinātājs: nātrija hlorīds 9 mg/ml

4.ĀRSTNIECĪBAS LĪDZEKĻA FORMA UN SATURS

1 flakons ar pulveri, 1 pilnšļirce ar šķīdinātāju,

1 pārvades sistēma

5.LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Intravenozai vai intravezikālai lietošanai.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Vienreizējai lietošanai.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR MEDICĪNISKĀ PRODUKTA UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTO MEDICĪNISKO PRODUKTU VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠO PREPARĀTU, JA PIEMĒROJAMS

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Bracco International B.V.,

Strawinskylaan 3051,

NL - 1077 ZX Amsterdam,

Nīderlande

12.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS

EU/1/01/177/002

13.SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Pamatojums Braila raksta nepiemērošanai ir apstiprināts.

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA

Stikla flakons

1.MEDICĪNISKĀ PRODUKTA NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

SonoVue 8 mikrolitri/ml pulveris injekciju dispersijas pagatavošanai

Sulfuris hexafluoridum

2.LIETOŠANAS VEIDS

Intravenozai vai intravezikālai lietošanai.

3.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

4.SĒRIJAS NUMURS

Sērija

5.SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

25 mg pulvera

6.CITA

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA

Stikla pilnšļirce

1.ĀRSTNIECĪBAS LĪDZEKĻA NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Nātrija hlorīda 9 mg/ml šķīdums injekcijām

SonoVue šķīdinātājs

2.LIETOŠANAS VEIDS

3.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

4.SĒRIJAS NUMURS

Sērija

5.SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

5 ml

6.CITA

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas