Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

SonoVue (sulphur hexafluoride) – Lietošanas instrukcija - V08DA04

Updated on site: 10-Oct-2017

Zāļu nosaukumsSonoVue
ATĶ kodsV08DA04
Vielasulphur hexafluoride
RažotājsBracco International B.V.

Lietošanas instrukcija: informācija pacientam

SonoVue 8 mikrolitri/ml pulveris un šķīdinātājs injekciju dispersijas pagatavošanai

Sēra heksafluorīds (Sulfuris hexafluoridum)

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

-Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

-Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

-Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

-Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt

1.Kas ir SonoVue un kādam nolūkam to lieto

2.Kas Jums jāzina pirms SonoVue lietošanas

3.Kā lietot SonoVue

4.Iespējamās blakusparādības

5.Kā uzglabāt SonoVue

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

1.Kas ir SonoVue un kādam nolūkam to lieto

SonoVue lieto tikai diagnostikas vajadzībām.

SonoVue ir ultraskaņas kontrastviela, kas satur sīkus, ar gāzi, ko sauc par sēra heksafluorīdu, pildītus burbulīšus.

Ja Jūs esat pieaugušs cilvēks SonoVue palīdzēs iegūt skaidrākus Jūsu sirds, Jūsu asinsvadu, un/vai aknu un krūts dziedzera audu ultraskaņas attēlus.

SonoVue palīdz iegūt skaidrākus urīnizvades sistēmas attēlus bērniem.

2. Kas Jums jāzina pirms SonoVue lietošanas

Nelietojiet SonoVue šādos gadījumos:

-ja Jums ir alerģija pret sēra heksafluorīdu vai kādu citu (6. punktā minēto) šī ārstniecības līdzekļa sastāvdaļu;

-ja Jums ir teikts, ka Jums ir sirds šunts no labās uz kreiso pusi;

-ja Jums ir smaga plaušu hipertensija (spiediens plaušu artērijā > 90mmHg);

-ja Jums ir nekontrolēta hipertensija;

-ja Jums ir pieaugušo respiratorā distresa sindroms (smags medicīnisks stāvoklis, kuram raksturīgs plašs iekaisums plaušās);

-ja Jums ir teikts nelietot dobutamīnu (zāles, kas stimulē sirdi), jo Jums ir smaga sirds slimība.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Lūdzu, informējiet ārstu, ja pēdējās 2 dienās Jums ir bijusi:

-bieža un/vai atkārtota stenokardija vai sāpes krūtīs, it sevišķi ja esat slimojis ar sirds slimību,

-nesen ir bijušas izmaiņas elektrokardiogrammā.

Pirms SonoVue lietošanas konsultējieties ar ārstu ja:

-Jums nesen ir bijis miokarda infarkts vai ir bijusi vainagartēriju operācija;

-Jums ir stenokardija vai sāpes krūtīs vai smaga sirds slimība;

-Jums ir smagi sirds ritma traucējumi;

-Jūsu sirds slimība nesen ir pasliktinājusies;

-Jums ir akūts sirds somiņas iekaisums (endokardīts);

-Jums ir mākslīgie sirds vārstuļi;

-Jums ir akūts vispārējs iekaisums vai infekcija;

-Jums ir zināmi asins recēšanas traucējumi;

-Jums ir smaga nieru vai aknu slimība;

-Jums ir nestabila neiroloģiska slimība;

-Jums ir smaga plaušu slimība vai ja Jums ir nepieciešama mehāniska palīdzība elpošanas nodrošināšanai.

Ja Jūs saņemat SonoVue kopā ar zālēm, vingrojumiem vai ierīcēm, kas stimulē sirdi, lai vizualizētu Jūsu sirdi slodzes laikā, tiks kontrolēts Jūsu asinsspiediens un sirds ritms.

Bērni un pusaudži

Pacientiem līdz 18 gadu vecumam SonoVue drīkst lietot tikai urīnizvades sistēmas ultrasonogrāfijā.

Citas zāles un SonoVue

Pastāstiet ārstam par visām zālēm, kuras lietojat, pēdējā laikā esat lietojis vai varētu lietot.

Īpaši pastāstiet ārstam, ja Jūs lietojat bēta blokatorus (zāles sirds slimības un hipertensijas ārstēšanai vai glaukomas ārstēšanai acu pilienu veidā).

Grūtniecība un barošana ar krūti

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar kūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība, vai plānojat grūtniecību, pirms šī ārstniecības līdzekļa lietošanas konsultējieties ar ārstu.

Nav zināms, vai SonoVue izdalās mātes pienā. Tomēr Jums jāpārtrauc bērna barošana ar krūti uz divām-trim stundām pēc ultraskaņas izmeklēšanas.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

SonoVue neietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

SonoVue satur nātriju

Šis medicīniskais produkts satur mazāk nekā 1 mmol nātrija (23 mg) vienā devā, būtībā t.i. nātriju nesaturošs.

3.Kā lietot SonoVue

SonoVue Jums ievada medicīnas vai veselības aprūpes speciālisti, kuriem ir pieredze šāda veida izmeklējumu veikšanā.

Sirds vai Jūsu asinsvadu, un/vai aknu un krūts dziedzeru audu ultraskaņas skenēšanai pieaugušajiem: nepieciešamo devu ievadīšanai venā Jums aprēķinās atkarībā no tā, kuru ķermeņa daļu paredzēts izmeklēt. Ieteicamā deva ir 2 vai 2,4 ml katram pacientam. Šo devu var atkārtot, ja nepieciešams līdz 4,8 ml.

Urīnizvades sistēmas ultraskaņas skenēšanai bērniem ieteicamā deva ir 1 ml un tā pacientam jāievada pūslī sekojoši:

Pēc pūšļa iztukšosanas fizioloģiskais šķīdums jāievada pūslī caur tievu caurulīti. Pēc tam SonoVue ievada caur tievu caurulīti un pēc tam turpina aizpildīt pūsli, ievadot fizioloģisko šķīdumu. Pūšļa aizpildīšanu un iztukšosanu ar fizioloģisko šķīdumu pēc nepieciešamības var atkārtot.

Ja Jums ir nopietnas plaušu vai sirds slimības Jūs rūpīgi uzraudzīs izmeklējuma laikā un vismaz 30 minūtes pēc SonoVue injekcijas.

Ja esat lietojis SonoVue vairāk nekā noteikts

Pārdozēšana ir maz ticama, jo SonoVue ievada ārsts. Pārdozēšanas gadījumā ārsts veiks atbilstošus pasākumus.

4.Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā citas zāles, šis ārstniecības līdzeklis var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas. Lielākā daļa SonoVue blakusparādību ir retas un parasti nav nopietnas. Tomēr dažiem pacientiem var būt nopietnas blakusparādības un var būt nepieciešama to ārstēšana.

Nekavējoties pastāstiet ārstam, ja novērojat kādu no šādām blakusparādībām – Jums var būt nepieciešama neatliekama medicīniska palīdzība: sejas, lūpu, mutes un rīkles pietūkums, kas var apgrūtināt rīšanu un elpošanu; ādas izsitumi; nātrene; roku, pēdu un potīšu pietūkums.

Lietojot SonoVue, ir ziņots par šādām blakusparādībām.

Retāk sastopamas blakusparādības (var skart līdz 1 no 100 cilvēkiem):

-galvassāpes,

-nejutīgums,

-reibonis,

-savāda garša mutē,

-apsārtums,

-nepatīkama sajūta krūšu kurvī,

-rīkles kairinājums,

-slikta dūša,

-sāpes vēderā,

-nieze, ādas izsitumi,

-sāpes mugurā,

-karstuma sajūta,

-vietējas reakcijas injekcijas ievadīšanas vietā: sāpes vai neparastas sajūtas injekcijas ievadīšanas vietā,

-paaugstināts cukura līmenis asinīs.

Reti (var skart līdz 1 no 1 000 cilvēkiem):

-grūtības iemigt,

-sāpes vai spiedoša sajūta pieres daļā, vaigos, degunā vai starp acīm,

-neskaidra redze,

-pazemināts asinsspiediens,

-vispārējas sāpes,

-sāpes krūtīs,

-nogurums,

-smaga vai mazāk smagāka alerģiska reakcija (tajā skaitā ādas apsārtums, palēnināta sirdsdarbība, asinsspiediena pazemināšanās, elpas trūkums, samaņas zudums, sirdsdarbības/sirdsdarbības un elpošanas apstāšanās vai daudz smagāka reakcija ar apgrūtinātu elpošanu un reiboni).

Nav zināmi (biežumu nevar noteikt pēc pieejamiem datiem):

-ģībonis,

-dažos gadījumos ziņots par alerģiskām reakcijām pacientiem ar sirds asinsvadu slimību, skābekļa piegādes trūkumu sirdij vai sirds apstāšanos.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5.Kā uzglabāt SonoVue

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz etiķetes. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

SonoVue dispersija jāizlieto sešu stundu laikā pēc tās pagatavošanas.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko SonoVue satur

-Aktīvā viela ir sēra heksafluorīds (Sulfuris hexafluoridum) mikroburbuļu formā.

-Citas sastāvdaļas ir makrogols 4000, distearoilfosfatidilholīns, nātrija

dipalmitoilfosfatidilglicerīns, palmitīnskābe.

Stikla šļirce satur nātrija hlorīda 9 mg/ml (0,9%) šķīdumu injekcijām.

SonoVue ārējais izskats un iepakojums

SonoVue ir komplekts, kas ietver stikla flakonu ar baltu pulveri, stikla šļirci ar šķīdinātāju un pārvades sistēmu.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Bracco International B.V.,

Strawinskylaan 3051,

NL - 1077 ZX Amsterdam,

Nīderlande

Ražotājs

Bracco Imaging S.p.A.,

Via Ribes 5, Bioindustry Park,

Colleretto Giacosa - 10010 (TO),

Itālija

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta

Citi informācijas avoti

Sīkāka informācija par šo medicīnisko produktu ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu.

Tālāk sniegtā informācija paredzēta tikai veselības aprūpes speciālistiem.

Ja SonoVue netiek izlietota nekavējoties pēc pagatavošanas, dispersija ir vēlreiz jāsakrata pirms ievilkšanas šļircē.

Preparāts paredzēts tikai vienam izmeklējumam. Izmeklējuma beigās atlikušais neizlietotais šķīdums ir jāiznīcina.

Norādījumi par pagatavošanu

 

 

klikšķis

 

v1.0-08/2000 ©BRG 2000

1.Pievienojiet virzuļa kātu, pulksteņrādītāja kustības virzienā, skrūvējot to šļircē.

2.Atveriet MiniSpike pārvades sistēmas iepakojumu un noņemiet šļirces uzgaļa vāciņu.

3.Atveriet pārvades sistēmas vāciņu un pievienojiet tai šļirci, skrūvējot šļirci pulksteņrādītāja kustības virzienā.

4.No flakona noņemiet aizsargdisku. Ievirziet flakonu caurspīdīgajā pārvades sistēmas cilindrā un viegli uzspiediet, nofiksējot flakonu pareizajā vietā.

5.Spiežot uz virzuļa kātu, iztukšojiet šļirces saturu flakonā.

6.Enerģiski kratiet 20 sekundes, ļaujot flakona saturam iegūt balta pienveida homogēna šķidruma izskatu.

7.Apgrieziet sistēmu otrādi un uzmanīgi ievelciet šļircē SonoVue.

8.Noskrūvējiet šļirci no pārvades sistēmas.

Pēc pagatavošanas SonoVue ir homogēna, balta, pienaina dispersija.

Nelietojiet, ja iegūts šķidrums ir skaidrs un/vai ja suspensijā ir redzamas cietas liofilizāta daļiņas.

SonoVue dispersija ir jāievada sešu stundu laikā pēc tās sagatavošanas.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas