Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Suliqua (insulin glargine / lixisenatide) - A10AE

Updated on site: 10-Oct-2017

Zāļu nosaukumsSuliqua
ATĶ kodsA10AE
Vielainsulin glargine / lixisenatide
Ražotājssanofi-aventis groupe

Suliqua

glargīna insulīns / liksizenatīds

Šis ir Eiropas Publiskā novērtējuma ziņojuma (EPAR) kopsavilkums par Suliqua. Tajā ir paskaidrots, kā aģentūra ir vērtējusi šīs zāles, lai ieteiktu to reģistrāciju Eiropas Savienībā un sniegtu lietošanas nosacījumus. Tas nav paredzēts kā praktiski ieteikumi par Suliqua lietošanu.

Lai saņemtu praktisku informāciju par Suliqua lietošanu, pacientiem jāizlasa zāļu lietošanas instrukcija vai jāsazinās ar ārstu vai farmaceitu.

Kas ir Suliqua un kāpēc tās lieto?

Suliqua ir zāles, kuras kopā ar metformīnu (citām pretdiabēta zālēm) lieto 2. tipa cukura diabēta ārstēšanai pieaugušajiem. Tās lieto, kad metformīns, to lietojot atsevišķi vai kombinācijā ar citām zālēm (citām iekšķīgi lietojamām (norijamām) glikozes līmeni pazeminošām zālēm vai ilgas iedarbības insulīnu), nenodrošina pietiekamu glikozes (cukura) līmeņa kontroli asinīs.

Suliqua aktīvās vielas ir glargīna insulīns un liksizenatīds.

Kā lieto Suliqua?

Suliqua ir pieejamas kā vienreiz lietojamas pildspalvveida pilnšļirces ar diviem dažādiem zāļu stiprumiem, un tās var iegādāties tikai pret recepti. Šīs zāles ievada injekcijas veidā vēderā, augšstilbā vai augšdelmā zem ādas.

Suliqua injicē vienu reizi dienā, vēlams katru dienu vienā un tai pašā laikā. Pirms tiek sākta ārstēšana ar Suliqua, pacientam jāpārtrauc lietot insulīns un visas pārējās pretdiabēta zāles, izņemot metformīnu. Deva tiek pielāgota individuāli katram pacientam, un ir regulāri jāpārbauda pacienta glikozes līmenis asinīs, lai noteiktu viszemāko iedarbīgo devu.

Sīkāku informāciju skatīt zāļu lietošanas instrukcijā.

Suliqua darbojas?

2. tipa cukura diabēts ir slimība, kuras gadījumā ir augsts glikozes līmenis asinīs, jo organisms nesintezē pietiekami daudz insulīna vai arī nespēj insulīnu izmantot efektīvi.

Viena no Suliqua aktīvajām vielām, glargīna insulīns, ir insulīna aizvietotājs, kas darbojas tāpat kā organisma dabiskais insulīns un palīdz glikozei no asinīm iekļūt šūnās, tādējādi kontrolējot glikozes līmeni asinīs. Glargīna insulīns pēc injicēšanas nonāk asinsritē lēnāk nekā cilvēku izcelsmes insulīns, tāpēc tā iedarbība ir ilglaicīgāka.

Otra Suliqua aktīvā viela, liksizenatīds, pieder pie pretdiabēta zāļu klases, ko sauc par GLP-1 agonistiem. Tas darbojas tāpat kā GLP-1 (hormons, kas veidojas zarnās), paaugstinot insulīna daudzumu, kuru aizkuņģa dziedzeris izdala pēc ēšanas. Tas palīdz kontrolēt glikozes līmeni asinīs.

Kontrolējot glikozes līmeni asinīs, samazinās cukura diabēta simptomi un tiek novērstas komplikācijas.

Kādas bija Suliqua priekšrocības pētījumos?

Suliqua spēja efektīvi kontrolēt glikozes līmeni asinīs tika pierādīta divos pamatpētījumos ar

1906 pacientiem, kuriem ir 2. tipa cukura diabēts. Abos pētījumos galvenais efektivitātes rādītājs bija pēc 30 ārstēšanas nedēļām panāktās par glikozilēto hemoglobīnu dēvētās vielas (HbA1c) līmeņa izmaiņas asinīs, kas ļauj novērtēt glikozes līmeņa kontroli asinīs.

Pirmajā pētījumā piedalījās 1170 pacienti, kuriem metformīns, to lietojot atsevišķi vai kopā ar citām iekšķīgi lietojamām pretdiabēta zālēm, nenodrošināja pietiekamu glikozes līmeņa kontroli asinīs. Uzsākot dalību pētījumā, pacientiem bija jāpārtrauc lietot citas pretdiabēta zāles, un viņi saņēma Suliqua vai glargīna insulīnu, vai liksizenatīdu, visos gadījumos kopā ar metformīnu. Rezultāti liecināja, ka Suliqua glikozes līmeni asinīs kontrolē efektīvāk nekā katra no šo zāļu sastāvdaļām atsevišķi: vidējais HbA1c pētījuma sākumā bija 8,1 %, un pēc 30 ārstēšanas nedēļām tas samazinājās līdz 6,5 % pacientu grupā, kuri lietoja Suliqua, salīdzinot ar 6,8 % pacientu grupā, kuri lietoja glargīna insulīnu, un 7,3 % pacientu grupā, kuri lietoja liksizenatīdu. HbA1c līmeņa samazināšanās nozīmē, ka ir uzlabojusies glikozes līmeņa kontrole asinīs.

Otrajā pētījumā piedalījās 736 pacienti, kuriem ilgas iedarbības insulīns, piemēram, glargīna insulīns, to lietojot atsevišķi vai kopā ar citām iekšķīgi lietojamām pretdiabēta zālēm, nenodrošināja pietiekamu glikozes līmeņa kontroli asinīs. Pacientiem, kuri piedalījās pētījumā, bija jāpārtrauc lietot visas iekšķīgi lietojamās zāles, izņemot metformīnu, un viņi saņēma Suliqua vai glargīna insulīnu. Pirms pacienti sāka lietot Suliqua vai glargīna insulīnu, vidējais HbA1c bija 8,1 %. Pēc 30 ārstēšanas nedēļām vidējais HbA1c bija samazinājies līdz 6,9 % pacientu grupā, kuri saņēma Suliqua, un līdz 7,5 % pacientu grupā, kuri saņēma glargīna insulīnu.

Kāds risks pastāv, lietojot Suliqua?

Visbiežākā Suliqua blakusparādība (var rasties vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem) ir hipoglikēmija (zems glikozes līmenis asinīs); bieži rodas gremošanas trakta problēmas, tostarp caureja, vemšana un slikta dūša (nelabums). Pilnu visu blakusparādību un ierobežojumu sarakstu, lietojot Suliqua, skatīt zāļu lietošanas instrukcijā.

Kāpēc Suliqua tika apstiprinātas?

Aģentūras Cilvēkiem paredzēto zāļu komiteja (CHMP) nolēma, ka ieguvums, lietojot Suliqua, pārsniedz šo zāļu radīto risku, un ieteica apstiprināt šīs zāles lietošanai ES.

CHMP secināja, ka tādas kombinētās terapijas ar ilgas iedarbības insulīnu un GLP-1 agonistu kā Suliqua ir nozīmīga ārstēšanas iespēja pacientiem, kuri var lietot insulīnu vai kuriem ir nepieciešama intensīva insulīna terapija. Šādiem pacientiem Suliqua efektīvi kontrolēja glikozes līmeni un samazināja ar intensīvu insulīna terapiju saistīto problēmu risku, piemēram, hiperglikēmijas un svara pieauguma risku. Drošuma ziņā glargīna insulīna un liksizenatīda kombinācija zālēs Suliqua neradīja nekādas jaunas bažas par drošumu, salīdzinot ar šo zāļu sastāvdaļu lietošanu atsevišķi.

Kas tiek darīts, lai garantētu drošu un efektīvu Suliqua lietošanu?

Uzņēmums, kas piedāvā tirgū Suliqua, veselības aprūpes speciālistiem un pacientiem nodrošinās izglītojošos materiālus, kuros izskaidrots, kā droši lietot šīs zāles, lai mazinātu zāļu kļūdainas lietošanas risku.

Zāļu aprakstā un lietošanas instrukcijā tika ietverti arī ieteikumi un piesardzības pasākumi, kas jāievēro veselības aprūpes speciālistiem un pacientiem, lai garantētu drošu un efektīvu Suliqua lietošanu.

Cita informācija par Suliqua

Eiropas Komisija 2017. gada 11. janvārī izsniedza Suliqua reģistrācijas apliecību, kas derīga visā Eiropas Savienībā.

Pilns Suliqua EPAR teksts ir atrodams aģentūras tīmekļa vietnē: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. Lai saņemtu sīkāku informāciju par ārstēšanu ar Suliqua, izlasiet zāļu lietošanas instrukciju (kas arī ir EPAR daļa) vai sazinieties ar ārstu vai farmaceitu.

Šo kopsavilkumu pēdējo reizi atjaunināja 12.2016.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas