Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Suliqua (insulin glargine / lixisenatide) – Lietošanas instrukcija - A10AE

Updated on site: 10-Oct-2017

Zāļu nosaukumsSuliqua
ATĶ kodsA10AE
Vielainsulin glargine / lixisenatide
Ražotājssanofi-aventis groupe

Raksts satur

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Suliqua 100 vienību/ml + 50 mikrogramu/ml šķīdums injekcijām pildspalvveidu pilnšļircē

Insulinum glarginum + lixisenatidum

Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība. Tādējādi būs iespējams ātri identificēt jaunāko informāciju par šo zāļu drošumu. Jūs varat palīdzēt, ziņojot par jebkādām novērotajām blakusparādībām. Par to, kā ziņot par blakusparādībām, skatīt 4. punkta beigās.

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

-Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

-Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai.

-Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

-Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt

1.Kas ir Suliqua un kādam nolūkam to lieto

2.Kas Jums jāzina pirms Suliqua lietošanas

3.Kā lietot Suliqua

4.Iespējamās blakusparādības

5.Kā uzglabāt Suliqua

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

1.Kas ir Suliqua un kādam nolūkam to lieto

Suliqua ir injicējamas pretdiabēta zāles, kas satur divas aktīvās vielas:

glargīna insulīnu - ilgstošas darbības insulīnu, kas palīdz kontrolēt cukura (glikozes) līmeni asinīs visu dienu;

liksizenatīdu - "GLP-1 analogu", kas palīdz organismam pašam sintezēt insulīnu, reaģējot uz cukura līmeņa asinīs paaugstināšanos, un palēnina cukura uzsūkšanos no ēdiena.

Suliqua lieto, lai ārstētu pieaugušos, kuriem ir 2. tipa cukura diabēts, lai palīdzētu kontrolēt cukura līmeni asinīs, kad tas ir pārāk augsts. Šīs zāles lieto kopā ar metformīnu, kad ar citām zālēm vien nav iespējams kontrolēt cukura līmeni asinīs. Šīs citas zāles var būt orālie pretdiabēta līdzekļi (piemēram, metformīns, sulfonilurīnvielas atvasinājumi) vai insulīns.

Ja lietojat citas pretdiabēta zāles, pārrunājiet ar ārstu, vai, uzsākot Suliqua lietošanu, Jums šo zāļu lietošanu vajadzētu pārtraukt.

2.Kas Jums jāzina pirms Suliqua lietošanas

Nelietojiet Suliqua šādos gadījumos

Ja Jums ir alerģija pret glargīna insulīnu, liksizenatīdu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Suliqua lietošanas konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu:

ja Jums ir 1. tipa cukura diabēts, jo Suliqua lieto 2. tipa cukura diabēta gadījumā un šīs zāles nebūs Jums piemērotas;

ja Jums ir diabētiskā ketoacidoze (cukura diabēta komplikācija, kas rodas, kad organisms nespēj izmantot glikozi nepietiekama insulīna daudzuma dēļ), jo šīs zāles nebūs Jums piemērotas;

ja Jums ir smagi kuņģa vai zarnu darbības traucējumi, piemēram, kuņģa muskuļu slimība, ko dēvē par "gastroparēzi" un kuras gadījumā ir aizkavēta kuņģa iztukšošanās. Tā kā Suliqua var izraisīt ar kuņģi saistītas blakusparādības, šīs zāles nav pētītas pacientiem ar smagiem kuņģa vai zarnu darbības traucējumiem. Lūdzu, skat. informāciju par zālēm, kuras nedrīkstētu pārāk ilgi uzturēties kuņģī, sadaļā „Citas zāles un Suliqua”.

ja Jums ir smaga nieru slimība vai Jums tiek veikta dialīze, jo šo zāļu lietošana nebūs ieteicama.

Stingri ievērojiet ārsta sniegtos norādījumus par devu, uzraudzību (asins un urīna analīžu veikšanu), diētu un fiziskām aktivitātēm (fizisko darbu un vingrinājumiem), kā arī injicēšanas tehniku.

Īpaša uzmanība jāpievērš šādiem aspektiem:

pārāk zems cukura līmenis asinīs (hipoglikēmija). Ja Jums cukura līmenis asinīs ir pārāk zems, ievērojiet norādījumus par rīcību hipoglikēmijas gadījumā (skatīt ierāmēto informāciju šīs instrukcijas beigās);

pārāk augsts cukura līmenis asinīs (hiperglikēmija). Ja Jums cukura līmenis asinīs ir pārāk augsts, ievērojiet norādījumus par rīcību hiperglikēmijas gadījumā (skatīt ierāmēto informāciju šīs instrukcijas beigās);

pārliecinieties, vai Jūs lietojat pareizās zāles. Pirms katras injekcijas Jums vienmēr jāpārbauda insulīna marķējums, lai izvairītos no Suliqua sajaukšanas ar citiem insulīniem.

Ja Jums ir slikta redze, lūdzu, skat. 3. punktu.

Šo zāļu lietošanas laikā īpaša uzmanība jāpievērš šādiem aspektiem un pirms Suliqua lietošanas jākonsultējas ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu:

stipras un nepārejošas sāpes kuņģa apvidū (vēderā). Tās var liecināt par aizkuņģa dziedzera iekaisumu (akūtu pankreatītu);

šķidruma zudums no organisma (dehidratācija), piemēram, vemšanas un caurejas gadījumā. Svarīgi izvairīties no dehidratācijas, dzerot daudz šķidruma, īpaši Suliqua terapijas pirmo nedēļu laikā.

Ceļošana

Pirms došanās ceļā aprunājieties ar ārstu. Jums var būt jāpārrunā šādi aspekti:

vai Jūsu zāles ir pieejamas valstī, kuru plānojat apmeklēt;

kā organizēt Jūsu zāļu, adatu un citu priekšmetu nodrošinājumu;

kā pareizi uzglabāt Jūsu zāles ceļošanas laikā;

maltīšu ieturēšanas un zāļu lietošanas laiks;

dažādu laika zonu maiņas iespējamā ietekme;

iespējamais risks veselībai valstīs, kuras plānojat apmeklēt;

rīcība neatliekamās situācijās, kad jūtaties slikti vai saslimstat.

Bērni un pusaudži

Pieredzes par Suliqua lietošanu bērniem un pusaudžiem līdz 18 gadu vecumam nav, tādēļ Suliqua lietošana šajā vecuma grupā nav ieteicama.

Citas zāles un Suliqua

Pastāstiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot.

Dažas zāles var izmainīt Jūsu cukura līmeni asinīs. Tas var nozīmēt, ka Jums ir jāmaina Suliqua deva. Pirms kādu zāļu lietošanas pajautājiet ārstam, vai tās ietekmēs Jūsu cukura līmeni asinīs un kā Jums

jārīkojas, ja vispār kāda rīcība ir nepieciešama. Piesardzība Jums jāievēro, arī pārtraucot zāļu lietošanu.

Suliqua var ietekmēt dažu Jūsu iekšķīgi lietoto zāļu iedarbību. Dažas zāles, piemēram, antibiotikas, perorālie kontracepcijas līdzekļi, statīni (tādas zāles kā atorvastatīns holesterīna līmeņa pazemināšanai), pret skābi noturīgas tabletes vai kapsulas, kuras nedrīkst pārāk ilgi uzturēties kuņģī, var būt jālieto vismaz vienu stundu pirms vai četras stundas pēc Suliqua injekcijas.

Ja lietojat turpmāk minētās zāles, Jūsu cukura līmenis asinīs var pazemināties (hipoglikēmija):

jebkuras citas zāles cukura diabēta ārstēšanai;

dizopiramīdu dažu sirdsdarbības traucējumu ārstēšanai;

fluoksetīnu depresijas ārstēšanai;

sulfonamīdu grupas antibiotikas infekciju ārstēšanai;

fibrātus augsta taukvielu līmeņa asinīs pazemināšanai;

monoamīnoksidāzes inhibitorus (MAOI) depresijas vai Parkinsona slimības ārstēšanai;

angiotensīnu konvertējošā enzīma (AKE) inhibitorus sirdsdarbības traucējumu vai paaugstināta asinsspiediena ārstēšanai;

zāles sāpju un drudža mazināšanai, piemēram, pentoksifilīnu, propoksifēnu un salicilātus (piemēram, acetilsalicilskābi);

pentamidīnu dažu parazītu izraisītu infekciju ārstēšanai. Tas var izraisīt pārāk zemu cukura līmeni asinīs, kam dažkārt seko pārāk augsts cukura līmenis asinīs.

Ja lietojat turpmāk minētās zāles, Jūsu cukura līmenis asinīs var paaugstināties (hiperglikēmija):

kortikosteroīdus, piemēram, kortizonu un prednizolonu, iekaisuma ārstēšanai;

danazolu endometriozes ārstēšanai;

diazoksīdu paaugstināta asinsspiediena ārstēšanai;

proteāzes inhibitorus HIV infekcijas ārstēšanai;

diurētiskos līdzekļus paaugstināta asinsspiediena vai šķidruma aiztures ārstēšanai;

glikagonu ļoti zema cukura līmeņa asinīs ārstēšanai;

izoniazīdu tuberkulozes ārstēšanai;

somatropīnu (augšanas hormonu);

vairogdziedzera hormonus vairogdziedzera darbības traucējumu ārstēšanai.

estrogēnus un progestagēnus, piemēram, kontracepcijas tablešu sastāvā, aizsardzībai pret grūtniecību vai estrogēnus kaulaudu zuduma (osteoporozes) gadījumā;

klozapīnu, olanzapīnu un fenotiazīna atvasinājumus garīgās veselības traucējumu ārstēšanai;

simpatomimētiskos līdzekļus, piemēram, epinefrīnu (adrenalīnu), salbutamolu un terbutalīnu, astmas ārstēšanai.

Ja lietojat turpmāk minētās zāles, Jūsu cukura līmenis asinīs var vai nu paaugstināties, vai pazemināties:

bēta blokatorus vai klonidīnu paaugstināta asinsspiediena ārstēšanai;

litija sāļus garīgās veselības traucējumu ārstēšanai.

Zāles, kas var pavājināt zema cukura līmeņa asinīs brīdinājuma pazīmes

Bēta blokatoru un dažu citu zāļu lietošana (piemēram, klonidīna, guanetidīna, rezerpīna lietošana paaugstināta asinsspiediena ārstēšanai) var apgrūtināt zema cukura līmeņa asinīs (hipoglikēmijas) brīdinājuma pazīmju atpazīšanu. Šīs zāles var pat maskēt vai novērst pārāk zema cukura līmeņa asinīs pirmās pazīmes.

Ja kaut kas no iepriekš minētā attiecas uz Jums (vai Jūs neesat pārliecināts), konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu pirms šo zāļu lietošanas.

Varfarīns vai citi antikoagulanti

Pastāstiet ārstam, ja lietojat varfarīnu vai citus antikoagulantus (zāles, kuras lieto asins sarecēšanas novēršanai), jo Jums var būt biežāk jāveic asins analīzes (ko dēvē par "starptautisko normalizēto koeficientu" jeb INR testu), lai pārbaudītu Jūsu asins sarecēšanas spēju.

Suliqua kopā ar alkoholu

Ja lietojat alkoholu, Jūsu cukura līmenis asinīs var vai nu paaugstināties, vai pazemināties. Jums biežāk jākontrolē cukura līmenis asinīs.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Suliqua nedrīkst lietot grūtniecības laikā. Nav zināms, vai Suliqua kaitē Jūsu nedzimušajam bērnam. Suliqua nedrīkst lietot krūts barošanas laikā. Nav zināms, vai Suliqua var izdalīties mātes pienā.

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība, vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Pārāk zems vai pārāk augsts cukura līmenis asinīs (skat. informāciju rāmī šīs instrukcijas beigās) var ietekmēt Jūsu spēju vadīt transportlīdzekli, lietot darbarīkus vai apkalpot mehānismus. Jums var būt traucēta spēja koncentrēties. Tas var būt bīstami Jums pašam un citiem.

Jautājiet ārstam, vai varat vadīt transportlīdzekli, ja:

Jums bieži ir pārāk zems cukura līmenis asinīs.

Jums ir grūti atpazīt situācijas, kad Jums cukura līmenis asinīs ir pārāk zems.

Svarīga informācija par kādu no Suliqua sastāvdaļām

Zāles satur mazāk par 1 mmol (23 mg) nātrija katrā devā. Tas nozīmē, ka būtībā tās ir nātriju nesaturošas.

Šīs zāles satur metakrezolu, kas var izraisīt alerģiskas reakcijas.

3.Kā lietot Suliqua

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts Jums teicis. Ārsts var likt Jums lietot citādu Suliqua devu, nevis tādu, kāda bija iepriekš lietotā insulīna deva. Neskaidrību gadījumā konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu.

Ņemot vērā Jūsu dzīvesveidu, cukura līmeņa asinīs pārbaužu rezultātus un insulīna lietošanas pieredzi, Jūsu ārsts Jums norādīs:

cik daudz Suliqua Jums katru dienu nepieciešams un kādā laikā;

kad Jums jāpārbauda cukura līmenis asinīs un vai Jums ir jāveic urīna analīzes;

kad Jums var būt nepieciešama lielāka vai mazāka deva.

Ārsts var Jums norādīt, ka Suliqua ir jālieto kopā ar citām zālēm paaugstināta cukura līmeņa asinīs pazemināšanai.

Cik daudz jālieto

Suliqua 100 vienību/ml + 50 mikrogramu/ml pildspalvveida pilnšļirce:

šī pildspalvveida pilnšļirce nodrošina 10 - 40 devas soļu devu vienā injekcijā ik pa 1 devas solim.

Katrs iestatītais devas solis satur 1 vienību glargīna insulīna un 0,5 mikrogramus liksizenatīda.

Suliqua devu ievada devas soļu veidā. Pildspalvveida pilnšļirces devu lodziņš rāda devas soļu skaitu. Neinjicējiet par 10 devas soļiem mazāku devu. Neinjicējiet par 40 devas soļiem lielāku devu.

Ja nepieciešama par 40 devas soļiem lielāka deva, ārsts Jums parakstīs citu zāļu stiprumu. 30 – 60 vienības lielu devas soļu ievadīšanai ir pieejama Suliqua 100 vienību/ml + 33 mikrogrami/ml šķīduma injekcijām pildspalvveida pilnšļirce.

Daudzi faktori var ietekmēt Jūsu cukura līmeni asinīs. Jums jāzina šie faktori, lai Jūs spētu pareizi reaģēt uz cukura līmeņa asinīs pārmaiņām un novērst tā pārmērīgu paaugstināšanos vai pārmērīgu pazemināšanos. Sīkāku informāciju skatīt rāmī šīs instrukcijas beigās.

Lietošana gados vecākiem pacientiem (65 gadus veciem un vecākiem)

Ja esat 65 gadus vecs vai vecāks, konsultējieties ar ārstu, jo Jums var būt nepieciešama mazāka deva.

Ja Jums ir nieru vai aknu darbības traucējumi

Ja Jums ir nieru vai aknu darbības traucējumi, konsultējieties ar ārstu, jo Jums var būt nepieciešama mazāka deva.

Kad jāinjicē Suliqua

Lietojiet Suliqua vienreiz dienā 1 stundas laikā pirms maltītes. Kad esat izvēlējies piemērotāko veidu, Suliqua vēlams injicēt pirms vienas un tās pašas maltītes katru dienu.

Pirms Suliqua injicēšanas

Vienmēr ievērojiet šai instrukcijai pievienotos "Noradījumus par lietošanu".

Ja neievērojat visus šos norādījumus, Jūs varat injicēt pārāk daudz vai pārāk maz Suliqua.

Lai izvairītos no kļūdām, pirms katras injekcijas vienmēr pārbaudiet zāļu iepakojumu un pildspalvveida pilnšļirces etiķeti, lai pārliecinātos, vai Jums ir pareizā pildspalvveida pilnšļirce, īpaši tad, ja Jūs injicējat vairāk nekā vienas zāles.

Neskaidrību gadījumā konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Cita svarīga informācija par pildspalvveida pilnšļirču lietošanu

Katrai injekcijai vienmēr izmantojiet jaunu adatu. Adatu atkārtota lietošana palielina adatu nosprostošanās risku, kas var būt par iemeslu pārāk mazas vai pārāk lielas devas ievadīšanai. Pēc katras lietošanas reizes adatu izmetiet drošā veidā.

Lai novērstu infekcijas nodošanu no vienas personas citai, pildspalvveida pilnšļirces nekādā gadījumā nedrīkst lietot vairāk kā viena persona, pat tad, ja tiek nomainīta adata.

Izmantojiet vienīgi ar Suliqua pildspalvveida pilnšļirci saderīgas adatas (skatīt "Norādījumi par lietošanu").

Pirms katras injekcijas jāveic drošuma pārbaude.

Ja domājat, ka Jūsu pildspalvveida pilnšļirce ir bojāta, nelietojiet to. Izmantojiet jaunu pildspalvveida pilnšļirci. Nemēģiniet salabot pildspalvveida pilnšļirci.

Izmetiet izlietoto adatu asiem priekšmetiem paredzētā tvertnē vai tā, kā norādījis farmaceits vai vietējā kompetentā iestāde.

Kā veikt injekciju

Suliqua injicē zem ādas (subkutāni jeb s.c.).

Veiciet injekciju augšstilba priekšpusē, augšdelma priekšpusē vai vēdera priekšējā sienā.

Veicot injekciju katru dienu, mainiet injekcijas vietu izvēlētā apvidus robežās. Tādējādi mazināsies iedobju vai sacietējumu veidošanās risks injekcijas vietā (vairāk informācijas skatīt 4. punktā sadaļā "Citas blakusparādības").

Nelietojiet Suliqua

vēnā. Tādējādi mainīsies zāļu iedarbība un cukura līmenis asinīs var kļūt pārāk zems.

Ja Suliqua satur daļiņas. Šķīdumam ir jābūt dzidram, bezkrāsainam un līdzīgam ūdenim.

Lai izvairītos no dozēšanas kļūdām un iespējamas pārdozēšanas, nekādā gadījumā neizmantojiet šļirci, lai atvilktu šķīdumu no pildspalvveida pilnšļirces.

Ja pildspalvveida pilnšļirce ir bojāta, nav pareizi glabāta, ja neesat pārliecināts, vai tā pilnvērtīgi darbojas, vai pamanāt, ka Jums negaidīti pasliktinās cukura līmeņa asinīs kontrole:

izmetiet pildspalvveida pilnšļirci un lietojiet jaunu.

Ja domājat, ka Jūsu pildspalvveida pilnšļirce pilnvērtīgi nedarbojas, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu.

Ja esat lietojis Suliqua vairāk nekā noteikts

Ja esat injicējis pārāk daudz šo zāļu, Jums cukura līmenis asinīs var kļūt pārāk zems (hipoglikēmija). Pārbaudiet savu cukura līmeni un ēdiet vairāk, lai novērstu cukura līmeņa asinīs pārmērīgu pazemināšanos (hipoglikēmiju). Ja Jums cukura līmenis asinīs kļūst pārāk zems, ievērojiet ierāmētos norādījumus šīs instrukcijas beigās.

Ja esat aizmirsis lietot Suliqua

Ja esat izlaidis Suliqua devu vai neesat injicējis pietiekami daudz insulīna, Jums cukura līmenis asinīs var kļūt pārāk augsts (hiperglikēmija).

Ja nepieciešams, Suliqua var injicēt pirms nākamās maltītes.

Neinjicējiet divkāršu devu, lai kompensētu aizmirsto devu.

Neveiciet divas injekcijas dienā.

Pārbaudiet cukura līmeni asinīs un pēc tam injicējiet nākamo devu parastajā laikā.

Informāciju par hiperglikēmijas ārstēšanu skatīt rāmī šīs instrukcijas beigās.

Ja pārtraucat lietot Suliqua

Nepārtrauciet šo zāļu lietošanu, ja neesat konsultējies ar ārstu. Šādi rīkojoties, cukura līmenis asinīs var kļūt ļoti augsts (hiperglikēmija) un asinīs var uzkrāties skābe (ketoacidoze).

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai.

4.Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Ja pamanāt pazīmes, kas liecina, ka cukura līmenis asinīs ir pārāk zems (hipoglikēmija), rīkojieties, lai nekavējoties paaugstinātu cukura līmeni asinīs (skatīt ierāmēto tekstu šīs instrukcijas beigās).

Hipoglikēmija var būt ļoti nopietna un ir ļoti bieži sastopama insulīnu saturošu zāļu lietošanas gadījumā (var skart vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem).

Zems cukura līmenis asinīs nozīmē, ka asinīs nav pietiekami daudz cukura.

Ja Jūsu cukura līmenis asinīs pārmērīgi pazeminās, Jums var iestāties bezsamaņa.

Ja cukura līmenis asinīs ir ļoti zems pārāk ilgi, tas var izraisīt galvas smadzeņu bojājumu un var būt bīstams dzīvībai.

Sīkāku informāciju skatīt ierāmētajā tekstā šīs instrukcijas beigās.

Citas iespējamās blakusparādības

Pastāstiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai, ja pamanāt kādu no turpmāk minētajām blakusparādībām:

Bieži: var skart ne vairāk kā 1 no 10 cilvēkiem

Reibonis

Slikta dūša

Vemšana

Caureja

Retāk: var skart ne vairāk kā 1 no 100 cilvēkiem

Saaukstēšanās, iesnas, rīkles sāpīgums

Nātrene

Galvassāpes

Gremošanas traucējumi (dispepsija)

Sāpes vēderā

Nogurums

Pārmaiņas injekcijas vietā: ja Jūs injicējat Suliqua vienā un tajā pašā vietā pārāk bieži, Jums šajā vietā var izveidoties iedobes, ko izraisa zemādas taukaudu zudums (lipoatrofija), vai sacietējumi, ko izraisa tauku uzkrāšanās zem ādas (lipohipertrofija). Zāles var nedarboties ļoti labi. Lai novērstu šīs pārmaiņas, katru injekciju veiciet citā vietā.

Ādas un alerģiskas reakcijas injekcijas vietā: pazīmes var būt apsārtums, neparasti stipras sāpes injekcijas laikā, nieze, nātrene, pietūkums vai iekaisums. Tās var izplatīties ap injekcijas vietu. Lielākā daļa nelielo, insulīnu izraisīto reakciju parasti izzūd dažu dienu vai dažu nedēļu laikā.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5.Kā uzglabāt Suliqua

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes un pildspalvveida pilnšļirces etiķetes pēc "Derīgs līdz" vai "EXP". Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Pirms pirmās lietošanas reizes

Uzglabāt ledusskapī (2°C-8°C).

Nesasaldēt un nenovietot blakus saldētavai vai saldēšanas elementam.

Uzglabāt pildspalvveida pilnšļirci ārējā kastītē, lai pasargātu no gaismas.

Pēc pirmās lietošanas reizes vai glabājot rezervei

Pildspalvveida pilnšļirci ārpus ledusskapja drīkst uzglabāt ne ilgāk par 14 dienām, bet temperatūrā līdz 30°C. Pēc šī perioda pildspalvveida pilnšļirce ir jāiznīcina.

Nelieciet pildspalvveida pilnšļirci atpakaļ ledusskapī un nesasaldējiet to. Uzglabāt pildspalvveida pilnšļirci, sargājot no tiešas siltuma vai tiešas gaismas iedarbības. Ja nelietojat pildspalvveida pilnšļirci, vienmēr glabājiet to ar uzliktu vāciņu, lai pasargātu no gaismas.

Ārkārtīgi siltā vai aukstā dienā neatstājiet pildspalvveida pilnšļirci automašīnā. Neglabājiet pildspalvveida pilnšļirci ar pievienotu adatu.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Suliqua satur

Aktīvās vielas ir glargīna insulīns un liksizenatīds.

Katra pildspalvveida pilnšļirce satur 300 vienību glargīna insulīna un 150 mikrogramu liksizenatīda 3 ml šķīduma injekcijām.

Katrs ml satur 100 vienību glargīna insulīna un 50 mikrogramu liksizenatīda.

Katrs Suliqua devas solis satur 1 vienību glargīna insulīna un 0,5 mikrogramus liksizenatīda.

Citas sastāvdaļas ir glicerīns 85%, metionīns, metakrezols, cinka hlorīds, koncentrēta sālsskābe un nātrija hidroksīds (pH pielāgošanai) un ūdens injekcijām. Informāciju par nātriju un metakrezolu skatīt arī 2. punktā "Kas Jums jāzina pirms Suliqua lietošanas".

Suliqua ārējais izskats un iepakojums

Suliqua ir dzidrs un bezkrāsains šķīdums injekcijām (injekcija), kas iepildīts SoloStar pildspalvveida pilnšļircē ievietotā stikla kārtridžā.

Katra pildspalvveida pilnšļirce satur 3 ml šķīduma injekcijām.

Iepakojumi pa 3 un 5 pildspalvveida pilnšļircēm.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Adatas iepakojumam nav pievienotas.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

Reģistrācijas apliecības īpašnieks: sanofi-aventis groupe

54, rue La Boétie 75008 Paris Francija

Ražotājs:

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

Industriepark Höchst – 65926 Frankfurt am Main

Vācija

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Sanofi Belgium

UAB SANOFI-AVENTIS LIETUVA

Tél/Tel: +32 (0)2 710 54 00

Tel: +370 5 2755224

България

Luxembourg/Luxemburg

sanofi-aventis Bulgaria EOOD

Sanofi Belgium

Тел.: +359 (0)2 970 53 00

Tél/Tel: +32 (0)2 710 54 00 (Belgique/Belgien)

Česká republika

Magyarország

sanofi-aventis, s.r.o.

SANOFI-AVENTIS zrt.

Tel: +420 233 086 111

Tel.: +36 1 505 0050

Danmark

Malta

sanofi-aventis Denmark A/S

Sanofi Malta Ltd.

Tlf: +45 45 16 70 00

Tel: +356 21493022

Deutschland

Nederland

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

sanofi-aventis Netherlands B.V.

Tel: +49 (0)180 2 222010

Tel: +31 (0)182 557 755

Eesti

Norge

sanofi-aventis Estonia OÜ

sanofi-aventis Norge AS

Tel: +372 627 34 88

Tlf: +47 67 10 71 00

Ελλάδα

Österreich

sanofi-aventis AEBE

sanofi-aventis GmbH

Τηλ: +30 210 900 16 00

Tel: +43 1 80 185 0

España

Polska

sanofi-aventis, S.A.

sanofi-aventis Sp. z o.o.

Tel: +34 93 485 94 00

Tel.: +48 22 280 00 00

France

Portugal

sanofi-aventis France

Sanofi - Produtos Farmacêuticos, Lda

Tél: 0 800 222 555

Tel: +351 21 35 89 400

Appel depuis létranger : +33 1 57 63 23 23

 

Hrvatska

România

sanofi-aventis Croatia d.o.o.

Sanofi Romania SRL

Tel: +385 1 600 34 00

Tel: +40 (0) 21 317 31 36

Ireland

Slovenija

sanofi-aventis Ireland Ltd. T/A SANOFI

sanofi-aventis d.o.o.

Tel: +353 (0) 1 403 56 00

Tel: +386 1 560 48 00

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

sanofi-aventis Pharma Slovakia s.r.o.

Sími: +354 535 7000

Tel: +421 2 33 100 100

Italia

Suomi/Finland

Sanofi S.p.A.

Sanofi Oy

Tel: 800 131212 (domande di tipo tecnico)

Puh/Tel: +358 (0) 201 200 300

800 536389 (altre domande)

 

Κύπρος

Sverige

sanofi-aventis Cyprus Ltd.

Sanofi AB

Τηλ: +357 22 871600

Tel: +46 (0)8 634 50 00

Latvija

United Kingdom

sanofi-aventis Latvia SIA

Sanofi

Tel: +371 67 33 24 51

Tel: +44 (0) 845 372 7101

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta

 

Citi informācijas avoti

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu/

HIPERGLIKĒMIJA UN HIPOGLIKĒMIJA

Ja Jūs lietojat insulīnu, Jums vienmēr jānēsā līdzi šādas lietas:

cukuru saturoši produkti, piemēram, glikozes tabletes vai ar cukuru saldzināts dzēriens (vismaz 20 gramu);

informācija, lai citi zinātu, ka Jums ir cukura diabēts.

Hiperglikēmija (paaugstināts cukura līmenis asinīs)

Ja Jums cukura līmenis asinīs ir pārāk augsts (hiperglikēmija), iespējams, Jūs neesat injicējis pietiekami daudz insulīna.

Iespējamie hiperglikēmijas cēloņi

Piemēri:

Jūs neesat injicējis Suliqua vai neesat to injicējis pietiekami;

Jūsu zāļu efektivitāte ir samazinājusies - piemēram, nepareizas uzglabāšanas dēļ;

Jūsu pildspalvveida pilnšļirce pilnvērtīgi nedarbojas;

Jums ir mazāka fiziskā slodze nekā parasti;

Jums ir stress - piemēram, emocionāls distress vai uzbudinājums;

Jums ir trauma, infekcija vai drudzis vai ir veikta operācija;

Jūs lietojat vai esat lietojis noteiktas citas zāles (skatīt 2. punktu "Citas zāles un Suliqua").

Hiperglikēmijas brīdinājuma pazīmes

Slāpes, pastiprināta vajadzība urinēt, nogurums, sausa āda, sejas apsārtums, ēstgribas zudums, zems asinsspiediens, ātra sirdsdarbība, kā arī glikoze un ketonvielas, kas konstatētas, veicot urīna analīzi. Sāpes vēderā, ātra un dziļa elpošana, miegainība vai pat samaņas zudums var būt pazīmes, kas liecina par nopietnu stāvokli (ketoacidozi), ko izraisa insulīna trūkums.

Kas Jums jādara, ja Jums rodas hiperglikēmija

Pārbaudiet cukura līmeni asinīs un, ja tas ir augsts, kā esat vienojušies ar savu ārstu vai medmāsu, pārbaudiet ketonvielu klātbūtni urīnā, tiklīdz pamanāt kādas no iepriekš minētajām pazīmēm.

Ja Jums ir smaga hiperglikēmija vai ketoacidoze, nekavējoties sazinieties ar ārstu. Tā vienmēr jāārstē ārstam, parasti slimnīcā.

Hipoglikēmija (zems cukura līmenis asinīs)

Ja Jūsu cukura līmenis asinīs pārmērīgi pazeminās, Jums var iestāties bezsamaņa. Būtiska hipoglikēmija var izraisīt sirdslēkmi vai galvas smadzeņu bojājumu un var būt bīstama dzīvībai. Jums jāmācās atpazīt cukura līmeņa asinīs pazemināšanās pazīmes - lai Jūs varētu rīkoties un novērst stāvokļa pasliktināšanos.

Iespējamie hipoglikēmijas cēloņi

Piemēri:

Jūs esat injicējis pārāk daudz Suliqua.

Jūs izlaižat maltītes vai ieturat tās novēloti.

Jūs neēdat pietiekami daudz vai ēdat produktus, kas satur mazāk ogļhidrātu nekā parasti - mākslīgie saldinātāji nav ogļhidrāti.

Jūs lietojat alkoholu - īpaši tad, ja neesat daudz ēdis.

Jūs zaudējat ogļhidrātus vemšanas vai caurejas dēļ.

Jūs veicat vairāk vingrinājumu nekā parasti vai cita veida fiziskās aktivitātes.

Jūs atveseļojaties pēc traumas, operācijas vai cita veida stresa.

Jūs atveseļojaties pēc slimības vai drudža.

Jūs lietojat vai esat pārtraucis lietot noteiktas citas zāles (skatīt 2. punktu "Citas zāles un

Suliqua").

Hipoglikēmijas iespējamība ir lielāka arī šādos gadījumos:

Jūs esat tikko uzsācis ārstēšanos ar Suliqua - cukura līmeņa asinīs pazemināšanās iespējamība lielāka ir no rīta.

Jūsu cukura līmenis asinīs ir gandrīz normāls vai nestabils.

Jūs nomaināt apvidu, kurā injicējat Suliqua. Piemēram, no augšstilba uz augšdelmu.

Jums ir smaga nieru vai aknu slimība, vai arī kāda cita slimība, piemēram, hipotireoze.

Hipoglikēmijas brīdinājuma pazīmes

Pirmās pazīmes var skart organismu kopumā. Pazīmes, kas liecina, ka Jūsu cukura līmenis asinīs pazeminās pārāk daudz vai pārāk strauji, ir, piemēram, svīšana, mikla āda, trauksme, ātra vai neregulāra sirdsdarbība, paaugstināts asinsspiediens un sirdsklauves. Šīs pazīmes nereti rodas pirms pazīmēm, ko izraisa zems cukura līmenis galvas smadzenēs.

Citas pazīmes ir galvassāpes, ļoti stiprs izsalkums, slikta dūša vai vemšana, nogurums, miegainība, nemiers, miega traucējumi, agresīva uzvedība, apgrūtināta koncentrēšanās, lēnas reakcijas, depresija, apjukums, apgrūtināta spēja runāt (dažreiz pilnīgs runas spējas zudums), redzes pārmaiņas, trīce, nespēja pakustēties (paralīze), durstīšanas sajūta plaukstās vai rokās, notirpuma un durstīšanas sajūta nereti ap muti, reibonis, paškontroles zudums, nespēja parūpēties par sevi, krampji, samaņas zudums.

__________________________________________________________________________________

Situācijas, kad hipoglikēmijas pazīmes var būt mazāk izteiktas:

Hipoglikēmijas pirmās brīdinājuma pazīmes var mainīties, būt vājākas vai nebūt vispār, ja:

Jūs esat gados vecāks cilvēks;

Jums cukura diabēts ir ilgstoši;

Jums ir noteikta veida nervu bojājums (ko dēvē par "diabētisko autonomo neiropātiju");

Jums nesen ir bijis pārāk zems cukura līmenis asinīs (piemēram, iepriekšējā dienā);

Jums cukura līmenis asinīs pazeminās lēnām;

Jums pazeminātais cukura līmenis asinīs parasti ir tuvs normālam vai Jūsu diabēta kontrole pēdējā laikā ir būtiski uzlabojusies;

Jūs nesen esat nomainījis dzīvnieku insulīnu uz ražotu insulīnu, kāds ir arī Suliqua sastāvā;

Jūs lietojat vai esat lietojis noteiktas citas zāles (skatīt 2. punktu "Citas zāles un Suliqua"). Šādos gadījumos Jums var rasties smaga hipoglikēmija (un pat bezsamaņa) pirms apjaušat, kas vispār notiek. Ziniet savas brīdinājuma pazīmes. Ja nepieciešams, Jums var būt biežāk jāpārbauda cukura līmenis asinīs. Tas var palīdzēt izvairīties no vieglām hipoglikēmijas epizodēm. Ja Jums ir grūti atpazīt brīdinājuma pazīmes, Jums jāizvairās no situācijām (piemēram, transportlīdzekļa vadīšanas), kurās Jūs vai citi hipoglikēmijas dēļ tiktu pakļauti riskam.

Kā jārīkojas, ja Jums rodas hiperglikēmija

1.Neinjicējiet Suliqua. Nekavējoties lietojiet aptuveni 15 - 20 gramus cukura - piemēram, glikozi, cukurgraudu vai ar cukuru saldinātu dzērienu. Mākslīgos saldinātājus saturošu dzērienu (piemēram, diētisko dzērienu) vai ēdienu lietošana nepalīdz ārstēt zemu cukura līmeni asinīs.

2.Jums var būt pēc tam jāapēd kaut kas (piemēram, maize vai makaroni), kas paaugstinās cukura līmeni asinīs ilgāku laiku, īpaši tad, ja Jums nav jāietur nākamā maltīte. Jautājiet ārstam vai medmāsai, ja neesat pārliecināts, kādi produkti Jums jāēd.

Lietojot Suliqua, atlabšana pēc cukura līmeņa pazemināšanās var būt ilgāka, jo šīs zāles satur ilgstošas darbības insulīnu (glargīna insulīnu).

3.Pārbaudiet glikozes līmeni asinīs 10 – 15 minūtes pēc cukura lietošanas. Ja glikozes līmenis asinīs aizvien ir pārāk zems (< 4 mmol/l) vai hipoglikēmija atkārtojas, lietojiet vēl 15 –

20 gramus cukura.

4.Ja nespējat kontrolēt hipoglikēmiju vai tā rodas atkārtoti, nekavējoties konsultējieties ar ārstu.

Kā jārīkojas citiem cilvēkiem, ja Jums ir hipoglikēmija

Pastāstiet saviem radiniekiem, draugiem un tuvākiem kolēģiem, ka tad, ja Jūs nespējat norīt vai zaudējat samaņu, viņiem nekavējoties jāizsauc medicīniska palīdzība.

Jums būs nepieciešama glikozes vai glikagona (zāles, kas paaugstina cukura līmeni asinīs) injekcija. Šīs injekcijas jāveic pat tad, ja nav pilnīgas pārliecības, ka Jums ir hipoglikēmija.

Jums jānosaka cukura līmenis asinīs tūlīt pēc glikozes lietošanas, lai pārbaudītu, vai Jums tiešām ir hipoglikēmija.

Suliqua 100 vienību/ml + 50 mikrogramu/ml šķīdums injekcijām pildspalvveida pilnšļircē (10- 40).

NORADĪJUMI PAR LIETOŠANU

Vispirms izlasiet lietošanas instrukciju un šos norādījumus par lietošanu

Suliqua (10-40) pildspalvveida pilnšļirce satur glargīna insulīnu un liksizenatīdu. Šajā pildspalvveida pilnšļircē esošo zāļu kombinācija ir paredzēta 10 - 40 Suliqua devas soļu injicēšanai katru dienu.

-Nekādā gadījumā nelietojiet adatas atkārtoti. Šādi rīkojoties, Jūs varat nesaņemt visu devu (nepietiekama deva) vai ievadīt pārāk lielu devu (pārdozēšana), jo adata var nosprostoties.

-Nekādā gadījumā neizmantojiet šļirci, lai atvilktu zāles no pildspalvveida pilnšļirces. Šādi rīkojoties, Jūs varat nesaņemt pareizu zāļu daudzumu.

Saglabājiet šos norādījumus par lietošanu, lai varētu tos vēlāk pārlasīt.

Svarīga informācija

Nekādā gadījumā nedodiet savu pildspalvveida pilnšļirci citiem - tā ir paredzēta vienīgi Jums.

Nekādā gadījumā nelietojiet pildspalvveida pilnšļirci, ja tā ir bojāta vai ja neesat pārliecināts, ka tā darbojas pilnvērtīgi.

Vienmēr veiciet drošuma pārbaudi. Skatīt

3. SOLI.

Vienmēr nēsājiet līdzi rezerves pildspalvveida pilnšļirci un rezerves adatas, ja nu tās pazūd vai vairs nedarbojas.

Pirms lietošanas vienmēr pārbaudiet pildspalvveida pilnšļirces etiķeti, lai pārliecinātos, ka Jums ir pareizā pildspalvveida pilnšļirce.

Iemācieties veikt injekciju

Pirms pildspalvveida pilnšļirces lietošanas konsultējieties ar savu veselības aprūpes speciālistu par to, kā veikt injekciju.

Lūdziet palīdzību, ja Jums ir grūti rīkoties ar pildspalvveida pilnšļirci, piemēram, ja Jums ir redzes traucējumi.

Izlasiet visus šos norādījumus pirms pildspalvveida pilnšļirces lietošanas. Ja neievērojat visus šos norādījumus, Jūs varat injicēt pārāk daudz vai pārāk maz zāļu.

Nepieciešama palīdzība?

Ja Jums ir kādi jautājumi par Suliqua, pildspalvveida pilnšļirci vai cukura diabētu, jautājiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai vai zvaniet pa vietējo sanofi-aventis tālruņa numuru, kas norādīts lietošanas instrukcijas beigās (skatīt otrā pusē).

Jums nepieciešamie papildu priekšmeti:

jauna sterila adata (skatīt

2. SOLI

);

asiem priekšmetiem paredzēta tvertne izlietotajām adatām un pildspalvveida pilnšļircēm (skatīt

„Pildspalvveida pilnšļirces izmešana”).

Injekcijas vietas

Augšdelmi

Vēders

Augšstilbi

Informācija par pildspalvveida pilnšļirci

Kārtridža turētājs

Virzulis

Devas rādītājs

Devu lodziņš

 

 

Skala

 

Devas

Pildspalvveida

Gumijas

Zāļu

iestatīšanas

 

 

 

pilnšļirces vāciņš

aizdare

 

nosaukums

rīks

 

 

 

*Jūs neredzēsiet virzuli, kamēr nebūsiet injicējis dažas devas

1.SOLIS. Pārbaudiet pildspalvveida pilnšļirci

Injekcijas poga

Izņemiet jaunu pildspalvveida pilnšļirci no ledusskapja vismaz 1 stundu pirms injekcijas. Aukstu zāļu injekcija ir sāpīgāka.

A.Pārbaudiet nosaukumu un derīguma termiņu uz pildspalvvieda pilnšļirces etiķetes.

Pārliecinieties, vai Jums ir pareizās zāles. Šī pildspalvveida pilnšļirce ir persiku krāsā un tai ir oranža injekcijas poga.

Nelietojiet šo pildspalvveida pilnšļirci, ja Jums nepieciešama par 10 devas soļiem mazāka vai par 40 devas soļiem lielāka deva. Pārrunājiet ar ārstu, kura pildspalvveida pilnšļirce ir piemērota Jūsu vajadzībām.

Nelietojiet pildspalvveida pilnšļirci pēc derīguma termiņa.

B. Noņemiet pildspalvveida pilnšļirces vāciņu.

C.Pārbaudiet, vai zāles ir dzidras.

Nelietojiet pildspalvveida pilnšļirci, ja zāles izskatās duļķainas, krāsainas vai satur sīkas daļiņas.

2. SOLIS. Pievienojiet jaunu adatu

Nelietojiet adatas atkārtoti. Katrai injekcijai vienmēr izmantojiet jaunu sterilu adatu. Tas palīdz novērst adatu nosprostošanos, piesārņojumu un inficēšanos.

Vienmēr lietojiet adatas, kas ir saderīgas ar Suliqua pildspalvveida pilnšļirci.

A.Paņemiet jaunu adatu un noplēsiet tās aizsargplombējumu.

B.Turiet adatu taisni un uzskrūvējiet pildspalvveida pilnšļircei līdz stabilai fiksācijai. Nepievelciet pārāk stingri.

C.Noņemiet adatas ārējo vāciņu. Saglabājiet to.

D.Noņemiet adatas iekšējo vāciņu un izmetiet.

Rīcība ar adatām

Rīkojieties ar adatām uzmanīgi, lai nepieļautu saduršanos ar adatu un krustenisku inficēšanos.

3.SOLIS. Veiciet drošuma pārbaudi

Pirms katras injekcijas vienmēr veiciet drošuma pārbaudi, lai:

pārbaudītu pildspalvveida pilnšļirci un adatu un pārliecinātos, ka tās darbojas pilnvērtīgi;

pārliecinātos, ka Jūs saņemsiet pareizo devu.

A.Izvēlieties divus devas soļus, pagriežot devas iestatīšanas rīku līdz devas rādītājs ir vērsts pret atzīmi 2.

B. Nospiediet injekcijas pogu līdz galam.

Ja no adatas gala izdalās zāles, Jūsu pildspalvveida pilnšļirce darbojas pareizi, devas iestatīšanas rīks atkal rādīs „0”.

Ja šķidrums neparādās

Jums var būt jāveic šī darbība atkārtoti pat 3 reizes un tad parādīsies zāles.

Ja pēc trešās reizes zāles neizdalās, adata var būt nosprostota. Šādā gadījumā:

-nomainiet adatu (skatīt 6. un 2. SOLI);

-pēc tam veiciet atkārtotu drošuma pārbaudi (3. SOLIS).

Nelietojiet pildspalvveida pilnšļirci, ja no adatas gala zāles aizvien neizdalās. Lietojiet jaunu pildspalvveida pilnšļirci.

Neizmantojiet šļirci, lai atvilktu zāles no pildspalvveida pilnšļirces.

Ja ir redzami gaisa burbuļi

Jūs varat redzēt gaisa burbuļus zālēs. Tas ir normāli, tie Jums nekaitēs.

4.SOLIS. Iestatiet devu

Šo pildspalvveida pilnšļirci izmantojiet vienīgi, lai injicētu vienreizējas 10 - 40 devas soļu dienas devas.

Neiestatiet devu un nespiediet injekcijas pogu, kamēr nav pievienota adata. Tā var sabojāt

pildspalvveida pilnšļirci.

A.Pārliecinieties, vai adata ir pievienota un deva ir iestatīta uz "0".

B.Pagrieziet devas iestatīšanas rīku, līdz devas rādītājs ir vērsts pret Jums nepieciešamo devu.

Ja esat pagriezis tālāk par Jums nepieciešamo devu, iestatīšanas rīku ir iespējams pagriezt

atpakaļ.

Ja pildspalvveida pilnšļircē nav palicis pietiekami daudz devas soļu, devas iestatīšanas rīks apstāsies pie atlikušā devas soļu skaita.

Ja nevarat iestatīt visu parakstīto devu, izmantojiet jaunu pildspalvveida pilnšļirci vai injicējiet atlikušos devas soļus un izmantojiet jaunu pildspalvveida pilnšļirci atlikušās devas daļas ievadīšanai. Tikai šādā gadījumā var injicēt daļu devas, kas ir mazāka par 10 devas soļiem. Lai ievadītu atlikušo devas daļu, vienmēr izmantojiet citu Suliqua (10-40) pildspalvveida pilnšļirci, bet ne citu pildspalvveida pilnšļirci.

Kā nolasīt informāciju no devu lodziņa

Neizmantojiet pildspalvveida pilnšļirci, ja Jūsu vienreizējā dienas deva ir mazāka par 10 devas soļiem, kas norādīti kā balti cipari uz melna fona.

Pildspalvveida pilnšļircē esošo zāļu vienības

Pildspalvveida pilnšļircē ir kopumā 300 devas soļu. Jūs varat iestatīt devu ik pa 1 devas solim.

Nelietojiet šo pildspalvveida pilnšļirci, ja Jums nepieciešama viena deva dienā, kas ir mazāka par 10 devas soļiem vai lielāka par 40 devas soļiem.

Katrā pildspalvveida pilnšļircē ir vairāk par 1 devu.

5.SOLIS. Injicējiet devu

Ja Jums ir grūti nospiest injekcijas pogu, nespiediet to ar spēku, jo tā var sabojāt pildspalvveida pilnšļirci.

Nomainiet adatu (

skat. 6. SOLI

„Noņemiet adatu” un 2. SOLI „Pievienojiet jaunu adatu”), pēc tam veiciet drošības pārbaudi (skat. 3. SOLI).

Ja Jums aizvien ir grūti nospiest injekcijas pogu, paņemiet jaunu pildspalvveida pilnšļirci.

Neizmantojiet šļirci, lai atvilktu zāles no pildspalvveida pilnšļirces.

A.Izvēlieties injekcijas vietu, kā parādīts iepriekš attēlā.

B.Iespiediet adatu ādā, kā Jums rādījis veselības aprūpes speciālists.

Vēl nepieskarieties injekcijas pogai.

C.Novietojiet īkšķi uz injekcijas pogas. Nospiediet to līdz galam un pieturiet.

Nespiediet slīpi. Jūsu īkšķis var nobloķēt devas iestatīšanas rīka griešanos.

D.Turiet injekcijas pogu nospiestu un, kad redzat "0" devu lodziņā, lēnām skaitiet līdz 10.

• Tas palīdz nodrošināt, ka tiek ievadīta visa deva.

sek.

E.Pēc tam, kad poga ir turēta nospiesta un lēnām ir aizskaitīts līdz 10, atlaidiet injekcijas pogu. Izņemiet adatu no ādas.

6.SOLIS. Noņemiet adatu

Rīkojieties ar adatām uzmanīgi, lai nepieļautu saduršanos ar adatu un krustenisku inficēšanos.

Nelieciet atpakaļ adatas iekšējo vāciņu.

A. Satveriet adatas ārējā vāciņa platāko daļu. Turiet adatu taisni un ielieciet atpakaļ adatas ārējā vāciņā. Pēc tam to stingri uzspiediet.

• Ja vāciņš ir uzlikts atpakaļ slīpi, adata var to caurdurt.

B.Satveriet un saspiediet adatas ārējā vāciņa platāko daļu. Ar otru roku vairākas reizes pagrieziet pildspalvveida pilnšļirci, lai noņemtu adatu.

• Ja ar pirmo reizi adatu neizdodas noņemt, mēģiniet vēlreiz.

C.Izmetiet lietoto adatu necaurduramā tvertnē (skatīt "Pildspalvveida pilnšļirces izmešana" šo lietošanas norādījumu beigās).

D.Uzlieciet atpakaļ pildspalvveida pilnšļirces vāciņu.

Nelieciet pildspalvveida pilnšļirci atpakaļ ledusskapī.

Kā uzglabāt pildspalvveida pilnšļirci

Pirms pirmās lietošanas reizes

Uzglabāt jaunas pildspalvveida pilnšļirces ledusskapī 2 - 8°C temperatūrā.

Nesasaldēt.

Pēc pirmās lietošanas reizes

Glabājiet pildspalvveida pilnšļirci istabas temperatūrā līdz 30°C.

Nelieciet pildspalvveida pilnšļirci atpakaļ ledusskapī.

Neglabājiet pildspalvveida pilnšļirci ar pievienotu adatu.

Glabājiet pildspalvveida pilnšļirci ar uzliktu vāciņu.

Lietojiet pildspalvveida pilnšļirci ne ilgāk kā 14 dienas pēc pirmās lietošanas reizes.

Kā kopt pildspalvveida pilnšļirci

Rīkojieties ar pildspalvveida pilnšļirci uzmanīgi

• Ja domājat, ka Jūsu pildspalvveida pilnšļirce varētu būt bojāta, nemēģiniet to salabot. Izmantojiet jaunu.

Sargājiet pildspalvveida pilnšļirci no putekļiem un netīrumiem

• Pildspalvveida pilnšļirces ārpusi var tīrīt, noslaukot ar mitru drānu (kas samitrināta vienīgi ūdenī). Pildspalvveida pilnšļirci nedrīkst iegremdēt, mazgāt vai ieziest ar slīdvielu. Tā pildspalvveida pilnšļirce var tikt bojāta.

Pildspalvveida pilnšļirces izmešana

Pirms pildspalvveida pilnšļirces izmešanas noņemiet adatu.

Izmetiet izlietoto pildspalvveida pilnšļirci atbilstoši farmaceita vai vietējās kompetentās iestādes norādījumiem.

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Suliqua 100 vienību/ml + 33 mikrogrami/ml šķīdums injekcijām pildspalvveida pilnšļircē

Insulinum glarginum + lixisenatidum

Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība. Tādējādi būs iespējams ātri identificēt jaunāko informāciju par šo zāļu drošumu. Jūs varat palīdzēt, ziņojot par jebkādām novērotajām blakusparādībām. Par to, kā ziņot par blakusparādībām, skatīt 4. punkta beigās.

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

-Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

-Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai.

-Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

-Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt

1.Kas ir Suliqua un kādam nolūkam to lieto

2.Kas Jums jāzina pirms Suliqua lietošanas

3.Kā lietot Suliqua

4.Iespējamās blakusparādības

5.Kā uzglabāt Suliqua

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

1. Kas ir Suliqua un kādam nolūkam to lieto

Suliqua ir injicējamas pretdiabēta zāles, kas satur divas aktīvās vielas:

glargīna insulīnu - ilgstošas darbības insulīnu, kas palīdz kontrolēt cukura (glikozes) līmeni asinīs visu dienu;

liksizenatīdu - "GLP-1 analogu", kas palīdz organismam pašam sintezēt insulīnu, reaģējot uz cukura līmeņa asinīs paaugstināšanos, un palēnina cukura uzsūkšanos no ēdiena.

Suliqua lieto, lai ārstētu pieaugušos, kuriem ir 2. tipa cukura diabēts, lai palīdzētu kontrolēt cukura līmeni asinīs, kad tas ir pārāk augsts.

Šīs zāles lieto kopā ar metformīnu, kad ar citām zālēm vien nav iespējams kontrolēt cukura līmeni asinīs. Šīs citas zāles var būt orālie pretdiabēta līdzekļi (piemēram, metformīns, sulfonilurīnvielas atvasinājumi) vai insulīns.

Ja lietojat citas pretdiabēta zāles, pārrunājiet ar ārstu, vai, uzsākot Suliqua lietošanu, Jums šo zāļu lietošanu vajadzētu pārtraukt.

2. Kas Jums jāzina pirms Suliqua lietošanas

Nelietojiet Suliqua šādos gadījumos

Ja Jums ir alerģija pret glargīna insulīnu, liksizenatīdu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Suliqua lietošanas konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu:

ja Jums ir 1. tipa cukura diabēts (Suliqua lieto 2. tipa cukura diabēta gadījumā), jo šīs zāles nebūs Jums piemērotas;

ja Jums ir diabētiskā ketoacidoze (cukura diabēta komplikācija, kas rodas, kad organisms nespēj izmantot glikozi nepietiekama insulīna daudzuma dēļ), jo šīs zāles nebūs Jums piemērotas;

ja Jums ir smagi kuņģa vai zarnu darbības traucējumi, piemēram, kuņģa muskuļu slimība, ko dēvē par "gastroparēzi" un kuras gadījumā ir aizkavēta kuņģa iztukšošanās. Tā kā Suliqua var izraisīt ar kuņģi saistītas blakusparādības, šīs zāles nav pētītas pacientiem ar smagiem kuņģa vai zarnu darbības traucējumiem. Lūdzu, skat. informāciju par zālēm, kuras nedrīkstētu pārāk ilgi uzturēties kuņģī, sadaļā „Citas zāles un Suliqua”.

ja Jums ir smaga nieru slimība vai Jums tiek veikta dialīze, jo šo zāļu lietošana nebūs ieteicama.

Stingri ievērojiet ārsta sniegtos norādījumus par devu, uzraudzību (asins un urīna analīžu veikšanu), diētu un fiziskām aktivitātēm (fizisko darbu un vingrinājumiem), kā arī injicēšanas tehniku.

Īpaša uzmanība jāpievērš šādiem aspektiem:

pārāk zems cukura līmenis asinīs (hipoglikēmija). Ja Jums cukura līmenis asinīs ir pārāk zems, ievērojiet norādījumus par rīcību hipoglikēmijas gadījumā (skatīt ierāmēto informāciju šīs instrukcijas beigās);

pārāk augsts cukura līmenis asinīs (hiperglikēmija). Ja Jums cukura līmenis asinīs ir pārāk augsts, ievērojiet norādījumus par rīcību hiperglikēmijas gadījumā (skatīt ierāmēto informāciju šīs instrukcijas beigās);

pārliecinieties, vai Jūs lietojat pareizās zāles. Pirms katras injekcijas Jums vienmēr jāpārbauda insulīna marķējums, lai izvairītos no Suliqua sajaukšanas ar citiem insulīniem;

ja Jums ir slikta redze, lūdzu, skat. 3. punktu.

Šo zāļu lietošanas laikā īpaša uzmanība jāpievērš šādiem aspektiem:

stipras un nepārejošas sāpes kuņģa apvidū (vēderā). Tās var liecināt par aizkuņģa dziedzera iekaisumu (akūtu pankreatītu);

šķidruma zudums no organisma (dehidratācija), piemēram, vemšanas un caurejas gadījumā. Svarīgi izvairīties no dehidratācijas, dzerot daudz šķidruma, īpaši Suliqua terapijas pirmo nedēļu laikā.

Ceļošana

Pirms došanās ceļā aprunājieties ar ārstu. Jums var būt jāpārrunā šādi aspekti:

vai Jūsu zāles ir pieejamas valstī, kuru plānojat apmeklēt;

kā organizēt Jūsu zāļu, adatu un citu priekšmetu nodrošinājumu;

kā pareizi uzglabāt Jūsu zāles ceļošanas laikā;

maltīšu ieturēšanas un zāļu lietošanas laiks;

dažādu laika zonu maiņas iespējamā ietekme;

iespējamais risks veselībai valstīs, kuras plānojat apmeklēt;

rīcība neatliekamās situācijās, kad jūtaties slikti vai saslimstat.

Bērni un pusaudži

Pieredzes par Suliqua lietošanu bērniem un pusaudžiem līdz 18 gadu vecumam nav, tādēļ Suliqua lietošana šajā vecuma grupā nav ieteicama.

Citas zāles un Suliqua

Pastāstiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot.

Dažas zāles var izmainīt Jūsu cukura līmeni asinīs. Tas var nozīmēt, ka Jums ir jāmaina Suliqua deva. Pirms kādu zāļu lietošanas pajautājiet ārstam, vai tās ietekmēs Jūsu cukura līmeni asinīs un kā Jums jārīkojas, ja vispār kāda rīcība ir nepieciešama. Piesardzība Jums jāievēro, arī pārtraucot zāļu lietošanu.

Suliqua var ietekmēt dažu Jūsu iekšķīgi lietoto zāļu iedarbību. Dažas zāles, piemēram, antibiotikas, perorālie kontracepcijas līdzekļi, statīni (tādas zāles kā atorvastatīns holesterīna līmeņa pazemināšanai), pret skābi noturīgas tabletes vai kapsulas, kuras nedrīkst pārāk ilgi uzturēties kuņģī, var būt jālieto vismaz vienu stundu pirms vai četras stundas pēc Suliqua injekcijas.

Ja lietojat turpmāk minētās zāles, Jūsu cukura līmenis asinīs var pazemināties (hipoglikēmija):

jebkuras citas zāles cukura diabēta ārstēšanai;

dizopiramīdu dažu sirdsdarbības traucējumu ārstēšanai;

fluoksetīnu depresijas ārstēšanai;

sulfonamīdu grupas antibiotikas infekciju ārstēšanai;

fibrātus augsta taukvielu līmeņa asinīs pazemināšanai;

monoamīnoksidāzes inhibitorus (MAOI) depresijas vai Parkinsona slimības ārstēšanai;

angiotensīnu konvertējošā enzīma (AKE) inhibitorus sirdsdarbības traucējumu vai paaugstināta asinsspiediena ārstēšanai;

zāles sāpju un drudža mazināšanai, piemēram, pentoksifilīnu, propoksifēnu un salicilātus (piemēram, acetilsalicilskābi);

pentamidīnu dažu parazītu izraisītu infekciju ārstēšanai. Tas var izraisīt pārāk zemu cukura līmeni asinīs, kam dažkārt seko pārāk augsts cukura līmenis asinīs.

Ja lietojat turpmāk minētās zāles, Jūsu cukura līmenis asinīs var paaugstināties (hiperglikēmija):

kortikosteroīdus, piemēram, kortizonu un prednizolonu, iekaisuma ārstēšanai;

danazolu endometriozes ārstēšanai;

diazoksīdu paaugstināta asinsspiediena ārstēšanai;

proteāzes inhibitorus HIV infekcijas ārstēšanai;

diurētiskos līdzekļus paaugstināta asinsspiediena vai šķidruma aiztures ārstēšanai;

glikagonu ļoti zema cukura līmeņa asinīs ārstēšanai;

izoniazīdu tuberkulozes ārstēšanai;

somatropīnu (augšanas hormonu);

vairogdziedzera hormonus vairogdziedzera darbības traucējumu ārstēšanai;

estrogēnus un progestagēnus, piemēram, kontracepcijas tablešu sastāvā, aizsardzībai pret grūtniecību vai estrogēnus kaulaudu zuduma (osteoporozes) gadījumā;

klozapīnu, olanzapīnu un fenotiazīna atvasinājumus garīgās veselības traucējumu ārstēšanai;

simpatomimētiskos līdzekļus, piemēram, epinefrīnu (adrenalīnu), salbutamolu un terbutalīnu - astmas ārstēšanai.

Ja lietojat turpmāk minētās zāles, Jūsu cukura līmenis asinīs var vai nu paaugstināties, vai pazemināties:

bēta blokatorus vai klonidīnu paaugstināta asinsspiediena ārstēšanai;

litija sāļus garīgās veselības traucējumu ārstēšanai.

Zāles, kas var pavājināt zema cukura līmeņa asinīs brīdinājuma pazīmes

Bēta blokatoru un dažu citu zāļu lietošana (piemēram, klonidīna, guanetidīna, rezerpīna lietošana paaugstināta asinsspiediena ārstēšanai) var apgrūtināt zema cukura līmeņa asinīs (hipoglikēmijas) brīdinājuma pazīmju atpazīšanu. Šīs zāles var pat maskēt vai novērst pārāk zema cukura līmeņa asinīs pirmās pazīmes.

Ja kaut kas no iepriekš minētā attiecas uz Jums (vai Jūs neesat pārliecināts), konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu pirms šo zāļu lietošanas.

Varfarīns vai citi antikoagulanti

Pastāstiet ārstam, ja lietojat varfarīnu vai citus antikoagulantus (zāles, kuras lieto asins sarecēšanas novēršanai), jo Jums var būt biežāk jāveic asins analīzes (ko dēvē par "starptautisko normalizēto koeficientu" jeb INR testu), lai pārbaudītu Jūsu asins sarecēšanas spēju.

Suliqua kopā ar alkoholu

Ja lietojat alkoholu, Jūsu cukura līmenis asinīs var vai nu paaugstināties, vai pazemināties. Jums biežāk jākontrolē cukura līmenis asinīs.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Suliqua nedrīkst lietot grūtniecības laikā. Nav zināms, vai Suliqua kaitē Jūsu nedzimušajam bērnam. Suliqua nedrīkst lietot krūts barošanas laikā. Nav zināms, vai Suliqua var izdalīties mātes pienā.

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība, vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Pārāk zems vai pārāk augsts cukura līmenis asinīs (skat. informāciju rāmī šīs instrukcijas beigās) var ietekmēt Jūsu spēju vadīt transportlīdzekli, lietot darbarīkus vai apkalpot mehānismus. Jums var būt traucēta spēja koncentrēties. Tas var būt bīstami Jums pašam un citiem.

Jautājiet ārstam, vai varat vadīt transportlīdzekli, ja:

Jums bieži ir pārāk zems cukura līmenis asinīs.

Jums ir grūti atpazīt situācijas, kad Jums cukura līmenis asinīs ir pārāk zems.

Svarīga informācija par kādu no Suliqua sastāvdaļām

Zāles satur mazāk par 1 mmol (23 mg) nātrija katrā devā. Tas nozīmē, ka būtība tās ir nātriju nesaturošas.

Šīs zāles satur metakrezolu, kas var izraisīt alerģiskas reakcijas.

3. Kā lietot Suliqua

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts Jums teicis. Ārsts var likt Jums lietot citādu Suliqua devu, nevis tādu, kāda bija iepriekš lietotā insulīna deva. Neskaidrību gadījumā konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu.

Ņemot vērā Jūsu dzīvesveidu, cukura līmeņa asinīs pārbaužu rezultātus un insulīna lietošanas pieredzi, Jūsu ārsts Jums norādīs:

cik daudz Suliqua Jums katru dienu nepieciešams un kādā laikā;

kad Jums jāpārbauda cukura līmenis asinīs un vai Jums ir jāveic urīna analīzes;

kad Jums var būt nepieciešama lielāka vai mazāka deva.

Ārsts var Jums norādīt, ka Suliqua ir jālieto kopā ar citām zālēm paaugstināta cukura līmeņa asinīs pazemināšanai.

Cik daudz jālieto

Suliqua 100 vienību/ml + 33 mikrogrami/ml pildspalvveida pilnšļirce:

šī pildspalvveida pilnšļirce nodrošina 30 - 60 devas soļu devu vienā injekcijā ik pa 1 devas solim.

Katrs iestatītais Suliqua devas solis satur 1 vienību glargīna insulīna un 0,33 mikrogramus liksizenatīda.

Suliqua devu ievada devas soļu veidā. Pildspalvveida pilnšļirces devu lodziņš rāda devas soļu skaitu.

Neinjicējiet par 30 devas soļiem mazāku devu. ja nepieciešama par 30 devas soļiem mazāka deva, izmantojiet Suliqua 100 vienību/ml + 50 mikrogramu pildspalvveida pilnšļirci (Suliqua 10 – 40).

Neinjicējiet par 60 devas soļiem lielāku devu.

Lai izvairītos no dozēšanas kļūdām un iespējamas pārdozēšanas, nekādā gadījumā neizmantojiet šļirci, lai atvilktu šķīdumu no pildspalvveida pilnšļirces.
Ja pildspalvveida pilnšļirce ir bojāta, nav pareizi glabāta, ja neesat pārliecināts, vai tā pilnvērtīgi darbojas, vai pamanāt, ka Jums negaidīti pasliktinās cukura līmeņa asinīs kontrole:
izmetiet pildspalvveida pilnšļirci un lietojiet jaunu.
59

Daudzi faktori var ietekmēt Jūsu cukura līmeni asinīs. Jums jāzina šie faktori, lai Jūs spētu pareizi reaģēt uz cukura līmeņa asinīs pārmaiņām un novērst tā pārmērīgu paaugstināšanos vai pārmērīgu pazemināšanos. Sīkāku informāciju skatīt rāmī šīs instrukcijas beigās.

Lietošana gados vecākiem pacientiem (65 gadus veciem un vecākiem)

Ja esat 65 gadus vecs vai vecāks, konsultējieties ar ārstu, jo Jums var būt nepieciešama mazāka deva.

Ja Jums ir nieru vai aknu darbības traucējumi

Ja Jums ir nieru vai aknu darbības traucējumi, konsultējieties ar ārstu, jo Jums var būt nepieciešama mazāka deva.

Kad jāinjicē Suliqua

Lietojiet Suliqua vienreiz dienā 1 stundas laikā pirms maltītes. Kad esat izvēlējies piemērotāko veidu, Suliqua vēlams injicēt pirms vienas un tās pašas maltītes katru dienu.

Pirms Suliqua injicēšanas

Vienmēr izlasiet šai instrukcijai pievienotos "Noradījumus par lietošanu".

Ja neievērojat visus šos norādījumus, Jūs varat injicēt pārāk daudz vai pārāk maz Suliqua.

Lai izvairītos no kļūdām, pirms katras injekcijas vienmēr pārbaudiet zāļu iepakojumu un pildspalvveida pilnšļirces etiķeti, lai pārliecinātos, vai Jums ir pareizā pildspalvveida pilnšļirce, īpaši tad, ja Jūs injicējat vairāk nekā vienas zāles.

Neskaidrību gadījumā konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Cita svarīga informācija par pildspalvveida pilnšļirču lietošanu

Katrai injekcijai vienmēr izmantojiet jaunu adatu. Adatu atkārtota lietošana palielina adatu nosprostošanās risku, kas var būt par iemeslu pārāk mazas vai pārāk lielas devas ievadīšanai. Pēc katras lietošanas reizes adatu izmetiet drošā veidā.

Lai novērstu infekcijas nodošanu no vienas personas citai, pildspalvveida pilnšļirces nekādā gadījumā nedrīkst lietot vairāk kā viena persona, pat tad, ja tiek nomainīta adata.

Izmantojiet vienīgi ar Suliqua pildspalvveida pilnšļirci saderīgas adatas (skatīt "Norādījumi par lietošanu").

Pirms katras injekcijas jāveic drošuma pārbaude.

Ja domājat, ka Jūsu pildspalvveida pilnšļirce ir bojāta, nelietojiet to. Izmantojiet jaunu pildspalvveida pilnšļirci. Nemēģiniet salabot pildspalvveida pilnšļirci.

Izmetiet izlietoto adatu asiem priekšmetiem paredzētā tvertnē vai tā, kā norādījis farmaceits vai vietējā kompetentā iestāde.

Kā veikt injekciju

Suliqua injicē zem ādas (subkutāni jeb s.c.).

Veiciet injekciju augšstilba priekšpusē, augšdelma priekšpusē vai vēdera priekšējā sienā.

Veicot injekciju katru dienu, mainiet injekcijas vietu izvēlētā apvidus robežās. Tādējādi mazināsies iedobju vai sacietējumu veidošanās risks injekcijas vietā (vairāk informācijas skatīt 4. punktā sadaļā "Citas blakusparādības").

Nelietojiet Suliqua

vēnā. Tādējādi mainīsies zāļu iedarbība un cukura līmenis asinīs var kļūt pārāk zems.

Ja Suliqua satur daļiņas. Šķīdumam ir jābūt dzidram, bezkrāsainam un līdzīgam ūdenim.

Ja domājat, ka Jūsu pildspalvveida pilnšļirce pilnvērtīgi nedarbojas, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu.

Ja esat lietojis Suliqua vairāk nekā noteikts

Ja esat injicējis pārāk daudz šo zāļu, Jums cukura līmenis asinīs var kļūt pārāk zems (hipoglikēmija). Pārbaudiet savu cukura līmeni un ēdiet vairāk, lai novērstu cukura līmeņa asinīs pārmērīgu pazemināšanos (hipoglikēmiju). Ja Jums cukura līmenis asinīs kļūst pārāk zems, ievērojiet ierāmētos norādījumus šīs instrukcijas beigās.

Ja esat aizmirsis lietot Suliqua

Ja esat izlaidis Suliqua devu vai neesat injicējis pietiekami daudz insulīna, Jums cukura līmenis asinīs var kļūt pārāk augsts (hiperglikēmija).

Ja nepieciešams, Suliqua var injicēt pirms nākamās maltītes.

Neinjicējiet divkāršu devu, lai kompensētu aizmirsto devu.

Neveiciet divas injekcijas dienā.

Pārbaudiet cukura līmeni asinīs un pēc tam injicējiet nākamo devu parastajā laikā.

Informāciju par hiperglikēmijas ārstēšanu skatīt rāmī šīs instrukcijas beigās.

Ja pārtraucat lietot Suliqua

Nepārtrauciet šo zāļu lietošanu, ja neesat konsultējies ar ārstu. Šādi rīkojoties, cukura līmenis asinīs var kļūt ļoti augsts (hiperglikēmija) un asinīs var uzkrāties skābe (ketoacidoze).

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai.

4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Ja pamanāt pazīmes, kas liecina, ka cukura līmenis asinīs ir pārāk zems (hipoglikēmija), rīkojieties, lai nekavējoties paaugstinātu cukura līmeni asinīs (skatīt ierāmēto tekstu šīs instrukcijas beigās).

Hipoglikēmija var būt ļoti nopietna un ir ļoti bieži sastopama insulīnu saturošu zāļu lietošanas gadījumā (var skart vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem).

Zems cukura līmenis asinīs nozīmē, ka asinīs nav pietiekami daudz cukura.

Ja Jūsu cukura līmenis asinīs pārmērīgi pazeminās, Jums var iestāties bezsamaņa.

Ja cukura līmenis asinīs ir ļoti zems pārāk ilgi, tas var izraisīt galvas smadzeņu bojājumu un var būt bīstams dzīvībai.

Sīkāku informāciju skatīt rāmī šīs instrukcijas beigās.

Citas iespējamās blakusparādības

Pastāstiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai, ja pamanāt kādu no turpmāk minētajām blakusparādībām:

Bieži: var skart ne vairāk kā 1 no 10 cilvēkiem

Reibonis

Slikta dūša

Vemšana

Caureja

Retāk: var skart ne vairāk kā 1 no 100 cilvēkiem

Iesnas, rīkles sāpīgums (nazofaringīts)

Saaukstēšanās (augšējo elpceļu infekcija)

Nātrene

Galvassāpes

Gremošanas traucējumi (dispepsija)

Sāpes vēderā

Nogurums

Pārmaiņas injekcijas vietā: ja Jūs injicējat Suliqua vienā un tajā pašā vietā pārāk bieži, Jums šajā vietā var izveidoties iedobes, ko izraisa zemādas taukaudu zudums (lipoatrofija), vai sacietējumi, ko izraisatauku uzkrāšanās zem ādas (lipohipertrofija). Zāles var nedarboties ļoti labi. Lai novērstu šīs pārmaiņas, katru injekciju veiciet citā vietā.

Ādas un alerģiskas reakcijas injekcijas vietā: pazīmes var būt apsārtums, neparasti stipras sāpes injekcijas laikā, nieze, nātrene, pietūkums vai iekaisums. Tās var izplatīties ap injekcijas vietu. Lielākā daļa nelielo, insulīnu izraisīto reakciju parasti izzūd dažu dienu vai dažu nedēļu laikā.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5. Kā uzglabāt Suliqua

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes un pildspalvveida pilnšļirces etiķetes pēc "Derīgs līdz" vai "EXP". Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Pirms pirmās lietošanas reizes

Uzglabāt ledusskapī (2°C-8°C).

Nesasaldēt un nenovietot blakus saldētavai vai saldēšanas elementam.

Uzglabāt pildspalvveida pilnšļirci ārējā kastītē, lai pasargātu no gaismas.

Pēc pirmās lietošanas reizes vai glabājot rezervei

Pildspalvveida pilnšļirci ārpus ledusspkapja drīkst uzglabāt ne ilgāk par 14 dienām, bet temperatūrā līdz 30°C. Pēc šī perioda pildspalvveida pilnšļirce ir jāiznīcina.

Nelieciet pildspalvveida pilnšļirci atpakaļ ledusskapī un nesasaldēt to. Uzglabāt pildspalvveida pilnšļirci, sargājot no tiešas siltuma vai tiešas gaismas iedarbības. Ja nelietojat pildspalvveida pilnšļirci, vienmēr glabājiet to ar uzliktu vāciņu, lai pasargātu no gaismas.

Ārkārtīgi siltā vai aukstā dienā neatstājiet pildspalvveida pilnšļirci automašīnā. Neglabājiet pildspalvveida pilnšļirci ar pievienotu adatu.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Suliqua satur

Aktīvās vielas ir glargīna insulīns un liksizenatīds.

Katra pildspalvveida pilnšļirce satur 300 vienības glargīna insulīna un 100 mikrogramus liksizenatīda 3 ml šķīduma injekcijām.

Katrs ml satur 100 vienību glargīna insulīna un 33 µg liksizenatīda.

Katrs Suliqua devas solis satur 1 vienību glargīna insulīna un 0,33 µg liksizenatīda.

Citas sastāvdaļas ir glicerīns 85%, metionīns, metakrezols, cinka hlorīds, koncentrēta sālsskābe un nātrija hidroksīds (pH pielāgošanai) un ūdens injekcijām. Informāciju par nātriju un metakrezolu skatīt arī 2. punktā "Kas Jums jāzina pirms Suliqua lietošanas".

Suliqua ārējais izskats un iepakojums

Suliqua ir dzidrs un bezkrāsains šķīdums injekcijām (injekcija), kas iepildīts SoloStar pildspalvveida pilnšļircē ievietotā stikla kārtridžā.

Katra Suliqua pildspalvveida pilnšļirce satur 3 ml šķīduma injekcijām.

Iepakojumi pa 3 un 5 pildspalvveida pilnšļircēm.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Adatas iepakojumam nav pievienotas.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

Reģistrācijas apliecības īpašnieks: sanofi-aventis groupe

54, rue La Boétie 75008 Paris Francija

Ražotājs:

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

Industriepark Höchst – 65926 Frankfurt am Main

Vācija

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Sanofi Belgium

UAB SANOFI-AVENTIS LIETUVA

Tél/Tel: +32 (0)2 710 54 00

Tel: +370 5 2755224

България

Luxembourg/Luxemburg

sanofi-aventis Bulgaria EOOD

Sanofi Belgium

Тел.: +359 (0)2 970 53 00

Tél/Tel: +32 (0)2 710 54 00 (Belgique/Belgien)

Česká republika

Magyarország

sanofi-aventis, s.r.o.

SANOFI-AVENTISzrt.,

Tel: +420 233 086 111

Tel.: +36 1 505 0050

Danmark

Malta

sanofi-aventis Denmark A/S

Sanofi Malta Ltd.

Tlf: +45 45 16 70 00

Tel: +356 21493022

Deutschland

Nederland

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

sanofi-aventis Netherlands B.V.

Tel: +49 (0)180 2 222010

Tel: +31 (0)182 557 755

Eesti

Norge

sanofi-aventis Estonia OÜ

sanofi-aventis Norge AS

Tel: +372 627 34 88

Tlf: +47 67 10 71 00

Ελλάδα

Österreich

sanofi-aventis AEBE

sanofi-aventis GmbH

Τηλ: +30 210 900 16 00

Tel: +43 1 80 185 0

España

Polska

sanofi-aventis, S.A.

sanofi-aventis Sp. z o.o.

Tel: +34 93 485 94 00

Tel.: +48 22 280 00 00

Francija

Portugāle

sanofi-aventis France

Sanofi - Produtos Farmacêuticos, Lda

Tél: 0 800 222 555

Tel: +351 21 35 89 400

Appel depuis létranger : +33 1 57 63 23 23

 

Hrvatska

România

sanofi-aventis Croatia d.o.o.

Sanofi Romania SRL

Tel: +385 1 600 34 00

Tel: +40 (0) 21 317 31 36

Ireland

Slovenija

sanofi-aventis Ireland Ltd. T/A SANOFI

sanofi-aventis d.o.o.

Tel: +353 (0) 1 403 56 00

Tel: +386 1 560 48 00

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

sanofi-aventis Pharma Slovakia s.r.o.

Sími: +354 535 7000

Tel: +421 2 33 100 100

Italia

Suomi/Finland

Sanofi S.p.A.

Sanofi Oy

Tel: 800 131212 (domande di tipo tecnico)

Puh/Tel: +358 (0) 201 200 300

800 536389 (altre domande)

 

Κύπρος

Sverige

sanofi-aventis Cyprus Ltd.

Sanofi AB

Τηλ: +357 22 871600

Tel: +46 (0)8 634 50 00

Latvija

Lielbritānija

sanofi-aventis Latvia SIA

Sanofi

Tel: +371 67 33 24 51

Tel: +44 (0) 845 372 7101

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta

 

Citi informācijas avoti

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu/

HIPERGLIKĒMIJA UN HIPOGLIKĒMIJA

Ja Jūs lietojat insulīnu, Jums vienmēr jānēsā līdzi šādas lietas:

cukuru saturoši produkti, piemēram, glikozes tabletes vai ar cukuru saldināts dzēriens (vismaz 20 gramu);

informācija, lai citi zinātu, ka Jums ir cukura diabēts.

Hiperglikēmija (paaugstināts cukura līmenis asinīs)

Ja Jums cukura līmenis asinīs ir pārāk augsts (hiperglikēmija), iespējams, Jūs neesat injicējis pietiekami daudz insulīna.

Iespējamie hiperglikēmijas cēloņi

Piemēri:

Jūs neesat injicējis Suliqua vai neesat to injicējis pietiekami;

Jūsu zāļu efektivitāte ir samazinājusies - piemēram, nepareizas uzglabāšanas dēļ;

Jūsu pildspalvveida pilnšļirce pilnvērtīgi nedarbojas;

Jums ir mazāka fiziskā slodze nekā parasti;

Jums ir stress - piemēram, emocionāls distress vai uzbudinājums;

Jums ir trauma, infekcija vai drudzis vai ir veikta operācija;

Jūs lietojat vai esat lietojis noteiktas citas zāles (skatīt 2. punktu "Citas zāles un Suliqua").

Hiperglikēmijas brīdinājuma pazīmes

Slāpes, pastiprināta vajadzība urinēt, nogurums, sausa āda, sejas apsārtums, ēstgribas zudums, zems asinsspiediens, ātra sirdsdarbība, kā arī glikoze un ketonvielas, kas konstatētas, veicot urīna analīzi. Sāpes vēderā, ātra un dziļa elpošana, miegainība vai pat samaņas zudums var būt pazīmes, kas liecina par nopietnu stāvokli (ketoacidozi), ko izraisa insulīna trūkums.

Kas Jums jādara, ja Jums rodas hiperglikēmija

Pārbaudiet cukura līmeni asinīs un, ja tas ir augsts, kā esat vienojušies ar savu ārstu vai medmāsu, pārbaudiet ketonvielu klātbūtni urīnā, tiklīdz pamanāt kādas no iepriekš minētajām pazīmēm.

Ja Jums ir smaga hiperglikēmija vai ketoacidoze, nekavējoties sazinieties ar ārstu. Tā vienmēr jāārstē ārstam, parasti slimnīcā.

Hipoglikēmija (zems cukura līmenis asinīs)

Ja Jūsu cukura līmenis asinīs pārmērīgi pazeminās, Jums var iestāties bezsamaņa. Būtiska hipoglikēmija var izraisīt sirdslēkmi vai galvas smadzeņu bojājumu un var būt bīstama dzīvībai. Jums jāmācās atpazīt cukura līmeņa asinīs pazemināšanās pazīmes - lai Jūs varētu rīkoties un novērst stāvokļa pasliktināšanos.

Iespējamie hipoglikēmijas cēloņi

Piemēri:

Jūs esat injicējis pārāk daudz Suliqua;

Jūs izlaižat maltītes vai ieturat tās novēloti.

Jūs neēdat pietiekami daudz vai ēdat produktus, kas satur mazāk ogļhidrātu nekā parasti - mākslīgie saldinātāji nav ogļhidrāti.

Jūs lietojat alkoholu - īpaši tad, ja neesat daudz ēdis.

Jūs zaudējat ogļhidrātus vemšanas vai caurejas dēļ.

Jūs veicat vairāk vingrinājumu nekā parasti vai cita veida fiziskās aktivitātes.

Jūs atveseļojaties pēc traumas, operācijas vai cita veida stresa.

Jūs atveseļojaties pēc slimības vai drudža.

Jūs lietojat vai esat pārtraucis lietot noteiktas citas zāles (skatīt 2. punktu "Citas zāles un

Suliqua").

Hipoglikēmijas iespējamība ir lielāka arī šādos gadījumos:

Jūs esat tikko uzsācis ārstēšanos ar Suliqua - cukura līmeņa asinīs pazemināšanās iespējamība lielāka ir no rīta.

Jūsu cukura līmenis asinīs ir gandrīz normāls vai nestabils.

Jūs nomaināt apvidu, kurā injicējat Suliqua. Piemēram, no augšstilba uz augšdelmu.

Jums ir smaga nieru vai aknu slimība, vai arī kāda cita slimība, piemēram, hipotireoze.

Hipoglikēmijas brīdinājuma pazīmes

Pirmās pazīmes var skart organismu kopumā. Pazīmes, kas liecina, ka Jūsu cukura līmenis asinīs pazeminās pārāk daudz vai pārāk strauji, ir, piemēram, svīšana, mikla āda, trauksme, ātra vai neregulāra sirdsdarbība, paaugstināts asinsspiediens un sirdsklauves. Šīs pazīmes nereti rodas pirms pazīmēm, ko izraisa zems cukura līmenis galvas smadzenēs.

Citas pazīmes ir galvassāpes, ļoti stiprs izsalkums, slikta dūša vai vemšana, nogurums, miegainība, nemiers, miega traucējumi, agresīva uzvedība, apgrūtināta koncentrēšanās, lēnas reakcijas, depresija, apjukums, apgrūtināta spēja runāt (dažreiz pilnīgs runas spējas zudums), redzes pārmaiņas, trīce, nespēja pakustēties (paralīze), durstīšanas sajūta plaukstās vai rokās, notirpuma un durstīšanas sajūta nereti ap muti, reibonis, paškontroles zudums, nespēja parūpēties par sevi, krampji, samaņas zudums.

Situācijas, kad hipoglikēmijas pazīmes var būt mazāk izteiktas:

Hipoglikēmijas pirmās brīdinājuma pazīmes var mainīties, būt vājākas vai nebūt vispār, ja:

Jūs esat gados vecāks cilvēks;

Jums cukura diabēts ir ilgstoši;

Jums ir noteikta veida nervu bojājums (ko dēvē par "diabētisko autonomo neiropātiju");

Jums nesen ir bijis pārāk zems cukura līmenis asinīs (piemēram, iepriekšējā dienā);

Jums cukura līmenis asinīs pazeminās lēnām;

Jums pazeminātais cukura līmenis asinīs parasti ir tuvs normālam vai Jūsu diabēta kontrole pēdējā laikā ir būtiski uzlabojies;

Jūs nesen esat nomainījis dzīvnieku insulīnu uz ražotu insulīnu, kāds ir arī Suliqua sastāvā;

Jūs lietojat vai esat lietojis noteiktas citas zāles (skatīt 2. punktu "Citas zāles un Suliqua"). Šādos gadījumos Jums var rasties smaga hipoglikēmija (un pat bezsamaņa) pirms apjaušat, kas vispār notiek. Ziniet savas brīdinājuma pazīmes. Ja nepieciešams, Jums var būt biežāk jāpārbauda cukura līmenis asinīs. Tas var palīdzēt izvairīties no vieglām hipoglikēmijas epizodēm. Ja Jums ir grūti atpazīt brīdinājuma pazīmes, Jums jāizvairās no situācijām (piemēram, transportlīdzekļa vadīšanas), kurās Jūs vai citi hipoglikēmijas dēļ tiktu pakļauti riskam.

Kā jārīkojas, ja Jums rodas hiperglikēmija

1.Neinjicējiet Suliqua. Nekavējoties lietojiet aptuveni 15 - 20 gramus cukura - piemēram, glikozi, cukurgraudu vai ar cukuru saldinātu dzērienu. Nedzeriet mākslīgos saldinātājus saturošus dzērienus (piemēram, diētiskos dzērienus) un neēdiet mākslīgos saldinātājus saturošus ēdienus, jo tie nepalīdz ārstēt pazeminātu cukura līmeni asinīs.

2.Jums var būt jāapēd kaut kas (piemēram, maize vai makaroni), kas paaugstinās cukura līmeni asinīs ilgāku laiku, īpaši tad, ja Jums vēl nav jāietur nākamā maltīte. Jautājiet ārstam vai medmāsai, ja neesat pārliecināts, kādi produkti Jums jāēd.

Lietojot Suliqua, atlabšana pēc cukura līmeņa pazemināšanās var būt ilgāka, jo šīs zāles satur ilgstošas darbības insulīnu (glargīna insulīnu).

3.Pārbaudiet glikozes līmeni asinīs 10 – 15 minūtes pēc cukura lietošanas. Ja glikozes līmenis asinīs aizvien ir pārāk zems (< 4 mmol/l) vai hipoglikēmija atkārtojas, lietojiet vēl 15 –

20 gramus cukura.

4.Ja nespējat kontrolēt hipoglikēmiju vai tā rodas atkārtoti, nekavējoties konsultējieties ar ārstu.

Kā jārīkojas citiem cilvēkiem, ja Jums ir hipoglikēmija

Pastāstiet saviem radiniekiem, draugiem un tuvākiem kolēģiem, ka tad, ja Jūs nespējat norīt vai zaudējat samaņu, viņiem nekavējoties jāizsauc medicīniska palīdzība.

Jums būs nepieciešama glikozes vai glikagona (zāles, kas paaugstina cukura līmeni asinīs) injekcija. Šīs injekcijas jāveic pat tad, ja nav pilnīgas pārliecības, ka Jums ir hipoglikēmija.

Jums jānosaka cukura līmenis asinīs tūlīt pēc glikozes lietošanas, lai pārbaudītu, vai Jums tiešām ir hipoglikēmija.

Suliqua 100 vienību/ml + 33 mikrogrami/ml šķīdums injekcijām pildspalvveida pilnšļircē (30- 60).

NORADĪJUMI PAR LIETOŠANU

Vispirms izlasiet lietošanas instrukciju un šos norādījumus par lietošanu

Suliqua (30-60) pildspalvveida pilnšļirce satur glargīna insulīnu un liksizenatīdu. Šajā pildspalvveida pilnšļircē esošo zāļu kombinācija ir paredzēta 30 - 60 Suliqua devas soļu injicēšanai katru dienu.

Nekādā gadījumā nelietojiet adatas atkārtoti. Šādi rīkojoties, Jūs varat nesaņemt visu devu (nepietiekama deva) vai ievadīt pārāk lielu devu (pārdozēšana), jo adata var nosprostoties.

Nekādā gadījumā neizmantojiet šļirci, lai atvilktu zāles no pildspalvveida pilnšļirces. Šādi rīkojoties, Jūs varat nesaņemt pareizu zāļu daudzumu.

Saglabājiet šos norādījumus par lietošanu, lai varētu tos vēlāk pārlasīt.

Svarīga informācija

Nekādā gadījumā nedodiet savu pildspalvveida pilnšļirci citiem - tā ir paredzēta vienīgi Jums.

Nekādā gadījumā nelietojiet pildspalvveida pilnšļirci, ja tā ir bojāta vai ja neesat pārliecināts, ka tā darbojas pilnvērtīgi.

Vienmēr veiciet drošuma pārbaudi. Skatīt 3. SOLI.

Vienmēr nēsājiet līdzi rezerves pildspalvveida pilnšļirci un rezerves adatas, ja nu tās pazūd vai vairs nedarbojas.

Pirms lietošanas vienmēr pārbaudiet pildspalvveida pilnšļirces etiķeti, lai pārliecinātos, ka Jums ir pareizā pildspalvveida pilnšļirce.

Iemācieties veikt injekciju

Pirms pildspalvveida pilnšļirces lietošanas konsultējieties ar savu veselības aprūpes speciālistu par to, kā veikt injekciju.

Lūdziet palīdzību, ja Jums ir grūti rīkoties ar pildspalvveida pilnšļirci, piemēram, ja Jums ir redzes traucējumi.

Izlasiet visus šos norādījumus pirms pildspalvveida pilnšļirces lietošanas. Ja neievērojat visus šos norādījumus, Jūs varat injicēt pārāk daudz vai pārāk maz zāļu.

Nepieciešama palīdzība?

Ja Jums ir kādi jautājumi par Suliqua, pildspalvveida pilnšļirci vai cukura diabētu, jautājiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai vai zvaniet pa vietējo sanofi-aventis tālruņa numuru, kas norādīts lietošanas instrukcijas beigās (skatīt otrā pusē).

Jums nepieciešamie papildu priekšmeti:

jauna sterila adata (skatīt 2. SOLI);

asiem priekšmetiem paredzēta tvertne izlietotajām adatām un pildspalvveida pilnšļircēm (skatīt

„Pildspalvveida pilnšļirces izmešana”).

Injekcijas vietas

Augšdelmi

Vēders

Augšstilbi

Informācija par pildspalvveida pilnšļirci

Kārtridža turētājs

Virzulis*

Devu lodziņš

Devas rādītājs

 

Gumijas

 

Zāļu

Devas

 

Pildspalvveida

Skala

iestatīšanas

Injekcijas

aizdare

nosaukums

pilnšļirces vāciņš

 

rīks

poga

 

 

 

*Jūs neredzēsiet virzuli, kamēr nebūsiet injicējis dažas devas

1. SOLIS. Pārbaudiet pildspalvveida pilnšļirci

Izņemiet jaunu pildspalvveida pilnšļirci no ledusskapja vismaz 1 stundu pirms injekcijas. Aukstu zāļu injekcija ir sāpīgāka.

A. Pārbaudiet nosaukumu un derīguma termiņu uz pildspalvvieda pilnšļirces etiķetes.

• Pārliecinieties, vai Jums ir pareizās zāles. Šī pildspalvveida pilnšļirce ir olīvu krāsā un tai

ir brūna injekcijas poga.

Nelietojiet šo pildspalvveida pilnšļirci, ja Jums nepieciešama par 30 devas soļiem mazāka dienas deva vai ja Jums nepieciešams vairāk nekā 60 devas soļu. Pārrunājiet ar ārstu, kura pildspalvveida pilnšļirce ir piemērota Jūsu vajadzībām.

Nelietojiet pildspalvveida pilnšļirci pēc derīguma termiņa.

B. Noņemiet pildspalvveida pilnšļirces vāciņu.

C. Pārbaudiet, vai zāles ir dzidras.

Nelietojiet pildspalvveida pilnšļirci, ja zāles izskatās duļķainas, krāsainas vai satur sīkas daļiņas.

2. SOLIS. Pievienojiet jaunu adatu

Nelietojiet adatas atkārtoti. Katrai injekcijai vienmēr izmantojiet jaunu sterilu adatu. Tas palīdz novērst adatu aizsportošanos, piesārņojumu un inficēšanos.

Vienmēr lietojiet adatas, kas ir saderīgas ar Suliqua pildspalvveida pilnšļirci.

A. Paņemiet jaunu adatu un noplēsiet tās aizsargplombējumu.

B. B. Turiet adatu taisni un uzskrūvējiet pildspalvveida pilnšļircei līdz stabilai fiksācijai. Nepievelciet pārāk stingri.

C. Noņemiet adatas ārējo vāciņu. Saglabājiet to.

D. Noņemiet adatas iekšējo vāciņu un izmetiet.

Rīcība ar adatām

Rīkojieties ar adatām uzmanīgi, lai nepieļautu saduršanos ar adatu un krustenisku inficēšanos.

3. SOLIS. Veiciet drošuma pārbaudi

Pirms katras injekcijas vienmēr veiciet drošuma pārbaudi, lai:

pārbaudītu pildspalvveida pilnšļirci un adatu un pārliecinātos, ka tās darbojas pilnvērtīgi;

pārliecinātos, ka Jūs saņemsiet pareizo devu.

A. Izvēlieties divus devas soļus, pagriežot devas iestatīšanas rīku līdz devas rādītājs ir vērsts pret atzīmi 2.

B.Nospiediet injekcijas pogu līdz galam.

Ja no adatas gala izdalās zāles, Jūsu pildspalvveida pilnšļirce darbojas pareizi, devas iestatīšanas rīks atkal rādīs „0”.

Ja šķidrums neparādās:

Jums var būt jāveic šī darbība atkārtoti pat 3 reizes un tad parādīsies zāles.

Ja pēc trešās reizes zāles neizdalās, adata var būt nosprostota. Šādā gadījumā:

-nomainiet adatu (skatīt 6. un 2. SOLI);

-pēc tam veiciet atkārtotu drošuma pārbaudi (3. SOLIS).

Nelietojiet pildspalvveida pilnšļirci, ja no adatas gala zāles aizvien neizdalās. Lietojiet jaunu pildspalvveida pilnšļirci.

Neizmantojiet šļirci, lai atvilktu zāles no pildspalvveida pilnšļirces.

Ja ir redzami gaisa burbuļi

Jūs varat redzēt gaisa burbuļus zālēs. Tas ir normāli, tie Jums nekaitēs.

4.SOLIS. Izvēlieties devu

Šo pildspalvveida pilnšļirci izmantojiet vienīgi, lai injicētu vienreizējas 30 - 60 devas soļu dienas devas.

Neiestatiet devu un nespiediet injekcijas pogu, kamēr nav pievienota adata. Tā var sabojāt

pildspalvveida pilnšļirci.

A. Pārliecinieties, vai adata ir pievienota un deva ir iestatīta uz "0".

B. Pagrieziet devas iestatīšanas rīku, līdz devas rādītājs ir vērsts pret Jums nepieciešamo devu.

Ja esat pagriezis tālāk par Jums nepieciešamo devu, iestatīšanas rīku ir iespējams pagriezt atpakaļ.

Ja pildspalvveida pilnšļircē nav palicis pietiekami daudz devas soļu, devas iestatīšanas rīks apstāsies pie atlikušā devas soļu skaita.

Ja nevarat iestatīt visu parakstīto devu, izmantojiet jaunu pildspalvveida pilnšļirci vai injicējiet atlikušos devas soļus un izmantojiet jaunu pildspalvveida pilnšļirci atlikušās devas daļas ievadīšanai. Tikai šādā gadījumā var injicēt daļu devas, kas ir mazāka par 30 devas soļiem. Lai ievadītu atlikušo devas daļu, vienmēr izmantojiet citu Suliqua (30-60) pildspalvveida pilnšļirci, bet ne citu pildspalvveida pilnšļirci.

Kā nolasīt informāciju no devu lodziņa

• Neizmantojiet pildspalvveida pilnšļirci, ja Jūsu vienreizējā dienas deva ir mazāka par 30 devas soļiem, kas norādīti kā balti cipari uz melna fona.

Pildspalvveida pilnšļircē esošo zāļu vienības

Pildspalvveida pilnšļircē ir kopumā 300 devas soļu. Jūs varat iestatīt devu ik pa 1 devas solim.

Nelietojiet šo pildspalvveida pilnšļirci, ja Jums nepieciešama par 30 devas soļiem mazāka vai par 60 devas soļiem lielāka vienreizēja dienas deva.

Katrā pildspalvveida pilnšļircē ir vairāk par 1 devu.

5. SOLIS. Injicējiet devu

Ja Jums ir grūti nospiest injekcijas pogu, nespiediet to ar spēku, jo tā var sabojāt pildspalvveida pilnšļirci.

Nomainiet adatu (skat. 6. SOLI „Noņemiet adatu” un 2. SOLI „Pievienojiet jaunu adatu”), pēc tam veiciet drošības pārbaudi (skat. 3. SOLI).

Ja Jums aizvien ir grūti nospiest injekcijas pogu, paņemiet jaunu pildspalvveida pilnšļirci.

Neizmantojiet šļirci, lai atvilktu zāles no pildspalvveida pilnšļirces.

A. Izvēlieties injekcijas vietu, kā parādīts iepriekš attēlā.

B.Ieduriet adatu ādā, kā Jums rādījis veselības aprūpes speciālists.

Vēl nepieskarieties injekcijas pogai.

C. Novietojiet īkšķi uz injekcijas pogas. Nospiediet to līdz galam un pieturiet.

Nespiediet slīpi. Jūsu īkšķis var nobloķēt devas iestatīšanas rīka griešanos.

D. Turiet injekcijas pogu nospiestu un, kad redzat "0" devu lodziņā, lēnām skaitiet līdz 10.

Tas palīdz nodrošināt, ka tiek ievadīta visa deva.

sek.

E. Pēc tam, kad poga ir turēta nospiesta un lēnām ir aizskaitīts līdz 10, atlaidiet injekcijas pogu. Izņemiet adatu no ādas.

6. SOLIS. Noņemiet adatu

Rīkojieties ar adatām uzmanīgi, lai nepieļautu saduršanos ar adatu un krustenisku inficēšanos.

Nelieciet atpakaļ adatas iekšējo vāciņu.

A.Satveriet adatas ārējā vāciņa platāko daļu. Turiet adatu taisni un ielieciet atpakaļ adatas ārējā vāciņā. Pēc tam to stingri uzspiediet.

Ja vāciņš ir uzlikts atpakaļ slīpi, adata var to caurdurt.

B. Satveriet un saspiediet adatas ārējā vāciņa platāko daļu. Ar otru roku vairākas reizes pagrieziet pildspalvveida pilnšļirci, lai noņemtu adatu.

Ja ar pirmo reizi adatu neizdodas noņemt, mēģiniet vēlreiz.

C. Izmetiet lietoto adatu necaurduramā tvertnē (skatīt "Pildspalvveida pilnšļirces izmešana" šo lietošanas norādījumu beigās).

D. Uzlieciet atpakaļ pildspalvveida pilnšļirces vāciņu.

Nelieciet pildspalvveida pilnšļirci atpakaļ ledusskapī.

Kā uzglabāt pildspalvveida pilnšļirci

Pirms pirmās lietošanas reizes

Uzglabāt jaunas pildspalvveida pilnšļirces ledusskapī 2 - 8°C temperatūrā.

Nesasaldēt.

Pēc pirmās lietošanas reizes

Glabājiet pildspalvveida pilnšļirci istabas temperatūrā līdz 30°C.

Nelieciet pildspalvveida pilnšļirci atpakaļ ledusskapī.

Neglabājiet pildspalvveida pilnšļirci ar pievienotu adatu.

Glabājiet pildspalvveida pilnšļirci ar uzliktu vāciņu.

Lietojiet pildspalvveida pilnšļirci ne ilgāk kā 14 dienas pēc pirmās lietošanas reizes.

Kā kopt pildspalvveida pilnšļirci

Rīkojieties ar pildspalvveida pilnšļirci uzmanīgi

• Ja domājat, ka Jūsu pildspalvveida pilnšļirce varētu būt bojāta, nemēģiniet to salabot. Izmantojiet jaunu.

Sargājiet pildspalvveida pilnšļirci no putekļiem un netīrumiem

• Pildspalvveida pilnšļirces ārpusi var tīrīt, noslaukot ar mitru drānu (kas samitrināta vienīgi ūdenī). Pildspalvveida pilnšļirci nedrīkst iegremdēt, mazgāt vai ieziest ar slīdvielu. Tā pildspalvveida pilnšļirce var tikt bojāta.

Pildspalvveida pilnšļirces izmešana

Pirms pildspalvveida pilnšļirces izmešanas noņemiet adatu.

Izmetiet izlietoto pildspalvveida pilnšļirci atbilstoši farmaceita vai vietējās kompetentās iestādes norādījumiem.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas