Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sycrest (asenapine maleate) – Lietošanas instrukcija - N05AH05

Updated on site: 10-Oct-2017

Zāļu nosaukumsSycrest
ATĶ kodsN05AH05
Vielaasenapine maleate
RažotājsN.V. Organon

Lietošanas instrukcija: informācija pacientam

Sycrest 5 mg tabletes lietošanai zem mēles Sycrest 10 mg tabletes lietošanai zem mēles asenapine

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

-Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

-Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai.

-Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

-Ja Jums ir jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1.Kas ir Sycrest un kādam nolūkam tās lieto

2.Kas Jums jāzina pirms Sycrest lietošanas

3.Kā lietot Sycrest

4.Iespējamās blakusparādības

5.Kā uzglabāt Sycrest

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

1.Kas ir Sycrest un kādam nolūkam tās lieto

Sycrest satur aktīvo vielu asenapīnu. Šīs zāles pieder pie zāļu grupas, ko sauc par antipsihotiskiem līdzekļiem. Sycrest lieto ar I tipa bipolāriem traucējumiem saistītu vidēji smagu līdz smagu mānijas epizožu ārstēšanai pieaugušajiem. Antipsihotiskie līdzekļi ietekmē ķīmiskās vielas, kas nodrošina saziņu starp nervu šūnām (neiromediatorus). Slimības, kas skar galvas smadzenes, piemēram, I tipa bipolāri traucējumi, var būt izraisījuši noteiktu galvas smadzeņu ķīmisko vielu, piemēram, dopamīna un serotonīna, līdzsvara traucējumus, un tie var izraisīt dažus no Jums iespējamiem simptomiem. Tieši kā šīs zāles darbojas, nav zināms, tomēr uzskata, ka tas atjauno šo ķīmisko vielu līdzsvaru.

Ar I tipa bipolāriem traucējumiem saistītās mānijas epizodes ir stāvoklis, kad rodas tādi simptomi kā pacilātības sajūta, pārmērīgs enerģijas daudzums, izteikti mazāka nepieciešamība pēc miega nekā parasti, ātra runa ar mainīgām idejām un dažreiz izteikta aizkaitināmība.

2.Kas Jums jāzina pirms Sycrest lietošanas

Nelietojiet Sycrest šādos gadījumos

Ja Jums ir alerģija pret asenapīnu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Sycrest lietošanas konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu.

Sycrest nav pētīts gados vecākiem pacientiem ar demenci. Tomēr gados vecākiem pacientiem ar demenci, kas ārstēti ar citām līdzīga veida zālēm, var būt palielināts insulta vai nāves risks. Sycrest nav reģistrēts demences ārstēšanai gados vecākiem pacientiem, un šajā pacientu grupā lietošana nav ieteicama.

Sycrest lietošana var izraisīt asinsspiediena pazemināšanos. Agrīnās ārstēšanas stadijās dažiem cilvēkiem var būt ģībonis, īpaši, pieceļoties no guļus vai sēdus stāvokļa. Tas parasti pāriet bez ārstēšanas, bet ja nē, pastāstiet par to savam ārstam. Var būt jāpielāgo Jums nepieciešamā deva.

Nekavējoties pastāstiet ārstam, ja Jums rodas:

patvaļīgas ritmiskas mēles, mutes un sejas kustības. Var būt jāpārtrauc Sycrest lietošana;

drudzis, izteikts muskuļu stīvums, svīšana vai apziņas traucējumi (traucējums, ko sauc par “ļaundabīgo neiroleptisko sindromu”). Nekavējoties var būt nepieciešama medicīniska ārstēšana.

Pirms Sycrest lietošanas konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu:

ja Jums kādreiz diagnosticēts stāvoklis, kura simptomi ir paaugstināta ķermeņa temperatūra un muskuļu stīvums (saukta arī par ļaundabīgo neiroleptisko sindromu);

ja Jums kādreiz ir bijušas patoloģiskas mēles vai sejas kustības (tardīvā diskinēzija); Jums jāzina, ka šie abi stāvokļi var būt saistīti ar šāda veida zālēm;

ja Jums ir sirds slimība vai tiek veikta sirds slimības ārstēšana, kas Jums rada noslieci uz zemu asinsspiedienu;

ja Jums ir cukura diabēts vai nosliece uz diabētu;

Jums ir Parkinsona slimība vai demence;

ja Jums ir epilepsija (krampji);

ja Jums ir apgrūtināta rīšana (disfāgija);

ja Jums ir smagi aknu darbības traucējumi. Tādā gadījumā Jūs nedrīkstat lietot Sycrest;

ja Jums ir grūti kontrolējama ķermeņa temperatūra;

ja Jums ir domas par pašnāvību;

ja Jūsu asinīs ir patoloģiski augsts prolaktīna līmenis (ja Jums ir hiperprolaktinēmija).

Ja Jums ir kāds no šiem stāvokļiem, noteikti pastāstiet to ārstam, jo viņš var vēlēties pielāgot zāļu devu vai Jūs kādu laiku uzraudzīt. Tāpat nekavējoties sazinieties ar ārstu, ja kāds no šiem traucējumiem rodas vai pastiprinās Sycrest lietošanas laikā.

Bērni un pusaudži

Sycrest lietošana pacientiem līdz 18 gadu vecumam nav ieteicama.

Citas zāles un Sycrest

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot. Dažas zāles var vājināt vai pastiprināt Sycrest iedarbību.

Ja Jūs lietojat citas zāles, Sycrest jālieto kā pēdējais.

Jums jāpastāsta ārstam, ja Jūs lietojat antidepresantus (īpaši fluvoksamīnu, paroksetīnu vai fluoksetīnu), jo Jums var būt jāmaina Sycrest vai antidepresanta deva.

Ja lietojat zāles Parkinsona slimības ārstēšanai (piemēram, levodopa), Jums par to jāpastāsta savam ārstam, jo šo zāļu lietošana var vājināt to iedarbību.

Tā kā Sycrest darbojas galvenokārt galvas smadzenēs, papildu ietekmes dēļ iespējama mijiedarbība ar citām zālēm (vai alkoholu), kas darbojas galvas smadzenēs.

Sycrest var pazemināt asinsspiedienu, tādēļ kopā ar citām zālēm, kas pazemina asinsspiedienu, Sycrest jālieto piesardzīgi.

Sycrest kopā ar uzturu, dzērienu un alkoholu

Neēdiet un nedzeriet šķidrumu 10 minūtes pēc šo zāļu lietošanas.

Šo zāļu lietošanas laikā Jums jāizvairās no alkoholisko dzērienu lietošanas.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Nelietojiet Sycrest grūtniecības laikā, izņemot gadījumus, kad to darīt norāda Jūsu ārsts. Ja Jūs lietojat šīs zāles un Jums iestājas grūtniecība vai Jūs plānojat grūtniecību, pēc iespējas ātrāk pajautājiet ārstam, vai Jūs drīkstat turpināt lietot Sycrest.

Jaundzimušajiem bērniem, kuru mātes lietojušas Sycrest pēdējā grūtniecības trimestrī (grūtniecības pēdējos trīs mēnešos), varētu būt šādi simptomi: trīce, muskuļu stīvums un/vai vājums, miegainība, uzbudinājums, apgrūtināta elpošana un barības uzņemšanas grūtības. Ja Jūsu bērnam parādās kāds no šiem simptomiem, iespējams, Jums nepieciešams sazināties ar Jūsu ārstu.

Nebarojiet bērnu ar krūti Sycrest lietošanas laikā.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Sycrest var izraisīt miegainību vai sedāciju. Tādēļ, pirms vadīt automašīnu vai apkalpot mehānismus, pārliecinieties, ka Sycrest nav ietekmējis Jūsu koncentrēšanās spēju vai modrību.

3.Kā lietot Sycrest

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts vai farmaceits Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Ieteicamā deva ir 5 mg vai 10 mg tablete lietošanai zem mēles divreiz dienā. Viena deva jālieto no rīta un viena deva – vakarā.

Norādījumi par lietošanu

Sycrest jālieto zem mēles.

Ja nespējat ievērot tālāk aprakstīto tablešu lietošanas veidu, Sycrest nav ieteicams. Ja nespējat lietot šīs zāles tālāk aprakstītajā veidā, tās Jums var nebūt efektīvas.

-Tableti lietošanai zem mēles no blistera drīkst izņemt tikai tad, kad esat gatavs to lietot.

-Pieskarieties tabletei ar sausām rokām.

-Neizspiediet tableti no blistera. Negrieziet un neplēsiet blisteri.

-Pavelciet atpakaļ krāsaino mēlīti (1. attēls).

-Maigi izņemiet tableti (2. attēls). Nesaspiediet tableti.

-Lai nodrošinātu optimālu uzsūkšanos, novietojiet tableti zem mēles un pagaidiet, kamēr tā ir pilnībā izšķīdusi (3. attēls). Tablete siekalās izšķīdīs dažu sekunžu laikā.

-Tableti nedrīkst norīt vai sakost.

-Neēdiet un nedzeriet šķidrumu 10 minūtes pēc tabletes lietošanas.

1. attēls.

2. attēls.

3. attēls.

Ja esat lietojis Sycrest vairāk nekā noteikts

Ja esat lietojis pārāk daudz Sycrest, nekavējoties sazinieties ar ārstu. Paņemiet līdzi zāļu iepakojumu. Pārdozēšanas gadījumā Jums ir iespējama miegainības vai noguruma sajūta, patoloģiskas ķermeņa kustības, grūtības nostāvēt vai staigāt, zema asinsspiediena izraisīta reiboņa sajūta, kā arī uzbudinājuma un apjukuma sajūta.

Ja esat aizmirsis lietot Sycrest

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu. Ja esat izlaidis vienu devu, lietojiet nākamo devu parastajā laikā. Ja esat izlaidis divas vai vairāk devas, sazinieties ar ārstu vai farmaceitu.

Ja pārtraucat lietot Sycrest

Ja Jūs pārtrauksiet lietot Sycrest, Jūs zaudēsit šo zāļu radīto iedarbību. Jūs nedrīkstat pārtraukt šo zāļu lietošanu, izņemot gadījumus, kad to liek darīt Jūsu ārsts, jo Jums var atjaunoties simptomi.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

4.Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Par šīm zālēm saņemti nopietnu blakusparādību ziņojumi. Ja Jums ir kāds no tālāk minētajiem simptomiem, nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību:

-alerģiskas reakcijas (tās parasti ietver tādu reakciju kombināciju kā apgrūtināta elpošana vai norīšana, sejas, lūpu, mēles vai rīkles pietūkums, izsitumi uz ādas, nieze un paātrināta sirdsdarbība.)

-pēkšņa temperatūras paaugstināšanās, ar svīšanu, paātrinātu sirdsdarbību, izteiktu muskuļu stīvumu, apjukumu un svārstīgu asinsspiedienu, kas var novest līdz komai

-krampji vai lēkme

-ģībonis

Pastāstiet ārstam, ja Jums ir:

-paaugstināta cukura līmeņa asinīs pazīmes, tādas kā pārmērīgas slāpes, bada sajūta vai urinācija, nespēks vai diabēta pasliktināšanās

-neparastas mēles kustības vai citas nekontrolējamas mēles, mutes, vaigu vai žokļa kustības, kas var progresēt uz rokām un kājām

Citas blakusparādības par kurām saņemti zinojumi:

Ļoti bieži sastopamas blakusparādības (var skart vairāk nekā 1 cilvēku no 10)

trauksme

miegainība

Bieži sastopamas blakusparādības (var skart līdz 1 no 10 cilvēkiem)

ķermeņa masas palielināšanās

pastiprināta ēstgriba

lēnas vai ilgstošas muskuļu kontrakcijas

nemiers

gribai nepakļautas muskuļu kontrakcijas

lēnas kustības, trīce

sedācija

reibonis

slikta dūša

garšas sajūtas izmaiņas

mēles vai mutes nejutīguma sajūta

pastiprināta siekalošanās

muskuļu stīvums

nespēks

aknu proteīnu koncentrācijas palielināšanās

Retākas blakusparādības (var skart līdz 1 no 100 cilvēkiem)

patoloģiskas muskuļu kustības: simptomu kopums, kas pazīstams kā ekstrapiramidālie simptomi (EPS), kas var ietvert vienu vai vairākus no turpmāk minētajiem simptomiem: patoloģiskas muskuļu, mēles vai žokļu kustības, lēnas vai ilgstošas muskuļu kontrakcijas, muskuļu spazmas, trīce, patoloģiskas acu kustības, gribai nepakļautas muskuļu kontrakcijas, lēnas kustības vai nemiers

nepatīkamas sajūtas kājās (sauktas arī par nemierīgo kāju sindromu)

runas traucējumi

patoloģiski lēna vai ātra sirdsdarbība

starpkambaru vadīšanas traucējumi

- patoloģiska elektrokardiogramma (QT intervāla pagarināšanās)

zems asinsspiediens pēc piecelšanās

zems asinsspiediens

mēles vai mutes tirpšanas sajūta

mēles tūska vai sāpes

apgrūtināta rīšana

čūlas, sāpīgums, apsārtums, pietūkums un tulznas mutes dobumā

dzimumfunkcijas traucējumi

menstruālā cikla traucējumi

Retas blakusparādības (var skart līdz 1 no 1 000 cilvēkiem)

leikocītu skaita izmaiņas

skatiena fokusēšanas traucējumi

trombu veidošanās plaušu asinsvados, kas izraisa sāpes krūšu kurvī un apgrūtinātu elpošanu

muskuļu slimība, kuras izpausmes ir neizskaidrojamas sāpes

krūšu palielināšanās vīriešiem

piena vai šķidruma sekrēcija no krūšu dziedzeriem

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5.Kā uzglabāt Sycrest

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz blistera un kastītes. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Uzglabāt šīs zāles oriģinālajā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas un mitruma.

Šīm zālēm nav nepieciešami īpaši temperatūras uzglabāšanas apstākļi.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Sycrest satur

Aktīvā viela ir asenapīns.

Katra Sycrest 5 mg tablete lietošanai zem mēles satur 5 mg asenapīna.

Katra Sycrest 10 mg tablete lietošanai zem mēles satur 10 mg asenapīna.

Precīzs daudzums ir norādīts uz Jūsu Sycrest tablešu iepakojuma.

-Citas sastāvdaļas ir želatīns un mannīts (E421).

Sycrest ārējais izskats un iepakojums

5 mg tabletes lietošanai zem mēles ir apaļas baltas līdz pelēkbaltas tabletes ar apzīmējumu "5" vienā pusē.

10 mg tabletes lietošanai zem mēles ir apaļas baltas līdz pelēkbaltas tabletes ar apzīmējumu "10" vienā pusē.

Tabletes lietošanai zem mēles ir iepakotas atplēšamos blisteros pa 10 tabletēm katrā. Iepakojumā var būt 20, 60 vai 100 tabletes.

Visi iepakojuma lielumi var nebūt tirgū pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

N.V. Organon

Kloosterstraat 6

NL-5349 AB Oss

Nīderlande

Ražotājs

Organon (Ireland) Ltd.

Drynam Road, Swords

Co.Dublin, Īrija

Schering-Plough Labo N.V.

Industriepark 30

B-2220 Heist-op-den-Berg, Beļģija

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Lundbeck N.V./S.A.

UAB Lundbeck Lietuva

Tel/Tél: +32 2 535 79 79

Tel: + 370 5 231 4188

България

Luxembourg/Luxemburg

Lundbeck Export A/S Representative Office

Lundbeck N.V./S.A.

Teл.: +359 2 962 4696

Tel/Tél: +32 2 535 79 79

Česká republika

Magyarország

Lundbeck Česká republika s.r.o.

Lundbeck Hungária Kft.

Tel: +420 225 275 600

Tel.: +36 1 436 998

Danmark

Malta

Lundbeck Pharma A/S

Charles de Giorgio Ltd

Tel: + 45 4371 4270

Tel: +356 25600500

Deutschland

Nederland

Lundbeck GmbH

Lundbeck B.V.

Tel: +49 40 23649 0

Tel: +31 20 697 1901

Eesti

Norge

Lundbeck Eesti AS

H. Lundbeck AS

Tel: + 372 605 9350

Tlf: + 47 91 300 800

Ελλάδα

Österreich

Lundbeck Hellas S.A.

Lundbeck Austria GmbH

Τηλ: + 30 210 610 5036

Tel: + 43 1 266 91 08

España

Polska

Lundbeck España S.A.

Lundbeck Poland Sp. z o. o.

Tel: +34 93 494 9620

Tel.: + 48 22 626 93 00

France

Portugal

Lundbeck SAS

Lundbeck Portugal, Lda.

Tél: + 33 1 79 41 29 00

Tel: +351 21 00 45 900

Hrvatska

România

Lundbeck Croatia d.o.o.

Lundbeck Export A/S Reprezentanţa din România

Tel: +385 1 364 92 10

Tel: +40 21319 88 26

Ireland

Slovenija

Lundbeck (Ireland) Ltd

Lundbeck Pharma d.o.o.

Tel: +353 1 468 9800

Tel.: +386 2 229 4500

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf

Lundbeck Slovensko s.r.o.

Sími: + 354 535 7000

Tel: +421 2 5341 42 18

Italia

Suomi/Finland

Lundbeck Italia S.p.A.

Oy H. Lundbeck Ab

Tel: +39 02 677 4171

Puh/Tel: + 358 2 276 5000

Κύπρος

Sverige

Lundbeck Hellas A.E

H. Lundbeck AB

Τηλ.: + 357 22490305

Tel: + 46 40 699 82 00

Latvija

United Kingdom

SIA Lundbeck Latvia

Lundbeck Limited

Tel: + 371 6 7 067 884

Tel: +44 (0) 1908 649 966

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta {MM /GGGG}.

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas