Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

TachoSil (human fibrinogen / human thrombin) – Marķējuma teksts - B02BC30

Updated on site: 10-Oct-2017

Zāļu nosaukumsTachoSil
ATĶ kodsB02BC30
Vielahuman fibrinogen / human thrombin
RažotājsTakeda Austria GmbH

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KARTONA KĀRBA

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

TachoSil noslēdzoša matrice

Human fibrinogen/Human thrombin

2.AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS (I)

Katrs matrices cm2 satur:

Cilvēka fibrinogēns 5,5 mg

Cilvēka trombīns 2,0 SV

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

Zirga kolagēns, cilvēka albumīns, riboflavīns (E101), nātrija hlorīds, nātrija citrāts (E331), L-arginīna hidrohlorīds

4.ZĀĻU FORMA UN AKT.VIELAS DAUDZUMS

Noslēdzoša matrice

1 matrice 9,5 cm x 4,8 cm

2 matrices 4,8 cm x 4,8 cm

1 matrice 3,0 cm x 2,5 cm

5 matrices 3,0 cm x 2,5 cm

1 sarullēta matrice 4,8 cm x 4,8 cm

5.LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Lietošanai uz brūcēm.

Pirms lietošanas izlasīt lietošanas instrukciju.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Pēc folijas paciņas atvēršanas izlietot nekavējoties. Atkārtoti nesterilizēt.

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz {MM/GGGG}

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 25 C.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTO PREPARĀTU VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠO PREPARĀTU (JA PIEMĒROJAMS)

Neizlietotu produktu vai izlietotus materiālus jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Takeda Austria GmbH

St. Peter Strasse 25

A-4020 Linz

Austrija

12.REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

EU/1/04/277/001 1 matrice 9,5 cm x 4,8 cm

EU/1/04/277/002 2 matrices 4,8 cm x 4,8 cm

EU/1/04/277/003 1 matrice 3,0 cm x 2,5 cm

EU/1/04/277/004 5 matrices 3,0 cm x 2,5 cm

EU/1/04/277/005 1 sarullēta matrice 4,8 cm x 4,8 cm

13.SĒRIJAS NUMURS

Sērija{numurs}

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Pamatojums Braila raksta nepiemērošanai ir apstiprināts.

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA IZVIETOJAMĀ UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMĀ ALUMĪNIJA FOLIJAS MAISIŅŠ

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

TachoSil noslēdzoša matrice

Human fibrinogen/Human thrombin

Lietošanai uz brūcēm

2.LIETOŠANAS METODE

Pirms lietošanas izlasīt lietošanas instrukciju.

3.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz {MM/GGGG}

4.SĒRIJAS NUMURS

Sērija{numurs}

5.SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

1 matrice 9,5 cm x 4,8 cm

1 matrice 4,8 cm x 4,8 cm

1 matrice 3,0 cm x 2,5 cm

1 sarullēta matrice 4,8 cm x 4,8 cm

6.CITA

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA IZVIETOJAMĀ UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES POLIETILĒNTEREFTALĀTA BLISTERIS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

TachoSil

2.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

Takeda

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz {MM/GGGG}

4. SĒRIJAS NUMURS

Sērija{numurs}

5.CITA

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas