Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tadalafil Generics (tadalafil) - G04BE08

Updated on site: 12-Jul-2017

Zāļu nosaukumsTadalafil Generics
ATĶ kodsG04BE08
Vielatadalafil
RažotājsMYLAN S.A.S

Tadalafil Generics

tadalafils

Šis ir Eiropas Publiskā novērtējuma ziņojuma (EPAR) kopsavilkums par Tadalafil Generics. Tajā ir paskaidrots, kā aģentūra ir vērtējusi šīs zāles, lai ieteiktu to reģistrāciju Eiropas Savienībā un sniegtu lietošanas nosacījumus. Tas nav paredzēts kā praktiski ieteikumi par Tadalafil Generics lietošanu.

Lai saņemtu praktisku informāciju par Tadalafil Generics lietošanu, pacientiem jāizlasa zāļu lietošanas instrukcija vai jāsazinās ar ārstu vai farmaceitu.

Kas ir Tadalafil Generics un kāpēc tās lieto?

Tadalafil Generics izmanto plaušu artēriju hipertensijas (PAH) ārstēšanai pieaugušajiem, lai uzlabotu slodzes toleranci (spēju veikt fiziskas aktivitātes). PAH ir patoloģiski augsts asinsspiediens plaušu artērijās. Tadalafil Generics lieto pacienti ar PAH slimības II (nelieli fiziskās aktivitātes ierobežojumi) vai III (izteikti fiziskās aktivitātes ierobežojumi) funkcionālo klasi.

Tadalafil Generics satur aktīvo vielu tadalafilu.

Tadalafil Generics ir „ģenēriskas zāles”. Tas nozīmē, ka Tadalafil Generics sastāvā ir tā pati aktīvā viela un tās darbojas līdzīgi „atsauces zālēm”, kas jau ir reģistrētas Eiropas Savienībā (ES) ar nosaukumu Adcirca. Sīkāku informāciju par ģenēriskām zālēm skatīt jautājumu un atbilžu dokumentā šeit.

Kā lieto Tadalafil Generics?

Tadalafil Generics var iegādāties tikai pret recepti, un ārstēšana jāsāk un jāuzrauga PAH ārstēšanā pieredzējušam ārstam.

Tadalafil Generics ir pieejamas 20 mg tablešu veidā. Ieteicamā deva ir divas tabletes (40 mg) vienreiz dienā. Pacientiem ar viegliem vai vidēji smagiem nieru vai aknu darbības traucējumiem sākumā jālieto mazāka deva. Tadalafil Generics nav ieteicamas pacientiem ar smagiem nieru vai aknu darbības traucējumiem.

Kā Tadalafil Generics darbojas?

PAH ir novārdzinoša slimība, kas saistīta ar plaušu asinsvadu izteiktu sašaurināšanos. Rezultātā paaugstinās spiediens asinsvados, kas asinis no sirds nogādā plaušās. Šis spiediens samazina skābekļa daudzumu, kas no plaušām var nokļūt asinīs, tādējādi apgrūtinot fizisko aktivitāti. Tadalafil Generics aktīvā viela tadalafils pieder zāļu grupai, ko sauc par „5. tipa fosfodiesterāzes (FDE5) inhibitoriem”, kas nozīmē, ka tā bloķē fermentu FDE5. Šis ferments atrodas plaušu asinsvados. Kad šis ferments ir bloķēts, asinsvados netiek noārdīts „cikliskais guanozīnmonofosfāts” (cGMF) un šī viela paliek asinsvados, kur tā izraisa asinsvadu paplašināšanos. Pacientiem ar PAH tas pazemina asinsspiedienu plaušās un atvieglo slimības simptomus.

Kā noritēja Tadalafil Generics izpēte?

Pētījumi par aktīvās vielas ieguvumiem un riskiem apstiprinātai lietošanai jau ir veikti attiecība uz atsauces zālēm Adcirca, un tie nav jāatkārto ar Tadalafil Generics.

Kā visām zālēm uzņēmums nodrošināja pētījumus par Tadalafil Generics kvalitāti. Uzņēmums arī veica pētījumus, lai pierādītu, ka šīs zāles ir „bioekvivalentas” atsauces zālēm. Divas zāles ir bioekvivalentas, ja tās organismā nodrošina vienādu aktīvās vielas līmeni, un tādējādi ir sagaidāms, ka tām būs vienāda iedarbība.

Kāda ir Tadalafil Generics ieguvumu un riska attiecība?

Tā kā Tadalafil Generics ir ģenēriskas zāles un bioekvivalentas atsauces zālēm, to ieguvumu un riska attiecību uzskata par līdzvērtīgu atsauces zāļu ieguvumu un riska attiecībai.

Kāpēc Tadalafil Generics tika apstiprinātas?

Aģentūras Cilvēkiem paredzēto zāļu komiteja (CHMP) secināja, ka saskaņā ar Eiropas Savienības prasībām Tadalafil Generics ir pierādīta ar Adcirca salīdzināma kvalitāte un bioekvivalence. Tāpēc CHMP uzskatīja, ka, tāpat kā Adcirca gadījumā, ieguvums pārsniedz identificēto risku. Komiteja ieteica apstiprināt Tadalafil Generics lietošanai Eiropas Savienībā.

Kas tiek darīts, lai garantētu drošu un efektīvu Tadalafil Generics lietošanu?

Zāļu aprakstā un lietošanas instrukcijā tika ietverti ieteikumi un piesardzības pasākumi, kas jāievēro veselības aprūpes speciālistiem un pacientiem, lai garantētu drošu un efektīvu Tadalafil Generics lietošanu.

Cita informācija par Tadalafil Generics

Pilns Tadalafil GenericsEPAR teksts ir atrodams aģentūras tīmekļa vietnē: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. Lai saņemtu sīkāku informāciju par ārstēšanu ar Tadalafil Generics, izlasiet zāļu lietošanas instrukciju (kas arī ir EPAR daļa) vai sazinieties ar ārstu vai farmaceitu.

Pilns atsauces zāļu EPAR teksts arī pieejams aģentūras tīmekļa vietnē.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas