Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tadalafil Generics (tadalafil) – Lietošanas instrukcija - G04BE08

Updated on site: 12-Jul-2017

Zāļu nosaukumsTadalafil Generics
ATĶ kodsG04BE08
Vielatadalafil
RažotājsMYLAN S.A.S

Lietošanas instrukcija: informācija pacientam

Tadalafil Generics 20 mg apvalkotās tabletes tadalafilum

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

-Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

-Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

-Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

-Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1.Kas ir Tadalafil Generics un kādam nolūkam to lieto

2.Kas Jums jāzina pirms Tadalafil Generics lietošanas

3.Kā lietot Tadalafil Generics

4.Iespējamās blakusparādības

5.Kā uzglabāt Tadalafil Generics

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

1.Kas ir Tadalafil Generics un kādam nolūkam to lieto

Tadalafil Generics satur aktīvo vielu tadalafilu.

Tadalafil Generics ir zāles plaušu artēriju hipertensijas ārstēšanai pieaugušajiem.

Tās pieder zāļu grupai, ko sauc par 5. tipa fosfodiesterāzes jeb FDE-5 inhibitoriem, kuru iedarbība palīdz atslābināties asinsvadiem ap Jūsu plaušām, uzlabojot asins ieplūšanu plaušās. Rezultātā uzlabojas Jūsu spējas veikt fiziskas aktivitātes.

2.Kas Jums jāzina pirms Tadalafil Generics lietošanas

Nelietojiet Tadalafil Generics šādos gadījumos:

-ja Jums ir alerģija pret tadalafilu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu;

-ja lietojat jebkura veida nitrātus, piemēram, amilnitrītu, ko lieto pret sāpēm krūtīs. Ir konstatēts, ka tadalafils pastiprina šo zāļu iedarbību. Ja lietojat kādus nitrātus vai jums nav īstas skaidrības, aprunājieties par to ar ārstu;

-ja Jums kādreiz ir bijis redzes zudums - tas ir stāvoklis, kuru sauc arī par „acs trieku” (ne- arterītisku priekšējās daļas redzes nerva iekaisumu);

-ja Jums pēdējo trīs mēnešu laikā ir bijusi sirdslēkme;

-ja Jums ir zems asinsspiediens;

-Jūs lietojat riociguātu. Šīs zāles lieto pulmonālās arteriālās hipertensijas (t.i., augsta asinsspiediena plaušās) un hroniskās tromboemboliskās pulmonālās hipertensijas (t.i., asins trombu radīta augsta asinsspiediena plaušās) ārstēšanai. Ir pierādīts, ka FDE-5 inhibitori, tajā skaitā Tadalafil Generics, palielina šo zāļu hipotensīvo iedarbību. Ja Jūs lietojat riociguātu vai neesat pārliecināts, ka to lietojat, jautājiet to savam ārstam.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu, ja Jums ir:

-jebkāda sirds slimība (izņemot Jūsu plaušu artēriju hipertensiju);

-paaugstināts vai pazemināts asinsspiediens;

-jebkāda iedzimta acu slimība;

-asins sarkano šūnu patoloģija (sirpjveida šūnu anēmija);

-kaulu smadzeņu vēzis (multiplā mieloma);

-asins šūnu vēzis (leikoze);

-jebkāda veida dzimumlocekļa deformācija vai nevēlama/nepārejoša erekcija, kas ilgāka par 4 stundām;

-nopietna aknu slimība;

-nopietna nieru slimība.

Ja Jums pēkšņi pasliktinās vai zūd redze, nekavējoties sazinieties ar savu ārstu.

Bērni un pusaudži

Šīs zāles nav indicētas lietošanai bērniem un pusaudžiem līdz 18 gadu vecumam.

Citas zāles un Tadalafil Generics

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot.

NELIETOJIET šīs tabletes, ja Jūs jau lietojat nitrātus.

Tadalafil Generics var ietekmēt dažas zāles vai arī tās var ietekmēt Tadalafil Generics iedarbību. Pastāstiet savam ārstam vai farmaceitam, ja jau lietojat:

-bosentānu (vēl vienas zāles plaušu artēriju hipertensijas ārstēšanai);

-nitrātus (pret sāpēm krūšu kurvī);

-alfa blokatorus, ko lieto paaugstināta asinsspiediena vai prostatas slimību ārstēšanai;

-riociguātu;

-rifampicīnu (bakteriālo infekciju ārstēšanai);

-ketokonazola tabletes (sēnīšu infekciju ārstēšanai);

-ritonaviru (HIV ārstēšanai);

-tabletes erektilās disfunkcijas ārstēšanai (FDE-5 inhibitorus).

Tadalafil Generics kopā ar alkoholu

Alkoholisko dzērienu lietošana var uz laiku pazemināt Jūsu asinsspiedienu. Ja esat lietojis vai plānojat lietot Tadalafil Generics, izvairieties no pārmērīgas alkoholisko dzērienu lietošanas (lai etilspirta līmenis asinīs nebūtu augstāks par transportlīdzekļa vadīšanai pieļaujamo), jo tas var paaugstināt reiboņa risku pieceļoties.

Grūtniecība, barošana ar krūti un fertilitāte

Ja Jums ir iestājusies grūtniecība, Jūs barojat bērnu ar krūti vai domājat, ka Jums varētu būt iestājusies grūtniecība, vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu. Ja vien tas nav absolūti nepieciešams un ja to neesat apspriedusi ar savu ārstu, grūtniecības laikā šīs zāles nelietojiet.

Tā kā nav zināms, vai šīs zāles izdalās mātes pienā, šo tablešu lietošanas laikā bērnu nezīdiet. Grūtniecības vai barošanas ar krūti laikā pirms jebkuru zāļu lietošanas konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu.

Zāles saņēmušo suņu sēkliniekos samazinājās spermatozoīdu veidošanās. Dažiem vīriešiem ir novērota spermatozoīdu skaita samazināšanās. Maz ticams, ka šī ietekme varētu izraisīt neauglību.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Ir aprakstīts reibonis. Pirms sēšanās pie stūres vai mehānismu darbināšanas noskaidrojiet, kāda ir Jūsu reakcija uz zālēm.

Tadalafil Generics satur laktozi

Ja Jūsu ārsts ir teicis, ka Jums ir dažu cukura veidu nepanesamība, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu.

3.Kā lietot Tadalafil Generics

Vienmēr lietojiet šīs zāles saskaņā ar ārsta norādījumiem. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Tadalafil Generics ir pieejams 20 mg tabletēs. Parastā deva ir divas 20 mg tabletes, kas jālieto vienu reizi dienā. Abas tabletes viena pēc otras jālieto vienlaicīgi. Ja Jums ir viegla vai vidēji smaga aknu vai nieru slimība, Jūsu ārsts var ieteikt lietot tikai vienu 20 mg tableti dienā.

Šīs tabletes jānorij veselas, uzdzerot malku ūdens. Šīs tabletes var lietot kopā ar uzturu vai bez tā.

Ja esat lietojis Tadalafil Generics vairāk nekā noteikts

Ja Jūs vai kāds cits lietojis vairāk tablešu nekā noteikts, nekavējoties pastāstiet par to savam ārstam vai dodieties uz tuvāko slimnīcu, paņemot līdzi šīs zāles vai to iepakojumu. Jums ir iespējama jebkura no 4. sadaļā aprakstītajām nevēlamajām blakusparādībām.

Ja esat aizmirsis lietot Tadalafil Generics

Lietojiet devu, tiklīdz par to atceraties, ja tas noticis astoņu stundu laikā pēc tam, kad Jums bija jālieto zāļu deva. Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

Ja pārtraucat lietot Tadalafil Generics

Ja vien ārsts nav ieteicis citādi, tablešu lietošanu nepārtrauciet.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

4.Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas. Blakusparādības parasti ir vājas vai mērenas.

Ja Jums rodas kāda no šīm nevēlamajām blakusparādībām, nekavējoties pārtrauciet zāļu lietošanu un meklējiet medicīnisku palīdzību.

Bieži (var rasties līdz vienam no 10 cilvēkiem)

-alerģiskas reakcijas, to vidū arī ādas izsitumi;

-sāpes krūtīs. Šādā gadījumā nevis lietojiet nitrātus, bet nekavējoties meklējiet medicīnisku palīdzību.

Retāk (var rasties līdz vienam no 100 cilvēkiem)

-ilgstoša un, iespējams, sāpīga erekcija pēc šo zāļu lietošanas. Ja Jums ir šāda nepārtraukta erekcija ilgāk par četrām stundām, Jums nekavējoties jāsazinās ar ārstu.

Reti (var rasties līdz vienam no 1000 cilvēkiem)

-pēkšņs redzes zudums.

Aprakstītas citas nevēlamas blakusparādības:

Ļoti bieži (var rasties vairāk nekā vienam no 10 cilvēkiem)

-galvassāpes;

-pietvīkums, deguna un tā blakusdobumu aizlikums (aizlikts deguns);

-slikta dūša, gremošanas traucējumi (tostarp sāpes vai diskomforta sajūta vēderā);

-muskuļu, muguras un ekstremitāšu sāpes (tostarp diskomforta sajūta ekstremitātēs).

Bieži (var rasties līdz vienam no 10 cilvēkiem)

-neskaidra redze;

-zems asinsspiediens;

-deguna asiņošana;

-vemšana;

-pastiprināta vai patoloģiska dzemdes asiņošana;

-sejas tūska;

-skābes atvilnis;

-migrēna;

-neregulāra sirdsdarbība;

-ģībonis.

Retāk (var rasties līdz vienam no 100 cilvēkiem)

-krampji;

-pārejošs atmiņas zudums;

-nātrene;

-pārmērīga svīšana;

-dzimumlocekļa asiņošana;

-asinis sēklas šķidrumā un/vai urīnā;

-paaugstināts asinsspiediens;

-ātra sirdsdarbība;

-pēkšņa kardiāla nāve;

-džinkstēšana ausīs.

FDE-5 inhibitorus lieto arī erektilās disfunkcijas ārstēšanai vīriešiem. Dažas reti (var rasties līdz vienam no 1000 cilvēkiem) novērotas nevēlamas blakusparādības ir:

-daļēja īslaicīga vai paliekoša vienas vai abu acu redzes pasliktināšanās vai zudums un smaga alerģiska reakcija, kas izraisa sejas un rīkles pietūkumu. Aprakstīta arī pēkšņa dzirdes pasliktināšanās vai tās zudums.

Dažas blakusparādības aprakstītas vīriešiem, kuri tadalafilu lietojuši erektilās disfunkcijas ārstēšanai. Šīs parādības plaušu artēriju hipertensijas ārstēšanas pētījumu laikā nav novērotas, tādēļ to biežums nav zināms (biežumu nevar noteikt pēc pieejamiem datiem):

-plakstiņu tūska, acu sāpes, acu apsarkums, ātra sirdsdarbība, sirdslēkme un insults.

Lielākajai daļai šo vīriešu (bet ne visiem), kuriem aprakstīta paātrināta sirdsdarbība, neregulāra sirdsdarbība, sirdslēkme, insults un pēkšņa kardiāla nāve, pirms tadalafila lietošanas ir bijuši diagnosticēti sirdsdarbības traucējumi. Vai šie gadījumi ir tieši saistīti ar tadalafila lietošanu, nav iespējams noteikt.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5.Kā uzglabāt Tadalafil Generics

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes un blistera pēc „Derīgs līdz” un “EXP”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Šīm zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Tadalafil Generics satur

-Aktīvā viela tadalafils. Katrā tabletē ir 20 mg tadalafila.

-Citas sastāvdaļas tabletes kodolā ir povidons, nātrija laurilsulfāts, poloksamērs 188, bezūdens laktoze (skatīt 2. punktu “Tadalafil Generics satur laktozi”), mikrokristāliskā celuloze (PH 101), kroskarmelozes nātrija sāls, koloidālais bezūdens silīcija dioksīds un magnija stearāts. Apvalks satur laktozes monohidrātu (skatīt 2. punktu “Tadalafil Generics satur laktozi”), hipromelozi (E464), titāna dioksīdu (E171) un triacetīnu.

Tadalafil Generics ārējais izskats un iepakojums

Šīs zāles ir baltas, apaļas, abpusēji izliektas apvalkotās tabletes ar slīpām malām un ar iegravētu burtu M tabletes vienā pusē un uzrakstu “TA20” otrā pusē.

Šīs zāles ir pieejamas blisteriepakojumos pa 28 vai 56 tabletēm un perforētos vienas devas blisteriepakojumos, kas satur 28 x 1 vai 56 x 1 apvalkotās tabletes.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Mylan S.A.S.

117 Allée des Parcs

69800 Saint-Priest Francija

Ražotājs

McDermott Laboratories Limited t/a Gerard Laboratories t/a Mylan Dublin 35/36 Baldoyle Industrial Estate

Grange Road, Dublin 13

Īrija

Mylan Hungary Kft

Mylan utca 1

Komárom, 2900

Ungārija

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Mylan bvba/sprl

Mylan S.A.S.

Tél/Tel: + 32 02 658 61 00

Tel: +33 4 37 25 75 00

 

(Prancuzija)

България

Luxembourg/Luxemburg

Майлан ЕООД

Mylan bvba/sprl

Teл.: +359 2 44 55 400

Tel: + 32 02 658 61 00

 

(Belgique/Belgien)

Česká republika

Magyarország

Mylan Pharmaceuticals s.r.o.

Mylan EPD Kft

Tel: +420 274 770 201

Tel: + 36 1 465 2100

Danmark

Malta

Mylan AB

V.J. Salomone Pharma Ltd

Tlf: + 46 855 522 750

Tel: + 356 21 22 01 74

(Sverige)

 

Deutschland

Nederland

Mylan dura GmbH

Mylan BV

Tel: + 49-(0) 6151 9512 0

Tel: + 31 33 299 7080

Eesti

Norge

Mylan S.A.S.

Mylan AB

Tel: +33 4 37 25 75 00

Tel: + 46 855 522 750

(Prantsusmaa)

(Sverige)

Ελλάδα

Österreich

Generics Pharma Hellas ΕΠΕ

Arcana Arzneimittel GmbH

Τηλ: +30 210 993 6410

Tel: +43 1 416 2418

España

Polska

Mylan Pharmaceuticals, S.L

Mylan Sp. z.o.o.

Tel: + 34 900 102 712

Tel: + 48 22 546 64 00

France

Portugal

Mylan S.A.S.

Mylan, Lda.

Tel: +33 4 37 25 75 00

Tel: + 351 21 412 72 56

Hrvatska

România

Mylan EPD d.o.o.

A&G Med Trading SRL

Tel: +385 1 23 50 599

Tel: + 4021 332 49 91

Ireland

Slovenija

Generics [UK] Ltd

GSP Proizvodi d.o.o.

Tel: + 44 1707 853000

Tel: + 386 1 236 31 85

(United Kingdom)

 

Ísland

Slovenská republika

Mylan AB

Mylan s.r.o.

Tel: + 46 855 522 750

Tel: +421 2 326 04 910 / +421 917 206 274

(Svíþjóð)

 

Italia

Suomi/Finland

Mylan S.p.A

Mylan OY

Tel: + 39 02 612 46921

Puh/Tel: + 358 9-46 60 03

Κύπρος

Sverige

Pharmaceutical Trading Co. Ltd.

Mylan AB

Τηλ: + 357 99403969

Tel: + 46 855 522 750

Latvija

United Kingdom

Mylan S.A.S.

Generics [UK] Ltd

Tel: +33 4 37 25 75 00

Tel: +44 1707 853000

(Francija)

 

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta {MM/GGGG}.

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas