Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Taltz (ixekizumab) - L04

Updated on site: 10-Oct-2017

Zāļu nosaukumsTaltz
ATĶ kodsL04
Vielaixekizumab
RažotājsEli Lilly Nederland B.V.

Taltz

iksekizumabs

Šis ir Eiropas Publiskā novērtējuma ziņojuma (EPAR) kopsavilkums par Taltz. Tajā ir paskaidrots, kā aģentūra ir novērtējusi šīs zāles, lai ieteiktu tās reģistrēt Eiropas Savienībā un sniegtu lietošanas nosacījumus. Tas nav paredzēts kā praktiski ieteikumi par Taltz lietošanu.

Lai iegūtu praktisku informāciju par Taltz lietošanu, pacientiem jāizlasa zāļu lietošanas instrukcija vai jāsazinās ar ārstu vai farmaceitu.

Kas ir Taltz un kāpēc tās lieto?

Taltz ir zāles, ko lieto vidēji smagas līdz smagas perēkļveida psoriāzes — slimības, kas izraisa sarkanus zvīņveida plankumus uz ādas, ārstēšanai. Tās lieto pieaugušajiem, kuriem nepieciešama sistēmiska ārstēšana (ārstēšana ar zālēm, kas ietekmē visu organismu).

Taltz satur aktīvo vielu iksekizumabu.

Kā lieto Taltz?

Taltz var iegādāties tikai pret recepti, un tās jālieto tāda ārsta uzraudzībā, kam ir pieredze psoriāzes diagnostikā un ārstēšanā.

Taltz ir pieejamas injekciju šķīduma veidā pilnšļircēs. Tās ievada ar zemādas injekciju. Sākumdeva ir 160 mg (divas injekcijas), pēc tam 80 mg (viena injekcija) ik pēc divām nedēļām pirmajās 12 nedēļās, un tad ik pēc 4 nedēļām. Ja stāvoklis neuzlabojas pēc 16–20 nedēļām, ārsts var izlemt pārtraukt ārstēšanu ar Taltz. Pēc apmācības pacienti var paši injicēt Taltz, ja ārsts to uzskata par atbilstošu. Plašāka informācija pieejama zāļu aprakstā (kas arī ir EPAR daļa).

Taltz darbojas?

Taltz aktīvā viela iksekizumabs ir monoklonāla antiviela — proteīnu veids, kas tiek ražots, lai imūnsistēmā (organisma dabiskā aizsargspēja) piesaistītos signālvielas molekulai, ko dēvē par

interleikīnu 17A. Interleikīns 17A ir iesaistīts visos imūnsistēmas procesos, tostarp iekaisuma procesos, kas izraisa psoriāzi. Piesaistoties interleikīnam 17A, iksekizumabs bloķē tā darbību un samazina imūnsistēmas aktivitāti, tādējādi samazinot psoriāzes simptomus.

Kādas bija Taltz priekšrocības šajos pētījumos?

Pētījumos Taltz novērtēja kā efektīvu līdzekli perēkļveida psoriāzes ārstēšanā pacientiem, kam bija nepieciešama sistēmiska ārstēšana. Perēkļveida psoriāzes ārstēšana uzlabojās lielākoties ar Taltz ārstētiem pacientiem, salīdzinot ar placebo (fiktīva ārstēšana), etanerceptu vai citām zālēm psoriāzes ārstēšanai.

Trijos pamatpētījumos, kuros iesaistīja 3800 pacientus ar psoriāzi, 89 % pacientu, kas katru otro nedēļu saņēma Taltz, uzrādīja simptomu samazināšanos par 75 % pēc PASI novērtējuma kritērijiem (slimības norises smaguma un skartās ādas laukuma indekss) pēc 12 ārstēšanas nedēļām. Tas ir salīdzināms ar 4 % pacientu, kuri saņēma placebo, un 48 % ar etanercepta ārstētiem pacientiem divos pamatpētījumos. Turklāt 82 % pacientu, kuri lietoja Taltz, āda pēc 12 nedēļām bija tīra vai gandrīz tīra salīdzinājumā ar 4 % pacientu, kuri lietoja placebo, un 39 % pacientu, kuri lietoja etanerceptu.

Divos pētījumos ārstēšanu turpināja pacientiem, kuriem psoriāzes ārstēšana uzlabojās, lietojot Taltz ik pēc 2 nedēļām 12 nedēļas. Turpinot ārstēšanu ar Taltz ik pēc 4 nedēļām 48 nedēļas, 78 % pacientu āda bija tīra vai gandrīz tīra.

Kāds risks pastāv, lietojot Taltz?

Visbiežāk novērotās nevēlamās blakusparādības ārstēšanā ar Taltz (var ietekmēt vairāk nekā 1 pacientu no 10) ir sāpes un apsārtums injekcijas vietā un deguna, rīkles vai krūšu kurvja infekcijas. Taltz nedrīkst lietot pacienti ar potenciāli nopietnām infekcijām, piemēram, tuberkulozi. Pilns visu Taltz izraisīto blakusparādību un ierobežojumu saraksts ir atrodams zāļu lietošanas instrukcijā.

Kāpēc Taltz tika apstiprinātas?

CHMP nolēma, ka pacientu ieguvums, lietojot Taltz, pārsniedz šo zāļu radīto risku, un ieteica izsniegt šo zāļu reģistrācijas apliecību ES. Šīm zālēm ir pierādīta efektivitāte vidēji smagas vai smagas perēkļveida psoriāzes ārstēšanā, un to blakusparādības atbilst citu līdzīgu psoriāzes ārstēšanas zāļu blakusparādībām.

Kas tiek darīts, lai nodrošinātu nekaitīgu un efektīvu Taltz lietošanu?

Lai nodrošinātu iespējami nekaitīgu Taltz lietošanu, ir izstrādāts riska pārvaldības plāns. Pamatojoties uz šo plānu, Taltz zāļu aprakstā ietverta drošuma informācija, kā arī Taltz lietošanas instrukcija, tostarp attiecīgi piesardzības pasākumi, kas jāievēro veselības aprūpes speciālistiem un pacientiem.

Cita informācija par Taltz

Pilns Taltz EPAR teksts un riska pārvaldības plāna kopsavilkums ir atrodams aģentūras tīmekļa vietnē: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. Plašāka informācija par ārstēšanu ar Taltz pieejama zāļu lietošanas instrukcijā (kas arī ir EPAR daļa) vai sazinoties ar ārstu vai farmaceitu.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas