Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Targretin (bexarotene) – Marķējuma teksts - L01XX25

Updated on site: 10-Oct-2017

Zāļu nosaukumsTargretin
ATĶ kodsL01XX25
Vielabexarotene
RažotājsEisai Ltd

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA UN UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA

TEKSTS UZ KARTONA KASTĪTES UN PUDELĪTES MARĶĒJUMA TEKSTS

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Targretin 75 mg mīkstās kapsulas.

Bexarotene

2.AKTĪVĀS VIELAS NOSAUKUMS UN DAUDZUMS

Viena kapsula satur 75 mg beksarotīna.

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

Sastāvā ir sorbīts. Plašāku informāciju skatiet lietošanas instrukcijā.

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

100 mīksto kapsulu.

5.LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Perorālai lietošanai

Jānorij vesela

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 30 C.

Uzglabāt cieši noslēgtā pudelītē.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠO PREPARĀTU, JA PIEMĒROJAMS

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Eisai Ltd.

Mosquito Way

Hatfield

Hertfordshire

AL10 9SN

Lielbritānija

12.REĢISTRĀCIJAS NUMURS(-I)

EU/1/01/178/001

13.SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Targretin 75 mg

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas