Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tasmar (tolcapone) – Lietošanas instrukcija - N04BX01

Updated on site: 10-Oct-2017

Zāļu nosaukumsTasmar
ATĶ kodsN04BX01
Vielatolcapone
RažotājsMeda AB

Lietošanas instrukcija: informācija zāļu lietotājam

Tasmar 100 mg apvalkotās tabletes

Tolcapone

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

-Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

-Ja Jums rodas vēl jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

-Šīs zāles ir parakstītas tieši Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgi simptomi.

-Ja Jūs novērojat jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas šajā instrukcijā nav minētas. Skatīt 4. punktu

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1.Kas ir Tasmar un kādam nolūkam to lieto

2.Kas Jums jāzina pirms Tasmar lietošanas

3.Kā lietot Tasmar

4.Iespējamās blakusparādības

5.Kā uzglabāt Tasmar

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

1.Kas ir Tasmar un kādam nolūkam to lieto

Lai ārstētu Parkinsona slimību, Tasmar lieto kopā ar zālēm levodopu ( kā evodopu/benserazīdu vai levodopu/karbidopu).

Tasmar lieto, kad pārējie alternatīvie preparāti nevar stabilizēt Jūsu veselības stāvokli Parkinsona slimības gadījumā.

Lai ārstētu Jūsu Parkinsona slimību, Jūs jau lietojat levodopu.

Jūsu organisma dabiskais proteīns (enzīms) katehol-O-metiltransferāze (KOMT) noārda levodopas preparātu. Tasmar bloķē šo enzīmu un palēnina levodopas noārdīšanos. Tātad, lietojot Tasmar vienlaikus ar levodopu (kā levodopu/benserazīdu vai levodopu/karbidopu), Jums mazināsies Parkinsona slimības simptomi.

2. Kas Jums jāzina pirms Tasmar lietošanas

Nelietojiet Tasmar šādos gadījumos:

-ja Jums ir aknu slimība vai paaugstināts aknu enzīmu līmenis;

-ja Jums ir smagas patvaļīgas kustības (diskinēzija);

-ja Jums iepriekš ir bijuši smagi simptomi, kas saistīti ar muskuļu stīvumu, drudzis vai apjukums (neiroleptiskā ļaundabīgā sindroma (NLS) simptomu komplekss) un/vai Jums ir bijuši skeleta muskuļu audu bojājumi (netraumatiska rabdomiolīze) vai drudzis ( hipertermija);

-ja Jums ir paaugstināta jutība (alerģija) pret aktīvo vielu tolkaponu vai jebkuru citu Tasmar sastāvdaļu;

-ja Jums ir specifisks audzēja veids virsnieru serdē (feohromocitoma);

-ja Jūs lietojat noteiktas zāles depresijas un trauksmes ārstēšanai, tā saucamos neselektīvus monoaminooksidāzes (MAO) inhibitorus.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā:

Pirms Tasmar lietošanas konsultējaties ar ārstu vai farmaceitu

Nesāciet Tasmar terapiju, kamēr Jūsu ārsts

-nav izskaidrojis šīs terapijas iespējamo risku,

-nav izskaidrojis pasākumus šī riska mazināšanai,

-nav atbildējis uz visiem Jūsu jautājumiem.

-ja esat grūtniece vai plānojat grūtniecību. Ārsts ar Jums apspriedīs Tasmar lietošanas risku un ieguvumu grūtniecības laikā. Nav paredzama ietekme uz zīdaini. Ārstēšanās laikā bērnu nedrīkst barot ar krūti.

Pastāstiet savam ārstam, ja Jūs vai Jūsu ģimene/ aprūpētāji ievērojuši, ka Jums parādās neparastas vēlēšanās vai tieksme uzvesties sev neierastā veidā vai nespēja pretoties pēkšņiem impulsiem, stimulam vai kārdinājumam veikt noteiktas darbības, kas varētu kaitēt Jums vai apkārtējiem. Šādu uzvedību sauc par impulsu kontroles traucējumiem un var izpausties kā atkarība no azartspēlēm, pārmērīga ēšana vai naudas tērēšana, anormāli augsta dzimumtieksme vai palielināts seksuālo domu vai jūtu daudzums. Jūsu ārsts varētu pārskatīt Jūsu ārstēšanu.

Tasmar vajadzētu lietot tikai tad, ja Jūsu Parkinsona slimību nav iespējams pietiekami labi ārstēt, lietojot citu terapiju.

Turklāt Jūsu ārsts liks pārtraukt Tasmar terapiju, ja pēc trim nedēļām Jūsu veselības stāvoklis neuzlabosies, lai attaisnotu iespējamo risku terapijas turpināšanas gadījumā.

Aknu bojājums

Tasmar var izraisīt retu, bet potenciāli nāvējošu aknu bojājumu. Aknu bojājums galvenokārt rodas pēc 1 mēneša un līdz 6 mēnešiem. Jāatzīmē, ka sievietēm aknu bojājuma risks ir lielāks. Tādēļ šādi preventīvie pasākumi ir jāņem vērā.

Pirms terapijas uzsākšanas

Lai mazinātu aknu bojājuma risku, Jūs nedrīkstat lietot Tasmar, ja:

-Jums ir aknu slimība,

-paaugstināti pirms terapijas uzsākšanas veiktu aknu funkcionālo asins analīžu (ALAT (alanīnaminotransferāzes) un ASAT (aspartātaminotransferāzes)) rezultāti.

Terapijas laikā

Terapijas laikā asins analīzes tiks veiktas šādos laika intervālos:

-ik pēc 2 nedēļām pirmā terapijas gada laikā,

-ik pēc 4 nedēļām nākamo 6 mēnešu laikā,

-ik pēc 8 nedēļām turpmākās terapijas laikā.

Terapija tiks pārtraukta, ja analīzēs konstatēs patoloģiskas pārmaiņas.

Tasmar terapija dažreiz var traucēt aknu darbību. Tādēļ, Jums nekavējoties jāsazinās ar savu ārstu, ja Jums rodas tādi simptomi, kā slikta dūša, vemšana, sāpes kuņģī (galvenokārt virs aknām augšējā labajā pusē), ēstgribas zudums, nespēks, drudzis, tumšs urīns, dzeltenā kaite (dzeltenas acis vai āda) vai ja Jūs viegli nogurstat.

Ja Jūs jau esat lietojis Tasmar un jums ir radies akūts aknu bojājums terapijas laikā, tad nevajadzētu atsākt Tasmar lietošanu.

NLS (neiroleptiskais ļaundabīgais sindroms)

Tasmar terapijas laikā var rasties Neiroleptiskā ļaundabīgā sindroma (NLS) simptomi. NLS raksturīgi daži vai visi turpmāk minētie simptomi:

-izteikts muskuļu stīvums, roku vai kāju muskuļu krampjveida kustības un sāpes muskuļos. Muskuļu bojājuma dēļ dažreiz urīnam var būt tumša nokrāsa.

-citi svarīgi simptomi ir stiprs drudzis un psihisks apjukums.

Retos gadījumos pēc pēkšņas Tasmar vai citu pretparkinsonisma līdzekļu devu samazināšanas vai lietošanas pārtraukšanas Jums var rasties tādi smagi simptomi, kā muskuļu stīvums, drudzis vai psihisks apjukums. Tādā gadījumā nekavējoties jāvēršas pie sava ārsta.

Šādi preventīvie pasākumi ir jāņem vērā.

Pirms terapijas uzsākšanas

Lai mazinātu NLS risku, Jūs nedrīkstat lietot Tasmar, ja ārsts apgalvo, ka jums ir smagas patvaļīgas kustības (diskinēzija) vai arī ja Jums iepriekš ir bijusi slimība, kas varētu būt NLS. Informējiet ārstu par visām recepšu un bezrecepšu zālēm, ko Jūs lietojat, jo NLS risks var palielināties, ja Jūs lietojat kādas specifiskas zāles.

Terapijas laikā

Ja Jums rodas iepriekš minētie simptomi un šķiet, ka tas varētu būt NLS, tad nekavējoties par to jāziņo ārstam.

Nepārtrauciet Tasmar vai jebkura cita pretparkinsonisma līdzekļa lietošanu, nebrīdinot par to savu ārstu, jo tādējādi palielinās NLS risks.

Informējiet savu ārstu arī tad:

-ja Jums ir vēl kāda cita slimība, izņemot Parkinsona slimību;

-ja Jums ir alerģija pret citiem medikamentiem, uzturvielām un krāsvielām;

-ja drīz pēc Tasmar terapijas uzsākšanas un tās laikā Jums ir simptomi, kas var būt saistīti ar levodopu, piemēram, patvaļīgas kustības (diskinēzija) un slikta dūša.

Ja Jūs jūtaties slikti, konsultējieties ar savu ārstu, jo iespējams Jums ir jāmazina levodopas deva.

Bērni un pusaudži

Tasmar nerekomendē bērniem un pusaudžiem jaunākiem par 18 gadiem, jo nav pietiekamu datu par tā drošumu un efektivitāti,

Citas zāles un Tasmar

Pastāstiet savam ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot, ieskaitot zāles, ko var iegādāties bez receptes (bezrecepšu zāles un augu preparāti).

Pastāstiet ārstam par visām zālēm, kuras lietojat, it īpaši par:

-antidepresantiem,

-alfa metildopu (paaugstināta spiediena ārstēšanai),

-apomorfīnu (Parkinsona slimības ārstēšanai),

-dobutamīnu (hroniskas sirds slimības ārstēšanai),

-adrenalīnu un izoprenalīnu (abus sirdslēkmju ārstēšanai),

-varfarīna tipa antikoagulantiem (kas novērš asins sarecēšanu). Šajā gadījumā Jūsu ārsts, iespējams, liks regulāri veikt asins analīzes, lai pārbaudītu asins recēšanu.

Ja Jūs nokļūstat slimnīcā vai ja Jums izraksta jaunas zāles, tad Jums ir jāinformē ārsts, ka lietojat Tasmar.

Tasmar lietošana kopā ar uzturu un dzērienu, un alkoholu

Tasmar var lietot ēšanas laikā vai arī neatkarīgi no tās.

Tasmar jālieto kopā ar vienu glāzi ūdens.

Grūtniecība un barošana ar krūti, un fertilitāte

Jums jāpasaka ārstam, ja esat grūtniece vai plānojat grūtniecību. Ārsts ar Jums apspriedīs

Tasmar lietošanas risku un ieguvumu grūtniecības laikā.

Tasmar ietekme uz zīdaini nav pētīta. Nav ieteicams barot bērnu ar krūti Tasmar terapijas laikā.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Tā kā Parkinsona slimība var ietekmēt Jūsu spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus, Jums tas jāapspriež ar savu ārstu.

Tasmar ietekmē Parkinsona slimības simptomus. Lietojot Tasmar vienlaikus ar citiem Parkinsona slimības ārstēšanai paredzētiem medikamentiem, tas var izraisīt pārmērīgu miegainību un pēkšņa miega epizodes (Jūs varat negaidīti iemigt). Tādēļ Jums jāatturas no transportlīdzekļa vadīšanas vai mehānismu apkalpošanas, kamēr šādas atkārtotas epizodes un miegainība nav izzudušas.

Tasmar satur laktozi

Ja ārsts ir teicis, ja Jums ir dažu cukuru nepanesība, sazinieties ar ārstu pirms šī medikamenta lietošanas.

3.Kā lietot Tasmar

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Devas un lietošanas biežums

Jūsu ārstam vienmēr jāsāk terapija ar standarta devu 3 reizes dienā pa 1 tabletei (100 mg (1 tablete)).

Ja efekta nav 3 nedēļu laikā, Tasmar terapija ir jāpārtrauc.

Lai uzlabotu efektivitāti, Jūsu ārsts var palielināt devu tikai līdz 3 reizēm dienā pa 2 tabletēm

(200 mg trīs reizes dienā), ja palielinātā Parkinsona slimības simptomu kontrole pārspēj blakusparādību paredzamo pieaugumu. Lietojot lielāko devu, blaknes bieži vien var būt smagas un ietekmēt Jūsu aknu darbību. Ja 3 nedēļu laikā, lietojot lielāko devu, Jums nepaliek labāk, tad Jūsu ārstam jāpārtrauc Tasmar terapija.

Tasmar terapijas sākumā un tās laikā, iespējams, būs jāmaina levodopas deva. Ārsts Jums ieteiks, ko darīt.

Kā zāles lietot

Norijiet Tasmar, uzdzerot vienu glāzi ūdens.

Nelauziet vai nesasmalciniet tabletes.

Tasmar pirmā tablete jālieto no rīta vienlaikus ar citām Jūsu parkinsonisma zālēm „levodopa”. Nākamās Tasmar devas jālieto pēc 6 un 12 stundām.

Dienas daļa

Deva

Piezīme

Rīts

1 Tasmar apvalkotā tablete

Vienlaikus ar levodopas

 

 

pirmo reizes devu

Pusdienlaiks

1Tasmar apvalkotā tablete

 

Vakars

1Tasmar apvalkotā tablete

 

Ja esat lietojis Tasmar vairāk nekā noteikts

Nekavējoties vērsieties pie sava ārsta, farmaceita vai dodieties uz slimnīcu, jo Jums varētu būt nepieciešama neatliekama medicīniska palīdzība. Ja cita persona nejauši ir lietojusi Jūsu

zāles, tad nekavējoties sazinieties ar ārstu vai slimnīcu, jo viņam/viņai varētu būt nepieciešama neatliekama medicīniskā palīdzība.

Pārdozēšanas simptomi var būt slikta dūša, vemšana, reibonis un apgrūtināta elpošana.

Ja esat aizmirsis lietot Tasmar

Lietojiet zāles, tiklīdz atceraties, un pēc tam turpiniet tās lietot noteiktajos laikos. Tomēr deva jāturpina lietot kā iepriekš, nekompensējot aizmirsto devu. Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu. Ja esat aizmirsis vairākas devas, lūdzu informējiet savu ārstu un sekojiet dotajām norādēm.

Ja Jūs pārtraucat lietot Tasmar

Nesamaziniet zāļu devu un nepārtrauciet lietošanu, kamēr Jums to nav teicis ārsts. Vienmēr ievērojiet Jūsu ārsta norādījumus par Tasmar terapijas ilgumu.

4.Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā citas zāles, Tasmar var izraisīt blakusparādības kaut arī ne visiem tās izpaužas. Iespējamo blakusparādību sastopamības biežums ir definēts, izmantojot šādus apzīmējumus:

Ļoti bieži:

rodas vairāk nekā 1 lietotājam no 10

Bieži:

rodas 1 līdz 10 lietotājiem no 100

Retāk:

rodas 1 līdz 10 lietotājiem no 1000

Reti:

rodas 1 līdz 10 lietotājiem no 10000

Ļoti reti:

rodas mazāk nekā1 lietotājam no 10000

Nav zināms:

biežumu nevar noteikt pēc pieejamiem datiem

Informējiet savu ārstu vai farmaceitu pēc iespējas ātrāk:

-ja Tasmar terapijas laikā Jūs jūtaties slikti,

-ja Jūs novērojat tādus simptomus kā slikta dūša, vemšana, sāpes vēderā, ēstgribas zudums, nespēks, drudzis, tumša urīna krāsa vai dzelte, jo retos gadījumos var būt traucēta aknu darbība, dažreiz novērots pat smags hepatīts,

-ja ievērojat, ka urīns palicis tumšs, jo tas var liecināt par muskuļu vai aknu bojājumu. Jebkura cita urīna dzeltenā krāsa parasti ir nekaitīga.

-ja Jums parādās pastāvīga vai smaga caureja.

Tasmar terapijas sākumā un tās laikā levodopa var izraisīt patvaļīgas kustības un sliktu dūšu. Tādēļ, ja Jūs jūtaties slikti, ziņojiet par to savam ārstam, jo, iespējams, Jums ir jāmaina levodopas deva.

Citas iespējamās blakusparādības Ļoti bieži:

-patvaļīgas kustības (diskinēzija),

-slikta dūša, ēstgribas trūkums, caureja,

-galvassāpes, reibonis

-miega traucējumi, miegainība,

-reibonis, pieceļoties stāvus (ortostatiskas sūdzības),

-apjukums un halucinācijas,

-kustību traucējumi ar patvaļīgām muskuļu spazmām vai neapzinātas kustības (distonija),

-pārmērīga sapņošana.

Bieži:

-sāpes krūtīs,

-aizcietējums, dispepsija, sāpes kuņģī, vemšana, sausa mute,

-ģībonis,

-pastiprināta svīšana,

-gripai līdzīgi simptomi,

-samazinātas brīvās un patvaļīgās kustības (hipokinēzija),

-augšējo elpceļu infekcija,

-specifisku aknu enzīmu rādītāju palielināšanās,

-urīna krāsas zudums.

Retāk:

- aknu bojājums, retos gadījumos ar letālu iznākumu.

Reti:

-smagi simptomi, kā muskuļu stīvums, drudzis vai psihisks apjukums (neiroleptiskais

ļaundabīgais sindroms), ja tiek pēkšņi samazinātas pretparkinsonisma līdzekļu devas vai pārtraukta terapija,

-impulsu kontroles traucējumi (nespēja pretoties impulsīvai rīcībai, kas varētu būt kaitējoša).

Tas var ietvert:

o Spēcīgu tieksmi pārmērīgi nodoties azartspēlēm, neskatoties uz nopietnām

sekām personīgi vai ģimenei.

oPastiprināta vai paaugstināta seksuāla interese un uzvedība, kas sagādā nopietnas bažas jums vai citiem, piemēram, paaugstināta seksuālā dziņa.

o Nekontrolējama pārmērīga iepirkšanās vai naudas tērēšana.

oPārēšanās (liela ēdiena daudzuma apēšana īsā laika periodā) vai kompulsīva ēšana (ēst vairāk ēdiena nekā normāli un vairāk nekā nepieciešams izsalkuma apmierināšanai).

Pastāstiet ārstam, ja Jums rodas kādi no uzvedības traucējumiem, ārsts izlems, kā kontrolēt un mazināt simptomus.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā15, Rīgā, LV 1003. Tālr.: +371

67078400; Fakss: +371 67078428.

Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5.Kā uzglabāt Tasmar

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot Tasmar pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz iepakojuma.

Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

Nelietot Tasmar, ja ievērojat, ka tabletes ir bojātas.

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Tasmar satur

-Aktīvā viela ir tolkapons (katra apvalkotā tablete satur 100 mg tolkapona).

-Citas sastāvdaļas ir:

Tabletes kodols: kalcija hidrogēnfosfāts, mikrokristāliskā celuloze, povidons K30, nātrija cietes glikolāts, laktoze, talks, magnija stearāts.

Apvalks: hidroksipropilmetilceluloze, talks, dzeltenais dzelzs oksīds (E172), etilceluloze, titāna dioksīds (E171), triacetīns, nātrija laurilsulfāts.

Tasmar ārējais izskats un iepakojums

Tasmar ir bālgana līdz gaiši dzeltena, ovāla apvalkota tablete. Vienā pusē ir iespiesti uzraksti

“TASMAR” un “100”. Tasmar tiek piegādāts kā apvalkotās tabletes, kas satur 100 mg tolkapona. Tās ir pieejamas blisteros pa 30 un 60 tabletēm un stikla pudelītēs pa 30, 60, 100 un 200 apvalkotās tabletes.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

Reģistrācijas apliecības īpašnieks:

Meda AB

Pipers väg 2A

S-170 09 Solna

Zviedrija

Ražotājs:

ICN Polfa Rzeszów S.A. ul. Przemysłowa 2

35-959 Rzeszów Polija

Lai iegūtu papildus informāciju par šīm zālēm, lūdzam kontaktēties ar Reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību.

België/Belgique/Belgien

Luxembourg/Luxemburg

MEDA Pharma S.A./N.V.

MEDA Pharma S.A./N.V.

Chaussée de la Hulpe 166/

Chaussée de la Hulpe 166/

Terhulpsesteenweg 166

Terhulpsesteenweg 166

B-1170 Brussels

B-1170 Brussels

Tél/Tel: +32 2 5 04 08 11

Belgique/Belgien

 

Tél/Tel: +32 2 5 04 08 11

България

Magyarország

MEDA Pharmaceuticals Switzerland GmbH

MEDA PHARMA Hungary Kereskedelmi Kft.

представителство за България

H-1139 Budapest

Одрин 71-75

Váci ut 91

1303 София

Tel.: +36 1 236 3410

Тел: +359 2 4177977

 

Česká republika

Malta

MEDA Pharma s.r.o.

Alfred Gera & Sons Ltd.

Kodaňská 1441/46

10, Triq il-Masġar

CZ 100 00 Praha 10

Qormi QRM 3217

Tel: +420 234 064 203

Tel:+356 21 446 205

Danmark

Nederland

Meda A/S

MEDA Pharma B.V.

Solvang 8

Krijgsman 20

DK-3450 Allerød

NL-1186 DM Amstelveen

Tlf: +45 44 52 88 88

Tel: +31 20 751 65 00

Deutschland

Norge

MEDA Pharma GmbH & Co. KG

Meda A/S

Benzstraße 1

Askerveien 61

D-61352 Bad Homburg v.d.H.

N-1384 Asker

Tel: + 49 6172 888 01

Tlf: +47 66 75 33 00

Eesti

Österreich

Meda Pharma SIA

MEDA Pharma GmbH

Parda tn 4

Guglgasse 15

10151 Tallinn

A-1110 Wien

Tel: +372 62 61 025

Tel: + 43 1 86 390 0

Ελλάδα

Polska

MEDA Pharmaceuticals Α.Ε.

Meda Pharmaceuticals Sp.z.o.o.

Ευρυτανίας 3

ul. Domaniewska 39A

Χαλάνδρι, 15231

02-672 Warszawa

Τηλ: +30 210 6775690

Tel: +48 22 697 7100

Fax: +30 210 6775695

 

 

Portugal

España

MEDA Pharma Produtos Farmaĉeuticos SA

MEDA Pharma S.L.

Rua do Centro Cultural 13

Avenida de Castilla, 2

P-1749-066 Lisboa

Parque Empresarial San Fernando

Tel: +351 21 842 0300

Edificio Berlin

 

E-28830 San Fernando de Henares (Madrid)

 

Tel: +34 91 669 93 00

 

France

România

 

MEDA Pharma

MEDA Pharmaceuticals Switzerland GmbH

42 rue Washington

Reprezentanta Romania

75008 Paris

Calea Floreasca 141 143, et4

Tél: +33 (0)1 56 64 10 70

014467 Bucuresti

 

Tel.: +40 21 230 90 30

Hrvatska

Slovenija

Medical Intertrade d.o.o.

MEDA Pharmaceuticals Switzerland GmbH

Dr. Franje Tuđmana 3

Podružnica Ljubljana

10431 Sveta Nedelja

Cesta 24. junija 23

Tel: +385 1 3374 010

SI-1231 Ljubljana

Ireland

Tel: +386 (0)59 096 951

 

Meda Health Sales Ireland Ltd.

 

Unit 34/35, Block A

 

Dunboyne Business Park

Dunboyne

IRL - Co Meath

Tel: +353 1 802 66 24

Ísland

Meda AB

Box 906 S-170 09 Solna Svíþjóð.

Sími: +46 8 630 1900

Italia

Meda Pharma S.p.A.

Via Felice Casati, 20

20124 Milano

Tel: +39 039 73901

Κύπρος

Χρ.Γ. Παπαλοΐζου Λτδ Λεωφ. Κιλκίς 35 2234 Λατσιά Τηλ. +357 22 49 03 05

Latvija

SIA Meda Pharma Vienibas gatve 109 LV-1058 Riga, Latvia Tel.: +371 67616137

Lietuva

SIA Meda Pharma

Veiverių g. 134,

LT-46352 Kaunas, Lithuania Tel: +370 37330509

Slovenská republika

MEDA Pharma spol. s r.o.. Trnavská cesta 50

SK-821 02 Bratislava Tel: +421 2 4914 0172

Suomi/Finland

Meda Oy

Vaisalantie 4

FI-02130 Espoo

Puh/Tel: +358 20 720 9550

Sverige

Meda AB

Box 906

S-170 09 Solna

Tel: +46 8 630 1900

United Kingdom

Meda Pharmaceuticals Ltd.

Skyway House

Parsonage Road

Takeley

Bishop's Stortford

CM22 6PU - UK

Tel: +44 845 460 0000

Šī lietošanas instrukcija akceptēta:

Lietošanas instrukcija: informācija zāļu lietotājam

Tasmar 200 mg apvalkotās tabletes

Tolcapone

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

-Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

-Ja Jums rodas vēl jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

-Šīs zāles ir parakstītas tieši Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgi simptomi.

-Ja Jums ir jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas šajā instrukcijā nav minētas. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1.Kas ir Tasmar un kādam nolūkam to lieto

2.Kas Jums jāzina pirms Tasmar lietošanas

3.Kā lietot Tasmar

4.Iespējamās blakusparādības

5.Kā uzglabāt Tasmar

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

1. Kas ir Tasmar un kādam nolūkam to lieto

Lai ārstētu Parkinsona slimību, Tasmar lieto kopā ar zālēm levodopu (kā levodopu/benserazīdu vai levodopu/karbidopu).

Tasmar lieto, kad pārējie alternatīvie preparāti nevar stabilizēt Jūsu veselības stāvokli Parkinsona slimības gadījumā.

Lai ārstētu Jūsu Parkinsona slimību, Jūs jau lietojat levodopu.

Jūsu organisma dabiskais proteīns (enzīms) katehol-O-metiltransferāze (KOMT) noārda levodopas preparātu. Tasmar bloķē šo enzīmu un palēnina levodopas noārdīšanos. Tātad, lietojot Tasmar vienlaikus ar levodopu (kā levodopu/benserazīdu vai levodopu/karbidopu), Jums mazināsies Parkinsona slimības simptomi.

2. Kas Jums jāzina pirms Tasmar lietošanas

Nelietojiet Tasmar šādos gadījumos:

-ja Jums ir aknu slimība vai paaugstināts aknu enzīmu līmenis;

-ja Jums ir smagas patvaļīgas kustības (diskinēzija);

-ja Jums iepriekš ir bijuši smagi simptomi, kas saistīti ar muskuļu stīvumu, drudzis vai apjukums (neiroleptiskā ļaundabīgā sindroma (NLS) simptomu komplekss) un/vai Jums ir bijuši skeleta muskuļu audu bojājumi (netraumatiska rabdomiolīze) vai drudzis (hipertermija);

-ja Jums ir paaugstināta jutība (alerģija) pret aktīvo vielu tolkaponu vai jebkuru citu Tasmar sastāvdaļu;

-ja Jums ir specifisks audzēja veids virsnieru serdē (feohromocitoma);

-ja Jūs lietojat noteiktas zāles depresijas un trauksmes ārstēšanai, tā saucamos neselektīvus monoaminooksidāzes (MAO) inhibitorus.

-ja esat grūtniece vai plānojat grūtniecību. Ārsts ar Jums apspriedīs Tasmar lietošanas risku un ieguvumu grūtniecības laikā. Nav paredzama ietekme uz zīdaini. Ārstēšanās laikā bērnu nedrīkst barot ar krūti.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā:

Pirms Tasmar lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu:

-Nesāciet Tasmar terapiju, kamēr Jūsu ārsts

-nav izskaidrojis šīs terapijas iespējamo risku,

-nav izskaidrojis pasākumus šī riska mazināšanai,

-nav atbildējis uz visiem Jūsu jautājumiem.

Pastāstiet savam ārstam, ja Jūs vai Jūsu ģimene/ aprūpētāji ievērojuši, ka Jums parādās neparastas vēlēšanās vai tieksme uzvesties sev neierastā veidā vai nespēja pretoties pēkšņiem impulsiem, stimulam vai kārdinājumam veikt noteiktas darbības, kas varētu kaitēt Jums vai apkārtējiem. Šādu uzvedību sauc par impulsu kontroles traucējumiem un var izpausties kā atkarība no azartspēlēm, pārmērīga ēšana vai naudas tērēšana, anormāli augsta dzimumtieksme vai palielināts seksuālo domu vai jūtu daudzums, Jūsu ārsts varētu pārskatīt Jūsu ārstēšanu.

Tasmar vajadzētu lietot tikai tad, ja Jūsu Parkinsona slimību nav iespējams pietiekami labi ārstēt, lietojot citu terapiju.

Turklāt Jūsu ārsts liks pārtraukt Tasmar terapiju, ja pēc trim nedēļām Jūsu veselības stāvoklis neuzlabosies, lai attaisnotu iespējamo risku terapijas turpināšanas gadījumā.

Aknu bojājums

Tasmar var izraisīt retu, bet potenciāli nāvējošu aknu bojājumu. Aknu bojājums galvenokārt rodas pēc 1 mēneša un līdz 6 mēnešiem. Jāatzīmē, ka sievietēm aknu bojājuma risks ir lielāks. Tādēļ šādi preventīvie pasākumi ir jāņem vērā.

Pirms terapijas uzsākšanas:

Lai mazinātu aknu bojājuma risku, Jūs nedrīkstat lietot Tasmar, ja:

-Jums ir aknu slimība,

-paaugstināti pirms terapijas uzsākšanas veiktu aknu funkcionālo asins analīžu (ALAT (alanīnaminotransferāzes) un ASAT (aspartātaminotransferāzes)) rezultāti.

Terapijas laikā

Terapijas laikā asins analīzes tiks veiktas šādos laika intervālos:

-ik pēc 2 nedēļām pirmā terapijas gada laikā,

-ik pēc 4 nedēļām nākamo 6 mēnešu laikā,

-ik pēc 8 nedēļām turpmākās terapijas laikā.

Terapija tiks pārtraukta, ja analīzēs konstatēs patoloģiskas pārmaiņas.

Tasmar terapija dažreiz var traucēt aknu darbību. Tādēļ, Jums nekavējoties jāsazinās ar savu ārstu, ja Jums rodas tādi simptomi, kā slikta dūša, vemšana, sāpes kuņģī (galvenokārt virs aknām augšējā labajā pusē), ēstgribas zudums, nespēks, drudzis, tumšs urīns, dzeltenā kaite (dzeltenas acis vai āda) vai ja Jūs viegli nogurstat.

Ja Jūs jau esat lietojis Tasmar un jums ir radies akūts aknu bojājums terapijas laikā, tad nevajadzētu atsākt šī preparāta lietošanu.

- NLS (neiroleptiskais ļaundabīgais sindroms):

Tasmar terapijas laikā var rasties neiroleptiskā ļaundabīgā sindroma (NLS) simptomi. NLS raksturīgi daži vai visi turpmāk minētie simptomi:

-izteikts muskuļu stīvums, roku vai kāju muskuļu krampjveida kustības un sāpes muskuļos. Muskuļu bojājuma dēļ dažreiz urīnam var būt tumša nokrāsa.

-citi svarīgi simptomi ir stiprs drudzis un psihisks apjukums.

Retos gadījumos pēc pēkšņas Tasmar vai citu pretparkinsonisma līdzekļu devu samazināšanas vai lietošanas pārtraukšanas Jums var rasties tādi smagi simptomi, kā muskuļu stīvums, drudzis vai psihisks apjukums. Tādā gadījumā nekavējoties jāvēršas pie sava ārsta.

Šādus preventīvos pasākumus ir jāņem vērā.

Pirms terapijas uzsākšanas:

Lai mazinātu NLS risku, Jūs nedrīkstat lietot Tasmar, ja ārsts apgalvo, ka jums ir smagas patvaļīgas kustības (diskinēzija) vai arī ja Jums iepriekš ir bijusi slimība, kas varētu būt NLS. Informējiet ārstu par visām recepšu un bezrecepšu zālēm, ko Jūs lietojat, jo NLS risks var palielināties, ja Jūs lietojat kādas specifiskas zāles.

Terapijas laikā

Ja Jums rodas iepriekš minētie simptomi un šķiet, ka tas varētu būt NLS, tad nekavējoties par to jāziņo ārstam.

Nepārtrauciet Tasmar vai jebkura cita pretparkinsonisma līdzekļa lietošanu, nebrīdinot par to savu ārstu, jo tādējādi palielinās NLS risks.

Informējiet savu ārstu arī tad:

-ja Jums ir vēl kāda cita slimība, izņemot Parkinsona slimību.

-ja Jums ir alerģija pret citiem medikamentiem, uzturvielām un krāsvielām.

-ja drīz pēc Tasmar terapijas uzsākšanas un tās laikā Jums ir simptomi, kas var būt saistīti ar levodopu, piemēram, patvaļīgas kustības (diskinēzija) un slikta dūša.

Ja Jūs jūtaties slikti, konsultējieties ar savu ārstu, jo iespējams Jums ir jāmazina levodopas deva.

Bērni un pusaudži:

Tasmar nerekomendē bērniem un pusaudžiem jaunākiem par 18 gadiem, jo nav pietiekamu datu par tā drošumu un efektivitāti,

Citas zāles un Tasmar

Pastāstiet savam ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot, ieskaitot zāles, ko var iegādāties bez receptes (bezrecepšu zāles un augu preparāti).

Pastāstiet ārstam par visām zālēm, kuras lietojat, it īpaši par

-antidepresantiem,

-alfa metildopu (paaugstināta spiediena ārstēšanai),

-apomorfīnu (Parkinsona slimības ārstēšanai),

-dobutamīnu (hroniskas sirds slimības ārstēšanai),

-adrenalīnu un izoprenalīnu (abus sirdslēkmju ārstēšanai),

-varfarīna tipa antikoagulantiem (kas novērš asins sarecēšanu). Šajā gadījumā Jūsu ārsts, iespējams, liks regulāri veikt asins analīzes, lai pārbaudītu asins recēšanu.

Ja Jūs nokļūstat slimnīcā vai ja Jums izraksta jaunas zāles, tad Jums ir jāinformē ārsts, ka lietojat Tasmar.

Tasmar lietošana kopā ar uzturu un dzērienu, un alkoholu

Tasmar var lietot ēšanas laikā vai arī neatkarīgi no tās.

Tasmar jālieto kopā ar vienu glāzi ūdens.

Grūtniecība un barošana ar krūti un fertilitāte

Jums jāpasaka ārstam, ja esat grūtniece vai plānojat grūtniecību. Ārsts ar Jums apspriedīs

Tasmar lietošanas risku un ieguvumu grūtniecības laikā.

Tasmar ietekme uz zīdaini nav pētīta. Nav ieteicams barot bērnu ar krūti Tasmar terapijas laikā.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Tā kā Parkinsona slimība var ietekmēt Jūsu spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus, Jums tas jāapspriež ar savu ārstu.

Tasmar ietekmē Parkinsona slimības simptomus. Lietojot Tasmar vienlaikus ar citiem Parkinsona slimības ārstēšanai paredzētiem medikamentiem, tas var izraisīt pārmērīgu miegainību un pēkšņa miega epizodes (Jūs varat negaidīti iemigt). Tādēļ Jums jāatturas no transportlīdzekļa vadīšanas vai mehānisku apkalpošanas, kamēr šādas atkārtotas epizodes un miegainība nav izzudušas.

Tasmar satur laktozi

Ja ārsts ir teicis, ja Jums ir dažu cukuru nepanesība, sazinieties ar ārstu pirms šī medikamenta lietošanas.

3. Kā lietot Tasmar

Vienmēr lietojiet Tasmar tieši tā, kā ārsts Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam..

Devas un lietošanas biežums

Jūsu ārstam vienmēr jāsāk terapija ar standarta devu 3 reizes dienā pa 1 tabletei (100 mg (1 tablete)).

Ja efekta nav 3 nedēļu laikā, Tasmar terapija ir jāpārtrauc.

Lai uzlabotu efektivitāti, Jūsu ārsts var tikai palielināt devu līdz lielākai devai (200 mg trīs reizes dienā), ja palielinātā Parkinsona slimības simptomu kontrole pārspēj blakusparādību paredzamo pieaugumu. Lietojot lielāko devu, blaknes bieži vien var būt smagas un ietekmēt Jūsu aknu darbību. Ja 3 nedēļu laikā, lietojot lielāko devu, Jums nepaliek labāk, tad Jūsu ārstam jāpārtrauc Tasmar terapija.

Tasmar terapijas sākumā un tās laikā, iespējams, būs jāmaina levodopas deva. Ārsts Jums ieteiks, ko darīt.

Kā zāles lietot:

Norijiet Tasmar, uzdzerot vienu glāzi ūdens. Nelauziet vai nesasmalciniet tabletes.

Tasmar pirmā tablete jālieto no rīta vienlaikus ar citām Jūsu parkinsonisma zālēm „levodopa”. Nākamās Tasmar devas jālieto pēc 6 un 12 stundām.

Dienas daļa

Deva

Piezīme

Rīts

1 Tasmar apvalkotā tablete

Vienlaikus ar levodopas

 

 

pirmo reizes devu

Pusdienlaiks

1Tasmar apvalkotā tablete

 

Vakars

1Tasmar apvalkotā tablete

 

Ja esat lietojis Tasmar vairāk nekā noteikts

Nekavējoties vērsieties pie sava ārsta, farmaceita vai dodieties uz slimnīcu, jo Jums varētu būt nepieciešama neatliekama medicīniska palīdzība. Ja cita persona nejauši ir lietojusi Jūsu zāles, tad nekavējoties sazinieties ar ārstu vai slimnīcu, jo viņam/viņai varētu būt nepieciešama neatliekama medicīniskā palīdzība.

Pārdozēšanas simptomi var būt slikta dūša, vemšana, reibonis un apgrūtināta elpošana.

Ja esat aizmirsis lietot Tasmar

Lietojiet zāles, tiklīdz atceraties, un pēc tam turpiniet tās lietot noteiktajos laikos. Tomēr devu jāturpina lietot kā iepriekš, nekompensējot aizmirsto devu. Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu. Ja esat aizmirsis vairākas devas, lūdzu informējiet savu ārstu un sekojiet dotajām norādēm.

Ja Jūs pārtraucat lietot Tasmar

Nesamaziniet zāļu devu un nepārtrauciet lietošanu, kamēr Jums to nav teicis ārsts. Vienmēr ievērojiet Jūsu ārsta norādījumus par Tasmar terapijas ilgumu.

4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā citas zāles, Tasmar var izraisīt blakusparādības kaut arī ne visiem tās izpaužas. Iespējamo blakusparādību sastopamības biežums ir definēts, izmantojot šādus apzīmējumus:

Ļoti bieži:

rodas vairāk nekā 1 lietotājam no 10

Bieži:

rodas 1 līdz 10 lietotājiem no 100

Retāk:

rodas 1 līdz 10 lietotājiem no 1000

Reti:

rodas 1 līdz 10 lietotājiem no 10000

Ļoti reti:

rodas mazāk nekā1 lietotājam no 10000

Nav zināms:

biežumu nevar noteikt pēc pieejamiem datiem

Informējiet savu ārstu vai farmaceitu pēc iespējas ātrāk:

-ja Tasmar terapijas laikā Jūs jūtaties slikti,

-ja Jūs novērojat tādus simptomus kā slikta dūša, vemšana, sāpes vēderā, ēstgribas zudums, nespēks, drudzis, tumša urīna krāsa vai dzelte, jo retos gadījumos var būt traucēta aknu darbība, dažreiz novērots pat smags hepatīts,

-ja ievērojat, ka urīns palicis tumšs, jo tas var liecināt par muskuļu vai aknu bojājumu. Jebkura cita urīna dzeltenā krāsa parasti ir nekaitīga.

-ja Jums parādās pastāvīga vai smaga caureja.

Tasmar terapijas sākumā un tās laikā levodopa var izraisīt patvaļīgas kustības un sliktu dūšu. Tādēļ, ja Jūs jūtaties slikti, ziņojiet par to savam ārstam, jo, iespējams, Jums ir jāmaina levodopas deva.

Citas iespējamās blakusparādības: Ļoti bieži:

-patvaļīgas kustības (diskinēzija),

-slikta dūša, ēstgribas trūkums, caureja,

-galvassāpes, reibonis,

-miega traucējumi, miegainība,

-reibonis, pieceļoties stāvus (ortostatiskas sūdzības),

-apjukums un halucinācijas,

-traucējumi ar patvaļīgām muskuļu spazmām vai neapzinātas kustības (distonija),

-pārmērīga sapņošana.

Bieži:

-sāpes krūtīs,

-aizcietējums, dispepsija, sāpes kuņģī, vemšana, sausa mute,

-ģībonis,

-pastiprināta svīšana,

-gripai līdzīgi simptomi,

-samazinātas brīvās un patvaļīgās kustības (hipokinēzija),

-augšējo elpceļu infekcija,

-specifisku aknu enzīmu rādītāju palielināšanās,

-urīna krāsas zudums.

Reti:

- Aknu bojājums, retos gadījumos ar letālu iznākumu.

Reti:

-Smagi simptomi, kā muskuļu stīvums, drudzis vai psihisks apjukums (neiroleptiskais

ļaundabīgais sindroms), ja tiek pēkšņi samazinātas pretparkinsonisma līdzekļu devas vai pārtraukta terapija.

-Impulsu kontroles traucējumi (nespēja pretoties impulsīvai rīcībai, kas varētu būt kaitējoša).

Tas var ietvert:

o Spēcīgu tieksmi pārmērīgi nodoties azartspēlēm, neskatoties uz nopietnām sekām personīgi vai ģimenei.

o Pastiprināta vai paaugstināta seksuāla interese un uzvedība, kas sagādā nopietnas bažas jums vai citiem, piemēram, paaugstināta seksuālā dziņa.

o Nekontrolējama pārmērīga iepirkšanās vai naudas tērēšana.

oPārēšanās (liela ēdiena daudzuma apēšana īsā laika periodā) vai kompulsīva ēšana (ēst vairāk ēdiena nekā normāli un vairāk nekā nepieciešams izsalkuma apmierināšanai).

Pastāstiet ārstam, ja Jums rodas kādi no uzvedības traucējumiem, ārsts izlems, kā kontrolēt un mazināt simptomus.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā15, Rīgā, LV 1003. Tālr.: +371

67078400; Fakss: +371 67078428.

Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5. Kā uzglabāt Tasmar

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

Nelietot Tasmar pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz iepakojuma.

Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

Nelietot Tasmar, ja ievērojat, ka tabletes ir bojātas.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Tasmar satur

-Aktīvā viela ir tolkapons (katra apvalkotā tablete satur 200 mg tolkapona).

-Citas sastāvdaļas ir:

Tabletes kodols: kalcija hidrogēnfosfāts, mikrokristāliskā celuloze, povidons K30, nātrija cietes glikolāts, laktoze, talks, magnija stearāts.

Apvalks: hidroksipropilmetilceluloze, talks, dzeltenais dzelzs oksīds (E172), etilceluloze, titāna dioksīds (E171), triacetīns, nātrija laurilsulfāts.

Tasmar ārējais izskats un iepakojums

Tasmar ir apelsīnu dzeltena līdz dzelteni brūna, ovāla apvalkota tablete. Vienā pusē ir iespiesti uzraksti “TASMAR” un “200”. Tasmar tiek piegādāts kā apvalkotās tabletes, kas satur 200 mg tolkapona. Tās ir pieejamas blisteros pa 30 un 60 tabletēm un stikla pudelītēs pa 100 tabletēm.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

Reģistrācijas apliecības īpašnieks:

Meda AB

Pipers väg 2A

S-170 09 Solna

Zviedrija

Ražotājs:

ICN Polfa Rzeszów S.A. ul. Przemysłowa 2

35-959 Rzeszów Polija

Lai iegūtu papildus informāciju par šīm zālēm, lūdzam kontaktēties ar Reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību.

België/Belgique/Belgien

Luxembourg/Luxemburg

MEDA Pharma S.A./N.V.

MEDA Pharma S.A./N.V.

Chaussée de la Hulpe 166/

Chaussée de la Hulpe 166/

Terhulpsesteenweg 166

Terhulpsesteenweg 166

B-1170 Brussels

B-1170 Brussels

Tél/Tel: +32 2 5 04 08 11

Belgique/Belgien

 

Tél/Tel: +32 2 5 04 08 11

България

Magyarország

MEDA Pharmaceuticals Switzerland GmbH

MEDA PHARMA Hungary Kereskedelmi Kft.

представителство за България

H-1139 Budapest

Одрин 71-75

Váci ut 91

1303 София

Tel.: +36 1 236 3410

Тел: +359 2 4177977

 

Česká republika

MEDA Pharma s.r.o.

Kodaňská 1441/46

CZ 100 00 Praha 10 Tel: +420 234 064 203

Danmark

Meda A/S

Solvang 8

DK-3450 Allerød

Tlf: +45 44 52 88 88

Deutschland

MEDA Pharma GmbH & Co. KG Benzstraße 1

D-61352 Bad Homburg v.d.H. Tel: + 49 6172 888 01

Eesti

Meda Pharma SIA Parda tn 4

10151 Tallinn

Tel: +372 62 61 025

Ελλάδα

MEDA Pharmaceuticals Α.Ε. Ευρυτανίας 3 Χαλάνδρι, 15231 Τηλ: +30 210 6775690

Fax: +30 210 6775695

España

MEDA Pharma S.L. Avenida de Castilla, 2

Parque Empresarial San Fernando Edificio Berlin

E-28830 San Fernando de Henares (Madrid) Tel: +34 91 669 93 00

France

MEDA Pharma 42 rue Washington 75008 Paris

Tél: +33 (0)1 56 64 10 70

Hrvatska

Medical Intertrade d.o.o. Dr. Franje Tuđmana 3 10431 Sveta Nedelja Tel: +385 1 3374 010

Ireland

Meda Health Sales Ireland Ltd.

Unit 34/35, Block A

Dunboyne Business Park

Malta

Alfred Gera & Sons Ltd. 10, Triq il-Masġar Qormi QRM 3217 Tel:+356 21 446 205

Nederland

MEDA Pharma B.V.

Krijgsman 20

NL-1186 DM Amstelveen

Tel: +31 20 751 65 00

Norge

Meda A/S

Askerveien 61

N-1384 Asker

Tlf: +47 66 75 33 00

Österreich

MEDA Pharma GmbH Guglgasse 15

A-1110 Wien

Tel: + 43 1 86 390 0

Polska

Meda Pharmaceuticals Sp.z.o.o. ul. Domaniewska 39A

02-672 Warszawa Tel: +48 22 697 7100

Portugal

MEDA Pharma Produtos Farmaĉeuticos SA

Rua do Centro Cultural 13 P-1749-066 Lisboa

Tel: +351 21 842 0300

România

MEDA Pharmaceuticals Switzerland GmbH Reprezentanta Romania

Calea Floreasca 141 143, et4 014467 Bucuresti

Tel.: +40 21 230 90 30

Slovenija

MEDA Pharmaceuticals Switzerland GmbH Podružnica Ljubljana

Cesta 24. junija 23 SI-1231 Ljubljana

Tel: +386 (0)59 096 951

Dunboyne

IRL - Co Meath

Tel: +353 1 802 66 24

Ísland

Meda AB

Box 906 S-170 09 Solna Svíþjóð.

Sími: +46 8 630 1900

Italia

Meda Pharma S.p.A.

Via Felice Casati, 20

20124 Milano

Tel: +39 039 73901

Κύπρος

Χρ.Γ. Παπαλοΐζου Λτδ Λεωφ. Κιλκίς 35 2234 Λατσιά Τηλ. +357 22 49 03 05

Latvija

SIA Meda Pharma Vienibas gatve 109 LV-1058 Riga, Latvia Tel.: +371 67616137

Lietuva

SIA Meda Pharma

Veiverių g. 134,

LT-46352 Kaunas, Lithuania Tel. + 370 37330509

Slovenská republika

MEDA Pharma spol. s r.o.. Trnavská cesta 50

SK-821 02 Bratislava Tel: +421 2 4914 0172

Suomi/Finland

Meda Oy

Vaisalantie 4

FI-02130 Espoo

Puh/Tel: +358 20 720 9550

Sverige

Meda AB

Box 906

S-170 09 Solna

Tel: +46 8 630 1900

United Kingdom

Meda Pharmaceuticals Ltd.

Skyway House

Parsonage Road

Takeley

Bishop's Stortford

CM22 6PU - UK

Tel: +44 845 460 0000

Šī lietošanas instrukcija akceptēta:

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas