Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tenofovir disoproxil Zentiva (tenofovir disoproxil phosphate) – Lietošanas instrukcija - J05AF07

Updated on site: 10-Oct-2017

Zāļu nosaukumsTenofovir disoproxil Zentiva
ATĶ kodsJ05AF07
Vielatenofovir disoproxil phosphate
RažotājsZentiva k.s.

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Tenofovir disoproxil Zentiva 245 mg apvalkotās tabletes

Tenofovir disoproxil

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

-Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

-Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

-Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

-Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1.Kas ir Tenofovir disoproxil Zentiva un kādam nolūkam to lieto

2.Kas Jums jāzina pirms Tenofovir disoproxil Zentiva lietošanas

3.Kā lietot Tenofovir disoproxil Zentiva

4.Iespējamās blakusparādības

5.Kā uzglabāt Tenofovir disoproxil Zentiva

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

Ja Tenofovir disoproxil Zentiva ir parakstīts Jūsu bērnam, lūdzu, ņemiet vērā, kā visa informācija šajā lietošanas instrukcijā attiecas uz Jūsu bērnu (šādā gadījumā „Jūs” vietā lasiet „Jūsu bērns”).

1.Kas ir Tenofovir disoproxil Zentiva un kādam nolūkam to lieto

Tenofovir disoproxil Zentiva satur aktīvo vielu tenofovīra disoproksilu. Šī aktīvā viela ir pretretrovīrusu vai pretvīrusu zāles, ko lieto HIV vai HBV infekcijas (vai vienlaikus abu) ārstēšanai. Tenofovīrs ir nukleotīdu reversās transkriptāzes inhibitors. Viela kopumā pazīstama kā NRTI un tā darbojas, traucējot enzīmu normālo darbību, kas ir nozīmīga vīrusu vairošanās procesā (HIV infekcijas gadījumā - reversās transkriptāzes, B hepatīta gadījumā - DNS polimerāzes). HIV infekcijas gadījumā Tenofovir disoproxil Zentiva vienmēr jālieto kombinācijā ar citām zālēm HIV infekcijas ārstēšanai.

Tenofovir disoproxil Zentiva ir paredzēts HIV (cilvēka imūndeficīta vīruss) infekcijas

ārstēšanai. Tabletes ir piemērotas:

pieaugušajiem;

pusaudžiem vecumā no 12 līdz 18 gadiem, kuri iepriekš ir ārstēti ar citām zālēm pret HIV, kuras vairs nav pilnībā efektīvas, jo attīstījusies rezistence vai tās izraisījušas blakusparādības.

Tenofovir disoproxil Zentiva tiek lietots arī hroniska B hepatīta, HBV (B hepatīta vīrusa) infekcijas ārstēšanai. Tabletes ir piemērotas:

pieaugušajiem;

pusaudžiem vecumā no 12 līdz 18 gadiem.

Tas nozīmē, ka Jums nav jāslimo ar HIV, lai varētu lietot Tenofovir disoproxil Zentiva HBV ārstēšanai.

Ar šīm zālēm nevar izārstēt HIV infekciju. Lietojot Tenofovir disoproxil Zentiva, Jums vēl aizvien var rasties infekcijas vai citas ar HIV infekciju saistītas slimības.

Jūs varat arī nodot HIV vai HBV vīrusus citiem cilvēkiem, tādēļ ir svarīgi ievērot piesardzību, lai izvairītos no citu cilvēku inficēšanas.

2.Kas Jums jāzina pirms Tenofovir disoproxil Zentiva lietošanas

Nelietojiet Tenofovir disoproxil Zentiva šādos gadījumos

Ja Jums ir alerģija pret tenofovīru, tenofovīra disoproksila fosfātu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu.

Ja tas attiecas uz Jums, nekavējoties informējiet ārstu un nelietojiet Tenofovir disoproxil Zentiva.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Tenofovir disoproxil Zentiva lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Uzmanieties, lai neinficētu citus. Lai gan efektīvas pretretrovīrusu terapijas rezultātā risks mazinās, tomēr Jūs varat turpināt izplatīt HIV arī šo zāļu lietošanas laikā. Pārrunājiet ar ārstu nepieciešamos piesardzības pasākumus, lai izvairītos no citu cilvēku inficēšanas. Tenofovir disoproxil Zentiva nemazina risku nodot HBV citiem dzimumkontakta veidā vai inficējoties ar asinīm. Jums jāveic piesardzības pasākumi, lai no tā izvairītos.

Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu, ja Jums iepriekš bijusi nieru slimība vai analīzes liecina par nieru darbības problēmām. Tenofovir disoproxil Zentiva nedrīkst lietot pusaudži ar esošiem nieru darbības traucējumiem. Pirms ārstēšanas sākšanas ārsts var likt veikt asins analīzes, lai novērtētu Jūsu nieru darbību. Ārstēšanas laikā Tenofovir disoproxil Zentiva var ietekmēt nieru darbību. Jūsu ārsts var likt veikt asins analīzes ārstēšanas laikā, lai kontrolētu nieru darbību. Ja esat pieaugušais, Jūsu ārsts var ieteikt lietot tabletes retāk. Nesamaziniet izrakstīto devu, ja vien ārsts nav tā noteicis.

Tenofovir disoproxil Zentiva parasti nelieto kopā ar citām zālēm, kas var bojāt nieres (skatīt “Citas zāles un Tenofovir disoproxil Zentiva”). Ja no tā nav iespējams izvairīties, ārsts Jums kontrolēs nieru darbību reizi nedēļā.

Kaulu problēmas. Dažiem pieaugušiem pacientiem ar HIV, kuri lieto kombinētās pretretrovīrusu terapijas līdzekļus, var attīstīties kaulu slimība, ko sauc par osteonekrozi (kaulaudu atmiršana, ko izraisa asins apgādes zudums kaulā). Kombinētās pretretrovīrusu terapijas ilgums, kortikosteroīdu lietošana, alkohola lietošana, smags imūnsistēmas nomākums, palielināts ķermeņa masas indekss, var būt daži no daudzajiem šīs slimības riska faktoriem. Osteonekrozes pazīmes ir locītavu stīvums, smeldze un sāpes (īpaši gūžās, ceļos un plecos) un apgrūtinātas kustības. Ja novērojat kādus no šiem simptomiem, pastāstiet par to savam ārstam.

Kaulu problēmas (dažkārt izraisot lūzumus) ir arī iespējamas nieru kanāliņu šūnu bojājumu rezultātā (skatīt 4. punktu “Iespējamās blakusparādības”).

Lūdzu konsultējieties ar ārstu, ja Jums jau ir bijusi aknu slimība, tostarp hepatīts.

Pacientiem ar aknu slimību, tostarp hronisku B vai C hepatītu, kuri tiek ārstēti ar pretretrovīrusu zālēm, ir palielināts smagu un iespējams nāvējošu aknu darbības komplikāciju rašanās risks. Ja Jums ir B hepatīta infekcija, ārsts uzmanīgi apsvērs Jums piemērotāko ārstēšanu. Ja Jums anamnēzē ir aknu slimība vai hroniska B hepatīta infekcija, ārsts var Jums veikt asins analīzes, lai kontrolētu Jūsu aknu darbību.

Pievērsiet uzmanību infekcijām. Ja Jums ir progresējoša HIV infekcija (AIDS) un infekcijas slimība, sākot ārstēšanu ar Tenofovir disoproxil Zentiva, Jums var rasties infekcijas un iekaisuma simptomi vai esošas infekcijas slimības simptomu pastiprināšanās. Šie simptomi var liecināt, ka Jūsu organisma uzlabotā imūnsistēma cīnās ar infekciju. Pievērsiet uzmanību iekaisuma vai infekcijas pazīmēm drīz pēc Tenofovir disoproxil Zentiva lietošanas sākšanas. Ja Jūs pamanāt iekaisuma vai infekcijas pazīmes, nekavējoties informējiet ārstu.

Pēc Jūsu HIV infekcijas ārstēšanai paredzētās terapijas uzsākšanas, papildus oportūnistiskajām infekcijām, var parādīties arī autoimūni traucējumi (stāvoklis, kad imūnā sistēma uzbrūk organisma veselajiem audiem). Autoimūni traucējumi var parādīties daudzus mēnešus pēc terapijas uzsākšanas. Ja Jūs novērojat jebkādas infekcijas pazīmes vai citus simptomus, tādus kā muskuļu vājumu, vājumu, kas rodas plaukstās un pēdās, bet virzās tālāk, pārņemot ķermeni, sirdsklauves, trīci vai hiperaktivitāti, lūdzu, informējiet savu ārstu nekavējoties, lai pielāgotu nepieciešamo ārstēšanu.

Ja esat vecāks par 65 gadiem, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tenofovir disoproxil Zentiva nav pētīts pacientiem, kas vecāki par 65 gadiem. Ja esat vecāks par 65 gadiem un Jums ir parakstīts Tenofovir disoproxil Zentiva, ārsts Jūs rūpīgi uzraudzīs.

Bērni un pusaudži

Tenofovir disoproxil Zentiva ir piemērots:

ar HIV-1 inficētiem pusaudžiem vecumā no 12 līdz 18 gadiem, kuru ķermeņa masa ir vismaz 35 kg un kuri iepriekš ir ārstēti ar citām zālēm pret HIV, kuras vairs nav pilnībā efektīvas, jo attīstījusies rezistence vai tās izraisījušas blakusparādības;

ar HBV inficētiem pusaudžiem vecumā no 12 līdz 18 gadiem, kuru ķermeņa masa ir vismaz 35 kg.

Tenofovir disoproxil Zentiva nav piemērots šādām pacientu grupām:

ar HIV-1 neinficētiem bērniem vecumā līdz 12 gadiem;

ar HBV neinficētiem bērniem vecumā līdz 12 gadiem.

Devas skatīt 3. punktāKā lietot Tenofovir disoproxil Zentiva”.

Citas zāles un Tenofovir disoproxil Zentiva

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot.

Nepārtrauciet pret-HIV zāļu lietošanu, ko Jums izrakstījis ārsts, sākot lietot Tenofovir disoproxil Zentiva gadījumā, ja Jums vienlaicīgi ir HIV un HBV.

Nelietojiet Tenofovir disoproxil Zentiva, ja Jūs jau lietojat citas zāles, kas satur tenofovīra disoproksilu vai tenofovīra alafenamīdu. Nelietojiet Tenofovir disoproxil Zentiva kopā ar zālēm, kas satur adefovīra dipivoksilu (zāles, ko lieto hroniska B hepatīta ārstēšanai).

Ir ļoti svarīgi informēt ārstu, ja Jūs lietojat citas zāles, kas var bojāt nieres.

Tās ir:

-Aminoglikozīdi, pentamidīns vai vankomicīns (bakteriālas infekcijas ārstēšanai);

-amfotericīns B (sēnīšinfekcijas ārstēšanai);

-foskarnets, ganciklovīrs vai cidofovīrs (vīrusinfekcijas ārstēšanai);

-interleikīns-2 (vēža ārstēšanai);

-adefovīra dipivoksils (HBV ārstēšanai);

-takrolims (imūnsistēmas supresijai);

-nesteroīdie pretiekaisuma līdzekļi (NPL, lai atvieglotu kaulu vai muskuļu sāpes).

Citas didanozīnu saturošas zāles (HIV infekcijas ārstēšanai): lietojot Tenofovir disoproxil Zentiva kopā ar citām pretvīrusu zālēm, kas satur didanozīnu, var paaugstināties didanozīna līmenis asinīs, un iespējama CD4 šūnu skaita samazināšanās. Reti ziņots par aizkuņģa dziedzera iekaisumu un laktātacidozi (palielināts pienskābes daudzums asinīs), kas dažkārt izraisīja nāvi, kad vienlaicīgi tika lietotas tenofovīra disoproksila fumarātu un didanozīnu saturošas zāles. Ārsts uzmanīgi apsvērs, vai ārstēt Jūs ar tenofovīra un didanozīna kombināciju.

Ir būtiski informēt savu ārstu arī par to, ka lietojat ledipasvīru/sofosbuvīru C hepatīta infekcijas ārstēšanai.

Tenofovir disoproxil Zentiva kopā ar uzturu un dzērienu

Lietojiet Tenofovir disoproxil Zentiva kopā ar uzturu (piemēram, ar ēdienreizi vai uzkodām).

Grūtniecība, barošana ar krūti un fertilitāte

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Jūs nedrīkstat lietot Tenofovir disoproxil Zentiva grūtniecības laikā, pirms neesat to

īpaši apspriedusi ar ārstu. Lai arī klīniskie dati par Tenofovir disoproxil Zentiva lietošanu grūtniecēm ir ierobežoti, to parasti nelieto, ja vien nav absolūta nepieciešamība.

Tenofovir disoproxil Zentiva terapijas laikā izvairieties no grūtniecības iestāšanās. Jums jālieto efektīva kontracepcijas metode, lai izvairītos no grūtniecības.

Ja Jums iestājas grūtniecība vai Jūs plānojat grūtniecību, jautājiet savam ārstam par pretretrovīrusu terapijas iespējamo ieguvumu un risku Jums un Jūsu bērnam.

Ja Jūs esat lietojusi Tenofovir disoproxil Zentiva grūtniecības laikā, Jūsu ārsts var noteikt regulāri veikt asins analīzes un citas diagnostiskās pārbaudes, lai novērotu bērna attīstību. Bērniem, kuru mātes grūtniecības laikā lietojušas NRTI, ieguvums no aizsardzības pret HIV attaisno blakusparādību risku.

Nebarojiet bērnu ar krūti ārstēšanas laikā ar Tenofovir disoproxil Zentiva. Tas ir tāpēc, ka šo zāļu aktīvā viela izdalās cilvēkam ar mātes pienu.

Ja Jūs esat inficēta ar HIV vai HBV, nebarojiet bērnu ar krūti, lai izvairītos no vīrusa nokļūšanas bērna organismā ar mātes pienu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Tenofovir disoproxil Zentiva var izraisīt reiboni. Ja Jums Tenofovir disoproxil Zentiva lietošanas laikā rodas reibonis, nevadiet transportlīdzekli vai nebrauciet ar divriteni un nelietojiet ierīces un mehānismus.

Tenofovir disoproxil Zentiva satur laktozes monohidrātu

Tenofovir disoproxil Zentiva satur laktozes monohidrātu. Ja ārsts Jums ir teicis, ka nepanesat dažus cukurus, pirms šo zāļu lietošanas sazinieties ar savu ārstu.

3.Kā lietot Tenofovir disoproxil Zentiva

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts vai farmaceits Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Ieteicamā deva ir:

pieaugušie: viena tablete katru dienu ēšanas laikā (piemēram, ar ēdienreizi vai uzkodām) ;

pusaudži no 12 līdz 18 gadu vecumam ar ķermeņa masu vismaz 35 kg: viena tablete katru dienu ēšanas laikā (piemēram, ar ēdienreizi vai uzkodām).

Ja Jums ir īpašas grūtības ar norīšanu, Jūs varat ar karotes galu saberzt tableti. Tad sajauciet pulveri ar aptuveni 100 ml (pusglāze) ūdens, apelsīnu vai vīnogu sulas un nekavējoties izdzeriet.

Vienmēr lietojiet ārsta ieteikto devu. Tas nepieciešams, lai nodrošinātu zāļu pilnīgu efektivitāti un mazinātu rezistences veidošanos pret ārstēšanu. Nemainiet devu, ja to darīt nav ieteicis ārsts.

Ja Jūs esat pieaugušais un Jums ir nieru darbības traucējumi, ārsts Jums var ieteikt lietot Tenofovir disoproxil Zentiva retāk.

Ja Jums ir HBV, ārsts var Jums ieteikt veikt HIV testu, lai noskaidrotu, vai Jums nav HBV un HIV. Skatīt norādījumus par citu pretretrovīrusu zāļu lietošanu to lietošanas instrukcijās.

Ja esat lietojis Tenofovir disoproxil Zentiva vairāk nekā noteikts

Ja nejauši esat lietojis pārāk daudz Tenofovir disoproxil Zentiva tabletes, Jums var būt palielināts zāļu iespējamo blakusparādību risks (skatīt 4. punktu “Iespējamās blakusparādības”). Sazinieties ar ārstu vai tuvāko ātrās palīdzības nodaļu. Paņemiet tablešu pudeli līdzi, tādējādi Jūs viegli varēsiet pastāstīt, kādas zāles esat lietojis.

Ja esat aizmirsis lietot Tenofovir disoproxil Zentiva

Ir svarīgi, lai Jūs neizlaistu nevienu Tenofovir disoproxil Zentiva devu.

Ja esat izlaidis Tenofovir disoproxil Zentiva devu, noskaidrojiet, cik ilgs laiks ir pagājis no brīža, kad tā bija jālieto.

Ja ir pagājušas mazāk nekā 12 stundas, kopš paredzētā lietošanas laika, lietojiet to cik ātri vien iespējams, un nākamo plānoto devu lietojiet parastajā laikā.

Ja ir pagājušas vairāk nekā 12 stundas, kopš vajadzēja lietot devu, nelietojiet izlaisto devu. Nogaidiet un lietojiet nākamo devu parastajā laikā. Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto tableti.

Ja Jums ir vemšana mazāk nekā 1 stundu pēc Tenofovir disoproxil Zentiva lietošanas, lietojiet vēl vienu tableti. Ja Jums vemšana ir bijusi vairāk nekā 1 stundu pēc Tenofovir disoproxil Zentiva lietošanas, Jums nav jālieto vēl viena tablete.

Ja pārtraucat lietot Tenofovir disoproxil Zentiva

Nepārtrauciet lietot Tenofovir disoproxil Zentiva, ja to nav licis ārsts.

Pārtraucot ārstēšanu ar Tenofovir disoproxil Zentiva, var mazināties ārsta ieteiktās ārstēšanas efektivitāte.

Ja Jums ir B hepatīts vai HIV ar B hepatītu (vienlaicīga infekcija), ir ļoti svarīgi, lai Jūs nepārtrauktu Tenofovir disoproxil Zentiva ārstēšanu, pirms neesat konsultējies ar ārstu. Dažiem pacientiem bija asins analīžu rezultāti vai simptomi, kas liecināja, ka pēc Tenofovir disoproxil Zentiva lietošanas pārtraukšanas hepatīta gaita ir pasliktinājusies. Jums var būt jāveic asins analīzes vairākus mēnešus pēc ārstēšanas pārtraukšanas. Pacientiem ar progresējošu aknu slimību vai cirozi ārstēšanu nav ieteicams pārtraukt, jo dažiem pacientiem tas var būt par iemeslu hepatīta paasinājumam.

Pirms Tenofovir disoproxil Zentiva lietošanas pārtraukšanas jebkāda iemesla dēļ konsultējieties ar ārstu, īpaši tad, ja Jums rodas kādas blakusparādības vai Jums ir cita slimība.

Nekavējoties informējiet ārstu par jauniem vai neparastiem simptomiem pēc ārstēšanas pārtraukšanas, īpaši par simptomiem, ko Jūs saistāt ar B hepatīta infekciju.

Pirms Tenofovir disoproxil Zentiva tablešu lietošanas atsākšanas sazinieties ar ārstu. Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

4.Iespējamās blakusparādības

HIV infekcijas ārstēšanas laikā var palielināties ķermeņa masa, kā arī lipīdu un glikozes līmenis

asinīs. Tas daļēji ir saistīts ar veselības atgūšanu un dzīvesveidu, un saistībā ar lipīdu līmeni asinīs arī ar pašām zālēm HIV infekcijas ārstēšanai. Ārsts Jūs pārbaudīs attiecībā uz šīm pārmaiņām.

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Iespējamās nopietnās blakusparādības: nekavējoties izstāstiet ārstam

Laktātacidoze (palielināts pienskābes daudzums asinīs) ir reta (var rasties līdz 1 no

1000 pacientiem), bet nopietna, blakusparādība, kas var beigties nāvējoši. Šādas blakusparādības var liecināt par laktātacidozi:

dziļa, ātra elpošana;

miegainība;

slikta dūša, vemšana un sāpes vēderā.

Ja Jūs domājat, ka Jums varētu būt laktātacidoze, nekavējoties sazinieties ar ārstu.

Citas iespējamas nopietnas blakusparādības

Turpmāk minētās blakusparādības ir retāk sastopamas (tās var rasties līdz 1 no katriem

100 pacientiem):

sāpes vēderā, ko izraisa aizkuņģa dziedzera iekaisums;

nieru kanāliņu šūnu bojājumi.

Turpmāk minētās blakusparādības ir reti sastopamas (tās var rasties līdz 1 no katriem

1000 pacientiem):

nieru iekaisums, liela urīna daudzuma izdalīšanās un slāpes;

pārmaiņas urīnā un sāpes mugurā, ko izraisa nieru darbības problēmas, tostarp nieru darbības traucējumi;

kaulu atmiekšķēšanās (ar kaulu sāpēm un dažkārt izraisot lūzumus), kas var rasties nieru kanāliņu šūnu bojājuma dēļ;

taukainas aknas.

Ja Jums liekas, ka Jums varētu būt kāda no šīm nopietnajām blakusparādībām, konsultējieties ar ārstu.

Visbiežāk sastopamās blakusparādības

Turpmāk minētās blakusparādības ir ļoti bieži sastopamas (tās var rasties vairāk nekā 10 no katriem

100pacientiem):

caureja,

vemšana,

slikta dūša,

reibonis,

izsitumi,

vājuma sajūta.

Analīzēs var konstatēt arī:

fosfātu līmeņa pazemināšanos asinīs.

Citas iespējamās blakusparādības

Turpmāk minētās blakusparādības ir bieži sastopamas (tās var rasties līdz 10 no katriem

100 pacientiem):

galvassāpes,

sāpes vēderā,

nogurums,

uzpūšanās sajūta,

vēdera pūšanās.

Analīzēs var konstatēt arī:

aknu darbības problēmas.

Turpmāk minētās blakusparādības ir retāk sastopamas (tās var rasties līdz 1 no katriem

100 pacientiem):

muskuļu sabrukums, muskuļu sāpes vai vājums.

Analīzēs var konstatēt arī:

kālija pazemināšanos asinīs;

paaugstinātu kreatinīna līmeni asinīs;

aizkuņģa dziedzera darbības problēmas.

Muskuļu sabrukums, kaulu atmiekšķēšanās (ar kaulu sāpēm un dažkārt izraisot lūzumus), muskuļu sāpes, muskuļu vājums un kālija vai fosfātu pazemināšanās asinīs var būt saistīta ar nieru kanāliņu šūnu bojājumu.

Turpmāk minētās blakusparādības ir reti sastopamas (tās var rasties līdz 1 no katriem

1000 pacientiem):

sāpes vēderā, ko izraisa aknu iekaisums;

sejas, lūpu, mēles vai rīkles pietūkums.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5.Kā uzglabāt Tenofovir disoproxil Zentiva

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz pudeles un kastītes pēc Der. līdz. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Pēc pirmās atvēršanas izlietot 60 dienu laikā. Uzglabāt temperatūrā līdz 30 °C. Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā, lai pasargātu no mitruma.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Tenofovir disoproxil Zentiva satur

-Aktīvā viela ir tenofovīrs. Katra tablete satur tenofovīra disoproksila fosfātu (atbilst 245 mg tenofovīra disoproksila).

-Citas sastāvdaļas ir:

-Tabletes kodols: laktozes monohidrāts, mikrokristāliskā celuloze, kroskarmelozes nātrija sāls, povidons, magnija stearāts.

Apvalks: laktozes monohidrāts, hipromeloze, titāna dioksīds, triacetīns un indigokarmīna alumīnija laka.

Tenofovir disoproxil Zentiva ārējais izskats un iepakojums

Tenofovir disoproxil Zentiva 245 mg apvalkotās tabletes ir iegarenas gaišzilas apvalkotās tabletes, izmērs aptuveni 17,2 x 8,2 mm.

Pieejami šādi iepakojuma lielumi:

Ārējā kartona kārbiņā viena pudele ar 30 apvalkotām tabletēm un 3 pudeles pa 30 apvalkotām tabletēm.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Pudele ir atverama, piespiežot bērniem neatveramo vāciņu uz leju un griežot pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.

Katra pudele satur silikagēla mitruma absorbentu, kas jātur pudelē, lai aizsargātu tabletes. Silikagēla mitruma absorbents atrodas atsevišķā paciņā vai kārbā un to nedrīkst norīt.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks:

Zentiva, k.s.

U Kabelovny 130

102 37 Prague 10

Čehijas Republika

Ražotājs:

S.C. Zentiva S.A.

50 Theodor Pallady Blvd.

Bucharest 032266

Rumānija

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta {MM/GGGG}

Citi informācijas avoti

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu/.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas